Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Олександра із міста: Ужгород :: Запитання: 43457  
Олександра запитує:
Допоможіть підібрати матеріали про біографію Лесі Українки (в креативній формі). Дякую гарно)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Невідома Леся Українка
https://novograd.city/read/blog/124/nevidoma-lesya-ukrainka-abo-novij-sposib-zaohochennya-investoriv
Леся Українка: листи, троянди і блакить
https://neuronews.com.ua/ua/issue-article-2177/Lesya-Ukrayinka-listi-troyandi-iblakit#gsc.tab=0
Леся Українка - письменниця, що стала символом України
http://heroes.profi-forex.org/ua/kosach-kvitka-larisa-petrivna-lesja-ukrayinka
https://www.l-ukrainka.name/
О Лесю!Українко без догани!
http://www.oridu.odessa.ua/news/2016/02/25/pres_bibl2.pdf
https://volyn.tabloyid.com/layf/nevidomi-fakty-pro-lesyu-ukrayinku-pryvydy-skarby-ta-asteroyid
Маловідома книжка Лесі Українки
https://www.dnipro.libr.dp.ua/Lesya_Ukrayinka_pidruchnyk_starodavnya_istoriya_skhidni_narody_knyhovydannya_Katerynoslav_literaturni_pam_yatky_literaturnyy_yuviley
Цікаві факти про Лесю Українку
http://booknazy.blogspot.com/2016/02/blog-post_24.html
http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/02/blog-post_75.html
Леся Українка. Мультимедійна презентація
https://www.youtube.com/watch?v=ZL16o6WSyuI
https://www.youtube.com/watch?v=XAMuTi1g93E
https://ppt-online.org/36922
Тизер байопика про Лесю Українку
https://www.youtube.com/watch?v=OYiy8XcUsfE
Документальний фільм ЛесяУкраїнка
https://www.youtube.com/watch?v=v6mrp1jrGqY
Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Не така як всі
https://www.youtube.com/watch?v=UcbhCVc4FU8
https://www.youtube.com/watch?v=Nervg_RnMkM

.: Розділ: Література :: 15.10.2019 20.00.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Тернопіль :: Запитання: 43456  
Юля запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про конфлікти у трудовому колективі та шляхи їх вирішення. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41417.

