Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39031
   


Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 40986  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему Публічна сфера і публічна політика. Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:

.: Розділ: Інше :: 20.09.2017 18.47.24 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 40985  
Марія запитує:
Доброго дня! Можете відібрати літературу для реферату на тему "Бібліотечна соціологія"..Щиро дякую)))
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.libr.dp.ua/Biblio/soc.htm
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая папка (2)/bp_2010_3_6.pdf
http://subject.com.ua/sociology/picha/45.html
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=203
http://profy.nplu.org/!site/files/500-less-1.doc
http://www.ounb.km.ua/biblio/soc_soc_bib.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21326/1/17-176-182.pdf
http://babylibrarivolodymyrec.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=17:article-19&catid=10&Itemid=38
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая папка (2)/25715-45317-1-PB.pdf
– Організація соціологічних досліджень у бібліотеках : метод. поради / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: В. І. Студенкова, Ю. А. Зборовський. – Київ, 1995. – 44 с.
– Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках : метод. поради / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Укр. бібл. асоц. ; уклад. Я. О. Хіміч. – Київ, 2004. – 34 с.
– Соціологічні дослідження в бібліотеках: (методика організації та проведення) / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. І. Є. Луньова. – Дніпропетровськ, 2002. – 97 с.
– Александрова О. К. До питання розвитку соціологічної служби по вивченню читача в бібліотеках України / О. К. Александрова // Соціолог. дослідж. в б-ках. : інформ.-аналіт. бюл. – 1994. – Вип. 8. – С. 5–10.
– Богуш Т. І. Деякі аспекти розвитку соціології читання в Україні / Т. І. Богуш, В. І. Студенкова // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. пр. – Київ, 1993. – С. 41–48.
– Гич Г. Витоки, сучасний стан та перспективи бібліотечної соціології / Г. Гич // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 11. – С. 29–32.
– Гич Г. М. Бібліотечна соціологія як науковий напрям / Г. М. Гич // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистец. Сер. Педагогіка. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 27–33.
– Жирнова Л. О. Професійне навчання бібліотечних соціологів – важлива умова в організації науково-дослідної роботи / Л. О. Жирнова // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1992. – Вип. 3. – С. 14–20.
– Корнієнко А. П. Наукові дослідження Державної бібліотеки України з питань соціології читання / А. П. Корнієнко // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1992. – Вип. 1. – С. 6–10.
– Ловка О. В. Використання психологічних методів в біблі-отечних дослідженнях / О. В. Ловка // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1994. – Вип. 8. – С. 43–45.
– Савіна З. І. Проблематика соціологічних досліджень обласних універсальних наукових бібліотек на початку 1990-х років / З. І. Савіна // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1993. – Вип. 5. – С. 4–6.
– Хусаинова Э. С. Социология и время : социологические исследования / Э.С. Хусаинова // Библиотека. - 2004. - № 3. - С. 10-12.
– Лупіцька В. Соціологічні дослідження у структурі консалтингової діяльності дитячої бібліотеки / В. Лупіцька // Світ дитячих бібліотек. - 2008. - № 1. - С. 23-25.
– Ульева Л. Знать, чтобы действовать : социологические исследования как инструмент для выявления перспективных направлений развития библиотеки / Л. Ульева // Библиотека. - 2008. - № 9. - С. 51-56.
– Петренко О. Соціологічні дослідження бібліотек України для дітей як підгрунтя підготовки державної цільової програми підтримки та розвитку читання / О. Петренко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 19-22.
– Соломка Ю. Соціологічна діяльність в дитячій бібліотеці / Ю. Соломка // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 2. - С. 7-8
– Вахнован В. Методологічні та соціокультурні аспекти становлення бібліотечної соціології в Україні / В. Вахнован // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 9. - С. 40 - 42.
– Матлина С. Библиотечная социология: обсуждаем проблемное поле. Круглый стол в РГБ / Слава Матлина // Библиотечное дело. - 2015. - № 13. - С. 34-36
– Богуш Т. І. Удосконалення практичної діяльності - основне завдання бібліотечної (прикладної) соціології / Т. І. Богуш // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 16-19.
– Кузьмина Е.Н. Маркетинговые исследования: организация и методика : [исследования в библиотечной деятельности] / Е. Н. Кузьмина // Соврем. б-ка. - 2014. - № 6. - С. 70-77 .

