Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39031
   


Автор запитання: вася із міста: хмельницький :: Запитання: 40981  
вася запитує:
доброго вечора допоможіть знайти літературу на тему: "Нормативно-правове забезпечення збереження біологічного різноманіття"
Наша відповідь:
Доброго дня, Васю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Булах І. Г. Актуальні питання правового регулювання, охорони і використання земельних ресурсів у контексті вирішення проблеми збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / І. Г. Булах // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 3. - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_47.
2. Гиренко І. В. Основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України [Електронний ресурс] / І. В. Гиренко // Актуальні проблеми держави і права. - 2013. - Вип. 70. - С. 223-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2013_70_36.
3. Гиренко І. В. Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України [Електронний ресурс] / І. В. Гиренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 63. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_63_32.
4. Євстігнєєв А. С. Правове забезпечення екологічної безпечності при здійсненні спеціального лісокористування в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Євстігнєєв // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 269-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_64.
5. Казак Р. А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі у другій половині XX ст.: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. А. Казак ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2017. - 20 с.
6. Немерцалова С. В. Концепція сталого розвитку та норми "м'якого права" у регулюванні збереження біологічного різноманіття Світового океану [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 64. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_14.
7. Немерцалова С. В. Збереження біологічного різноманіття морського середовища. Правовий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 643-647. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_103.
8. Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України: аналіз та перспективи розвитку / Г. В. Бондарук, О. О. Кагало, Л. Д. Проценко, А. М. Артов, Б. Г. Проць ; НАН України, Всесвіт. фонд природи WWF, Ін-т екології Карпат, Держ. природознав. музей. - Львів : Ін-т екології Карпат НАНУ, 2013. - 264 c.
9. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Н. Р. Малишева [та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Малишева ; Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація «Інтерекоцентр», Науково-консультаційний центр «Астюс». - Київ : Хімджест, 2003. - 175 с. - (Біорізноманіття ; № 5).
10. Пугачов М. І. Підходи з формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ [Електронний ресурс] / М. І. Пугачов, П. М. Музика, В. Д. Гуменний, С. Г. Шаловило // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3(5). - С. 195-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(5)__27.
11. Січко А. В. Законодавче забезпечення регулювання правових засад охорони біорізноманіття і ландшафтів [Електронний ресурс] / А. В. Січко // Таврійський науковий вісник. - 2013. - Вип. 84. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_52.
12. Якимчук А. Ю. Адаптація законодавства щодо збереження біорізноманіття у контексті інтеграції України до європейського союзу [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Економіка та держава. - 2014. - № 5. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_5_31.
13. Якимчук А. Ю. Державна політика збереження біорізноманіття як фактор забезпечення життєдіяльності суспільства [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Економіка та держава. - 2014. - № 3. - С. 149-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_3_37.
14. Якимчук А. Ю. Діагностика сучасних проблем у функціонуванні системи державного управління збереженням біорізноманіття України [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 2. - С. 130-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_2_33.
15. Якимчук А. Ю. Зарубіжний досвід здійснення державної екологічної політики: управління збереженням біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 4. - С. 76-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_4_16.
16. Якимчук А. Ю. Засади формування системи державного управління збереженням біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2014_1_8.
17. Якимчук А. Інструменти державного регулювання збереження біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Якимчук // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 1. - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_1_12.
18. Якимчук А. Механізми державного регулювання збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2013. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_17.
19. Якимчук А. Основні напрями державної політики у сфері збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук // Актуальні проблеми державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 155-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2013_4_46.
20. Якимчук А. Ю. Системний підхід до реалізації державного регулювання збереження біорізноманіття[Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_4_14.
21. Якимчук А. Ю. Формування механізмів державного управління збереженням біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. - 2013. - Вип. 19, № 4. - С. 309-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvse_2013_19_4_38.
22. Якимчук А. Ю. Характеристика стану біорізноманіття: порівняльний аналіз системи державного управління України та розвинених держав світу [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук. // Державне будівництво. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_27.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.09.2017 23.16.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернівці :: Запитання: 40980  
Олена запитує:
Доброго вечора,шукаю літературу для магістерською роботи за спеціальністю "менеджмент" на тему "Управління асортиментом і якістю товарів торговельного підприємства на сучасному етапі розвитку економіки".література бажано за 2007-2017 рр.буду дуже вдячна Вам за допомогу!
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Безродна, С. М. Впровадження стратегічно орієнтованого підходу до управління якістю продукції на підприємствах ресторанного господарства України [Текст] / С. М. Безродна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 114-119. - Бібліогр. 17 назв

