Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44606
   


Автор вопроса: Технерядова Лариса из города: Южно-Сахалинск :: Вопрос: 27666  
Технерядова Лариса спрашивает:
Здравствуйте! У нас в библиотеке был запрос по поводу названия праздника детской поэзии "Весёлая уточка" (кто и почему его так назвал). Мы нашли источник - журнал //Барвинок. - 1990. - № 8. - С. 10-11 и //Барвинок. - 1991. - № 3. - С. 2-3. Но их нет в фонде нашей библиотеки. Если они хранятся у вас, просим помочь в получении информации. Возможно, у вас есть ответ на вопрос в других источниках. С ув. библиограф СахОДБ Технерядова Лариса
Наш ответ:
Шановна Ларисо!Продивиться відповідь та посилання:
21 марта отмечают Всемирный день поэзии! В 1980 году бельгийский писатель Артур Оло придумал праздник детской поэзии, который получил необычное название «Веселая уточка».

1.http://vlasti.vuralsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=802:2012-03-20-15-06-23&catid=27:2011-11-07-03-14-57&Itemid=263

а также посмотрите ответ на вопрос который Вы тоже задали №76606:

2.http://www.library.ru/help/guest.php?PageNum=7661&hv=7662&lv=7653

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 28.03.2012 03.26.50 :.
.: ip адресса: :: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марта из города: Киев :: Вопрос: 27665  
Марта спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти цікаві матеріали, статті, розрахунки, схеми, графіки (на прикладах реально існуючих підприємств, компаній) для доповіді з предмету: "Економічний аналіз" на тему "Ааналіз фінансових результатів і рентабельності підприємства". Дякую дуже!
Наш ответ:
Доброго дня, Марто!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 [Електронний ресурс] / Л.А. Поливана; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10plaprt.zip
2. Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / І.О. Гладій; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06gioprg.zip
3. Дікань Лариса Василівна, Вороніна Олександра Олександрівна. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: монографія. — Х. : СПД ФО Лібуркіна Л.М., 2008. — 92c. : рис. — Бібліогр.: с. 83-90.
4. Мец Валентина Олександрівна. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Вища школа, 2003. — 278с. — Бібліогр.: с. 277-278.
5. Пиркал Т. М. Аналіз звітів про фінансові результати // Вісник. — Х., 2007. — Вип.55: Економічні науки. — С.273–277.
6. Кадієвський В. А. Факторний підхід до аналізу фінансових результатів // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2006. — Вип.213, т.1. — С.215–219.
7. Шмиголь Н. М. Аналіз підходів до моделювання та порівняння результатів фінансово-господарської діяльності підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2006. — Вип.216, т.4. — С.777–782.
8. Тирінов А. В. Аналіз фінансових результатів у підвищенні ефективності діяльності підприємства // Управління розвитком. — Х., 2007. — N4. — С.31–32.
9. Щетініна А. Г. Шляхи оптимізації обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства // Управління розвитком. — Х., 2008. — N 5. — С. 39–40.
10. Романова О. В. Використання моделей факторного аналізу в процесі управління фінансовими результатами підприємства // Управління розвитком. — Х., 2009. — N3. — С. 46–47.
11. Гакман А. С. Стратегічний аналіз фінансових результатів у системі комплексної діагностики підприємства // Науковий вісник. — Чернівці, 2009. — Вип. 3 (35): Економічні науки. — С.293–299.
12. Галазюк Н. М. Методика комплексного аналізу результатів фінансово-економічної діяльності природних монополістичних структур // Науковий вісник. — Львів, 2010. — Вип. 20.8. — С.124–129.
13. Кухарьонок О. К. Інтерактивна система аналізу фінансових результатів діяльності підприємства // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. — Х., 2010. — Вип. 1 (11). — С. 456–462.
14. Купріна Н. М. Особливості економічного аналізу фінансових результатів діяльності промислового підприємства // Науковий вісник. — О., 2010. — N20- (121). — С.91–100.
15. Ратушна О. П. Інформаційні джерела аналізу фінансових результатів // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». — Умань, 2011. — Ч. 2. — С. 84–86.
16. Мочаліна З. М. Методичний інструментарій та сучасні проблеми аналізу фінансових результатів // Комунальне господарство міст. — Х., 2011. — Вип. 98: Серія: Економічні науки. — С. 221–227.
17. Халамендик, Мар’яна. Аналіз рентабельності підприємств // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки. — Кам’янець-Подільський, 2011. — Ч. 1. — С. 352–354.
http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/book_FIN_ANALIZ.pdf
http://6201.org.ua/load/72-1-0-515
http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/Andreeva_009.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_19_ekon/stat_19/31.pdf
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/662/9/
http://www.vuzlib.net/ea_l/8.htm
http://library.if.ua/book/89/6237.html
http://osvita.ua/vnz/reports/accountant/16682/
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=71388
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=77456
http://otherreferats.allbest.ru/economy/00010831.html
http://inpos.com.ua/155
http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,84/id,882/
http://ua.textreferat.com/referat-3072.html
http://www.lnu.edu.ua/faculty/ekonom/Form_Rynk_Econ/2008_18/Karkavchuk.pdf

