Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 39389
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 41330  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання роботи з теми "Проблема дитячої долі у творах Григора Тютюнника" (за повістями "Климко", "Вогник далеко в степу")". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 30506, 30947, 30957, 35868, 37766.
Безкоровайна О. Жанрова своєрідність малої прози Григора Тютюнника [Електронний ресурс] / О. Безкоровайна // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 5. - С. 37-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_5_12.
Біленко В. З любові й доброти народжене : діти у творч. Г. Тютюнника / В. Біленко // Література. Діти. Час, 1980. - Київ, 1980. - С.87-100.
Веремчук Т. Ідея самопожертви у творі Григора Тютюнника "Климко" / Т. Веремчук // Дивослово. - 2010. - № 12. - С. 25-26.
Кизилова В. В. Тема школи в автобіографічних повістях ІІ пол. ХХ ст. про дітей: Гр. Тютюнник, А. Дімаров, В. Близнець [Електронний ресурс] / В. В. Кизилова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 22. - С. 143–152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22_19.
Ковалів Ю. І. Новелістичні апробації Гр. Тютюнника [Електронний ресурс] / Ю. І. Ковалів // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. - 2009. - Вип. 2. - С. 60-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2008_2_7.
Ленська С. Образ дітей у творах Гр. Тютюнника, В. Близнеця, М. Вінграновського / С. Ленська // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - № 5. - С. 15-18.
Музиченко Н. І. Лексико-граматична вербалізація жалю та болю у творчості Григора Тютюнника [Електронний ресурс] / Н. І. Музиченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 3. - С. 313-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_62.
Музиченко Н. І. Лексико-граматична вербалізація жалю та болю у творчості Григора Тютюнника [Електронний ресурс] / Н. І. Музиченко // Лінгвістика. - 2013. - № 3. - С. 152-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2013_3_21.
Нерослик Н. М. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних у повісті "Климко" Г. Тютюнника. Образ Климка / Н. М. Нерослик // Все для вчителя. - 2015. - № 11. - С. 21-22.
Ревчук С. Уроки чуйності, турботи, доброти в повісті Григора Тютюнника "Климко" : конспект уроку з авторським коментарем : особистісно зорієнтоване навчання / С. Ревчук // Дивослово. - 2012. - № 6. - С. 6-10.
Ремша А. Григір Тютюнник. "Климко". Паралель між життям автора і сюжетом твору. Воєнне дитинство в повісті / А. Ремша // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 7-8. - С. 133-138.
Сокур А. Г.Тютюнник. Повість "Вогник далеко в степу" : (урок позакласного читання у 7 класі) / А. Сокур // Українська мова і література в школі. - 2012. - № 4. - С. 39-41.
Сорока Г. Наука доброти, чуйності, турботи : за повістю Григора Тютюнника "Климко" / Г. Сорока // Дивослово. - 2010. - № 12. - С. 23-25.
Станіславова Л. Л. Функції пейзажних описів у повісті Гр. Тютюнника "Вогник далеко в степу” [Електронний ресурс] / Л. Л. Станіславова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2009. - Вип. 4. - С. 206-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2009_4_82.
Старовойт І. Котигорошкo: про тілесний спомин в автобіографічній прозі Григора Тютюнника [Електронний ресурс] / І. Старовойт // Парадигма. - 2011. - Вип. 6. - С. 132-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2011_6_13.
Ткачук Г. Морально-етичний потенціал творів Григора Тютюнника: наступність і перспективність [Електронний ресурс] / Г. Ткачук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 5. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_5_11.
Турчак О. М. Лексема "очі" як основа портретної деталі та її мовна реалізація у творах Григора Тютюнника [Електронний ресурс] / О. М. Турчак // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - № 1. - С. 228-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2014_1_31.
Фещенко П. Встречи на дорогах войны : дети в творч. Г. Тютюнника / П. Фещенко // Детская литература. - 1984.- 5. - С.16-19.

.: Розділ: Література :: 15.11.2017 22.54.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 41329  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію по таких питаннях(якщо можна із силками): 1. Формування облікової політики небюджетних неприбуткових організацій та основні її особливості 2. Особливості обліку та оподаткування податком на прибуток у небюджетних неприбуткових організаціях (установах)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бачинський В. І. Обліково-контрольні моделі, що базуються на економічних категріях "дохід” і "прибуток” для прибуткових і неприбуткових суб’єктів кооперативних систем [Електронний ресурс] / В. І. Бачинський // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2010. - Вип. 11. - С. 240-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2010_11_55.
