Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40698
   


Автор запитання: Анна Олексіївна із міста: Київ :: Запитання: 42646  
Анна Олексіївна запитує:
Засоби експресивності в художній мові С.Жадана
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно Олексіївно!
Пропонуємо Вам ознайомитися з наступними матеріалами:
https://bit.ly/2Sywr8t
Бондаренко Л. ПОРІВНЯННЯ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ СЕРГІЯ ЖАДАНА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ЦИТАТНИК»)
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=40981
Зі «6.6. Використання мовностилістичних засобів для увиразнення та посилення експресивності у прозі С. Жадана»
https://studopedia.org/7-14582.html
Соціальні діалектизми як засоби відтворення сучасних реалій у творах С. Жадана
https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2016/n62/13.pdf
Берест, Т. М. ПОЕТОНІМИ В СЛОВНИКУ ПОЕЗІЇ 80-90 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
https://bit.ly/2UkoLsb
Гречанова А. Термін як художній троп (на матеріалі поетичних творів)
*******************
1. Битько, В. Сергій Жадан як прозаїк [Текст] / В. Битько // Українська мова та література. - 2009. - N 17/19. - С. 22-25.
2. Біла, А. Від ломки до ломки: лірика Сергія Жадана [Текст] / А. Біла // Слово і час. - 2002. - N 1. - С. 35-48.
3. Булкіна, І. Сергій Жадан. Інтернат [Текст] / І. Булкіна // Критика. - 2018/1. - N 1/2. - С. 18-19.
4. Гаврилюк, Н. Літературний псалом: Сергій Жадан [Текст] / Н. Гаврилюк // Слово і час. - 2017. - N 7. - С. 31-35.
5. Негодяєва, С. Проблема екзистенційної кризи сучасника на зламі тисячоліть (на матеріалі роману Сергія Жадана "Ворошиловград") [Електронний ресурс] / С. Негодяєва // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. - 2011. - №10. - С. 265-272.
6. Родик, К. Інфернат: зло не покаране, PR - просунуте? [Текст] / К. Родик // Україна молода. - 2018. - 7 березня. - С. 13.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Мовознавство :: 5.12.2018 13.08.56 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42645  
Олег запитує:
Потрібна відповідь на питання - Проблема представництва у фінансовому праві.
Наша відповідь:
Олеже, добридень! Ми підібрали джерела інформації за вашим запитом. Ідентичний сьогоднішньому, ви послали ще й вчора ввечері. Бібліографи "Віртуальної довідки" вночі не працюють.Будь ласка, трішки майте терпіння.

Воронова Л.К. Наука фінансового права та її сучасні завдання / Л.К. Воронова // Фінансове право. - 2007. - No1. - С. 5-9.
Горбунова, Л. М. Представництво [Текст] / Л. М. Горбунова, С. В. Богачов, Г. В. Красій ; . - Київ : Поліграф-Експрес, 2006. - 49 с. -
Жернаков М. Типи і форми представництва в податковому праві / М. Жернаков // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 4. С. 114-116.
Жернаков М.В. До питання про визначення та регулювання постійного представництва в оподаткуванні / М. В. Жернаков // Господарсько-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України" (м. Донецьк, 14 листопада 2008 року): У 3-х частинах. - Частина друга. - тези доп. - Донецьк: ТОВ "Цифрова типографія", 2008. -С. 123-127.
Збарський, В. Представництво і довіреність: сутність та значення у бізнесі / В. Збарський // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2009. - № 8. - С. 29-31.
Касьяненко Л.М. Фінансово-правовий процес: монографія / Л.М. Касьяненко. - Ірпінь: Національний університет ДПСУкраїни, 2010. - 505 с.
Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку : монографія / Ковальчук А.Т. - К.: Парламентське видавництво, 2007. - 488 с.
Ковальчук, А. Т. Фінансове право України в ринкових умовах: проблеми формування, розвитку, застосування [Текст] : автореферат дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А. Т. Ковальчук. - Київ : Б. в., 2009. - 39 с.
Ковтун Л.В. Представництво в цивільному процесі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/1037
Косінова, Д. Деякі аспекти інституту представництва в сучасному цивільному праві [Текст] / Д. Косінова // Право України. - 2014. - N 9. - С. 201-206.
Купреев, С. С. К вопросу о правовом положении дополнительных представительств международных финансовых организаций в Российской Федерации [Текст] / С. С. Купреев // Международное публичное и частное право. - 2009. - № 4. - С. 21-24. - Библиогр. в конце ст. 24.
Кучерявенко, М. Податкове представництво: зміст і види [Текст] / М. Кучерявенко // Вісник Академії правових наук України. 2002р. №1(28). - Х. : Право / голов. ред. В. Я. Тацій [та ін.] , 2002. - С. 68-75.
Латковська Т.А. Проблемні питання теорії фінансового права на сучасному етапі / Т.А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права: збірник наук. праць: Вип. 62. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса, 2011. - С. 131-138.
Музика-Стефанчук, О. А. Нереальні положення у фінансовому праві України [Текст] / О. А. Музика-Стефанчук // Право України. - 2013. - № 1/2. - С. 29-37.
Назаренко, В. Представництво: поняття, сутність та види (історично-правовий порівняльний аспекти) [Текст] / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - 2. - С. 75-79
Первомайський, О. Комерційне представництво та посередництво: практичні моменти [Текст] / О. Первомайський // Юридичний вісник України. - 2007. - 18 (5-11 травня). - С. 1,7.
Правові та фінансові аспекти діяльності іноземних представництв в Україні [Електронний ресурс] // Зовнішні справи. - 2013. - № 3. - С. 60-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2013_3_19
Россильна О. В. Поняття, ознаки, види господарського процесуального представництва [Електронний ресурс] / О. В. Россильна // Форум права. - 2014. - № 3. - С. 319-326. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Супрун, Людмила. Окремі аспекти представництва у цивільному процесі за законодавством України та Іспаніїї: порівняльно-правовий аналіз / Людмила Супрун // Юридичний журнал . - 2012. -№ 6. - С.89-91. - Бібліогр. в кінці ст.
Федчишин, С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення [Текст] : монографія / С. А. Федчишин ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків : ФІНН, 2011. - 264 с.
Харитонов Є. О. Приватні та публічні правовідносини представництва / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Науковий вісник Чернівецьк. ун-ту. - 2002. - № 147. - С. 36-40.
Хохуляк В.В. Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук [Електронний ресурс] . - Режим доступу:
http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna robota/Specradi/Hohulyak/Hohulyak_diser.pdf
Чванкін С. А. Види судового представництва. Чи є громадське представництво? [Електронний ресурс] / С. А. Чванкін // Актуальні проблеми держави і права. - 2004. - Вип. 22. - С. 572-576. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2004_22_107

