Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44823
   


Автор вопроса: Таня из города: Київ :: Вопрос: 27885  
Таня спрашивает:
доброго ранку! Допоможіть знайти, будь ласка, книгу на українській так і на англійській про сільське господарство України. Дуже вдячна!
Наш ответ:
Вітаємо, Таню!
Пропонуємо Вам переглянути таке посилання:
http://puzkarapuz.org/107144-anglijska-mova-najkrashhi-1000-usnix-tem-z-paralelnim-perekladom-dlya-uchniv-511-klasiv.html
Бажаємо успіхів!

.: Раздел: Прочее :: 11.04.2012 07.50.08 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: вика из города: суми :: Вопрос: 27884  
вика спрашивает:
конспекти уроків з математики 5 клас по темі:"дробові числа"
Наш ответ:

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 11.04.2012 01.24.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олег из города: Київ :: Вопрос: 27883  
Олег спрашивает:
Допоможіть знайти 5 - 10 іноземних джерел (книжки, статті, монографії) з управління фінансовою стійкістю підприємства. Дякую.
Наш ответ:
Шановний Олеже! На Ваш запит знайдено наступні джерела:


Houben A. Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability / Aerdt Houben, Jan Kakes, Garry Schinasil. — IMF Working Paper WP/04/101. — June 2004. — P. 38-42.

Leopold, A. Bernstein Financial Statement Analysis [Текст] / A. B. Leopold, J. W. John. — 1998. — 662 c . — 40-00.

Lymar, V. Financial-economic mechanism of management an enterprise [Текст] / V. Lymar, I. Kobushko // Economics for Ecology ISCS'2007 : 13th International Student Conference, Sumy, May 3-7, 2007. — Суми : СумДУ, 2007. — C. 103-105.

Mazer, Cherie Principles of Managerial Finance / Cherie Mazer, Lawrence J. Gitman. – Fifth Edition. – New York : Harper & Row, Publishers, 1988. – 375 с.


http://managementhelp.org/organizationalsustainability/

http://www.articlesbase.com/personal-finance-articles/wahids-review-the-petite-appearance-of-financial-sustainability-risk-analysis-organizations-sustainability-process-3867455.html

http://www.rocare.org/docs/Organizational Sustainability by Joe COBLENTZ 2002-02.pdf

http://www.pathfind.org/site/DocServer/Fundamentals_of_NGO_Financial_Sustainability.pdf?do...


Бажаємо успіхів!

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 11.04.2012 01.03.35 :.
.: Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олеся из города: Херсон :: Вопрос: 27882  
Олеся спрашивает:
Допоможіть знайти літературу на тему: "Розвиток літератури в Наддніпрянській Україні у другій пол. XIX ст." Щиро дякую за допомогу. ( Якщи можливо в електроному вигляді)
Наш ответ:
Доброго дня, Олесю!
На жаль, дуже мало конкретної інформації за Вашим запитом (у доступних нам джерелах). Можливо, корисними будуть наступні:
Бурдуланюк Г. Культурні зв’язки Прикарпаття з Наддніпрянською Україною в другій половині XIX — на початку XX століть // Україна соборна. — К., 2005. — Вип.2, ч.2: Соціокультурні, етноконфесійні та демографічні проблеми формування української нації. — С.200–205.
Гончаренко О. М. Історико-культурні витоки козацького фольклору Наддніпрянщини // Мова і культура. — К., 2007. — Вип.9, т.2 (90). — С.122–128.
Жданова І.А. Художня інтелігенція Наддніпрянської України в останній чверті ХІХ-на початку ХХ ст. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.05. / НАН України. Ін-т нац. відносин і політології. — К., 1995. — 16 с.
Кацімон О. А. Внесок Б. Грінченка у розвиток української літературної мови в контексті культурних зв’язків Буковини і Наддніпрянщини в кінці XIX — на поч. ХХ ст. // Лінгвістика. — Луганськ, 2008. — N3 (15). — С.194–200.
Лісевич І.Т. Родом з України... (Польська національна меншина і культурне життя на Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ-на початку ХХ ст.) / НАН України. Ін-т історії України; [Редкол.: С.В.Кульчицький (голов. ред.) та ін.] — К., 1995. — 101, [1] с. — (Історичні зошити).
Радчук А. О. Михайло Старицький та національно-культурний рух в Наддніпрянській Україні другої половини XIX ст. // Література та культура Полісся. — Hіжин, 2010. — Вип. 57: Регіональні економічні, релігійні, освітянсько-наукові та культурно-мистецькі проблеми в загальноукраїнському контексті. — С.262–270.

