Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: олена із міста: нанково :: Запитання: 40453  
олена запитує:
неповні квадратні рівняння
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути настіпні джерела:
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування - http://shkolyar.in.ua/kvadratni-rivnyannya8
Неповні квадратні рівняння - https://math.ed-era.com/6/nepovn_kvadratn_rvnyannya.html
Ткаченко С. Г. Квадратні рівняння. Теорема Вієта : нестандартний урок / С. Г. Ткаченко // Математика в школах України. - 2012. - № 8. - С. 19-22.
[Творчі доробки вчителів математики та інформатики] : [добірка статей]
// Все для вчителя. - 2013. - № 1. - С. 5-156.
[Творчі доробки вчителів математики, інформатики та економіки] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2012. - № 1-2. - С. 25-90.
[Творчі доробки вчителів математики] // Все для вчителя. - 2011. - № 1. - С. 5-111.
[Творчі доробки вчителів математики] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2011. - № 2. - С. 2-16. - Продовж. Початок № 1, 2011.
[Творчі доробки вчителів математики] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2013. - № 12. - Трибуна вчителя. - 2013. - Вип. № 12. - С. 41-106.
[Творчі доробки вчителів математики] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2014. - № 11. - С. 6-79.
Хряпак О. Квадратні рівняння. Теорема Вієта : алгебра, 8 клас / О. Хряпак // Математика (Шкільний світ). - 2009. - № 10. - С. 19-21.
Шинкаренко З. А. Квадратні рівняння / З. А. Шинкаренко // Все для вчителя. - 2010. - № 1-3. - С. 109-110.
http://edufuture.biz/index.php?title=Неповні_квадратні_рівняння,_їх_розв'язування
https://uk.wikibooks.org/wiki/Алгебраїчні_рівняння/Неповні_квадратні_рівняння

.: Розділ: Математика :: 17.03.2017 10.34.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Чернівці :: Запитання: 40452  
Інна запитує:
Підкажіть, будь ласка, літературу по темі магістерської роботи "Правові основи волонтерської діяльності в Україні". Дякую.
Наша відповідь:
Інно, добридень! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Зима, Олександр Григорович. Особливості волонтерства та його розвиток в Україні : препринт / Зима О. Г., Підгайна В. О. - Х. : ХНЕУ, 2011. - 47 с. : іл. - Бібліогр.: с. 43-46.

Шамрай, В. О. Сучасний стан офіційного визнання волонтерської діяльності в Україні / В. О. Шамрай // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : Науковий журнал / Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. - К., 2000. - 2015. - № 4. - С.139-144. - Бібліогр. в кінці ст.

Юрченко, Ірина Вадимівна. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні : автореф. дис. … канд. соц. наук : 22.00.03 / Юрченко Ірина Вадимівна; Ін-т соціології НАН України. - К., 2009. - 16 с. - Бібліогр.: с. 13.

Волонтерство в Україні: як підтримати і посилити мотивацію? http://gazeta.dt.ua/internal/volonterstvo-v-ukrayini-yak-pidtrimati-i-posiliti-motivaciyu-_.html

Волонтерська діяльність в Україні http://naub.oa.edu.ua/2014/volonterska-diyalnist-v-ukrajini/
Волонтерська діяльність в Україні http://ua.prostopravo.com.ua/pravoporushennya/statti/volonterska_diyalnist_v_ukrayini

Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/volonter-697e4.pdf

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/246-19
Закон України "Про волонтерську діячльність" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17

Лях Т. Л. Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні http://www.volunteer.kiev.ua/pages/287-problemi_normativno-pravovogo_zabezpechennya_volontersko_dyalnost_v_ukran

Правове регулювання волонтерської діяльності в Україні http://www.desn.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11619:2015-04-14-07-13-37&catid=353:2012-03-22-14-34-14&Itemid=3172&lang=ua

Правові засади волонтерської діяльності в Україні http://obljustif.gov.ua/rogatun/59137-2/

