Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 40615  
Дмитро запитує:
Вітаю, шановні бібліографи. Маю таке запитання: у якій київській бібліотеці можна ознайомитися з цим виданням: Слово молодих : альманах / [упоряд.: Б. П. Степанюк і В. А. Гнатовський]. – К., 1955. Віднайшов я його в бібліографічному покажчику Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (раніше – Національна парламентська бібліотека України). Але в електронному каталозі вищезгаданого закладу цього альманаху немає. Якщо з подробицями, то мене цікавлять перші вірші Ліни Костенко, опубліковані в "Слові молодих". Якщо можете віднайти тексти вказаних нижче поезій, буду радий їх побачити тут у відповідях, або на моєму мейлі: dri800@ukr.net Цікавлять такі вірші: "Таке кохання було шалене...", "В поїзді" "Коли вийшла я із вокзалу…", "Підмосковний ліс". Іще цікавить текст поезії "Корабель", яка надрукована в такому виданні: Корабель: [вірш] // Жовтень. – 1960. – № 11. – С. 94 : портр. – (За столом поезії). Спасибі
Наша відповідь:
Шановний Дмитре! Видання
Слово молодих : альманах / ред. Воронько П.М. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 587 с. ми знайшли в електронному каталозі Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Адреса:
01601, Київ-33, МСП,
вул. Володимирська, 58,
тел/факс: 239-34-40
E-mail: info@libcc.univ.kiev.ua

