Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 38831
   


Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 40763  
Галина запитує:
Доброго дня допоможіть підібрати літературу на тему :Аналіз традиційної та органічної технології вирощування цибулі
Наша відповідь:
Галино, добрий день! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Бойко, Т. Ф. Использование азолена при выращивании лука / Т. Ф. Бойко , Н. Н. Силищев, Т. Ю. Коршунова , О.Н. Логинов // Защита и карантин растений. - 2009. - № 7. - С. 27

Бондаренко Г. Л. Вплив агротехнічних прийомів вирощування на лежкість цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / Г. Л. Бондаренко, О. Д. Вітанов, Л. П. Бєлашова, Ю. Д. Зеленін // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 371-374. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_57

Борисенко Л. Д. Особливості вирощування нового ранньостиглого сорту цибулі запашної Медея [Електронний ресурс] / Л. Д. Борисенко, Т. Є. Катаєва // Овочівництво і баштанництво. - 2012. - Вип. 58. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2012_58_9

Васюта, В. В. Середньодобове водоспоживання цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в південному регіоні України [Текст] / В. В. Васюта // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 12. - С. 55-56.

Вдало підібраний гібрид цибулі - запорука успішного року! [Текст] // Овощи и фрукты. - 2015. - № 2. - С. 62-63.

Веріжнікова, І. В. Інтенсивна технологія вирощування цибулі ріпчастої на зберігання для степової зони України [Текст] : для тих, хто готується вирощувати цибулю / І. В. Веріжнікова, Роман Бережняк // Карантин і захист рослин. - 2015. - № 11. - С. 19-20 : табл.

Горган, Н. О. Характер успадкування ознаки стійкості проти шийкової гнилі в гібридних комбінаціях цибулі ріпчастої в умовах Носівської СДС / Н. О. Горган // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Текст]. -2013. - № 2. - С.53-55.

Дишлюк, В. Є. Ефективність хімічної меліорації в умовах краплинного зрошення при вирощуванні цибулі ріпчастої / В. Є. Дишлюк, А. В. Мелашич, Т. А. Мелашич // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 8. - С. 53-56.

Дишлюк, В. Є. Ефективність хімічної меліорації цибулі / В. Є. Дишлюк, А. В. Мелашич, Т. А. Мелашич // Агроном. - 2014. - № 1 - С.182-184 : табл.

Журавльов О. В. Економічна ефективність елементів технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в Південному Степу України [Електронний ресурс] / О. В. Журавльов // Зрошуване землеробство. - 2010. - Вип. 53. - С. 239-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_53_37

Залізняк О.Л.Удосконалення методів селекції цибулі шалот для створення вихідного матеріалу з високою продуктивністю: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / О.Л. Залізняк ; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2008. — 19 с.

Зелендін Ю. Д. Економічна ефективність вирощування цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / Ю. Д. Зелендін // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 304-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_47

Зоряний, Володимир. Вирощування органічної, екологічно чистої цибулі, корисної для вашого здоров'я [Текст] / Володимир Зоряний // Агросвіт України . - 2013. - № 1. - С. 22-26 : іл.

Козар С. Ф. Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / С. Ф. Козар, В. М. Нестеренко, Т. А. Євтушенко, О. В. Фірсовський, Т. О. Усманова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Агрономія. - 2013. - Вип. 183(1). - С. 207-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2013_183(1)__42

Косенко Н. П. Насіннєва продуктивність цибулі ріпчастої за пересадкового способу вирощування насіння в умовах півдня України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Таврійський науковий вісник. - 2013. - Вип. 84. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_116

Косенко Н. П. Вплив технологічних прийомів вирощування насіння цибулі ріпчастої на ураженість насінників несправжньою борошнистою росою в зрошуваних умовах Південного Степу України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Зрошуване землеробство. - 2010. - Вип. 53. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_53_14

Марков, І. Л. Сажка на цибулі і на кукурудзі / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2013. - № 9 - С.10-13.

Музика Л.П. Обгрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі ріпчастої з насіння та сіянки в лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Л.П. Музика ; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 20 с.


Новікова А. В. Вплив строків сівби та застосування добрив на урожайність цибулі ріпчастої за озимого способу вирощування [Електронний ресурс] / А. В. Новікова // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 209-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_30

Позняк, Олександр. Цибулі багато не буває [Текст] / Олександр Позняк // Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. - 2015. - № 10. - С. 7-8

Рекомендації з ефективного застосування мікробного препарату АБТ у технології вирощування цибулі ріпчастої / НАН України, Ін-т с.-г. мікробної та агропром. вир-ва ; [Козар С. Ф., Нестеренко В. М., Канівець В. І., Євтушенко Т. А.]. — Чернігів : ІСМАВ НААН, 2013. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26-28.