Правові засади волонтерської діяльності в Україні http://spektor.ua/uk/article/pravove-osnov-volonterskoy-deyatelynosti-v-ukraine/
Правові засади здійснення волонтерської діяльності http://www.uris-c.com.ua/2014/11/13/правові-засади-здійснення-волонтерс/

Сидоренко К. О. Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні https://mydisser.com/ua/catalog/view/6/352/13360.html (зверніть увагу на список використаних джерел)

.: Розділ: Держава і право :: 17.03.2017 09.47.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Чернівці :: Запитання: 40451  
Сергій запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Правові основи збережиння біорізноманіття"
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Булах І. Г. Актуальні питання правового регулювання, охорони і використання земельних ресурсів у контексті вирішення проблеми збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / І. Г. Булах // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 3. - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_47.
2. Гиренко І. В. Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України [Електронний ресурс] / І. В. Гиренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 63. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_63_32.
3. Живага О. В. Соціальні ефекти і ризики біотехнологічної революції / О. В. Живага // Наука та наукознавство. - 2015. - № 3. - С. 38-44.
4. Єрмолаєва Т. В. Червона книга України як дієвий механізм збереження біорізноманіття та деякі проблеми її застосування [Електронний ресурс] / Т. В. Єрмолаєва // Проблеми законності. - 2016. - Вип. 135. - С. 77-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_135_10.
5. Курило В. І. Правове забезпечення збереження і використання генетичних ресурсів рослин через призму глобалізації проблеми біобезпеки [Електронний ресурс] / В. І. Курило, І. В. Гиренко, В. В. Курзова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. - 2012. - Вип. 173(3). - С. 97-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2012_173(3)__17.
6. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г. І. Балюк, Ю. Л. Власенко, А. П. Гетьман, І. С. Гриценко, А. С. Євстігнєєв, О. В. Єлісєєва, Т. О. Коваленко, Т. Г. Ковальчук, О. В. Кохановська, О. В. Краснова ; Акад. прав. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юрінком Інтер, 2010. - 367 c.
7. Немерцалова С. В. Збереження біологічного різноманіття морського середовища. Правовий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 643-647. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_104.
8. Немерцалова С. В. Концепція сталого розвитку та норми "м'якого права" у регулюванні збереження біологічногорізноманіття Світового океану [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 64. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_14.
9. Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України: аналіз та перспективи розвитку / Г. В. Бондарук, О. О. Кагало, Л. Д. Проценко, А. М. Артов, Б. Г. Праць ; НАН України, Всесвіт. фонд природи WWF, Ін-т екології Карпат, Держ. природознав. музей. - Львів : Ін-т екології Карпат НАНУ, 2013. - 264 c.
10. Одарюк О. О. Еколого-правове регулювання раціонального використання земельних ресурсів / О. О. Одарюк // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2013. - № 1. - С. 168-170.
11. Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / Центр розв. інновацій ун-ту Вагенінген (Нідерланди) [та ін.] ; наук. ред.: О. О. Кагало та Б. Г. Проць. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - 277 с.
12. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Н. Р. Малишева [та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Малишева ; Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація "Інтерекоцентр", Науково-консультаційний центр "Астюс". - Київ : Хімджест, 2003. - 175 с. - (Біорізноманіття ; № 5).
13. Січко А. В. Законодавче забезпечення регулювання правових засад охорони біорізноманіття і ландшафтів [Електронний ресурс] / А. В. Січко // Таврійський науковий вісник. - 2013. - Вип. 84. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_52.
14. Якимчук А. Ю. Адаптація законодавства щодо збереження біорізноманіття у контексті інтеграції України до Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Економіка та держава. - 2014. - № 5. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_5_31.
15. Якимчук А. Ю. Державна екологічна інспекція у структурі державного управління збереженням біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук. // Демократичне врядування. - 2013. - Вип. 12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_12_19.
16. Якимчук А. Ю. Зарубіжний досвід здійснення державної екологічної політики: управління збереженням біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 4. - С. 76-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_4_16.
17. Якимчук А. Ю. Засади формування системи державного управління збереженням біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2014_1_8.
18. Якимчук А. Інструменти державного регулювання збереження біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Якимчук // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 1. - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_1_12.
19. Якимчук А. Механізми державного регулювання збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2013. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_17.
20. Якимчук А. Основні напрями державної політики у сфері збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук // Актуальні проблеми державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 155-157. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2013_4_46.
21. Якимчук А. Ю. Принципи збереження біорізноманіття відповідно до стратегії розвитку державної екологічної мережі [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 206-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_1_28.
22. Якимчук А. Ю. Системний підхід до реалізації державного регулювання збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_4_14.
23. Яремчук К. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів виконавчої влади у сфері захисту рослин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. О. Яремчик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2010. - 18 c.

