Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38921
   


Автор запитання: Лідія Миколаївна із міста: Кременчук :: Запитання: 40873  
Лідія Миколаївна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темою: "Філософія освіти ХХІ століття. Національна філософія освіти". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
Войнаровська Л. Філософське осмислення національних традицій освіти / Л. Войнаровська // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. - 2016. - Вип. 1. - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2016_1_6
Губерський Л. Філософія і освіта: зустріч перспектив / Л. Губерський // Філософська думка. - 2013. - № 5. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2013_5_5
Довбня В. Філософія освіти Г. Ващенка в контексті сучасних соціокультурних трансформацій в Україні. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-osviti-g-vaschenka-v-konteksti-suchasnih-sotsiokulturnih-transformatsiy-v-ukrayini
Єрмоленко А. Б. Філософія освіти: вітчизняний ракурс / А. Б. Єрмоленко // Вісник Національного університету оборони України. - 2013. - Вип. 2. - С. 52-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2013_2_12
Кремень В. Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики сьогодення. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=N9M0CNJxBqcJCm/3seG1Z+dE13J7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXJiaXMtbmJ1di5nb3YudWEvY2dpLWJpbi9pcmJpc19uYnV2L2NnaWlyYmlzXzY0LmV4ZT9DMjFDT009MiZJMjFEQk49VUpSTiZQMjFEQk49VUpSTiZJTUFHRV9GSUxFX0RPV05MT0FEPTEmSW1hZ2VfZmlsZV9uYW1lPVBERi9yc2hfMjAxMF82XzMucGRmIiwidGl0bGUiOiJjZ2lpcmJpc182NC5leGUiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI3Mzg4OTE3NDMxNDk2NTczNjAwIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNDk5MTQ4ODI2MDg3fQ==&page=1&lang=uk
Левкун К. Ю., Ніколенко К. В. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/19_AND_2013/Philosophia/2_139866.doc.htm
МІЩЕНКО М. М. ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
(ДО ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ / ГУМАНІЗАЦІЇОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ). – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/4393/1/vestnik_HPI_2012_31_Mishchenko_Filosofski.pdf
Навчальний посібник з курсу «Філософія освіти» для осіб, що навчаються в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». / Т.Н. Кучера, Л.І. Насонова, В.В. Дейнека. –Харків: ХНМУ, 2015. –63с. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/11218/3/Філософія освіти - посібник.pdf
Пеньковець О.М. РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. – Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1002
Савицька І. М. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ. – Режим доступу: http://periodicals.karazin.ua/thcphs/article/view/5866/5405
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: Навч. посіб./ За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с. – Режим доступу:
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4052/1/Philosophy of Education.pdf
Хамітов Н. В. Філософська освіта та наука в Україні: відповіді на нові виклики глобалізації ХХІ століття / Н. В. Хамітов, С. А. Крилова // Європейські педагогічні студії. - 2015. - Вип. 5-6. - С. 95-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epc_2015_5-6_12
Чорна Л. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ ХХІ ст. І ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24899/19-Chorna.pdf?sequence=1
Андрущенко В. Філософія освіти в сучасній Україні: стан та перспективи розвитку
// ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ . - 2004 . - № 4. - С.5-12.
Будаговська, О.І. Філософсько-педагогічні погляди на проблеми освіти в педагогіці Росії та України (кінець ХХ-початок ХХ1 століття) // Проблеми трудової і професійної підготовки . - Вип. 15 . - 2010. - С. 102-107.
Довгаль, С.А. Філософія постсучасної освіти: загальноцивілізаційний вимір
// ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ . - 2009 . - № 3. - С.80-84.
Карпенчук С. Г. Філософія освіти (загальна теорія педагогіки) : монографія / С. Г. Карпенчук. - К. : Слово, 2013. - 687 с. : рис.
Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті : монографія / С. Ф. Клепко ; АПН України, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В.Остроградського. - Полтава : ПОІППО, 2006. - 327 с. - Бібліогр.: с. 302-327.
Кравченко, П. "Філософські обрії" сучасної української освіти // ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ . - 2010 . - № 1/2. - С.335-348.
Парійчук, К.Р. Роль філософії освіти у формуванні нової освітньої парадигми
// Інтелект. Особистість. Цивілізація : тем. зб. наук. праць із соц.- філософ. проблем. - Вип. 6. - С.313-318.
Романенко М. І. Філософія освіти: історія і сучасність / М. І. Романенко. - Д. : Промінь, 2001. - 178 с. - Бібліогр.: с.171-178.
Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина, наука, культура, мистецтво, стиль мислення : [монографія] / Світлана Черепанова. - Л. : Світ, 2011. - 408 с. - Бібліогр.: с. 367-393.
Якимчук О. І. Філософсько-когнітивні засади розвитку національного простору освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Якимчук Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.

