Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39391
   


Автор запитання: Екатерина із міста: Україна, Київ :: Запитання: 41342  
Екатерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріали та джерела до курсової роботи на тему: "Історія виникнення та сучасний стан інформаційно-аналітичної діяльності".
Наша відповідь:
Екатерино, доброго ранку! Переглянььте виконані довідки 7089, 9808, 13118, 15398, 20505, 22413, 24632, 27527, 40946.Для вас також підібрані такі джерела інформації:

Андрущенко, В. Б.Інформаційно-аналітична діяльність Державного фонду фундаментальних досліджень – важливий елемент формування національного наукового простору [Текст] / В. Б. Андрущенко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - С. 208-210

Антоненко, І. П. Роль інформаційно-аналітичних структур у формуванні інформаційного простору в сучасних умовах [Текст] / І. П. Антоненко, А. І. Зеленцова, З. Р. Андрійчук // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - С. 305-308

Березняк, Н. В. Діяльність інформаційно-аналітичних служб для супроводження комерціалізації результатів науково-технічної і інноваційної діяльності [Текст] / Н. В. Березняк, Т. К. Кваша, Г. В. Новіцька // Науково-технічна інформація : Науково-практичний інформаційний журнал. - 2011. - № 4. - С. 3-7 : фот. - Бібліогр. в кінці ст.

Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність : навчальний посібник. - К.: Університет «Україна», 2014. - 417 c.
http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/IAD.pdf

Ворошилов, Олег. Інформаційна аналітика як напрям робти сучасної бібліотеки [Текст] / О. Ворошилов // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал. - 2015. - № 3. - С. 12-17. - Библиогр. в конце ст. .

Горенко, Тетяна. Інформаційно-аналітична діяльність як чинник мінімізації інформаційних ризиків розвитку економіки [Текст] / Тетяна Горенко, Олексій Андріяш // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Киiв, 2015. - Вип. 41. - С. 69-79. - Бібліогр. 12 назв

Гранчак, Т. Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності в умовах цифрового середовища / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 6. - С. 35-36

Грицяк, Н. В.Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління / Н.В. Грицяк, О.П. Попроцький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 3. - С. 53-58. - Бібліогр. в кінці ст.

Гуцалюк, О. М. Роль інформаційно-аналітичних ресурсів у фінансовому забезпеченні технологій управління економічною безпекою банківських установ [Текст] / О. М. Гуцалюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2015. - № 2. - С. 9-12. - Бібліогр. в кінці ст.

ДЯЧЕНКО Н. П. МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
http://ifs.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-4/doc/3/02.pdf

Закони України: «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»: чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 1 липн.2011р.: (офіц.. текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 32 с.

Дубас О. П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті./ О.П. Дубас ? К.: Генеза, 2004. ? 276 с.

Дубов Д. В., Ожеван О. А., Гнатюк С. Л. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості. Аналітична доповідь. - Київ, НІСД, 2010. – 64 с.

Кобєлєв, О. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як соціокомунікаційний феномен / О. Кобєлєв // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 10. - С. 22 - 25. - Бібліогр. с. 24 - 25 (23 назви)
Ковальчук Т. Т. Сучасний інформаційний ринок. – К.: Знання, 2011. – 255с.

Комарова, Л. О. Інформаційно-аналітична діяльність як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень у кризових ситуаціях [Текст] / Л. О. Комарова // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 10-16 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы / П.Ю.Конотопов, Ю.В.Курносов. - М.: РУСАКИ, 2004г. - 512 с.

Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України [Текст]: монографія / Б.А.Кормич.- Одеса: Юридична література, 2007.- 471с.

Корнєв, Юрій. Інформаційно-аналітична діяльність як сфера бізнесу [Текст] / Юрій Корнєв // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 12. - С. 123-126. - Бібліогр.: 5 назв. Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – К.: Знання, 2011. – 318 с.

Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб./ С.П. Кулицький – К.: МАУП. 2002. – 224 с.

