Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Ольга із міста: Одеса :: Запитання: 43464  
Ольга запитує:
Вкажіть сайти де можна знайти онлай безкоштовні курси для вчителів початкової школи і вчителя асистента , що працює в інклюзивному класі?( Щоб можна набирати бали) Сайт Едера не пропонувати. Вже пройшла курси там.
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! У доступних нам джерелах нам вдалося знайти таку інформацію:
Критичне мислення для освітян [Електронний ресурс] // Найкращі онлайн-курси України та світу : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ CTFT101 2017_T3/about. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.10.2019
Початкова школа [Електронний ресурс] // ДистОсвіта : [веб-сайт]. — Електронні дані. —Режим доступу https://dystosvita.gnomio.com/course/index.php?categoryid=7. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.10.2019
Робота вчителів початкових класів з дітьми із особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] // EdEra-SmartOsvita [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita Inc 1/about. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.10.2019
Українські платформи та ресурси для самоосвіти вчителів [Електронний ресурс] // Інтерактивна панель Edpro : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу https://edpro.ua/blog/ukrajinski-platformy-ta-resursy-dlja-samoosvity-vchyteliv. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.10.2019

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.10.2019 19.10.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43463  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: організації простору вищої освіти в Україні в контексті європейської інтеграції
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://kpi.ua/922-9
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3717
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17552/1/Вища освіта України.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/86995/06-Moiseeva.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/Грищук Ю. В. Розвиток сучасної вищої освіти в Україні євроінтеграційний контекст.pdf
http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Pedagogica/53660.doc.htm
https://knute.edu.ua/file/MjkyMQ==/01d626453878c72a91c026651e5a0735.pdf
https://kneu.edu.ua/get_file/4365/Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті ЄПВО на період до 2020 року.doc
http://eprints.zu.edu.ua/17332/1/Stattya_Kovalchuk_1.pdf
– Андрущенко В. Основні характеристики Європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 5-16.
– Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський освітній простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна школа. – 2012. – № 1–2. – С. 3-8.
– Гейко С. Проблеми підвищення якості освіти в Україні в контексті Євроінтеграції / С. Гейко // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2010. – С. 237–241.
– Гриневич Л. Вища освіта України: на шляху інтеграції до Європейського освітнього простору / Л. Гриневич // Рідна школа. – 2014. – № 11. – С. 8-13.
– Грицюк Л. Реалізація програм «Подвійний диплом» як спосіб входження вітчизняних ВНЗ до Європейського простору вищої освіти / Л. Грицюк, А. Лякішева // Вища школа. – 2014. – № 7. – С. 46-54.
– Закусило О. Проблеми входження України в європейський освітній простір / О. Закусило // Шлях освіти. – 2011. – № 1. – С. 11-16.
– Золотарьова І. Імплементація європейських підходів до університетських магістерських програм у системі вищої освіти в Україні / І. Золотарьова, Ж. Шоша // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 42-48.
– Когут С. Я. Теоретичні засади професійної педагогічної освіти в контексті європейської інтеграції / С. Я. Когут // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф., м. Рівне, 5 груд. 2013 р. – Рівне, 2013. – С. 285-287.
– Колупаєва Т. Є. Стандарти вищої освіти України у європейському вимірі / Т. Є. Колупаєва // Професійний розвиток педагога : матеріали IV регіон. наук.-практ. семінару «Сучасний вчитель початкових класів: реалії та перспективи», 10 груд. 2013 р., Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2013. – С. 10-13.
– Радівілова Т. Українська система вищої освіти в європейському освітньому та науковому просторі / Т. Радівілова // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. – Львів, 2014. – С. 69-92.
– Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / С. Серебрянський // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 7-14.
– Уваркіна О. Українська освіта на шляху до європейського освітнього простору / О. Уваркіна // Вища освіта України. – 2012. – № 3. – С. 38-44.
– Ципко В. Інтеграція України до європейського освітнього простору з позицій філософського виміру освіти / В. Ципко // Вища школа. – 2012. – № 6. – С. 44-50.
– Мокін Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України / Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 4. - С. 30-37.
– ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", [7 листоп. 2013 р., м. Київ] : [матеріали] / підгот.: В. Луговий, С. Калашнікова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2014. - № 1. - С. 112-115.
– Калашнікова С. Якість - необхідна умова європейської інтеграції вищої освіти України / С. Калашнікова, Ж. Таланова // Пед. газ. - 2012. - Жовтень (№ 10). - С. 1-2.
– Луговий В. Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", [25-26 жовтня 2012 р., м. Київ] / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України. - 2013. - № 1. - С. 112-115.
– Савченко О. Проблеми і перспективи міжнародної інтеграції вищої освіти / О. Савченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2012. - Ч. 3. - С. 273-278.
– Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. № 3 (додаток 2). Темат. вип. Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу ; Т. 1 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; [голов. ред. В. П. Андрущенко ; редкол. В. С. Бакіров та ін. ; ред. рада темат. вип. : Калашнікова С. та ін.]. - [Київ] : [б. в.], 2012. - 133 с.
– Чугаєвський В. Г. Соціалізуючі функції вищої освіти в контексті європейської інтеграції / В. Г. Чугаєвський // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління. - Київ, 2013. - Вип. 12. - С. 110-118.
– Інтеграція національної науки до Європейського наукового простору : межрегіон. наук.-практ. конф., 25-27 жовт. 2006 р. : тези доповідей / Нац. інформ. центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій, Запоріз. обл. союз промисловців і підприємців, Запоріз. держ. центр н.-техн. і екон. інформації, ТОВ Наук. ВО "Лідер-К" ; [упоряд. С. М. Сєлін ; комп'ютер. верстка В. В. Алексеєнко]. - Запоріжжя : [Б. в.], 2006. - 62 с.
– Сидорчук Н. Місце університетської освіти у мережі європейського освітнього простору / Н. Сидорчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. - Вип. 469 : Педагогіка та психологія. - С. 201-206.
– Прокопенко І. Ф. Якість освіти в умовах євроінтеграції / І. Ф. Прокопенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків], 2009. - Вип. 23/24 (27/28). - С. 67-73.

.: Розділ: Освіта :: 16.10.2019 15.54.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 43461  
Діма запитує:
Творчість Лесі Воронини
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Воронина Леся [Електронний ресурс] // Barabooka : простiр української дитячої книги : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.barabooka.com.ua/lesya-voronina/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.2019.
Воронина Леся [Електронний ресурс] // Rulit : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.rulit.me/authors/voronina-lesya. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.2019.
Воронина Леся [Електронний ресурс] // Видавництво Старого Лева : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://starylev.com.ua/old-lion/author/voronyna-lesya. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.2019.
Воронина Леся Анастасіївна : біографія [Електронний ресурс] // УкрЛіб : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=13986. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.2019.
Воронина Леся Анастасіївна [Електронний ресурс] // Wikiwand : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.wikiwand.com/uk/Воронина_Леся_Анастасіївна. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.2019.
Воронина Леся. Передмова /Л. Воронина // Воронина, Леся. Таємниця Пурпурової планети. – Київ, 2019. – С. 3-4.
Ключі до дитячих сердець Лесі Ворониної (біобібліографічна довідка до 60-річчя від дня народження письменниці) [Електронний ресурс] // Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://odb.km.ua/?dep=1&dep_up=430&dep_cur=904. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.2019.
Леся Воронина (Вороніна Олена Анастасіївна) [Електронний ресурс] // Audiobooks : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://audiobooks.ua/h/lesya-voronina-biografiya-pro-avtora/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.2019.
Леся Воронина [Електронний ресурс] // LiveLib : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.livelib.ru/author/324574-lesya-voronina. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.2019.
Леся Воронина [Електронний ресурс] // Yakaboo : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Lesja_Voronina/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.2019.
Українські цікавинки для дітей : [огляд книг] // Шкільна бібліотека. – 2019. – № 3. – С. 106-107.

