Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39731
   


Автор запитання: Карина із міста: Дніпро :: Запитання: 41680  
Карина запитує:
Доброго дня! Чи могли б Ви, будь ласка, підібрати мені матеріал до відкритого уроку на тему: "Українська мова - диво калинове". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Карина, перегляньте, будь ласка, наступні джерела:

1. Вакарюк, Людмила Олександрівна. Українська мова. Морфеміка і словотвір : Навчальний посібник. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. - 184 с.
2. Вихованець, Іван Романович. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / [ред. С. Цушко]. - К. : Пульсари, 2012. - 160 с.

3. Гнатюк, Лідія Павлівна. Українська мова : особливості практичного застосування. - К. : Знання-Прес, 2006. - 259 с. - Бібліогр.: с. 258.

4. Данильцова, Уляна Денисівна. Українська мова на кожен день : Довідник. - К. : А.С.К., 2005. - 224 с. : табл.

5. Довлєтова, Світлана Анатоліївна. Українська мова : стилістика : культура мови : навч. посібник / [ред. Ципіна, В.С.]. - Харків : [Країна мрій], 2003. - 64 с.

6. Макаренко, Ольга Петрівна. Барвінковий край : [навч. посіб.] / [худож. В. А. Басалига]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 112 с.

7. Мацюк, Зоряна Омелянівна. Українська мова професійного спілкування. - К. : Каравела, 2006. - 352 с.

8. Свястин, Світлана Володимирівна. Українська мова : Методичний посібник для вчителів: 6 кл. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2005. - 167 с.

9. Скуратівський, Леонід Віталійович. Українська мова : Елементи практичної риторики : додаток до підручника "Укр. мова, 10-11 кл." / [ред. О. Криворучко]. - К. : Освіта, 2004. - 128 с

10. Ткаченко, Орест Борисович. Українська мова і мовне життя світу / НАН України. Інститу мовознавства ім. О.О.Потебні. - К. : Спалах, 2004. - 272 с. : ілюстр.

11. Українські прислів'я, приказки, загадки / Упоряд. К.І.Приходченко; Худож. О.Круглов. - Донецьк : Сталкер, 2003. - 287 с. : ілюстр. - Бібліогр.: c.282-285.

12. Чубач, Ганна. Батьківщина Україна : вірші / худож. Ю. Правдохіна. - Донецьк : Сталкер, 2004. - 48 с. : ілюстр.

13. Я пізнаю світ : Дитяча енциклопедія : Українська мова / Авт.- упоряд. А.М.Матвієнко; Худож. Г.П. Філатов. - К. : Школа, 2006. - 384 с. : ілюстр.


https://mova-kalynova.livejournal.com/
https://ukrlit.net/making1/x75ep.html
https://ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=106
https://www.slideshare.net/euroclublife/ss-48431696

