Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Карина із міста: Острог :: Запитання: 47712  
Карина запитує:
Допоможіть будь ласка з пошуком методичної літератури для вихователя різновікової групи. дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Уточніть будь ласка тематику методичних матеріалів

.: Розділ: Література :: 19.03.2024 13.37.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Рівне :: Запитання: 47711  
Марія запитує:
Допоможіть підібрати літературу "Технологія проблемного навчання на уроках української мови у початковій школі"
Наша відповідь:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/bitstream/123456789/4157/1/ЗБІРНИК_ПО_2023_7.05.2023.pdf#page=94
Аношкіна Г. Формування в учнів бажання й уміння вчитися / Г. Аношкіна // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 17-18. — С. 57-60.
Голуб Н. Б. Методи проблемного навчання української мови в закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. — 2023. — Вип. 3. — С. 200-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2023_3_27
З досвіду роботи одного навчального закладу : [добірка матеріалів] // Початкова школа. — 2020. — № 7. — С. 38-52.
Корицька Г. Реалізація проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів засобами веб-квест технології / Г. Корицька, І. Подлєсна // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 11. — С. 3-7.
Луців С. Евристична бесіда на уроках української мови в початкових класах як метод проблемно-розвивального навчання [Електронний ресурс] / С. Луців // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 49. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_49_15
Ноздрова О. П. Проблемне навчання в процесі проходження педагогічної практики майбутніми вчителями початкової школи [Електронний ресурс] / О. П. Ноздрова // Наука і освіта. — 2016. — № 10. — С. 167-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2016_10_30
Петрик О. Проблемна ситуація як фактор мотивації вивчення української мови молодшими школярами / О. Петрик // Початкова школа. — 2016. — № 12. — С. 44-46.
Рудницька Н. Ю. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів в системі проблемного навчання в умовах становлення нової української школи [Електронний ресурс] / Н. Ю. Рудницька, Т. С. Гужанова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2020. — № 63. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2020_63_6
Талаш І. О. Розвиток логічного мислення учнів початкових класів засобом проблемного навчання [Електронний ресурс] / І. О. Талаш // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2014. — № 41. — С. 101-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2014_41_24
Флячинська О. Мені цікаво! : пізнавальні інтереси і їх роль у навчально-виховному процесі / О. Флячинська // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2022. — № 12. — С. 6-13.

.: Розділ: Література :: 19.03.2024 09.22.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Рівне :: Запитання: 47708  
Віка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Технологія проблемного навчання". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Віко. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Задорожна І. П. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів із використанням технологій проблемного навчання [Електронний ресурс] / І. П. Задорожна // Ars Linguodidacticae. — 2017. — Вип. 1. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/artlin_2017_1_4.
Ігнатенко Н. Методика застосування технології проблемного навчання при вивченні історії в школі [Електронний ресурс] / Н. Ігнатенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2016. — Вип. 2. — С. 81-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_2_22.
Кисельова О. І. Застосування технологій проблемного навчання в умовах стандар-тизації вищої освіти [Електронний ресурс] / О. І. Кисельова, А. С. Єфіменко // Наука і освіта. — 2013. — № 1-2. — С. 169-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_1-2_45.
Коберник О. М. Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання [Електронний ресурс] / О. М. Коберник // Професійна освіта: методологія, теорія та технології. — 2015. — Вип. 1. — С. 72-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2015_1_9.
Кошук О. Б. Технологія проблемно-розвивального навчання: теоретико-методичний аспект [Електронний ресурс] / О. Б. Кошук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2015. — Вип. 230. — С. 70-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_230_14.
Куценко, Т. Інноваційні технології навчання фізики в старшій школі : методика, досвід, пошук / Т. Куценко// Фізика та астрономія в рідній школі. — 2019. — № 6. — С. 12-19.
Рома Л. Діяльнісний підхід у вивченні географії : як чинник формування активної життєвої позиції / Л. Рома // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2014. — № 23. — С. 32-37.
Стреля М. І. Авторське право на літературні й художні твори в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. І. Стреля ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса, 2011. — 20 с.
Топузов О. М. Розвиток технології проблемного навчання як засобу саморозвитку особистості в навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / О. М. Топузов // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2010. — Вип. 29. — С. 18-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2010_29_5.
Трегуб О. Д. Запорука успіху проблемного навчання майбутніх учителів технологій [Електронний ресурс] / О. Д. Трегуб, І. Г. Трегуб // Молодий вчений. — 2015. — № 2(4). — С. 112-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(4)__31.
Трегуб О. Д. Хмарні технології у проблемному навчанні інформатичних дисциплін [Електронний ресурс] / О. Д. Трегуб // CTE Workshop Proceedings. — 2013. — Vol. 1. — С. 152-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/CTEwp_2013_1_88.
Швачка Л. Технологія проблемного навчання в розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури [Електронний ресурс] / Л. Швачка // Молодь і ринок. — 2014. — № 12. — С. 116-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_12_28.
Шуришина Л. В. Проблемне навчання та інформаційні технології як засоби підвищення мотивації студентів [Електронний ресурс] / Л. В. Шуришина // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2012. — Вип. 2. — С. 406-411. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2012_2_70.

