Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45827
   


Автор запитання: Оля із міста: Дн. :: Запитання: 36937  
Оля запитує:
Доброго дня.Мене цікавить інфориація про наукове вивчення повісті М.Матіос "Черевички Божої матері".Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю! Пропонуємо скористатися наступними джерелами:

Вірич, О. В. Екзистенційна парадигма прози Марії Матіос : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.01 / О. В. Вірич ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с.

Голобородько Я. Буковинська орнаментика Марії Матіос / Я. Голобородько // Вісн. НАН України. - 2008. - № 3. – С. 66-73.
Мозгова Л. Світоглядні уявлення дитини з особливими потребами : філософсько-психологічний аналіз повісті "Черевички Божої Матері" / Л. Мозгова // Дивослово. - 2015. - № 1. - С. 19-23. - Бібліогр.: с. 23.
Драбина до неба або «Черевички Божої Матері» Марії Матіос //http://la-verte.org/posts/drabyna-neba/

Дроздовський Д. Як вижити у пеклі на землі? / Д. Дроздовський // http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/31749/
Козменко В. Марія Матіос: Найкращий рейтинг - це коли книгу читають : наша землячка Марія Матіос презентує книги у Німеччині, а в Україні її твори відносять до найкращих / Козменко В. // http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/marija_matios_naikraii_reiting_-_ce_koli_knigu_chitajut/

Конарчук Г. Марія Матіос. Черевички Божої Матері / Г. Конарчук // http://poradnik.rv.ua/news/marija_matios_cherevichki_bozhoji_materi/2015-01-29-810

Марія Матіос презентувала нову книжку // http://molbuk.ua/chernovtsy_news/63311-matos-prezentuvala-novu-knizhku.html

Надвірна Л. Марія Матіос «Черевички Божої Матері» / Л. Надвірна // http://meridian.kpnu.edu.ua/2014/09/19/mariya-matios-cherevychky-bozhoji-materi/
Повість буковинки Марії Матіос переклали російською та німецькою мовами // http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/povist_bukovinki_marii_matios_pereklali_rosiis_koju_ta_nimec_koju_movami/



Терен Т. Марія Матіос: «Новий роман – ще одна моя мандрівка в українські історичні пекла» / Т. Терен // http://www.wz.lviv.ua/interview/124013

Трофименко Т. Ще один випадок тяглості традиції: Марія Матіос та Любко Дереш / Т. Трофименко // http://zaxid.net/news/showNews.do?shhe_odin_vipadok_tyaglosti_traditsiyi_mariya_matios_ta_lyubko_deresh&objectId=1298892

.: Розділ: Література :: 20.05.2015 09.38.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 36935  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали все про життя і творчість Тараса Шевченка(докладно).
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 20.05.2015 08.47.05 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Запоріжжя :: Запитання: 36934  
Вероніка запитує:
Цікавить інформація на тему "літературний діалог роману Дж.Конрада "Серце темряви" і Голдінга "Володар мух" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Нажаль нема інформації з Вашої теми.
Пропонуємо наступні матеріали для вивчення:

1. Антиутопический роман У. Голдинга "Повелитель мух": своеобразие жанра: тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.03, кандидат филологических наук Кузнецова, Алена Владимировна. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/antiutopicheskii-roman-u-goldinga-povelitel-mukh-svoeobrazie-zhanra
2. Ахмечет Л. Концепция человека у Д.Конрада и американских пи -сателей (Фшщжеральд, Хемингуэй, Фолкнер) // Вопросы национальной специфики произведений зарубежной литературы ХІХ-ХХ веков.- Иваново, 1979.- С. 89-100.
3. Библейские мотивы и образы в романах У. Голдинга "Повелитель мух" и "Шпиль": тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.03, кандидат филологических наук Ефимова, Дарья Александровна. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/bibleiskie-motivy-i-obrazy-v-romanakh-u-goldinga-povelitel-mukh-i-shpil
4. Голдинг Уильям. Повелитель мух. - Режим доступу: http://flibusta.net/b/19336/read
5. Голдинг, У. Повелитель мух: Роман / Пер. с англ. Е.Суриц. — СПб.: Азбука-класска, 2002.
6. Голдінг, В. Володар мух / В. Голдінг ; пер. С. Д. Павличко ; передмова С. Д. Павличко. - К. : Основи, 2000. - 254 с.
7. Дружинина А. А. Роман У. Голдинга «Повелитель мух»//К проблемам романтизма и реализма в зарубежной литературе конца XIX-XX веков: Сборник трудов. — М., 1975. —Вып. 2. —С. 110-134.
8. Ефимова Д.А. БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ В РОМАНЕ УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» . - Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?q=http://goncharov-sa.narod.ru/efimova.doc&sa=U&ei=3D5cVcWkDsaWsgGzg4G4Dw&ved=0CCAQFjAC&usg=AFQjCNGqzeUO-1hh73ksQmozsn2r2K4FXQ
9. Конрад Джозеф. Сердце тьмы и другие повести / Пер. с англ. СПб.: Азбука, 1999.
10. Конрад, Дж. Сердце тьмы: повести / Дж. Конрад ; [пер. с англ. А. Кривцовой ; ил. Е. Суматохина]. - М. : Глобулус, 2003. - 281 с.
11. Повелитель мух, 1954: Краткое содержание романа. - Режим доступу: http://www.briefly.ru/golding/povelitel_muh/
12. Уильям Голдинг. Повелитель мух. - Режим доступу: http://tvorchiha.diary.ru/p172081729.htm
13. Урнов Д.М. Джозеф Конрад.- М., 1977.- 126 с.
14. Цибульская В .В. К спорам о проблематике "Сердца тьмы" Д.Конрада // Филологические науки. - 1977.- В 6. - C.81-86.
15. Чистякова С.В. Эсхатологическая схема философской притчи Уильяма Голдинга. - Режим доступу: http://frgf.utmn.ru/last/No4/text19.htm
16. Шульгат А. Тьма и свет Уильяма Голдинга // Голдинг У. Повелитель мух /Пер. с англ. СПб: Азбука-классика, 2002. - С. 280-286.
17. Яковлева Н. М. Поетика Джозефа Конрада як вираження екзистенціального типу художньої свідомості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Н. М. Яковлева; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 c.
*****
18. Авраменко Е. И. "Сердце тьмы" та "Лорд Джим" Дж. Конрада: авторская концепция женственности в контексте расовых и гендерных взаимодействий / Е. И. Авраменко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2014. - Т. 231, Вип. 219. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_231_219_3.pdf
19. Гижа Л. Б. Неоромантична проза Джозефа Конрада і Юрія Яновського : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Л. Б. Гижа; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2009. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09glbkyy.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
20. Дербенёва Л. Фиктивный автор в структуре произведений Джозефа Конрада / Л. Дербенёва // Південний архів. Сер.: : Філологічні науки. - 2010. - Вип. 49. - С. 48-55. на прикладі творів "Лорд Джім", "Серце темряви"- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pafn_2010_49_6.pdf
21. Когут Т. Б. Роман "Володар мух” В. Голдінга. Трансдиференційний принцип зображення / Т. Б. Когут, У. С. Гнідець // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. - 2011. - Вип. 18. - С. 146-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_in_mov_2011_18_20.pdf
22. Козубенко Л. Соціальна парадигма жорстокості й зла у романі В. Голдінга "Володар мух" / Л. Козубенко // Теоретична і дидактична філологія. - 2013. - Вип. 15. - С. 214-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tidf_2013_15_24.pdf
23. Яковенко С. Вигнання з "дому” природи: "Серце пітьми” Джозефа Конрада і польська традиція / С. Яковенко // Питання літературознавства. - 2009. - Вип. 77. - С. 271-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2009_77_35.pdf