.: Розділ: Мовознавство :: 17.02.2018 11.07.49 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Елена із міста: Киев :: Запитання: 41679  
Елена запитує:
Використання технології Карла Орфа на музичних заняттях в ДНЗ»
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 17.02.2018 07.54.11 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 41678  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка де можна знайти інформацію за темою "Бібліографознавча література України. Довідкові видання та підручники" . Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Черниш, Н. До питання про сучасну типологію енциклопедій [Текст] / Н. Черниш // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4. - С. 3-8 : мал. - Бібліогр. в кінці ст.
- Черниш, Наталія. З історії створення Енциклопедії українознавства [Текст] / Н. Черниш // Бібліотечний вісник. - 2017. - N 2. - С. 17-25. - Біблиогр. в кінці ст.
- Лога, Т. Фонд довідкових видань психолого-педагогічної тематики ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2010. - N 7. - С. 24 - 28. - Бібліогр. в кінці ст.
- Краєзнавчі бібліографічні видання України : бібліографічний покажчик / М-во культури України, Держ. історична б-ка України. - К. : [б. в.].
...в 1986-1990 рр. - . - 1992. - 86 с. - Б. ц.
- Романюк, М. М. Українські часописи Північної Буковини (1870-1940 рр.) [] : історико-бібліографічне дослідження / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. - Львів : Б. в., 1999. - 425, [2] с. - (Сер. "Періодичні видання регіонів України"). - Покажч.: с. 401-424. - ISBN 966-02-0462-0 : б/ц грн.
- Сташко, Марія Василівна Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів : Близько 6700 термінів / Марія Василівна Сташко,; Вступ. сл. та ред. Л.Полюги. - 2-е вид, перероб. та доп. - Львів : СП "БаК", 1996. - 196,[1] с. - Абетковий покажч. укр. слів: с. 153-194; Список літ.: с. 195-197.
- Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Книжкова палата України ; Hаук. ред. і автор вступ. ст. Швецова-Водка Г.М. - К. : Кн. палата України, 1999. - 115 с.
- Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Вступ до бібліографознавства : Навчальний посібник / Галина Швецова-Водка; Ред. Валентина Вдовиченко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2004, 2008. - 217 с. - Бібліогр: с. 204-207; Іменний покажч.: с. 208-209; Предметний покажч.: с. 210-217 .
- Бібліографознавство України (2006-2010) [] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / М-во культури України, НПБУ ; укл. Лариса Кухар ; наук. ред. Н. І. Тертичка. - К. : [б. в.], 2012. - 231 с. - 25.00 грн.
- Метабібліографія України (2013) [] : покажчик бібліографічних посібників / М-во культури України, Націонал. парламентська б-ка України ; упоряд. О. Кордюкова ; ред. В. Кононенко. - К. : [б. в.], 2014. - 271,[1] с. - Іменний покажч. с. 211-246 - Абетковий покажчик назв установ с. 247-263. - 35.00 грн.
- Паславський, Т. Бібліографія історичної картографії України: актуальні питання обсягу і змісту об'єкта / Т.Паславський // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 6. - С. 19-24
- Загуменна В., Геращенко М. Вклад у вітчизняне бібліографознавство [Текст] / Загуменна В., Геращенко М. // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 9. - С. 4 - 5
- Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях [Текст] : Бібліогріфічний покажчик / Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; Ред. М. Г. Спиця, Укл.: Г. М. Авраменко, О. М. Панчук. - Вінниця : [б. и.], 2007. - 111 с. - 6.50 грн., 15.00 грн., 4.50 грн.
- Джерела українознавства [Текст] : [Бібліографічний покажчик] / НАНУ; НБУВ. - К. : [б. и.], 1990- - .
Вип.2 : Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань / Укл.: Н.М. Погребецька, Л.М. Ковінченко. - 1998. - 128,[2] с. - 5.80 грн., 2.00 грн.
- Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Анотований каталог / Укл. Віталіна Шкаріна,. - К. : Б. в., 2006. - 83,[2] с. : іл.
- Державна бібліографія на Україні: (1922-1962) : збірник статей / Книжкова палата України; відп. ред. Василь Скачков. - Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР, 1962 - .
Вип. 1. - 1962. - 83 с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Б. ц.
- Устіннікова, Ольга. Роль журналів "Киевская старина" та "Україна" у розвитку української персональної бібліографії [Текст] / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 34-37. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: "Киевская старина" ; "Україна" .
- Мельник, Н. Регіональні біографічні видання в Україні: історія та сучасний стан [Текст] / Н. Мельник // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 5. - С. 33-36
- Патрикей, Світлана. Створення краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історико-географічні регіони України у міжвоєнний період (1918-1939) [Текст] / С. Патрикей // Бібліотечний вісник. - 2015. - N 1. - С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.
- Заморіна, Тетяна Михайлівна. Висвітлення питань бібліографії та бібліографознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005-2007 роках / Т. М. Заморіна // Бібліотечна планета. - 2009. - № 3. - С. 25-30
- Добровольська, Людмила Вагомий внесок у вітчизняне бібліографознавство [Текст] / Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 11. - С. 10-11
Рец. на кн. : Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. пр. / Г. М. Шевцова-Водка; / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т . - Рівне, 2011. - 495 с.
- Стронська, Наталія. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі [Текст] / Н. Стронська // Бібліотечний вісник. - 2015. - N 1. - С. 17-21. - Бібліогр. в кінці ст.
- Геращенко, Михайло. До питання про новітню бібліографічну терміносистему : (на правах дискусії) / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 22-23. - Бібліогр. в кінці ст.
- Добко, Тетяна. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України [Текст] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 4. - С. 60-62
Рец. на кн. : Швецова-Водка Г. М. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування : навч. посібн. для студентів спеціальності 029 "Інформ., біблі. та архів. справа" / Г.М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - C.3-13. - C.13-14. - C.14-15. - C.16-19. - C.19-22. - C.22-25. - C.25-29. - C.29-34. - C.35-37. - C.38-40. - C.40-46. - C.47-48. - C.51-52
- http://referatss.com.ua/work/rozvitok-bibliografiji-v-ukrajini/
- http://nplu.org/resourses/nashi_vydannya/b-bibl(2001–2005).pdf
- http://shron1.chtyvo.org.ua/Kazmyrchuk_Hryhorii/Istorychna_bibliohrafiia.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.02.2018 20.24.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Одеса :: Запитання: 41677  
Дмитро запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему:Таємниця козацької шаблі. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Мензатюк, Зірка. Таємниця козацької шаблі : пригодницька повість : для дітей мол. шк. віку / Зірка Мензатюк ; худ. Івета Ключковська. - Львів : Вид-во "Старого Лева", 2015. - 157,[3] с. : іл.
- Павлів, Ірина. Уроки за повістю Зірки Мензатюк "Таємниця козацької шаблі" [Текст] : 5 клас / Ірина Павлів // Дивослово. - 2015. - № 2. - С. 6-13.
- Букша, Тетяна. Зірка Мензатюк "Таємниця козацької шаблі" [Текст] / Тетяна Букша // Українська мова та література. - 2016. - № 1-2 (січень). - С. 14-20.
- Понєжина, Олена. Пригодницька повість Зірки Мензатюк "Таємниця козацької шаблі". Урок - подорож. 6-й клас [Текст] / Олена Понєжина // Українська мова та література. - 2011. - № 43-44 (листопад). - С. 39-43
- Степанченко, Олена. Зірка Мензатюк. "Таємниця козацької шаблі". Нові твори за новою програмою [Текст] / Олена Степанченко // Українська мова та література. - 2014. - № 24 (грудень). - С. 10-12.

