Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44549
   


Автор вопроса: Віта из города: Житомир :: Вопрос: 46039  
Віта спрашивает:
Статті на тему "Роль вчителя в соціалізації молодших школярів"
Наш ответ:
Доброго дня, Віта! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бадер С. Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодшого школяра: змістовний аспект [Електронний ресурс] / С. Бадер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2016. — Вип. 1. — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_1_6.
Будник О. Психолого-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів: проблеми підготовки майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / О. Будник // Гірська школа Українських Карпат. — 2016. — № 14. — С. 133-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_14_34.
Вікторенко І. Готовність майбутнього вчителя до соціалізації молодшого школяра в галузі "Суспільствознавство" (теоретичний аспект) [Електронний ресурс] / І. Вікторенко, Т. Євтухова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2016. — Вип. 4. — С. 186-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2016_4_21.
Дяченко О. Виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей як важливий аспект соціалізації [Електронний ресурс] / О. Дяченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 47. — С. 213-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_47_35.
Кобаль В. І. Вплив освітнього процесу на соціалізацію молодшого школяра [Електронний ресурс] / В. І. Кобаль, Н. П. Лукач // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 81(3). — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81(3)__14.
Коберник Г. Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчального середовища [Електронний ресурс] / Г. Коберник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2011. — № 39(2). — С. 123-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_39(2)__20.
Кондратюк С. Гендерна соціалізація молодших школярів як умова збереження їхнього здоров’я [Електронний ресурс] / С. Кондратюк, Н. Павлущенко // Гірська школа Українських Карпат. — 2013. — № 8-9. — С. 216-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_61.
Мороз О. Концептуальні умови реалізації принципів наступності в соціалізації дошкільників і молодших школярів [Електронний ресурс] / О. Мороз // Нова педагогічна думка. — 2013. — № 2. — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_30.
Сич Ю. І. Педагогічне спрямування соціалізації молодшого школяра як інноваційний підхід до професійної підготовки вчителя [Електронний ресурс] / Ю. І. Сич // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2013. — Вип. 1. — С. 82-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_1_17.
Хващевська О. О. Організаційно-педагогічні умови соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / О. О. Хващевська // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2017. — Вип. 2. — С. 266-272. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_2_33.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 21.11.2021 16.45.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Леся из города: Київ :: Вопрос: 46038  
Леся спрашивает:
Мистецтво
Наш ответ:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ільченко О. Ю. Меценатство в персоналіях: видатне жіноцтво України (ХІХ — початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. Ю. Ільченко // Педагогічні науки. — 2009. — Вип. 1. — С. 114-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2009_1_20.
Мокляк Л. І. Меценатство як естетична діяльність [Електронний ресурс] / Л. І. Мокляк // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2014. — № 1. — С. 126-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2014_1_33.
Панченко В. В. Меценатство i спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні / В. В. Панченко // Археологія. — 2016. — № 2. — С. 118-121.
Посвалюк В. Т. Меценатство: минуле й сучасність [Електронний ресурс] / В. Т. Посвалюк, О. Ю. Волосатих // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2013. — № 4. — С. 162-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2013_4_40.
Сергієнко Д. В. Меценатська діяльність жіноцтва родини Терещенків (друга половина XIX — початок ХХ ст.) / Д. В. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. університету. — 2015. — Вип. 44. — С. 87-90.
Сергієнко Д. В. Меценатське подвижництво Катерини Скаржинської (1852-1932) / Д. В. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. університету. — 2015. — Вип. 43. — С. 151-155.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 21.11.2021 16.32.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Роксолана из города: Стрий :: Вопрос: 46024  
Роксолана спрашивает:
Добрий вечір, яку літературу порадите для написання курсової роботи на тему "Радіомовлення в контексті українського державотворення"
Наш ответ:
Доброго дня, Роксолано! РАдимо Вам використати наступні джерела: – https://studfile.net/preview/6389515/page:9/
https://www.studmed.ru/view/penchuk-l-radozhurnalstika-osnovn-zasadi-funkconuvannya_2c1473b68d1.html?page=6
http://referatu.net.ua/referats/7569/151419
http://www.disslib.org/komertsiyna-radiozhurnalistyka-v-ukrayini-stanovlennja-rozvytok-perspektyva.html

