Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: надія із міста: львів :: Запитання: 39697  
надія запитує:
добрий день)допоможіть знайти літературу до курсової на тему:проведення музично-ритмічної діяльності із використанням дитячого фольклорного матеріалу
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Аркуша Н. М. Патріотичне виховання дошкільнят засобами дитячого музичного фольклору [Електронний ресурс] / Н. М. Аркуша // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 1. - С. 71-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_1_13.
2. Бейзеров В. Педагогічні умови художньо-творчого виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами традиційних форм українського музикування у позашкільний час / В. Бейзеров // Рідна шк. - 2006. - № 2. - С. 18-20.
3. Болгарський А. Г. Слухання музики у дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / А. Г. Болгарський, Т. В. Горобець, В. А. Шкоба ; МОН України. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 180 c.
4. Величко О. Б. Організація процесу сприймання на уроці музики в загальноосвітній школі : навч.-метод. посіб. / О. Б. Величко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2011. - 69 c.
5. Владимирова А. Л. Актуальність проблем естетичного виховання дітей засобами національного пісенного фольклору / А. Л. Владимирова // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 71-73.
6. Газіна І. О. Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики : автореф. дис... канд. пед. наук / І. О. Газіна ; АПН України. Ін-т пробл. виховання. - Київ, 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08giounm.zip.
7. Гребеньова В. Рукописна збірка дитячого музичного фольклору [Електронний ресурс] / В. Гребеньова // Етнічна історія народів Європи. - 2007. - Вип. 23. - С. 76–82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2007_23_14.
8. Коваль В. М. До проблеми мелотипології тридольних щедрівок із висхідним іоніком у музично-ритмічній формі (за матеріалами зимових наспівів з околиць на північний захід від Горган) [Електронний ресурс] / В. М. Коваль. // Проблеми етномузикології. - 2011. - Вип. 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Petnomuz_2011_6_10.
9. Лісовська Т. А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Т. А. Лісовська ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - О., 2011. - 21 c.
10. Лісовська Т. А. Розвиток чуття ритму в музичній діяльності дошкільників / Т. А. Лісовська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 179. - С. 89-92.
11. Лісовська Т. А. Розвиток чуття ритму в музичній діяльності дошкільників / Т. А. Лісовська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 176. - С. 86-88.
12. Мартиненко О.В. Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5 - 6 років у дошкільних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / О. В. Мартиненко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 2005. - 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05movrdz.zip.
13. Мартинова В. П. Формування музично-ритмічних здібностей учнів через розвиток елементів гри на музичних інструментах [Електронний ресурс] / В. П. Мартинова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 18(2). - С. 170-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_18(2)__28.
14. Нечай С. П. Підготовка майбутніх вихователів до поліфункціонального застосування музики в аудіальному розвитку дошкільників: теорія і практика : монографія / С. П. Нечай. - Вид. 2-ге, доопрац. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. - 459 c.
15. Руденко О. В. Психологічні умови розвитку музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис... канд. психол. наук / О. В. Руденко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 21 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rovsdv.zip.
16. Садовенко С. М. Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору) : автореф. дис... канд. пед. наук / С. М. Садовенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ssmmuf.zip.
17. Садовенко С. Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору : навч.-метод. посіб. / С. Садовенко. - Київ : Шкіл. світ, 2008. - 128 c. - (Б-ка "Шк. світу". Дит. садок).
18. Торчинська З. К. Вивчення українського дитячого пісенного фольклору у ДНЗ [Електронний ресурс] / З. К. Торчинська // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 18. - С. 197-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_37.
19. Шарапанюк А. Педагогічні засади музично-ритмічної діяльності у сучасних вітчизняних дошкільних навчальних закладах [Електронний ресурс] / А. Шарапанюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2012. - № 40. - С. 210-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_40_33.
20. Шевчук А. С. Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників : монографія / А. С. Шевчук. - Фастів : Поліфаст, 2005. - 330 c.
21. Ярова М. В. Фольклор у системі музичного виховання учнів молодших класів [Електронний ресурс] / М. В. Ярова // Актуальні питання мистецької педагогіки. - 2015. - Вип. 4. - С. 117-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2015_4_25.

