Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45529
   


Автор запитання: Іра із міста: Ивано-Франковск :: Запитання: 35814  
Іра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із пошуком джерел для опрацювання теми "Мережева література". Буду дуже Вам вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / І. С. Барбукова ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 20 с.
Дербеньова Л. В. Літературний комп’ютерний феномен у комунікативно–мережевій культурній парадигмі [Електронний ресурс] / Л. В. Дербеньова // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 76. - С. 151-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_76_54.pdf.
Завадський Ю. Р. Aвтор і читач гіпертекстового "story" і поетичного "concretism" / Ю. Р. Завадський //Studia Methodologica. Вип. 17. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. - С. 164-169.
Завадський Ю. Р. Анімаційна поезія як різновид мереежвої літератури / Ю.Р. Завадський // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 5. – Київ: Інститут літератури ім.Т. Г. Шевченка НАН України, 2004. - С.16-21.
Завадський Ю. Р. Кібертекст і ерґодична література: типологічна модель мережевої літератури Еспена Дж.Аарсета / Ю.Р. Завадський // Наративні виміри літератури. Матеріали міжнародної конференції з наратології. Тернопіль, Україна, 23-24 жовтня 2003 р. / упор. І. В. Папуша // Studia Methodologica. Випуск 16. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. - С. 54-58.
Завадський Ю. Р. Комп'ютерна термінологія в літературознавчих дослідженнях мережевої літератури / Ю.Р. Завадський //Терміносистеми сучасного літературознавства : досвід розробки і проблеми. Науковий семінар / за ред. проф. Р. Гром'яка. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. - С. 90-96.

Завадський Ю. Р. Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Ю. Р. Завадський ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2006. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06zyrszl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Захарченко А. І. Методологічні дискусії щодо мережевої літератури // Українське журналістикознавство. — К., 2004. — Вип. 5. — С. 33-35.
Фісенко Т. В. Теорія мережевої літератури як новий літературознавчий дискурс [Електронний ресурс] / Т. В. Фісенко // Питання літературознавства. - 2006. - Вип. 71. - С. 268-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2006_71_31.pdf.
http://life.pravda.com.ua/person/2008/06/20/5437/
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD&url=http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v31/31-2-09.pdf&ei=e7SdVLu-CJXsaJvMgpAJ&usg=AFQjCNHdIfjloWZkY2hSjrx_5XBBxOlbWw&bvm=bv.82001339,d.d2s
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3443/3/Zavadskyy_Yuriy.pdf&ei=e7SdVLu-CJXsaJvMgpAJ&usg=AFQjCNFIoEZjkk1rxfl276D_wrbBPFfGGA&bvm=bv.82001339,d.d2s

.: Розділ: Література :: 26.12.2014 18.08.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: вася із міста: ужгород :: Запитання: 35798  
вася запитує:
Добрий вечір! Допоможіть ,будь ласка, підібрати матеріали для написання МАН-івської роботи на тему:"Свята,звичаї та традиції зимового циклу".
Наша відповідь:
Доброго вечора, Василию!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерелп:
Барташук, О. Ю. Деформації громадських форм святкової комунікації в циклі календарної звичаєвості подолян (20-30-ті рр. XX ст.). // Збірник наукових праць. - К., 2009. - Т. 23. - С. 272-287.
Вербенець О. Обряди і страви Святого вечора / Ольга Вербенець, Віра Манько. - Л. : Свічадо, 2007. - 182 с.
Від Пилипівки до Говіння : звичаї, традиції, колядки, щедрівки зимового циклу. - Коломия : Вік, 2003. - 109 с.
Волицька І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ - поч. ХХ ст. / І. В. Волицька. - К. : Наук. думка, 1992. - 138 с.
Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / Олекса Воропай. - Мюнхен : Укр. вид-во, 1958. - 449 с.
Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції [Текст] / [уклад. Сме-тана І. І.]. - 2-ге вид., стер. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 414 с.
Лещинська, Світлана. Філософія буття в українських обрядах та звичаях святкування Водохреща. // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К., 2009. — Вип. 32. — С. 241-246.
Савчук В. Український живий вертеп: генеза і способи ретрансляції : навч. посіб. / Володимир Савчук. - Івано-Франківськ : [І. Я. Третяк], 2010. - 319 с.
Скуратівський В. Місяцелік : укр. нар. календар / Василь Скуратівський. - К. : Мистецтво, 1993. - 208 с.
Свята, традиції, звичаї українського народу [Текст] : для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд. Г. В. Біляєва. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с.
Соломатова, В. В. Традиційні релігійно-святочні звичаї бесарабських болгар XIX ст. // Українське Придунав’я: історичні парадигми буття і сучасність. — К., 1997. — Вип. 2. — С. 48-53.
Лещинська, Світлана. Філософія буття в українських обрядах та звичаях святкування Водохреща. // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К., 2009. — Вип. 32. — С. 241-246.
Українці : Свята. Традиції. Звичаї / уклад. І. Коверець. - Донецьк : Альфа-Прес, 2004. - 304 с.
Українські традиції і звичаї [Текст] : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд.: В. М. Скляренко, А. С. Шуклінова, В. В. Сядро]. - Х. : Фоліо, 2013. – 317с.
Чорі Ю. Від роду до роду : Звичаєво-обрядові традиції Закарпаття / Юрій Чорі. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. - 168 с.
Шкода, М. Н. Люба моя Україна [Текст] : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір`я українського народу / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2008. - 544 c.

