Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39970
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 41924  
Вероніка запитує:
Можна підібрати матеріал на тему: "Професійне самовизначення. Чинники та процеси професійного самовизначення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
Баріхашвілі І. І. Психологічні основи профорієнтації та професійного самовизначення : навч. посібн. / І. І. Баріхашвілі, М. П. Ворона, Г. В. Грищенко / за заг. ред. І. М. Старікова. – Київ : ВД «Професіонал», 2009. – 208 с.
Варнавський К. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень / К. Варнавський // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С.109-115.
Вітковська О. І. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації / О. І. Вітковська. – Київ : Науковий світ, 2009. – 92 с.
Вітковська О. І. Професійне самовизначення як життєва проблема особистості / О. І. Вітковська // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 3. – С.171-179.
Єлова Т. Основні чинники професійного самовизначення старшокласників [Електронний ресурс] / Т. Єлова // Педагогічний часопис Волині. – 2016. – №2(3) – С. 76-82. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12135/1/r_2-21-27.pdf.
Мачуська І. М. Основні чинники професійного самовизначення старшокласників [Електронний ресурс] / І. М. Мачуська. – С. 474-482. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tmpvd_2013_17(1)__54.pdf.
Саппа Г.-М. М. Процес професійного самовизначення учнівської молоді: модельний аналіз [Електронний ресурс] / Г.-М. М. Саппа // Репозиторій НТУ «Харківський політехнічний інститут» [веб-сайт]. – Режим доступу: http:// repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/5846/1/2011_Sappa_Protses_profesiinoho.pdf.

.: Розділ: Освіта :: 17.04.2018 10.25.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Бровари :: Запитання: 41923  
Галина запитує:
Cкажіть, будь ласка, а хіба письменниці Галині Тарасюк 26 жовтня виповнюється 80 років, якщо вона народилася в 1948-му... Якась нестиковка... Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Так, звісно Галини Тимофіївни Тарасюк народилася 26 жовтня 1948 року, цього року виповнюється 70 років українській поетесі.

.: Розділ: Література :: 16.04.2018 23.31.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Олевськ :: Запитання: 41922  
Анастасія запитує:
Доброго вечора! Прошу Вас допомогти знайти критичні матеріали про літературну спадщину С. Єфремова. Буду вельми вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://kraeznavstvo.at.ua/news/2009-08-29-21
http://litopys.org.ua/hrabo/hr15.htm
http://shron1.chtyvo.org.ua/Boiko_Yurii/Taras_Shevchenko_v_nasvitlenni_Serhiia_Yefremova.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Yefremov_Serhii/Taras_Shevchenko_Zhyttia_ioho_ta_dila.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/ubi_2013_10_19.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwichuTN0sDaAhXH1qQKHWNiASI4ChAWCDAwAQ&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10movkul.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw3U_T03e7ul1Ol4UaYd-2iP
http://meest-online.com/culture/serhij-jefremov-shevchenkoznavets/
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3593/1/hryhorenko.pdf
https://ru.calameo.com/books/0028207916df6dd678d32
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/82990/18-Ivanytska.pdf?sequence=1
http://pidruchniki.com/14451127/literatura/istoriya_ukrayinskogo_pismenstva_yefremova
http://1576.ua/people/3756
http://ukrbukva.net/118721-Zhitt-viiy-ta-tvorchiiy-shlyah-Serg-ya-fremova.html
file:///C:/Users/User/Desktop/240-Article Text-476-1-10-20170308.pdf
http://flightcollege.com.ua/library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Ефремов С. История украинського письменства.pdf
http://old.philology.lnu.edu.ua/vydannia/Ivan_Franko_zbirnyk_2010_t02/70Yevheniya_Sohacka.pdf
– Івашкевич Т. "Історія українського письменства" Сергія Єфремова у критиці початку ХХ століття / Івашкевич Т. // Українська мова та література. - 1999. - № 18.
– Масенко Л. "Щоденники" Сергія Єфремова як історичне й філологічне джерело / Масенко Л. // Дивослово. - 2000. - № 1. - С.10-13.
