Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40136
   


Автор запитання: Оксана із міста: житомир :: Запитання: 42099  
Оксана запитує:
Модернізм в українській літературі
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:
http://zno.if.ua/?p=3465
Український модернізм і його особливості
http://ukrconf.fl.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/12/54._Kryvosheyenko_Maryna__Kurinnyy_Kostyantyn_.pdf
Кривошеєнко М., Курінний К. МОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ
ХХ СТ.
http://sites.utoronto.ca/elul/lit-crit/Modernism/Hundorova-RannijModernizm.pdf
Гундорова Т. Ранній український модернізм: до проблеми естетичної свідомості
http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/48_2009/48_2009_09_Ilnytskyi.pdf
ІЛЬНИЦЬКИЙ М. РАННІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ: ПОЛЬСЬКА РЕЦЕПЦІЯ
http://litopys.org.ua/hrabo/hr24.htm
ЕКЗОРЦИЗМ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/pdf/predavanja/Ukrajinska knjizevnost IV predavanja.pdf
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ. (розгорнені конспекти лекцій)
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvchu_fil_2011_539-540_29.pdf.
Максимович О. УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ: ІДЕЇ, НАПРЯМИ, ОЦІНКИ
*********************
1. Антологія української літературно-критичної думки першої половини XX століття: наукове видання / упор. В. П. Агеєва. - Київ : Смолоскип, 2016. - 904 с.
2. Брайко, О. Натуралістична поетика і дискурси раннього модернізму : "Рівновага" Володимира Винниченка і "Біля останньої межі" Михайла Арцибашева / О. Брайко // Слово і час. - 2010. - N 7. - С. 14-30
3. Відлуння самотності: Кнут Гамсун та контекст українського модернізму / сост. Ю. Ємець-Доброносова. - К. : Факт, 2003. - 470 с.
4. Ковалів, Ю. І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10-ти т. Т. 2. У пошуках іманентного сенсу / Ю. І. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 624 с.
5. Ковалів, Ю. І.Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст.: підручник : у 10-ти т. Т. 1. У пошуках іманентного сенсу / Ю. І. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 512 с.
6. Мовчан, Р.Особливості осмислення українського модернізму 1920-х рр. / Р. Мовчан // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2010. - N 4. - С. 48-54
7. Павличко, С. Д.Дискурс модернізму в українській літературі / С. Д. Павличко. - 2-е изд., испр. и доп. - К. : Либідь, 1999. - 447 с.
8. Протасова, Г.Український модернізм: втрачені тексти, забуті імена / Г. Протасова // Літературна Україна. - 2015. - 1-8 січня (№1/2). - С. 4
9. Сиротенко, В. П.Історія української літератури XX сторіччя та методика її викладання : навчальний посібник для вузів / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 391 с.
10. Сіробаба, М. Лірика М. Хвильового: злам автохтонної свідомості / М. Сіробаба // Слово і час. - 2016. - N 10. - С. 44-51
11. Скупейко, Л. Леся Українка й (анти)народництво / Л. Скупейко // Слово і час. - 2008. - N 12. - С. 48-55
12. Шумило, Н.Український модернізм початку ХХ ст.: питання поетики / Н. Шумило // Слово і час. - 2017. - N 3. - С. 26-37
13. Яценко, Т. Модернізм як мистецьке явище другої половини ХIХ - початку ХХ століття: оглядова лекція у структурі літературного курсу за вибором / Т. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - N 9. - С. 33-37
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Література :: 15.06.2018 09.18.05 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Житомир :: Запитання: 42098  
Оксана запитує:
Постмодернізм
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство та культурологія / Баррі, Пітер. - Київ : Смолоскип, 2008. - 358 с. - (Пролегомени).
Гайдамака О. Мистецтво : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Гайдамака ; іл. Ю. В. Кущ ; обкл. Т. В. Кущ. - Київ : Генеза, 2017. - 167 с. : іл.
Галич О. Історія літературознавства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Галич, Олександр Андрійович. - Київ : Либідь, 2013. - 391 с. : ілюстр., фотоілюстр., портр.
Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч.Е.Вінквіста та В.Е.Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. - Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003. - 503 с.
Масол Л. Мистецтво : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Масол ; худож. оформ. О. В. Калініченко. - Київ : Освіта, 2017. - 223 с. : іл., фотоіл., портр., репрод.
Пахаренко В. Основи теорії літератури : навч.-метод. посіб. / Пахаренко, Василь Іванович. - Київ : Генеза, 2009. - 296 с.
Постмодернізм - http://pidruchniki.com/11200611/literatura/postmodernizm
Постмодернізм - http://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/3500-postmodernizm-v-ukrajinskij-literaturi
ПОСТМОДЕРНІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦ - http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Postmodernizm_istorychnij
Садохин А. Мировая художественная культура : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / А. Садохин, Т. Грушевицкая ; худож. А. В. Лебедев. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 559 с. : іл.
Україна крізь віки : Навч. посіб. з історії України для серед. шк.: Зб. статей. - Київ : Ярославів вал, 2000. - 232 с..
Уліщенко В. Зарубіжна проза 20 століття в школі : Філософія модернізму та постмодернізму. Біогр. письм. Методика аналізу худож. творів / В. Уліщенко ; худож. С.Е.Кулинич. - Харків : Світ дитинства, 2002. - 256 с.
Усі українські письменники : довідник / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. - Харків : Торсінг плюс, 2007. - 384 с. : портр. - (Іду на урок).
Чернокозов А. Мировая художественная культура : Для студентов колледжей / А. Чернокозов ; Под ред. О. А. Митрошенкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 286 с. - (Учебники, учебные пособия).
Энциклопедия русской живописи : Рус. живопись 14-20 в. - М. : Олма-Пресс, 2002. - 351 с. : іл. - (Энциклопедия живописи).

