Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Яна із міста: Ужгород :: Запитання: 36618  
Яна запитує:
Добрий день!Допоможить з таким питанням: 1.Пояснити взаемозвязок музичного твору та характер музики.2.Види хореографии та их характеристика
Наша відповідь:
Доброго дня! За правилами нашої "Довідки" відповідь ми даємо на одне окреме питання. Тож відповідаємо на запит: Види хореографії та їх характеристика. Пропонуємо вам наступні джерела:

Бернадська Д. П. Вступ до спеціальності : хореографія : навч. посіб. / Д. П. Бернадська ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.

Голдрич О. Хореографія. - Львів: СПОЛОМ, 2006.

Голдрич О. С. Хореографія : посіб. з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. - К. : Край, 2003. - 177 с.
http://kutsenko.udpu.org.ua/?page_id=4996

Саніна Н. О. Види театрального мистецтва. Хореографія. Види хореографії. Створення реклами-афіши : художня культура : 9 кл. / Н.О. Саніна // Мистецтво в школі. - 2013. - № 6. - С. 21-22.

Шевчук А. Жанрові скарби української хореографії / А. Шевчук // Палітра педагога. - 2008. - № 5. - С.3-6.

Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. - К.: Видавець Карпенко В. М., 2008. - 168 с.

Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії: Монографія / Шариков Д. І. - К.: КиМУ, 2010.

Шариков Д. І. Хореографія : навч. поcіб. (для студ. ВНЗ "Театральне мистецтво) / Денис Шариков ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру, Каф. театр. мистец. - К. : КиМУ, 2011. - 184 с.

БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ВИД ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
http://www.stattionline.org.ua/iskystvo/97/16826-balna-xoreografiya-yak-vid-xudozhno-estetichnoї-diyalnosti-istorichnij-aspekt.html

Виды современных танцев
http://music-education.ru/vidy-sovremennyh-tantsev-horeografiya-na-lyuboj-vkus/

Види сучасної хореографії сьогодення (реферат)
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=36397

[Види хореографії] : [сайт]
http://tanec-wiki.com/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=70

Виды хореографии
http://horeograf17.blogspot.com/p/blog-page_3161.html

О некоторых видах хореографии…
http://www.horeograf.com/new/o-nekotoryx-vidax-xoreografii.html

Основные виды хореографического искусства
http://5fan.ru/wievjob.php?id=33149

Персональний сайт Куценка Сергія Володимировича : [книги з хореографії]
http://kutsenko.udpu.org.ua/?page_id=4996

Танець - стародавній і популярний вид мистецтва
http://allreferat.com.ua/uk/myzuka_horeografiya/referat/3798

Хореографія
http://dancing003.blogspot.com/

Хореография как вид искусства
http://studopedia.ru/2_126771_horeografiya-kak-vid-iskusstva.html

Хореография. Определение
http://www.arabesk.su/8-vse-o-mire-tantsa/78-khoreografiya-opredelenie

Хореография, хореографическое искусство
http://terpsihora.net/index.php/uroki/teoriya/43-hor

Хореографія як вид мистецтва
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/kaf_khoreohrafii/mystectvo_baletmejstra/lek/2kurs/lek1_2kurs.pdf

