Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 40473  
Світлана запитує:
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи, де треба порівняти відгуки радянських дослідників і сучасне сприйняття поеми "Дванадцять" О. Блока. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано!
На Ваш перший запит за № 40464 вже дана відповідь.
Бажаємо успіхів у написанні курсової!

.: Розділ: Література :: 21.03.2017 20.54.34 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Тараща :: Запитання: 40472  
Інна запитує:
Доброго дня , допоможіть зібрати матеріали до курсової роботи на тему: Дієслівні синоніми зі значенням руху у романах І. Багряного
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 33596, 36614, 37321, 37475, 40079.
Даниленко В. Колоніалізм і страх у романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" [Електронний ресурс] / В. Даниленко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. - 2016. - № 7. - С. 78-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2016_7_15.
Завальнюк І. Найтиповіші засоби експресивного синтаксису в прозі Івана Багряного [Електронний ресурс] / І. Завальнюк // Науковий вісник Херсонського державного університету". Сер. : Лінгвістика. - 2011. - Вип. 15. - С. 191-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2011_15_45.
Коротич К. В. Комунікативні стратегії й тактики психологічного типу "чоловік-воїн" у межовій ситуації (на матеріалі роману Івана Багряного "Сад Гетсиманський") [Електронний ресурс] / К. В. Коротич // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 31. - С. 92-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_31_28.
Куцевол О. Українська людина над прірвою тоталітарних режимів ХХ століття. Засідання літературного гуртка за романом Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" [Електронний ресурс] / О. Куцевол // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 11. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_11_12.
Кушнір Т. І. Філософія екзистенціалізму у романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою” [Електронний ресурс] / Т. І. Кушнір // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 335-338. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_92.
Маланій Н. І. Біблійні маркери у романах І. Багряного "Людина біжить над прірвою” та Е. М. Ремарка "Час жити і час помирати” [Електронний ресурс] / Н. І. Маланій // Питання літературознавства. - 2011. - Вип. 82. - С. 179-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2011_82_26.
Маланій Н. Екзистенціали туги і страху у романахІ. Багряного "Людина біжить над прірвою" та Е.М. Ремарка "Час жити і час помирати" [Електронний ресурс] / Н. Маланій // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. - 2015. - № 5. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2015_5_20.
Маланій Н. Модель зовнішнього простору як елемент художнього світу романів І. Багряного "Людина біжить над прірвою" та Е. М. Ремарка "Час жити і час помирати" [Електронний ресурс] / Н. Маланій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2012. - № 35. - С. 263-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_35_27.
Панчук Г. Д. Характеризуюча функція антропонімів та безіменної номінації у художніх творах І. Багряного [Електронний ресурс] / Г. Д. Панчук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2013. - Вип. 6(3). - С. 174-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2013_6(3)__27.
Пикалюк Р. Механізм зворотного зв’язку у формуванні модальних комплексів художнього твору (на матеріалі художньої прози І. Багряного) [Електронний ресурс] / Р. Пикалюк // Мовознавчий вісник. - 2010. - Вип. 10. - С. 180-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_10_43.
Прокопчук Л. В. Узуальні й оказіональні порівняння в романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" [Електронний ресурс] / Л. В. Прокопчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2013. - Вип. 34. - С. 260-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_34_73.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.03.2017 19.52.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40471  
Юрій запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу для написання магістерської на тему" Гласність судового процесу: забезпечення та підстави обмеження"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондарчук С. А. Гласність та відкритість судового процесу як гарантії доступу до правосуддя [Електронний ресурс] / С. А. Бондарчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4(2). - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2010_4(2)__3.
Гончар В. П. Гласність судового процесу: теоретико-прикладний аналіз : монографія / В. П. Гончар. - Київ : Логос, 2015. - 207 c.
Гончар В. П. Мета та підстави обмеження гласності судового процесу [Електронний ресурс] / В. П. Гончар // Вісник Академії адвокатури України. - 2014. - Т. 11, № 1. - С. 70-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2014_11_1_11.
Городовенко В. В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації [Електронний ресурс] / В. В. Городовенко // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 9. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2011_9_10.
Гутник П. М. Сучасні проблеми гласності судового розгляду з позицій практикуючого адвоката [Електронний ресурс] / П. М. Гутник // Адвокат. - 2010. - № 7. - С. 20-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2010_7_3.
Іванчулинець Д. В. Законне представництво у цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. В. Іванчулинець ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - Київ, 2012. - 20 с.
Коляденко П. Л. Про співвідношення понять "гласність судового провадження" та "повне фіксування його технічними засобами" [Електронний ресурс] / П. Л. Коляденко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 130-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_3-4_18.
Кондратенко В. М. Зарубіжний досвід правової регламентації гласності та відкритості в адміністративному судочинстві [Електронний ресурс] / В. М. Кондратенко // Право та державне управління. - 2014. - № 1-2. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2014_1-2_10.
Кондратенко В. М. Місце гласності та відкритості серед принципів адміністративного судочинства України [Електронний ресурс] / В. М. Кондратенко // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2014. - № 2. - С. 27-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2014_2_7.
Кондратенко В. М. Принципи гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Кондратенко ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2013. - 20 c.
Король В. В. Засада гласності кримінального судочинства України: поняття, зміст, підстави обмеження : [монографія] / В. В. Король ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2003. - 221 с.
Король В. В. Засада гласності та її обмеження в кримінальному судочинстві України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Король ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2002. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02kvvksu.zip.
Король В. В. Організаційні передумови реалізації засади гласності і відкритості судового провадження [Електронний ресурс] / В. В. Король // Право і суспільство. - 2015. - № 3. - С. 202-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_3_37.
Кузьменко О. Т. Принцип гласності кримінального судочинства і формування довіри громадян до суду [Електронний ресурс] / О. Т. Кузьменко, Н. Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України. - 2015. - № 10. - С. 31-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2015_10_6.
Мілієнко О. А. Питання про відкритість чи закритість судових засідань як складова змісту принципу гласності адміністративного судочинства [Електронний ресурс] / О. А. Мілієнко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 1. - С. 74-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2015_1_19.
Мірінович У. А. Принципи (засади) організації судової влади, що закріплені в спеціальному законодавстві України про судоустрій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / У. А. Мірінович ; ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2012. - 20 с.
Овсяннікова О. О. Генезис принципу гласності судової влади [Електронний ресурс] / О. О. Овсяннікова. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_2_26.
Тарасова І. В. Реалізація конституційного принципу гласності судового процесу в новому Кримінальному процесуальному кодексі України [Електронний ресурс] / І. В. Тарасова, Ю. В. Шеляженко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 15. - С. 135-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2013_15_23.
Ткаченко И. Ю. Освещение в СМИ судебных процессов как средство обеспечения открытости и гласности судопроизводства [Електронний ресурс] / И. Ю. Ткаченко // Управління розвитком. - 2014. - № 6. - С. 22-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_6_11.