.: Розділ: Соціологія :: 15.10.2019 15.53.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 43455  
Надія запитує:
Допоможіть підібрати літературу за темою "Сучасні теорії мотивації". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Карлова О. А. Основи менеджменту / О. А. Карлова. — Харків : ХНМАГ, 2008. — 498 с.
Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2011. - 397 c.
Колот А. М. Мотивація персоналу : підручн. / А. М. Колот. — Вид. 2-ге, без змін. — Київ : КНЕУ, 2006. — 584 с.
Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : навч. посіб. / А. М. Колот; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ, 1998. - 224 c.
Нестерчук В. П. Організація та мотивація праці : навч. посіб. / В. П. Нестерчук; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. - 86 c.
Новак В. О. Основи теорії управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Новак; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2001. - 236 c.
Подольчак Н. Ю. Удосконалення систем мотивації працівників шляхом урахування ризику / Н. Ю. Подольчак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2011. - № 714. - С. 139-147.
Стадник В. В. Менеджмент : посіб. / В. В.Стадник, М. А. Йохна. — Київ : Академвидав, 2007. — 421 с.
Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики. Технології управління персоналом підприємства : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2008 р., Харків / ред.: В. С. Пономаренко. - Харків, 2008. - 151 с. - (Зб. наук. ст. Харк. нац. екон. ун-ту. Сер. Упр. розв.; N 20).
Біліченко О. С. Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності [Електронний ресурс] / О. С. Біліченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. -2012. – Вип. 4, т.1. – С. 119-126. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vanp_2012_4(1)__18.
Гуторов О. І. Сучасні теорії мотивації й особливості їх застосування в умовах ринкового середовища [Електронний ресурс] / О. І. Гуторов, П. О. Абраменко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 8. - С. 10-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2013_8_4.
Прищак М. Д. Мотивація як головна функція сучасної теорії та практики менеджменту [Електронний ресурс] / / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько // Психологія управління в організації. – Електрон. дан. - Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/1lesko_psiholog_upravlin_organizaciyi/332.html. – Назва з екрану.
Сучасні теорії мотивації [Електронний ресурс] // Безгін К. С. Основи менеджменту: навч. посіб. / К. С. Безгін. - Донецьк : ДонНУ, 2011. - 94 с. - Режим доступу: https://management-books.biz/teoriya-menedjmenta_693/suchasni-teoriji-motivatsiji-18826.html.
Сучасні теорії мотивації [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. – Електрон. дан. - Режим доступу: https://pidruchniki.com/12090613/menedzhment/suchasni_teoriyi_motivatsiyi. - Назва з екрану.
Сучасні теорії мотивації [Електронний ресурс] // Студопедия : [вебсайт]. – Електрон. дан. - Режим доступу: https://studopedia.org/5-15171.html. – Назва з екрану.
Сучасні теорії мотивації працівників [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. – Електрон. дан. - Режим доступу: https://pidruchniki.com/1594102443694/turizm/suchasni_teoriyi_motivatsiyi_pratsivnikiv. – Назва з екрану.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.10.2019 15.03.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислава із міста: Харків :: Запитання: 43454  
Владислава запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу для реферату про внесок Софії Русової у розвиток педагогічної думки України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Владиславо! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Євдокименко І. Публіцистична і педагогічна майстерність Софії Русової / І. Євдокименко // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 8. — С. 24-27.
Живодьор В. Видатні українські педагоги ХХ століття про національні основи виховання та традиційні народні моральні заповіді / В. Живодьор, А. Сбруєва, М. Рисіна // Шкільна бібліотека. — 2003. — № 7. — С. 59-68.
Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко [и др.] ; упоряд. М. Рубанець. — Київ : Успіх і кар’єра, 2008. — 223 с.
Луцик Д. Літопис педагогічної думки в Україні / Д. Луцик, Т. Логвиненко. — Дрогобич : Відродження, 1999. — 158 с.
Любар О. Історія української школи і педагогіки : навчальний посібник / О. Любар, М. Стельмахович, Д. Федоренко ; за ред. О. Любара. — Київ : Знання, 2003. — 450 с. — (Вища освіта 21 століття).
Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина 19-20 ст.) : хрестоматія / упоряд. Л. Березівська та ін. — Київ : Науковий світ, 2003. — 418 с. : іл.
Нариси історії українського шкільництва (1905-1933) : навчальний посібник / О. Сухомлинська [и др.] ; Міжнародний фонд "Відродження"; за ред. О.В.Сухомлинської. — Київ : Заповіт, 1996. — 302 с. — (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні").
Персоналії в історії національної педагогіки : 22 видатних українських педагоги: підручник / А. Бойко [и др.] ; М-во освіти і науки України; під заг. ред. А. Бойко. — Київ : ВД "Професіонал", 2004. — 576 с. : іл.
Русова С. Мемуари. Щоденник / С. Русова ; Київський національний університет; Центр українознавства та ін.; упоряд., вступ. ст. В.Сергійчук. — Київ : Поліграфкнига, 2004. — 544 с.
Сисоєва С. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навчальний посібник для студентів / С. Сисоєва, І. Соколова ; М-во освіти і науки України. — Київ : Центр навчальної літератури, 2003. — 307 с.
Смоляр Л. Минуле заради майбутнього : жіночий рух Наддніпрянської України 2 пол. 19 – поч. 20 ст.: сторінки історії: монографія / Л. Смоляр — Одеса : Астропринт, 1998. — 407 с.
Хрестоматія з української класичної педагогіки : навчальний посібник / К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський ; уклад. В. Кравець, О. Мешко ; худож. В. Мітченко. — Київ : Грамота, 2008. — 767 с.
Якименко С. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. Якименко, Г. Міленіна — Київ : Слово, 2015. — 293 с. : іл., табл. — (Педагогічна серія "Історичними стежинами").

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.10.2019 14.54.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Харків :: Запитання: 43453  
Ганна запитує:
Допоможіть знайти можливотзаповнені документи минулих років вчителів асистентів, для того щоб дізнатися як заповнювати в графіку роботи колонку Індивідуального супровіду, методична робота вчителя асистента. Можливо є зразок цього журналу графіку роботи. Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Радимо переглянути такі документи:
1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс]/ Н. М. Дятлен ко, Н. З. Софій., О. В. Мартин чук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. — Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. — 172 с. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Assist_teacher_4_All_print.pdf (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.
2. Пряха, О.В. Документація асистента вчителя : файл : графік роботи [Електронний ресурс] / О.В. Пряха // Інклюзивно-ресурсний центр. – Електрон. дан. – 2016-2019. – Режим доступу https://mighirjainkluzywnyjcentr.e-schools.info/library/category/4338 (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.
3. Список основних нормативних документів у сфері інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Інклюзивне навчання в закладах середньої освіти – керівництво для тренерів. – Електрон. дан. – 2018. – Режим доступу http://posibnyk.nus.org.ua/basic-normative-documents/ (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.
4. Яку документацію варто вести асистенту вчителя в інклюзивному класі [Електронний ресурс] / Нова Українська школа. – Електрон. дан. – 2017.- Режим доступу https://nus.org.ua/view/dokumentatsiya-asystenta-vchytelya-v-inklyuzyvnomu-klasi/ (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.10.2019 20.51.54 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.800534 seconds