.: Розділ: Держава і право :: 16.03.2017 22.35.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м. Хуст :: Запитання: 40450  
Ольга запитує:
Доброго вечора!Порекомендуйте мені будь- ласка матеріал до теми:"Проведення в навчальних закладах кампанії з питань психічного здоров'я".Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Перегляньте, будь ласка, виконані довідки 40264, 40351 (через розширений пошук за номером запитання), а також:

Артемова, Н.Как сохранить психическое здоровье [Текст] / Н. Артемова // Школьный психолог. - 2003. - Май, № 17. - С. 3

Берзіня,О.О.Розділ програми "Психічна і духовна складові здоров'я" : урок у 7 класі// Основи здоров'я. - 2016. - № 3. - С. 5-9.

Калошин, В. Ф.Психічне здоров'я школярів: сутність, проблеми, збереження [Текст] / В. Ф. Калошин // Управління школою : основа професійного зростання. - 2013. - № 16/18. - С. 48-57.

Корж, Мальвина. Психуешь? Выключи компьютер! [Текст] / Мальвина Корж // Комсомольская правда. - 2013. - 12 ноября. - С. 13.

Курниш, Р.Психологічний комфорт і психічне здоров'я / Р. Курниш // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - № 1. - С. 39-40.

Кучменко, Н. Через ефективне спілкування до емоційного здоров'я Позакласний захід для учнів 9-го класу [Текст] / Н. Кучменко // Біологія. - 2009. - № 7. - С. 15-20 .

Новік, Оскар.Як учителеві вийти із "зони комфорту" [Текст] / О. Новік // Класному керівнику усе для роботи : Науково-методичний журнал. - 2016. - № 4. - С. 2-9

Мазур, Л.Експерименти в освіті та психічне здоров'я учнівської молоді [Текст] / Л. Мазур // Директор школи. Шкільний світ. - 2016. - № 12. - С. 35-43.

Манько, Надія.Сонечко [Текст] : авторська розвивальна програма для дітей раннього віку / Надія Манько // Дитячий садок. - 2016. - Квітень, № 7. - С. 21-38.

Мартиненко, Світлана.Як зберегти психічне здоров'я дитини : (поради вчителям і батькам) // Початкова школа. - 2014. - № 5. - С. 41-43.

Матвієнко, О. В.Психічне здоров'я та способи його збереження : семінар-практикум для вчителів : проводимо тренінг // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 11. - С. 28-33, кольорова вкладка. - С. 1, 4. - Бібліогр.: с. 33.

Мельник, О. Г.Психічна та духовна складова здоров'я : 6 клас : урок узагальнення та систематизації знань // Основи здоров'я. - 2015. - № 6. - С. 11-16.

Молочко, Т. М. Як зберегти психічне здоров'я : корисні поради педагогам : професійні орієнтири // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 10. - С. 9-13. - Бібліогр.: с. 13.

Обідченко, О. О. Подорож Планетою Здоров'я [Текст] / О. О. Обідченко // Все для вчителя. - 2014. - Серпень, № 8. - С. 70-73.

Остапчук, Д.Проблеми впливу телебачення на фізичне і психічне здоров'я дитини [Текст] / Д. Остапчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. - 2016. - N 2. - С. 85-87.

Семеренська, Л. В.Позитивні і негативні емоції [Текст] / Л. В. Семеренська // Все для вчителя. - 2014. - Серпень, № 8. - С. 76-77.