.: Розділ: Музика :: 7.11.2016 15.31.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 38352  
Надія запитує:
Доброго дня! Прошу надати список літератури на тему: Ванесса Мей, її творчий шлях. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Інформації про Ванессу Мей ( Мэй, Мае) майже не знайдено. Відсутня навіть у спеціалізованих бібліотеках.
Биография. – Режим доступу:
http://www.peoples.ru/art/music/classical/mae/
http://lichnosti.net/people_220-art_283.html
Ванесса Мэй. – Режим доступу:
http://topomusic.ru/vanessa-mae
Ванесса Мей збирається стати олімпійською спортсменкою. – Режим доступу:
http://golosukraine.com/publication/sport/parent/5901-vanessa-mej-zbirayetsya-stati-olimpijskoyu-sportsm/
Ванесса Мэй. – Режим доступу:
http://polpred.com/?ns=1&searchtext=
Ванесса Мэй: биография. – Режим доступу:
http://24smi.org/celebrity/88-vanessa-mej.html
Ванесса Мэй. – Режим доступу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ванесса_Мэй
Ванесса Мэй биография, фото. – Режим доступу:
http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-vanessa-mey.html
Ищите Ванессу Мэй В 6 Поисковых Системах Одним Запросом. . – Режим доступу:
http://ru.zapmeta.ws/ws?q=ванессу мэй&asid=ws_ru_gc2_09&mt=b&nw=g&de=c&ap=4o1
ЗНАМЕНИТА СКРИПАЛЬКА ВАНЕССА МЕЙ ПРАГНЕ ПОЗМАГАТИСЯ НА ОЛІМПІАДІ-2014. – Режим доступу:
: http://tsn.ua/glamur/znamenita-skripalka-vanessa-mey-pragne-pozmagatisya-na-olimpiadi-2014-308531.html
Доступ к полному тексту открыт
ПРИЕМЫ АДАПТАЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ К РЕАЛИЯМ НОВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ВАНЕССЫ МЭЙ / Будагян Р.Р., Зайцева М.Л. В сборнике: Гуманитарные науки: вопросы и тенденции развития Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Красноярск, 2015. С. 10-12. . – Режим доступу:
http://elibrary.ru/itembox_items.asp?id=539614
Тексты песен Vanessa Mae. – Режим доступу:
http://musicmegabox.net/content/artist/vanessa-mae/
Захаров Л. Ванесса-Мэй: Красота по-тайско-китайски, или «Крадущаяся скрипачка, затаившаяся певица» // Комс. Правда в Украине – 2001.- 14 апр. (№68). – С.14. - Режим доступа: http://www.kp.ru/daily/22533/8853/
Щеткина Е. Миф по имени Ванесса Мэй// Зеркало недели. – 1998. – 21-27 нояб. (№47). – С.15. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/mif_po_imeni_vanessa-mey.html
Фомина И. Крейслер на коленях [Текст] : кремлевский концерт Ванессы Мэй / Фомина И. // Культура. - 1998. - N 17 (май).- С.13, фото
Скрипачка Ванесса Мэй названа самым богатым молодым музыкантом. – Режим доступа https://lenta.ru/news/2006/04/21/rich/

*************************************************************************
См : Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/search?q=Ванесса Мэй#ixzz40ELLzyJV
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ/ПОЛЯКОВ О.Г.//Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки
британской скрипачки Ванессы-Мэй «Storm» («Буря»), в который включена техно-версия «Времен года» Антонио Вивальди, и видео-копия фильма канадского
ФРАЗЕОЛОГИЗМ-ЗАГОЛОВОК ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА В АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ/СИДОРЕНКОВ В.А.//ВЕСТНИК НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО
в Кремле. Москву на вестили Патрисия Каас и Ванесса Мэй («Новые Из -вестия», 10.03.2005
ОБЩАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКИХ НИКНЕЙМОВ-ПСЕВДОНИМОВ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНИЦ ICQ/КАЗЯБА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА//Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки
, что псевдоним составлен из имени китайской скрипачки Ванессы-Мэй и фамилии итальянского виртуоза Никколо Паганини; б) зоонимы (названия животных
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕРИФРАЗ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЙНЫХ ТЕКСТАХ /ЕСЬКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА//Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика
да Винчи обувного искусства (Сальваторе Феррагамо), Народный «грузин» России (В.М. Зельдин), Новая инкарнация Николо Паганини (Ванесса Мэй), Райкин
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ И АРТ-ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ/МУРЗИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ//Психопедагогика в правоохранительных органах Клайдермана, Поля Мориа, Ванессы Мэй, Фаусто Лалетти, Фрэнсиса Гойя; коллективов Era, Ocarina, Enigma, Sacred Spirit и пр. ОСОБЕННОСТИ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ БУРЯТ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СОВРЕМЕННУЮ КУЛЬТУРУ ПРИБАЙКАЛЬЯ/ШАМЕС ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА//Вестник Челябинского государственного университета
Ванесса Мэй. В мире её знают как китаянку, в Китае -как монголку, а в Монголии - как бурятку.
АНТРОПНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ЭВРИСТИКИ И МЕТАФОРИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ/ДМИТРИЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ//ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
. Совершенно различна артпластика движений у скрипачек Акико Суванди (японская школа исполнения) и Ванессы Мэй (южнокорейская артистка-шоумен

