Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41075
   


Автор запитання: Катя із міста: Житомир :: Запитання: 43021  
Катя запитує:
Чи є у Вас книжка Казки для дівчат-бунтарок Елена Фавіллі
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Книга яка Вас цікавить є в Національній бібліотеці України для дітей:
Київ-190, вул. Януша Корчака, 60.
Тел.: ( 38044) 443-25-30, ( 38044) 443-26-31
Факс: ( 38044) 400-65-87
E-mail: library@chl.kiev.ua

Фавіллі Е. Казки на ніч для дівчат-бунтарок : 100 історій про непересіч. жінок / Е. Фавіллі, Ф. Кавалло ; пер. з англ. Т. Савчинська. - Київ : Книголав, 2019. - 224 с. : іл. - (Дитяча полиця).

.: Розділ: Література :: 9.04.2019 16.53.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Полтава :: Запитання: 43020  
Леся запитує:
Підкажіть літературу з Кримінального права України. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дадерко Л. Кримінальне право України : навч.-практ. посіб. / Л. Дадерко, П. Ізуїта ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т права і сусп. відносин. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - Київ : Ун-т "Україна", 2018. - 404 с.
Іваній О. Соціальна та кримінально-правова характеристика булінгу / О. Іваній // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки / Херсон. держ. ун-т, Іст.-юрид. ф-т. – Херсон, 2018. – Вип. 3, т. 2. – С. 107-110.
Ковбас І. В. Адміністративні та кримінально-правові аспекти екстрадиції: проблеми, що виникають на стадіях її здійснення / І. В. Ковбас, О. А. Йолохова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки / Херсон. держ. ун-т, Іст.-юрид. ф-т. – Херсон, 2018. – Вип. 3, т. 2. – С. 49-52.
Коломієць Ю. Майбутня кримінально-правова ідеологія / Ю. Коломієць // Правове життя сучасної України : 17 верес. 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 325-328.
Кримінальне право та кримінологія ; Кримінально-виконавче право : секція // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні” : 5-6 жовт. 2018 р., [м. Херсон]. – Херсон, 2018. – С. 101-106.
Ланцедова Ю. О. Відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні з метою забезпечення кожного з етапів доказування / Ю. О. Ланцедова, Н. А. Степанківська // Повітряне і космічне право : юрид. вісн. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – № 3 (48). – С. 183-188.
Лихова С. Я. Пріоритетні напрямки розвитку наукового пізнання у сфері кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності / С. Я. Лихова, Ю. В. Станкевич // Повітряне і космічне право : юрид. вісн. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – № 3 (48). – С. 189-194.
Лопащук Д. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого пунктом 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України / Д. Лопащук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки / Херсон. держ. ун-т, Іст.-юрид. ф-т. – Херсон, 2018. – Вип. 3, т. 2. – С. 111-117.
Марін, О. Кримінально-правова охорона журналістів в Україні: рефлексія підходу / О. Марін // Вісник Львівського університету. Серія юридична : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2018. – Вип. 66 С. 198-207.
Ортинський В. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. для студентів спец. 081 "Право" / В. Ортинський, К. Марисюк, Я. Ступник ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : вид-во Львів. політехніки, 2018. - 422 с.
Осауленко, А. О.Вплив принципів, сформованих у міжнародних стандартах з прав людини на розвиток кримінально-виконавчої системи України / Осауленко А. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки / Херсон. держ. ун-т, Іст.-юрид. ф-т. – Херсон, 2018. – Вип. 3, т. 1 С. 41-44.
Савельєва І. Порівняльний аналіз криміналістичних понять ”мовленнєвий портрет” і ”словесний портрет” / І. Савельєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право / ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”, Юрид. ф-т. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 2 С. 119-122.
Сухонос В. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / В. Сухонос, Р. Білокінь. - Суми : Університетська книга, 2018. - 420 с. : схеми.
Тютюгін В. Кримінальне право України. Загальна частина : посіб. / В. Тютюгін, О. Комаров. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Харків : Право, 2019. - 224 с.
Тютюгін В. Кримінальне право України. Особлива частина / В. Тютюгін, М. Комаров. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Харків : Право, 2019. - 174 с.
Тютюгін В. Кримінальне право України. Особлива частина : посіб. для підгот. до іспитів / В. Тютюгін, О. Комаров, М. Рубащенко. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків : Право, 2017. - 158, [1] с.
Федчишина В. Окремі сучасні тенденції дослідження понять економічних злочинів і спеціальних економічних знань через призму кримінального судочинства України / В. Федчишина // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 2018. – Вип. 2 С. 306-311.
Хильченко А. Міра кримінально-правового впливу: конкретизація правил визначення / А. Хильченко // Правове життя сучасної України : 17 верес. 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 343-346.

.: Розділ: Література :: 9.04.2019 16.22.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 43019  
Ніна запитує:
Особливості економіко-географічного положення Карпатського економічного району
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно! Шукайте подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 39756. Також пропонуємо Вам додатково переглянути наступні джерела:
Голiков А.П. Економiка України [Електронний ресурс] / Голiков А. П., Казакова Н. А., Шуба О. А. – Київ : Знання, 2009. – 286 с. – Режим доступу: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/7011/2/Экономика Украины.pdf.
Економіко-географічні райони України [Електронний ресурс] // Академія: освітній портал: підготовка до ЗНО з географії. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=2529&chapterid=572. – Назва з екрану.
Мазур Ф. Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону) [Електронний ресурс] / Ф. Ф. Мазур // Все о туризме: туристическая библиотека : веб-сайт. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/mazur50.htm. – Назва з екрану.

