Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40882
   


Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 42833  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Порадьте будь-ласка літературу до питання :»Розкриття Кулішем теми народу у романі «Чорна рада».
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бенцал С. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша - перший історичний роман в українській літературі : урок у 9 класі / С. Бенцал // Дивослово. — 2011. — № 8. — С. 43-46.
Бенцал С. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша — перший історичний роман в українській літературі : урок у 9 класі / С. Бенцал // Дивослово. — 2011. — № 8. — С. 43-46.
Бідненко В. Не повторити помилок історії... : урок вивчення нового матеріалу в 9 класі / В. Бідненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2010. — № 3. — С. 23-27.
Бідненко В. Не повторити помилок історії... : урок вивчення нового матеріалу в 9 класі / В. Бідненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2010. — № 3. — С. 23-27.
Буянівська Н. Готуємося до ЗНО : експрес-підготовка з української літератури в 11-му класі / Н. Буянівська // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2014. — № 23. — С. 34-47.
Доленосна подія : 17 червня - 355 років тому відбулась Чорна рада // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 5. — С. 76-80.
Єрмоленко С. Я. Постать Пантелеймона Куліша в лінгвістичному вимірі української літератури / С. Я. Єрмоленко // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2010. — № 29. — С. 18-21.
Кралюк П. "Усі будемо рівні" : "Чорна рада" Пантелеймона Куліша як твір-попередження / П. Кралюк // День. — 2018. — 17-18 серп. — С. 21.
Кралюк П. "Усі будемо рівні" : "Чорна рада" Пантелеймона Куліша як твір-попередження / П. Кралюк // День. — 2018. — 31 серп.-1 верес. — С. 21. — Продовж. Початок 17-18 серп., 2018.
Кралюк П. "Усі будемо рівні" : "Чорна рада" Пантелеймона Куліша як твір-попередження / П. Кралюк // День. — 2018. — 7-8 верес. — С. 21. — Закінч. Початок 17-18 серп., 31 серп.-1 верес., 2018.
Уроки 52-70 // Бібліотечка "Дивослова". — 2018. — № 2-3. — С. 2-107.
[Творчі доробки вчителів української літератури] // Все для вчителя. — 2010. — № 34-35. — С. 9-108.
Федорук О. Епіграфи в Кулішовому романі "Чорна рада" : текстологічний аспект : ad fontes! / О. Федорук // Слово і час. — 2018. — № 10. — С. 13-24.

.: Розділ: Література :: 15.02.2019 16.32.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксенія із міста: Чернівці :: Запитання: 42832  
Ксенія запитує:
Доброго Дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Фінансовий капітал та інжиніринг у підприємництві". Дуже вдячна за відповідь.
Наша відповідь:
Шановна Ксеніє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексеєнко Л. М. Ринок фінансового капіталу: становлення, перспективи розвитку : монографія / Л. М. Алексеєнко. - Київ : Максимум ; Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 424 с. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/Proba.pdf
Білоченко A. M. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку / А. М. Білоченко // Фінанси України. - 2008. - № 3. - С. 95.
Герасименко А. Г. Концепція капіталу: сутність та основні форми реалізації / А. Г. Герасименко // Фінанси України. - 2005. - № 10. - С. 116-123.
Герасимович, І. А. Фінансовий інжиніринг як об’єкт обліку інновацій / І. А. Герасимович // Науковий вісник Ужгородського університету. - Серія "Економіка". – 2015. - Випуск 1 (45). - Т. 2 – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4218/1/ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙ.pdf
Дісяк О. М. Фінансовий капітал підприємства та джерела його формування : Перша міжнародна науково-практична конференція «Качество экономического развития» (24-25 травня 2007 р.) / О. М. Дісяк. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2007may/5_disyak.php
Забедюк, М. С. Фінансовий капітал: зміст та джерела формування / М. С. Забедюк. – Економічний форум. – 2016. - № 4. - С.213-218. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecfor_2016_4_32.pdf
Кириленко В. В. Ринок фінансового капіталу : курс лекцій: навч. посіб. для вузів / В. В. Кириленко ; за ред. O. P. Дивеєва-Кириленка. – Тернопіль : ТДУ, 2006. - 272 с.