– Пережняк Б. Сучасний стан модернізації та реформування державного управління у сфері телебачення й радіомовлення України / Б. Пережняк // Юридичний вісник. — 2015. – № 2. – С. 34-42.
– Мірошніченко П. В. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування / П. В. Мірошніченко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2017. – № 4. – С. 143-147.
– Красноступ Г. М. Створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення: правові шляхи розв’язання проблем / Г. М. Красноступ // Правова інформатика. – 2015. – № 1. – С. 41-47.
– Мірошниченко П. В. Ефірна картина українського комерційного радіомовлення як національний ідентитет / П. В. Мірошниченко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 3. – С. 63-68.
– Красноступ Г. М. Правові аспекти формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення / Г. М. Красноступ // Інформація і право. – 2015. – № 1. – С. 68-73.
– Красноступ Г. М. Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення / Г. М. Красноступ // Правова інформатика. – 2015. – № 4. – С. 66-73.
– Пенчук І.Л. Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / І.Л.Пенчук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – 19 с.
– Миронченко В. Витоки українського радіомовлення / В.Миронченко // Київська старовина. – 1996. – № 1. – C.93-99.
– Набруско В. Українське радіо вчора і нині / В. Набруско // Дніпро. - 2004. - № 9/10. - С. 51-58.
– Гоян О. Сучасне радіомовлення: новітні технології й ефірні трансформації / О. Гоян // Пам'ять століть. Україна. - 2007. - № 3. - С. 51-59.
– Миронченко В.Я. Інформаційне радіомовлення на Україні / В.Я. Миронченко. – Київ : Вища школа, 1984. – 112 с.
– Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра. – Київ : Дирекція ФВД, 2006. - 647 с.
– Українське телебачення: роки, події, звершення / авт. кол.: М.М. Кабанов, В.Я. Бойко, І.Ф. Курус. – Київ : ДП "Дирекція ФВД", 2008. - 399 с.
– Чиж І. С. Україна: шлях до інформаційного суспільства / І. С.Чиж. - Київ : Либідь, 2004. - 285 с.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 15.11.2021 17.36.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Настя из города: Дрогобич :: Вопрос: 46020  
Настя спрашивает:
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему: "Сучасні освітні телепроекти: тенденції розвитку в Україні."
Наш ответ:
Доброго дня, Анастасіє! Літератури з цього питання дуже мало, тому радимо Вас використати наступні джерела: – Донченко І. Проект молодіжного телебачення / І. Донченко // Профтехосвіта : [журн. для працівників профтехосвіти всіх рівнів]. - 2016. - № 5. - С. 31.
– Темех Н. Телевізійні програми і розвиток духовного світу молодої людини / Н. Темех // Пам'ять століть. - 2004. - № 3/4. - С. 249-257.
– Дільна О. Особливості сучасного українського телевізійного продукту / О. Дільна // Педагогічна думка. - 2017. - № 2. - С. 3-6.
– Спориніна Т. Освітні програми Intel та історія учнівських проектів / Т. Спориніна // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2013. - № 5. - С. 80-85.
– Киричук В. Упровадження системи управління освітніми проектами особистісного розвитку учнів закладів загальної середньої освіти засобами інтернет-технологій / В. Киричук // Післядипломна освіта в Україні. - 2018. - № 2. - С. 86-89.
– Роль освітніх проектів у процесі інформаційного забезпечення навчання педагогів та школярів // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби технології : колективна монографія / Академія Педагогічних наук України, Інститут засобів навчання. - Київ, 2005. - С. 175-204.
– Пенчук І. Л. Функціонально-жанрові особливості телевізійних освітніх програм / І. Л. Пенчук // Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». – 2010. – № 4. – С. 71-79.

