Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Олена із міста: Харьков :: Запитання: 36749  
Олена запитує:
подскажите пожалуйста материал на тему :" Композиційні особливості поеми Робер Брюс, король шотландський"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
На жаль, через таку вузьку направленність питання, матеріалу дуже мало. Можливо наступні джерела стануть Вам у нагоді:
Агібалова Т. М. Інтелектуалізація української літературної мови кінця XIX - початку XX століття в драматичних поемах Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. М. Агібалова; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2013. - 20 c.
Багрій М. Типологія неоромантичного героя у поемах Лесі Українки («Роберт Брюс, король шотландський», «Віла-посестра») та В.Сосюри («Мазепа») // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки. — Сімф., 2008. — С. 68-74.
Гнідан О. Д. Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст. : підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 кн. Кн. 1 / О. Д. Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська, Є. М. Антонюк, М. І. Гнатюк ; ред.: О. Д. Гнідан. - К. : Либідь, 2005. - 624 c.
Зинякова А. А. Наголошування іменників singularia і pluralia tantum у поемі Лесі Українки «Роберт Брюс, король шотландський» // Ономастика і апелятиви. — Д., 2004. — Вип. 21. — С. 93-96.
Історія української літератури : в 2 т. Т. 1 : Дожовтнева література / АН УРСР. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; гол. ред. О. І. Білецький. - К. : Видавництво Академії Наук УРСР, 1954. - 732 с.
Каспрук А. Леся Українка, 1871-1913 / А. Каспрук // Українка Л. Поеми і драми. - К., 1980. - С. 5-28.

Леся Українка: доба і творчість [Текст] : зб. наук. пр. і матеріалів : [у 3 т.]. Т. 1 / [авт.-упоряд. Н. Г. Сташенко] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. - 324 с.
Леся Українка: доба і творчість [Текст] : зб. наук. пр. і матеріалів: [у 3 т.]. Т. 3 / [авт.-упоряд. Н. Г. Сташенко] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. - 402 с.
Мороз М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. О. Мороз. - К. : Наукова думка, 1992. - 631 с.
Панасенко Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко. - Х. : Фоліо, 2013. - 123 с.
Погребенник В. "І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещасний краю..." / В. Погребенник // Українська мова та література (Шкільний світ). - 1997. - 6(22). - С. 2-3.
Світанок Вітчизни : укр. л-ра кінця 19-початку 20 ст.: навч. посіб. / упоряд. і передм. А. А. Чічановського ; худож. Є. Андрусенко. - К. : Грамота, 2001. - 511 с. : іл. - (Шкільна бібліотека. Українська література).
Якубський Б. В. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали : зб. ст. / Б. В. Якубський ; Волинський національний університет ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; упоряд. та комент. А. В. Радько ; вступ. сл. Л. І. Скупейко. - Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. - 471 с.
Яблонська, О. Антиколоніальні акценти поеми Лесі Українки "Роберт Брюс, король шотландський" / О. Яблонська // Літопис Волині [Текст] : всеукр. наук. часопис. Ч. 10 / ред. І. Я. Коцан. – Луцьк, 2011. - С. 118–125.

.: Розділ: Література :: 27.04.2015 20.12.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 36747  
Оля запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти вихідні дані такого джерела: Пророчество Св. Иоанна Богослова / Типография Киево-Печерской Успенской лавры.... Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Найвідповідніше до Вашого запиту наступне видання:
Апокалипсис. Толкование святого Андрея, архиепископа Кесарийского / Святитель Андрей Кесарийский. – К.: Издательство Киево-Печерской Успенской Лавры, 2012. –200 с. (http://rodnoeslovo.com.ua/shop.php?id=2111)
Ще одне посилання на повний текст - http://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis
На все добре!