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.09.2017 11.31.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мавка із міста: Львів :: Запитання: 40984  
Мавка запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти статті та інші наукові праці з теми "психологія плагіату". Заздалегіть дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий вечір, Мавко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Дикань, С. А. Плагіат в освіті: походження, причини та шляхи подолання // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 5. - С. 16 - 20 : фото. - Бібліогр.: 8 назв.
- Зеленецький, Володимир. Публічний аналіз плагіату, наклепу та фальсифікацій // Юридичний Вісник України. - 2011. - № 30. - С. 6
- Мовчун, А. Про плагіат: як не стати крадієм чужого інтелекту // Початкова школа. - 2012. - № 6. - С. 50-51. - Бібліогр.: 6 назв.
- Корнієнко, Неллі. Імітація і плагіат як загроза академічній свободі / Неллі Корнієнко // Філософська думка. - 2014. - № 4. - С. 101-109. - Бібліогр. в кінці ст.
- Шишка, Роман Богданович. Плагіат та його прояви і небезпеки // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 170-175
- Рабінович, П. Протидія плагіату в юриспруденції - актуалізована функція правового наукознавства (роздуми у зв'язку із новітньою монографією академіка В. Зеленецького) // Право України. - 2012. - № 9. - С.401-406. - Бібліогр. в кінці ст.
- Новосельська, Ірина. Теоретико-правові питання охорони авторського права в мережі Інтернет / Ірина Новосельська, Антон Бобровник // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 6. - С. 7-10. - Бібліогр. в кінці ст.
- Шишка, Р. Актуальне дослідження захисту прав інтелектуальної власності від плагіату в Україні [Текст] / Р. Шишка // Юридичний вісник. - 2015. - № 2. - С. 299-300. - Бібліогр. в кінці ст.
- http://eprints.oa.edu.ua/2453/
- http://eprints.oa.edu.ua/3927/1/Kotsiuk.pdf
- http://www.businesslaw.org.ua/plagiat/
- http://commons.com.ua/ru/pro-plagiat/
- https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-predposylki-studencheskogo-plagiata

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.09.2017 23.24.04 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: НАТАЛІЯ із міста: КИЇВ :: Запитання: 40983  
НАТАЛІЯ запитує:
Добрий вечір! Допоможіть у пошуку інформації, що стосується створення іміджу вищих навчальних закладів. Бажано авторів книг, монографій, які розвивають цю тематику в Україні та за її межами. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Наталія, пропонуємо Вам скористатися наступними матеріалами:

Бабкин П. Ю. Имидж образовательного учреждения в контексте проблемы конкурен- тоспособности вузов / П. Ю. Бабкин, Т. В. Суркова // Вестник международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. – 2013. – Том. 15. – № 2. – С. 147–152.

Бачинська О. М. Роль іміджу в структурі забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ [Електронний ресурс] / О. М. Бачинська. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/20130214_econ/4_bachinska.htm

Беккер Е. Г. Бренд и экономическая устойчивость вуза : монография / Е. Г. Беккер, Т. Н. Бурделова, А. Ю. Юданов. – М. : КНОУС, 2012. – 208 с.

Браун Л. Имидж – путь успеху : пер. англ. / Л. Браун. – Спб. : Питер – Пресс, 1996. – 288 с .

Гаркавець С. О. Паблік рилейшнз та імідж ВНЗ : соціально-психологічний аналіз проблеми [Електронний ресурс] / С. О. Гаркавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 3(32). - С. 91-96. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Downloads/Tippp_2013_3_17 (1).pdf

Горбенко Н. В. Особливості формування іміджу сучасного університету / Н. В. Горбенко // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 1(5).– С. 36-43.

Дудко О. С. Роль репутації у створенні іміджу вищого навчального закладу / О. С. Дудко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. - № 1. - С. 125-130.

Зайцева С. Особливості формування іміджу ВНЗ як науково-теоретична проблема соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / С. Зайцева. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Downloads/obraz_2015_3_21.pdf

Звездочкин Ю. Ю. Имидж-система университета [Текст] / Ю. Ю. Звездочкин, Б. Ю. Сербиновский; Юж. федеральный ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. - 266 с.

Карпенко Ю. М. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування [Електронний ресурс] / Ю. М. Карпенко, Н. Л. Карпенко. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/47479

Посохова І. С. Оцінка іміджу навчального закладу [Текст] / І. С. Посохова,О. С. Казачінер // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. - Х., 2009. - Вип. 24-25. - С. 389-399.