Кулицький, Сергій. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек – складова розвитку економічної аналітики [Текст] / Сергій Кулицький // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Киiв, 2015. - Вип. 41. - С. 331-345. - Бібліогр. 18 назв

Леонов, О. В. Специфічні риси інформаційно-аналітичної роботи в органах державної влади [Текст] / О. В. Леонов // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - Ч. 1. - С. 340-343

Медведєва, Валентина. Особливості використання інформаційних технологій в інформаційно-аналітичній діяльності наукових бібліотек [Текст] / Валентина Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 36. - С. 482-488. - Бібліогр. в кінці ст.

Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навч. посіб./ І. Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М.М. Шевченко – К.: Кондор, 2012. – 224с.

Паладченко, О. Ф. Потенціал стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та його реалізація [Текст] / О. Ф. Паладченко // Науково-технічна інформація : Науково-практичний інформаційний журнал. - 2016. - № 1. - С. 3-8

Пальчук, Валентина. Інформаційно-аналітична структура сучасної бібліотеки [Текст] / Валентина Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 25. - С. 116-124. - Бібліогр. в кінці ст.

Почепцов Г. Г. Чукут С. А. Інформаційна політика. Навч. посібник./ Г.Г.Почепцов, С.А. Чукут ? К.: Знання, 2008. ? 663 с.

Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади : Указ Президента України, 14 лип. 2000 р. // Урядовий кур'єр. - 2000.- 18 лип. - С.11.

Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет" : розпорядження Кабінету Міністрів України, 1 лют. 2016 р. // Урядовий кур'єр. - 2016. - 24 лют. - С. 12-13.

Стаценко-Сургучова І. С. Організаційно-правові засади інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби України : автореф. дис... канд. юрид. наук / І. С. Стаценко-Сургучова; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2008. - 20 c.

Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність: Посібник для аналітика неприбуткової організації./ Ю.П. Сурмін – К.: Центр інновацій та розвитку, 2002. – 96с.

Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. / Ю.П. Сурмин — К.: МАУП, 2003. — 368 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 18.11.2017 20.41.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 41341  
Оксана запитує:
Доброго вечора, будь ласка допоможіть підібрати інформацію про памятки природи та архітектури Ужгородщини. Дякую.
Наша відповідь:
Оксано, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Вечерський, Віктор. Замки Закарпаття // Українська культура. - 2014. - № 5. - С. 22-27.

Вечерський, Віктор Васильович. Українські дерев'яні храми [Текст] - Київ : Наш час, 2007. - 271 с. : іл. ; 20 см. - (Невідома Україна).

Гамор Федір.Бережімо перлини Карпат // Урядовий кур'єр. - 2004.- 1 груд. - С.5.

Гетьман, Володимир.Можливості туристичної діяльності Національного природного парку Синевир : Туризм // Географія та основи економіки в школі. - 2005.- №6. - С.42-43.

Гетьман, Володимир. Екотуристичними стежками Ужанського національного природного парку // Науковий світ. - 2011. - № 7. - С. 20-21.

Горшкова, Марія. "Рахів - містечко-рекордсмен" : чим вабить туристів "центр Європи" у Закарпатті : подорожі // День. - 2017. - 4-5 серп. - С. 9.

Гусар Ю. С. Чернівці. Вулицями старого міста / Юхим Гусар. — Чернівці: Місто, 2008. — 120 с.

Гусар Ю., Палій В. Священний курган край села (Меморіал пам'яті воїнам, які загинули під час Ставчанської битви 1739 року) / Юхим Гусар, Валерій Палій. — Чернівці: Місто, 2009. — 32 с.: іл.

Западная Украина : Закарпатская область // Позакласний час. - 2007.- №4. - С.143-152.

Єсюк, Людмила. Незвичайні пам'ятники України : мистецький калейдоскоп // Шкільний світ. - 2014. - № 19. - С. 24-32. - Продовж. Початок № 18,2014.

