Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40235
   


Автор запитання: Іра із міста: Киiв :: Запитання: 42187  
Іра запитує:
Рутківський. Життя та творчість
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Володимир Рутківський : (що читати учням 5-7 класів) / Черкас. обл. б-ка для дітей імені О. Кошового ; підгот. Н. Г. Ієвлєва . - Черкаси, 2009. - 6 с. - (Письменники Черкащини).
Ліснича Л. Урок-конкурс за романом-трилогією Володимира Рутківського "Джури..." : ("Джури козака Швайки, ""Джури-характерники", "Джури та підводний човен") : українська література, 8 клас / Л. Ліснича, Н. Романцова, Ніна // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 6. - С. 43-46.
Літературні відзнаки 2009 року : книга року БІ-БІ-СІ 2009 / підгот. Ю. Ворона // Бібліотечна планета. - 2010. - № 1. - С. 39-40.
Марченко Н. «...я намагаюся обирати ті сторінки нашої історії, яких ще ніхто не перегортав» : книгознавча розвідка за історичною прозою Володимира Рутківського / Н. Марченко // Укр. мова й літ. в середн. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 4. - С. 96-102.
Марченко Н. П. Володимир Рутківський: тексти долі : біогр. нарис / Н. П. Марченко. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2014. - 423 с.
Марченко Н. Співець вилюднення та вивільнення : огляд життя і творчості Володимира Рутківського / Н. Марченко // Дивослово. - 2014. - № 11. - С. 15-21.
Павлів І. Володимир Рутківський. "Джури козака Швайки" : дидактичні матеріали і методичні орієнтири до вивчення твору / І. Павлів // Дивослово. - 2014. - № 11. - С. 22-26.
Суховецький М. Характерник Рутківський / М. Суховецький // ЛітАкцент. - Київ : Темпора, 2010. - Вип. 2 (4). - С. 386-389. - Рец. на кн.: Рутківський В. Джури-характерники : роман. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009.
Гаврош О. Характерник літературного степу / О. Гаврош [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litakcent.com/2011/02/02/harakternyk-literaturnoho-stepu/.
Дев'ятко Н. На варті рідної землі [Електронний ресурс] / Н. Дев'ятко // КЛЮЧ. - Рец. на кн.: Рутківський В. Г. Сторожова застава: повість із життя Київ. Русі / В. Г. Рутківський; худож. М. Паленко. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. - 304 с. : іл.
Марченко Н. "Сторожова застава" [Електронний ресурс] : скорочено цитується за кн.: Марченко Н. П. Володимир Рутківський: тексти долі / Марченко, Наталя // Марченко Н. П. Володимир Рутківський: тексти долі : біогр. нарис / Н. П. Марченко. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2014. - 423 с.
Олійник С. М. Образ козака в українській фантастиці / С. М. Олійник - Вісник Запоріз нац ун-ту. – 2016. – № 2. – С. 156-163. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2016_2_29.pdf.
Романенко Л. В. Художня трансформація образу козака-характерника в трилогії Володимира Рутківського «Джури» [Електронний ресурс] / Л. В. Романенко // Наук. вісник Міжнар. гуманітарн. ун-ту. Сер.: Філологія. - 2015. - № 16. – С. 40-42. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmgu_filol_2015_16_13.pdf.

.: Розділ: Література :: 3.08.2018 14.17.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Житомир :: Запитання: 42186  
Юлія запитує:
Доброго дня! допоможіть будь ласка підібрати літературу для статті, на тему "Протоіндоєвропейці - предки іранців та індоаріїв: правда і міфи " дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Перегляньте наступні джерела:
Клейн Л. С. Про степове походження індоєвропейців (з приводу книги Девіда Ентоні" Кінь, колесо й мова" 2007) [Електронний ресурс] / Л. С. Клейн // Кам'яна доба України. — Вип. 13. — Київ : Шлях, 2010. — С. 291-299. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/58995/21-Kleyn.PDF?sequence=1.
Кльосов А. Звідки зявилися слов’яни та «індоєвропейці». Вони ж – арії. Відповідь дає ДНК-генеалогія [Електронний ресурс] / А. Кльосов. Ч. 1. — Режим доступу: http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1734.
Конча С. Центральноєвропейська версія походження індоєвропейців наприкінці ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. Конча. // Архелогічні студії. — 2018. — Вип. 70. — Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13536/Koncha_Tsentralnoievropeiska_versiia_pokhodzhennia.pdf?sequence=1.
Мельник В. М. Антропологічна типологія давньоукраїнського населення в етноісторичному контексті [Електронний ресурс] / В. М. Мельник ; Вінниц нац медич ун-т імені М. І. Пирогова // Вісник Вінниц нац. медичн. ун-ту. — 2013. — № 2. — Т. 17. — С. 345-357. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vvnmu_2013_17_2_16.pdf.
Міфорелігійні уявлення праукраїнців – передісторія української філософської думки [Електронний ресурс] // Конспект лекцій циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни «Історія української філософії» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020301 «Філософія» / укл. Т. Б. Нечепоренко. — Донецьк : ДонНТУ, 2012. — С. 9-14. — Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/22712/1/Історія української філософії серпень 2013.doc.
Сегеда С. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України [Електронний ресурс] / С Сегеда. — Київ : Наш час, 2012. — 432 с. — (Сер. «Невідома Україна»). — Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Seheda_Serhii/U_poshukakh_predkiv_Antropolohiia_ta_etnichna_istoriia_Ukrainy.pdf.
Шилов Ю. Давня історія України в контексті світової цивілізації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю Шилов ; Міжрегіон. академія управління персоналом. — Київ : Видав. Дім «Персонал», 2008. — 280 с. — Режим доступу: http://lkkeip.at.ua/_ld/0/57_p09_04.pdf.

