Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42812
   


Автор запитання: Софія із міста: Острог :: Запитання: 44807  
Софія запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати конспекти уроків з біології людини про дихальну систему. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам наступні джерела інформації:
Дихальна система людини [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/test/dykhalna-systema-liudyny-25409.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Дихальна система людини [Електроннй ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/test/dihalna-sistema-lyudini-24717.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Дубенська Л. Неінвазивна діагностика, або вдихнув-видихнув : турнір юних хіміків : [діагностика захворювань без проникнення в організм, зокрема через повітря, що видихає людина] / Л. Дубенська // Колосок. — 2017. — № 1. — С. 4-11.
Конспект уроку на тему : " Дихальна система людини" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-na-temu-dihalna-sistema-ludini-106882.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Контрольна робота на тему "Дихальна система людини" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-na-temu-dihalna-sistema-ludini-178801.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Презентація "Дихальна система людини" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dihalna-sistema-ludini-128732.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Презентація. Організм людини. Дихальна система [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-organizm-ludini-dihalna-sistema-265094.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Різник Л. Абсолютний Relax : вправи для поліпшення психічного стану / Л. Різник // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 76-97.
[Творчі доробки вчителів біології] : [добірка статей] // Все для вчителя. — 2014. — № 3. — С. 46-155.
Чемерис І. Будова і функції дихальної системи / І. Чемерис // Хімія. Біологія (Шкільний світ). — 2003. — 36. — С.27-31.
Як транспортується кисень? // Колосочок. — 2015. — № 6. — С. 1-3.
Яковчук-Бесараб К. Як працюють серце і легені? : лабораторія / К. Яковчук-Бесараб // Джміль. — 2018. — № 9. — С. 19-21.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 28.10.2020 09.10.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44806  
Аліна запитує:
Доброго дня, чи є у вас книги з легендами про единорогів
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Камрубі К. Легенди Чарівного світу / К. Камрубі, Н. До ; пер. з англ. М. Добоні. - Київ : Перо, 2010. - 25 с.
Саклинг Н. Книга о единороге / Н. Саклинг ; пер. с англ. А. Дормана. - М. : КРОН-Пресс, 1997. - 128 с.
Серафіні Т. Таємне життя єдинорогів / Т. Серафіні, С. Робін ; пер. з англ. А. Богоніс. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. - 61 с.
Фаркаш Х. Животный мир легенд и сказок : действительность и вымысел / Х. Фаркаш ; пер. с венг. Е. А. Прохорова. - Алма-Ата : Кайнар, 1985. - 152 с.
Фіппс С. Легенди про єдинорогів / С. Фіппс ; пер. з англ. О. Любенко. - Київ : Книголав, 2019. - 123 с. : іл. - (Дитяча полиця).

.: Розділ: Література :: 28.10.2020 08.43.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44805  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему морально-психологічні аспекти роботи судді Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Розо! Перегляньте наступні джерела:
Бризгалов І. В. Юридична деонтологія / І. В. Бризгалов. – Київ : Атіка, 2006. – 416 с.
Глубоченко С. М. Формування світогляду як запорука правового мислення суддів: теорет.-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. М. Глубоченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 c.
Гребеньков Г. В. Юридична етика / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. — Київ : Алерта, 2004. – С. 106-137.
Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти) : наук.-метод. та навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров; ред.: В. В. Копейчиков. - 2-ге вид. - Київ : ВІРА-Р: Дакор, 2000. - 505 c.
Казміренко Л. І. Психологічна підготовка до спілкування у процесі судового розгляду кримінальної справи (з використанням технічних засобів) // Юрид. журнал. – 2006. - №7. – С. 31-35.
Константий О. Щодо проблеми правової культури суддів як умови забезпечення прав і свобод особи в Україні / О. Константий // Вісник Академії правов. наук України. – 2008. – № 1. – С. 57-66.
Кощинець В. В. Спеціальні психологічні знання в кримінальному процесі : теоретичні засади та практ. проблеми : навч. посіб. / В. В. Кощинець, В. Я. Марчак. – Чернівці : Рута, 2007. – 215 с.
Марчак В. Я. Деякі психологічні особливості судового процесу / В. Я. Марчак, О. К. Черновський // Наук. вісн. Чернівец. університету. – 2011. – Вип. № 559. – С. 118–122.
Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді: історія і сучасність : моногр. / Ю. А. Меліхова. – Харків : Право, 2015. – 224 с.
Нор В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручн. / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Ін Юре, 2010. - 237 c.
Сабуров А. С. Юридична психологія : навч. посіб. для студ. юрид. вузів та факультетів. — Київ : ТП Пресе, 2003. – 208 с.
Семерак О. С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб. / О. С. Семерак. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2008. - 392 c. - (Сер. "Вищ. освіта XXI ст.").
Балабанова Л. М. Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду [Електронний ресурс] / Л. М. Балабанова А. А. Коваль // Право і безпека. - 2016. - № 1. – С. 146-150. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2016/2258-1463479252.pdf.
Бондаренко О. Ф. Специфіка психологічного знання та його місце в діяльності судді [Електронний ресурс] / О. Ф. Бондаренко. – Режим доступу: http://www.judges.org.ua/article/seminar5-1.htm.
Вільгушинський М. Й. Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції [Електронний ресурс] / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. - 2013. - № 5. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2013_5_4.
Меліхова Ю. А. Етичні засади професійної діяльності судді [Електронний ресурс] / Ю. А. Меліхова // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 12. – С. 88-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlu_fps_2017_12_14.pdf.
Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді [Електронний ресурс] / Ю. А. Меліхова // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2014. - № 4. – С. 130-139. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnyua_2014_4_17.pdf.
Черновський О. К. Психологічна особливість суддівської діяльності [Електронний ресурс] / О. К. Черновський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2009. - Вип. 20. - С. 147-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2009_20_17.

