Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40882
   


Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 42843  
Валерія запитує:
Доброго дня.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:» Розкриття Кулішем теми народу у романі «Чорна рада».
Наша відповідь:
Валеріє, добридень! Радимо опрацювати такі джеела інформації:

Банзерук О.В.Епоха Руїни в інтерпретації Пантелеймона Куліша (історизми в романі "Чорна рада") [Текст] / Банзерук О.В., Рябко Т.Л. // Література та культура Полісся. Вип.15: Спадщина П.Куліша в сучасних дослідженнях. - Ніжин, 2001. - С.100-105.

Бенцал, Світлана."Чорна рада" Пантелеймона Куліша - перший історичний роман в українській літературі : урок у 9 класі // Дивослово. - 2011. - № 8. - С. 43-46.

Бойко, Н. І.Репрезентація мегаконцепту-образу "Україна" в романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада" [Текст] / Н. І. Бойко // Література та культура Полісся : Збірник наукових праць / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - 2010. - Вип. 59 : Спадщина П. Куліша і її роль у розвитку української мови, літератури та культури. - С. 3-11

Гармата, Анна. Авторська інтерпретація історичних образів у романі П.Куліша "Чорна рада" [Текст] / А. Гармата // Літературний процес : методологія, імена, тенденції : Збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2012. - № 1. - С. 59-63

Гладіна, Г. І. Старовинна лексика в історичному романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада" / Г. І. Гладіна, В. К. Сеніна // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Філософські науки : сборник научных трудов / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2009. - Вип. 66 : Кулішеві читання з філософії етнокультури. - С. 35-38

Гречанюк Ю.А. Роман П.Куліша "Чорна Рада" як найвище досягнення української історичної прози [Текст] / Гречанюк Ю.А., Нямцу А.Є. // Гречанюк Ю.А., Нямцу А.Є. Проблеми історизму і традиції в літературі Х1Х-ХХ ст. - Чернівці, 1997. - С.35-45.

Гуляк, Анатолій Борисович. Історичний роман П. Куліша "Чорна рада. Хроніка 1663 року": типологія жанру [Текст] / А. Б. Гуляк // Становлення українського історичного роману : [монографія] / А. Б. Гуляк. - К. : Міжнародна фінансова агенція, 1997. - С. 218-285

Девдюк І. В. Образ Кирила Тура у романі П. Куліша "Чорна рада" як героя байронічного типу [Електронний ресурс] / І. В. Девдюк // Султанівські читання. - 2012. - Вип. 2. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2012_2_7

Дроздова, Олександра. Соціально-історичний роман "Чорна рада" Пантелеймона Куліша [Текст] / О. Дроздова // Берегиня : Всеукраїнський народознавчий квартальник. - 2005. - N1. - С. 17-20

Желєзна, Юлія. Козацтво як державотворчий символ (у романі П. Куліша "Чорна рада") / Ю. Желєзна // газ. Українська мова та література. - 2008. - №1/2 . - С. 16-19

Загороднюк, В. Націєтворчі та духовні чинники в романі "Чорна рада" Пантелеймона Куліша [Текст] : научное издание / В. Загороднюк // Південний архів : Збірник наукових праць / Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон : ХДПУ, 2003. - Вип. 21. - С. 203-205

Козачук К. О. Художня інтерпретація козацького двобою та норм звичаєвого права в романі П. Куліша "Чорна Рада. Хроніка 1663 р. " [Електронний ресурс] / К. О. Козачук // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 3. - С. 82-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2013_3_17

Красавіна, В. В. Мовний образ в історичному романі П. Куліша "Чорна рада" / В. В. Красавіна, О. В. Кривуляк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Філософські науки : сборник научных трудов / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2010. - Вип. 75 : Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. - С. 49-52

Левчик, Н.Будівничий духовного відродження України : [П.О. Куліш] / Н. Левчик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. - С. 103-113.

