Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40235
   


Автор запитання: Віка із міста: Бровари :: Запитання: 42197  
Віка запитує:
Розвиток туризму в незалежній Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Кожухівська Р. Б. Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива розвитку / Р. Б. Кожухівська // Вісник Донец. нац. ун-ту. Сер. Економіка і право. – 2010. – Вип.1. – С. 84-86.
Менеджмент туристичної індустрії навч. посіб / за ред. І. М. Школи . — Чернівці : ЧТЕІ КНЕУ, 2003. — 662 с.
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колект. монографія / [Бейдик О. О. та ін. ; за наук. ред. Волошина І. М.] ; Львів. нац. техн. ун-т, Львів. держ. ун-т фіз. культури, Мукачів. держ. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2016. - 392 с. : рис., табл.
Устименко Л. Історія туризму : навч. посіб. / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – Київ : Альтер-прес, 2005. – 320 с.
Дудорова Л. Ю. Історичний аспект розвитку туризму в незалежній Україні / Л. Ю. Дудорова // Наук. зб. Віниц. держ. педагог. ун-ту. – 2012. - № 38. - С. 311-313. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2012_38_73.pdf.
Кальченко О. М. Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі України. – [Електронний ресурс] / О. М. Кальченко // Вісн. Київ. нац.. ун-ту. Соціологія.- 2010. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vcndtu/ 2010_41/18.htm.
Лозинський Р. Історичні аспекти розвитку географії туризму [Електронний ресурс] / Р. Лозинський, Ю. Шивала // Вісник Львів. ун-ту імені І. Франка. - Сер. Міжнар. відносини. – 2012. – Вип. 29. - Ч. 2. - C. 120-126. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VLNU_Mv_2012_29(2)__18.pdf.
Мірошник Р. О. Розвиток туристичної галузі україни: особливості та проблеми [Електронний ресурс] / Р. О. Мірошник, І. В. Щир // Режим доступу: VNULPP_2013_754_8.pdf
Щепанський Е. В. Історія становлення та розвитку туристично-рекреаційної галузі україни [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університет. наук. записки. – 2010. - № 2. – С. 270-276. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Unzap_2010_2_40.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 9.08.2018 16.15.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Кропивницький :: Запитання: 42196  
Ігор запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти електронний варіант книги під редакцією М.А. Гузунова "Крестьянское движение в России в 1861-1869 гг: сборник документов" видавництва "Мысль", 1964, або замовити скан необхідних сторінок. Наперед вдячний - Ігор
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігор! Книгу під редакцією М.А. Гузунова "Крестьянское движение в России в 1861-1869 гг: сборник документов" видавництва "Мысль", 1964 можливо знайти та читати у Google Play за адресою https://books.google.com.ua/books/about/Крестьянское_движени.html?id=FJocAAAAIAAJ&redir_esc=y.

.: Розділ: Історія :: 9.08.2018 08.05.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Київ :: Запитання: 42195  
Галина запитує:
Творчість Івана Франка для дітей. Потрібно 6-10 джерел. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Ми уже відповідали на подібне запитання. Див. відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 1740, 41280. Також перегляньте наступні джерела:
Вишневська Н. Іван Франко і його твори для дітей / Н. Вишневська // Франко І. Я. Земле, моя всеплодющая мати.... - Київ, 2000. - С.5-20.
Гаврилюк О. Вивчення творчості Івана Франка в школі: 10 кл. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. - 64 с.
Іван Франко: прогр. тексти, ілюстр., поясн., завдання, тести: 10 кл. / авт.-упоряд. М. Легкий. - Київ: АртЕк, 2001. - 62 с.: іл. - (УСЕ для школи. Українська література. 10 кл.; Вип. 9).
Легкий М. Перехресними стежками Франкової прози / М. Легкий // Франко І. Я. Вибрані твори для шкільної молоді. - Львів, 2016. - С. 3-23.
Маланюк Є. Франко незнаний / Є. Маланюк // Українська література: хрестоматія: 10 кл. - Харків, 2002. - С.309-310.
Олійник А. Порівняльний аналіз казки І. Франка "Лис Микита" та індійської народної казки "Фарбований шакал" : бінарний урок з укр. та зарубіж. літ., 5 кл. / А. Олійник // Укр. мова і літ. в шк. України. - 2017. - № 12. - С. 35-36.
Парпуланська О. Іван Франко. "Захар Беркут". Історична основа твору / О. Парпуланська // Дивослово. - 2017. - № 9. - С. 16-19.
Пачків О. Проблема лідера та нації : поема Івана Франка "Мойсей" / О. Пачків // Укр. мова та літ. (Шк. світ). - 2017. - № 21-22. - С. 18-25.
Кузілова Т. Про Франка та його невмирущі ідеї, про дітей, бібліотечні перспективи та віру у майбутнє [Електронний ресурс] / Т. Кузілова // Бібліотека у форматі Д°. - 2016. - № 4. - С. 5-7. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/107#page/4/mode/2up.