.: Розділ: Історія :: 9.04.2019 15.40.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ибрагым із міста: Чоп :: Запитання: 43018  
Ибрагым запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу з патріотичного виховання. Заздалегіть дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ібрагіме! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42842.Також пропонуємо Вам додатково переглянути наступні джерела:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, Революцію на граніті, захисників України, українське козацтво, Пилипа Орлика та його Конституцію, злочин комуністичного режиму, звільнення України від нацистських окупантів, видатних історичних, політичних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч // Позакласний час. - 2018. - № 9. - Школа патріота. - С. 1-48.
Вановська І. Вартові української держави / І. Вановська // Історія в рідній школі. - 2018. - № 10. - С. 11-24.
Виховуємо українців : цікава україністика : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 9. - Тематична вкладка. - С. 1-48.
Гапонюк О. Ми - маленькі українці : конспект інтелектуальної розваги для дітей старших груп ДНЗ та учнів 1 класу / О. Гапонюк // Розкажіть онуку. - 2018. - № 7. - Сучасні форми організації освітнього процесу в ДНЗ. - Вип. 2. - С. 3-4.
Дейдиш Л. Патріотичне виховання: зарубіжний досвід : нині особливо необхідним є патріотичне виховання в Україні, що перебуває на крутому історичному переломі / Л. Дейдиш, І. Волик // Школа (Шкільний світ). - 2018. - № 12. - С. 46-53.
Красножон В. Формування національної свідомості та соціокультурних компетентностей юних читачів у краєзнавчій діяльності бібліотек України для дітей [Електронний ресурс] : професійне спілкування / В. Красножон, Н. Гажаман // Бібліотека у форматі Д°. - 2018. - № 4. - С. 16-19.
Плекаємо патріотів України. Вип. 3 : Українці святкують взимку... // Розкажіть онуку. - 2018. - № 12. - Таматична вкладка. - С. 1-48.
Смольникова Г. Виховуємо патріотичні почуття змалку : громадянське виховання : 24 серпня - День Незалежності України / Г. Смольникова // Дошкільне виховання. - 2018. - № 8. - С. 24-27.
Совенко Л. Національно-патріотичне виховання школярів на уроках зарубіжної літератури : виховуємо патріотів / Л. Совенко // Зарубіжна література в школі. - 2018. - № 21-22. - С. 70-75.
Таранець С. Національно-патріотичне виховання в ЗДО : інтерактивна ділова гра з педагогами : фаховий тренінг / С. Таранець // Дошкільний навчальний заклад. - 2019. - № 1. - С. 15-19.
Україна це Я! : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 8. - Тематична вкладка. - С. 1-48.

.: Розділ: Література :: 9.04.2019 10.16.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Тернопіль :: Запитання: 43017  
Максим запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу на тему магістерської роботи:"Гуманізація кримінального права". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Максиме! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми кримінального права : навч. посібник / В. М. Попович та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 163.
Актуальні проблеми кримінального права: Навч. посібник / В. М. Попович та ін. – С. 164.
Великий тлумачний словник сучасної української мови // голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
Висновок Головного науково-експертного управління ВРУ на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41271.
Гель А. Кримінальний кодекс України та його роль в реалізації правової політики держави / А. Гель, Т. Ігнатенко, А. Мацько, О. Нагорний // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 2. – С. 24.
Зауваження Головного юридичного управління Апарату ВРУ до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41271.
Книженко О. Процес гуманізації кримінальної відповідальності в Україні [Електронний ресурс] / О. Книженко // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 225-228. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08 koovvu.pdf/.
Княженко О. О. Процес гуманізації кримінальної відповідальності в Україні / О. О. Княженко // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 225-228.
Ковальський В.С. Гуманізація чи лібералізація кримінального закону // Юридичний вісник України. – 2008. – № 38 (690). – С. 8.
Маляренко В. Гуманізація кримінального покарання / В. Маляренко // Вісник Центру суддівських студій. – 2004. – № 2-3. – С. 3-5.
Пепеляєв С. Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / С. Пепеляєв; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – 17 с.
Пепеляєв С. Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / С. Пепеляєв ; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – 193 с.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41271
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності : Закон України від 15 листопада 2011 р. № 4025-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 25. – Ст. 263.
Про внесення змін до Кримінального та Кри мінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності : Закон України від 15 квітня 2008 р. № 270-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 236.
Резнік Ю. Принцип гуманізму та його реалізація в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Резнік; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2017. – 20 с.
Семенов С. Гуманность нового уголовного закона / С. Семенов // Законность. - 2002. - № 1. - С. 15.
Фріс П. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми : монографія / П. Фріс. – Київ : Атіка, 2005. – 332 с.

.: Розділ: Держава і право :: 9.04.2019 10.00.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.710419 seconds