.: Розділ: Музика :: 15.02.2016 09.56.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: ужгород :: Запитання: 38310  
Людмила запитує:
Доброго дня. Допоможіть написати випускну роботу з музичного мистецтва. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило!
Ваша тема дуже широка і не зовсім зрозуміла: "...роботу з музичного мистецтва". Уточніть, будь ласка, що саме мається на увазі (історія, традиції, розвиток музичного мистецтва, рівні та елементи системи музичного мистецтва, інформація про композиторів тощо) і задайте питання ще раз.
Поки що пропонуємо переглянути:
Білозуб Л. М. Національний аспект українського музичного мистецтва [Електронний ресурс] / Л. М. Білозуб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2014. - № 1. - С. 116-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2014_1_20.
Вергунова В. С. Досвід ціннісного ставлення до музичного мистецтва як естетичний феномен [Електронний ресурс] / В. С. Вергунова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2015. - № 1. - С. 13-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2015_1_4.
Власова О. Б. Історичний аналіз впливу музичного мистецтва на розвиток, формування та становлення особистості [Електронний ресурс] / О. Б. Власова. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 108.1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_45.
Галкіна Л. В. Музичне мистецтво. Портрети та біографії композиторів / Л. Галкіна ; [упоряд. Н. В. Чиренко]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 198, [1] с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Шкільний світ. Бібліотека) (Сучасна школа України. Бібліотека).
Карельська Є. В. Про деякі рівні та елементи системи музичного мистецтва суспільства в аспекті проблеми "Культура і особистість" [Електронний ресурс] / Є. В. Карельська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2015. - № 2. - С. 135-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_2_31.
Картава Ю. А. Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті [Електронний ресурс] / Ю. А. Картава // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2015. - № 1. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_1_27.
Кдирова І. О. Музичне мистецтво національних меншин України за роки незалежності [Електронний ресурс] / І. О. Кдирова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2011. - № 1. - С. 26-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2011_1_7.
Ковтун А. В. Виховання особистості засобами музичного мистецтва у вітчизняній педагогіці кінця XIX – середини XX століття [Електронний ресурс] / А. В. Ковтун // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2013. - № 6. - С. 61-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_6_10.
Кот М. До глибин душі засобами музичного мистецтва [Електронний ресурс] / М. Кот // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2013. - № 2. - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_2_11.
Музичне мистецтво: традиції та сучасність : [зб. ст. за результатами VII Міжвуз. наук.-практ. студент. конф., 21-22 листоп. 2013 р.] / Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетр. консерваторія ім. М. Глінки ; [редкол.: Новіков Ю. М. (голов. ред.) та ін.]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2014. - 141 с.
Науменко С. І. Музичне мистецтво як соціальне явище [Електронний ресурс] / С. І. Науменко. // Таврійські студії. Мистецтвознавство. - 2012. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsm_2012_2_12.
Основи музичного мистецтва. Сприймання та інтерпретація музичних творів : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ. Ч. 1 / [уклад.] О. О. Цуранова, О. В. Погода ; Департамент науки і освіти Харків. облдержадмін., Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 123 с.
Салдан С. Музичне мистецтво в контексті естетичного виховання, згідно педагогічних ідей Г. Ващенка [Електронний ресурс] / Світлана. Салдан // Молодь і ринок. - 2010. - № 1-2. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_1-2_21.
Салдан С. Музичне мистецтво в контексті філософсько-естетичних поглядів А. Шопенгауера [Електронний ресурс] / С. Салдан // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. - 2012. - Вип. 11. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2012_11_4.
Теодорович С. Багатогранність музичного мистецтва і його вплив на фізичний і душевний стан людини [Електронний ресурс] / С. Теодорович, М. Ковбасюк // Молодь і ринок. - 2014. - № 12. - С. 121-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_12_29.
Трегубенко Т. Здобутки українського музичного мистецтва в містах Російської держави (на матеріалах другої половини XVII–XVIII ст.) [Електронний ресурс] / Т. Трегубенко // Українознавчий альманах. - 2012. - Вип. 8. - С. 191-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_61.
Трегубенко Т. Роль української церковної еліти у розвитку музичного мистецтва XVII–XVIII ст. [Електронний ресурс] / Т. Трегубенко // Українознавчий альманах. - 2013. - Вип. 14. - С. 169-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_14_48.
Тукова І. Г. Розвиток музичного мистецтва ХХ століття у співвідношенні з некласичною науковою парадигмою [Електронний ресурс] / І. Г. Тукова // Мистецтвознавчі записки. - 2013. - Вип. 24. - С. 241-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2013_24_34.
Цебрій І. Значення музичного мистецтва й музичної освіти в житті суспільства Стародавнього Єгипту [Електронний ресурс] / І. Цебрій // Естетика і етика педагогічної дії. - 2014. - Вип. 8. - С. 65-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2014_8_8.