.: Розділ: Держава і право :: 21.03.2017 18.33.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40470  
Андрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою для написання магістерської роботи на тему:«Право на працю як об’єкт кримінально-правової охорони».
Наша відповідь:
Андрію, для вас підібрані такі джерела інформації:

Андрушко П. П. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення / П. П. Андрушко // Адвокат. – 2011. – № 12. – С. 3–10.

Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності в Україні / Андрушко П.П. – К.: Форум, 2004. – 161 с.

Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник / Болотіна Н.Б. – 4-те вид. – К. : Вікар, 2006. – 725 с.

Борисов В.І. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки : Монографія / Борисов В.І., Пашенко О.О. – Харків: Вид-во СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 c.

Борисов В. І. Основні напрямки розвитку Особливої частини законодавства України про кримінальну відповідальність / В. І. Борисов // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / [редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.]. – Х. : Право, 2011. – С. 280–283.

Борисов В. І. Основні тенденції розвитку Особливої частини кримінального законодавства України / В. І. Борисов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 квіт. 2006 р. – [у 2 ч.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – Ч. 1. – С. 26–30.

Борисов В. І. Норми Особливої частини КК, їх види та розвиток / В. І. Борисов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., [Львів, 13–15 квіт. 2007 р.]. – [у 2 ч.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – Ч. 1. – С. 17–20.

Борисов В. І. Системний підхід при визначенні підстав кримінально-правової заборони / В. І. Борисов // Методологічні проблеми правової науки : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 13–14 груд. 2002 р. – Х. : Право, 2003. – С. 287–289.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за заг. ред. В.В.Сташиса. В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. та доп. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини громадянина (розділ V Особливої частини КК України) : Монографія / Лихова С.Я. – К.: Видавничо-поліфічний центр «Київський університет», 2006. – 573 с.

Музика А.А., Лащук Є.В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія / А.А.Музика, Є.В.Лащук. – К.: Паливода В.А., 2011. – 192 с.

Орлеан А.М. Експлуатація людини: поняття та класифікація основних видів (кримінально-правовий аспект) // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. - №4. – С. 50-54.

Орлеан А.М. Кримінально-правова охорона людини від трудової експлуатації: аналіз матеріалів практики // Вісник прокуратури. - 2012. - №7. – С.57-66.

Павликівський В.І. Практика захисту трудових прав громадян кримінальним законодавством: Наук.-практ. посібник / Павликівський В.І. – Харків : Харків юридичний, 2005. - 224 с.

Пащук Т. Теорія юридичних засобів: концептуально-методологічний аспект // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, Львівський національний університет ім. І.Франка. Юридичний факультет, 2005. – С. 20.

Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва : постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 12.06.2009 // Вісник Верховного Суду України – 2009. - №8. – С. 15-19.

Сердюк П. П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права: монографія / П. П. Сердюк. – Запоріжжя: АкцентІнвест-Трейд, 2012. – С. 235.

Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / зар ред. В. О. Навроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2013.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=11045&chapter=1

Загальна характеристика об’єкта та предмета дослідження кримінально-правової охорони громадського порядку та моральності
http://diplomukr.com.ua/news/2014/09/22/7195

Кириченко О. ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/3_2012/38.pdf

Оцяця А. ОБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
http://apdp.in.ua/v32/43.pdf

Поняття, об'єкт, суб'єкти, форми та зміст кримінально-правових відносин
https://studme.com.ua/108108065685/pravo/vozniknovenie_ugolovnoy_otvetstvennosti.htm

Тихонова О. В. ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА
ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvsy/02_2014/14tovzsp.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 21.03.2017 15.05.37 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 40469  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію на тему "Стилістичний синтаксис".Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 21.03.2017 12.30.32 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.699663 seconds