Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44549
   


Автор запитання: Віталій із міста: Київ :: Запитання: 46398  
Віталій запитує:
Доброго дня. Допоможіть, підібрати літературу до теми Дозвілля (розваги) сучасної молоді
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агамір’ян Л. В. Творчі дозвіллєві практики сучасної підліткової молоді: специфіка, функції, прояви [Електронний ресурс] / Л. В. Агамір’ян // Український соціум. — 2018. — № 3. — С. 82-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2018_3_8.
Баранецька Ю. Стан сформованості культури дозвілля студентської молоді на сучасному етапі розбудови вітчизняної системи освіти (за результатами констатувального експерименту) [Електронний ресурс] / Ю. Баранецька // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2016. — Вип. 21(1). — С. 26-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2016_21(1)__6.
Бочелюк В. Й. Психологія культурно-дозвіллєвої діяльності як чинника соціалізації студентської молоді : монографія / В. Й. Бочелюк, Н. Є. Завацька, Т. Л. Шугурова; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ, 2014. — 218 c.
Виткалов В. Г. Сучасні форми організації молодіжного дозвілля на регіональному рівні: досвід Рокитнівщини [Електронний ресурс] / В. Г. Виткалов, М. С. Вежичанин // Актуальні питання культурології. — 2019. — Вип. 19. — С. 105-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apkant_2019_19_23.
Гузьман О. А. Практики дозвілля сучасної студентської молоді [Електронний ресурс] / О. А. Гузьман, Н. О. Ляшенко // Грані. — 2016. — № 9. — С. 29-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_9_6.
Давідович Н. Вплив програми, що блокує небажаний інтернет-контент, на тривалість використання інтернету та організацію дозвілля сучасної молоді: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Давідович, Р. Явич, О. М. Геркерова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 167. — С. 18-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_167_4.
Касаткіна О. О. Інтернет-мережа як об’єкт дозвілля молоді: сучасні тенденції [Електронний ресурс] / О. О. Касаткіна, Т. І. Ковальчук // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2015. — Вип. 12. — С. 63-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_12_20.
Саїнчук М. Сучасне ігрове дозвілля молоді як поглиблення кінестезійної відчуженості тілесності / М. Саїнчук [Електронний ресурс] // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2014. — № 1. — С. 107-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2014_1_23.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 11.05.2022 14.47.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Суми :: Запитання: 46379  
Вікторія запитує:
Цікавить українське бароко в іконописі. Дякую.
Наша відповідь:
Декоративне мистецтво України IX-XXI століть: стильові трансформації, художні інтерпретації, загальноєвропейський контекст [Текст] : [колект. монографія] / [Т. Кара-Васильєва та ін. ; голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ : ІМФЕ, 2019. — 649 с.
Жадан, Л. Український іконопис / Л. Жадан // Шкільна бібліотека. — 2009. — № 4. — С. 106-112.
Ковцуняк С. Ідейно-змістовні акценти іконопису періоду українського бароко [Електронний ресурс] / С. Ковцуняк, М. Заставецький // Українське релігієзнавство. — 2010. — № 54. — С. 136-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2010_54_18
Коляда І. Більше бароко! : lifestyle спудея та школяра кінця 17-першої половини 18 ст. : [культура українських земель кінця 17-початку 18 ст. : 8 кл.] / І. Коляда, І. Ільницький // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 20-39.
Коляда І. Культура українських земель кінця XVII - першої половини XVIII ст. : історія України. 8 клас / І. Коляда, І. Ільницький // Історія в рідній школі. — 2020. — № 1. — С. 21-32.
Паньок Т. В. Конвергенція слобожанської ікони у процесі становлення барокового іконопису на Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Паньок // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 4. — С. 156-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_4_14
Піщанська В. М. Сакральне мистецтво доби козацького бароко [Електронний ресурс] / В. М. Піщанська // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2014. — Вип. 20(2). — С. 247-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__64
Цугорка О. П. Естетичні традиції українського барокового іконопису в сучасному сакральному мистецтві [Електронний ресурс] / О. П. Цугорка // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2019. — № 2. — С. 475-479. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_2_103
Цугорка О. П. Образ Богоматері в українському бароковому іконописі: минуле і сучасність [Електронний ресурс] / О. П. Цугорка // Мистецтвознавчі записки. — 2019. — Вип. 35. — С. 144-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2019_35_26
Цугорка О. П. Реалістичні тенденції українського барокового іконопису [Електронний ресурс] / О. П. Цугорка // Культура України. — 2019. — Вип. 66. — С. 259-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2019_66_26
Шалашна Н. М. Філософські погляди Стефана Яворського та іконопис українського бароко [Електронний ресурс] / Н. М. Шалашна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : "Історія та географія". — 2012. — Вип. 45. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_45_4