https://www.poglyad.tv/v-ukrayini-rozroblyayetsya-masshtabnyj-osvitnij-televizijnyj-proyekt/
https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/planuyet-sya-stvoriti-osvitniy-televiziyniy-proekt
http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Zb/NDI2016/JRN/PDF/26.pdf
http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/TOP15.pdf

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 15.11.2021 15.16.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Пісочна :: Вопрос: 46016  
Юлія спрашивает:
Доброго дня, порадьте літературу для написання курсової роботи на тему: "Друковане чи онлайн видання: за і проти"
Наш ответ:
Басова Ю. О. Оцінка якості друкованих видань [Електронний ресурс] / Ю. О. Басова, Г. Д. Кобищан // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Технічні науки. — 2020. — № 1. — С. 121-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvpuettn_2020_1_17
Безпалько І. Р. Розвиток системи розподілу електронних видань та її місце у видавничо-поліграфічній діяльності в Україні [Електронний ресурс] / І. Р. Безпалько, В. Б. Базилюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2016. — № 5(1). — С. 15-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_5(1)__5
Бігдан М. В. Електронне навчальне видання як новий формат забезпечення навчального процесу у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / М. В. Бігдан, Р. М. Кантемирова, О. В. Кондрашова, О. Л. Резніченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. — 2019. — Вип. 3. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2019_3_12
Гілета І. В. Критерії оцінювання якості електронних видань [Електронний ресурс] / І. В. Гілета // Квалілогія книги. — 2015. — № 2. — С. 44–49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2015_2_8
Дніпренко В. І. Електронне видання як об’єкт стандартизації: основні етапи та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Дніпренко // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2017. — Вип. 51. — С. 93-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2017_51_9
Женченко М. Типологічна класифікація електронних видань як науково-практична проблема [Електронний ресурс] / М. Женченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 17-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_8_4
Купріянова Т. Г. Друковані та електронні видання на етапі інформаційної революції [Електронний ресурс] / Т. Г. Купріянова // Поліграфія і видавнича справа. — 2012. — № 2. — С. 32-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2012_2_6
Максимчук В. Порівняльний аналіз і характеристика друкованого та електронного видань [Електронний ресурс] / В. Максимчук // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. — 2015. — № 7-8. — С. 102-106. — Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/10250/1/Maksymchuk.pdf
Остапчук Н. Електронні навчальні видання як засіб освітньої діяльності студентів [Електронний ресурс] / Н. Остапчук, Л. Матвійчук // Нова педагогічна думка. — 2018. — № 1. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_1_16
Стахів М. Р. Виклики при створенні інноваційних електронних видань для дітей [Електронний ресурс] / М. Р. Стахів // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2020. — № 2. — С. 102-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2020_2_17
Федотова О. Друковані видання на етапі державної незалежності України: тенденції обмеження [Електронний ресурс] / О. Федотова // Гілея: науковий вісник. — 2020. — Вип. 156. — С. 129-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2020_156_23
Фіголь Н. М. Електронні видання України [Електронний ресурс] / Н. М. Фіголь // Обрії друкарства. — 2018. — № 1. — С. 244-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2018_1_24
Фіголь Н. М. Оцінка ефективності електронних навчальних видань [Електронний ресурс] / Н. М. Фіголь // Технологія і техніка друкарства. — 2017. — Вип. 3. — С. 86–92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2017_3_12
Фіголь Н. М. Переваги та недоліки використання електронних навчальних видань [Електронний ресурс] / Н. М. Фіголь // Наукові записки [Української академії друкарства]. — 2017. — № 1. — С. 291–298. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2017_1_37
Шлапак Ю. Е-підручник як електронне навчальне видання: практичний аспект використання [Електронний ресурс] / Ю. Шлапак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2019. — Вип. 52. — С. 422-433. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_52_32

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 14.11.2021 15.22.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.306908 seconds