Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45813
   


Автор запитання: Натлія із міста: Полтава :: Запитання: 36878  
Натлія запитує:
Добрий день!Допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи на тему "Особливості творчого методу Шекспіра".Дякую
Наша відповідь:
Добридень, Наталіє! Радимо скористатися виконаними віртуальними довідками № 36309, 30432, а також такими джерелами інформації:

Вовк Т. В. Прочитання Шекспіра в романтичному програмному симфонізмі XIX століття (від образу до архетипу) [Текст] : дис. канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Т. В. Вовк ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2011. - 199 с.

Градовський А. В. До проблеми психологічного аналізу персонажа (Вільям Шекспір і Панас Мирний) // Черкаський ун-т. Вісник. Сер. Філологічні науки. - Черкаси, 1997. - Вип.3. - С.121-127.

Затонський Д. В. Вічна загадка Шекспіра : літературознавче дослідження / Д. В. Затонський. - Київ : Веселка, 2005. - 24 с. - (Серія "Урок літератури").

Карбашевска О. Генеза драми Вільяма Шекспіра "Венеціанський купець" та її рецепція Іваном Франком / О. Карбашевска // Сучасний погляд на літературу. - Київ, 2002. - Вип. 8. - С. 58-65.

Куцевол О. М. Світ Шекспіра : [посіб. для вчителя] / О. М. Куцевол. - Харків : Ранок, 2003. - 287 с.

Марінеско В. Ю. Літературно-художня шекспіріана другої половини XX - початку XXI століття: типологія і поетика : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.04 / В. Ю. Марінеско; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.

Міллер-Телендій О. Шекспірівські уроки гуманізму / О. Міллер-Тендій // Світова література (Шкільний світ). - 2014. - № 5-6 (березень). - С. 67-81. - Бібліогр.: с. 81.

Молчанова І. Геніальний диригент в оркестрі словесних інструментів / І. Молчанова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 4. - С. 34-38.

Ніконова В. Г. Концептуальний простір трагічного в п'єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз [Текст] : дис. д-ра філол. наук: 10.02.04 / Ніконова Віра Григорівна ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - Дніпропетровськ, 2008. - 558 с.

Ніконова В. Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: методика ідентифікації // Вісник. - Черкаси, 2005. - Вип.78: Сер.: Філологічні науки. - С.21-32.

Паламар С. П. Загадка Шекспіра. Творчість великого англійського поета на тлі епохи Відродження / С. П. Паламар // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2010. - № 10. - С. 48-50

Рогозинський В. "Шекспір, і краю йому немає" / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2011. - № 5. - С. 15-24.

Савельєва Н. О. Засоби вираження деонтичної модальності в ранньоновоанглійській мові (на матеріалі творів У. Шекспіра) : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. О. Савельєва ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2010. - 20 с.

Селезінка І. О. Особливості творчого методу В. Шекспіра : (Типологічний зв'язок між художнім методом В. Шекспіра та діалектичним вченням доби Відродження) : монографія / І. О. Селезінка, О. М. Селезінка. - Львів : Каменяр, 2002. - 266 с.

Храброва Г. М. Специфіка художньої репрезентації гендерного дискурсу в ранніх поемах В. Шекспіра : дис. канд. філол. наук : 10.01.04 / Г. М. Храброва ; Класич. приват. ун-т М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя, 2012. - 257 с.

Шалагінов Б. Б. Відродження в Англії. Шекспір // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2003.- № 9. - С.48-56.

Шекспир Уильям // 100 великих имен в литературе. - М., 1998. - С. 516-525.

Ніконова В. Картина світу в трагедіях Шекспіра : проблема реконструкції та моделювання //http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_1/statti/57.pdf

Особенности шекспировского сонета // http://axsen2004.hop.ru/osob_soneti_shakespeare.html

Особливості творчого методу Шекспіра // http://stud24.ru/literature/osoblivost-tvorchogo-metodu-shekspra/477317-1818143-page1.html

Особливості трагічного у Шекспіра. Трагедія Шекспіра "Король Лір", "Гамлет" // http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Особливості_трагічного_у_Шекспіра._Трагедія_Шекспіра_"Король_Лір",_"Гамлет".

Противоречия в творческом методе Шекспира // http://www.getsoch.net/protivorechiya-v-tvorcheskom-metode-shekspira/

Художня своєрідність комедії В. Шекспіра "Багато галасу з нічого" // http://revolution.allbest.ru/literature/00331813_0.html

Шаповалова М. С. Література доби Відродження: Англія (Шекспір) // http://www.ae-lib.org.ua/texts/shapovalova__english_renaissance__ua.htm#04

.: Розділ: Література :: 14.05.2015 12.13.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 36861  
Юлія запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали до курсової "Дилогія Івана Карпенка-Карого "Суєта" та "Житейське море".
Наша відповідь:
Юліє, добрий день! Скористайтеся виконаною довідкою № 32523 та
такими джерелами інформації:

Вертій О. Народні джерела типізації в драматургії Івана Карпенка-Карого [Текст] / Вертій О. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N4. - С.23-32.

