Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Костя із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 33840  
Костя запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти джерела на тему "Психологічне підгрунтя експресіонізму". Спасибі!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Еволюція художньої проекції дійсності у творчості Миколи Хвильового. – Режим доступу: http://ukraine-diplom.com/lit/16060-evolyuciya-xudozhnoyi-proekciyi-dijsnosti-u-tvorchosti-mikoli-xvilovogo.html
Експресіонізм. – Режими доступу: http://b-ko.com/book_369_glava_68_§3._експресіоніз?.html
http://ua-znatok.com/literatura/249/index.html?page=17
Експресіонізм в контексті західноєвропейської культури ХХ століття. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philosophy_psychology&id=205&start=2
Експресіонізм – імпресіонізм: стильова опозиція чи дифузія? – Режим доступу: http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=280&Itemid=34&limit=1&limitstart=3
Експресіонізм: основний творчий принцип експресіонізму. – Режим доступу: http://vkjournal.ru/doc/186173
Колінько О. Розвиток модерністських тенденцій та становлення жанру новели в українській та російській малій прозі кінця XIX – початку XX століття. – Режим доступу:
https://www.google.com/url?q=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fils_2010_13_20.pdf&sa=U&ei=9ZQVU67hGqbK4ATqhoDYAg&ved=0CAgQFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEpfMFTUCtosazySOut8AObPmVOvw
Кохан Т. Г. Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва 2002 года : автореф. дис. : 17.00.01 / Т. Г. Кохан ; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. – К., 2002. – 19 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/7219.html
Левчук Л. Т. Експресіонізм. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1460/76/1/1/
Ленська С. Літературний процес кінця XIX– початку XX століття. – Режим доступу: http://vkjournal.ru/doc/1203363
Модернізм. – Режим доступу: http://gendocs.ru/v28797/лекція_-_модернізм?page=2
Поетика експресіонізму в українській літературі 20–40-х років ХХ століття. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=2604&start=8
Преображенська Т. В. Поетика експресіонізму в драматургії В. Винниченка (на матеріалі п’єси “Брехня”). – Режим доступу: http://repository.crimea.edu/jspui/bitstream/123456789/2486/1/048Preobrazhenskajа.pdf
Символ у новелі Василя Стефаника "Камінний хрест". – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-172994.html
Фрісбі Д. Руйнування міста: соціальна теорія, мегаполіс і експресіонізм. – Режим доступу:
http://www.ji.lviv.ua/n29texts/frisby.htm
Художній i гуманiстичний iдеал Винниченка-драматурга в контекстi української та європейської драматургiчних традицiй. – Режими доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-210773.html
http://www.ronl.ru/referaty/literatura-zarubezhnaya/129457/
Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» В. Дрозда. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3121/3/7243.pdf
Яструбецька Г. Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели «Битва»). – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3401/3/7241.pdf
Яструбецька Г. І. Український літературний експресіонізм кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проза А. Тесленка / Г. І. Яструбецька // Філологічні науки. Літературознавство. – 2012. –№ 13. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3126/3/Yastrub.pdf

.: Розділ: Література :: 4.03.2014 09.42.32 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Кіровоград :: Запитання: 33839  
Вікторія запитує:
Доброго дня,знайдіть,будь ласка, літературу по темі: психопортрет, психопортретування (укр. та рос. мовами) Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Таку інформацію знайдете на сайтах і в літературі:
Методики оперативного составления психологического портрета личности. - .Режим доступу:
http://www.psybiznes.com/portret.html
Психологический портрет личности 2. - .Режим доступу:
http://www.coolreferat.com/Психологический_портрет_личности_2
Психологический портрет. - .Режим доступу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/_
Психологические портреты. - .Режим доступу:
http://polittech.org/category/psycho/
Психология личности. Психологический портрет. - .Режим доступу:
http://www.sunhome.ru/psychology/11425
Психологический портрет человека. . - .Режим доступу:
http://24on-line.com/blog/2009-05-25-120
Психологический портрет личности. - .Режим доступу:
http://womanadvice.ru/psihologicheskiy-portret-lichnosti
Психологический портрет личности. - .Режим доступу:
http://hr-security.ua/ru/info/articles/106-psihologicheskiy-portret-lichnosti
Психологический портрет Методология создания психологического портрета личности : Презентация. - .Режим доступу:
http://www.myshared.ru/slide/54758/