.: Розділ: Література :: 24.12.2014 19.01.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Лозова Харківської області :: Запитання: 35797  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для контрольної роботи "Порівняльна характеристика князя Ігора ("Слово о полку Ігоревом") та Роланда ("Пісня про Роланда"). Саму порівняльну характеристику за текстами творів, звичайно буде виконано. Але ж потрібні посилання на якісь статті, книги. Тому буду вдячна, якщо отримаю вашу допомогу.
Наша відповідь:
Добридень, Олено! Сподіваємося, що підібрані нами матерали допоможуть тобі при виконання контрольної роботи. Успіхів!

Болюк, Оксана. "Слово о полку Ігоревім" - шедевр давньоруської літератури / Болюк, Оксана // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 3. - С. 37-38.

Бондаренко, Маргарита. "Віра в героїзм створює героїв" : урок за темою "Пісня про Роланда". Роланд - головний герой епосу / Бондаренко, Маргарита // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 14-16.

Вакуленко, Л. "Пісня про Роланда", "Слово о полку Ігоревім": спільне і відмінне : уроки з використанням групової роботи / Л. Вакуленко, Пильник, Валентина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 6. - С. 29-33.

Вихрист, Н. С. Звитяжний красень [Текст] : втілення в образі Роланда героїко-патріотичного та лицарського ідеалу середньовічної доби. 7 клас / Н.С. Вихрист // Зарубіжна література. - 2005. - № 1. - С. 18-19

Глібовець, В. В. "Пісня про Роланда" і "Слово о полку Ігоревім" як пам'ятки середньовічного героїчного епосу : із практики порівняльного аналізу художніх творів / В. В. Глібовець // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 10. - С. 44-45.

Губенко, Галина. "Пісня про Роланда" - французький героїчний епос [Текст] : 8-й клас / Галина Губенко // Світова література . - 2014. - № 1, Січень. - С. 5-9. - Зміст: Урок 1. Історична правда та вигадки в поемі ; Урок 2. Боротьба проти іноземців та іновірців за Батьківщину - провідна тема поеми ; Урок 3. Роланд - головний герой французького епосу ; Урок 4. Карл як ідеал державної мудрості. Зрадник Ганелон - антипод Карла і Роланда

Гуцол, Валентина. Яким ти є насправді, герою Середньовіччя? : співзвучність "Пісні про Роланда" з героїчним епосом інших народів світу: "Піснею про Нібелунгів", "Піснею про Сіда" давньоруське "Слово про похід Ігорів" : урок світової літератури, 8 клас / Гуцол, Валентина // Всесвітня література в сучасній школі. - 2014. - № 1. - С. 81-85.

Демчук, О. Жанрова особливість "Слово о полку Ігоревім": [Текст] / О. Демчук // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 4. - С. 36-37

Дерхо В. Формування знань учнів про духовний світ і лицарську культуру Середньовіччя на основі героїчного епосу : ( З досвіду роботи ) / Дерхо В. // Історія в школі. - 2004. - № 5/6. - С. 29 - 36

Кругла Л.В. "Ідуть до нас сказання давнини..." : Два уроки з вивчення "Пісні про Роланда". 7 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- 7. - С.51-53.

Куземко Н. Близкість народних ідеалів, утілених у "Пісні про Роланда" та "Слові о полку Ігоревім" : За програмою 1998 р. - 8 кл., урок 21 // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2001.- 39, жовт. - С.6.

Ласло-Куцюк, М. Аргументи на користь автентичності "Слова о полку Ігоревім" [Текст] / М.Ласло-Куцюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 4. - С. 62-66.

