Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40698
   


Автор запитання: Олександр із міста: Рівне :: Запитання: 42635  
Олександр запитує:
Доброго вечора, доберіть, будь ласка, джерела на тему: "Мотивація досягнення як детермінанта успіху навчально-професійної діяльності особистості". Чекатиму.
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо переглянути такі ресурси:
1. Прядко, Н.О. Мотивація досягнення як детермінанта успіху в професійній діяльності особистості [Електронний ресурс] /Н.О. Прядко// Серія: педагогічні науки. – 2015. - С. 177-180. – Режим доступу http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1574 (дата звернення 03.12.2018). – Назва з екрана.
2. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності [Електронний ресурс]/ StudFiles: файловый архив студентов. - Електрон. дан. – 2018. – Режим доступу https://studfiles.net/preview/5601324/page:31/ (дата звернення 03.12.2018). – Назва з екрана.
3. Макаренко, С.С. Формування мотивації досягнень в структурі мотиваційної сфери особистості вчителя [Електронний ресурс]/ С.С. Макаренко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. - №1. – С. 314-323. – Режим доступу http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2013/13msssov.pdf (дата звернення 03.12.2018). – Назва з екрана.
4. Ляшенко, І.В. Формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності[Електронний ресурс] / І.В. Ляшенко; Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – Електрон. дан. – 2018. – Режим доступу https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1076 (дата звернення 03.12.2018). – Назва з екрана.
5. Роль мотивації досягнення у розвитку особистості [Електронний ресурс] / Реферати українською: bukvar. su. – Електрон. дан. – 2018. – Режим доступу http://bukvar.su/psihologija/82418-Rol-motivacii-dostizheniya-v-razvitiii-lichnosti.html (дата звернення 03.12.2018). – Назва з екрана.
6. Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах [Електронний ресурс] / TextReferat: реферати українською мовою. – Електрон. дан. – 2018. – Режим доступу http://textreferat.com.ua/referat2.php?id=10963 (дата звернення 03.12.2018). – Назва з екрана.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.12.2018 20.48.31 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Суми :: Запитання: 42634  
Катерина запитує:
Доброго вечора,допоможіть будь-ласка знайти інформацію до курсової роботи за данною темою:Статистичне вивчення наявності та використання трудових ресурсів (на прикладі України).
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінювання : навч. посібник / Н. С. Краснокутська. – Київ, 2005. – 349 с.
Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 224 с.
Гнибіденко О. І. Соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості : автореф. дис. … канд. економ. наук: спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політики» / О. І. Гнибіденко. – Київ, 2008. – 20 с.
Мельник Т. Г. Ефективність праці: методи вимірювання продуктивності праці та її оплати / Т. Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць. – Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет». – 2005. – Вип.7. – С. 291-296.
Федорова В. А. Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки / Федорова В. А., Кар пенко Т.В. // Проблеми економіки. – 2011. – № 3. – 120 с.
Шульга Н. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів у системі управління діяльністю автотранспортних підприємств / Н. Шульга // Наук. записки : зб. наук. праць кафедри економ. аналізу Тернопіл. нац.. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка. – 2006. – Вип.16. – С. 293-294.
Шульга Н. В. Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів : автореф. дис... канд. екон.: 08.00.09 / Н. В. Шульга ; КНЕУ. – Київ, 2008. – 24 с.
Арзамасова О. В. Кадровий // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 102-106. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/22.pdf.
Валінкевич Н. В. Сучасний стан та тенденції розвитку трудового потенціалу в Житомирській області [Електронний ресурс] / Н. В. Валінкевич, К. Є. Корбут // European Journal of Management Issues. – 2018. – 26 (1-2). – С. 33-63. – Режим доступу: https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/issue/current/178-Article Text-344-1-10-20180728.pdf.
В ООРУ готують рекомендації зі збереження трудового потенціалу України [Електронний ресурс] // Об’єднання організацій роботодавців України : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.ooru.org.ua/news/194.v-ooru-gotuyut-rekomendacii-zi-zberezhennya-trudovogo-potencialu-ukraini.htm.
Гринкевич С. С. Методичний інструментарій дослідження трудового потенціалу в розрізі його компонентної культури [Електронний ресурс] // Економiчний часопис-XXI. - 2011. - № 7-8. – С. 54-57. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/47820/16-Hrynkevych.pdf?sequence=1.
Кравченко М. А. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві [Електронний ресурс] / М. А. Кравченко // Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=219.
Ладунка І. С. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / І. С. Ладунка, М. С. Буркова ; Мукачів. держ. ун-т// Економіка і суспільство. – 2018. - Вип. № 14. – С. 421-425. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/58.pdf.
Трудова та освітня міграції з України : як втримати людський потенціал? [Електронний ресурс]. – Zik.ua : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://zik.ua/news/2018/07/24/trudova_ta_osvitnya_migratsii_z_ukrainy_yak_vtrymaty_lyudskyy_potentsial_1372513.
Трудові ресурси : сутність та показники виміру [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/15970122/ekonomika/trudovi_resursi_sutnist_pokazniki_vimiru.
