Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41075
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 43031  
Яна запитує:
Підберіть, будь-ласка, електронні ресурси до теми: Дистанційне та електронне навчання. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : моногр. / В. Ю. Биков. – Київ : Атіка, 2009. – 684 с.
Вовк О. Б. Системи електронного навчання – нові форми сучасної освіти [Електронний ресурс] / О. Б. Вовк // Мат. машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 79-86.
Болюбаш Н. М. Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів [Електронний ресурс] // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. – 2009. – Т. 112. – Вип. 99. – С. 88-95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_112_99_17.
Болюбаш Н. М. Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. – 2010. – Т. 136. – Вип. 123. – С. 19-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2010_136_123_6.
Болюбаш Н. М. Упровадження дистанційних технологій у професійну підготовку державних службовців [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш, В. М. Ємельянов // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. –. 2012. – Т. 202. – Вип. 190. – С. 116-120. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_202_190_20.
Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності державних службовців у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Наук. праці [Чорномор. держ. університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Державне управління. – 2012. – Т. 194, – Вип. 182. – С. 31-35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_194_182_7.
Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Болюбаш ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта). — Ялта, 2011. — 20 с.: табл., рис. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11BNMZMT.zip.
Борзенко О. П. Основні категорії та поняття дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. П. Борзенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 19. – С. 6-14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_19(1)__3.pdf.
Бугайчук К. Л. Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Вісн. післядиплом.освіти. – 2014. – № 10 (23). – С. 7-17. – Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1477/distanciyne_ta_elektronne_navchannya_sut.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Впровадження електронного (дистанційного) навчання в організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2016/08/blog-post.html.
Голощук Р. О. Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес [Електронний ресурс] / Р. О. Голощук, Н. О. Думанський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2015. – № 829. – С. 349-358. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2015_829_25.
Кадемія М. Ю. Дистанційне навчання у віртуальному університеті як спосіб доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / М. Ю. Кадемія, В. О. Уманець // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2016. – № 2. – С. 192-198. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/45/85.
Муращенко Т. В. Змішаного та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Мурашенко // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – № 3. – С. 283-286. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/93/126.
Пивоварова Г. С. Технології електронного навчання в практиці вищої освіти [Електронний ресурс] / Г. С. Пивоварова, О. М. Хомич // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Вип. 6 (303), Ч.1 (жовтень). – Старобільск : ЛНУ, 2016. – С. 93-99. – Режим доступу: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1642/PivovarovaKyjmich.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Теорія та практика змішаного навчання [Електронний ресурс] : моногр. / В. М. Кухаренко [та ін.] ; ред. В. М. Кухаренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Міськдрук, 2016. – 284 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf.
Шкіль О. Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. Шкіль, В. Каук, К. Пуголовок // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2015. – № 831. – С. 16-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2015_831_5.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.04.2019 12.23.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43030  
Людмила запитує:
Чи є в бібліотеці книга Аньєс Мартен-Логан "Щастя в моїх руках?
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! На жаль, даної книги у бібліотеці немає. Але можна взяти книгу даного автора "Щасливі люди читають книжки та п'ють каву" на абонементі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання.

.: Розділ: Література :: 11.04.2019 11.59.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Кривий ріг :: Запитання: 43029  
Дмитро запитує:
Доброго дня,підкажіть саморобки для дітей з підручних матеріалів. Дякуємо
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вінтоняк І. Картини з деревини : майстерня / І. Вінтоняк // Джміль. – 2017. – № 10. – С. 28-29.
Дітки осені : зроби сам // Куля. – 2018. – № 10. – С. 16-17.
Домашня майстерня : осіння фантазія // В гостях у казки. – 2018. – № 11. – С. 32-33.
Домашня майстерня : перетворення шишок // В гостях у казки. – 2017. – № 10. – С. 32-34.
Жолудь Н. Інтегрований тематичний день у 1 класі / Н. Жолудь, І. Серьоженко // Початкова школа. – 2018. – № 11. – С. 42-45.
Загрейчук О. Ф. Вироби з сіна і соломи у роботі з дітьми : до народних витоків / О. Ф. Загрейчук // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2018. – № 8. – С. 110-112.
Зроблено барвінчатами : хенд мейд (hand made) : [клумба-"їжачок", "чубаті" крашанки] // Барвінок. – 2017. – № 3. – С. 29.
Ламанова Л. Е. Подорож до осіннього лісу : інтегрований урок із математики, природознавства, трудового навчання / Л. Е. Ламанова // Розкажіть онуку. – 2018. – № 6. – Змістове наповнення сучасного освітнього середовища початкової школи. – Вип. 1. – С. 93-95.
Майстерня хендмейд : у світі фантазії // Позакласний час. – 2018. – № 7. – С. 41-50.
Малята своїми руками : країна дошкілля : [добірка матеріалів] / упоряд. О. Ночвінова // Розкажіть онуку. – 2017. – № 7. – С. 53-64.
На гостину до жовтня : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. – 2017. – № 9. – Вкладка "Навчання та виховання: місяць за місяцем". – С. 1-48.
Оберіг для дому // Куля. – 2018. – № 4. – С. 16-17.
Осінні вигадки : зроби сам : [вироби з осінніх плодів] // Куля. – 2017. – № 10. – С. 14-15.
Осінь щедра, осінь золота : святкове дійство : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. – 2017. – № 10. – С. 31-38.
Ржепішевська Є. Великоднє дерево : майстерня / Є. Ржепішевська // Джміль. – 2018. – № 3. – С. 18-19.
Створюємо поробки : [виготовлення героїв казки "Дюймовочка" із природних матеріалів] // Зростаємо разом. – 2017. – № 8. – Разом з дитиною. – 2017. – № 8. – С. 20-21.
Творча осінь : [вірші, казки, розмальовки, ігри з прорізами, саморобки, аплікації, творчі картини, лабіринти, плутанки, судоку, логічні завдання] // Мамине сонечко. – 2018. – № 18. – С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Школа плетіння // Куля. – 2017. – № 8. – С. 6-9.