Івченко Андрій.Закарпаття : Україно, земле моя // Географія та основи економіки в школі. - 2005.- №5. - С.55.

Історичні пам'ятки Ужгорода: Візантийський стиль на Закарпатті.Горянська ротонда [Текст] / За мат. сайту www.uzhgorod.net.ua // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 7. - 16 (Внесок 37).

Історичні подорожі Україною. Закарпаття : мукачівський замок "Паланок" // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 11. - Вкладка. - С. 1-16.

Каднічанський, Дмитро.Скансени України :[етнографічні музеї просто неба] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 16. - С. 3-8.

Кожолянко, Георгій Костянтинович. Народознавство Буковини. Народна архітектура [Текст] : навч. посіб. / Г. К. Кожолянко ; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича, Буковинське етнографічне товариство. - Чернівці : Рута, 2000. - 112 с.: іл.

Крупеня, Вікторія. Рушаймо в похід? : [подорож до Закарпаття - таємничої Боржавської полонини] // Однокласник. - 2010. - № 5. - С. 30-31.

Мазуренко, О. До витоків Ужа : природно-заповідний фонд // Екологічний вісник. - 2013. - № 5. - С. 15-18.

Мацюк, О. Замки і фортеці Західної України : Оборонні споруди Закарпаття / О. Мацюк // Хроніка-2000. - 2011. - Вип. 2 (88): Україна-Угорщина, ч. 1. - С. 251-261. - (Х-ХІІІ ст.)

Нариси історії Закарпаття [Текст]. Т. 1. З найдавніших часів до 1918 року / Ужгород. держ. ун-т, Ін-т Карпатознавства, Т-во охорони пам'яток історії та культури, Закарпат. обл. орг. ; відп. ред. і керівник авт. кол. І. М. Гранчак. - Ужгород : Закарпатське обл. упр. по пресі, 1993. - 436 с.

Про створення національного природного парку "Зачарований край" : Указ Президента України, 21 трав. 2009 р. // Урядовий кур'єр. - 2009. - 3 черв. - С. 10-11.

Сележан, Йосип. Сакральна архітектура Буковини / Й. Сележан // Історія релігій в Україні : Науковий щорічник 2004 рік. Кн. 2 / Ін-т релігієзнавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол. В. Гаюк [та ін.]. - Львів : Логос, 2004. - С .518-524.

Сирохман, Михайло. Дерев'яні церкви Закарпаття [Текст] / Михайло Сирохман // Пам'ятки України: історія та. - 2016. - N 4. - С. 4-7 : кол. іл.

Сирохман, М. Край унікальних дерев'яних церков [] / М. Сирохман // Особняк. - 2005. - № 2. - С. 22-37.

"Скільки в них мого поту, праці і грошей!." [Текст] : із передмови академіка, професора Миколи Мушинки до книги світлин Флоріана Заплетала // Пам'ятки України: історія та культура. - 2016. - N 4. - С. 78-79
Флоріан Заплетал: релікти Закарпаття [Текст] // Пам'ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал. - 2016. - N 4. - С. 76-77

Чучко М. К. Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII - XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів) : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.05 / М. К. Чучко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. - К., 2000. - 19 c. - укp.

Швець, Микола. Замки, палаци і фортеці України // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 7-8. - С. 60-64.

Шимон, Юрій. Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття з давніх часів до XV ст. // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 6. - Вкладка. - С. 1-16.

Шимон, Юрій.Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття у XVI-XVIII ст.// Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 7. - Вкладка. - С. 1-16.

Шимон, Юрій.Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття наприкінці XVIII-на початку XX століття // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 9. - Вкладка. - С. 1-16.

Шкіря, Наталія.Водоспади Закарпаття // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 4. - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 2. - С. 17.

Шимон, Юрій.Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття наприкінці XVIII-на початку XX століття // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 10. - Вкладка. - С. 1-16. - Бібліогр.: с. 16.

