Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42720
   


Автор запитання: Поліна із міста: Бахмач :: Запитання: 44708  
Поліна запитує:
Вітаю, шановні добродії! Допоможіть, будь ласка, у пошуці літератури для дисципліни "Маркетинг високотехнологічної (наукомісткої) продукції". Бажано у електронному вигляді (підручники, дисертації, статті, монографії тощо). Дуже вдячна Вам за Вашу титанічну працю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Поліно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Виноградов О. Механізм застосування маркетингових засад в інноваційній діяльності корпоративних підприємств / О. Виноградов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 68-75.
Гатиятуллина Д. Территориальный маркетинг как инструмент управления внедрением технологий энергосбережения и повышением энергетической эффективности (вопросы методологии) / Д. Гатиятуллина // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – № 6. – С. 237-247.
Гумерова Г. Маркетинг инноваций в экономике промышленных предприятий региона / Г. Гумерова, О. Костина // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. – 2003. – № 4. – С. 64-69.
Ілляшенко Н. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н. Ілляшенко. – Суми : «Вид-во СумДУ», 2011. – 192 c.
Короткова Т. Концепция инновационного маркетинга высокотехнологичной продукции / Т. Короткова, А. Власов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 1 (33). – С. 279-282.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. 2-е европ. изд. / Ф. Котлер, Г. Армстронг – М.; СПб.; Киев : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.
Матковская Я. Коммерциализация рыночных инноваций – парадигма инновационного маркетинга / Я. Матковская // Маркетинг. – 2010. – № 4. – С. 39-46.
Чёрная И. Социальные императивы маркетинга инноваций региона [Електронний ресурс] / И. Чёрная // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 3. – Режим доступу: http://www.teoria-practica.ru/-3-2012/economics/chernaya.pdf 0,5.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 19.09.2020 18.05.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: м. Буча :: Запитання: 44707  
Марина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть підібрати інформацію з Теми: "Методика диференційованого фізичного виховання учнів старшої школи з відхиленнями у стані здоров’я"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам звернути увагу на наступні ресурси:
https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/vidguk/Д_26.053.14/Відгук_опонента_Присяжнюк.pdf
ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Бублей Тетяни Анатоліївни на тему: “Методика диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної школи з відхиленням у стані здоров’я”
http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/issue/viewFile/4193/1566
Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 20 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2016. – 228 с.
Гуртова Т. В., Цьовх Л. П. ШЛЯХИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ, ХВОРИМИ НА ОЖИРІННЯ.- С. 57-61
http://eprints.zu.edu.ua/24336/1/НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПЕД. ТЕХНОЛОГІЇ.pdf
Сутула В.О., Власов Г.В., Булгаков О.І. Сучасні педагогічні технології в системі фізичного виховання школярів. – Харків: 2013. – 117 с.
http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/12586/Адаптивне фізичне виховання;.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Адаптивне фізичне виховання. Методичні рекомендації до проведення практичних занять зі студентами спеціальності «Фізична реабілітація» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямами підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» / Укладач: Печко О.М., Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 37 с.
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/17063/1/Невелика,Зелененко_тези-converted.pdf
НЕВЕЛИКА А.В., ЗЕЛЕНЕНКО Н. О. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПОВ’ЯЗАНОЇ З ФОРМУВАННЯМ В УЧНІВ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ
А також друковані джерела:
Арефьєв В. Г. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ//Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова.- 2017.- Випуск 3.- С. 29-33
Дикий О.Ю. Сучасні підходи до організації фізичного виховання школярів // Педагогічний пошук.- 2019.- №1.- С. 24-28
Успіхів!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 18.09.2020 22.54.40 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Київ :: Запитання: 44706  
Ярослав запитує:
Доброго дня! Підкажіть інформацію для написання есе про Олександра та Володимира Барвінських. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Перегляньте наступні джерела:
Видавнича діяльність О. Барвінського : [антологія праць з укр. історії “Руська історична бібліотека”] // Великий переділ : незвичайна історія М. Грушевського / С. Плохій. – Київ : Критика, 2011. – С. 172-178.
Іваницька Л. В. Барвінський Олександр Григорович : (псевдонім – Австрієць, А. Подолянин та інші). Історик, педагог, журналіст, один з лідерів українського національного руху в Галичині / Л. В. Іваницька // Діячі науки і культури України : нариси життя і діяльності. – Київ, 2007. – С. 27-30.
Олександр Барвінський (1847-1926) // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах / В. А. Мосіяшенко. – Суми, 2005. – С. 123-126.
Павлишин С. Пам’ять роду і народу : (палка родина Барвінських) / С. Павлишин // Дзвін. – 1993. – № 4–6. – С. 124-129.
Романюк С. Олександр Барвінський – публіцист, редактор, видавець / С. Романюк. – Львів : [б. в.], 2009. – 374 с.
Аркуша О. Олександр Барвінський [Електронний ресурс] / О. Аркуша // Західно-українська народна республіка. 1918-1923. Уряди. Постаті [Електронний ресурс] / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів. 2009. - 350 с. - Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/18/040Barvinsk.pdf.
Барвінський Володимир [Електронний ресурс] // Тернопільська обласна бібліотека для молоді : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:
https://tobm.org.ua/barvinskyy-volodymyr/. - Назва з екрана.
Барвінський Олександр [Електронний ресурс] // Тернопільська обласна бібліотека для молоді : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://tobm.org.ua/barvinskyy-oleksandr/. – Назва з екрана.
Чорновол І. Володимир Барвінський – засновник «Діла». Трагічність & культ особи [Електронний ресурс] / І. Чорновол // Фотографії старого Львова : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/volodymyr-barvinskyj-zasnovnyk-dila-trahichnist-kult-osoby/.