Стовбір О. П. Розробка нормативів собівартості вирощування насіння цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / О. П. Стовбір, Т. О. Рудницька // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_41

Технологія вирощування цибулі ріпчастої [Текст] // Агросвіт України : науково-практичний журнал з дорадництва. - 2012. - № 6. - С. 18-21

Улянич О. І. Ефективність розсадного і безрозсадного способів вирощування цибулі порей в умовах Правобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / О. І. Улянич, Г. Я. Слободяник, А. Г. Тернавський, В. І. Войцехівський // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(1). - С. 46-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2016_88(1)__8

Цибуля: прогресивні технології та нормативи витрат / [Мазоренко Д. І. та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка та Г. Є. Мазнєва ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук.-дослід. лаб. ”Обґрунтування інновац. агротехнологій”, ЗАТ ”Чумак”. — Х. : Міськдрук, 2011. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26-27.

Цибуля. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-25:2003, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 6, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Цибуля.Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 11 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.05.2017 08.44.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Луцьк :: Запитання: 40762  
Анна запитує:
Проблематика твору Оскара Уайльда "Ідеальний Чоловік"
Наша відповідь:
Анно, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Аникин Г. В. Михальская Н. Г. История зарубежной литературы для студентов пед. Институтов по спец. №2103 «Ин. яз.» – М.: Высшая школа. – 1985. – С. 254-257, С. 278-281.

Бабенко К. П. Злочин проти краси // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – №7. – С. 14 – 15.

Бульваренко Л. В. Прекрасный принц з потворною душею. 10 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2006. - №7. – С. 5 – 17.

Вайлд О. Ідеальний чоловік ; Як важливо бути серйозним / переклад Олекси Негребецького. — К. : Знання, 2014. — 222 с.

Гавришко І. І. «Принц Парадокс?», «Апостол сектизму?», «Король життя?» Зраджений, в’язень, вигнанець, злидар? // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №3. – С. 51-53.

Єременко О. В. Власна доля митця як ключ до осягнення його твору // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №3. – С. 51 – 53.

Захаренко Н. Раб краси чи співець краси? (Урок за вивченням творів О. Вайльда) // Зарубіжна література. – 2003. – №7. – С. 8 – 12.
Измайлов, И. Пленник красоты [Текст] / И. Измайлов // Вокруг света. - 2006. - № 6. - С. 186-194.

Кабкова О. Карнавал у житті і творчості О. Уайльда. // Зарубіжна література. – 2003. – №7. – С. 8 – 12.

Кеба Т. В. Особливості художнього втілення ідеї синтезу мистецтв у прозі О. Вайльда [Електронний ресурс] / Т. В. Кеба // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2014. - Вип. 37. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2014_37_9

Ковалева, Оксана Владимировна. О.Уайльд и стиль модерн. — М. : УРСС, 2002. — 167 с. : ил.

Кузьменчук І. С. Парадокси О. Вайльда // Зарубіжна література. – 2004. – №8. – С. 16.

Масімова Л. В. Життя наслідує мистецтво // Зарубіжна література. – 2000. – №37. – С. 12 – 15.

Маслюк, Оксана. Феномен Оскара Уайльда / Оксана Маслюк // Всесвітня література в сучасній школі. - 2013. - № 5. - С. 28-32

Оніщенко, Олена Ігорівна. Письменники як дослідники: потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг) / Олена Оніщенко ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. — К. : Ін-т культурології НАМ України, 2011. — 271 с

Посудієвська, Ольга Ростиславівна. Творчість О. Уайльда у контексті міжкультурного діалогу : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / Посудієвська Ольга Ростиславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2012. — 20 с.

Розвадовська Т. М. Ми повинні прийти від красивої думки до красивого життя. Урок за творчістю О. Вайльда // Зар. літ. – 2002. – №7. – С. 15 – 16.

Соколянский, Марк Георгиевич. Оскар Уайльд : очерк творчества / М. Г. Соколянский ; [ред. И. В. Черненко]. — К. ; Одесса : Лыбидь, 1990. — 199 с. : ил., портр.

Чуковский К. О. О. Уайльд: Чуковский К. О. Собрание сочинений в 6 т. Т 3. – М., 1966. – С. 666 – 725.

Шахова К. В. Оскар Уайльд // Зарубіжна література. – 2004. – №6. – С. 23 – 31.

Яковлев Д. Ю. Путь эстетизма // Зарубіжна література. – 2006. – №7. – С. 14.

Жизнь и творчество Оскара Уайльда
http://alexlat.ucoz.ru/publ/literatura/oskar_uajld/zhizn_i_tvorchestvo_oskara_uajlda/243-1-0-1302

ТЕТЕЛЬМАН Ганна Іллівна. ВЗАЄМОДІЯ ЖАНРІВ У ТВОРЧОСТІ ОСКАРА УАЙЛЬДА
http://sochinenie.blogspot.ru/2012/04/blog-post_2184.html

Зіньчук Ігор. Естетизм у творчості Оскара Уайльда
http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/LiteraryStudies/OWilde2.html

Ідеальний чоловік (твір Оскара Уайльда)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ідеальний_чоловік_(твір_Оскара_Уайльда)

Проблематика комедії Оскара Уайльда Ідеальний чоловік
http://aleks.org.ua/товар/problematika-komediyi-oskara-uaylda-idealniy-cholovik-2