.: Розділ: Держава і право :: 28.10.2020 08.32.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Львів :: Запитання: 44804  
Ярослав запитує:
Реферат на тему Види кримінального права
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярослав! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вознюк А. А. Додаткові види співучасників у теорії українського кримінального права [Електронний ресурс] / А. А. Вознюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2014. — № 2. — С. 78-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_19.
Євтєєва Д. П. Сутність та види суспільно небезпечних діянь злочинного зловживання опікунськими правами (ст. 167 Кримінального кодексу України) [Електронний ресурс] / Д. П. Євтєєва // Право і Безпека. — 2012. — № 5. — С. 155-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_5_35.
Пономаренко Ю. А. Види засобів кримінального права [Електронний ресурс] / Ю. А. Пономаренко // Проблеми законності. — 2020. — Вип. 149. — С. 154-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2020_149_13.
Терещук С. С. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності серед засобів виконання завдань кримінального права [Електронний ресурс] / С. С. Терещук // Право і Безпека. — 2012. — № 1. — С. 185-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_1_42.
Шеховцова Л. І. Емоційний стан особи, яка вчинила злочин, за кримінальним законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л. І. Шеховцова ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2007. — 19 с.
Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Л. Шуляк ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2011. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 27.10.2020 23.19.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Львів :: Запитання: 44803  
Ярослав запитує:
Реферат з теми Кримінальне првадження.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярослав! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алієв Г. З. Окремі аспекти залучення захисника у кримінальне провадження за новим кримінальним процесуальним законодавством України [Електронний ресурс] / Г. З. Алієв, О. О. Самодіна, А. В. Самодін // Юридична наука. — 2013. — № 3. — С. 90-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_3_12.
Аскеров С. С. Кримінальне провадження щодо директора та працівників Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / С. С. Аскеров // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2015. — Вип. 14(2). — С. 117-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_14(2)__34.
Аскеров С. С. Кримінальне провадження щодо професійних суддів в Україні та Російській Федерації. Порівняльно-правове дослідження [Електронний ресурс] / С. С. Аскеров // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2015. — Вип. 16(2). — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_16(2)__29.
Ахтирська Н. М. Кримінальне провадження щодо військовослужбовців інших держав: національна усталеність та міжнародні особливості [Електронний ресурс] / Н. М. Ахтирська // Судова апеляція. — 2016. — № 2. — С. 41-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2016_2_6.
Безрядін О. В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості [Електронний ресурс] / О. В. Безрядін // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 1. — С. 137-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2014_1_37.
Білокінь Р. М. Відповідальність за невиконання законних вимог і процесуальних рішень осіб, які здійснюють кримінальне провадження [Електронний ресурс] / Р. М. Білокінь // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 43(2). — С. 149-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_43(2)__35.
Дуфенюк О. М. Кримінальне провадження як предмет філософсько-правової рефлексі [Електронний ресурс] / О. М. Дуфенюк // Митна справа. — 2014. — № 3(2). — С. 77-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_3(2)__15.
Комарницька О. Б. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб [Електронний ресурс] / О. Б. Комарницька // Судова апеляція. — 2015. — № 2. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2015_2_5.
Король В. В. Законодавче регулювання питання про мову, якою здійснюється кримінальне провадження: шляхи усунення суперечностей [Електронний ресурс] / В. В. Король // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — 2015. — № 11. — С. 159-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_11_26.
Кузьмічова Є. В. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб [Електронний ресурс] / Є. В. Кузьмічова // Юридична наука. — 2014. — № 8. — С. 107-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2014_8_14.
Леоненко М. І. Кримінальне провадження на підставі угод: Україна і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / М. І. Леоненко, А. О. Коцар // Держава та регіони. Сер. : Право. — 2013. — № 2. — С. 153-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2013_2_31.
Масалітіна К. С. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Україні [Електронний ресурс] / К. С. Масалітіна // Європейські перспективи. — 2015. — Вип. 4. — С. 109-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_4_20.
Маслій О. В. Кримінальне провадження: загальна характеристика та система [Електронний ресурс] / О. В. Маслій // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . — 2013. — № 2. — С. 20-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2013_2_6.
Новак Р. В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості [Електронний ресурс] / Р. В. Новак // Право і Безпека. — 2014. — № 4. — С. 131-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_4_28.
Подолінська І. С. Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження: сутність та нормативний зміст [Електронний ресурс] / І. С. Подолінська // Наше право. — 2013. — № 9. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_9_12.
Рогатинська Н. З. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну та банківську таємницю [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. — 2016. — Вип. 1. — С. 180-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_1_38.
Сорока C. О. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дискусійні питання [Електронний ресурс] / C. О. Сорока, Р. М. Римарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2014. — Вип. 2. — С. 381-390. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2014_2_42.
Трофименко В. Кримінальне процесуальне провадження:поняття та ознаки [Електронний ресурс] / В. Трофименко // Вісник Національної академії правових наук України. — 2014. — № 1. — С. 169-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2014_1_19.
Чернявський С. С. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: досвід застосування нового кримінального процесуального кодексу України [Електронний ресурс] / С. С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2014. — № 2. — С. 91-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2014_2_12.
Якимчук Б. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження [Електронний ресурс] / Б. Якимчук // Віче. — 2013. — № 2. — С. 30-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche.

.: Розділ: Держава і право :: 27.10.2020 23.17.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.67964 seconds