Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41075
   


Автор запитання: Іван із міста: Бровари :: Запитання: 43026  
Іван запитує:
Допоможіть знайти літературу за теиою: "Поняття. Ознаки та економічні наслідки монополії". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Захарів С. Оптимізація форм і методів державного регулювання іноземного інвестування / С. Захарів // Економіка україни. – 2001. – № 8. – С. 40-44.
Филюк Г. М. Економічні аспекти роздержавлення природних монополій / Г. М. Филюк // Теоретичні і прикладні питання економіки : зб. наук. праць. – Київ, 2002. – С. 67-74.
Августин Р. Р. Державне регулювання природних монополій: суть, завдання та методи [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галанзюк // Наук. вісник Нац. лісотехн. ун-ту України. - 2010. - Вип. 20. - С. 107-114.
Артемчук Т. Проблеми ефективного функціонування природних монополій та засади їх вирішення шляхом державного регулювання [Електронний ресурс] / Т. Артемчук // Вісник Тернопіл. нац. економ. ун-ту. – 2015. – Вип. 4. – С.119-129. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2650/1/Артемчук Т..pdf.
Базилевич В. Д. Природні монополії [Електронний ресурс] : монографія / В. Д. Базилевич, Г. М. Филюк. – Київ : Знання, 2006. – 367 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/REP0000492.PDF.
Гарбуз Ю. О. Регулювання природних монополій [Електронний ресурс] / Ю. О. Гарбуз // Наукова спільнота : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ru/article/id-2771/. – Назва з екрану.
Демків О.-І. М. Сутність природної монополії та проблеми боротьби з її неефективністю [Електронний ресурс] / О.-І. М. Демків, Н. Л. Михальчишин // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матер. 3 Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 верес. 2013 р., Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т економіки і менедж., Каф. теорет. та приклад. економіки, ГО "Інновац. фонд", Львів. облас. терит. від-ня Антимонопол. ком. України, Львів. торг.-пром. палата, Сілез. Політехніка, Катовіце (РП) [та ін.]. — Львів : АртDрук, 2013. — С. 70-71. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/28933/1/042_070_071.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.04.2019 12.49.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ибрагым із міста: Коростень :: Запитання: 43025  
Ибрагым запитує:
Доброго дня, які книги Тетяни Стрижевської є в бібліотеці.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ібрагіме! Книги Стрижевської Тетяни є в Національній бібліотеці України для дітей:
Київ-190, вул. Януша Корчака, 60.
Тел.: ( 38044) 443-25-30, ( 38044) 443-26-31
Факс: ( 38044) 400-65-87
E-mail: library@chl.kiev.ua

Стрижевська Т. Ad libitum : роман / Т. Стрижевська ; передм. Т. Старченко ; дизайн, обкл., фото М. Леоновича. - К. : Смолоскип, 2014. - 327 с. : фотоіл. - (Лауреати "Смолоскипа").
Стрижевська Т. Файні товсті дівки, йо! : повість / Т. Стрижевська ; худож. О. Кузнецова. - Київ : Фонтан казок, 2018. - 186, [5] c. : іл. - (Книжка про мене).
Стрижевська Т. Де ESC з моїх халеп? : повість / Т. Стрижевська ; худож. О. Кузнецова. - Київ : Легенда, 2018. - 254, [1] с. - (Барвиста серія).