.: Розділ: Література :: 21.05.2017 22.05.06 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дар'я із міста: Київ :: Запитання: 40761  
Дар'я запитує:
Допоможіть знайти доступні джерела на тему: Культура національних меншинств в Україні під час Другої світової війни (болгари, поляки, кримські татари, німці). Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Даріє! На жаль, є дуже мало інформації на цю тему.
Національні процеси в Україні .В 2 ч : Історія і сучасність : документи і матеріали : довідник. Ч.2 / упоряд.: І. О. Кресіна та ін . - Київ : Вищ.шк., 1997. – 704 с.
Наулко, В. І. Хто і відколи живе в Україні / В. І. Наулко. - Київ : Гол.спец.ред.літ.мовами нац.меншин України, 1998. – 80 с.
Миколаївщина в новітній історії : 70-річчю утворення Миколаївської області присвячується: навч. посібник / редкол.: О. М. Гаркуша та ін. - Миколаїв : ПП Шамрай, 2007. - 280 с. :
Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник / Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Фак-т соціології та психології ; автори: К. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко [та ін]. - Київ : Наукова думка, 2004. - 343 с.
Даниленко, Віктор. Етнополітика в СРСР та УРСР у 40-80-ті роки ХХ ст. / В. Даниленко // Історія України (Шкільний світ). - 2011. - № 1. - С. 3-7.
Зіятдінова, Еміне. Новий кримський стиль : кримським татарам вдалося ледь не з нуля відновити народне мистецтво, втрачене під час депортації. / Е. Зіятдінова // National Geographic. - 2014. - № 5. - С. 24-33.
Рафальський О.О. Національні меншини України у ХХ ст.: історіографічний нарис. - Київ, 2000.- 446с.
Етнополітика в Укарїні: історія та сучасний стан // http://history.org.ua/JournALL/journal/1999/4/2.pdf
Освіта й виховання в роки Другої світової війни та у повоєнні роки // http://subject.com.ua/psychology/history_pedagog
Якубова Л.Д. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalni_menshyny (останній перегляд: 22.05.2017)
Національні меншини України http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Natsionalni_menshyny
Етнiчний склад населення України. Нацiональнi меншини України: особливостi їх pозселення та чисельність // http://bookster.com.ua/etnichnyj-sklad-naselennya-ukrayiny-natsionalni-menshyny-ukrayiny-osoblyvosti-yih-pozselennya-ta-chyselnist/
Етносоціокультурна еволюція кримськотатарського народу в ХХ ст. www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?.
Як повернути на батьківщину історико-культурну спадщину корінних народів Криму https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/teritoriya-vtrat

.: Розділ: Історія :: 21.05.2017 19.43.48 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Свалява :: Запитання: 40760  
Євген запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Римська диктатура". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 21.05.2017 12.54.37 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ніжин :: Запитання: 40759  
Катя запитує:
Потрібна література про долю творів мистецтва, музеїв, галерей під час та після Другої світової війни
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Вивезення до Німеччини етнокультурної спадщини українців під час Другої світової війни
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eine_2001_11_20.pdf
Доля музейних цінностей Східної України в роки Другої світової війни
http://www.info-library.com.ua/books-text-10340.html
Антиукраїнський культурний геноцид в роки Другої світової війни
http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/politika/antiukraienskijkulturnijgenocidvrokidrugoiesvitovoievijniavtorhimicanatalia
http://shaj.sumdu.edu.ua/data/20_2013/Alekseev_59-63_2013.PDF
Музеї України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Втрати культурно-історичних цінностей. Проблеми реституції.
http://bookster.com.ua/muzeyi-ukrayiny-v-roky-drugoyi-svitovoyi-vijny-1939-1945-rr-vtraty-kulturno-istorychnyh-tsinnostej-problemy-restytutsiyi/
Українська державна картинна галерея у Харкові під час німецької окупації (1941-1943 рр.)
http://artmuseum.kh.ua/galereya.html
http://www.mari.kiev.ua/!_VAK/3_Hudoznya_kultura_Aktualni_problemy/2007_Hud_kultura_4/PDF/HK-4_2007_p-640-662_Eytel.pdf
С.Кот Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941-1944 рр.)
http://lostart.org.ua/ua/research/281.html
Радянська евакуація українських музейних цінностей на території УРСР під час Другої світової війни в контексті проблеми повернення та реституції втрачених культурних надбань
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/95680/30-Kot.pdf?sequence=1
Грімстед Кеннеді Патриція, Боряк Геннадій. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0009240
http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/04/9/142335/view_print/
http://neverland.in.ua/skhovati-monu-lizu-luvr-pid-chas-viyni.html
Проблема повернення культурних цінностей (Україна – Німеччина)
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_42/opanasenko_problema.pdf
http://www.pravda.com.ua/inozmi/deutsche-welle/2013/07/17/6994400/view_print/
http://lostart.org.ua/en/restitution/722.html
https://gazeta.dt.ua/CULTURE/restitutsiya_i_vse-vse-vse.html
Знищення музейних збірок в УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-х – 1950-х рр.)
http://history.org.ua/JournALL/histname/histname_2011_37/13.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.05.2017 12.48.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.713733 seconds