– Єфремов С. Іван Тобілевич : (Карпенко-Карий) / Єфремов С. // Духовні криниці. Українська література (70-90-ті роки ХІХ ст.) : хрестоматія для 10 кл. сер. шк. Ч. 1 / / упоряд. Г.Ф.Семенюк, П.П.Хропко. - Київ,1997. - С. 231-232.
– Єфремов С. Борис Грінченко / С.Єфремов // Духовні криниці. Українська література (70-90-ті роки Х1Х ст. ): хрестоматія для 10 кл. сер. шк. Ч. 1 / упоряд. Г.Ф.Семенюк, П.П.Хропко. - Київ,1997. - С. 420-424.
– Грабович Г. Сергій Єфремов як історик українського письменства / Г.Грабович // Грабович Г. До історії української літератури. - Київ,1997. - С. 418-432.
– Величко О. Сергій Єфремов про творчість Григорія Сковороди / О. Величко // Рідна школа. - 2004. - № 10. - С. 53-57.
Чехівський О. Шевченкова мудрість у "Щоденниках" Сергія Єфремова / О. Чехівський // Дивослово. - 2004. - № 7. - С. 12-14.
– Соловей Е. Єфремов і Франко : (До 130-х роковин Сергія Єфремова) / Е. Соловей // Слово і час. - 2006. - № 10. - С. 3-7.
– Меленчук О.В. Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства / О. Меленчук ; [наук. ред. Соловей (Гончарик) Е. С.] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича : Рута, 2013. – 239 с.
– Болабольченко А.А. Сергій Єфремов : біогр. нарис / А. Болабольченко. – Київ : Щек, 2010. – 278, [1] с. : іл., портр.
– Єфремов С. О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов ; [Ред., авт. передм. М.К.Наєнко]. – Київ : Femina, 1995. – 685, [1] с.
– Єфремов С. О. Літературно-критичні статті. – Київ : Дніпро, 1993. – 349, [2] с. : портр. – (Укр. літ. думка).
– Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать : (Сергієву Єфремову - 125) / М. Наєнко // Літературна Україна. - 2001. - 8 листоп. - С. 4.
– Кривуляк О. Зі свідомості небуття: листування І.Липи з С.Єфремовим / О. Кривуляк // Слово і час. - 2003. - № 9. - С. 58-66.
– Чехівський О. Шевченкова мудрість у "Щоденниках" Сергія Єфремова / О. Чехівський // Дивослово. - 2004. - № 7. - С. 12-14.
– Величко О. Сергій Єфремов про творчість Григорія Сковороди / О. Величко // Рідна школа. - 2004. - № 10. - С. 53-57.
– Любченко В. Літературна спадщина Івана Котляревського в оцінці Сергія Єфремова / Василь Любченко // Київська старовина. - 2004. - № 6. - С. 167-171.
– Сохацька Є. Ювілейна Франкініана Сергія Єфремова : до 40-річчя літературної діяльності І.Я.Франка / Є. Сохацька // День. - 2006. - 11 серп. - С. 8.
– Соловей Е. Єфремов і Франко: (До 130-х роковин Сергія Єфремова) [Текст] / Е. Соловей // Слово і час. - 2006. - № 10. - С. 3-7.
– Бойко Ю. Т. Шевченко в насвітленні С. Єфремова / Ю. Бойко // Український історик. - 1980. - № 1. - С. 45-57.
– Меленчук О. Біографія Тараса Шевченка в наукових розвідках Сергія Єфремова // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 125-140.

.: Розділ: Література :: 16.04.2018 21.04.49 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Берегово :: Запитання: 41921  
Людмила запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, розкрити таку тему:Показать библейские сюжеты и их отражение в творчестве Эдварда Мунка, на примере его картин, в частности цикла "Фриз Жизни". Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Людмило! Радимо опрацювати такі джерела інформації:
Бутакова, Елена.Эдвард Мунк: стремление к свету / Е. Бутакова // Личности. - 2018. - № 1. - С. 98-123 : цв.ил.
Вуд, Карвин.Эдвард Мунк: среди серых камней // Караван историй. - 2007. - № 10. - С. 216-243.
Едвард Мунк // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985., Том 7., К., 1982, стор. 173.