.: Розділ: Література :: 27.04.2015 16.33.43 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ратушняк Люда із міста: Берегово :: Запитання: 36735  
Ратушняк Люда запитує:
здравствуйте! помогите, пожалуйста найти литературу к теме "Мемауристика Ефросиньи Керсновской. Жанр. Тематика. Проблематика". спасибо!!!!!!!
Наша відповідь:
Добрый день! Предлагаем воспользоваться следующей информацией (обратите внимание на издания книг Е. Керсновской, где есть предисловие):
1. Вигилянский В. Житие Евфросинии Керсновской // "Огонек". - 1990. - № 3. - С. 14-16 : портр., ил. – Режим доступа: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=9882
2. Гузева Александра. Мемуары Ефросиньи Керсновской как вид публицистики. – Режим доступа: http://www.chaskor.ru/article/memuary_efrosini_kersnovskoj_kak_vid_publitsistiki_26297
3. Ефросинья Керсновская. Сколько стоит человек: виртуальная коллекция и музейная экспозиция. – Режим доступа: http://urokiistorii.ru/history/people/1233
4. Житие Евфросинии. Евфросиния Керсновская. – Режим доступа: http://www.matrony.ru/zhitie-efrosini-efrosinya-kersnovskaya/
5. Зорин, Александр. Угол зрения Ефросинии Керсновской [Текст] / Александр Зорин // Дружба народов. - 2012. - № 8. - С. 193-200 . - ISSN 0012-6756
6. Керсновская Е. А. Наскальная живопись : "…беззакония наши свидетельствуют против нас…" / ред.-сост., авт. предисл. В. Вигилянский. - М. : Квадрат, 1991. - 383 с. : ил.
7. Керсновская Е. А. Сколько стоит человек / предисл. В. Пасата ; ред. Г. В. Атмашкина. - М. : РОССПЭН, 2006. - 800 с. : портр., ил. - (К 65-летию депортации из Молдовы ; К 100-летию Евфросинии Керсновской).
8. Керсновская Евфросиния Антоновна (1907-1994) - земледелец, ветеринар, шахтёр, художник. – Режим доступа: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=1243
9. Керсновская победила Сталина. – Режим доступа: http://www.novayagazeta.ru/apps/gulag/45844.html
10. Керсновская, Евфросиния Антоновна. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/,__
11. Орлов И. Искусство протеста: художник и книга в лагере / Орлов И., Цыганова Л., Елохин К. // Золотое перо. - 2003. - № 1. - С. 38 - 41: ил. - Творчество и судьба художников - узников ГУЛАГа: Ю.К. Герасимов, Б. Свешников, Е. Керсновская.
12. Победившая ГУЛАГ. – Режим доступа: http://vechorka.ru/article/pobedivshaya-gulag/
13. Рычкова Ольга. Ангелы для Фроси, или Наскальная живопись из глубин ГУЛАГа. – Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2008-01-31/4_angels.html
14. Савельева Анна. ЖИТИЕ ЕВФРОСИНИИ. ЕВФРОСИНИЯ КЕРСНОВСКАЯ. – Режим доступа: http://www.matrony.ru/zhitie-efrosini-efrosinya-kersnovskaya/
15. «Сколько стоит человек?». – Режим доступа: http://www.pan.md/paper/Obshiestvo/Skoliko-stoit-chelovek/17734
16. Совсем неповторимый образчик гулаговской мемуаристики рассмотрен в статье, посвященной книге Ефросинии Керсновской «Наскальная живопись» (в полном варианте вышла в Москве 2006 г. под названием «Сколько стоит человек»). -// AVTOBIOGRAFIЯ: Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture. — Padova: Padova University Press, 2012. — 289 c. – Режим доступа: http://www.padovauniversitypress.it/riviste/avtobiografija/ ; http://www.nlobooks.ru/node/3604#sthash.BxLv9cxH.5YCBKbS2.dpuf
17. То же. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2013/121/39n.html
18. Тернистый путь Ефросиньи Керсновской. – Режим доступа: http://cpnc.ru/stpk/palitra/literatura/pisateli/765-2012-08-01-13-45-10.html
19. Ульяновский Ю. ЛОЖЬ И ЛГУНЫ. – Режим доступа: http://www.duel.ru/200834/?34_7_5