Бужин, О. А. Управління продовольчою безпекою: якість продовольчої доступності / О. А. Бужин // Формування ринкових відносин в Україні / Науково-дослідний економічний інститут. - 2011. - № 12.- . - С.122-126. - Бібліогр. в кінці ст.

Влащук, М. Якість розширює інтеграцію [Текст] / М. Влащук // Вісник Міністерства доходів і зборів України : Офіційне видання державної податкової адміністрації України. - 2014. - № 41. - С. 48-49

Гунькало, А.Методика управління якістю продукції за допомогою інтелектуальної системи [] / А. Гунькало, О. Бойко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2011. - № 2. - С. 61-64 : мал. - Бібліогр. с. 64 (6 назв)

Комерційна діяльність : підруч. / за ред. проф. В.В. Апопія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 558 с.

Лозюк В. М. Оптимізація асортиментного портфеля торговельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. М. Лозюк; МОНМС України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - 21 c. - укp.

Мазепа Т. Сучасні підходи до визначення сутності асортиментної політики торговельного підприємства / Т. С. Мазепа //Економіка: проблеми теорії та практики : зб.наук. праую. – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2006. – Вип. 219. – Т.1. – С. 123-133.

Меленюк, В. О. Визначення ефективності управління якістю продукції на підприємствах промисловості [Текст] / В. О. Меленюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2011. - № 5. - С. 146-152. - Бібліогр. в кінці ст.

Павленкова , Л. Скористайтеся регламентом органолептичного оцінювання якості круп, порядком проведення дегустації та рекомендованими шкалами / Л. Павленкова , Л. Тележенко, В. Гулавський // Зерно і хліб. - 2010. - № 2 . - С. 24-26

Петренко, К. Система управління якістю продукції на підприємстві як чинник його ефективної діяльності [Текст] / К. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 32-34. - Бібліогр. в кінці ст.

Семенов, Г. А. Сутність та етапи процесу управління якістю продукції [Текст] / Г. А. Семенов, О. О. Єропутова, О. О. Плаксюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2011. - № 2. - С. 188-193. - Бібліогр. в кінці ст.

Ситжанова А.М. Теоретические аспекты определения ассортиментной политики предприятия / А.М. Ситжанова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2010. – Т. 3, вып. 27–1. – С. 183–185.

Ситниченко, В. Системи управління безпекою ланцюга постачання за ISO 28000. Практичні аспекти / В. Ситниченко, Г. Кісельова, Є. Стоякін // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2010. - № 1. - С. 53-56. - Бібліогр. с. 56 (8 назв)

Степаненко, Сергій. Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом / Сергій Степаненко // Журнал європейської економіки / Видання Тернопільського національного економічного університету . - 2014. -т.13. - № 1. - С.80-93.

Труш, Ю. Л. Принципи управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі [Текст] / Ю. Л. Труш, Ю. Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 10. - С. 106-109 : табл. - Бібліогр. 4 назв

Хоптюк А. Теоретичні аспекти управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства / А. Хоптюк, Є. Кравчук // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 10. — С. 84–90.

Шевчун, М. Б. Якість логістичних процесів - фактор успішного розвитку торговельного підприємства [Текст] / М. Б. Шевчун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - С. 186-189. - Бібліогр. в кінці ст.

Шимко О. В. Формування асортиментної політики торговельного підприємства: маркетинговий підхід / О. В. Шимко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 11. - С. 408-413. - Бібліогр.: 10 назв.