Кожушко Л. Ф. Підприємницький інжиніринг у водному господарстві / Л. Ф. Кожушко, В. П. Окорський, Р. М. Костюкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 417: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 112–118.
Кравченко В. Ф. Стан та перспективи розвитку фінансового інжинірингу / В. Ф. Кравченко, Л. Фільштейн // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 50-52. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45057/13-Kravchenko.pdf?sequence=1
Маршалл Д. Ф. Финансовая инженерия : полное руководство по финансовым нововведениям : пер. с англ. / Д. Ф. Маршалл, В. К. Бансал. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 784 с.
Міщенко Я. О. Статистичний аналіз фінансового стану малих підприємств України / Я. О. Міщенко // Ефективна економіка. – 2010. - № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=189
Рябоконь М. В. Роль інжинірингових шкіл у функціонуванні науково-технологічного міжнародного бізнесу / М. В. Рябоконь // Економіка та держава. – 2018. - № 1. – С. 124-128. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/27.pdf
https://pidruchniki.com/1593110662110/politekonomiya/finansoviy_kapital_sutnist_mehanizmi_formuvannya
http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/270-ref22041104
https://pidruchniki.com/74251/informatika/biznes-inzhiniring_reinzhiniring_biznes-protsesiv
http://bibliograph.com.ua/vneshneeconomicheskie-svyazi/70.htm
https://studopedia.com.ua/1_53919_novi-vidi-pidpriiemnitskoi-diyalnosti.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.02.2019 12.22.13 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м. Кропивницький :: Запитання: 42831  
Ольга запитує:
Добрий день, допоможіть, будь ласка, знайти книгу А.И. Антипова "Конструирование и технология корсетных изделий" Учебник для кадров массовых профессий. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. — 160 с.: ил.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Текст книги Антипова А.И. Моделирование, конструирование и технология корсетных изделий / А. И. Антипова. - Л. : Легкая индустрия, 1971. — 152 c. (Файл формату DJVU размером 19,34 МБ) - попередня регістрація за гіперпосиланням: https://www.twirpx.com/file/1544646/ або АНТИПОВА А.И. КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (1984)за гіперпосиланням: https://www.liveinternet.ru/users/galina_o/post423357573/.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 15.02.2019 10.26.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Хуст :: Запитання: 42830  
Марина запитує:
Добрий день. Порекомендуйте матеріал до теми :"Організація гуртка у закладі позашкільної освіти".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Радимо Вам попрацювати з наступними матеріалами: – http://www.dniprovskyi-cdut.edukit.kiev.ua/metodichni_rekomendacii/ce_vse_dlya_kerivnika_gurtka/organizaciya_roboti_gurtka/?prnt=prnt
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5238/1/Теорія і методика позашкільної освіти.pdf
http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/view.php?id=35604&chapterid=5409
https://vseosvita.ua/library/skladovi-pozitivnogo-imidzu-kerivnika-gurtka-zakladu-pozaskilnoi-osviti-60796.html
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5017/1/Babula I. I., Kalugina I. N..pdf
– Липецький О. Метод проектів як засіб формування соціальної компетентності учнів у технічних гуртках позашкільних навчальних закладів / О. Липецький, // Нова пед. думка. - 2011. - № 3. - С. 8-10.
– Козаченко Л. Запрошення до творчості / Л. Козаченко // Обдар. дитина : наук.-практ. освіт.-попул. журн. для педагогів, батьків та дітей. - 2014. - № 4. - С. 30-35.
– Кулеш Л. В. Психологічні ігри в роботі керівника гуртка / Л. В. Кулеш // Позашкіл. освіта. - 2012. - № 7. - С. 5-8.
– Сліпчишин Л.В. Взаємодія професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів розвитку творчого потенціалу учнів / Л. В. Сліпчишин // Молодь і ринок. - 2010. - № 10. - С. 33-36.
– Туров М. Концепція підготовки гуртківців позашкільних установ до майбутньої інноваційної діяльності / М. Туров // Обдар. дитина : наук.-практ. освіт.-попул. журн. для педагогів, батьків та дітей. - 2014. - № 3. - С. 31-36.
