Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39031
   


Автор запитання: Ріта із міста: Житомир :: Запитання: 40966  
Ріта запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для наукової роботи з історії по темі: "ранньохристиянські єрисі" . Дякую !
Наша відповідь:
Доброго дня, Ріта!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Єресь - https://uk.wikipedia.org/wiki/Єресь
РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІ ЄРЕСІ - http://pidruchniki.com/79284/kulturologiya/rannohristiyanski_yeresi
Становлення основних догматів християнства у боротьбі з єресями. Вселенські собори - http://buklib.net/books/37693/
http://uastudent.com/gnostycyzm-jak-filosofska-rannohrystyjanska-jeres/
Книги з ульткрологія - http://pidruchniki.com/kulturologiya/

.: Розділ: Історія :: 14.09.2017 08.55.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Житомир :: Запитання: 40965  
Ангеліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми курсової з методики викладання природознавства в початкових класах: "Тварини куточка живої природи". Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Ангеліно! Раді допомогти. Скористайтеся такими джерелами інформації:

Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової освіти // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С. 5 – 7.

Байбара Т. М. Я і Україна: Підруч. для З кл. / Т. М. Байбара, Н. Бібік. – К. : Форум, 2005. – 176 с.

Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах [Tекст]: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с.

Байбара Т. М., Коваль Н. С. Природознавство: 3(2) клас.— К.: Веселка, 2012. – 330 с.

Бібік Н. М. Я і Україна. Віконечко [Текст]: підр. для 1-го класу / М. Бібік, Н. Коваль. – 2-е вид. доопрацьоване. – К. : Генеза, 2007. – 112 с.

Богданова І.Б. Черепахи: сухопутные и красноухие : содержание – уход – кормление – разведение. – Х., 1998. – 32 с.

Грущинська І. Ведення спостережень за природою влітку / І. Грущинська // Початкова школа. – 2004. – № 7. – С. 35 – 37.

Дитиняк Г. Я досліджую, експериментую,спостерігаю. (Методика навчання природознавства в початкових класах). / Галина Дитиняк, Ліда Андрушко, Наталія. Древняк. – Львів-Торонто : Літопис, 2003. – 140 с.

Жизнь животных: в 7 т. Гл. ред. В. Е. Соколов. – Т. 5 : Земноводные. – М.: Просвещение, 1985. – 399 с.

Кисельов Ф. С. Методика викладання природознавства в початкових класах [Текст]: навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – К. : Вища школа, 1975. – 176 с.

Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров'я [Текст]: довідково-методичне видання / упоряд. О. В. Єресько, С. П. Яценко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 352 с.

Коцун Борис.НАТУРАЛІСТИЧНА РОБОТА В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/21/visnuk_6.pdf

Кукалець М. В. Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2013. – 222 с.

14.3 Куточок живої природи
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ipgoe_ktmn_Moroz I.V. Zagalna metodyka navchannya biologii/870.html

6.Куточок живої природи.Організація і використання його обєктів у навчальному процесі.
https://studfiles.net/preview/5512001/page:4/

Луцан Н. І. "Людина і світ" в інноваційних технологіях навчання [Текст]: навч. посіб. / Надія Іванівна Луцан. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2012. – 184 с.

Матеріальна база курсу природознавства початкової школи. Куточок живої природи. Географічний майданчик. Навчально-дослідна ділянка
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Material-na_baza_kursu_prirodoznavstva_pochatkovoyi_shkoli|_Kutochok_jivoyi_prirodi|_Geografichniiy_maiydanchik|_Navchal-no-doslidna_dilyanka

Матеріальна база уроків природознавства в школі
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/pryrodoznavstvo/temu/tema_1_5.htm

Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навч. посібник / уклад. Н.І.Луцан. – 2-ге вид.,перероб. і доп. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. – 204 с.

Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник. / укладач Н.І.Луцан. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. універ. ім.В.Стефаника, 2010. – 204 с.

Міністерство освіти України. Примірна інструкція (орієнтовний варіант) з безпеки під час роботи в кабінеті (лабораторії) біології, куточку живої природи, на навчально-дослідній дільниці, у теплиці (оранжереї), під час екскурсії з біології та природознавства в загальноосвітньому навчальному закладі : Наказ Міністерства освіти України, 10 трав., 1999 р. № 134 // Все для вчителя. - 2007. - № 9. - С. 134-138.

Наумчук В. І. Завдання з природознавства: 2-4 класи : навч.-метод. посібник. / В. І. Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2003. – 116 с.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / За ред. О.І. Пометун. – К.: АСК., 2003. – 192 с.

