Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41075
   


Автор запитання: Оксана із міста: Вінниця :: Запитання: 43036  
Оксана запитує:
Добрий вечір. Необхідний перелік літератури для написання дипломної роботи "Дослідження динаміки розвитку основних фізичних якостей учнів початкової школи". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Шановна Оксано! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Бондарчук, Н. Застосування критерію темпів фізичного розвитку при реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання молодших школярів / Н. Бондарчук, В. Чернов. – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjLhIv3utHhAhUyVBUIHd5qCYkQFjAHegQICRAC&url=https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9081/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc&usg=AOvVaw3RS46-Uu1038xwltEKhWPo
Боритко, Н. М. Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень : посібник для вузів / Н. М. Боритко, А. В. Моложавенко, І. А. Соловцова. – М. : Академія, 2008. – 320 с.
Бутенко, Г. Динаміка показників фізичної підготовленості молодших школярів в процесі фізичного виховання / Г. Бутенко, Н. Гончарова. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/317551733_Dinamika_pokaznikiv_fizicnoi_pidgotovlenosti_molodsih_skolariv_v_procesi_fizicnogo_vihovanna
Васьков, Ю. В. Моніторінг розвитку основних рухових здібностей учнів початкових класів як умова створення науково обґрунтованої системи оцінювання їх навчальних досягнень / Ю. В. Васьков, І. М. Пелешенко. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/download/4593/4185/
Васьков, Ю. В. Система впровадження тестів учителями фізичної культури для визначення навчальних досягнень учнів / Ю. В. Васьков // Теорія та методика фізичного виховання. – 2005. – № 3. – С. 22–25.
Вовченко, І. І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / І. І. Вовченко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2003. – 16 с.
Горбунов, Л. Динаміка фізичної підготовленості молодших школярів із різним рівнем рухової активності / Л. Горбунов. – Режим доступу: https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/download/1380/1355
Круцевич, Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, М. І. Ворбйов, Г. В. Безверхня. – К. : Олімп. л-ра, 2011. – 224 с.
Кузнецова, З. И. Как вести контроль за двигательной подготовленностью школьников / З. И. Кузнецова // Физкультура в школе. - 2000. - № 1. - 72 с.
Леськів, А. Д. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів : методичний посібник / А. Д. Леськів, Н. В. Андрощук, С. О. Мехоношин та ін. – Тернопіль : Астон, 1997. - 108 с.
Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В. И. Лях. - М. : ACT, 1998. - 54 с.
Менюк, В. В. Розвиток фізичних якостей у молодших школярів / В. В. Менюк. – Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625a2bd69b4d53b88521316c37_0.html
Михно, Л. Аналіз динаміки рівня фізичної підготовленостімолодших школярів / Л. Михно. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream/34606048/4953/1/МSNU_2016_Т2_16.pdf
Михно, Л. С. Оцінка деяких показників фізичного здоров’я першокласників / Л. С. Михно // Слобожанський науково-практичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 91–94.
Москаленко, Н. В. Фізичне виховання молодих школярів : монографія / Н. В. Москаленко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 252 с.
Розвиток фізичних якостей у молодших школярів. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/rozvitok-fizicnih-akostej-u-molodsih-skolariv-98469.html
Спіцин, В. В. Оцінка рівня фізичної підготовленості учнів молодших класів загальноосвітньої школи / В. В. Спіцин // Теорія та методика фізичного виховання. - 2014. - № 4. – С. 38-43. – Режим доступу: https://tmfv.com.ua/journal/article/download/1116/1135/
Тюх, І. А. Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / І. А. Тюх ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2009. – 20 с.
Худолій, О. М. Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко, С. О. Черненко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2013. - № 1. - С. 21-26.
Худолій, О. М. Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2013. - № 2. - С. 3-16.
Худолій, О. М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків : монографія / О. М. Худолій, О. В. Іващенко. – Харків : ОВС, 2014. - 320 c.