.: Розділ: Інше :: 11.04.2019 09.57.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: херсон :: Запитання: 43028  
Надія запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для написання курсової роботи на тему:"Мохоподібні Недогірського лісу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Бойко М. Ф. Природа Херсонської області / М. Ф. Бойко. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 120 с.
– Бойко М. Ф. Екологія Херсонщини / М.Ф.Бойко, С.Г.Чорний. – Херсон : Терра. - 2001. - 156 с.
– Природные комплексны Черноморского государственного биосферного заповедника. – Київ : Наукова думка, 1992. - 160 с.
– Дармостук В. В. Лишайники та ліхенофільні гриби заповідного урочища "Недогірський ліс" (Великоолександрівський район, Херсонська область, Україна) / В. В. Дармостук // Вісник Одеського національного університету. Серія : Біологія. - 2016. - Т. 21, Вип. 1. - С. 43-49.
– Дармостук В. В. Lecanora strоbilina (Spreng.) Kieff. – новий вид лишайника для рівнинної частини України / В. В. Дармсотук // Чорноморський ботанічний журнал. – 2014. – № 10 (2). – С. 244-245.
– Кондратюк С. Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників / С. Я. Кондратюк. – Київ : Наукова думка, 2008. – 335 с.
– Окснер А. М. Флора лишайників України / А. М. Окснер. – Київ : Вид–во АН УРСР, 1968. – Т. 2. вип. 1. – 500 с.
– Окснер А. М. Флора лишайників України / А. М. Окснер . – Київ: Наукова думка, 2010. – Т.2, вип. 3. – 613 с.
– Ходосовцев О. Є. Лишайники причорноморських степів України / О. Є. Ходосовцев. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 236 с.
– Природа Херсонської області : фізико-географічний нарис / Відп. ред. М.Ф.Бойко. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. - 120 с.
– Памятники природы Херсонской области. – Симферополь : Таврия, 1984. - 112 с.
– Дари лісів України. – Київ : Урожай, 1975. - 432c.

– Дари лісів / Ю. Я. Єлін, М. Я. Зерова, В. І. Лушпа, С. І. Шаброва. - 2-е вид. – Київ : Урожай, 1979. - 439c.
http://profikvest.blogspot.com/2016/11/blog-post_57.html
https://docplayer.net/83826636-Lishayniki-ta-lihenofilni-gribi-zapovidnogo-urochishcha-nedogirskiy-lis-velikooleksandrivskiy-rayon-hersonska-oblast-ukrayina.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=703028
http://www.nbg.kiev.ua/upload/spetsrada/24112017/Krasova_diser.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ.pdf

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.04.2019 18.55.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 43027  
Олена запитує:
Творча біографія та інтелектуальний спадок видатного українського вченого М. І. Зібера
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Базилевич В. Творча спадщина М. І. Зібера в контексті еволюції сучасної економічної науки [Електронний ресурс] / В. Базилевич // Вісник Київ. нац.. ун-ту імені Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 96. – С. 4-6. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_96_2007.pdf.
Вплив статистико-економічних програм Д. П. Журавського та М. І. Зібера на дослідження представників чернігівської земської статистики [Електронний ресурс] / Л. Мекшун // Сiверянський лiтопис. — 2008. — № 4. — С. 175-178. – Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46346/23-Mekshun.pdf?sequence=1.
Вплив на економічну думку в Україні наукової діяльності – Миколи Зібера, С. Подолинського, Михайла Туган-Барановського, Євгенія Слуцького [Електронний ресурс] // Студопедія : ваша школопедія : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_37422_vpliv-na-ekonomichnu-dumku-v-ukraini-naukovoi-diyalnosti--mikoli-zibera-s-podolinskogo-mihayla-tugan-baranovskogo-yevgeniya-slutskogo.html. – Назва з екрану.
Гайдай Т. Методологічні рефлексії з приводу і в контексті наукової спадщини М. Зібера [Електронний ресурс] / Т. Гайдай // Вісник Київ. нац.. ун-ту імені Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 96. – С. 7-13. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_96_2007.pdf.
Галицька Е. В. Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера[Електронний ресурс] / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова // Статистика України. –. 2018. – № 2. – С. 107-113. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14722/Halytska_Zhyttievyi_shliakh_ta_naukova_diialnist.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Горкіна Л. М. І. Зібер у дореволюційній літературі [Електронний ресурс] / Л. Горкіна // Вісник Київ. нац.. ун-ту імені Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 96. – С. 14-19. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_96_2007.pdf.
Зібер Микола Іванович (10.03.1844-28.04.1888) [Електронний ресурс] // Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://eu.univ.kiev.ua/departments/ekonomichnoyi-teoriyi-kafedra/ziber-mykola-ivanovych/.- Назва з екрану.
Зібер Микола Іванович (український економіст, соціолог, громадський діяч) [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/kulturologiya/ziber_mikola_ivanovich. – Назва з екрану.
Ткаченко М. М. І. Зібер у Києві (1864-1876) [Електронний ресурс] / М. Ткаченко. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Tkachenko_Mykola/M_I_Ziber_u_Kyivi_18641876.pdf.
Фещенко В. М. Трансформація поглядів українських дослідників на економічне вчення К. Маркса (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; [редкол.: В. В. Небрат (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 50. – С. 159-171. – Режим доступу: http://gw.kneu.kiev.ua/bitstream/2010/24668/1/159-171.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.04.2019 13.34.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.013638 seconds