Проект створення куточка живої природи
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&ved=0ahUKEwi1ybPtiqTWAhXJQZoKHR5fA_U4HhAWCFAwCA&url=http://metodkabnet.at.ua/barvy_maysternosti/proekt_stvorennja_kutochka_zhivoji_prirodi.doc&usg=AFQjCNERaocHb4VJRFH9kY8PrtBdScQ56g

Про затвердження Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів : наказ МОН України : положення від 09.08.2002 № 456
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0715-02

Рослини і тваринами куточка живої природи. Консультація для вихователів та вчителів початкових класів.
http://ped-kopilka.com.ua/blogs/sokolova-natalja-aleksandrovna/rastenija-i-zhivotnye-ugolka-zhivoi-prirody-konsultacija-dlja-vospitatelei.html

Сосновский И.П., Коренева В.И. Уголок природы в школе: Книга для
учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с.

Танська В. В. Методика навчання природознавства у початковій школ і/ Танська В. В. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франко, 2014. – 236 с.

Тварини куточка живої природи
http://studopedia.com.ua/1_375614_tvarini-kutochka-zhivoi-prirodi.html

Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии:
Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. – 145 с.

Хитяєва Л. П. Цікаві завдання з природознавства для початкової школи. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. — 160 с.

Шандрівська Г. М. Я і Україна. Навколишній світ. 2 клас [Текст]: розробки уроків за програмою Н.Бібік, Н.Коваль. / Галина Миколаївна Шандрівська, М. М. Лясковська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 112 с.

Штойко П. І. Концепції природознавства [Текст]: навч. посібник / Павло Іванович Штойко ; відп. за вип. В.І.Онопрієнко. – Рек. МОН. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 456 с.

Яришева Н. Ф. Основи природознавства.Природа України [Tекст]: навчальний посібник. / Надія Федорівна. Яришева ; Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2008. – 335 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.09.2017 00.10.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 40964  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на курсову роботу за темою: Порівняльна характеристика системи дошкільної освіти України та Польщі
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 40954.
2. Адамек І. Теорія і практика підготовки дітей до школи в умовах розвитку польського дошкілля (друга половина XIX віку - 1918 р.) : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / І. Адамек ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2001. - 52 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua.
3. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітних стратегій: зб. матеріалів наук.-практ. конф. викл. і студентів. Вип. 2 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2013. - 515 c.
4. Апрелєва І. Стан сучасної дошкільної освіти в Україні крізь призму принципу доступності додошкільного виховання [Електронний ресурс] / І. Апрелєва // Молодь і ринок. - 2015. - № 11. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_11_28.
5. Біницька К. М. Спільне та відмінне у діяльності сучасних вищих педагогічних навчальних закладів Республіки Польща та України [Електронний ресурс] / К. М. Біницька // Науковий вісник Донбасу. - 2012. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_4_21.
6. Василюк А. В. Стан і тенденції дошкільної освіти в Польщі / А. В. Василюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. пр. Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [голов. ред. Є. І. Коваленко]. – Ніжин, 2006. - Вип. 5. - С.171-175.
7. Дмитруха А. В. Особливості та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України у сучасних соціокультурних контекстах [Електронний ресурс] / А. В. Дмитруха // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 397-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_101_107.
8. Завгородня Т. К. Проблема якості дошкільної освіти в Україні в контексті тенденцій її розв’язання у різних країнах світу [Електронний ресурс] / Т. К. Завгородня // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_42.
9. Івашко О. А. Проблема полікультурної освіти у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Івашко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2012. - 22 c.
10. Кристопчук Т. Є. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика / Т. Є. Кристопчук // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2012. - № 3/4. - С. 87-93.
11. Лугіна О. Дошкільна освіта Польщі: аналіз змін [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 107(2). - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107(2)__3.
12. Лугіна О. Польські інноваційні педагогічні системи виховання та навчання дітей-дошкільників [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2012. - Ч. 3. - С. 179-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_3_27.
13. Лугіна О. В. Розвиток дошкільної освіти в Польщі (середина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Лугіна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2013. - 20 c.
14. Лугіна О. В. Розвиток системи дошкільного виховання в Україні у другій половині ХХ ст. / О. В. Лугіна // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 189, ч. 2. - С. 120-123.
15. Парфілова С. Л. Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : монографія / С. Л. Парфілова, Л. І. Рубан, Л. С. Левченко, Г. В. Дядченко, Н. П. Данько ; ред.: А. А. Сбруєва, С. М. Кондратюк ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Мрія, 2014. - 394 c.
16. Скотна М. Математична освіта дошкільників у Польщі [Електронний ресурс] / М. Скотна // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_30.
17. Співаковська Є. О. Базові принципи освіти Польщі [Електронний ресурс] / Є. О. Співаковська, Р. С. Фоменко //Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 67. - С. 139-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_27.
18. Фроленкова Н. О. Еволюція науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти: від радянських часів до незалежної України [Електронний ресурс] / Н. О. Фроленкова // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 14. - С. 431-435. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_92.
19. Фроленкова Н. О. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття [Електронний ресурс] / Н. О. Фроленкова // Молодий вчений. - 2015. - № 2(4). - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(4)__32.
20. Чапка М. Формування правильних настанов щодо питань безпеки у дітей, молоді та дорослих / М. Чапка, К. Уршула // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2012. - Вип. 5. - С. 68-75.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.09.2017 23.21.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Львів :: Запитання: 40963  
Саша запитує:
Доброго ранку! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до наукової роботи на тему "Зороастризм: вірування та звичаї". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Сашо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Артеменко Н. А. Иконоборчество в зороастризме и христианстве: создание новой онтологии изображения [Електронний ресурс] / Н. А. Артеменко, А. П. Артеменко // Гуманітарний часопис. - 2015. - № 3-4. - С. 23-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2015_3-4_4.
Буйських Ю. Міфологічні уявлення українців у працях дослідників кінця XVIII – другої половини XIX ст. [Електронний ресурс] / Ю. Буйських // Етнічна історія народів Європи. - 2010. - Вип. 31. - С. 15–23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2010_31_4.
Гололобова К. Арабо-перська філософія та вплив зороастризму [Електронний ресурс] / К. Гололобова // Схід. - 2016. - № 5. - С. 81-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_5_15.
Гололобова К. Зерван: поняття часу в зороастризмі та його вплив на релігію та філософію [Електронний ресурс] / К. Гололобова // Схід. - 2017. - № 1. - С. 89-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_1_16.
Поляновська Л. І. Релігієзнавство : конспект лекцій / Л. І. Поляновська ; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. - Київ, 2008. - 522 c.
Релігієзнавство : навч. посіб. / В. С. Бліхар, Х. М. Войтович, М. П. Гетьманчук, М. М. Олексюк, С. Ф. Орлов, О. Ю. Поцюрко, Р. В. Сокол, І. М. Сурмай, О. Ф. Терешкун, В. Д. Яремчук; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2010. - 391 c.
Співак І. О. Олександр Македонський і зороастризм [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. іст. наук / І. О. Співак ; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. - Київ, 2007. - 18 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07sioomz.zip.
Степовик Д. Релігії, культи і секти світу : посіб. з релігієзнавства і сектознавства / Д. Степовик ; Івано-Франків. теол. акад. - 4-е вид., виправл. - Івано-Франківськ, 2002. - 235 c.
Цебрій І. Виховання у стародавній бактрiї: історіографія та перспективні напрями вивчення проблеми [Електронний ресурс] / І. Цебрій // Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 61-62. - С. 201-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_61-62_32.
Шугаєва Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; ред.: Г. Т. Сенькович. - Київ : Академвидав, 2011. - 256 c. - (Альма-матер).