.: Розділ: Література :: 25.04.2015 14.46.14 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сніжана із міста: кам'яниць подільський :: Запитання: 36727  
Сніжана запитує:
Концепція третьої хвилі суспільного процесу
Наша відповідь:
Доброго дня, Сніжано!
На жаль, дуже мало інформації за Вашим запитом, пропонуємо переглянути наступні джерел:
Білоусов О. С. Розвиток концепцій інформаційного суспільства: від формування теорії постіндустріалізму до сучасності - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/appol_2013_49_7.pdf
Кутепова, Е. Сучасні концепції циклічних і хвильових процесів суспільного розвитку. // Дослідження світової політики. — К., 2005. — Вип. 30. — С. 121-137.
Славин Б. Б. На пути к информационному обществу [Електронний ресурс] / Б. Б. Славин. – Режим доступу : http://journal.itmane.ru/node/285
Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер; Пер. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Малыхиной; Под ред. Е. Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.
Устьянцев В. Б. Пространство информационного общества / В. Б. Устьянцев // Информационная цивилизация: пространство, культура, человек. – Саратов : Изд-во Поволжского межрегионального культурного центра, 2000. – С. 3 – 10.
ШЛЯХИ І НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА - http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_44_5.pdf
http://pidruchniki.com/1221060562319/filosofiya/spetsifika_formatsiynogo_tsivilizatsiynogo_pidhodiv_problem_duhovnosti
http://uk.wikipedia.org/wiki/Хвильова_концепція_Тофлера
http://inf.oa.edu.ua/kapush.html

.: Розділ: Література :: 23.04.2015 21.22.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наташа із міста: Ужгород :: Запитання: 36714  
Наташа запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка. Мені потрібно літературу на курсову. Назва розділу "Шевченко в координатах культурно-публіцистичного і національного буття". Дуже гарно дякую за Вашу допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наташо!
На жаль, із Вашого запиту не зрозуміло що саме слід шукати (про Т. Шевченка як громадськго діяча, про його твори тощо). Тому пропонуємо наступні джерела:
Бойко М. П. Соціально-філософські ідеї Т. Г. Шевченка у сучасному духовно-культурному вимірі : монографія / М. П. Бойко ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. - 216 c.
Іванишин П. В. Національний сенс екзистенціалів у поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко (діахронія української літературної герменевтики) : автореф. дис... д-ра філол. наук / П. В. Іванишин ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 32 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ipvulg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Іванишин П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко : монографія / П. В. Іванишин. - К. : Академвидав, 2008. - 392 c. - (Монограф).
Фігурний Ю. С. Український етнос у просторі й часі: українознавчі дослідження етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні / Ю. С. Фігурний ; НДІ українознав. - К., 2009. - 520 c.
Янковська Ж. Відображення архетипів національного буття у поемі Т. Шевченка "Катерина" [Електронний ресурс] / Ж. Янковська // Українознавчий альманах. - 2013. - Вип. 12. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2013_12_28.pdf.
Янковська Ж. Модус "національного буття" та "генетично-чуттєвий" фольклоризм поеми Т. Шевченка "Наймичка" [Електронний ресурс] / Ж. Янковська // Шевченкознавчі студії. - 2014. - Вип. 17. - С. 127-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Shs_2014_17_19.pdf.
Яцук Н. Є. Українська ментальність як феномен етногенетичного та соціокультурного буття народу : автореф. дис. канд. філософ. наук : 09.00.03 / Н. Є. Яцук ; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2003. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03ynesbn.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Якщо Вас ці матеріали не задовольнять, уточніть, будь ласка, які питання мають бути висвітлені в цьому розділі. Будемо раді Вам допомогти.

.: Розділ: Література :: 22.04.2015 21.27.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.307808 seconds