.: Розділ: Інше :: 5.12.2018 09.48.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Конотоп :: Запитання: 42644  
Ганна запитує:
Добрий вечір!Допоможіть знайти літературу про демографічний потеціал сільських територій.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Демографічний потенціал сільських територій у контексті суспільно-трансформаційних процесів
https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1629/1505
Проблеми розвитку сільських територій у контексті трансформації бюджетної підтримки
http://economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/31.pdf
Трансформація сільського розселення в Україні : кол. моногр. / за ред. Т.А. Заяць ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – Київ, 2017. – 298 с.
http://www.idss.org.ua/monografii/2017_transform_silske_rozselenya.pdf
https://dse.org.ua/arhcive/27/5.pdf
Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації
http://ird.gov.ua/pe/re201403/re201403_181_KrupinVY,MaksymenkoAO,ZlydnykYR.pdf
Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки
http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/3/9.pdf
Аналіз тенденцій та закономірностей розвитку сільського розселення в Україні
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pav_2016_28_17.pd
Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vanp_2013_4(1)__11.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=557
Оцінка соціально-демографічного розвитку сільських територій
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2014_1_21.pdf
Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/E_apk_2014_11_10.pdf
https://tyzhden.ua/Society/219622
http://global-national.in.ua/archive/21-2018/44.pdf
https://www.idss.org.ua/monografii/Naselennya.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.12.2018 21.29.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: конотоп :: Запитання: 42643  
Ганна запитує:
Добрий вечір!Допоможіть підібрати літературу для написання статті про демографічний потенціал сільських територій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно. Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42644.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.12.2018 20.51.37 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42642  
Олег запитує:
Доброго вечора, потрібна відповідь на питання: Проблема представництва у фінансовому праві.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олег! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42645.
Кучерявенко Н. Курс налогового права: В 6 т. Особенная часть. Т. 3. Учение о налоге / Н. Кучерявенко. – Харьков: Легас: Право, 2005. – 599 с.
Кучерявенко Н. Курс налогового права: в 6 т. Т.1. Генезис налогового регулирования: в 2 ч. Ч. 1. / Н. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2002. – 666 с.
Кучерявенко Н. Курс налогового права: В 6 т. Т.1: Генезис налогового регулирования: В 2 ч. Ч. 2. / Н. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2002. – 791 с.
Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: монографія / О. А. Музика. – Київ : Атіка, 2004. – 344 с.
Музика О. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансове-правове дослідження): монографія / О. Музика. – Київ : Атіка, 2006. – 256 с.
Музика-Стефанчук О. Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин / О. Музика-Стефанчук. – Хмельницький: Видво Хмельниц. ун-т упр. та права, 2011. – 384 с.
Музика-Стефанчук О. Фінансова-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навч. посіб. / О. Музика-Стефанчук. – Київ : Правова єдність, 2009. – 224 с.

.: Розділ: Інше :: 4.12.2018 19.20.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.880011 seconds