Борисюк, А. Факторний аналіз "психологічних портретів" фахівців різних спеціальностей// ВІСНИК КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ . - 2008 . - № 1. -
Гора, І.В. Встановлення "соціально-демографічного та психологічного портрета" особи за ознаками писемного мовлення і почерку // АДВОКАТ . - 2011 . - № 12. - С. 30-34.
Гордієнко В. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах. - К.:Києво-Могилянська Академія, 2007. - 301 с.
Гордієнко В. І. Психологічні портрети професійних організаційних культур / В. І. Гордієнко, Л. В. Копець // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота . - 2007. - Т. 71. - С. 50-55. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.
Гусєва, Олена. Знайома незнайомка: спроба психологічного портрету / Олена Гусєва // Митниця. — 2012. — № 11. - С. 27-29.
Данилова, Светлана Владимировна. Социально-психологический портрет Интернет-зависимого подростка. // Вісник. — О., 2011. — Психологія. — С. 254-260
Драчук А. Соціально-психологічний портрет студентів за роки становлення України як самостійної держави [Електронний ресурс] / А. Драчук // Теорія і методика фіз. виховання і спорту . - 2005. - № 4. - С. 84-86. - Бібліогр.: 5 назв. - укp..
Дятлова, В. В. Психологический портрет современного менеджмента. // Сборник научных трудов. — Донецк, 2003. — Сер. — С. 146-149 Бп15498-4/19
Ірхін, Ю.Б. Складання психологічного портрету потенційного злочинця в бюджетній сфері економіки // Психологічні технології в екстремальних видах діяльності . - 2011. - С.68-70.
Корнієнко, Л. Соціально-психологічний портрет сучасної молоді // ШКОЛА . - 2012 . - № 1. - С.70-73
Корнійко У. Порівняльна характеристика психологічних портретів лідерів у чоловічих та жіночих ігрових командах [Електронний ресурс] / У. Корнійко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту . - 2000. - № 2-3. - С. 115-119.
КУМАР В. ВАШ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ. - СПБ. И ДР.:ПИТЕР, 1997. - 137 С.
Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора. - М.:О -во" Знание", 1979. - 47 с.
ЛИТВИНЦЕВА, Н.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АВТОПОРТРЕТ. - М. : БИЗНЕС-ШКОЛА "ИНТЕЛ-СИНТЕЗ", 1997. - 303 С.
Мавродий, Е. О некоторых особенностях психологического портрета молодежи Украины и Греции (по материалам пилотажного исследования). // Україна-Греція: історична спадщина і перспективи співробітництва (м. Маріуполь, 27-29 травня 1999 року). — Маріуполь, 1999. — Т. 2. — С. 217-220
Макарова, А. Психологический портрет в повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море"// Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". - Вип. 31. - С. 51-55.
Максумова, М. Психолого-педагогический портрет успешного учителя предпринимательства // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. - Спецвип. 5; Ч. ІІІ. - С. 6-9.
Мандель, Б. Р. Очередь: психологический портрет на культурно-историческом фоне эпохи / Б. Р. Мандель // Соционика, ментология и психология личности. — 2011. — № 1. - С. 62-73.
Психологические портреты персонала. - СПБ.:Речь, 2003. - 415 с.
Психологические портреты персонала. Типология и диагностика [Текст] : учеб. пособие / ред. Ю. П. Платонов. - СПб. : Речь, 2003. - 415 с. - (Психологический практикум). - Библиогр.: с. 413.
Рарицький, О. А. Психологічний портрет людини з її «триванням на межі» (на матеріалі листів, спогадів, поезії В.Стуса). // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2004. — Вип. 3, т. 2. — С. 59-61
Сидоренко, О. Психолог сьогодні: штрихи до соціально-психологічного портрету// СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ . - 2010 . - № 2. - С.136-149
Туріщева Л.В. Психологія управління. - Харків:Основа, 2005. - 155 с.
Успенський, В. Психологічні детермінанти відображення індивідуальності людини у портретному мистецтві // ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО . - 2010 . - № 1. - С.143-150.
Фармагей, О. І. Можливості використання аналізу почерку з метою психологічного портретування злочинців / О. І. Фармагей, Н. О. Онищук // Юрид. психологія та педагогіка. — 2011. — № 2. - С. 227-237.
Фурман, Анатолій А. Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів / Анатолій А. Фурман // Психологія і суп-во. — 2012. — № 1. - С. 118-126.
Шамлян, Каріна М. Психологічний портрет особистості : Навч. практикум з курсу «Основи психології та педагогіки» (для студ. усіх спец.) / К.М.Шамлян, Л.В.Рижак; [Відп. ред. В.В.Дудок]; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2006. — 82 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 82.