.: Розділ: Література :: 14.06.2018 18.08.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 42097  
Юлія запитує:
Доброго дня !!! Підскажіть будь-ласка який поставити УДК про літературні премії та Товариство "Просвіта". Зазделегідь дякую
Наша відповідь:
Добриднь, Юліє! Індекси будуть такі:

061(477) товариство «Просвіта»
Де:
061 – Організації та інші типи об’єднань
(477) Україна

06(477):82 Літературні премії України
Де:
06 – Організації загального типу, тут же Присудження премій та нагород.
(477) - Україна
82 – Література. Літературознавство

Аналогічно премії інших країн: Наприклад:

06(73):82 Літературні премії США

06(438):82 Літературні премії Польщі

Наступного разу, будь ласка, подавайте Ваше трактування індексу, інакше відповідь надаватися не буде.

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 14.06.2018 15.40.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Житомир :: Запитання: 42096  
Галина запитує:
Реалізм
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://pidruchniki.com/18210712/literatura/realizm
http://stud.com.ua/55078/literatura/realizm
http://litopys.org.ua/encycl/eui070.htm
http://lessons.com.ua/realizm-lat-realis-rechovij-dijsnij-odin-iz-idejno-xudozhnix-napryamiv-u-literaturi-i-mistectvi-xix-st/
http://www.ukrlit.net/info/criticism/realism.html
https://mozok.click/2221-realzm-osnovniy-hudozhny-napryam-u-svtovy-lteratur-hh-stolttya.html
https://studfiles.net/preview/6489181/
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/343/Belova Real neoreal2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vseslova.com.ua/word/Реалізм_(у_літературі_і_мистецтві)-89174u
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0949&T=01&lng=1&st=0
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10993/
http://vgolos.com.ua/articles/realizm_impresionizm_ta_postimpresionizm_novi_poglyady_na_mystetstvo_107923.html
http://bibliograph.com.ua/istoria-iskusstva/41.htm
– Соціалістичний реалізм і українська культура : книга [її аналіз] ”Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянського часу. Історія. Колекція. Експеримент” : матеріали наук. конф., 3 берез. 1999 р., Київ / Нац. худож. музей України. – Київ : Нац. худ. музей України, [1999?]. – 73, [1] с.
– Роготченко О.О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / О.О. Роготченко ; Ін-т пробл. сучас. мистец. Акад. мистец. України. – Київ : Фенікс, 2007. – 604, [3] с. : іл.
– Чижевський Д. Реалізм в українській літературі / Д. Чижевський ; [Підгот. тексту, фах. ред., передм. М.Наєнка]. – Київ : Просвіта, 1999. – 117, [1] с. : портр.
– Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянського часу : Історія. Колекція. Експеримент / [Авт. проекту Манійчук Ю. ; Пер. укр. тексту: Блюміна І. та ін.]. – Київ : LK Maker, 1998. – 319 с. : іл., репрод.
– Рославець О. М. Реалізм у живопису Франції XIX століття. – Київ : Мистецтво, 1979. – 101 с. : іл.