.: Розділ: Література :: 20.05.2015 00.02.56 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Ужгород :: Запитання: 36932  
Катерина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка. Я потребую джерела щодо написання бакалаврської роботи. Тема моєї роботи звучить так: "Джерела та характер конфлікту у драмі Лесі Українки "Камінний господар". Перший розділ: Легенда про дон Жуана де Теноріо в інтерпретації Лесі Українки; другий - Проблема свободи особистості в драмі. Я дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агеєва В. Чому торжествує Камінний господар? : (драма Л.Українки) / В. Агеєва // Слово і час. - 1996. - N8-9. - С. 42-49.
Боговін, О. В. Дон Жуан чи Трістан: контамінація антиномій у драмі Лесі Українки "Камінний господар" / О. В. Боговін // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє. - Луцьк, 2010. - Т. 1. - С. 220-221.
Боговін О. В. Модифікація традиційного образу середньовічного лицаря у драмі Лесі Українки ”Камінний господар” (Командор) // Актуальні проблеми слов’янської філології. — Бердянськ, 2013. — Серія: Лінгвістика і літературознавство. — С. 520-527.
Боговін О. В. Трансформація традиційних моделей у драмі "Камінний господар" Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. В. Боговін ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2012. - 20 c.
Боговін О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів персонажів у драмі Лесі Українки "Камінний господар" / О. Боговін // Слово і час. - 2009. - №11. – С. 78-83.
Златогорська Л. Форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар" / Л. Златогорська // Слово і час. - 2011. - № 4. - С. 28-40.
Історія української літератури : (кінець 19-початок 20 ст.) / за ред. Н. Й. Жук, В. М. Лесина, С. М. Шаховського. - 2-е вид., допов. і перероб. - К. : Вища школа, 1978. - 392 с.
"Камінний господар" Лесі Українки та феномен середньовіччя : зб. наук. пр. / ред.: Я. Поліщук, А. Криловець. - Рівне : Перспектива, 1998. - 101 c.
Кармазіна М. С. Леся Українка / М. С. Кармазіна. - К. : Альтернативи, 2003. - 415 с. : фотогр. - (Особистість і доба).
Карбовська Л. В. Роль казкового начала у драмі Лесі Українки «Камінний господар» // Матеріали вузівської конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи: філологічні науки (м. Донецьк, квітень 1997 р.). — Донецьк, 1997. — С. 27-29.
Кочерга С. О. Культурософія Лесі Українки: семіотичний аналіз текстів : монографія / С. О. Кочерга. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 655 c.
Кочерга С. О. Культурософська концепція Лесі Українки: культурні коди, образи, сюжети : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / С. О. Кочерга ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2011. - 40 c.
Кудрявцев, М. Г. «Камінний гість» О. Пушкіна і «Камінний господар» Лесі Українки у контексті світової теми: до проблеми традиційного мотиву в літературі // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — Кривий Ріг, 2013. — Вип. 1. — С. 113-132.
Кузьманенко А. В. "Кам’яний гість" О. Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції традиційного сюжету [Електронний ресурс] / А. В. Кузьманенко // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Lits_2013_39(2)__11.pdf.
Левченко Г. Д. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Д. Левченко. - К. : Академвидав, 2013. - 327 c. - (Монограф).
Левченко Г. Метафізичний бунт у житті й творчості Лесі Українки / Г. Левченко // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 28. - С. 77-83.
Міщенко Л. І. Леся Українка : посіб. для вчителів / Л. І. Міщенко. - К. : Радянська школа, 1986. - 303 с.
Мороз М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. О. Мороз. - К. : Наукова думка, 1992. - 631 с.
Новобранець О. Б. Досвітні вогні української літератури (драма-обробка Лесі Українки "Камінний господар") / О. Б. Новобранець // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2006. - № 30. - С. 143-147.
Новобранець О. Б. Нове прочитання драматичної обробки : (Ппробл. волі та влади у драмі Лесі Українки «Камінний господар») // Нові технології навчання. — К., 1997. — Вип. 21. — С. 100-106.
Петрушенко В. Співвідношення волі та відповідальності у драмі Лесі Українки "Камінний господар” [Електронний ресурс] / В. Петрушенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Філософські науки. - 2014. - № 780. - С. 102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPFN_2014_780_24.pdf.
Полушкіна Л. С. Невмируща драма : ”Камінний господар” Лесі Українки / Л. С. Полушкіна. — К. : Мистецтво, 1972 [вип. дан. 1971]. — 118 с.
Рисак О. О. У вимірах самітності і спокуси владою : три драматичні поеми Лесі Українки - "У пущі", "Кассандра", "Камінний господар" / О. О. Рисак ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа", 1999. - 68 c.
Тацій Т. Трактування образу Дон Жуана в історичній легенді та французькій ("Дон Жуан, або Кам"яний гість" Мольєра ), англійській ("Дон Жуан" Дж. Байрона) і українській літературах ("Кам’яний господар" Лесі Українки) / Т. Тацій // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - №5. - . 45-48.
Українська версія образу Дон Жуана у драмі Лесі Українки "Камінний господар" порівняно з російською версією Дон Гуана у трагедії О. С. Пушкін "Кам'яний гість" // Зарубіжна література в школі. - 2014. - № 13-14. - С. 62-66.
Чухно В. Ґендерний аналіз Лесі Українки «Бояриня», «Кассандра», «Камінний господар» // Науковий часопис. — К., 2007. — N 16 (29). — С. 262-268.
Шаховський С. М. Леся Українка : Критико-біогр. нарис / С. М. Шаховський. - К. : Дніпро, 1971. - 133 с.
Якубський Б. В. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали : [зб. ст.] / Б. В. Якутський ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки. - Луцьк, 2012. - 471 c.