.: Розділ: Література :: 8.08.2018 15.54.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Киїа :: Запитання: 42194  
Аліна запитує:
Де можна взяти казку Мандри і подвиги лицаря Горчика
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Повість-казку Г. Малик "Мандри і подвиги лицаря Горчика" можна прочитати у журналі Барвінок (№ 12 за 2017 р. та №№ 1-7 за 2018 р.). Журнал "Барвінок" можна взяти у читальному залі відділу обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку. Чекаємо на Вас

.: Розділ: Література :: 8.08.2018 13.44.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 42193  
Олена запитує:
ТворчістьЛесі Воронини
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
[Леся Воронина] // Воронина Л. Слон Ґудзик і Вогняна Квітка. - Львів, 2013. - С. 32.
Воронина Л. Леся Воронина: Найважливіше для мене, щоб дитина, яка прочитала мою книжку, ставала хоча б трохи добрішою й розумнішою : письменник про себе / Л. Воронина // Дивослово. - 2016. - № 12. - С. 56-59.
Жанрово-тематичне розмаїття поезії та прози для дітей і підлітків початку ХХІ століття // Бібліотечка "Дивослова". - 2015. - № 4. - С. 15-60.
Іваненко Л. Презентація книжки Лесі Ворониної "Прибулець з Країни нямликів" : урок позакласного читання в 5 класі / Л. Іваненко // Дивослово. - 2012. - № 10. - С. 24-27.
Кицак Л. Стежками "Суперагента 000" : літературна гра / Л. Кицак // Українська література в загальноосвітній школі. - 2015. - № 3. - С. 40-43.
Леся Воронина // Україна починається з тебе. - Київ, 2017. - С. 38-41.
Петрачкова С. А. Урок за казкою Лесі Ворониної "Нямлик і балакуча квіточка" та книгою Юрія Бедрика "Тьотя-Бегемотя" : 6 клас / С. А. Петрачкова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 14. - С. 29-32.
Свистун Л. Реальність та фантастика у пригодницькій повісті Лесі Ворониної "Таємниця пурпурової планети": : конспект уроку позакласного читання в 5 класі / Л. Свистун // Методичні діалоги - журнал для вчителів української мови й літератури. - 2013. - № 12. - С. 14-19.
Воронина Леся (Вороніна Олена Анастасіївна) [Електронний ресурс] // Миколаїв. обл. б-ка імені В. О. Лягіна [веб-сайт]. – Режим доступу: http://laginlib.org.ua/book-galaxy/new_name/04.php.
Воронина Леся Анастасіївна [Електронний ресурс] // WikiVisually . – Режим доступу: https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Воронина_Леся_Анастасіївна.
Л. Вороніна - українська письменниця, журналістка [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www. shevkyivlib. org. ua/arhiv.
Овдійчук Л. Жанри та стильові особливості сучасної прози для дітей [Електронний ресурс] / Л. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 35-38. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ulvzsh_2015_1_11.pdf.

.: Розділ: Література :: 7.08.2018 15.26.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.708828 seconds