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 28.03.2012 02.08.31 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Сер из города: Київ :: Вопрос: 27664  
Сер спрашивает:
Допоможіть підібрати інформацію по темі: Аналіз ймовірних наслідків введення євро для України.  Можливі переваги і недоліки євро для економіки України. БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ!!!
Наш ответ:
Доброго дня, Сер!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Вплив приєднання до валютної зони на розвиток національних економік: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 [Електронний ресурс] / І.Б. Насадюк; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08nibrne.zip
http://vashigroshi.com/invest/prognoses-and-recommendations/3679-war-of-currencies
2. Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграційних процесів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] / І.В. Михайляк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07mivuep.zip
3. Особливості запровадження євро в умовах загальноекономічної інтеграції: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 [Електронний ресурс] / Є.О. Єрьоміна; НАН України; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2009. — 18 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09eeouzi.zip
4. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 [Електронний ресурс] / О. В. Булкот; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 21 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10BOVVPU.zip
5. Пархоменко М. М. Вплив введення євро на фінансову систему України // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. — Львів, 2000. — Ч.1. — С.237–239.
6. Косів В. М. Українська «гривня» та європейське «євро» — політичні і космополітичні підходи до графічного дизайну // Вестник. — Херсон, 2001. — N4 (13). — С.78–81.
7. Стукало, Наталія Вадимівна. Вплив євро на розвиток євроінтеграційних процесів України // На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору. — К., 2006. — С.102–103.
8. Бовтрук Ю. А. Вплив створення Європейського валютного союзу та запровадження валюти євро на економіку України // Сучасні проблеми розвитку економіки України. — К., 2007. — С.22–28.
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=34749&pg=3
http://www.economy-confer.com.ua/full_article/1008/
http://www.refine.org.ua/pageid-4894-1.html
http://ekonomistoff.ru/perevagi-ta-nedoliki-yevro/
http://xreferat.ru/59/1360-1-vstup-ukra-ni-do-sot-perevagi-ta-nedol-ki.html
http://refs.co.ua/53222-Edinaya_evropeiyskaya_valyuta_i_mezhdunarodnaya_ekonomika.html
http://ua-referat.com/Протистояння_долара_США_і_євро
http://ua-referat.com/Євро_як_єдина_європейська_валюта

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 28.03.2012 01.13.39 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: Луцьк :: Вопрос: 27663  
Катя спрашивает:
Доброго дня!!! Дороможіть знайти інформацію до теми: Взаємовідношення кохання і мистецтва, їх відповідність загальним принципам життя у романі Айрис Мердок “Чорний принц” На перід дуже дякую!!!
Наш ответ:
Доброго дня! Попрацюйте з наступними джерелами:
Английские писательницы 30-80-х гг. ХХ в.: Айрис Мердок и Мюриэл Спарк. Художественное своеобразие их произведений. – Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65635b3bc78b5d53b88421306c27_0.html
Берштейн И. Айрис Мердок. Роман «Черный Принц» / И. Брештейн. – М. : Художеств. лит., 1977.
Воропанова М. И. Своеобразие художественной структуры романа А. Мердок "Черный принц" / М. И. Воропанова // Типология и взаимосвязи в рус. и зарубеж. лит. – 1976. – Вып. 1. – С. 86–109.
Гражданская 3. Черный принц кто он? / З. Гражданская // Лит. обозрение. – 1975. – № 3. – С. 86–89.
Демурова Н. Метафоры "Черного принца" / Н. Демурова // Мердок А. Черный принц / А. Мердок. – М., 1977. – С. 431–444.
Дьяконова Н. Роман Айрис Мердок "Черный принц": Фикция или реальность / Н. Дьяконова // Учен. зап. – 1982. – Вып. 626. – С. 36–37.
Жанровое своеобразие романов Айрис Мёрдок: к проблеме пародирования жанровых моделей в современной метапрозе. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/zhanrovoe-svoeobrazie-romanov-airis-merdok-k-probleme-parodirovaniya-zhanrovykh-modelei-v-so
Захарченко И. Б. Опыт постмодернистской интерпретации романа А. Мердок "Черный принц" / И. Б. Захарченко // Гуманитар. и социал.-экон. науки. – 2004. – № 2. – С. 168–171.
Зырянова Ю. И. Традиции английского готического романа в произведениях А. Мердок ("Черный принц", "Дитя слова", "Море, море") / Ю. И. Зырянова // Вестн. Челябин. ун-та. – 1996. – № 1. – С. 13–14.
Котова Ю. С. Смысл названия и шекспировская тема в романе Айрис Мердок "Черный принц" / Ю. С. Котова // Альм. соврем. науки и образования. – 2008. – Ч. 3. – № 2. – С. 87–90.
Лазаренко Д. Гамлетівські алюзії в романі А. Мердок «Чорний принц». – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Rs/2009_12_13/14 rs 12-13_lazarenko.pdf.
Леженкина А. Г. Некоторые аспекты поэтики романа А. Мердок "Черный принц" / А. Г. Леженкина // Некоторые вопросы филологии. – 1989. – С. 150–160.
Марценішко В. “… А далі мистецтва, можу вас усіх запевнити, немає нічого…”. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lfk/2009_8/11.pdf.
Матійчак А. А. Конструктивна функція архетипів в романній стилістиці Айріс Мердок. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2010_901/content/matijchak.pdf.
Мельникова И. Интертекстуальный взгляд на роман А. Мердок "Черный принц" / И. Мельникова // Принципы и методы исследования в филологии: конец ХХ века : науч.-метод. семинар "Textus". – СПб. ; Ставрополь, 2001. – Вып. 6. – C. 600–603.
Мердок А. Черный принц. – Режим доступу: http://lib.rus.ec/b/36860/read
Муртазина Д. Ф. Гендерная проблематика романов А. Мердок. – Режим доступа: http://ksu.ru/uni/sank/db/filebase/files/1280.doc.
Осипенко Е. А. Принципы игровой поэтики в романах Айрис Мердок 50-80 годов. – Режим доступа: ftp://lib.herzen.spb.ru/text/osipenko_ea_akd.pdf.
Проблема духовности в романе А. Мердок «Чёрный принц». – Режим доступа: http://mysoch.ru/sochineniya/merdok/_story/chernii_princ/problema_duhovnosti_v_romane_a_merdok_chernii_princ/
Роман «Черный принц» — не только анализ, но и самоанализ. – Режим доступа: http://sochinenie.blogspot.com/2011/09/blog-post_8513.html
Селиверстова Н. П. Платоновская концепция любви в романах Айрис Мердок "Черный принц" и "Море, море" / Н. П. Селиверстова // Коммуникатив. культура человека в соврем. о–ве. – 2006. – C. 74–80.
Семенова Т. Символика названия романа Айрис Мердок «Черный принц». – Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/teorlit/semenova-t.pdf.
Уткина И. В. "Черный принц" Айрис Мердок / И. В. Уткина // Писатель и жизнь. – 1987. – Вып. 11. – С. 340–356.
Червякова Д. Ю. Гамлетовские мотивы в романе А. Мердок "Черный принц" / Д. Ю. Червякова // Культурно-яз. контакты. – 2001. – Вып. 4. – С. 200–208.