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.05.2022 12.39.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46373  
Катерина запитує:
Добрий вечір, допоможіть, будь ласка, з літератури для курсової роботи на тему: "Психологічні особливості розвитку афективної сфери дошкільників".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46315.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.05.2022 23.54.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Житомир :: Запитання: 46354  
Юлія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, зібрати джерела про розважальний контент на телеканалах Житомирщини. Ну і в загальному про розважальний контент на телебаченні. Щиро вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! На жаль, про розважальний контент на телеканалах Житомирщини нам нічого не вдалося знайти. Щодо другої частини запитання, радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://cyberleninka.ru/article/n/rozvazhalniy-harakter-suchasnogo-telebachennya-perspektivi-ta-tendentsiyi/viewer
https://science.lpnu.ua/uk/sjs/vsi-vypusky/nomer-2-2021/kulturno-rozvazhalni-programy-na-telebachenni-problemy-ta-perspektyvy
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17649/1/ярмольчук.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Doslidzhennya-kontentu-ukrayinskogo-mediarinku-s.-35-51.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/bknucaa_2019_2_1_12.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/20253/Koziarenko_Bakalavrska_robota.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://science.lpnu.ua/sjs/all-volumes-and-issues/number-2-2021/cultural-and-entertainment-programs-television-problems-and
https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/49229/2/2018_Iasnitska_O-Vydy_rozvazhalnykh_prohram_216-219.pdf
https://magistr.ua/works/28/254475/
file:///C:/Users/User/Desktop/Nzizh_2013_51_23.pdf
http://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3029/Nabokova-G.V..pdf?sequence=1&isAllowed=y

– Горчикова А. О. Розважальні телепрограми як виразник медіакультури глобального інформаційного простору (на прикладі всеукраїнських телеканалів) / А. О.Горчикова // Телерадіожурналістика TV and radio journalism. – 2016. – Т. 3. квітень-червень. – С. 14-18.
– Майорова М. Є. Поняття політичного ток-шоу як розважального стилю / М. Є. Майорова, О. В. Чекмишев // Young Scientist. – 2016. – № 7(34). – С. 335-338.
– Невмержицька О. Розважальні програми центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.07 / О. В. Невмержицька. – Херсон, 2006. – 20 с.
– Недо А. О. Розважальний характер сучасного телебачення: перспективи та тенденції / А. О. Недо // Соціальні комунікації. – 2016. – № 4 /1 (21). – С. 39-43.
– Щербина В. Ю. Порівняльна характеристика розважальних шоу на телеканалах США та України / В. Ю. Щербина // Наукові записи інституту журналістики. – 2013. – Т. 51. Квітень-червень. – С. 96-100.
– Набокова Г. В. Жанрові формати розважальної телевізійної культури / Г.В.Набокова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2013. – Вип. 31. – С. 154-160.
– Набокова Г. В. Категорії дослідження телевізійної видовищно-розважальної культури / Г.В.Набокова // Культура України. – 2013. – Вип. 41. – С. 182-189.
– Набокова Г. В. Основні етапи становлення розважального телевізійного мистецтва в Україні / Г.В.Набокова // Культура і сучасність. – 2018. – Вип. 1. – С. 300-305.
– Набокова Г. В. Розважальне телебачення: історіографія проблеми / Г.В.Набокова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2013. – № 4. – С. 190-195.
– Набокова Г. В. Розважальні програми на українському телебаченні як ігрові соціальні практики / Г.В.Набокова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2013. – Вип. 19, т. 1. – С. 72-77.
– Єременко Л. М. Інформаційно-розважальні програми в українському телевізійному просторі / Л. М. Єременко // Наукові записки. Серія : педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2007. - Вип. 68. - С. 194-201.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 17.04.2022 18.50.37 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46271  
Яна запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література про українську дитячу пресу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Відповідь на ваш запит перегляньте у Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № запиту 45493. Крім того, перегляньте наступні джерела з даної теми:
Ковальова Л. Преса для дитини [Електронний ресурс] // Барабука : простр української дитячої книги : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.barabooka.com.ua/presa-dlya-ditini/. - Назва з екрана.
Кузьмич М. Сучасна дитяча періодика як засіб морального виховання дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] // Молодь і ринок. - 2019. - № 5. - С. 175-179. - Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/171183/170857.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.02.2022 10.05.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.578059 seconds