Дем'янівська, Людмила Семенівна. Іван Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич). Життя і творчість [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Дем'янівська. - К. : Либідь, 1995. - 141 с.

Драматургічна та театральна творчість І. Карпенка-Карого ... Спогади про Івана Карпенка-Карого: Збірник. – К.: Мистецтво. – 1987.

Івашків, Василь. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Нарис життя і творчості [Текст] : [монографія] / Василь Івашків. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2011. - 192 с. : іл.

Оладько Т. В. Жанрова специфіка комедій Тобілевича І. К. (І. Карпенка-Карого) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. В. Оладько; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О., 2012. - 19 c. - укp.

Пільгук І. Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич). – К. : МолодьЮ 1976. ¬ 294 с.

Погребенник, В. Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) 1845-1907 [Текст] / В. Погребенник // Українська мова та література. - 2004. - Червень (№ 21-24). - С. 50-61

Скрипник І. Іван Карпенко-Карий: літ портрет . – К.: Держ. вид. худ. літ., 1960. ¬ 109 с.

Стеценко Л. Іван Карпенко- Карий (Іван тобілевич). – К.: Держ вид. образотворчого мистецтва, 1957. ¬ 305 с.

Стеценко Леонід.І.Карпенко-Карий і його комедії // Карпенко-Карий І. П'єси. - К., 1982. - С.5-20.

Українська класична драматургія: І.П.Котляревський, І.К.Карпенко-Карий, М.Л.Кропивницький, М.П.Старицький. — Д. : Січ, 2003. — 404с.

Українська драматургія XVII - XVIII ст. / М.М. Сулима; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — К.: Полігр. центр "Фоліант": Вид. дім "Стилос", 2005. — 368 с. — ISBN 966-8518-39-X. — укp.

Українська драматургія: крізь виміри часу (теоретичні та історико-літературні аспекти драми): Зб. ст. / С.І. Хороб; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. Ін-т українознав. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. — 200 с.

Хім'як, В. Драматичний світ Карпенка-Карого у візіях Федора Стригуна [Текст] / В. Хім'як // Просценіум. - 2009. - 1/2. - С. 79-84

Бабенко Олег. Самоцвіти степів полинових . Із спостережень
Над творчістю видатних земляків . – Кіровоград: Центрально
-Українське видавництво, 2012. – 226 с.
http://library.kr.ua/elib/babenko/samstepol.pdf

ІВАН ТОБІЛЕВИЧ Життя і творчість,
http://referaty.com.ua/ukr/details/4560/8/

Українська драматургія
http://bukvar.su/russkij-jazyk/140630-Ukrainskaya-dramaturgiya.html

ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (І. КАРПЕНКО-КАРИЙ) (1845-1907)
http://www.ukrlit.vn.ua/info/history_xix/18.html

.: Розділ: Література :: 12.05.2015 16.45.43 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оксана із міста: місто ковель :: Запитання: 36859  
оксана запитує:
новелістик мопассана
Наша відповідь:
Вітаємо, Оксано!
Пропонуємо Вам такі джерела:
1) матеріал до теми:
www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2009_14.pdf
2) матеріал до теми:
www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2009_18.pdf
3) матеріал до теми:
www.brusov.am/docs/Aleksanyan-Arm-Realizm.pdf
4) матеріал до теми:
http://ocr.krossw.ru/html/mopassan/mopassan-pred-ls_1.htm
5) матеріал до теми:
http://mopassan.krossw.ru/html/kes.html
6) матеріал до теми:
http://mopassan.krossw.ru/html/tvorchestvo.html
7) матеріал до теми:
http://culture.niv.ru/doc/literature/world-encyclopedia/502.htm
8) матеріал до теми:
http://www.neformat.com.ua/forum/archive/index.php/t-23457.html
9) матеріал до теми:
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl7/Vl7-2992.HTM
10) матеріал до теми:
http://forum.cinema-bizarre.ru/showthread.php?t=1900
11) матеріал до теми:
http://www.franklang.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=924
Бібліографія з фонду ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського:
12) Фінчук, Г. В. Новели Гі де Мопассана : [життєвий шлях, світогляд. та літ. позиції, творч. спадок фр. письменника] / Г. В. Фінчук // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України. - 2008. - N 4. - С. 26-30.