Височан О. О. Небюджетні неприбуткові організації в Україні: поняття, класифікація, законодавче регулювання [Електронний ресурс] / О. О. Височан // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 3. - С. 142-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_3_31.
Височан О. О. Облік та розподіл витрат на утримання небюджетної неприбуткової організації / О. О. Височан, А. І. Ясінська // Бізнес Інформ. - 2017. - № 2. - С. 296-301.
Височан О. С. Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях [Електронний ресурс] / О. С. Височан, О. О. Височан, А. І. Ясінська // Облік і фінанси. - 2017. - № 1. - С. 17-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2017_1_4.
Височан О. О. Особливості облікового відображення благодійної допомоги у неприбуткових небюджетних організаціях [Електронний ресурс] / О. О. Височан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 794. - С. 139-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_21.
Височан О. О. Особливості обліку запасів у небюджетних неприбуткових організаціях [Електронний ресурс] / О. О. Височан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2017. - Вип. 23(2). - С. 101-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_23(2)__24.
Волошина Т. О. Особливості організації обліку неприбуткових організацій [Електронний ресурс] / Т. О. Волошина // Управління розвитком. - 2013. - № 17. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_17_8.
Глєбова Н. В. Облік у неприбуткових організаціях : конспект лекцій / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан ; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків, 2011. - 131 c.
Гура Н. О. Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях [Електронний ресурс] / Н. О. Гура // Фінанси України. - 2012. - № 10. - С. 97-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2012_10_10.
Гура Н. Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях [Електронний ресурс] / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 9. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_9_2.
Гура Н. Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях [Електронний ресурс] / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 10. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_10_2.
Козіцька Н. О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність неприбуткових організацій у контексті імплементації до міжнародних стандартів фінансової звітності [Електронний ресурс] / Н. О. Козіцька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. - 2013. - Вип. 1. - С. 99-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2013_1_15.
Левицька С. О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.06.04 / С. О. Левицька ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ, 2005. - 28 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05lsodno.zip.
Левицька С. О. Облік та контроль діяльності неприбуткових організацій : монографія / С. О. Левицька ; Нац. ун-т вод. гос-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2005. - 347 c.
Олійник Я. В. Проблемні положення методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій [Електронний ресурс] / Я. В. Олійник // Бізнес Інформ. - 2012. - № 5. - С. 234-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_5_67.
Олійник Я. В. Регламентація бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій: стан, проблеми, шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / Я. В. Олійник // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(2). - С. 513-520. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(2)__73.
Сєркіна Н. Особливості обліку надходження і перерахування членських внесків у неприбутковій організації та їх контроль [Електронний ресурс] / Н. Сєркіна, В. Швець // Економічний аналіз. - 2013. - Т. 12(4). - С. 251-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(4)__56.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.11.2017 18.18.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 41328  
Ольга запитує:
Доброго дня! Я студентка IV курсу, пишу курсову роботу за темою "Інтернет-ресурси бібліотечної системи України: структура, склад та організація доступу". Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – Білик О. Електронні ресурси бібліотек України на допомогу читанню / О. Білик // Бібліотечна планета. - 2017. - № 1. - С. 16-21.
– Біла Л. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку / Л. Біла // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - С. 16-19
– Косачова О. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 38-43.
– Ільченко Л. Бібліографічні складові у формуванні патріотичного світогляду юних громадян : (за матеріалами сайтів обл. бібліотек України для дітей0 / Л. Ільченко // Бібліотека у форматі Д. - 2016. - № 3. - С. 15-20.
– Талалаєвська М. Блоги публічних бібліотек України / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. - 2016. - № 3. - С. 19-23.
– Науменко К. Представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ / К. Науменко // Бібліотечна планета. - 2016. - № 1. - С. 36-38.
– Красножон В.М. Віртуальні сервіси бібліотек України для дітей у системі сучасного інформаційного простору / В. М. Красножон ; Міністерство культури України ; Національна бібліотека України для дітей // Сучасна дитина та бібліотека: перспективи та проблеми розвитку відносин : матеріали Всеукр. науково-практичної конференції директорів обл. бібліотек для дітей 7-10 жовтня 2014 р. - Київ, 2014. - С. 31-49.
– Дзюба Н.Й. Інформаційне представництво бібліотек України для дітей в мережі Інтернет / Н. Й. Дзюба ; Міністерство культури України ; Нац. бібліотека України для дітей // Сучасна дитина та бібліотека: перспективи та проблеми розвитку відносин : матеріали Всеукр. науково-практичної конференції директорів обл. бібліотек для дітей 7-10 жовтня 2014 р. - Київ, 2014. - С. 26-30.