Цвек, С. Ф. Фізичне виховання молодших школярів / С. Ф. Цвек. – К. : Радянська школа, 1986. - 123 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.04.2019 22.35.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Кропивницький :: Запитання: 43035  
Катерина запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка знайти літературу для курсової роботи : "Абсурд радянського життя в п'єсі Миколи Куліша "Хулій Хурина""
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам звернутися до наступних посилань:– https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vi-serjozno-chi-po-vkrayinskomu/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/14969/
http://journals.pan.pl/Content/83478/mainfile.pdf
http://md-eksperiment.org/post/20161022-mikola-kulish-movoyu-ezopa
https://knowledge.allbest.ru/literature/3c0a65635b3bd68b4c43a89421316d27_0.html
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/732/1/Оніми М.Куліша.pdf
https://ukrbukva.net/16891-Demon-chn-p-dteksti-rann-h-komed-iy-M-Kul-sha-Ot-tak-zaginuv-Guska-Hul-iy-Hurina.html
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/zht/14/016.htm
http://md-eksperiment.org/post/20161022-biografiya-mikoli-kulisha
http://delayreferat.ru/news.php?readmore=1122
http://ukrcenter.com/Література/Юля-Крижевич/61720-1/Есе-на-тему-портрет-митця-на-тлі-доби-творчість-Миколи-Куліша
file:///C:/Users/User/Desktop/ukc.html
http://www.library.kherson.ua/young/tavrica/kulish/mkulish_2.htm
https://www.br.com.ua/referats/s1399/27528-3.html
http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/140/1/247_Metodika_dosvid.PDF
https://allref.com.ua/uk/skachaty/Dramaturgiya_Mikoli_Kulisha?page=1
https://studfiles.net/preview/5109599/page:4/
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13753/Blokhina_Ekzystentsialnyi_dyskurs_dramaturhii_Mykoly_Kulisha.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ukrlitra.com.ua/142.html
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v27/part_1/28.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/524/1/ГРОТЕСКНИЙ СВІТ У ДРАМАХ МИКОЛИ КУЛІША.pdf
– Антологія модерної української драми : збірник / ред., упоряд. і авт. вступ. ст. М. Л. Залеська-Онишкевич. - Київ : Канадський інститут українських студій, 1998. - 532 с.
– Гречанюк С. На тлі ХХ століття : літературно-критичні нариси / С. Гречанюк. - Київ : Радянський письменник, 1990. - 311 с.
– Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20-30-х років ХХ століття : монографія / В. Працьовитий; ред. Л. Бучковська. - Львів : Ліга-Прес, 1999. - 284 с.
– Шаповал М. Топос пророка в сатиричній драматургії Миколи Куліша / М. Шаповал // Українська мова та література. - 2008. - № 43-44. - С. 29-33.
– Стех М.Р. Куліш і чорт: демонічні підтексти ранніх комедій драматурга / М. Р. Стех // Слово і час. - 2009. - № 5. - С. 3-23.
– Кузякіна Н. Драматург Микола Куліш : літ.-крит. нарис. – Київ : Рад. письм., 1962. – 201 с.
– Семенчук І. Слухаю музику людської душі…Становлення Миколи Куліша – драматурга : літ. профіль / І. Семенчук. – Київ : Б-ка українця, 1997. – 93, [1] с. – (Шкільна бібліотека).

.: Розділ: Література :: 14.04.2019 16.08.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Бірки :: Запитання: 43034  
Ольга запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь- ласка, знайти інформацію по темі "Шкода м'яких іграшок для дошкільників". Для наукової статті. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://kidsstore.com.ua/uk/blog/27_myaki-ihrashky.html
http://www.consumer-cv.gov.ua/igrashka-dlya-dytyny-ta-yiyi-bezpechnist/
http://www.lvivpost.net/suspilstvo/n/37844
http://opr.crimea.ru/uk/content/get/id/69
https://www.mukachevonews.in.ua/novini/ckav-novini/14416-deklka-porad-dbajlivim-mamam-jak-pochistiti-mjak-grashki-bez-shkodi-dlja-zdorovja.html
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5117
http://nvppoint.com/uk/otsinka-vidpovidnosti-ta-vimogi-bezpeki-dityachih-igrashok/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&ved=2ahUKEwjrjcW0t9HhAhURpIsKHcyQAx04KBAWMAB6BAgEEAI&url=http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=ecb5fd57-58dc-4e7c-9804-27e2eae0b98a&usg=AOvVaw3g7WjKDrP4I5YJ-u4kjpUD
https://bereginya.svit.in.ua/statti/igrahka.php
http://dnz41.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=118:batkam-na-zamitku-yak-pravylno-vybraty-ihrashku-dlia-dytyny&catid=21&Itemid=133
– Усик С. Іграшка - друг чи ворог? / С. Усик, Л. Богданович // Безпека життєдіяльності. - 2017. - № 10. - С. 37.