– Каплаух І. О. Формування продуктивних знань на гуртковому занятті / І. О. Каплаух // Позашкіл. освіта. - 2012. - № 7. - С. 2-4.
– Вербицький В. Формування розвиваючого середовища позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного профілю / В. Вербицький // Освіта. - 2009. -22 лип. (№ 31/32). - С. 2.
– Корольчук О. С. Актуальні аспекти соціалізації гуртківця засобами компетентнісно спрямованої позашкільної освіти / О. С. Корольчук // Обдар. дитина. - 2010. - № 2. - С. 64-66.
– Порощук О. І. Програма гуртка "Бджільництво" / О. І. Порощук // Позашкільна освіта. - 2011. - № 1. - С. 22-25.
– Коваленко Л. А. Пам'ятка керівникові гуртка / Л. А. Коваленко // Позашкіл. освіта. - 2013. - № 9. - С. 6-8.
– Борисенко І. В. Мала академія наук у позашкільному закладі : вибір методів та форм роботи / І. В. Борисенко // Позашкіл. освіта. - 2013. - № 3. - С. 2-5 : схеми.

.: Розділ: Освіта :: 15.02.2019 09.57.49 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: гірник :: Запитання: 42829  
тетяна запитує:
Становище православної церкви в добу Центральної Ради, Гетьманату, Директорії!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні посилання:– https://naub.oa.edu.ua/2014/evolyutsiya-derzhavno-tserkovnyh-vidnosyn-v-dobu-natsionalno-vyzvolnyh-zmahan-1917-1920-h-rr/
http://www.info-library.com.ua/books-text-262.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Ntip_2013_7_32.pdf
https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/122975/mod_resource/content/1/Тема 6.pdf
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/21/21/ganzulenko.pdf
https://ukrlit.net/lib/doroshenko/3.html
https://www.religion.in.ua/main/analitica/11836-do-istoriyi-derzhavnogo-organu-u-spravax-religij-v-ukrayini.html
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/reient_problemy.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/14_2017/21.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/1208-Текст статті-2293-1-10-20180817.pdf
ftp://tor.kpi.ua/pub/pavlov/Books/Ukrainika/ (г)/ - 2/d/doroshenkyu/derzh.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0103&T=04_2&lng=1&st=0
http://ua-referat.com/Боротьба_за_автокефалію_православної_церкви_на_Україні_в_1917_-_1919_рр.
– Андрусишин Б. Державно-конфесійні відносини доби Української революції 1917-1921 рр. / Б. Андрусишин // Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / М-во культури України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - С. 122-135.
– Бондаренко В. Д. Модель державно-церковних відносин початкового етапу комуністичного будівництва (1917-1921 рр.) / В.Д.Бондаренко, Б. І Андрусишин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2015. - Вип. 27. - С. 160-165.
– Андрусишин Б.І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Директорії УНР) : навч. посібн. / Б.І.Андрусишин. – Київ,1997.
– Гамрецький Ю.М. Православна церква на Україні на зламі епох (1917– 1918 рр.) / Ю.М.Гамрецький // Український історичний журн. – 1989. – № 11. – С. 47–49.
– Ільченко І. Церковні братства України в 1918–1919 рр. / І.Ільченко // ЛІС. – 1996. – № 5. – С. 34–36.
– Історія православної церкви в Україні : зб. наук. праць. – Київ, 1997.
– Мартирологія українських церков : У 4-х т. – Т. 1. Українська Православна Церква : документи, матеріали, християнський самвидав. – Торонто; Балтимор, 1988.
– Реєнт О.П. Українська національна ідея і християнство / О.П.Реєнт, О.П.Лисенеко.. – Київ, 1997.
– 1917 : релігія, церква, суспільство. Хроніка подій // ЛІС. – 1997. – № 11- 12. – С. 16–18.
– Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Української Центральної Ради) : навч. посібн. / В.І.Ульяновський. – Київ, 1997.
– Український церковно-визвольний рух і утворення української автокефальної православної церкви. – Київ, 1997.

.: Розділ: Історія :: 14.02.2019 19.52.01 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.805426 seconds