1.Гі де Мопасан : (1850) : (до 160-ї річниці від дня народження) // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 7. - С. 8.
2.Гузь, О. О. Новела Гі де Мопассана "Пампушка" : 10 клас / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2011. - № 6. - С. 37-39.
3.Гузь, О. О.Новела Гі де Мопассана "Місячне сяйво" / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 12. - С. 31-33.
4.Каніболоцька, О. А. Використання аудіокниг у процесі вивчення прецедентних художніх творів світової літератури : на матеріалі новели Гі де Мопассана "Намисто" / О. А. Каніболоцька // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 6. - С. 24-27.
5.Кузьмицька, Світлана.Чи виправдовує мета засоби? : фрагмент уроку за новелою Гі де Мопассана "Пампушка" / С. Кузьмицька // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 10. - С. 27-28.
6.Матюшкіна, Тетяна. Жанр новели у світовій літературі : [жанрове становлення новели та огляд кращих творів у світовій літературі] / Т. Матюшкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 6. - С. 2-13. - Бібліогр.: с. 9.
7.Нагурнік, М. С.Гі де Мопассан "Місячне сяйво". Сенс зображення душі головного героя : 10-й клас : позакласне читання / М. С. Нагурнік // Зарубіжна література в школі. - 2014. - № 15-16 (серпень). - С. 57-60.
На все добре!

.: Розділ: Література :: 12.05.2015 14.37.56 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Миколаїв :: Запитання: 36855  
Олена запитує:
Порадьте, будь ласка, літературу на тему "ґендерні дослідження періоду постмодернізму"
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Богуславська, Ю. С. Гендерні дослідження : метод. посіб. до семінар. занять і самост. роботи студ. / Ю. С. Богуславська ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. Кафедра філософії та соціології. - Луганськ : Альма-матер, 2006. - 87 с.

Введение в гендерные исследования / Отв. ред. И. М. Жеребкина. Т. 1. СПб., 2001.

Гендер и общество в истории / Отв. ред. Л. П. Репина, А. В. Стоговой, А. Г. Суприянович. - СПб., 2007.

Єгоров І. Ю.Основи гендерної політики: навчально-методичний посібник / ДП "Укртехінформ" ; Єгоров І.Ю., д.е.н., Красовська О.В. - Київ, 2013. - 234 с.

Делез Ж. "Различие и повторение" / Ж. Делёз.- ТООЕЛ "Петрополис", 1998. - 384 с.

Жеребкіна Ірина Анатоліївна. Постмодернізм, психоаналіз і гендерна теорія: розвиток концепції суб'єкта : Дис... д-ра наук: 09.00.04 - 2003.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/348358.html

Кириліна Л. В. Розвиток гендерних досліджень в лінгвістиці // Філологічні науки. - 1998. - С. 51-58.

Пушкарева Н. Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и перспективы в системе исторических наук / Н. Л. Пушкарева // Женщина. Гендер. Культура. - М., 1999. - С. 15-34.

Сміт С. Постмодернізм і соціальна історія на Заході: проблеми та перспективи // Питання історії. - 1997. - № 8.

Теория и методология гендерных исследований : курс лекций / под ред. О. Ворониной. - М., 2001.

Чухим Н. Ґендер та ґендерні дослідження в ХХ ст . / Н. Чухим / Незалежний культурологічний часопис. - 2000. - № 17. - С. 22-24.

Агафонова Е. Е. ФЕМИНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ : К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
http://ecsocman.hse.ru/data/748/698/1219/Agafonova.pdf

Гендерная идентичность постмодернизма Постмодернизм как фактор формирования новой гендерной идентичности
http://pravolib.com/psihologiya_888_890/2gendernaya-identichnost-postmodernizma-39799.html

ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ
http://www.socionauki.ru/book/files/tmh/287-311.pdf

Гендерне "жіноче питання" в Україні
http://www.kazedu.kz/referat/194746

Ґендерний підхід: історія, культура,суспільство / під ред. Ліліани Гентош, Оксани Кісь
http://krona.org.ua/assets/files/library/Gendernuj-pidhid.pdf

Гендерні дослідження в зарубіжній і російській лінгвістиці
http://ref.co.ua/76440-Gendernye_issledovaniya_v_zarubezhnoiy_i_rossiiyskoiy_lingvistike.html

ҐЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ : ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ : Монографія
http://lib.iitta.gov.ua/6622/1/Монографія_1З_zbor_18.51.58.pdf

Зуева Наталья Александровна. Гендер в свете постмодернистского дискурса : Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 : Воронеж, 2004 168 c.
http://www.disserr.com/contents/90732.html

Карпенко В. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ПОНЯТЬ СТАТЬ ТА ГЕНДЕР
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_44_70.pdf

Основи теорії ґендеру : навчальний посіб. - Київ : Видавництво "К.І.С.", 2004.
http://gender.at.ua/_ld/1/186_osnovy_teorii_g.pdf

