Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44193
   


Автор вопроса: Ілона из города: Луцьк :: Вопрос: 27248  
Ілона спрашивает:
Доброго дня допоможіть будь ласка знайти літературу (матеріал) на курсову роботу по темі "Сутність, види прибутку та механізм його розподілу"
Наш ответ:
Шановна Ілоно!
По Вашій темі пропонуємо переглянути наступні документи:

1.Бердар М. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / М. М. Бердар. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 352 с.
2.Бланк И. А. Управление прибылью /И. А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 320 с.
3.Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту / Е. Ф. Брыхгейм. - К., 2003. – 258 с.
4.Гейєр Е. С. Теоретико-методологічні проблеми формування прибутку під впливом статичної та динамічної балансових теорій / Е. С. Гейєр // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3,ч.2. – С.28–36.
5.Грицюк Е.О. Економіка підприємства : навч. посібник / Е. О. Грицюк. – К. : Дакор, 2009. – 304 с.
6.Зінченко О. А. Стратегія управління якістю прибутку підприємства / О. А. Зінченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N9. – С.124–129.
7.Зятковський І. В. Фінанси підприємств : навч. посібник / І. В. Зятковський. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Кондор, 2003. – 364 с.
8.Клокар О. О. Особливості формування та використання чистого прибутку сільськогосподарських підприємств / О. О. Клокар // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3. – С.96–101.
9.Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л.О. Коваленко. – 3-тє вид., виправ. і доп. – К. : Знання, 2008. – 483 с.
10.Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. М. Любенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 264 с.
11.Проскура К. П. Шляхи удосконалення планування прибутку підприємства / К. П. Проскура // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N5. – С.115-121.
12.Фінансова діяльність підприємств : підручник / О. М. Бандурака, Н. Л. Коробов, П. І. Орлов, К. Л. Петрова. - К.: Либідь, 2003. – 296 с.
13.Фінансове планування і управління на підприємствах: навч. посібник / Г.А. Семенов, В. З. Бугай, А. Г. Семенов, А. В. Бугай. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 432 с.
14.Чернодубова Е. В. Роль фінансового механізму у забезпеченні ефективності управління прибутком підприємства / Е. В. Чернодубова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3, ч.2. – С.194–200.
15.http://fingal.com.ua/content/view/853/39/1/2/
16.http://pidruchniki.ws/11151212/ekonomika/finansovo-ekonomichni_rezultati_diyalnosti_pidpriyemstva#566

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 1.03.2012 14.55.52 :.
.: ip адресса: :: Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Кирило из города: Киев :: Вопрос: 27247  
Кирило спрашивает:
Де знайти stylistic analysis Adventures of Huckleberry Finn Analysis
Наш ответ:

.: Раздел: Языкознание :: 1.03.2012 14.27.36 :.
.: ip адресса: :: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Кіровоград :: Вопрос: 27246  
Юлія спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть знайти відповідь на питання:Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи Німеччини на 2011 рік!
Наш ответ:

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 1.03.2012 13.37.42 :.
.: ip адресса: :: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталя из города: Тельманове :: Вопрос: 27245  
Наталя спрашивает:
Добрий день! Допоможіть у питанні: "Перспективне планування у старшій групі ДНЗ" (зразок або пункти плану). Буду дуже вдячна Вам.
Наш ответ:

.: Раздел: Образование :: 1.03.2012 13.24.28 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віталій из города: Львів :: Вопрос: 27244  
Віталій спрашивает:
Допоможіть будь-ласка з матеріалами по такому питанню: Фінансова діяльність кооперативних банків та кредитних спілок. Попередньо вдячний
Наш ответ:
Віталію, радимо такі документи:

Про кредитні спілки: Закон України від від 20 грудня 2001 р.
www.ukrcu.kiev.ua/main/lawfinal.html

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Текст] : Закон України від 12.06.2001 № 2664-ІІ //
Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

Бубнов Л.И. Кредитные кооперативы способны устоять перед финансовыми цунами. / Игорь Леонидович Бубнов [Електронний ресурс] /Режим доступу: http://www.orema.ru/766.

Гончаренко В.В. Банки комерційні та кооперативні / Гончаренко В.В.
// Фінанси України. – 2000. – № 10. – С. 102–109.

Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні (теорія, методологія, практика) / Владислав Васильович Гончаренко. – К.: Глобус, 1998. – 330 с.

Гончаренко В.В. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика: Дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава, 2002. – 492 арк. – Бібліогр.: арк. 440-461.

Дадашев, Б. А. Кредитні кооперативи в Україні: проблеми й перспективи розвитку [Текст] / Б. А. Дадашев // Вісник Української
академії банківської справи. – 2001. – № 1(10). – С. 22–24.

Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності [Текст] : навчальний посібник ; у 2 кн. / [Амброва О. В., Вайсбродт В., Вишневський І. І., Гастуляк О. Л., Гончаренко В. В. та ін.] ; за ред.Оленчика А. Я. – К. : УІРФР ; книга І – 656 с., книга ІІ – 772 с.

Кредитні спілки в Україні [Текст] : навчальний посібник /[уклад. : Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 196 с.
http://lib.uabs.edu.ua/library/Books_academy/1015_2011.pdf

Лузан Ю.Я. Кооперативні банки – важливий фактор зростання аграрної економіки // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С. 95-97.

Шкляр М.Ф. Кредитная кооперация / Шкляр М.Ф. – М. : Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2007. – 334 с.

Гончаренко В. В. МІЖНАРОДНІ КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ І РОЗВИТОК ПСЕВДОКРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ
http://ukrcoop-journal.com.ua/num/goncharenko.htm

Демчук Р.С СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ СПІЛОК В СИСТЕМІ
КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ /Демчук Р.С Кравчук О.М.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_36/Zmist/14PDF.pdf
Дiяльнiсть кредитних спiлок в Українi http://otherreferats.allbest.ru/bank/00018303_0.html
Кредитні спілки Організаційні засади діяльності
http://agroua.net/economics/documents/category-96/doc-97/

МИТЧЕНОК О. О.СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ В ЄС
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pav/2011_20/20-05.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ (Аналітичний звіт. Рекомендації)
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=59928

Пантелеймоненко А.О. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СИСТЕМИ КООПЕРАТИВНИХ БАНКІВ АВСТРІЇ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/vpdaa/2010_2/146.pdf

Підсумки діяльності кредитних спілок, інших кредитних установ та
юридичних осіб публічного права за 9 місяців 2011 року
http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/dpn/ks_I___kv_2011.pdf

Прудніков А.О.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2011_2/07.pdf

УшкаренкоЮ.В.Кредитні спілки як складова інфраструктури аграрного ринку
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vddau/2010_2/pdf/ekon/Uwkarenko.pdf

Хомутенко В.П. Фінансові ресурси кредитних спілок України та джерела її
Формування / В.П. Хомутенко, О.Г. Волкова // Фінанси України. – 2008. - №10. – С. 61-71.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 1.03.2012 12.35.43 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.367851 seconds