.: Розділ: Музика :: 9.02.2016 11.54.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лана із міста: Бориспіль :: Запитання: 37440  
Лана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати патріотичні пісні (про героїчне сьогодення, трагедію українського народу в сучасній війні, любов до України) з інтернет-посиланнями на відеороліки. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Лано!

Пропонуємо Вам такі матеріали:

https://www.youtube.com/watch?v=eOtEC4wCA40&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn - Океан Ельзи "Не твоя війна".

https://www.youtube.com/watch?v=08P7pyHBlq0&index=2&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn - гурт Made in Ukraine - Смуглянка вер. 2.0 (Ukraine, 2014).

https://www.youtube.com/watch?v=uj_p7V-Xxgk&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn&index=9 - Пісні з АТО Слава Націі? Смерть ворогам.

https://www.youtube.com/watch?v=P39T9jCPvMI&index=10&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn - 100 бійців.

https://www.youtube.com/watch?v=9MHsiPXqFUM&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn&index=12 - Анастасія Приходько та Микита Рубченко - "Герої не вмирають".

https://www.youtube.com/watch?v=hyPC8iQCh-s&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn&index=14 - Пісні з АТО. Слава Украі?ні, Героям Слава!

https://www.youtube.com/watch?v=AJ0_duaEt1k&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn&index=16 - Загиблим в Україні присвячується..."Білі Лебеді у небесах..."

https://www.youtube.com/watch?v=Zwh6WGGGFzw&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn&index=17 - Гайдамаки, Богдан Кутєпов і Олександр Ткачук - УКРОП.

https://www.youtube.com/watch?v=2ZtJ5_bYuWM&index=27&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn - Разом і до кінця (АТО версія, 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=gr_qdxoGguk&index=31&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn - Украина|Клип[HD]

https://www.youtube.com/watch?v=khpl9tqKuI8&index=33&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn - Воин АТО.

https://www.youtube.com/watch?v=9dpPMpeZAyY&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn&index=35 - Священная война.

https://www.youtube.com/watch?v=shtZIiwtetE&index=49&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn - АТО, Официальный гимн! Война Украина 2015.

.: Розділ: Музика :: 15.10.2015 15.46.21 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Черкаси :: Запитання: 37298  
Наталія запитує:
Доброго дня! У американського кінокомпозитора Марка Сноу є музика "Плавая с акулами". Не можу знайти: це саундтрек до якого фільму чи серіалу? Допоможіть будь-ласка!
Наша відповідь:
Доброго дня!

Саундтрек Марка Сноу "Плавая с акулами"("Swim with sharks") звучить в 17 серії («E.B.E.»- В.Б.О - "Внеземной биологический организм") 1 сезону серіала "Секретні матеріали". Він є в колекційному зібранні саундтреків до цього серіалу. Є кілька джерел де Ви можете скачати або прослухати цей саундтрек (дивіться назву "Swimming With Sharks"):

http://ooster.ru/news/2013-09-11-843 - Мир саундтреков.
https://my-hit.org/serial/197/soundtrack/ - "Секретные материалы". Все саундтреки.
http://www.ex.ua/77468335 - Mark Snow - The X-Files OST Volume Two (Limited Edition of 3000 Units 4CD BOX SET) 2013.
http://www.thexfiles.in/ost.php - X-files.

.: Розділ: Музика :: 28.09.2015 11.20.43 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.293523 seconds