Стародубець, Світлана. Збереження психічного здоров'я учнів та педагогів [Текст] : матеріали психолого-педагогічного семінару для педагогів / С. Стародубець // Соціальний педагог. - 2012. - № 3. - С. 30-38 .

Тимошенко, Н. "Психами" не народжуються - ними стають під час випробувань [Текст] : до Дня психічного здоров'я. 10 жовтня / Н. Тимошенко // Політика і культура. - 2003. - № 40. - С. 28-30


Використання елементів тренінгу та ігрових вправ на уроках основ здоров’я
http://dorobok.edu.vn.ua/article/view/824

Конспект уроку: Поняття про стрес
http://metoduchka.com/konspekt-uroku-ponjattja-pro-stres/

Конспект уроку на тему "Вплив наркотичних речовин на поведінку і здоров’я людини"
https://academia.in.ua/?q=конспекти/конспект-уроку-на-тему-вплив-наркотичних-речовин-на-поведінку-і-здоров’я-людини

Без паніки: як говорити з дітьми про депресію та суїцид
https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/15/222608/

Гра в смерть: що таке "Синій кит" і чому підлітки виконують смертельні завдання
http://ukranews.com/ua/news/477891-gra-v-smert-shho-take-syniy-kyt-i-chomu-pidlitky-vykonuyut-smertelni-zavdannya

Лист МОНУ від 02.03.2017 №1/9-119 «Щодо проведення в навчальних закладах кампанії з питань пропаганди психічного здоров’я»
https://drive.google.com/file/d/0B0VGidmOj-jIY3QzZThfM0ZFZFU/view


Розробка уроку «Психічна та духовна складові здоров’я. Повага до себе та інших» з основ здоров’я в 5-му класі
http://osvita.ua/school/lessons_summary/health/44173/

У навчальних закладах Полтавщини проводяться профілактичні заходи щодо попередження суїциду серед дітей та підлітків // http://np.pl.ua/2017/02/u-navchalnyh-zakladah-poltavschyny-provodyatsya-profilaktychni-zahody-dlya-poperedzhennya-sujitsydu-sered-ditej-ta-pidlitkiv/

Що робити батькам, щоб їх діти не зіграли в "Синього кита" // http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4935/news/1487862431.html

Як розповісти дитині про небезпечні квести і не спровокувати цікавість – порада психолога
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/kids/yak_rozpovisti_ditini_pro_nebezpechni_kvesti_i_ne_sprovokuvati_tsikavist_porada_psikhologa/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.03.2017 21.13.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Черкаси :: Запитання: 40449  
Яна запитує:
Доброго вечора! Підскажіть будь ласка літературу до теми курсової "Мовний образ людини у поезії Василя Симоненка". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо Вам наступний матеріал:
1. Кирикович, З. Духовна краса людини-трудівника в оповіданні Василя Симоненка "Дума про діда" [Текст] / З. Кирикович // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - N 2. - С. 28-29.
2. Писарєва, О. "Ти знаєш, що ти - людина?". Осмислення духовної величі людини через життя й поезію В.Симоненка [Текст] : 11-й клас / О. Писарєва // Українська мова та література. - 2011. - N 22/23. - С. 40-45.
3. Ткаченко, А. О. Василь Симоненко [Текст] : нарис життя і творчості / А. О. Ткаченко. - К. : Дніпро, 1990. - 313 с. - (Літературний портрет).
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5207/2/Zb_Kalachnyk_ludyna_ta_obraz.pdf
Калашник В. Людина та образ у світі мови. Вибрані статті.
http://metodportal.net/system/files/mp/2015/10/62738/vasyl_symonenko_perehozhyy._problema_indyvidualnosti_y_natovpu.pdf
Левченко Т. П. ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО «ПЕРЕХОЖИЙ». ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ Й НАТОВПУ
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/379/Поборник правди. Ч.1.pdf
Поборник правди і свободи
http://www.nplu.org/resourses/nashi_vydannya/b-symonenko.pdf
ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО: «УКРАЇНО, ТИ МОЯ МОЛИТВА...». Біобібліографічний нарис
Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 16.03.2017 17.55.39 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.077689 seconds