Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41207
   


Автор запитання: Антон із міста: Вінниця :: Запитання: 43171  
Антон запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темами: "Генератори перестановок" та "Розподіл секрету".
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Безущак О. Що таке криптографія? : Математичний гурток / О. Безущак // У світі математики. — 2001.- Т.7.- Вип.2. — С.1-10.
До 100-річчя від дня народження Алана Тюрінга : пам'ятні дати // Математична газета. — 2012. — № 6. — С. 22-23.
Ємець В. Сучасна криптографія : Основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович ; [Наук. ред. О.Коссак]. — Львів : [БаК], 2003. — 143, [1] с. : іл., табл.
Інформаційні технології. Методи захисту. Легковагова криптографія: [пер. з англ.], Ч. 2. Блокові шифри (ISO/IEC 29192-2:2012, IDT). — Київ : ДП ”УкрНДНЦ”, 2018. — IV, 40 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).
Каганов В. Код Цезаря : математика / В. Каганов // Країна знань. — 2018. — № 1-2. — С. 13-17.
Коцюк Ю. Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Ю. Коцюк ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — Київ : 2009. — 17 с. : іл.
Масол В. Професія — криптолог / В. Масол // Все для вчителя. — 2008. — № 5. — С. 97-98.
Масол В. Професія — криптолог : Є така спеціальність / В. Масол // Країна знань. — 2007. — №4-5. — С.26-28.
Одрибец З. Что такое криптографія? : работы МАН / З. Одрибец // Страна знаний. — 2015. — № 10. — С. 30-32.
Самойленко Д. Динамічна текстова стеганографія : навч. посіб. для індивідуал. роботи з дисципліни ”Криптографія і стеганографія” / Д. Самойленко. — Миколаїв : НУК, 2016. — 65 с. : іл., табл.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 10.06.2019 01.04.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Тернопіль :: Запитання: 43170  
Любов запитує:
розвиток мовлення дошкільників засобами української народної творчості
Наша відповідь:
Добрий день, Любове, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1. Барановська І. Г. Використання дитячого фольклору на уроках музики /
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. — 2010. — № 7 (194). — Ч. І. — С. 24 – 29
2. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. - Одеса, 2004.
3. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : [навч.посіб.] / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2009. – 344 с.
4. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : [навч. посіб.] / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Вища шк., 2002. – 407 с.
5. В'юнник В. О. Мій конспект. 6-й рік життя. Осінь / В. О. В'юнник, С. М. Ожимова, О. Г. Ханіна, Л. В. Чернишова. – Харків: Основа, 2014. – 174 с.
6. Єнгаличева І. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку засобами малого жанрового фольклору / І. Єнгаличева. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/50/13.pdf – Загл. з екрану. –10.06.2019
7. Журавльова Л. Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку / Л. Журавльова, Т. Кучеренко // Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки» Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 16. – 332 с.
8. Лозинська Є.Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку. - Львів, 2008 – с.3-5.
9. Мовленнєвий розвиток дітей [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://doshkolenok.kiev.ua/rechevoe-razvitie/49-movlennevy-rozvytok
10. Мовленнєвий розвиток дошкільників / уклад. Л. А. Шик. — Х.: Вид. група «Основа», 2010. — 223 с.
11. Марчун О. В. Матеріали до вивчення дитячого фольклору : навч. посібник / Марчун О. В. – Київ. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч. 1. – 201с.
12. Руснак І. Є. Український фольклор: навч. посібник / І.Є. Руснак. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 304с.

.: Розділ: Освіта :: 9.06.2019 16.50.15 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Житомир :: Запитання: 43169  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до магістерської роботи на тему "Інтерпретація подій у ЗМІ" (ключове слово інтерпретація). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ваганова О. Роль засобів масової комунікації у процесі глобалізації / О. Ваганова // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – «Політична культура та ідеологія» – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 14 с.
Крайнікова Т. ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання / Т. Крайнікова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 6. – С. 38-42.
Пантелєєв В. Історична періодизація інформаційно-психологічного впливу ЗМІ / В. Пантелєєв // Політичні технології – спецвипуск Українського центра політичного менеджменту – Київ, 2008 – С. 313-321.
Ротон Н. Структурно-функціональні особливості текстів засобів масової комунікації / Н. Ротон. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/article/viewFile/12239/16527
Смирнова М. Створення стереотипів засобами масової інформації в добу інформаційного суспільства / М. Смирнова // Теле - та радіожурналістика. – 2016. – Вип. 15. – С. 63-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2016_15_11.
Філенко І. Історична ретроспектива еволюціїї ролі ЗМІ в міжнародних відносинах / І. Філенко. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/262/235
Юрченко В. Менеджмент новин у ЗМІ як механізм впровадження комунікативних технологій державними установами / В. Юрченко. – Режим доступу http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-1/doc/4/05.pdf
Ярмол Л. Свобода вираження поглядів за допомогою друкованих засобів масової інформації: теоретико-правові аспекти / Л. Ярмол. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2320/vnulpurn201481027.pdf