На жаль, в електронних каталогах бібліотек Києва ми не знайшли опису

Корабель: [вірш] // Жовтень. – 1960. – № 11. – С. 94

.: Розділ: Література :: 19.04.2017 04.55.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 40614  
Юрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти, будь ласка, свіжі статті (в межах 3-5 останніх років, по можливості) або ж будь-яку літературу для написання курсової роботи на тему: "Оцінювання рентабельності реалізації продукції, товарів, робіт чи послуг підприємства". Буду вдячний будь-якій інформації.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Баліцька В. В. Рентабельність діяльності суб'єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів [Електронний ресурс] / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 120-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_11_17.
2. Бержанір І. А. Діагностика рентабельності суб’єктів господарювання України [Електронний ресурс] / І. А. Бержанір // Економіка і організація управління. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_3-4_5.
3. Вишневська О. М. Напрями вдосконалення процесу реалізації сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / О. М. Вишневська, Є. Г. Дорох // Економічний простір. - 2013. - № 74. - С. 82-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_74_11.
4. Долгіх Я. В. Метод DEA при оцінці ефективності виробництва та реалізації продукції рослинництва [Електронний ресурс] / Я. В. Долгіх // Економіка АПК. - 2016. - № 4. - С. 33-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_4_7.
5. Качалай В. В. Кайдзен-костинг: досвід і перспективи впровадження на промислових підприємствах України / В. В. Качалай // Бізнес Інформ. - 2013. - № 8. - С. 273-277.
6. Коваль О. А. Рентабельність як показник економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Коваль. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_50.
7. Кошкаров С. А. Маркетингові операції з реалізації готової продукції та формування доходів підприємства. методика і організація внутрішньогосподарського оперативного обліку [Електронний ресурс] / С. А. Кошкаров, В. С. Кошкаров // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 230-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_41.
8. Лесько М. В. ПДВ та його вплив на господарську діяльність суб'єктів підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / М. В. Лесько ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2014. - 19 c.
9. Мандзіновська Х. О. Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / Х. О. Мандзіновська // Бізнес Інформ. - 2015. - № 2. - С. 156-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_2_27.
10. Салун М. М. Відтворення та модернізація ресурсного потенціалу підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / М. М. Салун ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків, 2015. - 36 c.
11. Семеняка Т. В. Методика аналізу ритмічності реалізації готової продукції [Електронний ресурс] / Т. В. Семеняка // Економічний форум. - 2014. - № 1. - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_1_29.
12. Скриньковський Р. М. Діагностика ефективності реклами в діяльності підприємства / Р. М. Скриньковський // Бізнес Інформ. - 2016. - № 6. - С. 240-244.
13. Cкриньковський Р. М. Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії / Р. М. Cкриньковський, О. В. Клювак // Бізнес Інформ. - 2016. - № 7. - С. 96-101.
14. Скриньковський Р. М. Поелементна бізнес-діагностика діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Р. М. Скриньковський // Проблеми економіки. - 2016. - № 1. - С. 207-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_1_26.
15. Столярчук Г. В. Комплексування показників витрат за бізнес-процесами товароруху підприємств роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] / Г. В. Столярчук // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 230-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_37.
16. Труфіна Ж. С. Аналітичне забезпечення внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Ж. С. Труфіна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2012. - Вип. 1. - С. 385-389. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2012_1_64.
17. Фаріон В. Я. Аналітична оцінка ділової активності та рентабельності підприємств [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Інноваційна економіка. - 2013. - № 10. - С. 27-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_10_6.
18. Черниш С. С. Організаційно-методичні аспекти аналізу рентабельності [Електронний ресурс] / С. С. Черниш // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 305-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_74.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.04.2017 20.26.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влада із міста: Лисичанськ :: Запитання: 40613  
Влада запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали (бажано наукові статті) для написання наукової роботи за темою " Античні образи у драматургії Лесі Українки". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Владо! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Гужва О. П.Леся Українка та духовні колізії доби fin de si?cle / О. П. Гужва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 102 С. 11-14.
– Скупейко Л. Леся Українка й (анти) християнство / Лукаш Скупейко // Українська література XIX – початку XX століття: художнє слово у поступі нації. – Київ, 2014. – С. 376-387.
– Мейзерська Т.С. Проблеми індивідуальної міфології (Т. Шевченко - Леся Українка) : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 ; 10.01.06 / Мейзерська Тетяна Северинівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1997. – 42 с.
– Криловець А. Драматичні поеми Лесі Українки "Адвокат Мартіан" та "У пущі": морально-філософська проблематика / Криловець А. // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб.наук. пр. Вип.6. - Рівне, 1999. - С.33-45.
– Моклиця М. Pro et contra християнства : Драматургія Лесі Українки / Моклиця М. // Слово і час. - 2001.- № 6. - С.21-28.
– Демська-Будзуляк Л. Метаморфози символів у драматургії Лесі Українки / Демська-Будзуляк Л. // газ.Українська мова та література. - 2003. - № 5. - С.16-19.
– Поліщук Я. Відлуння античного міфу загибелі : ("Кассандра" Л.Українки) / Поліщук Я. // Слово і час. - 1999. - № 8. - С.18-27.
– Цигіпа Т. В. Значення пророків Старого Заповіту у процесі національної самоідентифікації (на матеріалі драматичних поем Лесі Українки)/ Т. В. Цигіпа // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2007. - № 791 : Серія: Теорія культури і філософія науки, Вип. 33. - С. 267-272.
– Сорочук Л. Фольклористичні студії Лесі Українки / Л. Сорочук // Творчість та особистість ЛесіУкраїнки в історичному, культурологічному та філософському аспектах : Матеріали наук. конференції 15 лютого 2011 р. : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / Музей вид. діячів укр. літ-ри Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - Київ, 2011. - С. 236-247.
– Калашник В. Мовна репрезентація зіткнення етнічних концептосфер у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" / В. Калашник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів, 2012. - Вип. 21. - С. 339-343.
– Голомб Л. Символіка Старого Заповіту в творчій самосвідомості Лесі Українки як митця в "Країні неволі" / Л. Голомб // Леся Українка і національна ідея : Збірник наукових праць / за ред.: Я. Поліщука, А. Криловця. - Київ : Видавництво ім. О. Теліги, 1997. - С. 44-54.
– Лужницький Г. Релігійні драми Лесі Українки / Г. Лужницький // Український театр : [наукові праці, статті, рецензії: зб. праць] / Г. Лужницький. - Львів, 2004. - Т. 2 : Статті, рецензії. - С. 45-47.
– Романов С. Драматична поема Лесі Українки "На полі крові" як християнська екзегеза і авторський апокриф / С. Романов // Слово і час. - 2011. - № 4. - С. 7-19.
– Бетко І. П. Біблія як джерело ідей у творчості Лесі Українки / І. П. Бетко // Слово і час. – 1991. – № 3. – С. 28–38.
– Білевич Н. Інтерпретація античного міфу на прикладі драматичної поеми "Кассандра" Лесі Українки / Н. Білевич // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп. (14-15 трав. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студ. і асп. ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2013. - Т. 2. - С. 122-124.
– Буслаєва К. Рецепція античного образу музи у творах Лесі Українки й Наталени Королевої в контексті модерної доби: типологічний аспект / К. Буслаєва // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. - Луцьк, 2007. - Т. 4, кн. 1. - С. 453-466.
– Вишневська О. Грецька і римська античність у драмі Лесі Українки "Оргія" / О. Вишневська // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – № 15 : Філологічні науки. – С. 5–7.
– Ганошенко Ю. Інтерпретація традиційного образу Іфігенії у творчості Лесі Українки та В. Домонтовича / Ю. Ганошенко // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Г. Сташенко]. - Луцьк, 2009. - Т. 5. - С. 308-319.
– Каращук Ю. Художня інтерпретація образу Мойри в драматичній поемі Лесі Українки "Кассандра" / Ю. Каращук // Scripta manent : молодіж. наук. вісн. Ін-ту філол. та журналістики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: Ю. В. Громик та ін.]. - Луцьк, 2014. - С. 89-92.
– Когут О. "Пророча" п’єса як жанр української релігійної драми (на матеріалах драматичних поем Лесі Українки) / О. Когут // // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – № 15 : Філологічні науки. – С. 23–26.
– Козлітіна О. І. Орієнтальні міфологічні традиції у творчості Лесі Українки / О І. Козлітіна // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2011. – Т. 24, № 1, ч. 2. – С. 234 – 239.
– Кудрявцев М. Іудина сповідь : драма Лесі Українки "На полі крові" / М. Кудрявцев // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2005. – № 6. – С. 5–7.
– Левчук Ю. О. Міфологізм як метод інтерпретації античного сюжету у творчості Лесі Українки та Оксани Забужко / Ю. О. Левчук // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. В. Моклиця та ін.]. - Луцьк, 2012. - № 12(237) : Філологічні науки. Літературознавство. - С. 77-82.
– Масенко Л. Пророк і Фарисей : Ключова образна опозиція в драматургії Лесі Українки / Л. Масенко // Урок укр. – 2000. – № 3. – С. 39–44.
– Пастушко Н. В. Семіосфера християнського коду в драматичному етюді Лесі Українки "Йоганна, жінка Хусова" / Н. В. Пастушко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. В. Моклиця та ін.]. - Луцьк, 2012. - № 13(238) : Філологічні науки. Літературознавство. - С. 105-109.
– Панченко В. Драма Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" як антиутопія / В. Панченко // Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурному та філософському аспектах : матеріали наук. конф. 15 лют. 2011 р. / Музей видат. діячів укр. культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького ; упоряд. І. Щукіна. - Київ, 2011. - С. 172-192.
– Пацюк А. Образи-концепти Христа та Прометея як осердя конфлікту християнства й античності (за драматичною поемою Лесі Українки "В катакомбах") / А. Пацюк // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп. (14-15 трав. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студ. і асп. ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2014. - Т. 3. - С. 173-175.
– Поліщук Я. Відлуння античного міфу загибелі ("Кассандра" Лесі Українки) / Я. Поліщук // Слово і час. – 1999. – № 8. – С. 18–27.
– Смирнова Г. Через художні образи – до філософського осмислення категорії Бога : Релігійні сюжети у творчості Лесі Українки / Г. Смирнова // Вісн. НАН України. – 2001. – № 7. – С. 48–54.
http://md-eksperiment.org/post/20151206-antichni-motivi-u-tvorchosti-lesi-ukrayinki
ttps://allcompositions.at.ua/publ/23-1-0-1693
http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2012_41_1/189_195.pdf
https://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=68&bookid=72
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=20679&chapter=1
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine40-4.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2556/3/Levchuk.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/5976/1/Shakura.pdf