– Просяник Н. Дитяча іграшка - це небезпечно? / Н. Просяник // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 5. - С. 37-38.
– Курик М. Шкідлива іграшка / М. Курик // Слово Просвіти. - 2008. - № 18 (травень). - С. 10.
– Вовченко Н. Важливо врахувати все: що необхідно знати про дитячі іграшки / Н. Вовченко // Надзвичайна ситуація. - 2011. - № 6. - С. 56-58
– Вовченко Н. О. Що необхідно знати про дитячі іграшки / Н.О. Вовченко // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 5. - С. 34-38 : фото.
– Дудова Т. Іграшка в житті дитини / Т. Дудова // Дошкільне виховання. - 2014. - № 12. - С. 7-9
– Зейда О. Як вибрати безпечну дитячу іграшку / О. Зейда // Безпека життєдіяльності. - 2016. - № 11. - С. 29.
– Вовдюк Л.В. З дитячими іграшками будьте уважні та обережні // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 7, липень. – С. 38 : фото.

.: Розділ: Інше :: 14.04.2019 15.13.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 43033  
Олександр запитує:
Добридень! Цікавить список літератури з теми "Художня деталь у творчості Тараса Шевченка", а також "Художня деталь у теорії літератури". Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бігун О. Зооморфна метафорика в поезії Тараса Шевченка / О. Бігун // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Семенюк Г. В., Снитко О.С., Івановська О. П. та ін. — Київ, 2012. — Вип. 36. — С. 23-30.
Галайчук В. Демонологічні уявлення населення Середнього Полісся про русалок / В. Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2008. — Вип. 43. — С. 320-381.
Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Я. Гарасим. — Львів : Українські технології, 2010. — 376 с.
Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / Віталій Жайворонок. — Київ : Довіра, 2006. — 703 с.
Костомаров М. Об историческом значении русской народной поэзии // Етнографічні писання Костомарова, зібрані заходом Академічної комісії української історіографії / за ред. Михайла Грушевського. — Київ : Державне видавництво України, 1930. — 352 с.
Коцюбинська М. Мої обрії : в 2 т. / М. Коцюбинська. — Київ : Дух і літера, 2004. — Т. 1. — 336 с.
Максимович М. Дні та місяці українського селянина: Етнографічна розвідка / М.О. Максимович ; упор., пер. з рос., вступна стаття та примітки В. Гнатюка. — Київ : Обереги, 2002. — 189 с.
Стрижевська Т. Ad libitum : роман / Т. Стрижевська ; передм. Т. Старченко ; дизайн, обкл., фото М. Леоновича. – К. : Смолоскип, 2014. – 327 с. : фотоіл. – (Лауреати "Смолоскипа").
Стрижевська Т. Де ESC з моїх халеп? : повість / Т. Стрижевська ; худож. О. Кузнецова. – Київ : Легенда, 2018. – 254, [1] с. – (Барвиста серія).
Стрижевська Т. Файні товсті дівки, йо! : повість / Т. Стрижевська ; худож. О. Кузнецова. – Київ : Фонтан казок, 2018. – 186, [5] c. : іл. – (Книжка про мене).

.: Розділ: Література :: 12.04.2019 19.07.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 43032  
Валерія запитує:
Добрий вечір. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:Вірші "До Богдана Хмельницького", "З думок сучасних",листування з Б.Грінченком.Однобічність оцінки творчості П.Грабовського сучасниками (М.Вороний, І.Франко,О.Маковей) й радянськими літературознавцями (О.Кисельов).
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/15257/45-Dudko.pdf?sequence=1
http://incognita.day.kiev.ua/duplicate-of-sergij-borodayevskij.html
https://library.khntusg.com.ua/grabovskiy
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=3772
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=704
https://textbook.com.ua/literatura/1481570577/s-1
file:///C:/Users/User/Desktop/apitphk_2014_32_17.pdf
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0942&T=20&lng=1&st=0
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=3771
file:///C:/Users/User/Desktop/kps_2017_29_52.pdf
http://edufuture.biz/index.php?title=УПЧ_Поезія_Грабовського
http://193.34.92.240:8080/jspui/bitstream/123456789/5419/1/Творчі зв'язки.pdf
http://md-eksperiment.org/post/20151220-talanovitij-kritik-i-literaturoznavec
http://shron1.chtyvo.org.ua/Makovei_Osyp/Pavlo_Hrabovskyi_Descho_pro_ioho_zhytie_i_diialnist.pdf
http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2623/1/Стаття - Овдійчук Л. М. 11.pdf
https://arsenkaspruk.wordpress.com/2014/09/14/арсен-каспрук-павло-грабовський-по-2/
– Кузьменко Н. М. Творчі зв’язки Івана Франка та Павла Грабовського [Електронний ресурс] / Н. М. Кузьменко, М. О. Корнієнко // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ, (Суми, 7-10 листопада 2016 р.). – Суми : СНАУ, 2016.
