Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 32 .:. Вопросов в базе: 44553
   


Автор вопроса: Віта из города: Київ :: Вопрос: 46442  
Віта спрашивает:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу на тему: діяльність Д. Щербаківського у становленні українського музейництва. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Котляр Є. Данило Щербаківський: наукові розвідки та відкриття єврейського мистецтва [Електронний ресурс] / Є. Котляр // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. — 2014. — № 5. — С. 884-913. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2014_5_11.
Ласкаревська Т. Пам’яткоохоронна діяльність Д. М. Щербаківського [Електронний ресурс] / Т. Ласкаревська // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2009. — Вип. 6. — С. 497-507. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2009_6_39.
Франко О. О. Аналіз документів та матеріалів особистого наукового архіву Данила Щербаківського [Електронний ресурс] / О. О. Франко // Вісник Інституту археології. — 2009. — Вип. 4. — С. 68–80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Via_2009_4_7.
Ходак І. О. Внесок Данила Щербаківського в дослідження та формування музейної збірки композицій «Козак Мамай» [Електронний ресурс] / І. О. Ходак // Матеріали до української етнології. — 2017. — Вип. 16. — С. 212-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2017_16_24.
Ходак І. Данило Щербаківський про Першу південноросійську кустарну виставку: стратегія дій / І. Ходак // Нар. творчість та етнографія. — 2007. — № 2. — С. 49-58.
Ходак І. Концепція історії українського мистецтва Данила Щербаківського [Електронний ресурс] / І. Ходак // Мистецтвознавство України. — 2009. — Вип. 10. — С. 265-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2009_10_41.
Ходак І. О. Наукова діяльність Данила Щербаківського в контексті історії українського мистецтвознавства першої третини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / І. О. Ходак; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. — Київ, 2010. — 19 c.
Ярошенко Є. С. Дослідник українського народного мистецтва / Є. С. Ярошенко // Культура України. Мистецтвознав. — Харків, 2000. — Вип. 6. — С. 254-258.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 25.05.2022 09.32.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Краматорск :: Вопрос: 46438  
Ольга спрашивает:
Допоможіть, будь ласка, з таким питанням: як у повоєнні роки (50-ті ХХ ст.) викладали німецьку культурулітературуфілософію в радянській школі - середній, вищій. Зараньше дякую вам за допомогу
Наш ответ:
Доброго дня! Ваше запитання досить складне, в доступних для нас джерелах є наступна інформація:
Кравчук Л. Розвиток шкільної іншомовної освіти в Україні в повоєнний період [Електронний ресурс] / Л. Кравчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. — 2015. — № 15. — С. 81-83. — Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v15/part_2/26.pdf.
Мічуда В. Радянська система освіти у повоєнний період (1945-1950 роки) [Електронний ресурс] / В. Мічуда // Молодий вчений. — 2016. — № 12. — С. 267-271. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/62.pdf.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 24.05.2022 16.18.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Львів :: Вопрос: 46430  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна інформація про науково-дослідну та культурно-просвітницьку діяльність музею історії та залізничної техніки Південної залізниці (м. Харків)
Наш ответ:
https://piktor.org.ua/south_railmuseum
https://shron2.chtyvo.org.ua/Istoriia_Ukrainy_Malovidomi_imena_podii_fakty/Vypusk_17.pdf?PHPSESSID=0i4ranfqeb2geoimb091b9lq11
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музей_історії_та_залізничної_техніки_Південної_залізниці
Ієвлева В. П. Ранні етапи розвитку київських напрямів Південно-Західної залізниці у другій половині ХІХ с. [Електронний ресурс] / В. П. Ієвлева // Питання історії науки і техніки. - 2016. - № 1. - С. 47-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pint_2016_1_9
Кривопішин О. Передумови виникнення залізниць на території Південно-Західного краю Російської імперії [Електронний ресурс] / О. Кривопішин // Наукові записки з української історії. — 2012. — Вип. 31. - С. 213-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_31_35
Кривопішин О.Південно-Західні залізниці на теренах України в другій половині ХІХ століття: досвід акціонування та структурних перетворень [Текст] : монографія / О. М. Кривопішин ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. — 547 с.