Мискарян, К. Новатор Мунк [Текст] / К. Мискарян // Искусство. - 2007. - № 4. - С. 30-33
Мінгальов, Олег.Мунк : Містерія-драма у чотирьох діях / Олег Мінгальов // Березіль. - 2010. - № 7/8. - С. 111-134
Орлова, Є. Г. Едвард Мунк і його мистецтво / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі . - 2013. - № 11 - С.15-17.
Осипова Л.Эдвард Мунк : Картинная галерея // Семья и школа. - 2004.- №8. - С.48.
Пономарев В. В. Эдвард Мунк и его "Крик" - психиатрия или неврология? / В. В. Пономарев // Міжнародний неврологічний журнал. - 2017. - № 4 - С. 102-104.
Сартан, М. Крик [Текст] / М. Сартан // Искусство. - 2005. - 1-15 февраля (№ 3). - С. 16
Сельц, Жан. Эдвард Мунк / Ж. Сельц ; [Пер. К.В.Василенко]. — [М.] : Слово, [1995]. — 94, [1] с. : ил. — (Картинная галерея).
Сом-Сердюкова, Олена Миколаївна.Безкінечний Едвард Мунк і підступи до нього [Текст] / О. М. Сом-Сердюкова // Дорожні знаки. - 2015. - С. 74-87 : іл. - Бібліогр. в примітках: с. 80, 87 .
Сом-Сердюкова О. Танок навколо смерті: До 150-річчя Едварда Мунка [Електронний ресурс] / О. Сом-Сердюкова // Мистецтвознавство України. - 2013. - Вип. 13. - С. 58-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2013_13_10
Стенерсен, Рольф. Эдвард Мунк [Текст] : біографія окремої особи / Р. Стенерсен; Пер. с норвеж. Н.И. Крымова , авт. послесл. И.Я. Цагарелли. - М. : Искусство, 1972. - 155 с. : цв. ил. - (Жизнь в искусстве).
Хачатуров, Сергей.Эдвард Мунк - улики совести [Текст] / Сергей Хачатуров // ДИ-Диалог искусств. - 2013. - № 5. - С. 116-117. : ил.
Шкаруба Л.М.Эдвард Мунк: из когорты великих норвежцев // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005.- №5. - С.40-45.
Эдвард Мунк (1862-1944) // Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное ы декоративно-прикладное искусство / глав. ред. М. Д. Аксенова. – М., 2002. - С. 451-453.
Яценко Е. В. "Любите живопись, поэты...". Экфрасис как художественно-мировоззренческая модель / Е. В. Яценко // Вопросы философии. - 2011. - № 11 - С. 47-57
Hodin, Josef Paul. Edvard Munch / J.P. Hodin. - London : Thames & Hudson, c 1972. - 216 p. : ill. (part col.) ; 22 cm - (World of art library). - Includes bibliographical references
Stang, Nic. Edvard Munch / Nic Stang. - Dresden : VEB, 1972. - 258, [2] S. : Ill.
Timm, Werner, 1927-1999. Edvard Munch / Werner Timm. - Berlin : Henschelverlag, 1982. - 15, [28] p. : illus.
Захаров А. Пугающие факты о картине Мунка "Крик"
https://rg.ru/2014/01/23/munk-site.html
Страх смерти и жажда жизни: 5 картин Эдварда Мунка
https://ria.ru/weekend_art/20131212/983669271.html
Довбыш Нонна. Pic of the Week: «Крик», Эдвард Мунк
http://styleinsider.com.ua/2017/08/pic-of-the-week-krik-edvard-munch/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 16.04.2018 20.32.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Васильків :: Запитання: 41920  
Анастасія запитує:
Фортепіанна творчість українських композиторів (19-20 ст.)
Наша відповідь:
Доброго вечора, Анастасіє! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Виконавсько-методичні засади фортепіанної школи Вілема Курца як джерело розвитку львівської піаністики: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 [Електронний ресурс] / Л.І. Садова; Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2007. — 20 с. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07slirlp.zip.
Глушкова С. Фортепіанні твори сучасних українських композиторів в інструментальній підготовці вчителя музичного мистецтва / С. Глушкова, Г. Пужай // Естетика і етика педагогічної дії. – 2015. – Вип. 10. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4691/1/Gluschkova.pdf.
Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівських композиторів XX століття: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / C. О. Салдан; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ, 2006. — 17 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ssokss.zip.
Мініатюра як феномен музичної культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів кінця XIX - XX століть): Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 [Електронний ресурс] / Н.О. Рябуха; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04rnokks.zip.
Особливості втілення принципу програмності в українській фортепіанній музиці: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / О. В. Фрайт; НАН України. Ін-т мистецтвознав, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2000. — 18 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00fovufm.zip.
Поемність в українській фортепіанній музиці першої половини ХХ ст. як принцип художнього мислення: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / Н.В. Пастеляк; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 16 с. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09pnvphm.zip.
Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець XIX - перша третина ХХ ст.): Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 [Електронний ресурс] / Л.М. Свірідовська; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2007. — 18 с. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07slmkpt.zip.
Фортепіанна творчість С.Борткевича в світлі класико-романтичної традиції: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / О.В. Чередниченко; Харк. держ. ун-т мистец. ім. І.П.Котляревського. — Харків, 2008. — 18 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08covkrt.zip.
Фортепіанні цикли для дітей у творчості українських композиторів: образно-художній аспект: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 [Електронний ресурс] / О. Є. Тимощук; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2011.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11TOEOHA.zip.
Гуральник Н. П. Спадкоємність педагогічних принципів видатних діячів української фортепіанної школи (В. Пухальський, М. Тутковський) // Науковий часопис. — Київ, 2009. — Вип. 7 (12). — С. 227–234.
Ілечко М. П. Проблеми інтертекстуальності у вивченні фортепіанної спадщини українських композиторів // Науковий вісник. — Миколаїв, 2008. — Вип. 23, т. 2: Педагогічні науки. — С. 241–251.
Йовенко З. Фортепіанна творчість українських радянських композиторів (20-ті роки) / З. Йовенко // Українське музикознавство. – Київ : Музична Україна, 1968. – Вип. 3. – С. 199–210.
Кальмучин-Дранчук Т. Фортепіанна творчість Нестора Нижанківського в контексті професійного розвитку музичного мистецтва Галичини першої половини XX ст. // Наукові записки. — Тернопіль; Київ, 2004. — N1 (12). — С.23–30.
Лігус, Ольга Марківна. Українська фортепіанна лірична мініатюра епохи романтизму (на прикладі еволюції жанру ноктюрну у творчості О. Лизогуба, М. Лисенка та В. Косенка // Мистецтвознавчі записки. — К., 2008. — Вип. 14. — С. 74–83.
Мартинюк О. В. Традиції публіцистичності творчості представників угорської фортепіанної школи XIX століття в національному історично культурному контексті // Сучасні проблеми методичного аспекту освіти та мистецтвознавства. — Київ, 2002. — С.211–220.
Олійник, О.Перший український радянський фортепіанний педагогічний репертуар / О. Олійник // Українське музикознавство. – Київ : Музична Україна, 1968. – Вип. 3. – С. 211.
Пастеляк Н. Трансформація поемності у фортепіанній творчості Бориса Лятошинського // Наукові записки. — Тернопіль ; Київ, 2004. — N1 (12). — С. 30–37.
Ревенко Н. В. Про процеси оновлення образу фортепіано в українській музичній культурі XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — Київ, 2006. — Вип.17. — С. 237–243.
Українська фортепіанна музика першої половини ХХ століття [Ноти] : навч. посіб. / [упоряди. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук] ; М-во освіти і науки України, Нац. педагог. Ун-т імені М. П, Драгоманова. – Київ : [НПУ імені М. П. Драгоманова], 2000. – 144, [2] с. – (Забуті імена).
Феруз І. Історичні реалії становлення національних фортепіанних шкіл в Україні // Теоретичні та практичні питання культурології. — Мелітополь, 2007. — Вип.23, ч.2. — С.23–29.
Школьнікова І. М. Деякі стильові та жанрові особливості становлення української фортепіанної музики // Культура України: Історія і сучасність. — Харків, 1994. — С. 52–53.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uk_msshr/2010_16_1/bedakova.pdf.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_4/41.pdf.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mmik/2011_13/Chern.htm.

.: Розділ: Музика :: 16.04.2018 17.21.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.738101 seconds