Моціяка О. М. Мотив національного сорому в романі П. Куліша "Чорна рада" та історіософських поемах Т. Шевченка періоду "трьох літ" [Електронний ресурс] / О. М. Моціяка // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 74. - С. 29-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2013_74_5

Радько П. Трагічні традиції українського державотворення в контексті роману П. Куліша "Чорна рада” [Електронний ресурс] / П. Радько // Рідний край. - 2009. - № 1. - С. 121-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2009_1_24

С'єдіна, Джованна "Чорна рада" Пантелеймона Куліша. Українська та російська версії: відмінності й подібності / Джованна С'єдіна // Слово і час. - 2004. - № 7. - С. 3-12. - Бібліогр.: 17 назв

Слободянюк, Наталія. Проблема передачі національної своєрідності твору мовою перекладу [Текст] : (на матеріалі історичного роману П. Куліша "Чорна рада" ) / Н. Слободянюк // Мандрівець : Журнал гуманітарних студій. - 2003. - N 5. - С. 53-56

Слободянюк, Наталія. Характеристика історичної лексики в романі П.Куліша "Чорна рада" [Текст] / Н. Слободянюк // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : Збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша / Ін-т українознавства Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Міжнар. благод. фонд "Фонд Пантелеймона Куліша". - Київ : Леся, 2000. - С. 195-198

Слоньовська О. "Гетьмани,гетьмани,якби-то ви встали..."(Аналіз роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада") [Текст] / Слоньовська О. // Дивослово. - 1994.-N12. - С.11-17.

Слюсар, Антон. Чи знаєш ти роман Пантелеймона Куліша "Чорна рада"? : урок-конкурс у 9 класі // Дивослово. - 2012. - № 4. - С. 20-24. - Бібліогр.: с. 24.

Солодар Л. В. "Хутірська філософія" П. Куліша як життєва позиція письменника, втілена в першому українському історичному романі "Чорна рада" [Електронний ресурс] / Л. В. Солодар // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 3. - С. 292-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_3_50

Храброва Н.В. Письменницький ідеал справедливої української держави [Текст] : (За романом П.Куліша "Чорна рада") 9 клас / Храброва Н.В. // Гімназія на порозі XXI століття: Досвід роботи гімназії "Троєщина"./За ред.В.І.Сафіуліна та ін./. - К.: "Знання", 1999. - С.64-69.

Янковська, Ж. О. Використання фольклорно-етнографічних мотивів у романі П. Куліша "Чорна рада" / Ж. О. Янковська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Філософські науки : сборник научных трудов / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2010. - Вип. 75 : Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. - С. 52-57

Ярошевич І. А. Авторська версія образу запорізького козака в романі П. Куліша "Чорна рада" [Електронний ресурс] / І. А. Ярошевич // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 3. - С. 207-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2013_3_45

Яценко Н.Історизми в романі П.Куліша "Чорна Рада" [Текст] : (Назви одягу та козацької атрибутики) / Яценко Н. // Дивослово. - 1998.-N5. - С.15-17.

.: Розділ: Література :: 17.02.2019 15.30.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назарій із міста: Рівне :: Запитання: 42842  
Назарій запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з пошуком інформації щодо патріотичного виховання сучасної молоді на основі Пластової методики (Пласт, скаутинг). Завчасно дякую Вам.
Наша відповідь:
Назарію, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бейден-Поуелл, Роберт. Порадник виховникам : путівник для скаутмастрів (зв'язкових юнацьких куренів) з теорії пластового вишколу / Роберт Бейден-Поуелл оф Ґілвелл ; [переклад з англійської Ярослав Юрчишин, Віра Гасій, Наталя Поврозняк]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 71 с. : іл. -( Книгозбірня юнацького виховника

Бородін С. Скаутинг: з минулого в майбутнє / С. Бородін // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - № 40. - С. 16-19.

Гаврилова О. В. Формування самоконтролю старших підлітків у скаутських об'єднаннях : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.07 / О. В. Гаврилова ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2013. - 20 с.

Джулинська Т. Пластовий довідник / Т. Джулинська. - Торонто : Пласт, 2008. - 230 с.
Жулковський В. Роль молодіжної скаутської організації "Пласт" у національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління / В. Жулковський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 3 (5). - С. 62-70.