Культурна спадщина Слобожанщини. Історія, краєзнавство та генеалогія [Електронний ресурс] Збірка науково-популярних статей. – Харків: Курсор, 2011. — Випуск 25. – 330 с.— Режим доступу: http://www.spadschina.kh.ua/assets/files/Vidannya/Kulturna spadshina sioboganschini vipusk 25.pdf

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 21.05.2022 13.51.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 46429  
Світлана спрашивает:
Світ Емми Андієвської (творчий життєвий шлях)
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Emma Andijewska [Електронний ресурс] : [добірка віршів у виконанні авторки] // Wikimedia commons : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://commons.wikimedia.org/wiki/Emma_Andijewska. — Назва з екрану.
Андієвська Е. «Кацапендія – це наша проблема» [Електронний ресурс] : / Е. Андієвська ; вела бесіду Н. Ксьонзик // Артвертеп : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://artvertep.com/news/8445_«Kacapendiya – ce nasha problema».html. — Назва з екрану.
Андієвська Е. «Усе моє життя – це ходіння крізь стіни…» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / Е. Андієвська ; вів бесіду І. Цуркан // Просвіта Херсонщини : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://prosvita-ks.co.ua/visnik-tavriyskoyi-fundaciyi-vipusk-2/igor-curkan-use-moie-zhittya-ce-hodinnya-kriz-stini. — Назва з екрану.
Астапенко І. Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру [Електронний ресурс] / І. Астапенко // Слово і Час. — 2016. — № 3. — С. 29-36. — Режим доступу: https://il-journal.com/index.php/journal/article/download/231/119/.
Гнатюк М. Відома – невідома Емма Андієвська (з досвіду особистого спілкування) [Електронний ресурс] / М. Гнатюк // Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2017. — № 1. — С. 15-18. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_LMF_2017_1_5.pdf.
Демченко А. В. Міфопоетичний код казки-притчі «Говорюща риба» Емми Андієвської [Електронний ресурс] / А. В. Демченко // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : наук. зб. ІХ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з україністики. – Мюнхен, 2019. – С. 276-283. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/9648/ Демченко Алла_ стаття 2019.docx.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Емма Андієвська (1931) [Електронний ресурс] : [життя та творчість] // Бібліотека українського мистецтва : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/andiyevska-emma/. — Назва з екрану.
Емма Андієвська : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.emma-andiyevska.com/cms/front_content.php?idcat=20&lang=3.
Емма Андієвська – лауреат Шевченківської премії-2018 [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. // Запорізька універсальна наукова бібліотека : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://zounb.zp.ua/node/6175. — Назва з екрану.
Зборовська Н. Про романи Емми Андієвської [Електронний ресурс] : [романи «Про добру людину», «Роман про людське призначення»] / Н. Зборовська // Слово і час. — 1994. — № 3. — С. 77-81. — Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?url=http://www.ukrcenter.com/!FilesRepository/Literature_Upload3//8c70d762-fee8-4843-a9ae-fba01bd7997d.pdf. Зимомря І. Психологічний роман Емми Андієвської «Герострати» [Електронний ресурс] / І. Зимомря // Шк. світ. – 2004. - № 11. – С. 18-21. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/15630/1/Іван Зимомря. Психологічний роман Емми Андієвської «Герострати».pdf.
Канарська В. П. Синтез живопису й музики у збірці Емми Андієвської «Мутанти» [Електронний ресурс] / В. П. Канарська // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. — 2011. — № 25. — С. 445-447. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkpnu_fil_2011_25_139.pdf.
