Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44487  
Лариса запитує:
Доброго дня, ! Можливо підібрати літературу з теми "Ораторська майстерность в умовах конфліктної взаємодії". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Громовий В. В. Мистецтво живого слова: посіб. із сучасної риторики [для старшокл. та студ.] / В. В. Громовий. – Кіровоград : Укр. гімназія, 1999. – 222 с.
Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за. ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.
Овчиннікова А. П. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії / А. П. Овчиннікова, С. К. Хаджирадєва. – Одеса : Пальміра, 2005. – 179 с.
Сарапулова Є. Основи майстерності володіння увагою слухачів / Є. Сарапулова // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 22-23.
Тридцать способов манипуляции и управления людьми / авт.-сост. Д. И. Дудинский. – Минск : Харвест, 2004. – 96 с.
Босак К. І. Співвідношення понять «суперечка», «дискусія» і «полеміка». Етичні аспекти культури дискусій [Електронний ресурс] / К. І. Босак, Л. М. Сивак // Молодий вчений. – 2016. - № 4 (31). - ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ С. 346-349. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/84.pdf.
Лавренюк В. Оратор і аудиторія: контакт, вплив, взаємодія [Електронний ресурс] / В. Лавренюк, В. Вакарчук // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності : теорії та інновації : матер. міжнар. конф.. – С. 455-461. – Режим доступу: https://opu-konf.at.ua/2016-1/105.pdf.
Чорнобай О. Л. Мистецтво суперечки, або еристика : предмет та історія [Електронний ресурс] / О. Л. Чорнобай // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. – 2015. - № 827. – С. 210-220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_827_37.

.: Розділ: Освіта :: 6.07.2020 08.40.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Житомир :: Запитання: 44486  
Валерія запитує:
Цікавить література про вірусологію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 28702; 34494; 37187. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Бичко А. Мікробіологія з основами вірусології : Конспект лекцій для студ. педвузів зі спец. 7.070.401 "Біологія" / А. Бичко; Глухів. держ. пед. ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського. — Глухів, 1999. — 26 c.
Бойко А. Парадокси вірусології: проблеми та завдання [Електронний ресурс] / А. Бойко // Вісник аграрної науки. — 2016. — № 10. — С. 43-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2016_10_10.
Гаморак Г. Методологічні особливості викладання предмету "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" відповідно до сучасних вимог [Електронний ресурс] / Г. Гаморак // Галицький лікарський вісник. — 2015. — Т. 22, число 4(1). — С. 109-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2015_22_4(1)__36.
Громова Т. Особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні курсу "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" [Електронний ресурс] / Т. Громова, О. Терещенко, В. Плющ // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 173(2). — С. 80-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_173(2)__19.
Дзюблик І. Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напряму [Електронний ресурс] / І. Дзюблик, О. Ковалюк, С. Соловйов, Г. Ковалишин, С. Степанюк // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2017. — Вип. 27. — С. 38-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2017_27_8.
Колодій С. Досвід застосування тестового контролю для вивчення мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] / С. Колодій // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2013. — Т. 17, № 2. — С. 453-456. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2013_17_2_42.
Ситник І. Мікробіологія, вірусологія, імунологія : Підруч. для мед. вузів / І. Ситник, С. Климнюк, М. Творко. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. — 391 c.
Шарун А. Сучасні тенденції організації навчального процесу при викладанні медичної мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] / А. Шарун, Т. Крушинська // Медичні перспективи. — 2011. — Т. 16, № 1. — С. 14-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2011_16_1_5.
Широбоков В. Значення дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для формування лікаря в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Широбоков, В. Войцеховський, А. Якименко // Biomedical and biosocial anthropology. — 2014. — № 22. — С. 245-247. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bba_2014_22_69.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.07.2020 12.33.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 44485  
Світлана запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про педагогічні погляди Я. Коменського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 31124; 34093; 37410; 41081. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Антонюк Г. Ян Амос Коменський і розвиток педагогічної думки України в XVII cт. / Г. Антонюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2012. — № 6. — С. 189-200.
Арцишевський Р. Мислитель, педагог, гуманіст: до 420-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського / Р. Арцишевський, М. Арцишевська // Шлях освіти. — 2012. — № 2. — С. 44-47.
