Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Софія із міста: Одеса :: Запитання: 43282  
Софія запитує:
Добрий ранок! Доберіть літературу за темою : розвиток туризму у Миколаївський області. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42834, № 42827.

.: Розділ: Туризм :: 7.08.2019 08.50.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Київ :: Запитання: 43281  
Ліля запитує:
Допоможіть знайти інформацію про зникаючі та рідкісні види птахів - дерихвостів. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліля! Перегляньте наступні джерела:
Ступчак Л. Кулик, зо схожий на ластівку / Л. Ступчак // День. - 2019. - 2-3 серпня. - С. 32.
Дерихвіст степовий (Glareola Nordmanni) [Електронний ресурс ] // Пернаті друзі: пташиний світ України : [веб-сайт]. - Режим доступу: http://pernatidruzi.org.ua/derykhvist_stepovyi_glareola_nordmanni.html.
Птахи України [Електронний ресурс ] // Українське товариство охорони птахів : [веб-сайт]. – Електроннні текстові дані. – Режим доступу: http://birdlife.org.ua/Derihvist-stepoviy. – Назва з екрану.
Дерихвіст степовий [Електронний ресурс ] : птахи України // Природа України : [портал]. – Електроннні текстові дані. – Режим доступу: http://aves.land.kiev.ua/1822.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 6.08.2019 13.44.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергей із міста: Полтава :: Запитання: 43280  
Сергей запитує:
Интересует поиск изданий занимавшихся сбором и публикациями статистических отчётов ВУЗов в Украине за период 1960-2015 годов, в частности экономических. В данные сборники входила информация о численности студентов, видов специальностей, успеваемости и тд.
Наша відповідь:
Добрий день, Сергію! Радимо опрацювати такі джерела інформації, підібрані за вашим запитом:

Андрущенко В. П.Основні тенденції розвитку університетської освіти в ХХІ столітті / В. П. Андрущенко // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, С. В. Курбатов та ін. ; за ред. Л.В.Губерського, А. С. Філіпенка. – Київ, 2014. – С. 57–64.

Біла книга національної освіти України / НАПН України; за заг. ред. В.Г. Кременя; [авт. кол.: Алєксєєнко Т.Ф., Аніщенко В.М., Луговий В.І. та ін. ; заст. голов. ред.: В.І.Луговий, В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко]. – Київ: Інформ. системи, 2010. – 340 с.

Заклади вищої освіти (1990-2019)
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html

Вища освіта в Україні у 2017 році : статистичний збірник. – КИЇВ, 2018. – 298 с.

"Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку", Міжнародна науково-практична конференція. Вища освіта в україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку [Текст] : матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 17-18 квітня 1996 р. / ред. В. П. Андрущенко [та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1996 .
Ч. 1 : Нова парадигма вищої освіти. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 112 с.

"Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку", Міжнародна науково-практична конференція. Вища освіта в україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку [Текст] : матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 17-18 квітня 1996 р. / ред. В. П. Андрущенко [та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1996 .
Ч. 1 (прод.), ч. 2 : Нова парадигма вищої освіти ; Інтеграція вищої освіти України в єдиний освітній простір ; . - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 100 с.

"Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку", Міжнародна науково-практична конференція. Вища освіта в україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку [Текст] : матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 17-18 квітня 1996 р. / ред. В. П. Андрущенко [та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1996 .
Ч. 3, ч. 4 : Гуманітаризація вищої освіти як засіб гуманізації ; Інноваційні технології в навчально- виховному процесі вузу ; . - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 140 с.

"Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку", Міжнародна науково-практична конференція. Вища освіта в україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку [Текст] : матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 17-18 квітня 1996 р. / ред. В. П. Андрущенко [та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1996 .
Ч. 4 (прод.) : Інноваційні технології в навчально- виховному процесі вузу. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 152 с.

Давидов, Павло Григорович. Вища освіта в Україні. ”Університетська освіта” : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти] / П. Г. Давидов, С. М. Жуков, О. А. Поцулко ; Донец. ін-т залізн. трансп., Укр. держ. акад. залізн. трансп., Каф. соц.-гуманіт. дисциплін. — Донецьк : Світ книги, 2012. — 200 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці тем та у підрядк. прим.

Статистичний збірник «Україна» : Комплексні статистичні публікації за 2000-2016 рр.
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_Ukr_.htm

Кураев А. Радянська вища освіта як альтернативний конструкт західній університетській парадигмі
http://www.edu-trends.info/soviet-higher-ed/

Майборода В. К.Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917–1985 рр.) / Майборода В. К. – Київ: Либідь, 1992. – 196 с.