.: Розділ: Загальні :: 8.06.2019 21.32.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 43168  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Знайдіть будь ласка літературу до реферату на тему:»Риси поетики повісті Грінченка Під тихими вербами».
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє!
За Ваши запитом пропонуємо наступний перелік:
1. Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) [Текст] : у 2-х кн.: підручник для вузів. Кн. 1 / Ред. О.Д. Гнідан. - К. : Вища школа, 2002. - 575 с.
2. Винник К. В. Символіка назв повістей Б. Грінченка „Серед темної ночі” та „Під тихими вербами” / К. В. Винник, Д. М. Ніколаєнко // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філолог. науки. –2005. –№ 1. –С. 31-34.
3. Голобородько Я. Інтелектуал, письменник, науковець: життя й аспекти творчої діяльності Бориса Грінченка / Я.Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. –2005. – № 10. – С.4-7.
4. Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка / О.Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 3. – С.16-18.
5. Єсипенко Д. Історія створення повісті Бориса Грінченка "Під тихими вербами" [Електронний ресурс] / Д. Єсипенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. 26. – С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2011_26_12
6. Єсипенко Д. Повість Бориса Грінченка "Під тихими вербами":історія створення, перші публікації [Електронний ресурс] / Д. Єсипенко // Сіверянський літопис. – 2012. – № 3-4. – С. 146-160.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2012_3-4_18
7. Єсипенко Д. У пошуках авторського тексту: до історії видання повістей Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" 1910 року [Електронний ресурс] / Д. Єсипенко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – 2012. – Вип. 17. – С. 96-105. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2012_17_14
8. Животенко-Піанків, А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка [Текст] / А. Животенко-Піанків ; ред. Н. Мельник-Дзюбшина. - К. : Просвіта, 1999. - 176 с
9. Коломієць, Н. Є. Своєрідність художнього вираження соціально-психологічних аспектів особистості в поезії та малій прозі Б. Д. Грінченка / Н. Є. Коломієць // Вісн. ЗДУ. Філолог. науки. – 2000. – № 1. – С. 84-90.
10. Кузьменко, В. Вагомий здобуток у царині грінченкознавства : рецензія / В. Кузьменко // Слово і час. – 2016. – N 7. – С.123-126.
11. Омельченко С. В. Засіб відображення світогляду персонажів у дилогії Б. Д. Грінченка „Серед темної ночі”, „Під тихими вербами” / С. В. Омельченко // Грінченкознавчі студії : тези виступів на наук. конф. молодих вчен. та студ. – Красний Луч, 1995. – С. 19–20.
12. Павленко Н. В. Вивчення творчості Б. Д. Грінченка в сучасній школі / Н. В. Павленко // Творча спадщина Бориса Грінченка й українська національна ідея : матеріали Всеукр. наук. конф. до 145-ої річниці з дня народж. Бориса Грінченка / ред. кол.: Гавриш Н. В., Глуховцева К. Д., Горошкіна О. М. та ін. – Луганськ, 2008. – С. 318–323.
13. Погрібний, А. Г. Борис Грінченко [Текст] : нарис життя і творчості / А. Г. Погрібний ; ред. С. С. Герейло. – К. : Дніпро, 1988. – 270 с.
14. Рильський М.Т. Дві повісті Бориса Грінченка // Рильський М. Статті про літературу. – К., 1980.
15. Творча спадщина Бориса Грінченка й українська національна ідея : матеріали Всеукр. наук. конф. до 145-ої річниці з дня народж. Бориса Грінченка / ред. кол.: Гавриш Н. В., Глуховцева К. Д., Горошкіна О. М. та ін. – Луганськ : [СПД Рєзніков В. С.], 2008. – 363 с.
16. Хропко П. Дилогія Бориса Грінченка з життя села // Диво слово. - 1998. - № 3. - С. 33-37.
**************
http://shron1.chtyvo.org.ua/Yesypenko_Dmytro/Povisti_Borysa_Hrinchenka_Sered_temnoi_nochi_ta_Pid_tykhymy_verbamy_istoriia_tekstiv_i_teksty_v_isto.pdf
ЄСИПЕНКО Д. ПОВІСТІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА «СЕРЕД ТЕМНОЇ НОЧІ» та «ПІД ТИХИМИ ВЕРБАМИ»: історія текстів і тексти в історії
http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/kobuzhcha_boris-grinchenko.pdf
Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект : монографія / Н. І. Кобижча. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 204 с. (Репрезентації української ментальності в художній творчості Б. Грінченка. – С. 104)
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2005/2005-fil-1.pdf
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2005. – 242 с. (ВИННИК К.В., НІКОЛАЄНКО В.М. СИМВОЛІКА НАЗВ ПОВІСТЕЙ Б.ГРІНЧЕНКА „СЕРЕД ТЕМНОЇ НОЧІ” ТА „ПІД ТИХИМИ ВЕРБАМИ” . – С. 31)
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 8.06.2019 19.58.22 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Харків :: Запитання: 43166  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, зашифрувати за УДК: дитяча книга українською та англійською мовами та зашифрувати диктанти. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
В каталозі НБУ для дітей книги будуть мати індекс:
- після основного індексу конкретної літератури (художня або галузева) через знак = проставляється індекси мов: українська =161.2, англійська =111.
Наприклад, українська художня література українською та англійською мовами: 821.161.2=161.2=111. Аналогічна художня література для дошкільнят: (0.053.4)82=161.2=111
-диктанти шифруються в певну мову і для певного рівня школи.
Наприклад: Будна Н. О. Українська мова : 600 диктантів із завданнями : 1-4 кл. / Н. О. Будна. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 108 с. - (Нова українська школа). УДК - 811.161.2(075.2)
5-9 класи - 811.161.2(075.3)
Для вчителів: Початкова школа - 373.3.016:811.161.2 (диктанти укр. мовою); середня та старша школа - 373.5.016:811.161.2 (диктанти укр. мовою)

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 7.06.2019 11.06.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.917373 seconds