Почтовюк А. Б. Фактор конкурентоспроможності як шлях формування іміджу вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / А. Б. Почтовюк // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. – 2011. - №5(70). – С. 156-158. - Режим доступу: www.kdu.ua/statti/20011-5-1(70)/156.pdf.

Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 30.09.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://euroosvita.net/?category=1&id=1277

Субіна О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг [Текст] / О. Субіна // Вища школа : науково-практичне видання. - 2011. - № 1. - С. 46-54.

Тихомирова Є. Проблеми формування іміджу освітнього закладу [Електронний ресурс] / Є. Тихомирова. - Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19311-problemi-formuvannya-imidzhu-osvitnogo-zakladu.html

Тягунова Н. М. Методичні засади формування іміджу вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. М. Тягунова . – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/metodichni-zasadi-formuvannya-imidzhu-vischih-navchalnih-zakladiv

Формування іміджу вищого навчального закладу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua-referat.com/Формування_іміджу_вищого_навчального_закладу

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.09.2017 21.31.34 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Суми :: Запитання: 40982  
Ольга запитує:
Доброго дня, допоможіть,будь ласка, знайти матеріал за для написання наукової роботи з теми: 1. Психолого-педагогічні особливості учнів 7-9 класів. 2. Поняття диференційованого навчання в педагогіці та методиці. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий вечір,Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Лук'янчук , Наталія Вадимівна. Психолого-педагогічна модель формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 4 (квітень). - С. 24-28. - Бібліогр. в кінці ст.
- Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Академія педагог. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 1999 - .
Вип. 11. - 2008. - 449,[1] с. - Бібліогр. в кінці ст.
- Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. педагог. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004 - .
Вип. 82, Ч. 1 / ред.: В. В. Радул, С. П. Величко, В. П. Вовкотруб, С. У. Гончаренко та ін. - 2009. - 327,[1] с. - Бібліогр. у кінці статей.
- Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості : монографія / В. О. Моляко ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія соціальної психології творчості. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 207 с. - Бібліогр. в кінці розд.
- Малафіїк, Іван Васильович. Дидактика новітньої школи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Іван Малафіїк. - К. : Слово, 2015. - 630,[2] с. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці розд.
- Шулдик, Володимир Іванович. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів у навчальному процесі : Навч.-метод. посібник / Володимир Шулдик ; М-во освіти України; Ін-т змісту і методів навчання. - К. : ІЗМН, 1997. - 51 с. - Бібілогр.: с. 49-50.
- Кочерга, Олександр. Вплив психофізіологічних можливостей учня на результат навчання / Олександр Кочерга, Людмила Назарова // Початкова школа. - 2015. - № 3. - С. 7-9
- Куліш, С. Психологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів // Педагогічна майстерня. - 2011. - № 5. - С. 29-34
- Музичко, Людмила. Соціально-психологічні властивості особливості та розвиток індивідуального стилю учня // Соціальна психологія. - 2007. - № 1. - С. 153-161. - Бібліогр.: 7 назв.
- Туркот, Тетяна. Методи психолого-педагогічного діагностування індивідуальних особливостей учнів // Фізика та астрономія в школі. - 2004. - № 3. - С. 20-24. - Бібліогр.: 6 назв.
- Ковчин, Наталя. Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу // Вища школа. - 2008. - № 8. - С. 42-48. - Бібліогр.: 10 назв.
- Дибський, С. Н. Технології, методи, прийоми // Завучу. Усе для роботи. - 2012. - № 15-16. - С. 31-38 ; Завучу. Усе для роботи. - 2012. - № 17-18. - С. 38-39 ; Завучу. Усе для роботи. - 2012. - № 21-22. - С. 2-3
- Щорс, В. В. Педагогічні умови організації роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх закладах // Педагогічна майстерня. - 2013. - № 3. - С. 5-14 : табл.
- Худиківська, Л. І. Інноваційні технології. Упровадження ефективного педагогічного досвіду // Завучу. Усе для роботи. - 2013. - № 7-8. - С. 21-33. - Бібліогр. в кінці ст.
- http://elibrary.kubg.edu.ua/15114/1/Zhytenyova_aref.pdf
- http://osvita.ua/school/method/psychology/1745/
- http://studcon.org/psyhologo-pedagogichni-aspekty-pozaklasnoyi-roboty-z-inozemnoyi-movy

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.09.2017 16.06.02 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.99244 seconds