.: Розділ: Література :: 18.04.2017 15.27.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Чернівці :: Запитання: 40612  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть у пошуку літератури до магістерської роботи за темою " Інститут надання освітніх послуг в країнах романо-германського та англо-саксонського права" (в цивільно-правовому аспекті). Буду вдячна за Вашу допомогу!
Наша відповідь:
Наталіє, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Авігдор Габріель. Законодавство держав-членів ЄС у сфері інноваційної діяльності / Габріель Авігдор // Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення : матеріали міжнародного симпозіуму (Київ, 2–3 червня 2011 р.). – К., 2011. – С. 298–349.

Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості / В.Александров // Освіта і управління. – 2006. – № 1. – С. 156–164.

Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти / В.С. Журавський, М.З. Згуровський. – К.: ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2002. – 200 с.

Витримки з аналітичної роботи Проекту «Ключові особливості інно¬ваційної політики як основи для розробки заходів з посилення інновацій, що сприятимуть наближенню України до конкурентної економіки знань – порівняння ЄС та України» // за ред. Гурдун Румпф, Джорджа Строгілопулоса, Ігора Єгорова (Київ, червень 2011 р.). – К., 2011. – 100 с.

Гордимов А.В. Доктринальні джерела права та права людини в романно-германській та англосаксонській правових системах/А.В.Гордимов // Держава і право, 2013.-Вип.59.-С.43-48.