Шушкова О. В. Окремі аспекти управління товарним асортиментом підприємства / О. В. Шушкова, І. М. Глубока // Вісник СНАУ. – 2010. – Вип. 5/1. – С. 64-69.

Юрова Н.А. Управление ассортиментом как функциональный аспект коммерческой деятельности / Н.А. Юрова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2009. – Вып. 8(141). – С. 83–89. – (Серия «Экономика и менеджмент»).

Юр'єва, П. Б. Пріоритетні напрями формування сучасної торговельної політики України / П. Б. Юр'єва // Формування ринкових відносин в Україні/ Науково-дослідний економічний інститут. - 2011. - № 12.- С. 40-46. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.09.2017 20.52.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Хмельницький :: Запитання: 40979  
Діана запитує:
доброго дня... допоможіть будь ласка підібрати література за 2015-2017 рр, для напи сання курсової на тему "Новий публічний менеджмент як модель публічного адміністрування. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права / І. М. Кучеренко. – Київ : ІДіП, ДП «Юридичне видавництво «Аста», 2004. – 328 с.
Підходи, інструменти та моделі менеджмент-орієнтованої діяльності в публічному адмініструванні [Текст] : наук. розроб. / [Ю. П. Шаров та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2011. - 62 с. : рис., табл. - (Бібліотека слухача НАДУ. Публічне адміністрування).
Розроблення підходів та моделей адаптації системи управління місцевим розвитком до стандартів Європейського Союзу [Текст] : наук. розробка / [Ю. А. Шаров та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - К. : [НАДУ], 2010. - 35 с. : рис. - (Бібліотека слухача НАДУ. Публічне адміністрування).
Солових В. П. Новий публічний менеджмент як одна із моделей організації системи державного управління / В. П. Солових. // Державне будівництво. - 2009. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_7
http://vestnikzgia.com.ua/article/view/102146
http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10bozuds.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws

.: Розділ: Держава і право :: 18.09.2017 16.10.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Львів :: Запитання: 40978  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему:" Оцінка впливу на довкілля Бурштинської ТЕС"
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліна! Пропонуємо Вам переглянути навтупні джерела:
Безрук З. Л. Створення системи техногенно-екологічного моніторингу забруднення атмосфери. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності // Науково-технічний журнал. - 2004. - № 2. - С. 66-71.
Екологічні аспекти формування агроценозів у зоні впливу Бурштинської ТЕС - http://www.confcontact.com/2013-specproekt/eg2_shuvar.htm
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ - http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2017/27_5/14.pdf
Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року в новій редакції. – Полтава: Полтавський літератор, 2007. – 162 с.
Швець Л. С. Біоіндикація інтенсивності забруднення довкілля за показниками фертильності пилкових зерен різних рослин / Л. С. Швець // Досягнення біології і медицини. – 2011. – Т. 17, № 1. – С. 40-44.
Шквар А. І. Вплив техногенного навантаження Бурштинської ТЕС на прилеглі території / А. І. Шквар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 162. Ч. 2. – С. 106-110.
http://ua.textreferat.com/referat-5301-1.html
http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/4066/1/as705.pdf
http://masters.donntu.org/2010/feht/kornienko2/library/article4.htm
http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/49/4/14/14.pdf

