Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38921
   


Автор запитання: Олена із міста: Чернівці :: Запитання: 40868  
Олена запитує:
Доброго дня! Прошу вашої допомоги у пошуку матеріалів( підручники, статті) які пов'язані з цією темою:"Ювенальна психологія". Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Олено! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Т. 10, вип. 4. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / ред.: С. Д. Максименко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2008. - 391 с. - укp.
Розглянуто питання формування психологічної компетентності у фахівців ювенальної юстиції (інспекторів кримінально-виконавчої інспекції) як ключової компоненти їх професійної діяльності.

Боротьба з правопорушеннями у молодіжному середовищі: вітчизняний та міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2 черв. 2010 р., Донецьк / ред.: В. М. Бесчастний; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Донец. юрид. ін-т. - Донецьк, 2010. - 363 c.

Гусєв А. І. Ювенальна юстиція : Навч. посіб. / А. І. Гусєв, Ю. Б.а Костова, Н. М. Крестовська, Т. Є. Семікоп, І. Г. Терещенко; Одес. юрид. ін-т ХНУВС, Від. КМСН УМВС України в Одес. обл., Одес. обл. група медіації. - О., 2006. - 242 c.

Игошев К.Е. Опыт социально-психологического анализа личности несовершеннолетних правонарушителей / Константин Еремеевич Игошев. –М.: Наука, 1967. – 79 с.

Кочемировська, Олена Олексіївна Ювенальна юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / О. О. Кочемировська, А. А. Гришко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2010 .
Ч. 1 : Дитина в конфлікті із законом. - 2010. - 36 с. - Бібліогр.: с. 32-35.

Кушнарьов, С. В. Методи психолого-педагогічного впливу на неповнолітніх правопорушників / С. В. Кушнарьов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2011. - № 2. - С. 85-90. - Бібліогр. в кінці ст.

Марчак В. Я. Особливості розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх і застосування до них примусових заходів виховного характеру : навч.-метод. посіб. / В. Я. Марчак, В. І. Руляков; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2008. - 135 c. - укp.

Матеріали звітної наукової конференції факультету з підготовки слідчих : 22 лют. 2008 р., Львів / Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2008. - 144 c. - укp.

Подготовка специалистов по реализации психотехнологий восстановительного правосудия в сфере ювенальной юстиции : материалы и доклады регион. науч.-практ. конф., 26 янв. 2007 г., Луганск / ред.: А. С. Звонок, А. И. Левченков, Б. Г. Нагорный, В. А. Олейников, В. А. Перепечаенко; Луган. обл. группа мадиации, Луган. обл. упр. юстиции, Луган. гос. ун-т внутр. дел, Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля, Луган. нац. пед. ун-т им. Т.Шевченко. - Луганск : ЧП Пальчак, 2007. - 116 c

Психологічні аспекти ювенальної юстиції [Текст] : навч. посіб. / Одес. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.: Л. І. Мороз та ін.]. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. - 228 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 223-228, в кінці тем.

Цифра, Юлія. Покарання чи соціальна реабілітація? [Текст] : [засід., 23 жовт. 2012 р., м. Київ] / Ю. Цифра ; фот. О. Прокопчук // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. - 2012. - N 21. - С. 24-25

Шипшин, С. С. Программа подготовки специалистов-психологов по теме "Психолог в уголовном и гражданском процессе при рассмотрении дел в интересах несовершеннолетних" [Текст] / С. С. Шипшин // Психология в вузе : Ежеквартальный научно-методический журнал. - 2009. - N 1. - С. 110-118

Шипшин, Сергей Сергеевич. Проблемы ювенальной юстиции: взгляд психолога [Текст] / С. С. Шипшин // Социальная педагогика. - 2011. - № 2. - С. 99-112. - Бібліогр.: с. 100-104

Энциклопедия юридической психологии / [общ. ред. А.М.Столяренко]. - М.: Закон и право: ЮНИТИ, 2003. – 607 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.06.2017 11.15.58 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 40867  
Тетяна запитує:
Доброго дня , допоможіть підібрати інформацію на тему "Правові основи регулювання діяльності інформаційних центрів".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://pidruchniki.com/15931106/politologiya/pravove_regulyuvannya_informatsiynoyi_sferi_ukrayini
http://pravo.puet.edu.ua/files/lic2016bac/ip_03.pdf
http://www.viche.info/journal/3666/
http://labook.com.ua/book_osnovi-organizaci-informacijno-diyalnosti-u-sferi-upravlinnya_690/9_rozdil-6.-pravovi-osnovi-regulyuvannya-informacijno-diyalnosti
– Дерев'янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності : навч. посібник / А. Г. Дерев'янко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. - Київ : [б.в.], 1999. - 78 с.