Феномен постмодернізму
http://www.za4et.net.ru/referat/vmnurm

Философия и методология гендерных исследований на современном этапе
http://www.ahmerov.com/book_1030_chapter_14_NOVOMARKT_LAW.html

.: Розділ: Література :: 11.05.2015 23.20.50 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Берегово :: Запитання: 36853  
Людмила запитує:
здравствуйте! помогите пожалуйста раскрыть тему реферата:Дневник провинциала в Петербурге. Салтыков-Щедрин.проблемы произведения. спасибо!
Наша відповідь:
Добрый день! Предлагаем воспользоваться следующей информацией (кроме того, по возможности, используйте доступную литературу о творчестве писателя):
1. Арзамасцев К. Ю. Миф о провинции и блистательной столице в цикле статей М. Е. Салтыкова-Щедрина «Дневник провинциала в Петербурге» // Актуальные вопросы филологической науки XXI века. Ч. 2. — Екатеринбург, 2013. – Режим доступа: http://hdl.handle.net/10995/25386
2. Бабкин, В. Д. Народ и власть: опыт системного исследования воззрений М.Е.Салтыкова-Щедрина / В.Д. Бабкин, В.Н. Селиванов; Акад. прав. наук Украины. Ин-т част. права и предпринимательства. — К. : Манускрипт, 1996. — 447 с. — Библиогр. в примеч.: с. 409-447.
3. Герасимович, М. М. Уроки Салтыкова-Щедрина М.Е. / М.М. Герасимович; М-во образования Респ. Беларусь. Нац. ин-т образования. — Минск, 1993. — 396 с. — Библиогр. в подстроч. примеч.
4. Дневник провинциала в Петербурге. – Режим доступа: http://litfac.ru/kratkoe-soderzhanie/saltyikov-schedrin-m.e./dnevnik-provintsiala-v-peterburge.html
5. Дневник провинциала в Петербурге. – Режим доступа: http://ukrlib.in.ua/kratkyy_pereskaz/saltykov-schedryn_myhayl_evgrafovych/dnevnyk_provyntsyala_v_peterburge-1920/?page=2
6. Дневник провинциала в Петербурге. – Режим доступа: http://mcvouo.ru/summaries/53/136.html
7. Дневник провинциала в Петербурге. – Режим доступа: http://www.aquastory.org/aquarium-549-1.html
8. ЖУРНАЛИСТИКА ПОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ. – Режим доступа: http://www.evartist.narod.ru/text4/08.htm
9. Летописец эпохи. К 150-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=3852&album_id=120&category=STATJI
10. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Петербурге. – Режим доступа: http://www.portalero.ru/sochineniya_po_literature_i_russkomu/izlozhenie_mixail_evgrafovich.html
11. Писарев И. А. Дневник провинциала в Петербурге. – Режим доступа: http://www.niv.ru/doc/literature/rus-xix-vek/131.htm
12. Полузабытый русский. Салтыков-Щедрин: о нас с вами, о наших честных выборах и о современном. – Режим доступа: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B-mIUCYmUL0J:gazeta.zn.ua/SOCIETY/poluzabytyy_russkiy_saltykov-schedrin_o_nas_s_vami,_o_nashih_chestnyh_vyborah_i_o_sovremennom.html &cd=28&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
13. Прозоров В.В. Салтыков-Щедрин.- М. : Просвещение, 1988.- 387с.
14. Реализм в сатирико-гротесковой и публицистической формах Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин // Кулешов В. И. История русской литературы XIX века. – Режим доступа: http://hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-016.htm
15. Садуллаева О.Р., Муминов Т.М. Жанровые особенности романа-семейная хроника // Амальгама.- Самарканд : СамГУ, 1995.-С.48-51.
16. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович » Дневник провинциала в Петербурге. – Режим доступа: http://TheLib.ru/books/saltykov_schedrin_mihail_evgrafovich/dnevnik_provinciala_v_peterburge-read-27.html
17. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Режим доступа: http://studopedia.net/13_41229_tvorchestvo-me-saltikova-shchedrina.html
18. Творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Режим доступа: http://lit-helper.com/p_Tvorcheskii_put-_M_E__Saltikova-Shedrina
19. Толстов, Е. П. Принципы и приемы создания сатирического образа : (На материалах творчества Салтыкова-Щедрина и Маяковского) : Конспект лекций по спецкурсам. — Ужгород, 1974. — 144 с. — (М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Ужгородский гос. ун-т).
20. ЮЛДАШЕВА ЛОЛА КУЛДАШЕВНА. ПОЭТИКА РОМАНА - СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА. Гл. Поэтика романа семейная хроника "Дневник провинциала в Петербурге". – Самарканд, 2006. – Режим доступа: http://www.ziyonet.uz/uploads/books/49959/539eb4753dcdf.doc.

.: Розділ: Література :: 11.05.2015 17.24.24 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.383013 seconds