Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41207
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Полтава :: Запитання: 43176  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, зашифрувати книги з теми Меценацтво в різних галузях: наука, мистецтво, спорт тощо. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Шифри УДК з Вашого питання можуть бути різні:
- меценатство в галузі мистецтва: 7.078
- меценатство в спорті: 796.078
Якщо буде інша галузь, то потрібно спочатку шифрувати в ту галузь, про яку йде мова в документі, а потім додавати "Загальний визначник основних характеристик "-02 Властивостей": -027.564.2 Добродійний, благодійний (крім класу "7Мистецтво..."!). Література про меценатів: після основного індексу додається визначник "-05 Осіб та особистих характеристик": -056.87 Особи, доброзичливі до оточення.

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 12.06.2019 14.05.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: АЛІНА із міста: Київ :: Запитання: 43175  
АЛІНА запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для написання курссової роботи за темою: "Бур'яни України та агротехнічні заходи боротьби з ними". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Борзих О. І. Контроль поширених видів бур’янів із вогнищами гірчака повзучого Acroptilon repens L. / О. І. Борзих // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 1. – С. 17–18.
Борисенко В. І. Бур’яни на виведених із обробітку землях: кількісний та видовий склад насіння бур’янів на виведених із використання землях за різних 3 систем обробітку грунту / В. І. Борисенко // Карантин і захист рослин. – 2013. – № 8. – С. 17–19.
Довідник з гербології / [І. Д. Примак, М. П. Косолап, П. У. Ковбасюк та ін.] ; за ред. І. Д. Примака. – Київ : Кондор, 2006. – 368 с.
Жеребко В. М. Хімічний метод контролю забур’яненості посівів в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур / В. М. Жеребко // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 2. – С. 22–24.
Іващенко О. О. Екологічне контролювання бур’янів у широкорядних посівах / О. О. Іващенко // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 3. – С. 6–9.
Чернілевський М. С. Основні бур’яни та заходи боротьби з ними в польових сівозмінах Полісся і Північного Лісостепу України : навч. посібник / М. С. Чернілевський, Ю. А. Білявський. – Житомир : ДАУ, 2007. – 74 с.
Шувар І. А. Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів : навч. посібник / І. А. Шувар. – Львів : Новий Світ–2000, 2008. – 494 с.
Агротехнічні заходи боротьби з бур'янами [Електронний ресурс] // AGROScience.COM.UA : [вебсайт]. — Електронні текстові дані.— Режим доступу: https://agroscience.com.ua/herba/62-agrotekhnichni-zakhody-borotby-buryanamy. — Назва з екрану.
Бур'яни [Електронний ресурс] // Fruit.org.ua : [вебсайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://fruit.org.ua/index.php/publikacii/156-bur-yani. — Назва з екрану.
Екологічні засоби боротьби з бур’янами [Електронний ресурс] // Пропозиція : [агропортал]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/ekologichni-zasobi-borotbi-z-buryanami. — Назва з екрану.
І стане золотою нива: захист посівів від бур’янів [Електронний ресурс] : реком. список літ. / уклад. О. І. Касянюк ; Житомир. нац. агроекологічний ун-т. — Житомир, 2014. — 7 с. — Режим доступу: http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/Other/Zahyst_posiviv.pdf.
Інтегрована система захисту від бур'янів. Класифікація заходів захисту від бур'янів [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/16721005/geografiya/integrovana_sistema_zahistu_vid_buryaniv_klasifikatsiya_zahodiv_zahistu_vid_buryaniv. — Назва з екрану.
Хомик Н. Основи агрономії [Електронний ресурс] : курс лекцій / Н. Хомик, А. Довбуш, В. Олексюк. — Тернопіль : ФОП Паляниця В.А, 2015. — 300 с. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17854/1/Agronomia_posibnuk_lekzii.PDF.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 11.06.2019 14.40.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Тернопіль :: Запитання: 43174  
Любов запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для магістерської роботи "Мовленнєвий розвиток дошкільників засобами усної ьнародної творчості". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Алексєєва М. М. Методика розвитку мови і навчання рідної мови дошкільнят : навч. посібник / М. М. Алексєєва, В. І. Яшина. – М. : Академія, 2000. – 400 c.
Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. - Одеса, 2004.
Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : [навч.посіб.] / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2009. – 344 с.
Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : [навч. посіб.] / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Вища шк., 2002. – 407 с.
Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / Г. П. Ватаманюк. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/667/Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Використання усної народної творчості у розвитку мовлення дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vihovateli.com.ua/cons/6002-ispolzovanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-v-razvitii-rechi-detej.html
Використання усної народної творчості у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635b2bc69b4d53b88421316c27_0.html
Використання фольклорних творів як засобу розвитку мовлення у дошкільників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studcon.org/vykorystannya-folklornyh-tvoriv-yak-zasobu-rozvytku-movlennya-u-doshkilnykiv
Гавриш Н. Використання малих фольклорних форм // Дошкільне виховання. - 1991. - № 9. - С.16-20.
Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення / Н. Гавриш. – К., 2005. – 128 с.
Журавльова Л. Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку / Л. Журавльова, Т. Кучеренко // Витоки педагогічної майстерності. – 2015. – Вип. 16. – С. 71-76. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5619/1/Zhuravlova.pdf
Зіміна В. Народна казка в системі виховання дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2005. - № 1. - С. 18-28.
Зіміна В. Народна казка в системі виховання дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2005. - № 5. - С. 28-35.
Зіміна В. Народна казка в системі виховання дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2005. - № 8. - С. 26-31.
Калузька Л. В. Дивокрай : вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах для працівників дошкільних закладів. - Книга 1. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. - 320 с.
Калузька Л. В. Дивокрай : вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах для працівників дошкільних закладів. - Книга 2. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. - 320 с.
Маліновська Н. В. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору / Н. В. Маліновська. // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2015. - № 11. – С. 11-14. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Znpkhist_2015_11_4 (1).pdf
Новицька М. Ласкаво просимо у фольклорну школу / М. Новицька, Е. Соловйова // Дошкільне виховання. - 1993. - № 9. - С.11-18.