– Любаренко Л. Нові інформаційні технології в публічних бібліотеках України : за результатами загальнодержавного дослідження, проведеного НПБУ в 2014-2015 рр. / Л. Любаренко // Бібліотечна планета. - 2015. - № 4. - С. 9-14.
– Ільченко А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ / А. Ільченко // Бібліотечна планета. - 2015. - № 3. - С. 25-27.
– Трачук Л. Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 7. - С. 33-37.
– Політова О. Електронні освітні ресурси з проблем культури та мистецтва на веб-сторінці бібліотеки: питання організації та використання / О. Політова // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 6. - С. 18-20.
– Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних / В. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 10. - С. 28-30.
– Трачук Л. Сайти обласних універсальних наукових бібліотек як джерело біобібліографічної інформації / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 9. - С. 16-18.
– Вітушко А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 23-25.
– Швецова-Водка Г. Обласна бібліотека в інтернет-просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. - С. 15-19.
– Кудлач В. Розширення соціокультурного простору: інновації на сайті бібліотеки / В. Кудлач // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 4. - С. 12-14.
– Корисні поради по створенню бібліотечного веб-сайту // Шкільна бібліотека плюс. - 2010. - № 8. - С. 11-14.
– WEB-сайт бібліотеки для юнацтва : метод. поради / підгот. Д. Зубченко, Т. Сопова ; ред. Л. Стахурська ; Державна бібліотека України для юнацтва. - К. : [б.в.], 2002. - 10 с.
– Публічна бібліотека: Веб-сайт: десять років до успіху / Національна парламентська бібліотека України ; пер. з англ. А. Абдуллаєва ; підгот. І. Цуріна, Н. Цуріна. - К. : [б.в.], 2004. - 31 с.: рис. - (Публічні бібліотеки).
– Рекомендації щодо створення та наповнення веб-сайту бібліотеки : метод. поради / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. Миколи Островського, Хмельниц. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: Шейчук В. В., Гриняк О. В.]. - Хмельницький : ХОУНБ ім. М. Островського, 2014. - 16 с.
– Лященко Л. INTERNET- ресурси на допомогу підвищенню професійного рівня бібліотекарів / Л.Лященко // Вісник книжкової палати. - 2001. - № 2. - С. 17-19.
– Вітенко В. Електронні ресурси публічних бібліотек Тернопольської області: проблеми створення та використання / В. Вітенко // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 4. - С. 23-26.
– Головацька І. Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини / І. Головацька // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 4. - С. 23- 26.
– Пашкова В. Електронні ресурси, доступні для всіх: проект посольства США в Україні " Інтернет для читачів публічних бібліотек" / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2003. - № 4. - С. 20-22.
– Трачук Л. Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 4. - С. 8-12.
– Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 3. - С. 6-11.
– Цуріна І. Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним / І. Цуріна // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2. - С.34-36.
– Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку / Г. Шемаєва // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 8. - С. 29-32.
– Сокур О. Формування фонду наукових журналів на електронних носіях інформації: проблеми та перспективи / О. Сокур // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 2. - С. 8-14.
– Лобузіна К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища / К. Лобузіна // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 7. - С. 30-34.
– Бобешко Л. Використання документально-інформаційних ресурсів у інформаційному забезпеченні користувачів / Л. Бобешко, О. Андрєєва // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 2. - С. 32-36.
– Ярошенко Т. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - 2011. - № 1. - С. 17-22.
– Вітушко А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 23-25.
– Хоменко І. Бібліотеки в інтернет-просторі: креативність та творчий пошук / І. Хоменко // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2013. - № 4. - С. 15-16.
– Ільченко А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ / А. Ільченко // Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - 2015. - № 3. - С. 25-27.
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Конференція 2017/bp_2006_4_6.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Конференція 2017/EIR0035629.PDF
https://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/GTC/resources/programa_2_modul.doc
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf
http://ru.calameo.com/read/0006329457fd8c88c6cca
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf
http://www.irf.ua/files/ukr/activities_rip_345_ua_res_desc.pdf
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2681

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.11.2017 16.59.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дар'я із міста: Київ :: Запитання: 41327  
Дар'я запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь-ласка, з матеріалом для написання роботи на тему:"Анімаційне кіно як феномен культури хх століття"
Наша відповідь:
Ответ ожидается
Доброго дня Дар`я. Скористайтесь для своєї роботи такими матеріалами:
1.Вайфельд И. Встречи с X музой: Беседы о киноискусстве.- М.:Просвещение,1981. – 175с.,ил.