Що таке хореографія?
http://onlinenews.rv.ua/navchannya/scho-take-horeohrafiya/

.: Розділ: Музика :: 16.04.2015 09.15.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: м.Львів :: Запитання: 36187  
Юлія запитує:
Чи можети ви підшукати літературу до теми "Музична культура в Україні:суспільно-географічний аналіз" Якщо так ,прошу скинути список рекомендованої вами літератури.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Байло Н. Основні цілі і пріоритетні завдання державного управління розвитком музичної культури в Україні / Н. Байло // Ефективність державного управління. — Львів, 2010. — Вип. 23. — С. 50-57.
Бєлікова В. Періодизація розвитку української музичної культури / В. Бєлікова // Імідж сучасного педагога . - 2014. - № 5. - С. 62.
Горенко-Баранівська Л. І. Особливості культурно-музичного життя в Україні кінця XVIII – середини XIX ст. / Л. І. Горенко-Баранівська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовна культура як домінанта українського життєтворення». — К., [2005]. — Ч. 2. — С. 55-59.
Грачова О. Модерністські аспекти формування української музичної культури [Електронний ресурс] / О. Грачова // Вісник КНУКіМ. Сер. : Соціальні комунікації. - 2013. - Вип. 2. - С. 123-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vknukim_sk_2013_2_21.pdf.
Ігнатова Л. Українці-холмщаки в контексті становлення сучасної музичної культури Волині [Електронний ресурс] / Л. Ігнатова // Українознавчий альманах. - 2010. - Вип. 2. - С. 170-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2010_2_54.pdf.
Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі XX століття / Г. В. Карась. — Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. — 1162 с.
Карчова Ю. І. Історична еволюція форм побутування пісенного фольклору в українській музичній культурі XIX - XX століть [Електронний ресурс] / Ю. І. Карчова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 3. - С. 175-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2011_3_45.pdf.
Кияновська Л. О. Українська музична культура : навч. посіб. / Л. О. Кияновська. — Львів : Тріада плюс, 2009. — 354, [1] с.
Корній Л. Історія української музичної культури : до 100-річчя Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського / Л. Корній, Б. Сюта ; [відп. ред. Гнатюк Л. А.]. — К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. — 719 с.
Корній Л. Українська музична культура. Погляд крізь віки [Текст] : [монографія] / Л. Корній, Б. Сюта. - Київ : Музична Україна, 2014. - 589, [16] с.
Кучменко Е. М. Історико-педагогічний огляд особливостей розвитку музичної культури в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) / Е. М. Кучменко // Наука і сучасність. — К., 2000. — Вип. 1, ч. 1. — С. 40-46.
Лященко І. Прояви національної ідентичності в сучасній українській масовій та елітарній музичній культурі [Електронний ресурс] / І. Лященко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2010. - Вип. 5. - С. 232-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2010_5_30.pdf.
Мартинюк Т. В. Історико-теоретичні аспекти взаємовідношень географічного і соціокультурного чинників у явищі регіональної музичної культури (на прикладі Північного Приазов'я XIX - XX ст.): Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.01 / Т. В. Мартинюк ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2004. — 42 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04mtvpps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Смаглій Г. А. Основи теорії музики : підруч. для навч. закл. освіти, культури і мистец. / Г. А. Смаглій, Л. В. Маловик. - 2-е. вид., допов. і переробл. - Х. : Факт, 2001. - 384 c.
Уманець О. В. Музична культура України другої половини XX століття : навч. посіб. / О. В. Уманець. — Х. : Регіон-інформ, 2003. — 187 с.
Шульгіна В. Інтеграційні процеси в розвитку української музичної культури XXI століття / В. Шульгіна // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. — Х., 2009. — Вип. 5. — С. 72-74.
Шульгіна В. Д. Нариси з української музичної культури: джерелознавчий пошук / В. Д. Шульгіна ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2007. — 275 с.
Якщо наша відповівідь Вас не задовольнить, задайте питання більш конкретно.