Книги «Міста-валети», «Бездзигарний час», «Шухлядні краєвиди», «Маратонський біг» і «Щодення: перископи» [Електронний ресурс] // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка : [офіційний вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://knpu.gov.ua/content/книги-«міста-валети»-«бездзигарний-час»-«шухлядні-краєвиди»-«маратонський-біг»-і-«щодення-пе. — Назва з екрану.
Просалова В. Художні особливості казок Емми Андієвської [Електронний ресурс] / В. Просалова // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2016. — № 3. — Режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/130/1/216-Текст статті-Просалова В.А..pdf.
Фантастична автобіографія Емми Андієвської [Електронний ресурс] : [виступ письменниці у Першому укр. театрі для дітей та юнацтва під час Форуму Видавців, 25.09.2013] // Youtube : [відеохостинг]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=RY7ZvZ1Byac&feature=youtu.be. — Назва з екрану.
Шаф О. Образи геометричних фігур у сонетах Емми Андієвської останнього десятиріччя : (збірки «Півкулі і конуси», «Рожеві казани») [Електронний ресурс] / О. Шаф // Слово і Час. — 2010. — № 10. — С. 71-78. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142673.
Ященко Ю. В. Коротка проза Емми Андієвської як «мистецька автобіографія» [Електронний ресурс] / Ю. В. Ященко // Наук. вісник Міжнар. гуманітар. ун-ту. Сер.: Філологія. — 2014. — № 13. — С. 70-72. — Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v13/Filologi13.pdf.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 20.05.2022 15.38.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Мирон из города: Київ :: Вопрос: 46428  
Мирон спрашивает:
Доброго дня, підкажіть літературу з теми "Композиторський шлях Ігоря Шамо"
Наш ответ:
Доброго дня, Мороне! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гусаченко Т. О. Пісенні цикли І. Шамо: тема – ідея – образ [Електронний ресурс] / Т. О. Гусаченко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18 (1). — С. 177-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uk_msshr_2012_18(1)__40.pdf.
Игорь Шамо [Електронний ресурс] // EX.UA : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.ex.ua/2667038. — Назва з екрана.
Ігор Наумович Шамо [Електронний ресурс] : [коротка біографічна довідка та тексти, фонограми і відео кліпи пісень] // Українські пісні : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.pisni.org.ua/persons/263.html. — Назва з екрана.
Ігор Шамо: «Я з вами був і буду кожну мить» [Електронний ресурс] : [вечір пам’яті видатного українського композитора Ігоря Шамо в Національній філармонії України : фотографії, звукозаписи] // EX.UA : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.ex.ua/19239873. — Назва з екрана.
[Ігор Шамо] : [веб-сайт] : [біографія, творчість, дискографія, відомості про родину, вшанування пам’яті композитора]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.igorshamo.de/index.html. — Назва з екрана.
Кульова В. Маестро, який прославив нашу столицю... [Електронний ресурс] : у Національній філармонії відзначили ювілей Ігоря Шамо : [біографічний нарис] / В. Кульова // День. Kiev.ua : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/maestro-yakiy-proslaviv-nashu-stolicyu. — Назва з екрана.
Невінчана Т. Шамо Ігор Наумович (1925-1982) [Електронний ресурс] : [біографічні відомості, хронологічний перелік основних творів композитора] / Т. Невінчана // Національна спілка композиторів України : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://composersukraine.org/index.php?id=2408. — Назва з екрана.
Шамо Ігор Наумович [Електронний ресурс] : [біографія, перелік творів, вшанування пам’яті] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Шамо_Ігор_Наумович. — Назва з екрана.
Шамо Т. «В последний год жизни, стремясь занять руки и голову, отец мастерил фигурки животных…» / Т. Шамо ; бесіду вела Т. Чеброва // Бульвар Гордона : [веб-сайт щотижневика]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.bulvar.com.ua/arch/2010/37/4c90914d44ae3. — Назва з екрана.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 20.05.2022 15.33.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.360652 seconds