Марусин, Галина. Образи руських князів і Ярославни в «Слові о полку Ігоревім» : 8 клас / Марусин, Галина // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 9. - С. 33-34.

Медвідь, Н. Героїчний епос народів у порівняльному вивченні: "Слово о полку Ігоревім" та Пісня про Роланда" / Н. Медвідь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 1. - С. 2-6.

Настенко-Капалєт, Л. Прообраз Бояна - Янь [Текст] : Літописний життєпис / Л. Настенко-Капалєт // Всесвіт. - 2007. - № 5/6. - С. 193-205.

Настенко-Капалєт, Людмила. Хто він, "старий Володимир", в "Слові о полку Ігоревім"? [Текст] / Л. Настенко-Капалєт // Дзвін. - 2007. - № 11-12. - С. 133-143

Сеник, Вікторія. Політично-культурна місія європейського героїчного епосу в добу Середньовіччя : французька "Пісня про Роланда" та давньоруське "Слово про похід Ігорів" / Сеник, Вікторія, Сірко, Мирослава // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 17-18 (вересень). - С. 60-65.

Тарасова, Н. І. Типологічні подібності в героїчних епосах допомагають виявити порівняльні таблиці : на матеріалі зіставлення "Пісні про Роланда", "Пісні про мого Сіда" та "Пісні про Нібелунгів" / Н.І. Тарасова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - № 10. - С. 26-28

Фрасенюк, Л. Середньвічний героїчний епос: "Пісня про Роланда" / Л.Фрасенюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 9. - С. 24-25

Чалая, И Диалог культур:Урок по героическому эпосу средневековья: " Песнь о Роланде" - " Слово о полку Игореве" [Текст] / И Чалая // Зарубіжна література. - 2003. - вересень (№ 35). - С. 18-21

Яценко, Борис. "Слово о полку Ігоревім" та його доба [Текст] : комплексне дослідження / Б. Яценко; Худ. Г. Якутович ; Фундація ім. О. Ольжича в США. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. - 256 с.

.: Розділ: Література :: 24.12.2014 14.46.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: боровая :: Запитання: 35779  
Олена запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти видання, в яких є тексти і аналіз віршів А. Маргула-Шпербера "Про назву концтабору Бухенвальд", І. Вейсгласа "Круки" та інформація про поетів. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Олено! Це все, що спромоглися про них та їх творчість знайти.знайти.
Электронная Библиотека: ИММАНУЭЛЬ ВАЙСГЛАС (1920-1979); АЛЬФРЕД МАРГУЛ-ШПЕРБЕР (1898-1967) . – Режим доступу
http://www.litmir.me/br/?b=44691&p=109
Тема уроку для оголошення учням. «Це наша доля…» (Зображення трагедії Другої світової війни у європейській поезії) . – Режим доступу
http://bestschool.at.ua/uchitelroku/cikl_urokiv.doc
Петро Рихло: біобібліографічний покажчик.- Чернівці, 2010.- 121 с.
http://uchebana5.ru/cont/1300111-pall.html
Матеріали лауреата обласного етапу конкурсу "Учитель року – 2014" Мудрак Людмили Василівни (учитель світової літератури ЗОШ І-ІІІ ст. № 1): – Первомайськ, 2014. – 62 с. . – Режим доступу
https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q="Круки" І. Вайсглас&filter=0
http://pervomaisk-uo.at.ua/ychitel_roky/metodichka.doc
АЛЬФРЕД МАРГУЛ-ШПЕРБЕР. – Режим доступу
http://xn--80aaonmnuo4b2czb.xn--p1ai/alternatio12/margul-sperber_chernyi.html
ХХ век в немецкой поэзии. – Режим доступу
http://georgheym.org/vek/
І вони жили в Румунії. – Режим доступу
http://old.rri.ro/arh-art.shtml?lang=12&sec=444&art=132272
МА?РГУЛ-ШПЕ?РБЕР. – Режим доступу
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke4/ke4-6091.htm
Цикл уроків світової літературиу 7 класіРозділ «Історичне минуле в літературі.»(«Друга світова війна у європейській прозі.Василь Володимирович Биков «Альпійська балада») . – Режим доступу
http://bestschool.at.ua/uchitelroku/cikl_urokiv.doc
Творчість Альфреда Марґул-Шпербера. – Режим доступу
http://uastudent.com/tvorchist-alfreda-margul-shperbera/
Цикл уроків світової літератури у 7 класі за новою программою
А. Маргул - Шпербер [Цикл уроків світової літератури у 7 класі за новою програмою ...
21 лис. 2014 ... ... 2014-11-21 22:42. Розробки уроків • 2014/2015 • І. Вайсглас • А. Маргул - Шпербер • В. Биков • К.Галчинський • С. Гудзенко • Ю.Другнна. 0.] . – Режим доступу
http://metodportal.com/taxonomy/term/4209
ЩЕ ОДИН МІФ ПРО АТЛАНТИДУ. – Режим доступу
http://gazeta.dt.ua/CULTURE/sche_odin_mif_pro_atlantidu.html
Immanuel Weissglas = Иммануэль Вайсглас ( псевдоним Іон Йордан) . – Режим доступу
http://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Weissglas
http://wikilivres.ru/Иммануэль_Вайсглас
Книга року… «Літературне місто Чернівці», його персонажі, творці, автори . – Режим доступу
http://versii.cv.ua/pohlyad/knyha-roku-literaturne-misto-chernivtsi-joho-personazhi-tvortsi-avtory/11004.html
БУКОВИНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗРАЗОК ЄВРОПИ/ Сахарчук Я.В. . – Режим доступу
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/19/21.pdf
Творчість Іммануеля Вайсґласа. – Режим доступу
http://uastudent.com/tvorchist-immanuelja-vajsglasa/
Цикл уроків світової літератури у 7 класі за новою програмою
Опубліковано: mudrakludmila Пт, 2014-11-21 22:42 Розробки уроків 2014/2015 І. Вайсглас А. Маргул - Шпербер В. Биков К.Галчинський С. Гудзенко Ю.Друніна. – Режим доступу
http://metodportal.com/taxonomy/term/4210
Як ходити по склу. німецькомовні поети буковини. – Режим доступу
http://www.prostory.net.ua/ru/articles/24-2008-02-28

Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка. – Режим доступу
http://176.120.39.184/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC

Маргул-Шпербер А. Єврейський цвинтар:/А. Маргул-Шпербер // Чернівці, 2008. т.3 жовт. (№ 40).-С.4.
Маргул-Шпербер (Margul-Sperber) Фльфред // Богайчук М. А. Література і мистецтво Буковини в іменах : словник-довідник / М. А. Богайчук, Чернівці, 2005.-С.168-169.
Маргул-Шпербер Альфред (1898 - 1967 рр.) // Літературно-мистецька Сторожинеччина : довідник / авт.-упоряд. Т. Б. Катамай, Т. І. Ковбан, Ф. С. Кучережко, Чернівці,2006.-С.42-43.
Маргул-Шпербер А. Єврейський цвинтар:/А. Маргул-Шпербер // Чернівці, 2008. т.3 жовт. (№ 40).-С.4.
Маргул-Шпербер, Альфред // Загублена арфа : антологія німецькомовної поезії Буковини / концепція видання, переклад, передмова, біобібліографічні довідки П. Рихла. - 2-е вид. доп., Чернівці, 2008.-С.572-574;Загублена арфа : антологія німецькомовної поезії Буковини / концепція видання, переклад, передмова, біобібліографічні довідки П. Рихла, Чернівці, 2002.-С.522-524.
23 вересня - 110 років від дня народження німецькомовного поета Буковини та Румунії Альфреда Маргул-Шпербера (1898-1967) // Пам'ятаймо! (Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2008 році) : бібліогр. покажчик / авт.-уклад. О. О. Гаврилюк, Ю. В. Боганюк, Чернівці, 2008.-С.198-199.
Гусар Ю. 110 років німецькому поету, перекладачу, публіцисту Альфреду Маргул-Шперберу /1898-1967//Ю. Гусар // Гусар Ю. С. Буковинський календар. Ювілеї - 2008 : словник-довідник / авт.-упоряд. Ю. C. Гусар, Чернівці, 2008.-С.82.
Гадинко О. Призабуті імена/О. Гадинко // Рідний край, 2009. т.27 листоп.(№48).-С.12.
Рихло П. Літературні Чернівці. Спроба лексикону буковинського письменства/П. Рихло // Ї : незалежий культурологічний часопис (Львів), 2009. т.№ 56 .-С.310-346
Вони прославили та прославляють... Буковину: 23.09.1898- Маргул- Шпербер Альфред: німецький поет, перекладач // Все для вчителя, 2010. т.Серп.(№23-24).-С.98
Маргул-Шпербер, Альфред // Літературне місто Чернівці : автори, тексти, документи / П. Рихло, О. Любківський, Чернівці, 2010.-С.125-128.;Literaturstadt Czernowitz : autoren, texte, bilder / P. Rychlo und O. Liubkiwskyj, Czernowitz, 2007.-С.111-115.
Маргул-Шпербер Альфред // Шкільна бібліотека, 2012. т.№ 23-24.-С.Народжені Україною, с. 94.
Маргул-Шпербер Альфред // Шкільна бібліотека, 2012. т.№ 23-24.-С.Народжені Україною, с. 94.
Літературне місто Чернівці [Текст] : автори, тексти, документи / П. Рихло, О. Любківський. - Чернiвцi : Друк Арт, 2010. - 256 с. : іл. - Бібліогр.: с. 251 - 255. - 500 экз. - ISBN 978-966-2021-31-8 : 40.00 грн.
Аннотация: Чернівці - місто в якому мешкало близько десятка різних національностей і щоденно звучало півдюжини мов, і де витворився унікальний симбіоз германо-романо-слов'яно-герберської культури з її поліетнічною барвистістю. Кожна з національних культур має свої здобутки, котрі не соромно продемонструвати світові. Запропоноване видання відслідковує життєвий і творчий шлях яскравих талантів нашого краю: Міхая Емінеску, Юрія Федьковича, Ольги Кобилянської, Елієзера Штейнбарга, Іцика Мангера, Моше Альтмана, Йосифа Бурга та інших.
Доп.точки доступа:
Рихло, Петро; Любківський, Олег; Нойбауер, Ернест Рудольф о нем; Федькович, Юрій (1834-1888) о нем; Воробкевич, Сидір (1836-1903) о нем; Обріст, Йоган-Георг о нем; Францоз, Карл Еміль о нем; Емінеску, Міхай о нем; Кобилянська, Ольга Юліанівна о ней; Маковей, О.С. о нем; Штейнбарг, Еліезер о нем; Альтман, Мойсей Єлійович о нем; Загул, Дмитро о нем; Маргул-Шпербер, А. о нем; Бург, Йосип Кунович о нем; Реццорі, Грегор о нем; Целан, Пауль (1920-1970) о нем; Сімігінович-, Людвіг Адольф о нем; Дроздовський, Ґеорг о нем; Манґер, Іцик о нем; Розенкранц, Мозес о нем; Бдюм, Клара о нем; Кіттнер, Альфред о нем; Вайсґлас, Іммануель о нем; Ґонґ, Альфред о нем; Вінклер, Манфред о нем; Меербаум-, Зельма о ней; Аппельфельд, Агарон о нем
Экземпляры всего: 1

