Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44895
   


Автор запитання: Наталия із міста: Конотоп :: Запитання: 37167  
Наталия запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти інформацію до курсової роботи на тему: Допомога людям у стресовій ситуації
Наша відповідь:
Доброго дня Наталіє.
Пропонуємо переглянути відповіді на запитання №27499, 34840
та ознайомитись з такими джерелами:
Бурлака О. В., Професійно-соціальний стрес та стрес-індуковані розлади / О. В. Бурлака, О. А. Золотарьова, В. В. Стеблюк. – Одеса, ТС «Сталкер», 2010. – 174 с.

Гриневич Є. Г. Психотерапія, психопрофілактика та корекція постраждалих з психічними
розладами внаслідок надзвичайних ситуацій : автореф. дис. д-ра мед. наук : 14.01.16 / Є. Г. Гриневич; Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. – Київ, 2008. – 44 с.

Допомога людині яка знахо
диться у стані шоку, стресу чи травми : практичні поради соціальним працівникам, психологам та волонтерам / Упоряд. В.М. Бондаровська, Т.В. Кульбачка,
Е.Б. Ламах, Л.І. Козуб. – Київ, 2015. – 24 с. Електронний варіант http://www.unfpa.org.ua/files/articles/4/81/ людина у стані шоку, стресу чи травми.pdf
Леонтьев Д. А. Тест жизнестойкости. Методическое руководство по новой
методике психологической диагностики личности с широкой областью применения / Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова.– М.: Смысл, 2006.- С. 3-63.

Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги переміщеним особам та населенню, яке перебуває/перебувало у зоні збройного конфлікту / За заг. ред.О. Л. Іванова. ¬– Київ, 2014. – 52 с.


Мусій О. С. Інноваційні підходи до організації медико-психологічної допомоги при посттравматичному стресовому розладі : методичні рекомендації / О. С. Мусій, І. Я. Пінчук, О. О. Хаустова та ін. – Київ, 2014. – 32 с.

Посттравматичні стресові розлади: діагностика, лікування, реабілітація : методичні
рекомендації / уклад. П. В.Волошин та ін. – Харків, 2002. – 47 с.

Профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій : навч. посіб. / ред.: Т. М. Титаренко; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2011. - 271 c. - Бібліогр.: с. 244-253.

Ромек В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. – СПб. : Речь, 2004. – 256 с.

Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах : методичний посібник / Т. А. Золотарьова, С. І. Табачніков, О. К. Напрєєнко [та ін.] ; за ред. : І. Я. Пінчук, К. Д. Бабова, А. І. Гоженка ; Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології, Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, Український науково-дослідний інститут медицини транспорту. – Київ : Калита, 2014. – 91 с. : іл., табл.Електронний варіант http://pirc.org.ua/storage/IOM_for NGO/15 Psycho help/Стрес і людина.pdf


Чабан О. С.Ситуаційна соціокультурна тривога : сучасні провокації та їх психосоматичні розв’язання / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, О. Ю. Жабенко // Нейро News. – 2010. – № 4. –
С. 10-15.

8 рекомендацій як уникнути стресових ситуацій // http://www.trn.ua/articles/4168/

Вихід з стресових ситуацій // http://alls.in.ua/1493-vihid-z-stresovih-situacijj.html

Способи виходу зі стрессу //
http://pidruchniki.ws/1727101254529/pedagogika/sposobi_vihodu_stresu
Стрес профілактика Перша медична допомога // http://ua-referat.com/Стрес_профілактика_Перша_медична_допомога

Устінов О.В. Посттравматичний стресовий розлад: виявлення, перша допомога, методи власної психологічної безпеки // http://www.umj.com.ua/article/81920/posttravmatichnij-stresovij-rozlad-viyavlennya-persha-dopomoga-metodi-vlasnoi-psixologichnoi-bezpeki

Як допомогти собі подолати стрес / Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
Головне управління ДСНС України в Луганській області // http://www.lugansk.mns.gov.ua/content/stres.html?PrintVersion

.: Розділ: Соціологія :: 4.09.2015 09.07.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 37021  
Анастасія запитує:
Добрий день, допоможіть будь ласка знайти відгук на автореферат та сам автореферат «Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій» ЗРАЖЕВСЬКА Ніна Іванівна
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 4.06.2015 15.07.58 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 36967  
Катерина запитує:
Історична пам'ять жителів сучасного Львова: на прикладі про репресій радянського режиму у Львові в червні-липні 1941р. в роботах соціологів
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Попрацюйте, будь ласка, з такими джерелами інформації:

Баран, Володимир Данилович. "Зачистка" : політичні репресї в західних областях України, 1939-1941 / Володимир Баран, Василь Токарський ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014.- 455 с. : табл.