Трудовий потенціал України [Електронний ресурс] : бібліогр. покаж. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; Харків. економ.-правов. ун-т ; [уклад. Л. Ф. Бондаренко, Т. В. Гальченко]. – Харків, 2009. – 226 с. – Режим доступу: http://library.hepu.edu.ua/fileadmin/publishing/science/Thematic/The_employment_potential_of_Ukraine/The_employment_potential_of_Ukraine.pdf.
Шаульська Л. В. Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку [Електронний ресурс] : дис... д-ра екон. наук: 08.09.01 / Л. В. Шаульська ; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2006. — 460, [9]арк. : табл. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/241469.html.
Шостак Л. В. Трудовий потенціал як рушійна сила ефективного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Шостак, В. А. Петріні // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 21. – С. 450-454. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/87.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.12.2018 18.48.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42633  
Олег запитує:
Потрібна відповідь на питання - Органи якими здійснюється запобігання, виявлення та відповідний контроль і нагляд за додержанням законності в агропромисловому комплексі.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Державний контроль і нагляд в агропромисловому комплексі
http://radnuk.info/pidrychnuku/493-stetsenko/9771-s-3-------.html
Правові засади управління в АПК та відповідальність за правопорушення
https://pidruchniki.com/1584072057443/pravo/agrarne_pravo_ukrayini
http://uristinfo.net/agropravo/40-jumkrupka-agrarne-pravo-ukrayini/688-tema-5-derzhavne-reguljuvannja-silskogo-gospodarstva.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740107
https://lektsii.com/2-108611.html
https://studopedia.com.ua/1_16237_pravovi-zasadi-derzhavnoi-regulyativnoi-diyalnosti-v-silskomu-gospodarstvi.html
http://studies.in.ua/pogrbnij-agrarne-pravo/1904-organi-derzhavnogo-kontrolyu-ta-nspekcyi-v-apk.html
Органи державного контролю в АПК (розділ 8, 9)
http://mego.info/матеріал/аграрне-право-україни-в-м-єрмоленко-2012р
http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/kontrolyuyuchi_organi
http://nkatkanna.com/oa/oa11.3.html
Про Державну інспекцію сільського господарства України
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459/2011
Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-п
Державні сільськогосподарські інспекції-органи державного контролю в АПК
https://pidruchniki.com/1791021157479/pravo/derzhavni_silskogospodarski_inspektsiyi-organi_derzhavnogo_kontrolyu_apk

.: Розділ: Інше :: 2.12.2018 18.40.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Рівне :: Запитання: 42632  
Олександр запитує:
Доброго дня, допоможіть дібрати перелік джерел до теми: "Вплив вибірки в дослідженні пам*яті" на основі групи людей. Чекаю.
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.12.2018 14.51.36 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42631  
Соломія запитує:
Доброго вечора! Чи можете надати бібліографічний матеріал для магістерської роботи "Традиції святкування релігійних свят на Україні" (на прикладі православної, греко-католицької церков та київського патріархату. про зміни у святкуванні 50 років тому і сьогодні)
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42636.
Баранова В. В. Язык и этническая идентичность. Урумы и румеи Приазовья // В. В. Баранова. – М.: ГУ ВШЭ, 2010. – 287 с.
Браун Ф. Маріупольські греки / Ф. Браун // Живая старина. – 1890.— С. 78-92.
Волкова Н. Греки Кавказа / Н. Волкова // Сайт Кубанського державного університету. – Режим доступу: http://history.kubsu.ru/pdf/kn6_15-43.pdf.
Греки Кавказа // Народы Кавказа / Под ред. Б. А. Гардинова, А. Н. Гулиева, С. Т. Еремяна. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – Т.2. – С. 421-432.
Елоева Ф. Н. Проблемы языков дисперсних групп. Тюркоязычные православне греки Цалкинского и Тетрицкаровского районов Грузии. – СПб.: Б.И., 2002. – 112 с.
Зайковская Т. В. Традиционные верования и представления греков Аджарии (античные истоки образовсв. Илии и св. Георгия) / Т. В. Зайковская // Советская этнография. – 1989. – № 2. – С. 105-115.
Иванова Ю. В. Греческие этнические группы в СССР / Ю. В. Иванова // Расы и народы. – 1988. – Вып. 18. – С. 206-220.
Кауринкоски К. Греки Приазовья: Особенности этнокультурной идентичности / Кауринкоски К. // Пер. сфранц. Ю.В. Агавельян, Н.П. Космарской [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.azovgreeks.com/library.cfm.
Лингвистическая и этнокультурная ситуация в греческих селах При-азовья. По материалам экспедиции 2001-2004 гг. / Под ред. М. Л. Кисилиер. – СПб.: Б.и., 2009. – 443 с.
Особистий архів автора. Інтерв’ю з представниками грецької спільноти Маріуполя та Харкова (2012-2013 рр.).
Сихарулидзе А. К вопросу о значении изображения быка на Триалетских вешапах и вешапоидах / А. Сихарулидзе // Кавказский этнографический сборник. – Тбилиси: МЕЦНИЕРЕБА, 1972. – С. 24-52.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 1.12.2018 21.15.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.850581 seconds