.: Розділ: Література :: 17.03.2024 13.43.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Луцьк :: Запитання: 47678  
Олеся запитує:
Добрий день. Цікавить характеристика лірики Євгена Плужника. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олеся! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44714. Також радимо додатково опрацювати таку літературу:
Білічак О. І. Індивідуально-авторська інтерпретація дійсності у поетичному тексті Євгена Плужника засобами художньої словесності [Електронний ресурс] / О. І. Білічак // Закарпатські філологічні студії. — 2023. — Вип. 27(1). — С. 237-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2023_27(1)__42.
Білічак О. І. Своєрідність метафоричної образності поезії Євгена Плужника / О. І. Білічак // Держава та регіони. Сер. Гуманітар. науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 27-32.
Білічак О. І. Символіка основних образів-домінант поезії Євгена Плужника [Електронний ресурс] / О. І. Білічак // Південний архів. Філологічні науки. — 2021. — Вип. 85. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2021_85_3.
Білічак О. І. Стилістичні фігури в поетиці Євгена Плужника [Електронний ресурс] / О. І. Білічак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 30(1). — С. 7-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_30(1)__4.
Бодасюк О. Ю. Поетичні збірки Євгена Плужника «Рання осінь» та «Дні» у літературному контексті 20-их років ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Ю. Бодасюк // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 43(1). — С. 62-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_43(1)__10.
Гальчук О. В. Рецепція традицій Софокла а поезії зрілого неоромантизму (на матеріалі лірики Євгена Плужника) [Електронний ресурс] / О. В. Гальчук // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 37. — С. 80-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_27.
Голик О. Світле вітання життю. Творчість Євгена Плужника : українська література, 11 клас / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 11. — С. 38-41.
Капко Б. Й. Огляд творчості Євгена Плужника / Б. Й. Капко // Все для вчителя. — 2011. — № 34-36. — С. 150-153.
Криворотенко О. Використання прийомів розвитку критичного мислення на уроках літератури : [з теми «Космічні мотиви в поезії Євгена Плужника»] / О. Криворотенко // Дивослово. — 2018. — № 5. — С. 6-11.
Ткачук М. П. Суб’єктно-об’єктна дискурсивна практика лірики Євгена Плужника [Електронний ресурс] / М. П. Ткачук // Філологічні трактати. - 2014. - Т. 6, № 4. - С. 95-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2014_6_4_19.
Ткачук М. П. Суб’єктно-об’єктна дискурсивна практика лірики Євгена Плужника [Електронний ресурс] / М. П. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2015. — № 42. — С. 125-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2015_42_25.

.: Розділ: Література :: 3.03.2024 17.32.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маргарита із міста: Київ :: Запитання: 47677  
Маргарита запитує:
Підкажіть будь ласка в якій бібліотеці Києва можна знайти книгу Майкла Фуллана "Сили змін: вимірювання глибини освітніх реформ".
Наша відповідь:
У фонді Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого є в наявності книга, яка вас цікавить:
Фуллан М. Сили змін : Вимірювання глибини освіт. реформ / М. Фуллан ; пер. з англ. Г.Шиян, Р.Шиян. — Львів : Літопис, 2000. — 269 с.
Фуллан М. Сили змін: продовження / пер. з англ. І. Савчак ; [Наук. ред. Р. Шиян] ; Центр гуманіт. дослідж. Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів : Літопис, 2001. — 161 с.

.: Розділ: Література :: 3.03.2024 15.41.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.801006 seconds