Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 36783  
Юлія запитує:
Допоможіть знайти інформацію з теми " Раціональні прийоми обчислень на уроках математика в основній школі"
Наша відповідь:

.: Розділ: Математика :: 3.05.2015 01.52.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Київ :: Запитання: 36758  
Ілона запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему "Геометричні перетворення графіка функції"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Хорець, М. Геометричні перетворення графіків елементарних функцій / Хорець М., Пономаренко Ю.; Упр. освіти Херсон. обл. держ. адмін. та ін. — Херсон, 1999. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 39.
2. Чашечникова, О. С. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції : [навч.-метод. посіб.] / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова, О. В. Мартиненко. — Рівне : Волин. обереги, 2008. — 68, [1] с. : іл. — (Бібліотечка математичної освіти) — Бібліогр.: с. 68.
3. Чашечникова, О. С. Функції та їх графіки : побудова графіків функцій та рівнянь, аналіт. вираз яких містить тригонометричні функції : навч.-метод. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. ун-тів / О.С.Чашечникова, Л.Г.Чашечнікова, О.В.Мартиненко. — Рівне : Волин. обереги, 2008. — 130 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 129.
4. Тадеєв, В. О. Побудова графіків функцій : Навч. посіб. для учнів.— 2-е вид. — Тернопіль : Підручники & посібники, 2003. — 71, [1] c. : іл. — (Бібліотечка заочної математичної школи) — Бібліогр.: с. 71.
5. Вибрані питання вищої математики : Елементи теорії множин. Функції та їх графіки. Границя та неперервність / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; [Упоряд.: Л.Д.Гординський та ін.]. — К. : Знання України, 2003. — 89 с. : табл. — Бібліогр.: с. 88.
6. Вірченко, H. О. Графіки елементарних та спеціальних функцій : Довідник / H.О. Вірченко, І.І. Ляшко; [Ред.: Попович Д.І., Мельник Т.С.]. — К. : Наук. думка, 1996. — 582 с. — Бібліогр.: с. 572. — Предм. покажч.: с. 573-576.
http://posibnyky.vntu.edu.ua/muh_2/614.htm
http://fizma.net/index.php?idi=alg/function
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3054&chapterid=738
https://www.youtube.com/watch?v=s46zc3qxWwo
http://subject.com.ua/mathematics/zno/280.html
http://ua-referat.com/Геометричні_перетворення_графіків_функції
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/EMLec12.pdf
http://www.slideshare.net/shamadarina/ss-39919674
http://fmi.npu.edu.ua/files/StorinkaVikladacha/Shkolnyi/2011-2012(1семестр)/FunctionsShortGuide.pdf

.: Розділ: Математика :: 28.04.2015 18.12.16 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 36734  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферату на тему "Життя та творчість Івана Олександровича Лаппо-Данилевского". Дякую за надану допомогу))
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Сорокина М.Ю.Русский Моцарт» [И.А.Лаппо-Данилевский] [Електронний ресурс] / М.Ю.Сорокина // Природа. – 2002.– Режим доступу: http://www.academia.edu/5686367/_Русский_Моцарт_И.А.Лаппо-Данилевский_.
Никифоровский В. А. Всего лишь тридцать пять лет : к 100-летию со дня рождения И.А. Лаппо-Данилевского [Електронний ресурс] / В. А. Никифоровский. – Режим доступу: http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?Id=4a280f5f-a459-4680-b23b-1300264f733c.

.: Розділ: Математика :: 24.04.2015 20.43.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Суми :: Запитання: 36579  
Ольга запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему: Зв'язок інтегральної формули Коші з функцією Жуковського. Застосування функції Жуковського в сучасних технологіях. Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Батир Е. І. Малі коливання зчленованих гіростатів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Е. І. Батир ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімф., 2011. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11BEIKZG.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Бернацька Ю. М. Елементи теорії функцій комплексної змінної : навч. посіб. / Ю. М. Бернацька ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К., 2008. - 143 c.
Ільченко О. Формула Коші зображення розв’язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з інтегралом Скорохода [Електронний ресурс] / О. Ільченко, Ю. Мосеєнков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKNU_Mat_2014_1_11.pdf.
Мельник Т. А. Курс лекцій з комплексного аналізу [Електронний ресурс] / Т.А. Мельни к. – Режим доступу: http://www.mechmat.univ.kiev.ua/dload/pos/konspect-melnyk.pdf.
Ольшанський С. В. Розв'язання задач динаміки сферичного тіла змінної маси : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / С. В. Ольшанський ; НАН України ; Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11OSVTZM.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Фаіз Абдулла Салім Мохаммед. Метод визначення нелініних аеродинамічних характеристик профіля зі струменевим закрилком : Автореф. дис... канд. техн. наук : 05.07.01 / Фаіз Абдулла Салім Мохаммед; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х., 2004. - 22 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04fsmpsz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Додатково див.відповідь на запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання -35968.