.: Розділ: Освіта :: 10.06.2019 21.56.23 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Кропивницький :: Запитання: 43173  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу до розділу курсової "Міщанство в аспекті соціальному, психологічному та філософському" (теорія)
Наша відповідь:
Анастасіє, добрий день! Радимо переглянути такі джерела інформації:

Бачинин, Владислав Аркадьевич.Мещанство как социально-нравственная проблема [Текст] / В. А. Бачинин. - Москва : Знание, 1982. - 64 с. ; 16 см. - (Новое в жизни, науке, технике. Этика ; № 3)

Бондаренко О. Міщанство Російської імперії дореформеної доби в дорадянській та радянській історіографіях [Електронний ресурс] / О. Бондаренко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2014. - Вип. 19. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2014_19_22

Вигівська, О. Місце та роль господарської діяльності міщанок у повсякденності міст Волинської губернії наприкінці XVIII-середині ХІХ ст. [Текст] / О. Вигівська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 9. - С. 147-151

Глущенко, Ирина. О том, как идеология разбилась о быт [Текст] / И. Глущенко // Знание - сила. - 2011. - N 1. - С. 96-103.

Даниленко, Володимир.Доля, дім і дорога у творчості Анатолія Шевчука / В. Даниленко // Слово і час. - 2012. - № 10. - С. 51-56.

Дегтярьов С. І. Міщанське самоврядування в Україні: функції, повноваження, взаємодія з державними органами влади (огляд монографії В. Шандра Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII - початок ХХ ст.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. - 344 с.) [Електронний ресурс] / С. І. Дегтярьов // Сумська старовина. - 2017. - № 50. - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2017_50_11

Демченко Т. Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).– К.: інститут історії України НАН України, 2016. – 344 c. [Електронний ресурс] / Т. Демченко, Л. Шара // Сіверянський літопис. - 2017. - № 4. - С. 233-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2017_4_29

Дорош, Галина Олексіївна. Українська психологічна драма 70 - 80-х років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 - українська література / Дорош Галина Олексіївна ; [наук. керівник Семенюк Григорій Фокович] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2002. - 20 с.

Зінченко, Арсен.Українське шляхетство, козацтво й міщанство Слобожанщини й Гетьманщини в обороні традиційної адміністративно-правової системи (60-ті рр. XVІІІ ст.) [Текст] / Арсен Зінченко // Українознавство : Науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 81-91.