Шкіря, Наталія.Закарпаття - маленька Швейцарія // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 32. - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 8. - С. 12-14.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 18.11.2017 20.20.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 41340  
Юрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію на наступну тематику: "Порядок сплати юридичними особами транспортного податку". Зокрема, необхідна інформація щодо: 1) елементів системи оподаткування "транспортного податку"; 2) історія становлення "транспортного податку" та механізм справляння (за рахунок яких джерел сплачується); 3) порівняння вітчизняної та зарубіжної практики справляння "транспортного податку". Та будь-яка інша інформація щодо "транспортного податку" (тези, статті, статистичні дані). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юріє!
Пропонуємо Вам ознайомитися з наступними посиланнями:
https://buhgalter.com.ua/articles/podatky-ta-zbory/mistsevi-podatki-ta-zbori/
Місцеві податки та збори
https://news.dtkt.ua/ru/taxation/other/38150
Транспортный налог - год 2016
https://goo.gl/JJ6GUW
Бобошко Л. І. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
https://goo.gl/6yF9Ad
Хрімлі К. АНАЛIЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ
http://publications.ntu.edu.ua/eut/2017-04/136-141.pdf
Хрімлі К.О., Хрімлі І.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ТА СПЛАТИ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ
http://www.pap.in.ua/2_2015/58.pdf
Овчаренко А. Транспортний податок в Україні: стан та перспективи
http://protokol.com.ua/ua/splata_transportnogo_podatku_(postanova_oas_m_kieva_vid_03_11_2017_u_spravi_826_12869_17)/
Хітько В. Сплата транспортного податку: аналіз питання та судова практика
http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/110.pdf
Гуцалюк О.І. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
http://global-national.in.ua/archive/3-2015/145.pdf
Данилишин В.І., Стефанків О.М., Ціжма О.А. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10030/1/Оласюк_В.pdf
Оласюк В. Г. Зарубіжний досвід справляння транспортного податку та можливості його застосування в Україні / В. Г. Оласюк В.Г. // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 27-28 січня 2016р.). - Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. - 262с. – С. 221-222.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3827/1/Податок з власників транспортних засобів зарубіжних країн теорія та практика.pdf
Дубовик О. Ю., Шуліченко Т. В. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
http://kmp.ua/ua/analytics/infoletters/once-again-on-vehicle-tax-and-more/
Знову про транспортний податок і не тільки
https://goo.gl/3KPw9b
Транспортний податок: порівняльно-правовий аналіз
1. Теліпко, В. Е. Юридичний путівник автомобіліста [Текст] : навчально-практичний посібник / В. Е. Теліпко, С. А. Панасюк, О. В. Абакуменко ; ред. В. Е. Теліпко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 520 с.
2. Податкова система [Текст] : навч. посібник для вузів / ред. І. О. Лютий. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 456 с.
3. Система оподаткування та податкова політика [Текст] : Навч. посібник для вузів / В. Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко; Ред. В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 468
4. Оподаткування в Україні [Текст] : навчальний посібник / Н. М. Дєєва, Н. І. Редіна, Т. О. Дулік ; ред. Н. І. Редіна. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 544 с.
5. Наказ Міністерства № 595 від 27 червня 2017 р. Україна. Міністерство фінансів. Про внесення змін до форми Податкової декларації з транспортного податку [Текст] : наказ від 27 червня 2017 р. № 595 // Офіційний вісник України. - 2017. - N 64. - С. 70.
6. Черних, П.Проект закону про дорожній податок: більше їздити - більше платити [Текст] / П. Черних // Юридичний вісник України. - 2009. - 25 квітня-1 травня. - С. 8.
Успіхів!