.: Розділ: Математика :: 13.04.2015 10.13.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 36304  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання реферату за темою "Алгебраїчні задачі на дослідження". Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. АКСЁНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Внутрипредметные связи как ресурс процесса поиска решения школьных математических задач // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – Вып. № 81. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/vnutripredmetnye-svyazi-kak-resurs-protsessa-poiska-resheniya-shkolnyh-matematicheskih-zadach. -Об использовании внутри-предметных связей в процессе поиска решения некоторых задач на исследование, имеющих место в школьном курсе математики.
2. Антонюк О.П. Задачі на дослідження та їх вплив на інтелектуальний розвиток студентів. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Pedagogica/74329.doc.htm
3. Гаврилюк Наталія Іванівна. Розвиток логічного мислення на уроках математики. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/25235/
4. Застосування похідної для дослідження функцій. – Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/e-book/ernestbook/temas/13_7.htm
5. Знаходження визначника матриці методом алгебраїчних доповнень. – Режим доступу: http://www.vesna.org.ua/txt/antonina/linalg.doc.
6. Козлова О.М. Властивості функцій та їх застосування до розв’язування алгебраїчних задач матеріали до спецкурсу для класів природничого та фізико-математичного профілю / Козлова О.М., Шершнєва О.О. – Черкаси, 2008. – Режим доступу: http://library.ippro.com.ua/attachments/article/108/Властивості функцій.pdf
7. Кострикина Н. П. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 кл. - М. : Просвещение, 1991. – Режим доступу: http://phizmat.org.ua/2010-03-16-07-52-23/717-zadachi-povysh-trudn-7-9-alg
8. Те саме. – Режим доступу: http://mexalib.com:81/view/21307
9. Кравченко Т. В. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬЗ ОБМЕЖЕННЯМИ І ПАРАМЕТРАМИ. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bpc_2013_5_3-4_13.pdf.
10. Нак М.М. МЕТОДИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯАЛГЕБРАЇЧНИХ ЗАДАЧУ ШКІЛЬНИХ ВИДАННЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2013_113_21.pdf.
11. Остапчук, Тетяна. Алгебраїчні задачі на дослідження [Текст] / Т. Остапчук // Математика в сучасній школі. - 2012. - N 10. - С. 23-27. - Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: http://edu-lib.net/periodika/matematika-v-suchasniy-shkoli-naukovo-metodichniy-zhurnal-10-133-2012-onlayn
12. Те саме. – Режим доступу: http://matematuka.inf.ua/perioduka/mat_v_sythasn_sh/mat_sh_12.html
13. Паламарчук В.Ф. Як виростити інтелектуала. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 152 с. – Режим доступу: http://bohdan-books.com/catalog/book/104168/
14. Попович О.В. Види задач, які вирішуються в курсі математики. – Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/5099_Види задач12345.doc.
15. Сінько Ю.І. Методичні особливості вивчення деяких тем розділу «Алгебра висловлень» з використанням інтегрованого програмного середовища «МатЛог» . – Режим доступу: http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/32.pdf.
16. СТЮАРТ Иэн. Величайшие математические задачи. – Режим доступу: http://elementy.ru/lib/432411
17. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗ’ВЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ТА СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ. – Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/met/lek4.htm
***
18. Колесник Б.М. Алгебраїчні задачі на дослідження. - К. : Рад. школа,1971. – 100 с. - У збірнику подано близько 1500 алгебраїчних задач за новою програмою з математики для IV — VIII класів. Переважна більшість їх — це задачі на дослідження, а решта або потребує для розв'язання певних досліджень, або є вступними задачами до групи задач на дослідження. Значна кількість задач збірника належить авторові, решту взято з книжок і журналів, перелік яких подається. Більше як половину книжки становлять відповіді до задач, вказівки про методи їх розв'язування. Посібник призначається для вчителів математики восьмирічної школи.
19. Сучков В. Методична розробка п’яти уроків з теми „Рівняння з параметрами, що зводяться до лінійних” // Математика в школі. – 2002. – № 3. – С. 39-44.

.: Розділ: Математика :: 11.03.2015 22.45.31 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.268456 seconds