Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39970
   


Автор запитання: катя із міста: харків :: Запитання: 41914  
катя запитує:
Добрий день!Домопожіть знайти інформацію для написання курсової роботи на тему:"Переконання особистості їх види та формування".Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.04.2018 09.34.13 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 41913  
Наталія запитує:
форми і методи роботи народних бібліотек -читалень (кін.19 - поч.20 ст.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю. Мали проблеми із Інтернет-доступом. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бородіна Г. Бібліотеки-читальні та народні читання в історико-культурному контексті півдня України (кінець Х1Х-початок ХХ ст.) / Г. Бородіна // Бібліотечна планета. - 2001.- 1. - С.33-34.
2. Галів М. Читальня товариства "Просвіта" в Східниці (1909 – 1939 рр.) [Електронний ресурс] / М. Галів // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2014. - Вип. 8. - С. 10-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2014_8_5.
3. Гром Г. Читальня "Просвіти” в Нагуєвичах [Електронний ресурс] / Г. Гром // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2010. - Вип. 19. - С. 298-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_41.
4. Гуньовський І. Діяльність читальні "Просвіти” у селі Махнівці на Золочівщині [Електронний ресурс] / І. Гуньовський // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2010. - Вип. 19. - С. 307-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_43.
5. Ковальчук В. Книжковий репертуар кооперативних народних бібліотек-читалень Російської імперії станом на початок ХХ ст. (за даними "Отчета о деятельности 1-й бесплатной народной читальни-библиотеки Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1904 год") [Електронний ресурс] / В. Ковальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - С. 410-416. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_37.
6. Король Т. Читальні "Просвіти” в Томашівцях [Електронний ресурс] / Т. Король // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2010. - Вип. 19. - С. 317-321. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_46.
7. Кошолап О. Ф. Розвиток просвітницького руху на Поділлі у першій чверті ХХ століття / О. Ф. Кошолап // Позашк. освіта та виховання. - 2008. - № 1. - С. 41-48.
8. Крайник М. З історії читальні "Просвіти” в селі Солукові Долинського району [Електронний ресурс] / М. Крайник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2010. - Вип. 19. - С. 326-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_48.
9. Люта О. Перша народна бібліотека-читальня м.Єлисаветграда / О. Люта // Бібл. вісн.. - 1999. - № 5. - С. 37-41.
10. Малиновська Н. Значення українських книгозбірень у культурно-просвітницькому житті Одеси початку ХХ ст. / Н. Малиновська // Вісник Книжкової палати. - 1999.- 10. - С.37-39.
11. Сажок О. В. Діяльність народної бібліотеки-читальні Шепетівського Архангело-Михайлівського братства наприкінці ХІХ ст. [Електронний ресурс] / О. В. Сажок // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2013. - Вип. 3. - С. 165-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2013_3_26.
12. Сажок О. Народна читальня Володимир-Волинського Свято-Володимирського братства у 1896–1899 рр. [Електронний ресурс] / О. Сажок // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 8. - С. 280–287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_8_26.
13. Соколов В. Ю. Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Ю. Соколов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - № 2. - С. 21-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_2_7.
14. Соколов В. Ю. Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (продовження) [Електронний ресурс] / В. Ю. Соколов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - № 3. - С. 34-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_3_7.
15. Соколов В. Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність комітетів піклування про народну тверезість у Київській губернії наприкінці XIX-на початку XX ст. / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 44-49.
16. Соломонова Т. Р. Народні бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість (на прикладі Вінницького повіту Подільської губернії) [Електронний ресурс] / Т. Р. Соломонова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 180-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2010_2_20.
17. Чепіль М. Читальня "Просвіти” в Меденичах [Електронний ресурс] / М. Чепіль // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2010. - Вип. 19. - С. 303-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_42.
18. Чирук Є. Українські народні читальні Галичини кінця ХІХ ст. у дослідженнях Михайла Павлика [Електронний ресурс] / Є. Чирук // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 8. - С. 274–279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_8_25.