– Кисельов О.І. Павло Грабовський. Життя і творчість / О. І. Кисельов. – Вид. перероб. і доп . – Київ : Держлітвидав УРСР, 1959. – 281 с. : 11 л. іл.,1 портр.
– Кисельов О.І. Т. Шевченко і П. Грабовський / О.І. Кисельов. – Київ, 1939.
– Маковей О. Павло Грабовський : (Дещо про його житє і діяльність) // Літературнонауковий вістник. – 1899. – Т. VI. – Кн. 4. – С. 25.
– Павло Грабовський у документах, спогадах і дослідженнях / упор., вст. ст. та прим. О. І. Кисельова і В. М. Поважної. – Київ, 1965. – С. 164-169.
– Поважна В.М. Павло Грабовський: літературний портрет / В. М. Поважна. - Київ : Художня література, 1962. - 105 с.
– Гаєвська Н.М. Вивчення творчості Павла Грабовського : посібник для вчителя / Н. М. Гаевська. - Київ : Радянська школа, 1989. - 144 с.
– Соя Б.Г. Вивчення творчості Павла Грабовського в школі : посібник для вчителя / Б. Г. Соя. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. - 64 с.
– Горболіс Л. Охоронний модус рідної мови на чужині : на матеріалі листів Павла Грабовського / Л. Горболіс // Дивослово. - 2011. - № 6. - С. 45-47.
– Гомон П. "...В мені завжди жив перш над усе українець" : (Спроба сучасного осмислення життєпису П.А.Грабовського) / Гомон П. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 1. - С.37-43.
– Бондар М.П. Павло Грабовський / М.П.Бондар // Історія української літератури Х1Х ст. : у 3-х кн. : навч. посіб. для студ. вузів. Кн. 3 : 70-90-ті р. Х1Х ст. - Київ,1997. - С.272-298.
– Маковей О. Павло Грабовський / О.Маковей // Духовні криниці. Українська література (70-90-ті роки Х1Х ст.) : хрестоматія для 10 кл. сер. шк. Ч. 1 / упоряд. Г.Ф.Семенюк, П.П.Хропко. - Київ,1997. - С. 440-443.
– Гаєвська Н. М. Національна ідея в поезії П.Грабовського / Н. М. Гаєвська // Наукові записки / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Б.в., 2004. - Т. 13 : Інститут філології. - С. 242-248.
– Гаєвська Н.М. Павло Грабовський. Нарис життя і творчості / Н.М. Гаєвська; МО України. Іститут системних досліджень освіти. Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1994. – 120 с.
– Панченко В. Павло Грабовський / В. Панченко // Панченко В. Магічний кристал : Сторінки історії українського письменства / В. Панченко. - Кіровоград, 1995. - С. 29-76.
– Панченко В.Є. Поет революційного гарту : до 125-річчя від дня народження П. А. Грабовського / В. Панченко. - Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1989. - 47,[1] с. - (Література і мистецтво).
– Сверстюк Є. Павло Грабовський / Є. Сверстюк // Сверстюк Є. О. Світлі голоси життя / Є. О. Сверстюк. - Київ : Кліо, 2014. - С. 199-211.
– Сиваченко М.Є. Текстологія поетичних творів П. А. Грабовського / М. Сиваченко ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 1988. - 284,[2] с.
– Павло Грабовський у документах, спогадах і дослідженнях / укл.: О. І. Кисельова, В. М. Поважна. - Київ : Дніпро, 1965. - 415 с. : іл.
– Пашкова А.О. Світогляд П. А. Грабовського / А. Пашкова. - Київ : Політвидав України, 1964. - 79 с. : портр.

.: Розділ: Література :: 11.04.2019 19.12.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.765019 seconds