Деревянко Б.В. Регулювання надання послуг у сфері освіти країн ЄС та інших країн центральної Європи //Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти : монографія / Б. В. Деревянко ; МВС України, Донецький юридичний інститут. – Донецьк, 2012. – 527 с.
http://lawbook.online/administrativnoe-pravo-ukrainyi/regulyuvannya-nadannya-poslug-sferi-osviti-52406.html

Ніколаєнко С.М. Болонський процес у фактах і документах: Сорбонна-Болонья Саламанка-Прага-Берлін-Берген / С.М. Ніколаєнко (ред.), В.Д. Шинкарук (упоряд.). – К.: Дельта, 2007. — 52 с.

Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний тазарубіжний досвід / Т.Є. Оболенська. – К. : КНЕУ, 2001. – 208 с.

Поляков Н.В., Савчук В.С. Класссический университет: от идей античности к идеям Болонского процесса. – Д.: Изд-во ДНУ, 2007. – 596 с.

Романенко К.М. Право на освіту в Україні в європейському вимірі / К. М. Романенко // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 18-19 трав. 2006 р.: У 2-х т. – Т.1. / Уклад. В. Й. Лажнік, С.В.Федонюк. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 164 – 167.

Сисоєва С.О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c.

Ханнес Лео Європейська політика у сфері інновацій: законодавство та документи / Лео Ханнес, Філліп Шон // Матеріали міжнародного симпозіуму (Київ, 2–3 червня 2011 р.). – К., 2011. – С. 273–298.

Харитонова О.І.,Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції: посібник /О.І.Харитонова, Є.О.Харитонова.- Х.:Одіссей, 2002.-С.401-405.

Черевичний Г. С. Європейський досвід інтернаціоналізації вищої освіти / Г.С. Черевичний // Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення : матеріали міжнародного симпозіуму (Київ, 2–3 червня 2011 р.). – К., 2011. – С. 269–271.

Шаповалова Л. Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти Франції / Л. Шаповалова. – К. : Вища школа, 2010. – С. 59–70.

Якубовський Р.В. Правові засади фінансового забезпечення навчальних закладів: зарубіжний досвід і перспективи його використання в Україні / Р.В. Якубовський // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 1. — С. 138—142.

Європейський досвід для створення ефективної системи контролю та оцінки якості вищої освіти в Україні". Аналітична записка
http://www.niss.gov.ua/articles/745/

Чайка І. П. ДОСВІД РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
http://economics-issues.com.ua/zmist-zhurnalu/ekonomika-sogodennya-aktualni-pitannya-ta-perspektivi-2013-2/dosvid-rozvitku-yevropejskix-rinkiv-osvitnix-poslug/

.: Розділ: Держава і право :: 18.04.2017 14.37.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кропивницький :: Запитання: 40611  
Наталія запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему курсової роботи:"Найменування їжі тваринного походження у говірках Центральної України" Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Наталіє! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія / Історико-етнографічне дослідження / відп. ред. Горленко В. Ф. – К. : Наукова думка, 1977. – 153 с.

Бабий Ф. И. Некоторые лексико-семантические группы названий пищи в украинских говорах / Ф. И. Бабий // Совещание по общеславянскому атласу. – М., 1975. – С. 204 – 207.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1980. – 246 с.

Бульда І. Структурно-семантична характеристика назв бджіл у говірці села Драбівці Золотоніського району Черкаської області / І. Бульда// Мовне обличчя міста: Черкаси-2011 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Черкаси, 1 трав. 2011 р. / редкол.: А. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси , 2011. . - С. 271-275.

Ващенко В. С. Словник полтавських говорів / В. С. Ващенко. – Вип. 1. – Х. : Вид-во ХДІ,
1960. – 107 с.

Ващенко В. С. З історії та географії діалектних слів (Матеріали до вивчення лексики середньої та нижньої Наддніпрянщини) / В. С. Ващенко / [відп. ред. доц. В. О. Шадура]. – Харків : ХДУ, 1962. – 176 с.

Вешторт Г. Ф. Из истории названия некоторых древних названий пищи / Г. Ф. Вешторт // Актуальные проблемы исторической лексикографии восточнославянских языков : тезисы докладов и сообщений всесоюзной научной конференции (Днепропетровск, ноябрь 1975 г.) / гл. ред. Ф. Филин. – Днепропетровск, 1975. – С. 44 – 45.

Волошинова М. О. Назви молока та молочних продуктів в українських східнослобожанських говірках / М. О. Волошинова // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2011. – № 3, ч. І. – С. 56–65.