.: Розділ: Література :: 19.05.2015 20.37.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Тернопіль :: Запитання: 36922  
Олена запитує:
Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему "Пейзажна майстерність М.Коцюбинського (на основі творів «В дорозі» та «Intermezzo»)"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. « Intermezzo » — вершина майстерності М . Коцюбинського у жанрі новели. – Режим доступу: http://lib.exdat.com/docs/333/index-70350.html
2. Вдович О. Імпресіоністичний пейзаж та його роль у новелах М. Коцюбинського. – Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=1054
3. Вербицька Л. Пленер Івана Франка та Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] / Л. Вербицька // Питання літературознавства. - 2010. - Вип. 79. - С. 65-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2010_79_11.pdf
4. Дем’яненко Л. Г. Живопис і форми його присутності у прозі М. Коцюбинського [Електронний ресурс] / Л. Г. Дем’яненко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2014. - Вип. 24. - С. 271-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/kdsm_2014_24_40.pdf
5. Ковальчук О. Г. Візуальне як засіб переформатування природного у соціальне (на матеріалі творів М. Коцюбинського) [Електронний ресурс] / О. Г. Ковальчук // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - Вип. 75. - С. 123-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ltkpfil_2014_75_13.pdf
6. Ковальчук О. Г. Уява як засіб візуалізації світу (на матеріалі ранньої прози М. Коцюбинського) [Електронний ресурс] / О. Г. Ковальчук // Література та культура Полісся. - 2012. - Вип. 71. - С. 58-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ltkp_2012_71_8.pdf
7. Костенко О. О. Форми вираження психічного буття героя (М. Коцюбинський і В. Винниченко) [Електронний ресурс] / О. О. Костенко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2010. - Вип. 12. - С. 264-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/kdsm_2010_12_47.pdf
8. Лимаренко А. Л. Синтез слова й музики у новелах М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Intermezzo", "На крилах пісні") [Електронний ресурс] / А. Л. Лимаренко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2014. - Вип. 4.14. - С. 107–112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmduf_2014_4.14_23.pdf
9. Науменко Н. Природа мистецтва та мистецтво природи у новелах Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 4. - С. 586-592. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2013_16_4_103.pdf
10. Нікоряк Н. Кінорецепція тропічної природи "звукової” символіки твору М. Коцюбинського "Тіні забутих предків” [Електронний ресурс] / Н. Нікоряк // Питання літературознавства. - 2010. - Вип. 80. - С. 237-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2010_80_35.pdf
11. Погребенник В. Європейська вишуканість естетизму художньої прози Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] / В. Погребенник // Українознавчий альманах. - 2013. - Вип. 11. - С. 122-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2013_11_37.pdf
12. Поліщук Я. Індивідуальна естетика михайла коцюбинського [Електронний ресурс] / Я. Поліщук // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2010. - Вип. 14. - С. 153-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2010_14_27.pdf
13. Присяжна Т. М. СИСТЕМА ХУДОЖНІХ ПРИЙОМІВ У ТВОРАХ М. КОЦЮБИНСЬКОГО. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1176.pdf