.: Розділ: Література :: 4.03.2014 09.26.29 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 33834  
Ольга запитує:
Доброго вечого! Допоможіть, будь ласка з пошуком літератури на тему: Проблема людини і природи в новелі "Природа". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Колінько, Олена. Неоромантична новела порубіжжя : на матеріалі української та російської малої прози кінця ХІХ-початку ХХ ст. / Колінько, Олена // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 1. - Спец. вип. - С. 65-68.
- Кобилянська Ольга Юліанівна - http://uk.wikipedia.org/wiki/Кобилянська_Ольга_Юліанівна
- Людина і природа у творчості О. Кобилянсьної - http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=22&bookid=62
- Островська, А. С. Імпресіоністичний характер новели «Природа» О.Кобилянської. // Матеріали вузівської конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи: філологічні науки (м. Донецьк квітень 1997 р.). — Донецьк, 1997. — С. 58-60.
- Природа і людина у новелістиці "Природа" О. Кобилянської - http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=22&bookid=43
- Питання взаємин людини з природою - http://nte.etnolog.org.ua/zmist/2004/N5/Art09.htm
- Проблеми людяності в новелі «Природа» - http://lessons.com.ua/tema-lyudina-olga-kobilyanska-1863-1942/

.: Розділ: Література :: 3.03.2014 18.24.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ваня із міста: Горлівка :: Запитання: 33816  
Ваня запитує:
Доброго дня! Допомодіть знайти електронні матеріали для підготовки наступних питань : Героїчний епос зрілого Середньовіччя. Розвиток усної традиції в л-рі Середньовіччя: роль жонглерів, хугларів та шпільманів. Теорії походження героїчного епосу. «Пісня про Роланда»: особливості композиції. Засоби героїзації, сталі епітети, хронотоп поеми. Порівняльна характеристика образів Роланда та Олів’є. «Пісня про мого Сіда». Відображення історичних подій (Реконкісти) в поемі. Тема васальної відданості та її своєрідне втілення. Сід як ідеальний герой. «Пісня про Нібелунгів»: переосмислення ранньосередньовічних мотивів та образів у поему. Специфіка образів головних героїв. Образ Кримгільди та його еволюція. Порівняльна характеристика образів Роланда, Зігфріда та Сіда.’ Буду вдячний!
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 1.03.2014 22.21.13 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ирина із міста: Киев :: Запитання: 33813  
Ирина запитує:
Головні теми новел “Декамерона”. Широта охоплення в них реальної дійсності.
Наша відповідь:
Домашич, Т.
Зліт людського духу в літературі доби Відродження. Д.Боккаччо. Збірка новел "Декамерон" / Т. Домашич // Зарубіжна література в школі. - 2009. - № 10. - С. 31-35
Хлодовский, Руф Игоревич.
Декамерон : Поэтика и стиль / Руф Хлодовский; Отв. ред. А. Д. Михайлов ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. - М. : Наука, 1982. - 329 с. - Библиогр. в конце глав.
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/264/5/
http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/italy/hlodovskij-dekameron.htm
http://lessons.com.ua/dekameron-dzhovanni-bokkachcho-krashhix-dushevnix-yakostej-lyudini/
http://www.worklib.ru/referat/literature/li_29707.php
http://www.getsoch.net/personazhi-obramleniya-dekamerona-dzhovanni-bokkachcho/
http://www.uznaem-kak.ru/zbirka-novel-dekameron-kompoziciya-i-tematichne-bagatstvo/

.: Розділ: Література :: 1.03.2014 16.23.49 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.324378 seconds