Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 40462
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 42413  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для написання дипломної роботи з теми "Розвиток процесів у біосфері під дією видобування залізної руди на прикладі ІнГЗК"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрієвський І. Економіка мінерально-сировинного комплексу України поступово виходить із кризового стану // Збірник наукових праць УкрДГРІ № 4/2011 С. 80-104 – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrdgri.gov.ua/uploaded_files/SbornikUkrGGRI_2011_4.pdf
Бабец Е. Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины в 2009–2010 гг.: Анализ мировой конъюнктуры рынка ЖРС 2004–2011 гг./ Е. Бабець, Л. Штанько, В. Салганик // Кривой Рог: Видавництво ПП «Видавничий дім», 2011. – 329 с
Власюк Т. Конкурентні позиції України на світовому ринку залізорудної сировини/ Т. Власюк // Економічний і соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 квітня 2010 р. — Рівне: РІ ВМУРоЛ «Україна», 2010. — С. 22-30.
Григор’єв Ю. Аналіз теоретичних основ і методології оцінки сумісної комплексної розробки техногенних і геогенних родовищ / Ю. Григор'єв // Геотехнічна механіка: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск, 2013. — Вип. 110. — С. 63-74.
Медвєдєва О. Управління виробничою потужністю глибоких залізорудних кар'єрів Кривбасу / О. Медвєдєва // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. – Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2009. — Вип. 81. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32823/23-Medvedeva.pdf?sequence=1.
Попов С. Економічні аспекти визначення ефективності розробки за балансових запасів залізних руд / С. Попов, І. Максимова // БІЗНЕСІНФОРМ: Економіка промисловості. — 2012. — № 5. — С. 113-115.
Прогнозування економічних показників гірничорудного підприємства, які безпосередньо впливають на його ефективність у процесі розподілу запасів ресурсів залізорудної сировини / В. Нусінов, А. Турило, І. Афанасьєв // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. — 2013. — № 2. — С. 155-161. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_2_32.pdf
Тимошенко О. Аналіз тенденцій світового та вітчизняного виробництва залізорудної сировини / О.О. Тимошенко // Молодь: наука та інновації: матеріали І наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених 3-4 грудня 2013 р., Дніпропетровськ — Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», 2013. — С. 549-551.
Тимошенко О. Обґрунтування вибору реальних інвестиційних проектів розвитку гірничорудного підприємства / О. Тимошенко, А. Бардась // Наукова весна – 2013 : матер. ІV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених 29 березня 2013 р. – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», 2013. — С. 473-474.
Тимошенко О. Обґрунтування та вибір інвестиційних проектів забезпечення прийнятої стратегії розвитку гірничо-збагачувального комбінату / Л. Тимошенко, О. Тимошенко // Економічний вісник НГУ. — 2012. — № 4. — С. 23-28.
Яримчук М. Геоінформатика: історія встановлення, предмет, метод, задача / М. Яримчук, А. Кулінкович //Геоінформатика. — 2002. — № 1. — С. 9-21.

.: Розділ: Загальні :: 14.10.2018 01.36.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Запоріжжя :: Запитання: 42412  
Марина запитує:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де можна знайти наступні джерела: - Макаренко Е. И. Жанрово-стилистическая доминанта в переводе: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Макаренко Елена Игоревна. ? Одесса, 1989. ? 16 c. - Тесленко Т.Н. Жанровая специфика перевода научной фантастики: Дис. канд. филол. наук. Симферополь, 1989. – 203 с.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Зверніться до електронних каталогів бібліотек:
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Національна бібліотека ім. В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

.: Розділ: Мовознавство :: 13.10.2018 22.18.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валя із міста: Ужгород :: Запитання: 42411  
Валя запитує:
Використання ІКТ на уроках історії та правознавства
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Пропонуємо наступні джерела:

Волуца, Лумініца
Використання елементів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії / Лумініца Волуца // Історія України. - 2014. - № 9 (травень). - С. 11-13 : граф.