.: Розділ: Музика :: 24.02.2015 19.58.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Ужгород :: Запитання: 36090  
Олена запитує:
Добрий день,допоможіть підібрати матеріал до реферату на тему:Жанрова палітра музичного мистецтва. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Маємо Вам запропонувати наступний матеріал:
1. Біла К. Жанрово-стильова модель як універсальна аналітична система / К. Біла // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - N 2. - С. 107-111.
2. Костюк Н. Поезія Тараса Шевченка в українській музиці: імена і жанри / Н. Костюк // Студії мистецтвознавчі. - 2008. - N 2. - С. 101-110.
3. Мисько-Пасічник Р. Жанрові пріоритети музичної публіцистики Василя Барвінського : рецензія / Р. Мисько-Пасічник // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - N 4. - С. 22-25.
4. Музика. Історія музики. Музична абетка. Музичні жанри. Співи і пісні. Музичні інструменти. Видатні музиканти. Українські музиканти : для дітей середнього шкільного віку / упор.: М. О. Володарська, Є. С. Каневський ; худож.: Г. В. Беззубова, Л. Д. Киркач-Осипова. - Х. : Фоліо, 2008. - 319 с.
5. Нариси з історії української музики. Ч.2 / упор. Л. Архімович. - К. : Мистецтво, 1964. - 310 с.
6. Павлишин С. Музика двадцятого століття : Навч. посібник / С. Павлишин. - Львів : БаК, 2005. - 232 с.
7. Цинікова І. Жанрова палітра музичного мистецтва : (урок 9-му класі) / І. Цинікова // Мистецтво та освіта. - 2009. - N 1. - С. 54-59.
http://www.fastiv-lyceum.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Свєшнікова Н.В._Жанрова палітра музичного мистецтва.pdf
Свєшнікова Н. В. ЖАНРОВА ПАЛІТРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/urok-z-khudozhnoyi-kulturi-zhanrova-palitra-muzich.html
Урок з художньої культури "Жанрова палітра музичного мистецтва"
http://studopedia.com.ua/1_66_tema--zhanrova-palitra-muzichnogo-mistetstv.html
Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтв
http://5klass.net/muzyka-9-klass/muzykalnye-zhanry/001-ZHanrovaja-palitra-muzykalnogo-iskusstva.html
Жанровая палитра музыкального искусства
https://www.youtube.com/watch?v=YDYb5wIPqlY
Жанрова палітра музичного мистецтва - відео
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Музика :: 11.02.2015 15.01.33 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Київ :: Запитання: 36084  
Павло запитує:
Доброго дня ! Мене звати Павло, працюю в дитячому садочку в м . Києві № 659. Нам потрібні для дитячого садочка наступні пісні, тексти іх є на сайті. як їх отримати в будь-якому музичному форматі ? Ваші колеги порадили звернутись до Вас по допомогу. Зазадалегідь дякую, З Повагою, Павло. 050-356-65-86 1. ПІСНЯ «КНИГА - ДРУГ І ПОРАДНИК» (Сл. К.Ібряєва Муз. Ю.Чичкова) 2. ПІСНЯ ПРО КНИГОЛЮБІВ (Сл. К.Ібряєва Муз. Ю.Чичкова) 3. ПІСНЯ «НАМ БЕЗ КНИГ НІЯК НЕ МОЖНА» (Сл. З Бичкової, муз. В. Шаповаленка) 4. Пісенька про книжку (Сл. В.Вікторова, муз. М.Парцхаладзе) 5. Пісня про книголюбів (Сл. К.Ібряєва Муз. Ю.Чичкова)
Наша відповідь:
Доброго дня, Павле!
На жаль, у фонді Національної бібліотеки України для дітей потрібні Вам пісні в будь-якому музичному форматі не представлені.
Дитячі пісні українською. "А ми любимо читати" - http://ridne.ucoz.ua/load/spivajut_diti/ditjachi_pisni_ukrajinskoju/a_mi_ljubimo_chitati/9-1-0-418
Песни о книге, чтении - http://knigoslava.ucoz.ru/index/pesni_o_knige_chtenii_biblioteke_ssylki_dlja_skachivanija/0-102

.: Розділ: Музика :: 10.02.2015 17.42.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 35559  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Яку літературу можна знайти з питання україно - сербських культурних відносин, в контексті музичних традицій обох країн.Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:

1. Гуць, М. В. Сербо-хорватська народна пісня на Україні / М. В. Гуць ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. - К. : Наукова думка, 1968. - 206 с.
2. Колибанова, К. В. З історії українсько-сербських культурних зв’язків XVIII-XIX ст. // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура». — К.; Х., 1997. — С. 249-251.
3. Колибанова, К. В. Українсько-сербські культурні зв’язки XVIII сторіччя / К.В. Колибанова; АН України. Ін-т історії України. — К., 1993. — 125 с.
4. Корнійчук, В. Серболужицькі та українські гімни XIX століття : (Типологія жанру). // Питання сорабістики. — Львів, 1999. — С. 106-114.
5. Круль П. Ф. Специфіка виникнення та формування народної музично-виконавської культури Галицького регіону Карпат / П. Ф. Круль, І. П. Теуту // Карпатський край . - 2013. - № 1. - С. 190-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/kkr_2013_1_25.pdf
6. Микитенко, О. Етнофольклорний аспект діалогу культур: серби в Україні та українці в Сербії. // Міжнародний конгрес україністів. Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. — Львів, 1994. — С. 269-275.
7. Онищенко А. С. Центр украинско-сербского культурного сотрудничества: аспекты создания, перспективы исследований / А. С. Онищенко, Н. Г. Солонская, Д. В. Айдачич // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития . - 2005. - вып. 3. - С. 335-343. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2005_3_34.pdf
8. Павлюченко, О. В. Серби та Чорногорці в Україні (XIX – початок XX ст.) : біогр. слов. / О. В. Павлюченко; НАН України, Ін-т укр. археол. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : Софія, 2009. — 177 с.
9. Пащенко Є.М. Сто років у Подунав’ї: Українсько-сербські зв’язки доби бароко. – К., 1995. – 351 с.
10. Пащенко, Є. М. Українсько-сербські літературні і культурні зв’язки доби бароко. XVII-XVIII ст. (Контакти, типологія, стилістика) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук. 07.00.01 / Є.М. Пащенко; Київ. держ. ін-т культури. — К., 1996. — 48 с.
11. Попович, Л. Становлення і перспективи розвитку українознавчих студій у Сербії. // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи. — К., 2001. — С. 194-197.
12. Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях, 1837–2004: Матеріали до бібліографії / Уклад.: Д. Айдачич та ін. – К., 2005. – 265 с.
13. Сибінович, М. Один погляд на сербсько-українські взаємини. // Слов’янський світ. — К., 1997. — Вип. 1. — С. 110-115.
14. Стеблій Ф.І. Західноукраїнські землі в культурних зв’язках України з південними слов’янами кінця XVIII – першої половини XIX ст. // З історії міжслов’янських зв’язків. – К., 1983. – С. 96–120.
15. Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки: Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Уклад.: І.Д. Войченко та ін. – К., 2005. – 109 с.
16. Устименко-Косоріч О. А. Порівняльний аналіз змісту підготовки баяністів-акордеоністів у вищих мистецьких закладах Сербії й України / О. А. Устименко-Косоріч // Освіта та педагогічна наука . - 2014. - № 1. - С. 57-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OsDon_2014_1_9.pdf
17. Устименко-Косоріч О. А. Сербська баянно-акордеонна школа: історія та сучасність : монографія / О. А. Устименко-Косоріч; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", 2013. - 351 c. - Визначено освітньо-педагогічні новації сербських колег з перспективою подальшого запровадження їх педагогічного досвіду в систему української музичної освіти.
18. Устименко-Косоріч О. А. Становлення та розвиток сербської баянно-акордеонної школи (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / О. А. Устименко-Косоріч; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ, 2014. - 44 c. - Виявлено спільні та відмінні характеристики в системах підготовки баяністів-акордеоністів Сербії та України, узагальнено прогресивний досвід у сфері підготовки фахівців до виконавсько-педагогічної діяльності в Сербії, показано можливості його використання в Україні.
19. Художні та наукові картини світу ХХ століття : Моногр. / ред.: І. М. Юдкін; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського, Укр. ком. славістів. - К., 2006. - 185 c. - (Комплекс. дослідж. духов. культури слов'ян; Вип.2). - Розглянуто міфологічні уявлення, пов'язані з народними музичними інструментами у сербській традиційній художній картині світу, етапи зародження та розвитку кобзарської школи на Волині.

.: Розділ: Музика :: 26.11.2014 19.12.46 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.329895 seconds