Динаміка функціонування усної епічної традиції (на матеріалі Нижньої Наддніпрянщини): автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.07 [Електронний ресурс] / І.Я. Павленко; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2009. — 33 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09piymnn.zip
Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середьної та Нижньої Наддніпрянщини): автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 [Електронний ресурс] / Т. В. Пуларія; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімф., 2011. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11PTVTNN.zip
Мовна ситуація на Буковині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. і розвиток української літературної мови: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Л.О. Ткач; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2008. — 40 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08tloulm.zip

Борис ГРІНЧЕНКО. ЛИСТИ З УКРАЇНИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ-http://litopys.org.ua/drag/drag204.htm
Михайло ДРАГОМАНОВ. ЛИСТИ НА НАДДНІПРЯНСЬКУ УКРАЇНУ-http://litopys.org.ua/drag/drag207.htm
Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець ХІХ – початок ХХ століття) у контексті сучасної теорії організацій. О. М. Левчук-http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1192
http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=475
http://mestectvo.com/istoriya-ukraini/xix-2.html

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 11.04.2012 01.00.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Харків :: Вопрос: 27881  
Олена спрашивает:
Доброї ночі!Допоможіть,будь-ласка зайти матеріал на тему"Поезія І. Малковича(80 роки хх століття)".Дякую
Наш ответ:
Доброго дня! Попрацюйте з наступними матеріалами:
Анісімова Н. “Із янголом на плечі”: Духовні орієнтири поезії “вісімдесятників” / Н. Анісімова // Дивослово. – 2002. – № 4. – С. 43–49.
Анісімова Н. П. Поетичне покоління 80-х років ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму: проблема літературознавчої рецепції. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apif/2010_5/anisimova.pdf
Анісімова Н. П. Поетичний театр абсурду Івана Малковича. – Режим доступу: http://bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008/Anisimova
Бокшань А. І. Відображення міждисциплінарних зв’язків етнолінгвістики в поетичних концептах І.Малковича / А. І Бокшань, Г. І. Бокшань. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Philologia/76223.doc.htm
Бондаренко А. Художнє мовомислення філософських поезій Івана Малковича / А. Бондаренко // Дивослово. – 2004. – № 2. – С. 26–28.
Борисюк I. В. Міфологема космічної ієрогамії в поезії вісімдесятників. – Режим доступу: http://ok-spacer.blogspot.com/2007/12/blog-post_27.html
І. Малкович: «Ми, українці, – різдвяна нація». – Режим доступу: http://zerno-ua.com/?p=6925
І. Малкович «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла». – Режим доступу: http://school.xvatit.com/index.php?title=І.Малкович «Свічечка букви Ї»,_«Музика,_що пішла»
Іван Малкович (алфавітний покажчик творів). – Режим доступу: http://poetyka.uazone.net/malkovych/
Іван Малкович: біографія, твори, шкільні учнівські твори. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/author/malkovich.html
Іван Малкович «З янголом на плечі». Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина (урок). – Режим доступу: http://www.testsoch.com/ivan-malkovich-z-yangolom-na-plechi-gliboki-rozdumi-suchasnogo-poeta-pro-te-yakoyu-povinna-buti-lyudina/
Іван Малкович. – Режим доступу: http://ababahalamaha.com.ua/uk/Іван_Малкович
Іван Малкович: «“Кліпове” миготіння сучасного життя не сприяє поезії». – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/01/19/ivan-malkovych-klipove-myhotinnja-suchasnoho-zhyttja-ne-spryjaje-poeziji/
Іван Малкович (пісні). – Режим доступу: http://www.pisni.org.ua/persons/344.htm
Лебединцева Н. М. Архетип великої матері в поетичному світі 1980-х років / Н. М. Лебединцева // Наук. зап. – 2001. – Том 19. – С. 56–64. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/2001_19/08_lebedyntseva_nm.pdf
Література рідного краю – Іван Малкович. – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=33938
Малкович Iван. – Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/MALKOVICH/malkovich200.txt
Малкович Іван : творчість, біографія, критика. – Режим доступу: http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=18&type=tvorch
Образи бачення довколишнього світу (лірика Івана Малковича). – Режим доступу: http://soshinenie.ru/obrazi-bachennya-dovkolishnogo-svitu-lirika-ivana-malkovicha/
Поезія Івана Малковича, або Сучасний світ - не жорстокий! – Режим доступу: http://tvori.com.ua/poeziya-ivana-malkovicha-abo-suchasnij-svit-ne-zhorstokij/
Рябчук М. Прощання з янголами (Іван Малкович) / М. Рябчук // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 75/76. – С. 145–148.
Творчість сучасного українського поета Івана Малковича. – Режим доступу: http://www.testsoch.net/tvorchist-suchasnogo-ukranskogo-poeta-ivana-malkovicha/
Чернець Н. В. Методичні розробки уроків з української літератури у 8 класі (тема: Творчість Івана Малковича). – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/81/8139/Malkovych.doc

.: Раздел: Литература :: 11.04.2012 00.04.09 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.589438 seconds