Наука і вища освіта в Україні: міра інтеграції : темат. вип. / Ін-т вищ. освіти АПН України ; [редкол.: В. П. Андрущенко (голова) та ін.]. — Київ : Клас. приват. ун-т, 2009. — 307 с. : табл. — (Вища освіта України. №2, дод. 1). — Бібліогр. наприкінці ст.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — Київ : Педагогічна думка, 2016. — 448 с. — Бібліогр.: с. 21. — (До 25-річчя незалежності України)

ОСВІТА В УКРАЇНІ: БАЗОВІ ІНДИКАТОРИ : інформаційно-статистичний бюлетень
результатів діяльності галузі освіти у 2017/2018 н. р.
https://osvita.ua/doc/files/news/617/61743/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf

Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України» : [2010-2016]
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_vnz_bl.htm

Пилипенко, Валерій Євгенович. Вища освіта в Україні: історія та пострадянські реалії (соціологічний аналіз) / В. Є. Пилипенко, Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва ; Держ. вищ. навч. закл. ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. — Запоріжжя : ЗНУ, 2012. — 152 с. — Бібліогр.: с. 140–151.

Реформи освіти та науки в 50-60-х рр.
https://studopedia.su/16_161410_reformi-osviti-ta-nauki-v---h-rr.html

Стан освіти, науки і культури в середині 1960-х — у 1980-х рр.
https://studfiles.net/preview/3761816/page:2/

Черевичний, Геннадій Семенович. Вища освіта в Україні на зламі епох (1985-1991 рр.) / НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2002. — 122 с. : табл. — Бібліогр. у підрядк. прим.