.: Розділ: Історія :: 18.09.2020 13.12.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44705  
Марина запитує:
Підберіть літературу за темою: Система оподаткування в Україні: місцеві податки і збори. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Андрущенко В. Л. Податковi системи зарубiжних країн / В. Л. Андрущенко. — Київ : Комп'ютер прес, 2016. — 326 с.
Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 624 с.
Гапонюк М. А. Місцеві фінанси : навч. посіб. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова. - Київ : КНЕУ, 2012. - 184 с.
Городецька Т. Е. Методологічні основи функціонування системи місцевого оподаткування в Україні / Т. Е. Городецька, В. Е. Федченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 25-28.
Дахнова О. Є. Аналіз дохідної бази місцевих бюджетів України / О. Є. Дахнова, Ж. В. Грезнова // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 8/2. – С. 10-13.
Дмитровська В. С. Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів / В. С. Дмитровська // Вісник ЖДТУ. - 2014. - № 1. - С. 349-353.
Кириленко О. П. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний та ін. - Київ : ТОВ «Підприємство ві ен ей», 2016. - 396 с.
Кузькін Є. Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування / Є. Ю. Кузькін // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 34-47.
Лютий І. О. Оцінка фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад / І. О. Лютий, Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2019. – № 7. – С. 92–112.
Палійчук Т. В. Фіскальна децентралізація та механізми її реалізації в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Т. В. Палійчук ; ДННУ «Акад. фінанс. упр.». – Київ, 2019. – 25 с.
Патицька Х. О. Напрями стимулювання економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації / Х. О. Патицька // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 39-48.
Письменний В. В. Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика формування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / В. В. Письменний ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 40 с.
Рябоконь О. Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів / О. Рябоконь, О. Чеберяко // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - 2014. - № 8. - С. 58-61.
Податкова система : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. В. Л. Андрущенка ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 414 с.
Степанюк А. В. Роль фінансової децентралізації в управлінні системою фінансів місцевого самоврядування / А. В. Степанюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 3. – С. 83-87.
Череп О. Г. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. Г. Череп, О. Ю. Столяр. – Київ : Кондор, 2018. – 467 с. : рис., табл.
Дудко В. М. Система оподаткування України і шляхи її удосконалення [Електронний ресурс] : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра ; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / В. М. Дудко ; керівник Ю. М. Шкодкіна. – Суми : СумДУ, 2020. – 34 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/78569/1/Dudko_Bachelous_ paper.pdf.
Кравченко Т. О. Місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс] : робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра ; спец.: 072 - фінанси, банківська справа та страхування / Т.О. Кравченко ; наук. керівник І. В. Білоус. – Суми : СумДУ, 2020. – 33 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/79390/1/Kravchenko_local_budgets.pdf.
Мельник О. П. Бюджетне планування: новації та перспективи [Електронний ресурс] / О. П. Мельник // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2017 р. / Держ. фіскальна служба України ; Ун-т держ. фіскальної служби України ; Навч.-наук. ін-т права [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 285–287. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/1858/1/1789_IR.pdf.
Таукешева Т. Д. Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Т. Д. Таукешева, Г. В. Даудова // Теорія та практика державного управління. – 2015. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-1/doc/3/02.pdf.
Таукешева Т. Д. Бюджетоутворюючі податки місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації [Електронний ресурс]/ Т. Д. Таукешева, Г. В. Даудова // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 3. – С. 150-155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_3_26.
Швайко М. Л. Особливості податкової політики України у сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. Л. Швайко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019 . - № 16 . – С. 33-38. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2019/7.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.09.2020 09.56.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 44704  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для дипломної по темі: "Радіореклама: жанрові та функціональні особливості". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Гиріна Т. Системно-функціональна трансформація радіореклами як елемент конструювання гіперреальності [Електронний ресурс] / Т. Гиріна. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/49191/2/2018_Hyrina_T-Systemno_funktsionalna_transformatsiia_40-45.pdf