.: Розділ: Література :: 16.10.2019 10.44.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 43460  
Іванна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти найновішу статтю з методики викладання української мови як нерідної. Дякую гарно)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Грищенко І.В. Комунікативні акценти навчання української мови як іноземної
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2018/NV_2018_10/8.pdf
Методика викладання української мови як іноземної на синхронному зрізі XXI століття: тенденції розвитку
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_1_25
Васецька Л.І. Упровадження мультимедійних технологій у навчальний процес: проблеми і перспективи
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/9624/3/Вып_34_30-40.pdf
Полиця Т.Д. Вікторини у викладанні української мови як іноземної
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6.1/11.pdf
Зозуля І. Особливості і методики викладання граматики української мови як іноземної
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25887/Zozylia_2019T1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Зозуля І., Присяжна О., Солодар Л. Основні сучасні методи викладання української мови як іноземної (досвід викладачів кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2014_9_5
Теоретико-методичні засади навчання української мови і мовлення у школах
I ступеня з мовами викладання національних меншин України
http://lib.iitta.gov.ua/2233/1/horoshk.pdf
Теорія і практика викладання української мови як іноземної
http://old.philology.lnu.edu.ua/tpum.php
Сучасні підходи до вивчення української мови як іноземної
http://kumlk.kpi.ua/node/1522
Судук І.І. Особливості вивчення діалогічного мовлення на заняттях з української мови як іноземної
http://www.oljournal.in.ua/v5/7.pdf
Касьяненко Т.А. Викладання української мови як іноземної: принципи
оптимізації та інновації
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92568/01-Kasianenko.pdf?sequence=1
Роман Л.А. Інформаційні технології як інновація у викладанні української мови як іноземної
http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/roman_l.a._information_technology_as_an_innovation_in_teaching_ukrainian_as_a_foreign_language.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 16.10.2019 00.51.30 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Чортків :: Запитання: 43458  
Вікторія запитує:
Добрий вечір! Потрібна картотека для консультацій багатодітних сімей.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Гапєєв Л. Хто має право на податкову соціальну пільгу? / Л. Гапєєв // Історія та правознавство. — 2016. — № 25-26. — С. 59-62.
Ленський О. Уряд реально дбає про людей : соціальна політика / О. Ленський // Урядовий кур'єр. — 2008. — 27 лютого — С. 5.
Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей : Указ Президента України, 30 грудня 2000 р. // Голос України. — 2001. — 30 січня — С.12.
Про надання допомоги дітям-сиротам, інвалідам, дітям з малозабезпечених і багатодітних сімей, а також тим, що залишилися без опікування батьків : Розпорядження Кабінету Міністрів України, 16 травня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001.- 19 травня — С. 12.
Україна. Верховна Рада. Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення багатодітних матерів : Закон України, 16 червня 2005 р. // Голос України. — 2005.- 22 липня — С.10.
Україна. Верховна Рада. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей : Закон України, 19 травня 2009 р. // Голос України. — 2009. — 2 червня — С. 15.
Україна. Закони. Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" : закон України, 16 червня 2011 р. // Урядовий кур'єр. — 2011. — 15 липня — С. 4.
Україна. Закони. Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо призначення пенсії батькам, які виховали п'ятеро і більше дітей : закон України, 4 квітня 2013 р. // Урядовий кур'єр. — 2013. — 26 квітня — С. 4.
Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї : Постанова Кабінету Міністрів України, 2 березня 2010 р. // Урядовий кур'єр. — 2010. — 24 березня — С. 7.
Україна. Кабінет Міністрів. Питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї : Постанова Кабінету Міністрів України, 2 червня 2010 р. // Урядовий кур'єр. — 2010. — 16 червня — С. 10.
Україна. Кабінет Міністрів. Про фінансування у 2010 році заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей : Постанова Кабінету Міністрів України, 14 липня 2010 р. // Урядовий кур’єр. — 2010. — 24 липня — С. 19.
Україна. Міністерство соціальної політики. Про проведення Всеукраїнського конкурсу-фестивалю "Таланти багатодітної родини" : наказ Міністерства соціальної політики України, 3 берез. 2012 р. // Офіційний вісник України (зі змінами). — 2012. — № 26. — С. 173-176.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.10.2019 21.49.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.896015 seconds