Зелінська Л. В. Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської "Моральність пані Дульської" на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру) [Електронний ресурс] / Л. В. Зелінська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 15. - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_15_20

Історія української культури. Зшиток 4 / Під заг. ред. І.Крип'якевича. - Факс. вид. ; Львів: Вид. Івана Тиктора, 1937. - К. : АТ "Обереги", 1993. - 48 с. : іл. - (Історична бібліотека)

Кобзар О. Поетичний реалізм "Міщанської трагедії" "Марія Магдалина" [Електронний ресурс] / О. Кобзар // Філологічні науки. - 2009. - Вип. 1. - С. 23-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2009_1_6

Кошман, Л. В. Мещанство в России в ХІХ в [Текст] / Л. В. Кошман // Вопросы истории. - 2008. - N 2. - С. 3-20 .

Кунцевська О. Зміст і обсяг поняття «міщанство (етноісторичний підхід) / О. Кунцевська // Народна творчість та етнографія. – 2009. - № 2. –¬ С. 62-69. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20287/07-Kuntsevska.pdf?sequence=1. – Назва з екрана.

Малий словник історії України / відпов. ред. В. А. Смолій. — К. : Либідь, 1997. — 464 с.

Міщанство // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3 : К — М. — 792 с.

Сас П. М. . Міщани // Енциклопедія історії України : у 10 т. — К.: Наукова думка, 2009. — Т. 6 : Ла — Мі. — С. 770.

Степанов, Юрий Сергеевич Мещанство [Текст] : словарь / Степанов, Юрий Сергеевич // Степанов, Юрий Сергеевич. Константы : Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. - 2-е изд., исправ. и доп. - Москва : Академический Проект, 2001. - С. 659-663 .

Чубатий, Микола Дмитрович. Огляд історії українського права : Історія джерел та держ. права / Укр. вільний ун-т; За ред. В.Іваненка. - Мюнхен; К. : УДЖ "Ноосфера", 1994. - 224 с.

.: Розділ: Література :: 10.06.2019 15.29.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Львів :: Запитання: 43172  
Світлана запитує:
Роль психологічних чинників у виникненні дерматологічних захворювань ( зокрема псоріаз та атопічний дерматит). Психосоматика в дерматології ( чи при псоріазі та атопічному дерматиті).Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Иванова И. Н. Психологические аспекты атопического дерматита / И. Н. Иванова, А. А. Антоньев // Вестник дерматологии и венерологии. – 1991. – № 2. – С. 38-42.
Павлова О. В. Психосоматические аспекты патогенеза хронических кожных заболеваний/ О. В. Павлова// Психологический журнал. - 2003. - Т. 24. - № 5. - С.88-94.
Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия : пер. с нем. / Н. Пезешкиан. – М.: Институт позитивной психотерапии, 2009. – 464 с. – (Позитивная психотерапия).
Психосоматическая медицина : учебн. / пер с нем. Г. А. Обухова, А. В. Бруенка ; предисл. В. Г. Остроглазова. – М., 1999. - 376 с.
Сергеев Ю. В. Атопический дерматит: новые подходы к профилактике и наружной терапии / Ю. В. Сергеев. - Москва, 2003. - С. 10- 22.
Сидоров П. И. Психосоматическая медицина : руководство для врачей / П. И. Сидоров, А. Г. Соловьев, И. А. Новикова. – М., 2006. – 568 с.
Сидоров Т. И. Психологические особенности больных псориазом / Т. И. Сидоров, М. Н. Панков, Р. А. Файзулин // Вестник дерматологии и венерологии. - 1999. - № 6. - С. 31-34.
Смулевич А. Б. Психические расстройства в дерматологии (к построению современной классификации / А. Б. Смулевич // Психиатрия и психофармакотерапия. -2004. - № 6. - С. 263-266.
Тополянский В. Д. Психосоматические расстройства / В. Д. Тополянский, М. В. Струковская. – М. : Медицина,1986. – 384 с.
Федоренко О. Є. Дерматологічна патологія як медико-психологічна проблема / О. Є. Федоренко. - Режим доступу: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvk/12523941259277_28092009221152.pdf
Шевченко С. І. Захворювання шкіри: психосоматичний аспект / С. І. Шевченко. – Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob.19.191.pdf
https://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/79987-psykhosomatychni-zakhvoryuvannya-shkiry.html
https://pidruchniki.com/88806/psihologiya/klinichna_psihologiya_dermatologiyi
http://psychology.univer.kharkov.ua/16_17_doki/Taykun.pdf

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 10.06.2019 12.13.53 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.826733 seconds