.: Розділ: Освіта :: 4.07.2017 08.32.35 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руденко Сергій із міста: Київ :: Запитання: 40872  
Руденко Сергій запитує:
Що є в наших бібліотеках Їржі Неуступного Neustupny, зокрема, чеською та англійською? Особливо цікавитт його Museum and research. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію!
На жаль, видання, що Вас цікавлять, у фонді Національної бібліотеки України для дітей не представлені. Спробуйте звернутися до Віртуальної служби Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/550.

.: Розділ: Інше :: 2.07.2017 11.19.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 40871  
Марія запитує:
Добрий день! Зі святом! Будь ласка, допоможіть знайти праці європейських вчених з проблеми екологічної освіти в цілому, еколого-педагогічної діяльності та готовності до діяльності зокрема. З повагою і вдячністю Марія.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися посиланнями з наступної інформації:
1. Атоян О. М. Європейські стандарти екологічної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Атоян // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 9-10. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2015_9-10_15
2. Демешкант Н. А. Екологічна освіта в контексті досліджень польських учених [Електронний ресурс] / Н. А. Демешкант // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 1. - С. 210-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_1_49
3. Демешкант Н. А. Інтердисциплінарна екологічна підготовка в системі вищої освіти Польщі [Електронний ресурс] / Н. А. Демешкант // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 4. - С. 159-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_4_31
4. Завгородня Т. Екологічна освіта як умова формування культури здоров’я молодших школярів: вітчизнячний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Т. Завгородня // Порівняльно-педагогічні студії. - 2013. - № 4. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_4_8
5. Колодько І. М. Організаційні засади формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції [Електронний ресурс] / І. М. Колодько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2015. - Вип. 19(1). - С. 279-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__28
6. Колодько І. М. Формування у підлітків готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті європейських країн [Електронний ресурс] / І. М. Колодько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2014. - Вип. 18(1). - С. 333-341. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(1)__39
7. Кучай Т.П. Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої Британії до екологічного виховання учнів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.П. Кучай ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2010. — 20 с. — укp. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10ktpevu.zip
8. Лобачук І. Метод проектів як один з елементів оптимізації екологічної освіти в школах Німеччини [Електронний ресурс] / І. Лобачук // Молодь і ринок. - 2012. - № 2. - С. 140-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_2_33
9. Ломакович В. Я. Професійна підготовка студентів університету до діяльності у галузі екологічної освіти молоді Німеччини [Електронний ресурс] / В. Я. Ломакович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 41. - С. 178-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_41_32
10. Национальные системы экологического образования стран Западной Европы и США [Електронный ресурс]. Режим доступа: http://eco-forchildren.ucoz.ru
11. Недюрмагомедов Г. Теорія і практика екологічної освіти наприкінці ХХ століття: проблеми розвитку [Електронний ресурс] / Г. Недюрмагомедов // Вісник Львівського університету. Серія географічна. - 2010. - Вип. 38. - С. 243-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2010_38_30
12. Писанка К. О. Проблеми екологічної освіти та виховання в різних країнах світу [Електронний ресурс] / К. О. Писанка // Молодий вчений. - 2014. - № 4(07)(2). - С. 65-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)(2)__19
13. Пустовіт Наталія. Еволюція концептуально-стратегічних орієнтирів екологічної освіти в документах міжнародних організацій протягом ХХ – на початку ХХІ століття. – Режим доступу: http://biblos.iod.gov.ua/download.php?file_id=347.
14. Рубель Н. В. Іншомовна професійна підготовка майбутніх екологів у системі екологічної освіти України [Електронний ресурс] / Н. В. Рубель // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - 2013. - № 8. - С. 282-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2013_8_46
15. Рудковська І.В. Еколого-естетичне виховання у школах Німеччини: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / І.В. Рудковська ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2005. — 20 с. — укp. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05rivvsn.zip
16. Сирай І. Екологічна освіта в сучасних соціально-педагогічних концепціях Німеччини [Електронний ресурс] / І. Сирай // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 3. - С. 191-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_3_40
17. Трохимчук І. М. Організація еколого-натуралістичної роботи за міжнародним практичним науково-освітнім проектом GLOBE [Електронний ресурс] / І. М. Трохимчук // Інноватика у вихованні. - 2016. - Вип. 4. - С. 281-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_34
18. Чайковська Г. Б. Екологічна освіта студентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи [Електронний ресурс] / Г. Б. Чайковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2015. - Вип. 37. - С. 195-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_37_65
19. Яременко О.О. Педагогічні чинники соціалізації молоді країн Бенілюксу у структурі екокультурної діяльності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / О.О. Яременко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04yoosed.zip
***
Пропонуємо також скористатися списками використаної літератури до дисертацій, матеріалів міжнародних конференцій, які має у фонді Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського:
20. "Екологія і освіта", Міжнародна науково-практична конференція (2 ; ). Друга Міжнародна конференція "Екологія і освіта: проблеми теорії і практики" [Текст] : тези доповідей / ред. С. І. Дерій [та ін.]. - Черкаси : [б.в.], 1996. - 85 с.
21. Книш, Інна Василівна. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.10 / Книш Інна Василівна ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - К., 2008. - 221 арк. - арк. 198-221.
22. Ломакович, Валентина Ярославівна. Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ломакович Валентина Ярославівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - К., 2004. - 218 арк.
23. Марченко, Галина Володимирівна. Розвиток екологічної освіти в середніх школах Великої Британії у другій половині XX століття [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марченко Галина Володимирівна ; Горлівський держ. педагогічний ін-т іноземних мов. - Горлівка, 2003. - 215 арк.
24. Червонецький, Володимир В'ячеславович. Екологічна освіта учнів в школах країн Східної та Центральної Європи [Текст] / В. В. Червонецький ; Горлівський держ. педагогічний ін-т іноземних мов. - Донецьк : Юго-Восток, 1998. - 284 с.
25. Червонецький, Володимир В'ячеславович. Загальні тенденції розвитку шкільної екологічної освіти в країнах євроатлантичного регіону у другій половині XX - на початку XXI століть [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Червонецький Володимир В'ячеславович ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2007. - 44 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.06.2017 13.18.39 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Вінниця :: Запитання: 40870  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, знайти матеріал з висвітлення теми "Конституція зарубіжних країн, зміни"
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 36276, 38743.

