Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45176  
Аліна запитує:
Чи є у вас книжка Мій тато - блогер. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! У Національній бібліотеці України для дітей книжка Стерхова Н. Мій тато - блогер= My Dad Is a Blogger / N. Sterhova ; гол. іл. К. Касьянова ; пер. на англ., ред. О. Савостіна ; ред. англ. тексту В. Вебер. - Київ : Штучка, 2020. - 49 c.

.: Розділ: Література :: 1.03.2021 15.03.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Вижниця :: Запитання: 45175  
Андрій запитує:
Цікавить література про становлення демократії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! Радимо вам опрацювати наступні джерела інформації:
Войтович Р. Вплив глобальної демократії на розвиток системи державного управління перехідних суспільств [Електронний ресурс] / Р. Войтович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2013. — № 1. — С. 5-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_1_3.
Воропаєва В. Розвиток демократії як глобального процессу [Електронний ресурс] / В. Воропаєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2012. — Вип. 49. — С. 233-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_49_25.
Історія держави і політико-правових вчень Стародавньої Греції та Риму : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навч. за напрямом політологія та правознавство / А. Колісніченко ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2002. — 274 с.
Історія Стародавньої Греції та Риму : навч. прогр. для спец. "Історія і правознавство" / уклад. Р. А. Дудка ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. — 31 с.
Ломжець Ю. Розвиток парламентської культури як напрямок демократизації суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Ломжець // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 149, Вип. 137. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_10.
Монєва С. Публічне слово та Афінська демократія (V-IV ст. до н.е.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / С. Монєва ; Харківський держ. ун-т — Харків, 1998. — 15с.
Поліщук С. Інноваційний розвиток вітчизняної освітньої системи в умовах незалежності і демократизації суспільства [Електронний ресурс] / С. Поліщук // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 82-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_15.
Самелюк Л. Розвиток партисипативної демократії в умовах реформування місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Самелюк. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2017. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_25.
Самойленко Л. Розвиток місцевого самоврядування в умовах саморозгортання демократії як головний концепт дослідження [Електронний ресурс] / Л. Самойленко // Економіка та держава. — 2009. — № 10 — С. 96-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_10_32.
Цирфа Ю. "Лібералізм > демократія > розвиток": європейська формула для України [Електронний ресурс] / Ю. Цирфа // Віче. — 2014. — № 24. — С. 17-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_24_10.
Шедяков В. Розвиток виробничої демократії та взаємозв’язок рівнів регулятивних можливостей, або сила єдності – в різноманітті [Електронний ресурс] / В. Шедяков // Економіст. — 2014. — № 9. — С. 9-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_9_5.

.: Розділ: Держава і право :: 1.03.2021 14.19.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Дніпро :: Запитання: 45174  
Євгенія запитує:
Добрий день! Необхідна література для реферату на тему Робота з обдарованими дітьми. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгеніє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 41539. Також радимо Вам переглянути наступні посилання:
Готовність педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами / В. Демченко // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2008. — N 4. — С. 33-36.
Дидактична двовекторність організації роботи з дітьми в аспекті розвитку їх обдарувань / Т. Мантула // Вісник Житомирського державного університету. — 2008. — N 41. — С. 58-63.
Запровадження діагностики та рівневого оцінювання педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми / П. Соломчук // Нова педагогічна думка. — 2007. — N 4. — С. 17-20.
Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з обдарованими дітьми / упоряд. М. Голубенко. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с.: табл. — (Бібліотека "Шкільного світу". Загальнопедагогічний напрям) (Сільська школа України. Завуч. Бібліотека).
Значення та роль світоглядної культури вчителя в системі роботи з обдарованими дітьми та молоддю / С. Макаренко // Нова пед. думка. — 2007. — N 4. — С. 44-46.
Кійло О. НУШ: учитель і самоосвітня діяльність учнів : формування дослідницьких умінь і навичок молодших школярів / О. Кійло // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 6-19.
Майданенко С. Розвиток духовного потенціалу обдарованої дитини / С. Майданенко // Початкова школа. — 2018. — № 7. — С. 1-2.
Методичні рекомендації. Робота з обдарованими дітьми [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-robota-z-obdarovanimi-ditmi-10946.html. — Дата звернення : 01.03.2021.
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими та здібними дітьми [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-sodo-organizacii-roboti-z-obdarovanimi-ta-zdibnimi-ditmi-205349.html. — Дата звернення : 01.03.2021.
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю / С. Терепищий [та ін.]. — Київ : ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. — 20 с.
Мозгальова Н. Обдаровані діти: виявлення, навчання, розвиток [Електронний ресурс] / Н. Мозгальова, І. Герасимова // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 26(1). — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(1)__23.
[Обдаровані діти] : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-41.
Обдарованість як багатогранне явище / О. Коваленко // Вісник Черкаського університету. Сер. Пед. науки. — 2009. — Вип. 157. — С. 82-86.
Освітнє середовище, що належить дитині : організація та проведення інтелектуального марафону в 3-4-х класах / Н. І. Анікіна [и др.] // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 16-18. — С. 11-32.
Особливості роботи з обдарованими дітьми / уклад. М. Тіхонова, А. Молдованова ; Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, Луганський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2007. — 176 с.
Особливості роботи з обдарованими дітьми [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-roboti-z-obdarovanimi-ditmi-104466.html. — Дата звернення : 01.03.2021.
Підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми / Л. Герасіменко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 5. — С. 45-51.
Пінчук Н. Технологія роботи з обдарованими дітьми: спецкурс / Н. Пінчук ; АПН України, Університет менеджменту освіти. — Київ : [б.в.], 2009. — 20 с.
Позакласна робота з географії: Сценарії заходів, робота з обдарованими дітьми / В. Андрєєва (уклад.). — Харків : Видавнича група "Основа", 2006. — 234с.
Прокопчук О. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках біології : педагогічна майстерня / О. Прокопчук // Біологія (Основа). — 2020. — № 16-18. — С. 6-22.
Рашковська І. Обдарований учень : портрет і правила виховання / І. Рашковська // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 38-45.
Робота з обдарованими дітьми [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/robota-z-obdarovanimi-ditmi-179264.html. — Дата звернення : 01.03.2021.
Титарчук О Обдарована дитина : що потрібно знати батькам і педагогам / О. Титарчук // Шкільний світ. — 2019. — № 8. — С. 15-19.
Шулигіна Р. Обдаровані діти в освітньому просторі сучасного навчального закладу [Електронний ресурс] / Р. Шулигіна // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2012. — № 3. — С. 56-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_3_16.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.03.2021 11.50.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Міла із міста: Ужгород :: Запитання: 45173  
Міла запитує:
Доброго дня.Цікавить література по темі Формування і регулювання соціально-психологічного клімату трудового колективу.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі
https://pidru4niki.com/11500409/psihologiya/sotsialno-psihologichniy_klimat_trudovomu_kolektivi
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vetp_2012_40_73.pdf
Основні засади формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npmaupe_2013_2_28.pdf
Факторний аналіз формування позитивного соціально-психологічного клімату колективу
http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_71_2_2019_ukr/15.pdf
Безай В.В. Управлінська діяльність. Психологічний клімат і мотивація діяльності працівників
http://center.kr-admin.gov.ua/News/Bezay.pdf
Удосконалення соціально-психологічного клімату на промисловому підприємстві
http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/06.pdf
Формування сприятливого соціально-психологічного клімату трудового колективу підприємства
http://global-national.in.ua/archive/20-2017/68.pdf
Психологічні аспекти управління персоналом: проблеми теорії та практики
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_2/14.pdf
http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_2/12.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.03.2021 10.38.41 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Київ :: Запитання: 45172  
Віта запитує:
Добрий день! Допоможіть з для наукової роботи на тему Міжнародний досвід запобігання та протидії корупції. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віто! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39518; 39535; 41078; 43973. Також радимо Вам переглянути наступні посилання:
Візір А. Загальна характеристика міжнародно-правових норм у сфері запобігання та протидії корупції [Електронний ресурс] / А. Візір // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 18. — С. 178-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_25.
Гвоздецький В. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні: монографія / В. Д. Гвоздецький; Укр. держ. ун-т фінансів і міжнар. торгівлі. — Київ : МП Леся, 2011. — 591 с.
Дем’янчук Ю. Удосконалення адміністративно-правових засад запобігання та протидії корупції з урахуванням міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / Ю. Дем’янчук, Я. Новак // Наука і правоохорона. — 2019. — № 1. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2019_1_9.
Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції": наук.-практ. комент. / О. Бандурка, В. Ковальська, О. Литвинов, О. Безпалова, О. Книженко; ред.: О. Бандурка. — Харікв : НікаНова, 2012. — 224 с.
Корупція як негативне соціальне явище: шляхи її подолання в Україні та міжнародний досвід : метод. матеріали / І. Різак [та ін.]. — Ужгород : Ліра, 2004. — 62 с.
Мандибура В. Корупція: інституційна сутність та механізми подолання / В. Мандибура. — Київ : Парлам. вид-во, 2017. — 487 с. : табл.
Невмержицький Є. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : [монографія] / Є. Невмержицький ; Академія прокуратури України. — Київ : КНТ, 2008. — 368 с.
Опак К. До питання інституційного вдосконалення протидії корупції в Україні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / К. Опак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2014. — № 2. — С. 54-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_14.
Петрашко С. Міжнародно-правовий механізм протидії корупції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / С. Петрашко; Ін-т законодавства ВР України. — Київ, 2012. — 20 с.
Попов Г. Міжнародно-правове регулювання взаємодії у сфері запобігання і протидії корупції [Електронний ресурс] / Г. Попов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2012. — Вип. 1. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2012_1_17.
Практичний порадник для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупційних діянь відповідно до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": [навч. вид.] / уклад.: С. Серьогін, В. Баштанник, О. Молошна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Голов. упр. держ. служби України. — Дніпропетровськ, 2011. — 213 с.
Романюк Б. Законодавство України та зарубіжних країн щодо протидії корупції. Міжнародний досвід боротьби з корупцією: монографія / Б. Романюк, О. Бусол; Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвідом. наук.-дослід. центр пробл. боротьби з організованою злочинністю. — Київ : ТОВ "Поліграф-Сервіс", 2010. — 627 с.
Сухоребрий I. Порівняльний аналіз вітчизняної та міжнародної правової бази з питань протидії корупційним злочинам [Електронний ресурс] / I. Сухоребрий // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 47. — С. 37-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_47_9.
Чемерис І. Політико-правові механізми запобігання та протидії корупції в органах державної влади України: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / І. Чемерис; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — Київ, 2012. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 1.03.2021 09.28.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.278688 seconds