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.09.2017 11.21.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 40977  
Анастасія запитує:
Доброго вечора. Прошу Вас підібрати літературу з поняття « оплата праці» у працях авторів з 2000-2017 рр.( бажано не менше 50 авторів). З повагою, Анастасія.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
Ваш запит дуже об'ємний. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела(зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Божко В. М. Поняття заробітної плати [Електронний ресурс] / В. М. Божко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 29. - С. 267-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2005_29_49.
2. Бурнягіна Ю. М. Локальне правове регулювання оплати праці: теоретико-прикладне дослідження : монографія / Ю. М. Бурнягіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 221 c.
3. Вегера В. М. Оплата праці: поняття, особливості [Електронний ресурс] / В. М. Вегера // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 73. - С. 419-425. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_73_69.
4. Валецька О. В. Правове регулювання оплати праці : монографія / О. В. Валецька ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. - 219 c.
5. Гнатенко Є. П. Аспекти обліку та законодавчо-нормативного регулювання оплати праці [Електронний ресурс] / Є. П. Гнатенко, О. В. Санченко. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(1). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__22.
6. Головачова А. О. Розмежування понять "заробітна плата" та "оплата праці" [Електронний ресурс] / А. О. Головачова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2014. - Вип. 22. - С. 84-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2014_22_12.
7. Гордеюк А. О. Поняття заробітної плати як юридичної категорії [Електронний ресурс] / А. О. Гордеюк // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 199-203. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2012_1_30.pdf.
8. Гуня В. О. Заробітна плата: українські та світові реалії [Електронний ресурс] / В. О. Гуня, К. В. Кислиця // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. - 2016. - Вип. 18-19. - С. 24-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspttp_2016_18-19_6.
9. Довбиш К. К. Поняття і сутність принципів правового регулювання оплати праці [Електронний ресурс] / К. К. Довбиш // Право та інноваційне суспільство. - 2016. - № 2. - С. 68-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2016_2_12.
10. Долюк А. В. Витрати на оплату праці як економічне поняття та об’єкт бухгалтерського обліку[Електронний ресурс] / А. В. Долюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_1_14.
11. Кір'ян В. Заробітна плата як об'єкт державної макроекономічної політики [Електронний ресурс] / В. Кір'ян // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 1. - С. 16-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_1_5.
12. Крючко О. С. Удосконалення оплати праці в контексті соціально-економічного розвитку регіонів [Електронний ресурс] / О. С. Крючко // Фінансовий простір. - 2013. - № 1. - С. 106-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2013_1_24.
13. Лаптій І. Оплата праці і заробітна плата: щодо питання термінології / І. Лаптій // Право України. - 2005. - № 7. - С. 81-84.
14. Луняк І. В. Заробітна плата як найважливіший фактор реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Луняк // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 21. - С. 21-24.
15. Овсюк Н. В. Сутність та особливості понять "оплата праці” та "заробітна плата” визначених в нормативно-правовій базі україни [Електронний ресурс] / Н. В. Овсюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 3(2). - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3(2)__7.
16. Олійник В. Оплата праці в державному секторі: термінологічний аспект [Електронний ресурс] / В. Олійник // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2016. - № 3. - С. 56-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2016_3_9.
17. Оплата праці : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / ред.: В. Д. Лагутін ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк : Ред.-вид. від. "Вежа", 2000. - 483 c.
18. Саух І. В. Особливості формування затрат на оплату праці: до проблеми уточнення понятійного апарату [Електронний ресурс] / І. В. Саух. // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_1_49.
19. Сергієнко О. М. Заробітна плата: еволюція поглядів та система формування [Електронний ресурс] / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 212-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_4_47.
20. Стасишен М. С. Організація оплати праці в контексті добробуту людства [Електронний ресурс] / М. С. Стасишен, О. В. Ногова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2012. - Вип. 21-22(2). - С. 249-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2012_21-22(2)__36.
21. Студенець В. О. Оплата праці як соціальний чинник ефективності трудової діяльності [Електронний ресурс] / В. О. Студенець // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2013. - № 2. - С. 221-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2013_2_36.
22. Сьомченко В. В. Заробітна плата як соціально-економічна категорія [Електронний ресурс] / В. В. Сьомченко, К. О. Засипко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2016_1_17.
23. Федорчук Н. В. Заробітна плата: теоретичні основи, українські реалії і світові стандарти [Електронний ресурс] / Н. В. Федорчук. // Ефективна економіка. - 2013. - № 8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_12.
24. Шахно А. Ю. Система грейдування як сучасна форма оплати праці на підприємстві [Електронний ресурс] / А. Ю. Шахно // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 187-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_47.
25. Шевченко Н. Л. Правова природа та мінімальні стандарти у сфері оплати праці [Електронний ресурс] / Н. Л. Шевченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2013_4_30.
Додатково див. електронні каталоги бібліотек:
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Національна бібліотека ім. В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.09.2017 22.03.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.290608 seconds