Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40882
   


Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 42848  
Анна запитує:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, индексуеться ли, наше украинское издательство "ОЛДІПЛЮС" в наукометрических базах - Scopus і Web of Science. Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! На Ваш запит доволі мало відомостей. Перегляньте наступні джерела:
Видавництво Олді-плюс» [Електронний ресурс] // Олді-плюс : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://oldiplus.com/. — Назва з екрана.
Издательство «Олді-плюс» [Електронний ресурс] // ПрофКнига : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://avtorim.kiev.ua/news/izdatelstvo-«oldi-plyus».html. — Назва з екрана.

.: Розділ: Загальні :: 18.02.2019 13.14.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 42847  
Ірина запитує:
Допоможіть написати доповідь про цікаві факти Великодня. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Беркита О. Легенда про писанку : розкажу тобі казку / О. Беркита ; худож. К. Коляджин // Ангелятко. - 2015. - № 4. - С. 6-8.
Бугро О. Великодні цікавинки : [про святкування Великодня в Україні та світі] / О. Бугро // Журавлик. - 2018. - № 4. - С. 6.
Бурлака С. Дарувати людям радість : конкурс "Мій творчий проект" / С. Бурлака // Початкова школа. - 2018. - № 4. - С. 62-63, 4-та с. обкл.
Колотило Н. Народні традиції у святкуванні Великодня : [сценарій заходу] / Н. Колотило // Початкова школа. - 2018. - № 4. - С. 34-35.
На гостину до квітня : [добірка матеріалів до свят] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 3. - Вкладка "Навчання та виховання: місяць за місяцем". - С. 1-48.
Пожоджук Д. Українські патріотичні писанки : народні майстри / Д.Пожоджук // Слово Просвіти. - 2017. - 20-26 квіт. - С. 8.
Празник празников : наші традиції : [традиції святкування Великодня] // Куля. - 2018. - № 3. - С. 6-7.
Розповідь про Великдень // Шк. бібліотека. - 2016. - № 4. - С. 4.
Ромашко Л. М. Писанкарство в Україні : гурткова робота : (заняття гуртка для учнів 4-х класів) / Л. М. Ромашко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2017. - № 3. - С. 36-41.
Великдень та його святкування [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [веб-сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/relig/21294/.
Орест-Дмитро Вільчинський, отець. Цікаві факти про Великдень, яких ви, можливо, не знали [Електронний ресурс] // Дивенсвіт : [веб-сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://old.dyvensvit.org/articles/3303.html.

.: Розділ: Історія :: 18.02.2019 11.19.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Коломия :: Запитання: 42846  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будьласка знайти матеріал на тему "Конкурентноспроможність електронної інформаційної логістики підприємств в України". Дякую:)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Маловичко А.С. Конкурентоспроможність електронної логістики підприємств
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/4_2015ua/12.pdf
Електронна логістика як складова сучасного бізнесу
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-7_0-pages-309_314.pdf
Формування систем електронної торгівлі і логістика: теорія та практика організації
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/25874/1/63-349-356.pdf
Електронна логістика: визначення та складові її інструментарію
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Modre_2013_1_15.pdf
Формування системи логістики на підприємствах електронної комерції
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/12.pdf
Баран Р. Я. Особливості логістики в діяльності інтернет-крамниць
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Modre_2012_2_11
Технологія blockchain в логістичній системі підприємства
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/14.pdf
Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства
http://btie.kart.edu.ua/article/download/127733/123511
Аналіз впливу логістичних систем на конкурентоспроможність підприємств
торгівлі
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/768/1/sec2-e-2016-1-2.pdf
http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/disertacija-omelchenko_o.v.pdf

.: Розділ: Інше :: 18.02.2019 09.14.12 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Sloviansk :: Запитання: 42845  
Євген запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка скласти бібліографічний список з фонду Вашої бібліотеки за тематикою: вітчизняні (українські) виправні установи для неповнолітніх правопорушників, які функціонували на території України протягом 20 – 30 рр. ХХ століття й відображали соціальне виховання. Мене цікавлять праці вказаного хронологічного періоду, а не сучасні наукові дослідження. Дякую. З повагою, Пліско Євген Юрійович.
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгене! Перегляньте наступні джерела:
Малиновський І. (О.) О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами [Електронний ресурс] / за ред. та від ред.. В. О. Попелюшка. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 306 с. – Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/4765/1/Popeliushko_29062016.pdf. – Репринтне вид. : Малиновський О. О. Радянські виправно-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / Малиновський О. О. – Київ : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1928. – 229 с.

Всеукраинской комиссии по делам о несовершеннолетних от 15.06.1926 г. // Детское право советских республик : сборник действ. законодат. о детях / [сост. М. Кричевская, И. Курицкий] ; ред. Ю. Мазуренко. – Харьков : Юриздат. НКЮ УССР, 1927. – С. 505–512. Отчет Ценсоцвоса за 1921 год. – ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 536, арк. 1-7.
Инструкция Окркомиссиям по делам о несовершеннолетних : утверждена Постановлением Всеукраинской комиссии по делам о несовершеннолетних от 15.06.1926 г. // Детское право советских республик : сб. действ. законодат. о детях / [сост. М. Кричевская, И. Курицкий] ; ред. Ю. Мазуренко. – Харьков : Юриздат. НКЮ УССР, 1927. – С. 505–512. Пояснююча записка до законодавчого, методично-інструктивного та статистичного матеріалів. – ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 289, арк. 153–159.
Справа боротьби з правопорушеннями недолітніх на Україні. – ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 289, арк. 79-91.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.02.2019 02.50.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 42844  
Олена запитує:
Доброго дня ,хочу вас попросити допомогти мені знайти інформацію до доповідіАльтернативні освітні заклади дошкільної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку (Польща)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондаренко І. П. Дошкільна освіта в Україні і Польщі [Електронний ресурс] // Житомирський державний університет ім. Івана Франка : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/24698/1/Бондаренко.pdf. — Назва з екрана.
Ващенко В. Дошкільна освіта: сучасний стан, перспективи розвитку та якість в управлінні [Електронний ресурс] / В. Ващенко, В. Бабич. — Режим доступу: http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/2899-Doshkіlna_osvіta_suchasnijj_/1.html.
Дошкільна освіта у Польщі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.facebook.com/inPL.com.ua/posts/820813951315027:0.
Красняков Є. Державна політика у сфері дошкільної освіти: проблеми та перспективи подальшого розвитку [Електронний ресурс] / Є. Красняков. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
Кучеренко Д. Г. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу: монографія / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк. — Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. — 312 с.
Освіта в Польщі: дошкільна, шкільна, середня, медична, післядипломна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikifr.xyz/osvita/serednju-osvitu-i-shkoli/131376-osvita-v- polshhidoshkilna-shkilna-seredne.html.
Освіта в Польщі: дошкільна, шкільна, середня, медична, післядипломна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikifr.xyz/osvita/serednju-osvitu-i-shkoli/131376-osvita-v- polshhi-doshkilna-shkilna-seredne.html.
Особливості системи дошкільної освіти в різних країнах [Електронний ресурс] // Файловый архив студентов : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5643714/page:12/. — Назва з екрана.
Рагозіна В. Ранній естетичний розвиток дітей у системі дошкілля зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. Рагозіна. — Режим доступу: http://www.ird.npu.edu.ua/files/ragozina.pdf.
Система освіти в Польщі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://wyr.com.ua/sistema-osviti-v-polschi.html.

.: Розділ: Інше :: 17.02.2019 18.24.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.739261 seconds