.: Розділ: Освіта :: 12.04.2018 14.24.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: жанна із міста: харків :: Запитання: 41912  
жанна запитує:
Добрий день!Допоможіть знайти інформацію для написання магістерської роботи на тему:Психолого - педагогічні аспекти формування відповідального ставлення до здоровя засобами ігрової діяльності.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Гусак П. М., Зимівець Н. В., Петрович В. С. Відповідальне ставлення до здоров’я: Монографія - http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/vidpovstav.pdf
2. Бутенко В. Педагогічний потенціал ігрової діяльності як засобу формування здоров’язбережувальної компетентності дітей - http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/53/11.pdf
3. Максименко С. Д., Болтівець С. І та ін. Психологічне обгрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді: Монографія - http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/53/11.pdf
4. Свириденко С. О. Шляхи формування свідомого ставлення до власного здоров’я старшокласників - http://lib.iitta.gov.ua/2469/1/16.pdf
5. Лисак О. Змістовно-методологічні аспекти гурткової роботи з формування у дітей старшого дошкільного віку основ здорового способу життя - http://www.ird.npu.edu.ua/files/lusak.pdf
6. Гриценюк Л. Психологічні аспекти формування відповідального ставлення до здоров’я засобами ігрової діяльності - http://social-science.com.ua/article/491
7. Костук Н. К., Любарська І. П. Формування здоров’я дітей як важлива складова іміджу сучасного дошкільного навчального закладу - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2013_39_91.pdf
8. Савченко А. П. Виховання самостійності молодших підлітків у процесі ігрової діяльності - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07sappid.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
9. Левшунова К. В. Здоров’язберігаючі технології як чинник психічного благополуччя дошкільника - http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2012_2/12lkvpbd.pdf
10. Карасєвич С. Особливості фізкультурно-спортивної діяльності в аспекті підготовки учнів - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a7c9a87e-e1b9-43e4-854c-d089c9b0b2b2/c/8.pdf
11. Єжова О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів: Монографія - https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/38825/1/Yezhova_value_attitude_to_health.pdf
12. Чиркова Н. О. Сучасні інноваційні форми і методи по впровадженню здоров’язберігаючих технологій в молодіжному середовищі - http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/KS/ks1/osvita_070716.pdf
13. Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку: збірник наукових статей - http://www.ndu.edu.ua/storage/2016/2016_10_12_zbirnuk.pdf
14. Сірош Г. І. Навчальна гра як засіб розвитку дитячих інтересів - https://zosh5.org.ua/sites/default/files/gra.pdf
15. Вольчинський А., Малімон О., Смаль Я. Фізичне виховання дошкільнят засобами гри - http://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/download/994/961

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.04.2018 11.33.41 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Кривой рог :: Запитання: 41911  
Аліна запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, научные статьи на тему "проблеми розвитку комерційного банку". Если можжно с ссылками, заранее огромное спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://pidruchniki.com/1221090352589/finansi/komertsiyni_banki_osnovni_operatsiyi
http://osvita.ua/vnz/reports/bank/19635/
https://otherreferats.allbest.ru/bank/00487330_0.html
http://readbookz.net/book/108/2806.html
http://lektsii.com/1-35221.html
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/246
http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/15_11.pdf
http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/S155-0023(23)105.pdf
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2017/05/1-7-1-2017-34.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Nv_2014_11_17.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=360
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/54871/4/Yurchuk_Komertsiini_banky.pdf
https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/OIKIT/2011/OIKIT50/p118-124.pdf
– Версаль Н.І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000 - 2006 роках / Н.І. Версаль // Фінанси України. - 2007 . - № 2 . - С. 97-104.
– Худолій Ю.С. Актуальні напрями інноваційного розвитку банківської діяльності: міжнародна практика та перспективи для України / Ю. С. Худолій, В. О. Ільченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 3. - С. 32-36.
– Климко О. О. Аналіз стратегії територіального розвитку комерційних банків України / О.О. Климко // Український географічний журнал. - 2005. - № 1. - С. 46-54.
– Климко О. О. Аналіз стратегії територіального розвитку комерційних банків України / О.О. Климко // Український географічний журнал. - 2005. - № 1. - С. 46-54.
– Васильчук І. П. Сталий розвиток як нова стратегія комерційних банків / Васильчук І. П. // Економічний часопис - ХХІ = Economic annals - XXI. - 2015. - № 11-12. - С. 105-108.
– Івасів І.Б. Комерційні банки в інфраструктурі фінансового ринку [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.03 / І. Б. Івасів ; Київ. держ. екон. ун-т. - Київ, 1997. - 198 с.
– Єгоричева С.Б. Стратегії інноваційної діяльності комерційних банків : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / С. Б. Єгоричева ; [наук. керівник Т. С. Смовженко] ; Ун-т банківської справи НБУ. - Київ, 2012. - 36 с.
– Костіна Н.І. Комерційні банки: моделювання діяльності та прогноз : монографія / Н. І. Костіна, С. В. Сучок ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. - Ірпінь : НУДПС України, 2010. - 223 с.
– Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація / З. М. Васильченко. - Київ : Кондор, 2007. - 526 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.04.2018 10.54.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уніта із міста: Житомир :: Запитання: 41910  
Уніта запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату на тему: "програми професійного саморозвитку в педагогічній діяльності". Дякую)
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 11.04.2018 23.02.47 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.219733 seconds