14. Сохань Г. С. Особливості асоціативно-образного мислення М. Коцюбинського-прозаїка : Автореф. дис... канд. філол. наук / Г. С. Сохань; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2006. - 19 c. - укp. - Досліджено специфіку асоціативно-образного мислення М.Коцюбинського-прозаїка, на підставі якої визначено психолого-естетичні механізми формування художньої думки митця. Проаналізовано природу художніх асоціацій на трьох рівнях: у контексті внутрішньої структури тропів, складніших образних парадигм (пейзажів, портретів, речей, емоцій та образів-понять), а також цілісних новелістичних структур ("Цвіт яблуні", "Невідомий", "Intermezzo"), що побудовані за принципом асоціативної композиції. Розкрито сутність художньої асоціативності як основи розуміння поетики письменника, його стильових домінант та індивідуальних прикмет (за І.Франком). На підставі аналізу художньої асоціативності у прозі М.Коцюбинського визначено витоки художньої своєрідності письменника. Встановлено, що ранні твори М.Коцюбинського ще зберігають ознаки літературної традиції XIX ст., що позначилось на внутрішньоструктурній специфіці тропів, "легкому" асоціюванні в структурі образних парадигм, а також причинно-наслідковому принципі побудови творів. Показано, що у процесі формування нової (імпресіоністичної) манери письма, М.Коцюбинський, остаточно не відмовляючись від попереднього творчого досвіду, створює оригінальну художню асоціативність, багату на несподівані зіставлення, нові монтажні прийоми та модерні способи компонування новелістичних структур. Простежено художні особливості асоціативно-образного мислення М.Коцюбинського-прозаїка в історико-літературному контексті межі XIX-XX ст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06sgsmkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
15. Творчість Михайла Коцюбинського. – Режим доступу: http://osnova.com.ua/preview/book/4148/ПУМ109_ Usi_lit_profil_10-k_2-s_Kosogova.pdf.
16. Тимченко Ю. О. Про особливості вербалізаціі простору в малій прозі І. Франка і М. Коцюбинського [Електронний ресурс] / Ю. О. Тимченко, О. В. Ткач // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 34. - С. 208-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2012_34_38.pdf
17. Тимченко Ю. О. Типологія метафор у зображенні простору в новелах М. Коцюбинського італійського циклу [Електронний ресурс] / Ю. О. Тимченко // Лінгвістичні дослідження. - 2011. - Вип. 32. - С. 162-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2011_32_30.pdf
***
18. Голодюк І. Особливості фікційного світу українського літературного імпресіонізму / І. Голодюк // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 13. - С. 33-38. - Бібліогр.: 11 назв. - укp. - На матеріалі прози М. Коцюбинського проаналізовано особливості художнього світу імпресіонізму за методологією теорії фікційних світів, що виникла на межі філософії та літературознавства й належить до посткласичної наратології. Зокрема, досліджено відмінність сил природи (N-сил) імпресіоністського фікційного світу від реалістського. На основі аналізу дій персонажа визначено, що видозміна N-сил художнього світу імпресіонізму залежить від зміни мотиваційної моделі його героя. Доведено, що домінування у персонажа імпресіоністського твору психічних дій над фізичними свідчить про високий рівень його авторефлексії.