.: Розділ: Література :: 10.04.2019 12.05.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: м.Кропивницький :: Запитання: 43024  
Інна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти літературу до курсової роботи на тему "Дочка прокурора" Ю.Яновського (дотичні праці з історії та теорії літератури, словники, енциклопедії тощо. Дякую велике!
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Велична Жульєна: Новели та оповідання французьких письменників [Текст]; [пер. з франц. Олена Леонтович]. – Київ : Задруга, 2001. – 191 с.
Диба А. Олена Леонтович – дослідник, популяризатор, видавець і духовний меценат свого великого роду [Текст] / А. Диба // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць. – Київ : ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – Вип. 11. – С. 61–68.
Козлов А. В. Духовність як літературознавча категорія : монографія / А. В. Козлов. – Київ : Акцент, 2005. – 272 с.
Леонтович О. Діти братів Леонтовичів, або Розпорошений рід [Текст] / О. Леонтович // Леонтович Олена. Осінні соняшники. – Київ : Сфе-ра, 2003. – С. 247–260.
Леонтович О. Осінні соняшники [Текст] / О. Леонтович. – Київ : Сфера, 2003. – 264 с.
Наукові записки. – Випуск 50 – Серія: Філологічні науки (літературознавство) [Електронний ресурс]. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2003. – 410 с. . – Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/download/nauk_zapiski/2003_vipusk_50_zamovlennya_3075.pdf.
Сизоненко О. Лютували шаблі… [Електронний ресурс] / О. Сизоненко // Вежа : літературний часопис. – 2003. – № 14. – С. 237-258. – Режим доступу: http://literarylife.ucoz.ua/Number14_2003.pdf.
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость / М. Элиаде. – СПб. : Издательство АЛЕТЕЙЯ, 1998. – 456 с.

.: Розділ: Література :: 9.04.2019 18.32.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ира із міста: Киев :: Запитання: 43023  
Ира запитує:
Чи є у вас в бібліотеці книги Гокінга? Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте книги даного автора, які є в нашій бібліотеці:
Гокінг Л. Джордж і Великий вибух : роман / Л. Гокінг, С. Гокінг ; іл. Г. Парсонза ; з англ. пер. Г. Лелів ; обкл. Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 294, [9] c.
Гокінг Л. Джордж і скарби космосу : роман / Л. Гокінг, С. Гокінг ; іл. Г. Парсонза ; з англ. пер. Г. Лелів ; обкл. Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 309, [2] с.
Гокінг Л. Джордж і таємний ключ до Всесвіту : роман / Л. Гокінг, С. Гокінг ; у співпраці з К. Гальфаром ; іл. Г. Парсонза ; з англ. пер. Г. Лелів ; обкл. Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 307, [4] c.
Гокінг Л. Джордж і блакитний супутник : роман / Л. Гокінг, С. Гокінг ; іл. Ґ. Парсонза ; з англ. пер. Г. Лелів ; обкл. Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - 332, [3] c.
Гокінґ Л. Джордж і незламний код : роман / Л. Гокінг, С. Гокінг ; іл. Ґ. Парсонза ; з англ. пер. Г. Лелів ; обкл. Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - 318, [1] c.
Чекаємо Вас у бібліотеці.

.: Розділ: Література :: 9.04.2019 17.41.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Ніжин :: Запитання: 43022  
Аня запитує:
Роль капілярності в живій природі та техніці
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Мир физики : занимат. рассказы о законах физики / сост. Ю. И. Смирнов. – СПб. : МиМ-ЭКСПРЕСС, 1995. – 173 с.
Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? ; Занимательная механика / Я. И. Перельман. – Домодедово : ВАП, 1994. – 426 с.
Перельман Я. И.Занимательная физика : Кн. 1, 2 / Я. И. Перельман ; под. ред. А. В. Митрофанова. – 23-е изд. – М. : Наука, 1991. – 496 с.
Завгородня Р. В. Конспект уроку для 10 класу "Змочування. Капілярні явища. Явища змочування і капілярності в живій природі і техніці" [Електронний ресурс] / Р. В. Завгородня // Мультиурок : : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroku-dlia-10-klasu-zmochuvannia-kapiliarni-iavishcha-iavishcha-zmochuvannia-i-kapiliarnosti-v-zhivii-prirodi-i-tiekhnitsi.html. – Назва з екрану.
Змочування. Капілярні явища [Електронний ресурс] // Студопедія : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://studopedia.org/1-81451.html. – Назва з екрану.
Капілярні явища. Явища в живій природі і техніці [Електронний ресурс] : розробка уроку : презентація // Prezi.com : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://prezi.com/cpbnewhb0pcd/presentation/. – Назва з екрану.
Явище змочування і капілярності в живій природі і техніці [Електронний ресурс] // Studfiles : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5475486/page:3/. – Назва з екрану.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 9.04.2019 17.36.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.777232 seconds