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.11.2017 14.27.59 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: НАТАЛІЯ із міста: КИЇВ :: Запитання: 41339  
НАТАЛІЯ запитує:
Добрий день! допоможіть у пошуку літератури на тему інноваційні методи викладання у вищих навчальних закладах. дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
1. відповіді - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 39488, 38537.
2. Актуальні проблеми викладання фахових дисциплін у вищій школі : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2015 р., Одеса / Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса : Фенікс, 2015. - 122 c.
3. Аніпко Н. П. Методика викладання предмета у вищій школі : підручник / Н. П. Аніпко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 183 c.
4. Бадюк Ю. В. Організація процесу навчання у вищій школі: традиції та інновації [Електронний ресурс] / Ю. В. Бадюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2015. - Вип. 43. - С. 24-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2015_43_7.
5. Бухкало С. І. Комплексні інноваційні проекти як нова форма навчання студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / С. І. Бухкало // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. - 2013. - № 9. - С. 62-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpiind_2013_9_9.
6. Василець О. О. Особливості введення інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / О. О. Василець. // Науковий вісник Донбасу. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_1_6.
7. Галімов А. В. Інноваційні підходи до викладання та навчання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / А. В. Галімов, Ю. Є. Репіло, О. М. Шевченко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. - 2013. - № 4. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_4_9.
8. Глузман О. В. Інноваційні освітні технології в умовах реформування системи вищої освіти [Електронний ресурс] / О. В. Глузман, А. О. Комарова // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2013. - № 2. - С. 86-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2013_2_12.
9. Інноваційні методи та технології викладання навчальних дисциплін у вищій школі : наук.-допом. бібліогр. покажч. (2009 - 2014) / ред.: А. Г. Братчик ; уклад.: Н. В. Кобець, Г. В. Дирда, С. С. Бущук ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпропетровськ, 2015. - 29 c.
10. Кобзей Н. В. Інноваційні технології та методи навчання у вищій освіті України ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. В. Кобзей // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2015. - Вип. 43. - С. 59-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2015_43_15.
11. Костюченко Л. В. Використання інноваційних педагогічних технологій в практиці роботи вищої щколи [Електронний ресурс] / Л. В. Костюченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - № 22(3). - С. 170-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(3)__27.
12. Кочубей А. В. Інноваційні методи викладання гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / А. В. Кочубей // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2013. - Вип. 7. - С. 81-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2013_7_27.
13. Кошечко Н. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі [Електронний ресурс] / Н. Кошечко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. - 2015. - Вип. 1. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2015_1_10.
14. Малишева М. Х. Застосування інноваційних методів викладання для підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / М. Х. Малишева // Правове регулювання економіки. - 2013. - Вип. 13. - С. 188-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2013_13_39.
15. Нечипорук Л. Портфоліо-технологія як інноваційна особистісно орієнтована технологія навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. Нечипорук // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_7.
16. Петренко С. В. Активні форми навчання у вищій школі: актуалізація інноваційного досвіду США [Електронний ресурс] / С. В. Петренко // Інноватика у вихованні. - 2017. - Вип. 5. - С. 161-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_5_19.
17. Ратовська С. В. Теоретичні засади впровадження освітніх інновацій у вищих педагогічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / С. В. Ратовська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 38(2). - С. 235-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_38(2)__39.
18. Сазикіна Т. Метод кейс стадіз як інноваційний спосіб викладання англійської мови у вищій школі [Електронний ресурс] / Т. Сазикіна, І. Петров // Актуальні проблеми державного управління. - 2015. - Вип. 3. - С. 119-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2015_3_23.
19. Сердюк О. В. Інновації у методиці викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. В. Сердюк // Англістика та американістика. - 2014. - Вип. 11. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/antame_2014_11_24.