– Крижанівський С. А. Соціалістичний реалізм – творчий метод радянської літератури / С. А. Крижанівський. – Київ, 1961. – 52 с. – (Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр. РСР. Серія 8; № 6).
– Баган О. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика / О. Баган // Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 55-61.
– Лімборський І. Просвітницький реалізм в українській літературі / І. Лімборський // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 46-51.
– Лексіна Г. Реалізм / Г. Лексіна // Дніпро. – 2012. – № 11. – С. 134-138.
– Чижевський Д. Реалізм в українській літературі / Д.Чижевський // Слово і час. – 1998. – № 2, 4-5, 6. – С. 8-13, С. 36-42, С. 29-35.
– Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – Київ : Академія, 2008. – 567 с.
– Соціалістичний реалізм: міфи і реальність // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 7-8. – С. 31-57.
– Пахаренко В. Реалізм / В.Пахаренко // Українська мова і література в школі. – 2001. – № 4. - С. 40-44.
– Кодак П.М. Реалізм : /70-90-ті рр. Х1Х ст./ / Кодак П.М. // Історія української літератури Х1Х ст. : у 3-х кн. : навч. посіб. для студ. вузів. Кн.3 :70-90-ті р. Х1Х ст. – Київ,1997. – С. 35-74.
– Галич О.А. Реалізм / О.А.Галич, В.М.Назарець, С.М.Васильєв // Галич О.А. та ін. Загальне літературознавство. – Рівне,1997. – С. 309-317.
– Чижевський Д. Что такое реализм? / Д.Чижевський // Вища школа. – 2002. – № 1. – С. 77-88.
– Наливайко Д. Замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму / Д. Наливайко // Слово і час. – 2008. – № 9. – С. 46-52.
– Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / Д. Наливайко. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 347 с.
– Ксьондзик Н. Феномен соціалістичного реалізму : що? як? коли? / Н. Ксьондзик // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 50-54.
– Лімборський І. Просвітницький реалізм в українській літературі / І. Лімборський // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 46-51.
– Гринишина М.О. Дискурс реалізму в українській театральній культурі кінця 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Гринишина М.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009. – 40с.
– Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 12-15.
– Кудін В.О. Мистецтво соціалістичного реалізму та ідеологічна боротьба / В.О. Кудін. – Київ, 1985. – 33с.
– Мотильова Т.Л. Про соціалістичний реалізм у зарубіжних літературах / Т.Л. Мотильова. – Киев, 1959. – 36 с.
– Бокал Г.В. Реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 281.
– Лексіна Г. Реалізм // Дніпро. – 2012. – № 11. – С. 134-138.

.: Розділ: Література :: 14.06.2018 15.22.58 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Киїа :: Запитання: 42095  
Алла запитує:
Вибачте, не зазначила, що історію Вашої бібліотеки.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алло! Про історію якої саме бібліотеки йде мова, уточніть?

.: Розділ: Інше :: 14.06.2018 12.26.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.902792 seconds