Великочий В. С. Галичина у другій світовій війні (1939 - 1945 рр.) / В. С. Великочий, С. М. Дерев'янко, С. М. Кугутяк, В. І. Кучер, О. В. Марущенко, П. С. Федорчак; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 116 c. - Бібліогр.: с. 106-115. - укp.

Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в УКРАЇНІ" [Електронний ресурс] / Г. Гамалій // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2. - С. 34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2008_2_14.pdf

Генега Р. Я. Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр. / Р. Я. Генега // Укр. іст. журн. - 2007. - № 3. - С. 97-112. - укp.

Дем’янчук Т.Д. Кримінально-виконавча система у боротьбі з «ворогами народу» в Західній Україні (вересень 1939 р. – червень 1941 р.). Історико-правовий аналіз. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2010.

Західноукраїнська трагедія 1941 / уклад. Романів, І. Федущак.. - Львів : Нью Йорк, 2002. 430 с.

Злочини комуністичної Москви в Україні вліті 1941 року. - Дрогобич: Відродження, 1991. - 95 с. : іл. -( Суспільно-політична бібліотека ; ; ч. 10).

Коваль М. В. 1941-й рік. Проблеми історичної пам’яті // Український історичний журнал. ? 2001.— No 3. — С. 77—91.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. — Париж—Нью-Йорк—Львів, 1993. — 659 с.

Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади (За ред. Я. Ляльки) — Львів, 1993. — Кн. 1. — 798с.; Львів, 1997. — Кн. 2. — 662 с.

Прокоп М. Організований український визвольний рух під час німецької окупації України 1941-1944 рр. // Прокоп М. Напередодні незалежної України. – Нью-Йорк?Париж?Сидней ?Торонто?Львів, 1993. – С. 19–122.

Реабілітовані історією : Львівська область / обл. редкол. : І.З. Держко (голова) ... [та ін.] ; Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ... [та ін.]. - Львів : Астролябія, 2009- - кн. : іл. -( Реабілітовані історією : у 27-ми томах / гол. редкол. П.Т. Тронько ... [та ін.]). (кн.1).

Сорока Ю. М. Політичні репресії серед населення Західної України в 1939 - 1941 рр. / Ю. М. Сорока // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. - 2003. - Вип. 20-21. - С. 393-404.

Токарський В. В. Політичні репресії в західних областях України у 1939 - 1941 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. В. Токарський; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2011. - 20 c.

Дерев'яний Ігор. Розстріли в'язнів в червні-липні 1941 р. Як це було
http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/24/43789/

Зі спогадів очевидців про масові вбивства українських в'язнів силами НКВС (літо 194) р.)
http://westudents.com.ua/glavy/30387-z-spogadv-ochevidtsv-pro-masov-vbivstva-ukranskih-vyaznv-silami-nkvs-lto-194-r.html

ЛУЦЬКИЙ О. ЛЬВІВ ПІД РАДЯНСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ 1939–1941 РР.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/67207/04-Lutskyi.pdf?sequence=1

Луцький Олександр. 2. "Радянізація" Львова: вересень 1939 - червень 1941 pp. http://map.lviv.ua/statti/luckij2.html

Львів’ян закликають вшанувати сьогодні пам’ять жертв тоталітарних режимів
http://grim.in.ua/news/2015/05/08/20136

Місце злочину НКВД - «Тюрма на Лонцького». Фоторепортаж
http://galinfo.com.ua/news/136455.html