Мельніченко С. А. Психологічні чинники розвитку ціннісно-мотиваційної сфери підлітка у скаутській організації : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / Мельніченко Сергій Анатолійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с

Пласт - це український скаутинг [Текст] : реком. бібліогр. покажч. для читачів-учнів 7-9 кл. / Державний заклад "Національна бібліотека України для дітей" ; уклад. Н. О. Гажаман. - Київ : [б.в.], 2009. - 16 с.

Пласт у Станиславові та Івано-Франківську (1911-2009 рр.) / упорядники Андрій Чемеринський та Василь Іваночко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 223, [1] с. : іл., табл., фотоіл., факс. -( Моє місто ; ; № 24).

Сапіга С. В. Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.05 / С. В. Сапіга ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2018. - 20 с.

Сич, Олександр Максимович. Пласт - український скавтинґ : нарис витоків, історії, сьогодення / Олександр Сич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 287 с. : фотоіл. -( Пластова бібліотека ; ; ч. 10)

Тисовський, Олександер Васильович. Ідеологія Пласту - українського скаутингу / Олександер Тисовський ; [упорядник, передмова : Володимир Струганець]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 54, [1] с. : портр., фотоіл. -( Книгозбірня юнацького виховника ; ; чис. 3)

Життя скаута: подорожі та допомога армії // https://ukr.segodnya.ua/regions/odessa/zhizn-skauta-puteshestviya-i-pomoshch-armii--590203.html

Офіційний веб-сайт Національної організації скаутів України. [Електронний ресурс] //
Режим доступу: http://www.ukrscout.org

Патріотичне виховання молоді як невід'ємна складова системи забезпечення національної безпеки України // http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/patriotuzm-d0e63.pdf

Пласт: чим живуть українські скаути // https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/06/130619_plast_scouting_ko

Польський скаутинг - школа лідерів, кузня патріотів // https://www.radiosvoboda.org/a/25008394.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.02.2019 12.34.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: калуш :: Запитання: 42841  
Тетяна запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформації на тему "Матеріальні логістичні потоки".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баранець Г. В. Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Г. В. Баранець ; НАН України, Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2007. — 201 арк.: рис., табл. — арк. 172-183.
Васелевський М. Управління матеріальними потоками в логістичних збутових мережах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / М. Васелевський ; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2002. — 271 арк. — арк. 202-215.
Ваховська М. Ю. Оптимізація матеріальних потоків регіону на засадах створення регіонального логістичного центру [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / М. Ю. Ваховська ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Луцьк, 2010. — 251 арк. : табл., рис.
Галкін А. С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням декількох матеріальних потоків [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / А. С. Галкін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 23 с. : рис.
Дзінько А. М. Мультиагентний підхід до автоматизації процесів керування матеріальними потоками в логістичних системах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / А. М. Дзінько ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : рис., табл.
Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ зі спеціалізації "Інженерія логістичних систем" / [О. В. Григоров та ін. ; за ред. Григорова О. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : ХНАДУ, 2018. — 447 с. : рис.
Крикавський Є. В. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства [Текст] : монографія / Є. В. Крикавський, Н. М. Васильців, В. А. Фалович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 249 с. : рис., табл. — (Серія "Світ маркетингу і логістики" ; вип. 10).
Мельникова Н. В. Моделі управління прямими і зворотними матеріальними потоками в логістичній системі промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н. В. Мельникова ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : рис., табл.
Мельникова Н. В. Моделі управління прямими і зворотними матеріальними потоками в логістичній системі промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н. В. Мельникова ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : рис., табл.
Ріль З. П. Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками в умовах перехідної економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / З. П. Ріль ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000. — 189 л. дод. — л.179-189.
Сіренко І. В. Управління матеріальними потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І. В. Сіренко ; Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2002. — 210 арк. — арк. 165-179.
Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. — вид. 2-ге, допов. і виправ. — Харків : НТУ "ХПІ", 2018. — 496 с.
Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ зі спеціалізації "Інженерія логістичних систем" / [О. В. Григоров та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : ХНАДУ, 2017. — 535 с. : рис., табл.