.: Розділ: Історія :: 2.08.2018 16.51.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 42185  
Віка запитує:
Чи можна у вас знайти книжку про Поліанну?
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Книжки Е. Портер "Поліанна" та "Поліанна дорослішає" можна отримати на абонементі у відділі середнього та старшого віку та організаторів дитячого читання

.: Розділ: Література :: 2.08.2018 14.15.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Киiв :: Запитання: 42184  
Олена запитує:
Привеіт,допоможіть з літературою про творчість Нестайка
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Бойчук А. Еволюція вітчизняної літератури для дітей / А. Бойчук // Шк. Бібл.-інформ. центр. Бібліотечна робота. – 2015. – № 10. – С. 14-20.
Костецький А. Країна сонячного добра : післямова / А. Костецький // Нестайко В. З. В Країні Сонячних Зайчиків. – Тернопіль, 2016. – С. 267-270.
Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка . – Київ : Видавничий центр Академія, 2007. – 752 с.
Овдійчук Л. Всеволод Нестайко — майстер пригодницької прози / Л. Овдійчук // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2015. – № 2. – С. 10-12.
Овдійчук Л. Всеволод Нестайко — майстер пригодницької прози [Електронний ресурс] : сучасна проза для дітей / Л. Овдійчук. – Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2015. – № 2. – С. 10-12. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ulvzsh_2015_2_4.pdf.
Осадча Ю. Уроки людяності, або Оцінки без обману [Електронний ресурс] : (до 40-річчя повісті В. Нестайка "Одиниця з обманом") / Ю. Осадча // Бібліотека у форматі Д°. – 2016. – № 4. – С. 50-51. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/107#page/50/mode/2up.
Резніченко Н. А. Обрії пригодницької прози для дітей (на матеріалі повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки») [Електронний ресурс] / Н. А. Резніченко ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка // Філологія. – С. 462-466. – Режим доступу: http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2011_33/462_466.pdf.
Шулькова К. І. Жанрова специфіка циклу Всеволода Нестайка «Неймовірні детективи» [Електронний ресурс] / К. І. Шулькова // Наук. вісник Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. – 2014. – Філолог. науки (літературознавство). – Вип. 4. – С. 209-214. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmduf_2014_4.14_44.pdf.

.: Розділ: Література :: 2.08.2018 14.09.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Біла Церква :: Запитання: 42183  
Стас запитує:
Допоможіть у підборі матеріалу за темою: Cаморегуляція емоційних станів
Наша відповідь:
Копець Л. В. Психологія особистості : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – [2-ге вид.]. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с.
Семенова О. М. Тренінг емомоційної стійкості педагога : навч. посіб. – М. : Психотерапія, 2006. – 256 с.
Усатенко О. Саморегуляція емоційних станів : тілесно-орієнтована програма занять / О. Усатенко // Психолог. – 2018 . – № 13-14. – С. 12-25.
Федорчук В. М. Емоційна компетентність психолога / В. М. Федорчук // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2012. – Вип. 17. – С. 623–630.
Войціх І. В. Емоційна компетентність майбутніх психологів як педагогічне явище [Електронний ресурс] / І. В. Войціх // Зб. наук праць Хмельниц. ін-ту соціал. технологій Ун-ту «Україна». – 2013. - №1(7). – С. 54-58. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2013_1_14.pdf.
Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / І. М. Матійків. – Київ : Педагог. думка, 2012. – 112 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/6191/1/12-41.pdf.
Мешко Г. М. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я [Електронний ресурс] / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: сollective monograph. – Vol. 2. – Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – С. 206-223, – Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/5669/1/colmon Lublin_ped_psyh_Часть 2_новий (1).pdf#page=210.
Навчання прийомам релаксації й зняття напруги. – Режим доступу: http://shkola19.at.ua/index/psikhologicheskie_prijomy_relaksacii/0-43.
Способи і прийоми емоційної саморегуляції : характеристика емоційних станів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studme.com.ua/181403107321/etika_i_estetika/sposoby_priemy_emotsionalnoy_samoregulyatsii.htm.
Цілинко І.О. Теоретичний аналіз емоційної саморегуляції особистості [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1903/1/Цілинко_стаття емоційна саморегуляція.pdf.
Шевчишена О. В. Проблема емоційної стійкості в контексті професійного здоров'я ... [Електронний ресурс] / О. В. Шевчишена // Психологічні науки : зб. наук. праць Нац. Академії держ. прикордон. служби України. – 2014. – № 4 (73). – С.531-540. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnapv_ppn_2014_4_48.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.08.2018 15.59.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.896638 seconds