.: Розділ: Держава і право :: 27.06.2017 15.17.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Люсьєна із міста: Снятин :: Запитання: 40869  
Люсьєна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для теми: "Культура правового мислення юриста". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Люсьєно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://www.apdp.in.ua/v63/34.pdf
http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/835/1/СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая папка/Nzlubp_2014_12_24.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/5283749/page:59/
http://westudents.com.ua/glavy/68220--1-pravove-mislennya-ta-yogo-znachennya-dlya-pravovo-povednki.html
http://bukvar.su/jurisprudencija/216087-Pravovaya-kul-tura-yurista.html
– ww.pap.in.ua/3-2_2013/12/Huralenko N.A..pdf
– Андрюшко І. Я. Правове мислення в центрі професійної юридичної діяльності / І. Я. Андрюшко // Право і суспільство. - 2012. - № 4. - С. 28-33.
– Варга Ч. Порівняння правових культур і правового мислення / Ч. Варга, пер. з англ. О. Кресін // Право України. - 2013. - № 3/4. - С. 22-31.
– Андрюшко І. Я. Правове мислення як центральна ланка правової культури / І. Я. Андрюшко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одеська національна юридична академія. - Одеса : Юрид. літ., 2012. - Вип. 63. - С. 231-238.
– Андрюшко І. Я. Правові презумпції та правові фікції як засоби правового мислення / І. Я. Андрюшко // Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук. конф. проф.-виклад. складу, присвяч. 15-річчю Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." та 165-річчю Одес. школи права, 20-21 квіт. 2012 / Національний університет "Одеська юридична академія". - О.деса : Фенікс, 2012. - Т. 1. - С. 71-73.


– – Андрушко І. Я. Взаємозв'язок правового мислення та професійної юридичної культури / І. Я. Андрушко // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16-17 травня 2013 р.) . 2013-. : Т. 1 . 2013 . - 794 с. - С. 112-114.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 3. - С. 17-21.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення: ілюзія індукції / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 12-16.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення: межі наукового пізнання / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 1. - С. 19-23.
– Андрюшко І. Я. Правове мислення у різновидах правової діяльності: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / І. Я. Андрюшко ; кер. роботи В. В. Дудченко ; офіц. опон.: С. Д. Гусарєв, П. М. Балтаджи ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : [б. в.], 2015. - 20 с.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення: природа наукового знання / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 2. - С. 11-15.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення: об'єктивність науки / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 19-23.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення: прогрес науки / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 4. - С. 19-24.
– Андрюшко І. Я. Принципи правового мислення / І. Я. Андрюшко // Актуальні проблеми політики* : зб. наук. праць . 1997-. - 2012. - Вип. 45 . - 400 с. - С. 14-21.
– Задірако П.С. Філософія політико-правового мислення // Південноукраїнський правничий часопис : щоквартал. наук. журн. 1997 -. - 2007. - № 1 . - 270 с. - С. 58-63.
– Максимов С. Природно-правове мислення // Вісник академії правових наук України. - 2001. - № 4. - C.155-163.
– Бусова Н.А. Типологія форм правового мислення за Максом Вебером // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1999. - Вип. 9. - C.163-170.

.: Розділ: Держава і право :: 27.06.2017 11.29.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.709913 seconds