.: Раздел: Литература :: 28.03.2012 00.49.37 :.
.: ip адресса: :: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Маша из города: Львів :: Вопрос: 27662  
Маша спрашивает:
Добрий вечір. Мені потрібна інформація на курсову "Психологічні особливості карєрних орієнтацій сільських школярів". Дуже велике - дякую)
Наш ответ:
Машо,добрий день! Перегляньте, будь ласка такі матеріали:

Абанкина Т.В.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) /Т.В. Абанкина, А.Н. Красилова, Г.А. Ястребов
http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/106/2011_106_9_Abankina.pdf

Бескова Т.В.ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И КАРЬЕРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
http://www.sgu.ru/files/nodes/48758/2009-4-15.pdf

Большинство сельских школьников России хотят учиться в вузах, но не знают – на кого
http://strf.livejournal.com/43653.html

Гупаловська В.А. Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій сільського та міського юнацтва // Проблеми сучасної психології : зб.наукових працьКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Вип.1. - Кам’янець-Подільський , 2008. – С.28-42.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/texts/2008-1.pdf

Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні :монографія / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред.канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 592 с. : табл., рис.
http://www.nbuv.gov.ua/books/2011/11bomd.pdf

Критюк С.Я. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzipik/2009_37/sb37_21.pdf

Образование сегодня – не обсуждаемая ценность! http://www.akipkro.ru/index.php/ru/allnews/akipkronews/1929-110503.html

Піддячний М.І.Історичні передумови і теоретичні засади профорієнтації школярів
// Педагогіка і психологія. - 2006.- №3. - С.29-36. - Бібліогр.: с.29-36.

… об образовательных траекториях сельских школьников
http://demoscope.ru/weekly/2011/0451/gazeta013.php

Профессиональная подготовка школьников
http://xreferat.ru/71/5412-1-professional-naya-podgotovka-shkol-nikov.html

Психологічні умови успішності професійної кар`єри в середині життя
http://www.info-works.com.ua/referats/sociologia/422.html

Селина М. И.Активная работа по профессиональной ориентации – одна из главных задач повышения уровня занятости населения
http://www.google.com/url?q=http://labourmarket.ru/conf3/reports/selina.doc&sa=U&ei=S7dyT4v4LITG0QWcx5nvDw&ved=0CBYQFjAJ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHaUo4KyqZt6awAvRAtKW-RoFav9w

Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. ? М.: Педагогика, 1981. ? 96 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 28.03.2012 00.32.56 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.476787 seconds