- https://naurok.com.ua/urok-zirka-menzatyuk-taemnicya-kozacko-shabli-konspekt-uroku-z-ukra-nsko-literaturi-5-klas-332.html
- http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Конспект_уроку_з_української_літератури_для_5_класу_Зірка_Мензатюк_Таємниця_козацької_шаблі
- http://lysychansk-gymnasium.edukit.lg.ua/Files/downloads/tajemnycya_kozackoji_shabli.pdf
- http://dovidka.biz.ua/tayemnitsya-kozatskoyi-shabli-analiz/

.: Розділ: Література :: 16.02.2018 20.01.10 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Житомир :: Запитання: 41676  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури на магістерську роботу. Тема:"Стратегія когнітивно-комунікативного навчання української мови в старших класах". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо вам скористатися наступними матеріалами:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gsuk_2013_10_60.pdf
Бойкарова Л. КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
http://bit.ly/2EUurEq
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс : Посібник для студентів пед. університетів та інститутів / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – 366 с.
http://eprints.zu.edu.ua/10092/1/С._3.pdf
Кучерук О.А. Сучасні тенденції вдосконалення змісту і методів україномовної освіти // Наука і освіта : наук.-практич. журнал Південного наукового Центру НАПН України. – 2013. - № 5, липень-серпень. – С. 58-62. - Серія: Психологія і педагогіка.
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/641/1/Пентилюк М.І. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ.pdf
Пентилюк М. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
http://eprints.zu.edu.ua/13727/1/Фрагмент_магістер._Оксенюк.pdf
Фрагмент дипломної роботи. Оксенюк О. С. Формування мовнокомунікативної компетентності учнів старшої школи в процесі навчання української мови: Дипломна робота. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кучерук О. А. – Житомир, 2014. – С. 3 - 47.
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_42/18.pdf
Горошкіна О.М. КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
http://bdpu.org/pedagogy/ua/files/2016/1/13.pdf
Дика Н. М., Огарь Ю. В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

1. Кучерук О. А. Когнітивна теорія навчання української мови як пріоритетний напрям шкільної лінгводидактики / О. А. Кучерук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Психологія і педагогіка. ? 2014. ? Вип. 29. ? С. 15?20.
2. Пентилюк, М. Концепція когнітивної методики навчання української мови [Текст] / М. Пентилюк, А. Нікітіна, О. Горошкіна // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2004. - N8. - С. 5-9.
3. Пентилюк, М. Теоретичні засади методики навчання української мови [Текст] : на допомогу вчителеві-словеснику / М. Пентилюк // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - N 5. - С. 2-6.
4. Попова, О. Когнітивно-комунікативний підхід до роботи над граматичними нормами української мови [Текст] / О. Попова // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - N 1. - С. 72-75.
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 16.02.2018 11.16.14 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.722539 seconds