.: Розділ: Загальні :: 25.06.2017 10.52.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Львів :: Запитання: 40866  
Оксана запитує:
Доброго дня. Допоможіть з літературою на тему: об’єкт кримінально-правової охорони, як права на працю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксана! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 40470.

.: Розділ: Держава і право :: 23.06.2017 17.46.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ТЕТЯНА із міста: КИЇВ :: Запитання: 40865  
ТЕТЯНА запитує:
ДОБРОГО ДНЯ! БУДЬ ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ В НАПИСАННІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ: "Теоретичні та методичні засади оцінювання банка-контрагента та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення" ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!
Наша відповідь:
Добридень, Тетяно! Для вас підібрані такі джерела інформації:
Андрушків, Т. Прoблеми oцінки кредитoспрoмoжнoсті пoзичальників банками в періoд рoзвитку екoнoмічнoї кризи [Текст] / Т. Андрушків, Н. Андрушків // Наука мoлoда. – 2008. – № 10. – С. 91-95.
Бондаренко Ю.В. Порівняльний аналіз підходів щодо оцінки кредитоспроможності позичальника – юридичної особи / Ю.В. Бондаренко // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія: Економічні науки. – 2012. - № 1. – С. 18-25.
Бордюг В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку / В.В.Бордюг // Вісник університету банківської справи
національного банку України. – 2008. - № 3. – С. 112-115.
Бочарніков, В. Оцінка фінансового стану банків-контрагентів за умови неповних даних [Текст] / В.Бочарніков, І.Волошин, О.Циганок // Вісник Національного Банку України. - 2000. - № 11. - С. 18-19
Бугель, Ю. Oснoвні шляхи вдoскoналення сучасних метoдів oцінки кредитoспрoмoжнoсті пoзичальника [Текст] / Ю. Бугель // Банківська справа. – 2007. – № 4. – С. 54-60.
Грищенко, Андрій.Оцінка кредитного ризику форвардних валютних угод / Андрій Грищенко, Антон Пікус, Аліна Ігнатюк // Банківська справа. - 2013. - № 2. - С. 104-113 : граф. - Бібліогр. в кінці ст.
Гідулян А. Актуальні питання поліпшення методики оцінки редитоспроможності позичальників банкамиУкраїни / А. Гудулян // Вісник НБУ. – 2012. – С. 50–53.
Дараган В. П. Аналіз кредитоспроможності банків-контрагентів – цільова функція управління на ринку міжбанківського кредитування [Електронний ресурс] / В. П. Дараган // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_2_4
Довгань Ж.М. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи // Вісник НБУ. – 2010. - № 8. – С. 51-55.
Еркес О. Є. Критерії визначення проблемного банку / О. Є. Еркес // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Випуск31. - СУМИ: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. - С. 71-79.
Кузнєцова, Ірина Сергіївна. Венчурні інвестиції: сутність, форми, контрагенти / І. С. Кузнєцова // Науково-технічна інформація. - 2007. - N 1. - С. 40-43. - Бібліогр. в кінці ст.
Любіч О. О. Моделювання впливу паніки серед контрагентів на ризик ліквідності банку [Електронний ресурс] / О. О. Любіч, Г. П. Бортніков, В. О. Ткачук // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. - 2014. - Вип. 19. - С. 221-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/emmses_2014_19_15
Нікітін А. В. Підходи до регулювання руху грошових потоків контрагентів банку [Електронний ресурс] / А. В. Нікітін // Бізнес Інформ. - 2012. - № 10. - С. 204-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_10_49
Пасічник І., Вовк В. Розробка аналітичного інструментарію оцінки
ефективності кредитної політики банку // Вісник НБУ. – 2008. - № 1. – С. 36-39.
Пастернак, Андрій. Аналіз банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування [Текст] / А. Пастернак // Ринок цінних паперів України : Науковий, виробничо-практичний журнал. - 2012. - № 5/6. - С. 11-16 : рис.
Пастернак А. Л. Методика аналізу кредитоспроможності банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування : автореф. дис... канд. екон. наук / А. Л. Пастернак; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - К., 2007. - 19 c.
Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : Постанова Правління Національного Банку України від 25.12.2013 № 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.
Семко В. М. Проблеми оцінки фінансового стану банків-контрагентів в Україні та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. М. Семко // Вісник Української академії банківської справи. - 2013. - № 2. - С. 80-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUABS_2013_2_18
Сирчин О. Л. Про встановлення лімітів банкам-контрагентам при проведенні кредитних операцій на міжбанківському ринку України [Електронний ресурс] / О. Л. Сирчин // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - Вип. 3(2). - С. 181-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_3(2)__30
Терещенко О. Нові підходи до оцінки кредиспроможності позичальників – юридичних осіб / О. Терещенко // Вісник НБУ. – 2012. – С. 26–30.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з інспектування банків "Система оцінки ризиків" / Національний банк; Вказівки від 15.03.2004 № 104
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04
Скочеляс Ігор Михайловичю СУЧАСНІ ФОРМИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ-ЮРИДИЧНИХ ОСІБ : Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1905/1/Skochelyas I.M., BSzm-51.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.06.2017 12.02.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Днепропетровск :: Запитання: 40864  
Лілія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка поповнити народознавчу скарбничку вчителя: звичаї та обряди українців. Сценарії, виховні та просвітницькі години. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Лілія. Скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:

1.Українські традиції та звичаї: для дітей середнього шкільного віку / [ Авт.- упорядники В.М. Скляренко
[ та інш.]; Худож.-ілюстр. В.М. Юденков ].– Харків: Фоліо, - 2008. – 318с. – (Дитяча енциклопедія).

2.Воропай, Олекса. Звичаї українського народу: [ Етногр. нарис] / О. Воропай. – К.: Школа, 2006.- 384с.: іл.

3.Українська народна обрядова поезія: Збірник: для дітей середнього та старшого шкільного віку / [ Упорядник тексту, передм., підготовка навч. – метод. матеріалів К.Г. Борисенко]. – К.: Школа.; 2006. – 279с. : іл. – (Б-ка шкільного класика).

4.Скуратівський, Василь. Український рік: Розповіді. / В.Т. Скуратівський; [ іл. Є. Попова]. – К.: Веселка, 1996. – 238с.іл.


5.Макаренко, Ольга Петрівна. Барвінковий край: Навчальний посібни. / О.П. Макаренко. - Тернопіль: Навч. Книга – Богдан, 2007. – 112с.

6.Макаренко, Ольга Петрівна. Стежками минувшини: Дітям про звичаєву обрядовість. / О.П. Макаренко. - Тернопіль: Навч. Книга – Богдан, 2005. – 160с.


7.Ворожейкіна, Олена Миколаївна. Народні звичаї та обряди. / О.М. Ворожейкіна. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 223с. : іл. – (серія «Позакласна робота»)

8.Хай в серці кожної дитини живе любов до України: Школа виховання // Розкажіть онуку. – 2015. - №7. – с. 3-12.


9.Моя країна – Україна: Школа виховання // Розкажіть онуку. – 2011. - №11 - №12. – с. 21-32.

https://www.slideshare.net/nelarina/ss-12562517

http://metodportal.com/taxonomy/term/67?destination=taxonomy/term/67?page=20

http://bestlessons.at.ua/index/zberigajmo_tradiciji_i_zvichaji_ukrajinskogo_narodu/0-116

http://www.startpedahohika.com/sotems-16-1.html

http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-130DF872441F6/list-BD57D40B26

http://krasotkina.com/content/бесіди/Народні традиції — що це.html

http://krasotkina.com/content/свята/Українські звичаї.html

http://about-ukraine.com/litni-zvichai-ta-obryadi/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.06.2017 09.33.38 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.722155 seconds