Говірки Західної Полтавщини: зб. діалект. текстів / упоряд. Г.І. Мартинова. Черкаси. 2012.

Говірки Південної Київщини [Текст] : зб. діалектних текстів / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 369 с.

Говірка села Машеве Чорнобильського району [Текст] : монографія. Ч. 2 Тексти / М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської. - К. : Довіра, 2003. - 607 с.

Говірки Черкащини [Текст] : зб. діалектних текстів / НАН України, Ін-т укр. мови, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 882 с.

Говірки історичної Уманщини та суміжних земель : монографія /Г. Г. Березовська, І. І. Кривошея, Т. М. Тищенко та ін. / за ред. Т. М. Тищенко.– Умань : РВЦ «Софія», 2008. – 259 с.

Григоренко, Т. В. Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови / [Т. В. Григоренко]. — Умань : Жовтий, 2010. — 215 с. — Бібліогр.: с. 184–215.

Діалекти української мови : навч. посіб. / В. М. Пачева ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2012. — 84 с. — Бібліогр.: с. 83–84.

Євтушок О. М. Вивчення лексики говірок Рівненщини / О. М. Євтушок. – Рівне, 1997. – 164 с.

Загнітко Н. Г. Загальні назви їжі в східностепових говірках / Н. Г. Загнітко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Вип 17. – С. 247 – 252.

Загнітко Н. Г. Лексика на позначення часу споживання їжі в українських східностепових говірках / Н. Г. Загнітко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 3, кн. 2. – С. 95 – 100.

Загнітко Н. Назви м’ясних страв у східностепових говірках Донеччини / Надія Загнітко // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 65–72.

Залеський А. М. Діалектна основа фонологічної системи української мови / А. М. Залеський // Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами : зб. ст. / [ред. М.А. Жовтобрюх]. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 50 – 96.

Кацалапенко К. В. Назви м’ясних страв української кухні у східноподільських говірках /К. В. Кацалапенко // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Луганськ, 2008. – № 3. – С. 83–89.

Козырева З. Г. История названий продуктов питания и пищи в украинском языке : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / З. Г. Козырева. – К., 1984. – 20 с.

Мартинова, Г. Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика [Текст] : монографія / Г. Мартинова. - Черкаси : Тясмин, 2003. - 366 с.

Мартинова Г. Говірки Західної Полтавщини: до проблеми класифікації / Г. Мартинова // Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення [Текст] : зб. праць наук.-практ. читань до 85-річчя Г. Р. Передрій, 4-5 лютого 2010 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2010. - С. 23-32.

Мартинова Г. "Черкаський говір" як джерело дослідження особливостей середньонаддніпрянського діалекту / Г. Мартинова // Діалектологічні студії [Текст] : [зб. наук. ст.]. Ч. 3 Збірник пам'яті Ярослави Закревської / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Л., 2003. - С. 268-274.

Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори / І. Г. Матвіяс; [відп. ред. П. Ю. Гриценко]; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1990. – 168 с.

Матвіяс І. Г. Українська літературна мова і територіальні діалекти в їх взаємодії на різних історичних етапах / І. Г. Матвіяс // Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами : зб. ст. / [ред. М. А. Жовтобрюх]. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 5 – 31.

Могила А. П. Деякі фонетичні особливості (консонантизм) говірок Західної Черкащини / А. П. Могила // Наукові записки КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К. : 1958. – Т. 17, вип. 2. – С. 165–182.

Німчук В. В. Про походження українських діалектів / В. В. Німчук // Україна : Наука і культура. – К., 1993. – Вип. 26 – 27. – С. 233 – 250.

Тищенко Т. Номінація риб у говірках Східного Поділля / Т. Тищенко// Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2009. - С. 94-101.

Тищенко Т. Назви бджіл у говірках Східного Поділля / Т. Тищенко.// Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2007. - С. 168-174.

Українська стародавня кухня : довідник / [упоряд. Т. Л. Шпаковської]. – К. : Спалах ЛТД,1993. – 238 с.

Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: В 4 т. / Віктор Антонович Чабаненко. – Запоріжжя, 1992.
Т.1.: А– Ж. – 324 с.;
Т.2.: З – Н. – 372 с.;
Т.3.: О – П. – 304 с.;
Т.4.: Р – Я. – 363 с.

Юсікова О. Динаміка говірки як об’єкт дослідження / О. Юсікова // Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. – Глухів : РВВ ГДПУ. 2005 – С. 97–101.

Яценко С. Назви продуктів харчування, страв, напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області / С. Яценко // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2010. – № 22 (1). – С. 317 – 327.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.04.2017 13.28.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.714416 seconds