20. Сергєєв С. В. Сучасні педагогічні прийоми та інноваційні технології в навчальному процесі у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / С. В. Сергєєв // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2013. - Т. 17, № 1. - С. 189-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2013_17_1_55.
21. Шестопалюк О. В. Інноваційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Шестопалюк // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2013. - № 3. - С. 118-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2013_3_18.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.11.2017 14.24.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Миколаїв :: Запитання: 41338  
Анастасія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріали (бажано з режимом доступу) та статті в форматі pdf для написання роботи на тему: "Сучасні техніки лиття в ювелірному мистецтві" за профілем декоративно-прикладне мистецтво. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Артюх Т. М. Прогнозування властивостей ювелірних сплавів на основі золота в системі Au-Ag-Cu [Електронний ресурс] / Т. М. Артюх, І. В. Григоренко // Технологический аудит и резервы производства. - 2015. - № 6(7). - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_6(7)__6.
Артюх Т. М. Розробка ювелірних сплавів білого золота з вмістом модифікуючих компонентів [Електронний ресурс] / Т. М. Артюх, А. С. Чернишова // Товарознавство та інновації. - 2012. - Вип. 4. - С. 275-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tti_2012_4_45.
Артюх Т. М. Формування споживних властивостей ювелірних сплавів на основі золота 585 проби з модифікуючими добавками [Електронний ресурс] / Т. М. Артюх, І. В. Григоренко // Технологический аудит и резервы производства. - 2015. - № 3(4). - С. 42-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_3(4)__10.
Веретенник Д. М. Зображувані образи у вітчизняних ювелірних прикрасах [Електронний ресурс] / Д. М. Веретенник, І. О. Жуков // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 11. - С. 9-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_11_4.
Григоренко І. Аналіз дефектів ювелірних виробів, що виникають під час лиття [Електронний ресурс] / І. Григоренко // Товари і ринки. - 2009. - № 2. - С. 157-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2009_2_25.
Дудла І. О. Забезпечення суттєвих показників якості ювелірних виробів [Електронний ресурс] / І. О. Дудла // Товарознавчий вісник. - 2014. - Вип. 7. - С. 205-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvis_2014_7_32.
Колтукова Г. В. Традиції української орнаментики в сучасних ювелірних прикрасах [Електронний ресурс] / Г. В. Колтукова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 6. - С. 148-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_6_43.
Луців Н. В. Проблеми та основні тенденції розвитку вітчизняного ринку ювелірних виробів [Електронний ресурс] / Н. В. Луців // Товарознавство та інновації. - 2012. - Вип. 4. - С. 79-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tti_2012_4_14.
Луць С. Особливості традиційних та інноваційних технологій та методів у творчості класичного ювелірного дому "Лобортас" [Електронний ресурс] / С. Луць // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. - 2014. - № 5. - С. 1073-1079. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2014_5_32.
Пасічник Л. Кримськотатарське ювелірне мистецтво: традиції та сучасний стан [Електронний ресурс] / Л. Пасічник // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. - 2014. - № 5. - С. 921-928. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2014_5_13.
Пасічник Л. В. Сучасне ювелірне мистецтво України: творчі пошуки та знахідки провідних майстрів Криму [Електронний ресурс] / Л. В. Пасічник // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(1). - С. 145-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(1)__33.
Федоров М. М. Особливості сучасного пробірного аналізу і таврування литих ювелірних виробів [Електронний ресурс] / М. М. Федоров // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - 2014. - № 1. - С. 144-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddma_2014_1_29.
Федоров М. М. Сучасні способи виготовлення майстер-моделей ювелірних виробів в технологічному процесі лиття за виплавлюваними моделями [Електронний ресурс] / М. М. Федоров, М. В. Тренкіна, Р. В. Лютий // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - 2017. - № 2. - С. 76-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddma_2017_2_16.
Федоров М. М. Формувальні суміші для ювелірного лиття [Електронний ресурс] / М. М. Федоров // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - 2015. - № 3. - С. 27-32 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddma_2015_3_6.
ЮВЕЛІРНА МАЙСТЕРНІСТЬ. САЙТ ДЛЯ ЮВЕЛІРІВ. ТЕХНОЛОГІЇ Й ДОВІДНИКИ. - Режим доступу: https://yuvelir.dovidnyk.info/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.11.2017 02.04.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.970658 seconds