Яблонський, Валентин Андрійович. Вища освіта України на рубежі тисячоліть [Текст] : проблеми глобалізації та інтернаціоналізації / В. А. Яблонський. - К. : [б.в.], 1998. - 228 с. - Библиогр.: с. 219-225.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.08.2019 09.39.20 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 43279  
Таня запитує:
Внесок О. Потебні у розвиток українського мовознавства. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо Вам переглянути наступні джерела :
Дмитренко М. Олександр Потебня — дослідник символу та фольклорної символіки / М. Дмитренко // Київська старовина. — 2005. — №5. — С. 100-116.
Українські мовознавці // Все для вчителя. — 2006.- №21. — С. 21-23.
Видатні етнографи та фольклористи 19 - початку 20 ст. // Антологія українського міфу. — Тернопіль, 2007. — С. 794-804.
Піснею зачарований // Наука і суспільство. — 2008. — № 3-4. — С. 14-15.
Кулиняк Д. Для існування людини — потрібні люди / Д. Кулиняк // Наука і суспільство. — 2009. — № 5-6. — С. 51-52.
[Творчі доробки вчителів української та російської мов] : [добірка статей] // Все для вчителя. — 2012. — № 15-16. — 1-а с. обкл., С. 4-157.
Геращенко М. В. Українські вчені та бібліографія / М. В. Геращенко // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 5-6. — С. 65-69.
Радчук В. Як перекласти поетичне «ледь-ледь»? / В. Радчук // Дивослово. — 2016. — № 3. — С. 33-37.
Лемешенко Н. Видатні діячі мовознавчої науки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 21-22. — С. 55-80.
Сто найвідоміших українців / авт. ст. М. Гнатюк, Л. Громовенко, О. Ламонова та ін. — 2-е вид., випр. і допов. — Київ : Орфей, 2002. — 587 с. : іл. — (100 найвідоміших).
Гринів О. Українська націологія, 19 - початок 20 століття : історичні нариси / О. Гринів ; худож. В.Печарський. — Львів : Світ, 2005. — 288 с.
Я пізнаю світ : дитяча енциклопедія : Українська мова / авт.-упоряд. А. Матвієнко; худож. Г. Філатов. — Київ : Школа, 2006. — 384 с. : іл. — (Я пізнаю світ).
Клімов А. А. Україна. Видатні постаті : енциклопедія / А. А. Клімов. — Харків : Ранок : Веста, 2008. — 128 с. : іл. — (Дитяча енциклопедія).
Історія українознавства : навчальний посібник / П. П. Кононенко [и др.] ; за ред. П. П. Кононенка. — Київ : Академвидав, 2011. — 510 с. — (Альма-матер).
Хорошевський А. Ю. Проект «Україна» : Галерея національних героїв / А. Ю. Хорошевський — Харків : Бібколектор, 2012. — 410 с.
Кулиняк Д. І. «За нашу і вашу свободу» : документально-історичне есе / Д. І. Кулиняк, І. Дерек — Київ : Літопис-ХХ, 2013. — 111 с. : іл., портр. — (Українці в світі).
Преварська М. І. Видатні українці : культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М. І. Преварська — Київ : Велес, 2016. — 364, [3] c. : портр. — (Гордість і слава України).
Селігей П. Педагогіка Олександра Потебні і проблеми сучасного наукового стилю : до 175-річчя Олександра Потебні / П. Селігей // Дивослово. — 2010. — № 8. — С. 36-40.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.08.2019 20.29.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Вінниця :: Запитання: 43278  
Лариса запитує:
Добрий день, цікавить інформація про діяльність музеїв в незалежній Україні.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Агеєва Н. Є. Художник і воїн Петро Сисоєвич Косолап : музеї України : [колекції творів зібрання Національного музею «Київська картинна галерея» / Н. Є. Агеєва // Країна знань. — 2018. — № 7-8. — С. 60-63.
Агєєва Н. Є. Дивний Варнек : музеї України : [колекції творів зібрання Національного музею «Київська картинна галерея»] / Н. Є. Агєєва // Країна знань. — 2017. — № 6. — С. 45-47.
Артамонова Л. Як створити шкільний музей : із історії Київського музею К. Г. Паустовського / Л. Артамонова // Всесвітня література в сучасній школі. — 2017. — № 7-8. — С. 65-69.
Бурлака О. Жива історія : село спадщини української культури в Канаді / О. Бурлака // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 5. — С. 5-17.
Галопом по... «Вервольфу» : коротка екскурсія по таємничих місцях Вінничини
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2017. — № 16. — С. 31-32.
Глєбова І. Ю. Старовинні портрети з одеського музею : музеї України : [колекції Одеського музею західного і східного мистецтва] / І. Ю. Глєбова // Країна знань. — 2018. — № 6. — С. 47.
Гриняєва Н. Національний заповідник «Хортиця» : популяризація української архітектури та зодчества / Н. Гриняєва, А. Скрябіна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2018. — № 2. — Шкільний туризм. — 2018. — Вип. 1 (62). — С. 1-8.
12 цікавих інтерактивних музеїв України // Позакласний час. — 2019. — № 6. — С. 44-49.
Дмитрюк В. В. Майсенська порцеляна в Одеському музеї західного та східного мистецтва : музеї України / В. В. Дмитрюк // Країна знань. — 2018. — № 9-10. — С. 56-57.
Етносвіт // Пам'ятки України. Історія та культура. — 2017. — № 7. — С. 16-24.
Жеплинська О. Міста. Портрет старовинного Львова : [про мистецьку виставку у Львові] / О. Жеплинська // Пам'ятки України: історія та культура. — 2018. — № 5-6. — С. 67-85.
Задорожний М. П. Музей Гуцульщини та Покуття в Коломиї : географія народних промислів / М. П. Задорожний // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 6. — С. 40-42.
Задорожний М. П. Музей писанкового розпису в Коломиї / М. П. Задорожний // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 2. — С. 2-3.
Косів Р. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького: виставка «Ікони риботицьких майстрів (1670-1750-ті рр.)» : мистецька спадщина / Р. Косів // Образотворче мистецтво. — 2018. — № 4. — С. 42-45.
Маричевська О. Майстер і час. Федір Кричевський : музеї і колекції / О. Маричевська // Образотворче мистецтво. — 2017. — № 3. — С. 116-117.
Новицька Л. В. Музей «Мій край – Поділля» : географічне краєзнавство і туризм / Л. В. Новицька // Географія та економіка в рідній школі. — 2017. — № 11. — С. 47-48.
Новицька Л. В. Музей української марки / Л. В. Новицька // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 10. — С. 30-31.
Орлова Н. Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка / Н. Орлова // Дивослово. — 2017. — № 5. — С. 61-64.
Подобєд О. Маестро Різдва : виставка в Національному музеї історії України : [«Щедрик» Миколи Леонтовича] / О. Подобєд // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 4-5.
Різниченко Ж. 30 років музейного подвижництва в Опішному : культура побуту, традиції / Ж. Різниченко // Чумацький шлях. — 2016. — № 2. — С. 28-29.
Скавронський П. С. Колочавський скансен / П. С. Скавронський // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 9. — С. 38-45.
Скавронський П. С. Краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» / П. С. Скавронський
// Географія та економіка в рідній школі. — 2016. — № 12. — С. 25-30.
Ходак І. Музейні обрії Михайла Романишина : музеї і колекції / І. Ходак // Образотворче мистецтво. — 2017. — № 3. — С. 104-106.
Шостак О. Д. Аркуші зі славетної Біблії Піскатора : музеї України : [колекції Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків в Києві] / О. Д. Шостак // Країна знань. — 2016. — № 9. — С. 44-47.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.08.2019 15.46.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.82861 seconds