.: Розділ: Історія :: 13.09.2017 20.59.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Дніпро :: Запитання: 40962  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка підібрати інформацію до реферату на тему: Які громадські звичаї Українського народу?
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Українські традиції і звичаї: Для дітей середнього шкільного віку/Авт.- упорядники В. М. Скляренко, А. С. Шуклінова, В. В. Сядро; Художник – оформлювач Л. Д. Киркач - Осипова.-Харків:Фоліо, 2008.-318 с. – (Дитяча енциклопедія).
2. Рай – поле: Фольклор і сучасна народна творчість Придніпров’я/ Упорядники: К. П. Фролова, М. М. Марфобудінова, - Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. – 272 с.
3. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича/ Упорядники:С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України»)
4. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки: Для ст. шк. віку. [Упоряд., передм. та прим. Н. С. Шумади; худож. оформл. В. П. Вересюка. Упоряд. граф. Матеріалу С. М. Музиченка]. – К.: Веселка, 1989. -606 с.: іл.
5. Скуратівський В. Т. Місяцелік : Укр. нар. Календар. – К.: Мистецтво, 1992. – 208 с.: іл.
6. Супруненко В.П.
Ми – українці. Енциклопедія українознавства., У 2 кн.: Дніпропетровськ: ВАТ “ Дніпрокнига “, 1999. Кн. 2. -144 с.: іл.
http://www.nbuv.gov.ua/node/2982
http://pidruchniki.com/istoriya/zvichayi_obryadi_ukrayinskogo_narodu
http://brovary-cbs.edukit.kiev.ua/podii/2015/gromadsjki_zvichai_ukrainciv/
http://spadok.org.ua/tradytsionalizm/zvycha-skarb-ukra-nskogo-narodu

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.09.2017 18.35.33 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.13973 seconds