19. Горболіс Л. М. Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників : навч. посіб. для студ.-філологів / Л. М. Горболіс; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2010. - 131 c. - укp. - На матеріалі творів українських письменників XIX - XX ст., зокрема, М. Коцюбинського, Лесі Українки, М. Чернявського, М. Драй-Хмари, Б.-І. Антонича, Ліни Костенко запроповано шляхи потрактування малодослідженої в літературознавстві проблеми екологічної культури героїв-українців. Зазначено, що обрані для аналізу різножанрові твори митців, будучи складовими літературного процесу, фіксують тривалість художньої практики оприявлення духовних зв'язків українського народу з ріднопростором, прадавніми знаннями, народнорелігійною мораллю, правилами шляхетного ставлення до об'єктів і явищ природи.
20. Грицюта, М.С. Михайло Коцюбинський : літ . портрет. - К. : Держлітвидав, 1961. - 143 с.
21. Звиняцковський, В.Я. Новелістика А.Чехова і М.Коцюбинського : [пробл. жанра]. - К.:Наук. думка, 1987. - 105 с.
22. Калениченко Н.Л. Михайло Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1984. - 189 с.
23. Колесник, П.Й. Коцюбинський-художник слова. - К. : Наук. думка, 1964. - 536 с.
24. Коляда, І.А. Михайло Коцюбинський. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 119 с.
25. КОСТЕНКО, М.О. ХУДОЖНЯ МАЙСТЕРНІСТЬ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. - К.:РАД. ШК., 1969. - 272 С.
26. Література та культура Полісся. Вип. 10. Творчість М.Коцюбинського та громадсько-культурний і літературний процес у Чернігові кінця XIX - поч. ХХ ст. / ред.: Г. В. Самойленко; упоряд.: Г. В. Самойленко; Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В.Гоголя. - Ніжин : Наука-сервіс, 1998. - 219 c. - укp. - Висвітлюється творчість М.Коцюбинського, його зв'язки з різними діячами культури, зокрема, Б.Грінченком, В.Самійленком, М.Вороним, Г.Коваленком, М.Жуком, М.Чернявським та іншими. Розглядаються гуманістично-екзистенціальні мотиви у творчості М.Коцюбинського, образи жінок у його творах, локальна та запозичена лексика, аналізується експресивна лексика як засіб створення пейзажного живопису у творах письменника та ін. Характеризуються основні тенденції культурно-мистецького та літературного життя в Чернігові у кінці XIX - початку XX століття.
27. Масальський, В.І. Мова і стиль творів М.Коцюбинського. - К. : Рад. школа, 1965. - 125 с.
28. Нечиталюк, Ірина Володимирівна. Пейзаж в оповіданні М . Коцюбинського " В дорозі" та у новелі Л. Пахаревського "Тоді, як акації цвіли" // Історико-літературний журнал . – 2008 . – N15 . – С. 280-286.
29. Поет краси природи та краси людської душі : до 150-річчя від дня народження М. Коцюбинського (1864-1913) // ДАТИ І ПОДІЇ. - 2014. - № 2. - С. 79-83.
30. Поліщук Я. Пейзажі людини. – Харків : Акта, 2008. – 346 с.
31. Потупейко М.М. Михайло Коцюбинський. - К. : Рад. письменник, 1964. - 183 с.
32. Святовець В. Ф. Магія художньої деталі у творчій палітрі Михайла Коцюбинського : Текст лекції / В. Ф. Святовець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2003. - 50 c. - Бібліогр.: 10 назв. - укp. - Проаналізовано повісті М.Коцюбинського "Fata morgana", "Тіні забутих предків", його новелу "Intermezzo", а також твори "Коні не винні" та "В дорозі".
33. Сізова, К. Портрет в Українській літературі помежів'я ХІХ - ХХ століть : від об'єктивно-зображальних засад до психологізації // ДИВОСЛОВО (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2013. - № 4. - С. 47-50.
34. Слабошпицький, М. Портрет з інтермеццо: Михайло Коцюбинський // БЕРЕЗІЛЬ (м. Харків ) . - 2011 . - № 7/8. - С. 79-115
35. Слабошпицький, М. Що записано в книгу життя (Михайло Коцюбинський та інші) // КИЇВ . - 2012 . - № 7/8. - С. 14-128 ; 2013. - № 9/10. - С. 61-108.

.: Розділ: Література :: 19.05.2015 04.21.51 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.205605 seconds