Головенко І. Виражальні засоби в інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних радіожанра [Електронний ресурс] / І. Головенко. – Режим доступу: http://194.44.198.33/faculty/jur/vypusk7/n15/tv15-19.pdf

Гоян О. Я. Технологія продажу в комерційному радіоефірі [Електронний ресурс] / О. Я. Гоян. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1372

Гулакова Г. В. Соціальна реклама як складова інформаційно-мотиваційного механізму державного управління : автореф. дис. канд. наук з держ. управління / Г. В. Гулакова. – Донецьк, 2013. – 29 с.

Жанри радіореклами. Їх характеристика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lektsia.com/12x892a.html

Ковальчук М. С. Лексичні особливості рекламних текстів [Електронний ресурс] / М. С. Ковальчук, В. С. Алексєєв // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – 2015. – Вип. 16. – С. 70-77. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dlgum_2015_16_10.pdf

Ковтун Н. Особливості використання числівників у радіорекламі: функціональний та монокультурний аспекти // Стиль і текст: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – Вип. 9. – С. 105-114.

Крайнікова Т. С. Культура медіа споживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : автореф. дис. д-ра наук із соц. комунік. / Т. С. Крайнікова. – К., 2010. – 28 с.

Радіореклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stud.com.ua/63434/marketing/radioreklama

Реклама та PR у масово-інформаційному просторі / T. Ю. Ковалевська, Н. В. Кондартенко, Н. В. Кутузова та ін. – Одеса, 2009. – 400 с.

Ромат Е. В. Реклама. История. Теория. Практика / Е. В. Ромат. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 544 с.

Сингаївська А. В. Проблема рекламних жанрів у контексті нормативної текстуальної етикетизації рекламного дискурсу [Електронний ресурс] / А. В. Сингаївська, С. К. Топачевський. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/9207/1/09savprz.pdf

Смирнов В. В. Реклама на радио / В. В. Смирнов. – М. : РИП-холдинг, 2004. – 130 с.

Технології виробництва радіо реклами [Електронний ресурс]. – Ренжим доступу: https://stud.com.ua/34927/marketing/tehnologiyi_virobnitstva_radioreklami

Форми і жанри радіо реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studme.com.ua/1408102710223/marketing/formy_zhanry_radioreklamy.htm

Фурдуй М. Мовні засоби увиразнення рекламних текстів [Електронний ресурс] / М. Фундуй. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=298

Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Харків, 2010. - 352 с.

Хоменко І. В. Художнє радіомовлення у системі соціальних перетворень : автореф. дис. д-ра наук із соц. комунік. / І. В. Хоменко. – К., 2013. – 32 с.

Шапоренко В. Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. Шапоренко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – 2015. – № 5. – С. 460–470. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Zb/NDI2015/JRN/PDF/42.pdf

Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. – 2014. - № 4(20). – С. 152-156. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drsk_2014_4_33.pdf

Шапоренко В. В. Тенденції розвитку сучасної української радіореклами: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Наукові записки інституту журналістики. – 2016. – Том 61 (листопад-грудень). – С. 67-71. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2015_61_13.pdf

Шевченко В. Дослідження інтонації в радіорекламі / В. Шевченко // Маркетинговые исследования в Украине. - 2005. - № 2. - С. 59-63.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 17.09.2020 09.27.59 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.612613 seconds