Періодичні фахові видання
1. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса; Всесвітня література в сучасній школі: науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (з 2012 р.). – К.: Педагогічна преса:
2. Зарубіжна література в школах України: науково-методичний журнал. – К.: Антросвіт:
3. Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання: науково-методичний журнал. – К.: Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури.
4. Всесвітня література та культура: науково-методичний журнал. – К.: Антросвіт.
5. Зарубіжна література: науково-методична газета. – К.: Шкільний світ: http:
6. Зарубіжна література в школі: науково-методичний журнал. – Харків: Основа.

.: Розділ: Література :: 21.12.2014 18.56.49 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марчін із міста: Львів :: Запитання: 35774  
Марчін запитує:
Добрий день ! Допоможіть знайти літературу для теми: Феміністична публіцистика Мілени Рудніцької на прикладі журналів "Наша мета" та "Жінка".
Наша відповідь:
На Ваш запаит пропонуємо :
КОЛОМИЙСЬКИЙ ЖУРНАЛ “ЖІНОЧА ДОЛЯ”(1925-1939) В ...
.-Режим доступу:www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...
Неля Жулканич, Людмила Барбара (Ужгород, Київ) МІЛЕНА ...
.-Режим доступу:enpuir.npu.edu.ua/bitstream/.../Zhulkanych_Barbara.pdf
Періодичні видання для жінок в Україні - Сумський державний ...
.-Режим доступу:journ.sumdu.edu.ua/wp-content/.../10/VidJinok4.pdf
Кость С. Жіноча преса. С. 123–141 - Львівський ...
.-Режим доступу:www.lnu.edu.ua/.../Visnyk 30_P2_02_Kost.pdf
Our_Life_2012-07-08 - Scribd (Наше життя)
.-Режим доступу:https://www.scribd.com/doc/.../Our-Life-2012-07-08
Ефективність - Журналістика
.-Режим доступу:1dos3456.tk/Efektivnst.html
З наступаючим Новим роком! Щастя, миру, успіхів!

.: Розділ: Література :: 21.12.2014 01.38.44 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.812519 seconds