2.Садуль Ж. Всеобщая история кино т.1.-М.: Искусство,1958. – 610с.
3. Садуль Ж. Всеобщая история кино т.2.- М.:Искусство, 1958.-598с.
4.Юренев. Р.Чудесное окно: Краткая историямирового кино.- М.: Просвещение,1983.-287с.,ил.

5. http://ukrbukva.net/9130-Kino-kak-yavlenie-kul-tury-20-veka.html - Кіно як явище культури 20 століття
6. https://sites.google.com/site/hudoznakultura15/mistectvo-ak-fenomen-kulturi-genezis-mistectva-formuvanna-jogo-vidovoie-strukturi-ponatta-pro-aktualnij-vid-mistectva - Мистецтво як феномен культури
7. https://studfiles.net/preview/4030408/page:18/ - Український кінематограф 11 пол.Хх ст.. Поч.. Хх1 ст
8. http://www.subject.com.ua/textbook/art/10klas/84.html - Українське анімаційне кіномистецтво
9. http://uip.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/Лекція-7-8.pdf - Зародження та розвиток кіномистецтва. Українське кіно
10. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/021_Audiovizualne-mistetstvo-kino-telemistetstvo2.docx - ІСТОРІЯ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11. http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/202/1/Алиев.pdf - Алієв Е. ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО КІНО
12. https://gazeta.ua/blog/46467/ukrayinska-radyanska-kultura-v-ii-polovini-hh-stolittya - Українська радянська культура в ІІ половині ХХ століття
13. http://eprints.zu.edu.ua/12111/1/Данилюк__Світлана_Ігорівна.pdf - Розвиток українського кіномистецтва в 1953-1991 роках
14. http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1074/content/drachova.pdf - Драчова О. Міжнародний фестиваль православного кіно та ЗМІ «Покров» у дискурсі крос-культурного діалогу

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.11.2017 11.32.43 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Одеська центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анюта Радчук із міста: Стрільськ :: Запитання: 41326  
Анюта Радчук запитує:
доброго вечора!!! допоможіть знайти матеріал по темі: "Розвиток комунікаційної мережі у Європі на прикладі залізниць".(тема повязана з історією та економікою) дякую=)
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні матеріали:
1. http://ru.osvita.ua/vnz/reports/geograf/23909/ - СВітова транспортна система
2. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/international/external_uk.pdf - Європейська регіональна політика
3. http://btie.kart.edu.ua/article/download/73897/69356 - Залізничний транспорт - Рачинська А. В. Складова матеріального виробництва
4. https://cyberleninka.ru/article/n/way-restructuring-rail-freight-traffic-in-modern-condition-on-example-of-the-countries-of-the-europe.pdf - Чередниченко О. Ю. Шляхи реструктуризації залізничного транспорту в сучасних умовах на прикладі країн Європи.
5. http://pidruchniki.com/1209061341461/logistika/mizhnarodni_transportni_koridori_chinnik_rozvitku_turizmu_prikladi_ukrayini - Міжнародні транспортні коридори
6. http://pidruchniki.com/76814/ekonomika/ukrayina_sistemi_mizhnarodnih_transportnih_komunikatsiy - Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій
7. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Gnatyuk-59546.pdf - Європейський досвід нормативно-проектного забезпечення розвитку інформаційного суспільства
8. http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4611/1/Visnyk_11.pdf#page=246 - Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження інформаційних технологій на залізничному транспорті
9. http://www.library.diit.edu.ua/bitstream/123456789/2060/1/rozd_9_1.pdf – Бараш Ю. С. Аналіз реформування структур управління залізничним транспортом у розвинених країнах Європи
10. http://lib.detut.edu.ua/files/Nauk_trud_vukladahiv/Fakultet Upravlinna_zal_transportom/Kafedra_UPP/nauk_trud_15_vantag_perevezen.pdf - Залізничні вантажні перевезення
11. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25405/1/63-470-476.pdf - Полтавська О. С. Світовий досвід розвитку залізничного транспорту
12. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/26269/23983 - Котенко А. М. Удосконалення процесу комбінованих перевезень вантажів
13. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/964/1/062-066.pdf - Данільєва Ю. Г. Залізничний транспорт в системі міжнародного туризму
14. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/tdk-e0796.pdf
- Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу транспортно-дорожнього комплексу
15. http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/1-171-184.pdf - Рудяга І. М. Господарювання на залізничному транспорті як об’єкт реформування: порівняльно-правовий аспект

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.11.2017 21.35.07 :.
.: Одеська центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.912012 seconds