V. Найпідступніші методи нищення українського осердя
http://www.franko.lviv.ua/lknp/mova/jur6/ly/lyzanchuk-5.htm

.: Розділ: Соціологія :: 25.05.2015 20.43.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 36943  
Катерина запитує:
Історична пам'ять жителів сучасного Львова. на прикладі памяті про репресії радянського режиму у Львові в червні - липні 1941 року
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Бабенко Л. Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 - середина 1950-х рр.) : монографія / Л. Л. Бабенко. - Полтава : АСМІ, 2014. - 553 c.
Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 [Текст] : суспільно-політичний та історико-правовий аналіз : у 2 т. Кн. 2. / І. Г. Білас. - К. : Либідь, 1994. - 685 с.
Дерев'яний І. Розстріли в'язнів в червні-липні 1941 р. Як це було [Електронний ресурс] / І. Дерев'яний // Українська правда. Історична правда : [веб-сайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/24/43789/. - Назва з екрана.
Кобринович І. М. Організація та діяльність репресивно-каральної системи більшовизму на Волині у 1939 - 1941 рр. / І. М. Кобринович // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2008. - № 612. - С. 148-151.
Кондратюк К. Галичина і Волинь у роки Другої світової війни (1939 - 1945) : навч. посіб. / К. Кондратюк ; МОНМС України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2011. - 160 c.
Ніколаєць Ю. О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років. Українська історіографія / Ю. О. Ніколаєць ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Вінниця. - 360 c.
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне : сборник документов : в 8 т. – Т. 2 : Начало : в 2 кн. – Кн. 1 (22 июня – 31 августа 1941 года). – М. : Русь, 2000. – 724 с.
Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. : історичні нариси / Д. В. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. В. Бикова та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 2002. – 952 с.
Радянський період 1939—1941 рр. [Електронний ресурс] // Тюрма на Лонцького : Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів : [веб-сайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.lonckoho.lviv.ua/istoriya/istoriya-vyaznytsi/radyanskyj-period-1939-1941-rr. - Назва з екрана.
Репресії в Україні (1917 – 1990 рр.) : наук. до пом. бібліогр. покажч. /Нац. парлам. б ка Украї ни ; авт. упоряд. Є. К. Бабич, В. В. Патока ; Наук. ред. та авт. вступ. ст. С. І. Білокінь. – К.: Смоло скип, 2007. – 519 с.
Химка Джон-Пол. Львівський погром 1941-го : Німці, українські націоналісти і карнавальна юрба [Електронний ресурс] : пер. з англ. / Джон-Пол Химка // Українська правда. Історична правда : [веб-сайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/research/2012/12/20/93550/. - Назва з екрана.
Пропонуємо Вам звернутися до бібліотек м. Львова-http://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліотеки_Львова

.: Розділ: Соціологія :: 21.05.2015 16.45.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: катерина із міста: луцьк :: Запитання: 36852  
катерина запитує:
як етнос сприймає історичну пам'ять? Як історична пам'ять відображається в етносі?
Наша відповідь:
Шановна Катерино! Пропонуємо ознайомитися з наданими матеріалами:
Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу: національна та історична пам'ять. – Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/userupload/zbirka1.pdf
Історична пам'ять. – Режим доступу: http://subject.com.ua/political/dict/685.html
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ПОЛЕ ЗМАГАНЬ ЗА ІДЕНТИЧНІСТЬ:
матеріали “круглого столу”. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/vidannya/pamyat.pdf
Ковтун Н. Історична пам'ять у контексті становлення національної
ідентичності // Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ
Міжнар. наук.-теорет. конф. (19-20 травня 2011 року): зб.
матеріалів / за заг. ред. Сауха П. Ю.– Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2011. – С133-135. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/6268/1/Ковтун Н історична память.pdf
Коник А. «ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ» ТА «ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ»
В ЕПОХУ МЕДІАКУЛЬТУРИ. – Режим доступу: http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk32/Visnyk32_P2_03_Konyk.pdf
Любовець О. М. НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/histori/107/19999-nacionalna-pam-yat-v-ukraїni-regionalnij-aspekt.html
Мацькевич М. Історична пам'ять народу та сучасне українське державотворення. – Режим доступу: http://www.pravnuk.info/urukrain/954-istorichna-pam-yat-narodu-ta-suchasne-ukraїnske-derzhavotvorennya.html
Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії: монографії. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/istorychna_pamyat_mon_145.pdf
Симоненко І.М. Особливості структури історичної пам'яті українського народу та шляхи формування національного історичного наративу. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/10/8.pdf
Українська історична пам'ять. – Режим доступу: http://uamoderna.com/urok-istorii/hyrych-ist-pamiat-osvita-1
Кононенко П. До скарбниці українознавства: історична пам'ять, українська соборність та політична нація у дослідженнях Мая Панчука / П.Кононенко // Українознавство. – 2012. - №2. – С.22-26.
Симоненко І.М. Етноси України в історичній пам'яті українського народу / І.М.Симоненко // Стратегічні пріоритети. – 2011. - №2. – С.54-61.
Шандор Ф. Основні етапи становлення національної свідомості українців / Ф.Шандор // Вища освіта України. – 2011. - №4. – С.17-21.

.: Розділ: Соціологія :: 11.05.2015 16.42.53 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.011508 seconds