Бахматюк, Ярослав.
ІКТ і мультимедійне забезпечення навчального процесу на уроках історії. З досвіду роботи [Текст] / Ярослав Бахматюк // Історія України. - 2011. - № 37. - С. 3-16 : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Степанченко, Мирослава.
Інформаційно-комунікаційне забезпечення навчання історії та правознавства. Практичний аспект / Мирослава Степанченко // Історія України. - 2014. - № 20 (жовтень): Вкладка. - С. 4-8. - Бібліогр. в кінці ст.

Десятов, Д. Л.
Дидактичний потенціал віртуальної навчальної спільноти / Д. Л. Десятов, А. В. Сизова // Історія та правознавство. - 2014. - № 4-5. - С. 7-11 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Мілютін, І.
Практика використання ІКТ на уроках історії / І. Мілютін // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - № 2. - С. 19

Богдановська, Л.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії / Л. Богдановська // Рідна школа. - 2013. - № 3. - С. 62-65. - Бібліогр.: 10 назв.

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/2/statti/shevchenko_s/shevchenko_s.htm - література.

https://sites.google.com/site/mmistorik/metodicni-rozrob - література.

http://tkmco.org/metodychnyy-prostir/zagalna-serednya-osvita/104-rizne/230-vykorystannia-ikt-na-urokakh-pravoznavstva-z-metoiu-formuvannia-zhyttievykh-kompetentsii-uchniv

http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/vykorystannya-informatsijno-komunikatsijnyh-tehnolohij-na-urokah-istoriji/

https://historyivankozak.nethouse.ua/articles/263582

http://school160.klasna.com/ru/article/vikoristannya-zasobiv-ikt-dlya-pidvishchennya-efek.html

https://historyweb.wordpress.com/2015/11/30/161/

https://www.slideshare.net/Lana1980/ss-56028271

Шановна Валентино, перегляньте за пошуком (віртуальна бібліографічна довідка ? головне меню ? розширений пошук ? пошук за номером запитання ) відповідь на запитання № 40213.

.: Розділ: Історія :: 13.10.2018 20.30.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 42410  
Інна запитує:
Психокорекція дітей до шкільного віку
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Журов В. Психокорекційна робота з дітьми дошкільного віку : думка експерта / В. Журов, В. Шибирин // Психолог (Шк. світ). - 2009. - № 5. - С. 6-12.
Замкнутість та її психокорекція : проводимо тренінг // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2016. - № 3. - С. 25-28.
Калина Л. Діти з порушеннями психофізичного розвитку : корекційно-розвивальні заняття з дітьми (6-8 років) / Л. Калина // Психолог (Шк. світ). - 2018. - № 17-18. - С. 78-95.
Корнілова В. В. Психокорекційна програма поліпшення емоційної атмосфери у сім'ї (для батьків дітей дошкільноговіку) / В. В. Корнілова // Практ. психологія та соціал. робота. - 2012. - № 5. - С. 22-34.
Мамайчук І. Діти з розладами поведінки: психологічна допомога / І. Мамайчук, М. Смирнова // Психолог. Бібліотека (Бібліотека "Шк. світу"). - 2012. - № 4. - С. 7-118.
Тищенко Т. М. Котилася торба : корекційне заняття для дітей дошкільного віку з легкою розумовою відсталістю / Т. М. Тищенко // Дитина з особливими потребами. - 2018. - № 10. - С. 20-22.
Черняєва С. А. Психотерапевтические сказки и игры / С. А.Черняева. – Спб. : Речь, 2007. – 164 с.
Сивопляс Т. Психокорекційна робота з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / Т. Сивопляс. – Блог Сивопляс Тетяни : [блог]. – Режим доступу: http://suvoplyas.blogspot.com/p/blog-page.html.
Осадча Т. М. Основні підходи до психокорекції дітей дошкільного віку з порушенням голосової функції [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча. - Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. - № 5 (49). – С. 15-24. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/1635/1/Osnovni pidkhody do .pdf.
Психокорекційна та розвиваюча робота з дітьми : навч. посіб. для студ. середн. педагог. навч. закладів [Електронний ресурс] / під ред. І. В. Дубровіна. – Київ : Вид. центр «Академія», 1998. – Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/psihokorrekcia/6.htm.
Психокорекційна робота з дітьми дошкільного віку, які мають розлади прихильності та затримку психічного розвитку [Електронний ресурс]. – Вінниця, 2016. – 40 с. – Режим доступу: https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/1461eec79bcc35d80a1a0b1303ae36fa.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.10.2018 15.14.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42409  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію по темі "Методика вивчення часу і типів календарів на уроках астрономії". Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Юліє! Для вас підібрані такі джеела інформації:

Байдин В."Солнечное коло" восточных славян : Гипотезы, предположения, факты // Наука и жизнь. - 1994.- 1. - С.34-42.

Барчан, Вікторія.Час як фізичне явище. Поняття "четвертий вимір" // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2016. - № 6. - С. 20-24. - Бібліогр.: с. 24.

Білоус, Світлана Юріївна.Задачі про годинники : наукові народні казки : математика// Школа юного вченого. - 2018. - № 3. - С. 44-46.

Время может остановиться // Юный техник. - 2012. - № 11. - С. 28-29.

Галаганюк, Лариса.Методика викладання розділу "Основи практичної астрономії" : "Предмет астрономії. Основи практичної астрономії. Методи астрономічних досліджень" // Фізична газета. - 2012. - № 7. - С. 8-12. - Продовж. Початок № 3, № 4, № 5-6, 2012.

Головко М. В. Дидактичні засади організації навчання астрономії в профільній школі [Електронний ресурс] // Астроосвіта: [сайт]. — Текст. і граф. дані. — К., 2008—2016. — Режим доступу: http://www.astroosvita.kiev.ua/infoteka/articles/dydaktychni-zasadu-navchannia-astronomii.pdf — Назва з екрана.

Гудзик Клара.У руках Хроноса // День. - 2006.- 13 січ. - С.7.

З історії літочислення // Шкільна бібліотека. - 2006.- №2. - С.68-72.

Календар та його типи.ppt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjj2IuG5IDeAhWM1iwKHXNJCC8QFjAJegQIAhAC&url=http://voronaky.edukit.lviv.ua/Files/downloads/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8.ppt&usg=AOvVaw0tbARn67L-FRUcV_6JRjPK

Концепція викладання астрономії в середній школі України / Я. С. Яцків [та ін.] // Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України», 12 — 15 травня 1999 р.: тези доп. — К. : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. — С. 54

Крячко І. Методика навчання астрономії в старшій загальноосвітній школі. — К.: Видавничий центр «Наше небо»,2018. — 244 с.

Кузьменков, С.Що таке час? Задачний підхід в астрономії / С. Кузьменков; І. Сокол // Фізика та астрономія в школі. - 2009. - № 6. - С. 17-20 : мал. - бібліогр. в кінці ст.

Любицький, Ігор.Загадки астрономії : мандрівка в минуле // Колосок. - 2009. - № 2. - С. 38-41.

Мирошніченко, Юлія.Урок з астрономії: "Календар" // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2014. - № 6. - С. 6-11. - Бібліогр.: с. 11.

Муринович, Л.Астрономія в Стародавньому Єгипті // Фізика для допитливих. - 2011. - № 10 (жовтень). - С. 2-7.

Панченко, Т. Використання екваторіального сонячного годинника під час вивчення астрономії в старшій школі (рівень стандарту) / Т. Панченко; В. Нижник // Фізика та астрономія в школі. - 2010. - № 9. - С. 31-34 : мал. - бібліогр. в кінці ст.

Панченко, Тетяна.Особливості формування в учнів умінь та навичок роботи зі шкільними астрономічними приладами // Фізика та астрономія в школі. - 2010. - № 1. - С. 24-29. - Бібліогр.: с. 29.

Старко В.Чому у тижнів сім днів // Позакласний час. - 2006.- №9-10. - С.39-48.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.10.2018 12.40.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.254282 seconds