Бойко В. Педагогічна система Яна Амоса Коменського : у березні 2017 року виповнилося 425 років від дня народження чеського мислителя, письменника і педагога Яна Амоса Коменського (1592-1670) / В. Бойко // Всесвітня література в сучасній школі. — 2017. — № 4. — С. 10-16.
Болтромюк Д. Загальнопедагогічні чинники у формуванні особистості під час виховного процесу / Д. Болтромюк // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 6-8.
Видатний педагог : 28 березня – 450 років від дня народження Яна Амоса Коменського // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 2. — С. 71-74.
Золотухіна С. Я. Коменський як предмет дослідження С. Миропольським [Електронний ресурс] / С. Золотухіна // Педагогіка та психологія. — 2014. — Вип. 45. — С. 201-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2014_45_24.
Кузьмінська Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель [Електронний ресурс] / Ю. Кузьмінська // Педагогічний часопис Волині. — 2016. — № 1. — С. 5-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_3.
Кузьмінська Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель [Електронний ресурс] / Ю. Кузьмінська // Педагогічний часопис Волині. — 2016. — № 2. — С. 34-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_2_9.
Лучкевич В. Вплив дидактичних праць Я. А. Коменського на розвиток шкільництва України в XVII–XIX століттях / В. Лучкевич // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. — 2012. — № 4. — С. 43-48.
Лучкевич В. Спадщина Я. А. Коменського в Україні: літературознавчі студії / В. Лучкевич // Молодь і ринок. — 2011. — № 3. — С. 92-95.
Поніманська Т. Виховання у світлі педагогіки толерантності Я.-А. Коменський, К Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський [Електронний ресурс] / Т. Поніманська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1.46. — С. 115-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.
Сміт Д. Ян Амос Коменський: завбачливий реформатор шкільної освіти / Д. Сміт ; [пер. з англ. Г. Нефьодов]. — Київ : МАРХО, 2016. — 111 с. : мал. — (Видатні діячі сфери освіти).
Сюндюков І. Людина в школі життя : Ян Амос Коменський – фундатор європейської педагогіки Нового часу / І. Сюндюков // День. — 2016. — 22-23 січ. — С. 21.
Шахрай В. Сучасні педагогічні ідеї використання театрального мистецтва у соціальному розвитку школярів / В. Шахрай // Нова пед. думка. — 2010. — № 3. — С. 116-119.
Ян Амос Коменський і сучасність : матеріали міжнар. наук. семінару / Німецьке товариство Яна Амоса Коменського, Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. Кафедра іноземних мов та компаративістики ; ред. Р. Мних, В. Кортгаазе. — Дрогобич : Коло, 2005. — 122 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.07.2020 09.40.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єва із міста: Бориспіль :: Запитання: 44484  
Єва запитує:
Допоможіть у інформації про сприйняття людиною часу. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Єво! Перегляньте наступні джерела:
Білоножко А. В. Фактори, що впливають на сприйняття часу в літньому віці / А. В. Білоножко [Електронний ресурс] // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. - 2014. - Т. 19 . - Режим доступу: http://psysocwork.onu.edu.ua/old/article/view/135080/131855.
Денефіль О. В. Індивідуальне сприйняття часу – рання прогностична ознака розвитку захворювань [Електронний ресурс] / О. В. Денефіль, О. А. Теренда, М. П. Процик, Н. О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. - 2020. - № 1. - С. 56-60. - Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/11208/10674.
Краснов М. Сприйняття часу: як відчувають та планують свої хвилини та дні різні культури світу [Електронний ресурс] / М. Краснов // Kfund-media.com : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://kfund-media.com/spryjnyattya-chasu-yak-vidchuvayut-ta-planuyut-svoyi-hvylyny-ta-dni-rizni-kultury-svitu/. - Назва з екрану.
Скворчевська Є. Л. Психологічні особливості часової перспективи та сприйняття часу у психологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / Є. Л. Скворчевська // Наук. огляд. 2016. - Т. 22. - Режим доступу: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/674.

.: Розділ: Загальні :: 3.07.2020 06.47.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Чернівці :: Запитання: 44483  
Павло запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до дослідницької роботи на тему Розвиток іконопису в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Павло! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 12245; 37710; 38523; 44436.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 2.07.2020 15.14.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.802863 seconds