.: Розділ: Загальні :: 16.02.2019 21.34.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Город :: Запитання: 42840  
Володимир запитує:
Добрий вечір! У мене тема магістерської роботи звучить "Комунікації Органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації". Допоможіть знайти матеріал до даної теми і по можливості скласти орієнтовний план) Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимир! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бульба В. Соціальні функції держави як фундаментальна категорія державно-управлінської науки / В. Бульба // Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. — Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр", 2011. — № 4 (8). — С. 3 — 9.
Горлач М. Політологія : наука про політику : підруч. для студ. вищ.навч.закл. / М. Горлач, В. Кремень. — Київ : Центр учбової літератури, 2009. — 840 с.
Дєгтяр А. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення : монографія / А. Дєгтяр. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. — 224 с.
Джаралла А. Інформаційне висвітлення конфліктів у Перській затоці та його еволюцція (1991–2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд, наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / А. Джаралла ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с.
Драгомирецька Н. Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект : дис. ... д-ра наук з держ упр-ня : 25.00.01 / Н. Драгомирецька . — Київ, 2007. - 516 c.
Ільченко Н. Механізми реалізації державної політики у сфері засобів масової інформації (регіональний рівень) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ упр-ня : спец. 25.00.02 “Механізми державного управління” / Н. Ільченко ; Академія муніципального управління. — Київ, 2008. — 20 с.
Карлова В. В. Вплив засобів масової інформації на формування української національної свідомості [Електронний ресурс] / В. В.Карлова // Національна академія державного управлінняпри президентові України : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07kvvunc.htm. — Назва з екрана.
Коваль Р. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади / Р. Коваль // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. — № 1 (113). — С. 223-226.
Козаков В. Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного управління в Україні : дис. … док. держ. упр : спец. 25.00.01 — теорія та історія державного управління / В. Козаков. — Київ, 2008. — 446 с.
Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури [Електронний ресурс] / І. Козьяков // Юридична Україна. — 2016. — № 9-10. — С. 51-57. — Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/111#page/30/mode/2up.
Колосовська І. Імідж місцевих державних адміністрацій в Україні: теоретико-прикладні засади формування [Текст] : монографія / І. Колосовська ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 141 с.
Колосок С. Державне управління в контексті теорії Паблік Рилейшнз / С. Колосок // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. — Одеса : Юридична література, 2000. — С. 117-119.
Крутій О. Діалогова взаємодія органів державної влади та громадськості :автореф. дис. д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / О. Крутій. — Х., 2011. — 38 с.
Лашкіна М. Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр-ня : 25.00.01 / М. Лашкіна. — Київ, 2008. — 20 c.
Легеза Я. Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 “Політична культура та ідеологія” / Я. Легеза ; Нац. Пед. Ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2008. — 19 с
Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим після „помаранчевої революції” [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2006. — № 5. — Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=63&c=1399
Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939- VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 32. — Ст. 314.
Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010. № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 34. — Ст. 481.
Сліпець П. Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації : автореф. дис... канд. політ. наук : спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / П. Сліпець. — Київ, 2009. — 18 с.

.: Розділ: Інше :: 16.02.2019 19.14.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42839  
Юлія запитує:
Доброго дня , допоможіть підшукати інформацію на контрольну роботу на тему : "Логістичні інформаційні системи".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація та проектування логістичних систем https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2017/10/pidruchnik_opls_glava_1_9.pdf
Характеристика логістичних інформаційних систем
https://studopedia.com.ua/1_28779_harakteristika-logistichnih-informatsiynih-sistem.html
Особливості інформаційних ЛЗ
https://studme.com.ua/1120061114322/logistika/osobennosti_informatsionnyh.htm
Інформаційна логістика (Розділ 11)
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/451/1/основи логістики дудар волошин.pdf
Інформаційні системи і технології в логістиці
https://studme.com.ua/1800010214321/logistika/informatsionnye_sistemy_tehnologii_logistike.htm
Інформаційні системи в логістиці
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1483_21999522.pdf
Особливості проектування логістичних інформаційних систем
http://vlp.com.ua/files/59.pdf
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/16662/с. 347-350.pdf?sequence=1

.: Розділ: Загальні :: 16.02.2019 16.17.53 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.150972 seconds