Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Олег із міста: Тернопіль :: Запитання: 36303  
Олег запитує:
Доброго дня. Допоможіть з написанням літературного портрета Коробчука Павла. Зокрема цікавить літературна творчість та аналіз однієї з поетичних збірок. Вдячний
Наша відповідь:
Доброго дня, Олегу!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гужва В. Присутність у каноні молодих : [Павло Коробчук] / В. Гужва // Літературна Україна. - 2011. - 24 листоп. - С. 14. - Рец. на кн.: Коробчук, П. Кайфологія / П. Коробчук. - К. : Факт, 2010. - Рец. на кн.: Коробчук, П. Динозавр / П. Коробчук. - К. : Ярославів Вал, 2011.
Клименко О. Світи ілюзорні й реальні / О. Клименко // Літературна Україна. - 2012. - 26 квіт. - С. 13. - Рец. на кн.: Коробчук, П. Боса флейта / П. Коробчук. - Луцьк : Твердиня, 2011.
Коцарев О. Павло Коробчук: Що може більше надихати, ніж відчуття спільності? [Text] : [поет - про творчість і політику] / О. Коцарев // День. - 2012. - 10-11 серп. - С. 23
Сіверко І. Рух манівцями у незвідане / І. Сіверко // Укр. літ. газета. — 2012. — 30 листоп. (№ 24) - С. 15. — рец. на кн.: Коробчук П. Боса флейта: поезії, переклади, переспіви. – (Луцьк, 2011).
Коробчук П. Павло КОРОБЧУК: Люблю несвідомо вичікувати метафори — як лев свою здобич у хащах : [Електронний ресурс] / П. Коробчук ; вів інтерв’ю О. Коцарев // День : Kiev.ua : [веб-сайт]. - Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/pavlo-korobchuk-lyublyu-nesvidomo-vichikuvati-metafori-yak-lev-svoyu. - Назва з екрана.
Коробчук П. Павло Коропчук: Моє покоління – вільне, занадто вільне, розхристане : [Електронний ресурс] / П. Коропчук ; вела інтерв’ю Н. Пасічник // Українська літературна газета : [веб-сайт]. - Електрон. дані. — Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/interviews/pavlo-korobchuk-moye-pokolinnya-vilne-zanadto-vilne-rozhrystane/. - Назва з екрана.
Коробчук П. Павло Коробчук: Один вірш на день зменшує кількість пограбувань і сутичок : [Електронний ресурс] : [про нову книжку «Динозавр»] / П. Коропчук ; вів інтерв’ю В. Карп'юк // ZAXID.NET : [веб-сайт]. - Електрон. дані. — Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?pavlo_korobchuk_odin_virsh_na_den_zmenshuye_kilkist_pograbuvan_i_sutichok&objectId=1245528. - Назва з екрана.
Коваль Н. Веселий динозавр із задуманим поглядом : [Електронний ресурс] / Н. Коваль. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/1406/1/05.07.12.pdf. (Зверніть увагу на список літератури)

.: Розділ: Література :: 11.03.2015 21.49.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Тернопіль :: Запитання: 36299  
Ірина запитує:
Доброго дня. Допоможіть з написанням літературного портрета Олександра Ірванця. Зокрема цікавить літературна творчість та аналіз однієї з поетичних збірок. Вдячна
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 11.03.2015 16.26.40 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Днепропетровск :: Запитання: 36298  
Аня запитує:
Добрий день!Я вже писала до Вас і Ви запропонували літературу до теми "Філософська проблематика та засоби її реалізації в творі Марії Матіос "Чотири пори життя". Дуже Вам вдячна. Скажіть,чи можливо дібрати теоретичний матеріал саме до теми "Філософська проблематика в літературі"?
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Ми раді, що підібрані нами джерела інформації ви використали у своїй роботі. По заданому питанню радимо скористатися такими джерелами:

Агеносов В.В. Генезис философского романа. М., «Наука» 1986. 256 с.

Архипова, Людмила. Апологія мудрості літератури / Людмила Архипова // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 37-48

Йосипенко, Оксана. Філософський дискурс: між наукою і літературою / Оксана Йосипенко // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 23-36

Козлик, І. Витоки філософської лірики в історії світової літератури: ключові засади їх визначення та інтерпретації [Текст] / І. Козлик // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 2. - С. 61-64

Кожинов В. В. Философский роман // Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. 545 с.

Матеуш, Віталій Олексійович. Філософія літератури. Закономірності літературознавства і літературної творчості [Текст] / Віталій Матеуш. - Хмельницький : Вид. Цюпак А. А., 2013. - 208 с. :

Рорти Р. От религии через философию к литературе: путь западных
интеллектуалов // Вопросы философии. – 2003. – № 3. – С.30-41.

Сердобинцева Г.М. Современная художественно-философская проза: Уч.пособ. к спецкурсу. – М.: МГПИ, 1984. – 81 с.

Соловей Е.С. Філософські струмені в сучасній літературі // Соловей Е.С.Поезія пізнання: Філософська лірика в сучасній літературі. – К.: Дніпро, 1991.– C. 11-60.

Седакова, Ольга. Найкращий університет. Епоха, особа, традиція [Текст] : пер. з рос. / Ольга Седакова. - К. : Дух і Літера, 2011. - 248 с

Фатенков А.Н. Языки философии, литературы и науки в аспекте смысла // Философия науки. – 2003. – № 9. – С.50-69.

Костенко Г.М. Релігійно-філософська проблематика та її художнє втілення в англійському романі 1950 - 70-х років: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Г.М. Костенко ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 20 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=ФІЛОСОФСЬКА$<.>*<.>K=ПРОБЛЕМАТИКА$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Криловець Н. В. Філософська поезія Ліни Костенко. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Національний університет «Острозька академія», Острог, 2012.
http://eprints.oa.edu.ua/1690/1/Krylovets.pdf

Лютий, Тарас. Без автора? Проблема самовираження в філософії та літературі / Тарас Лютий // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 49-56. - Бібліогр. в кінці ст. http://www.filosof.com.ua/Conference/Philos_dumka/2011/1-2011.pdf

Назаревич Леся Тарасівна. Екзистенційність як філософська та художньо-естетична домінанта української малої прози кі-нця ХІХ - початку ХХ століття : Дис... канд. наук: 10.01.06 - 2009.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351573.html

Проблема буття в українській літератур
http://meteosecrets.com/problema-buttya-v-ukrayinskiy-literaturi.html

ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
http://bo0k.net/index.php?bid=9823&chapter=1&p=achapter

Проблематика сучасної укр. прози
http://literatura.org.ua/knigoteka/problematika-suchasno-ukr.-prozi.html

Релігійно-філософська проблематика та її художнє втілення в англійському романі 1950 - 70-х років
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=religion&id=183&start=7

ФІЛОСОФСЬКА ПОЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
http://rusfil-mggu.at.ua/forum/27-108-1

Філософські ідеї в українській літературі та громадсько-політичних рухах
http://allrefs.net/c1/4ecz8/p66/
http://www.westudents.com.ua/glavy/95006-105-unversitetska-flosofya-v-ukran-XIX-st-flosofsk-de-v-ukransky-lteratur-ta-gromadsko-poltichnih-ruhah.html

.: Розділ: Література :: 11.03.2015 13.52.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Тернопіль :: Запитання: 36296  
Іванна запитує:
Доброго дня. Допоможіть з написанням літературного портрета Степана Процюка. Зокрема цікавить літературна творчість та аналіз однієї з поетичних збірок. Вдячна
Наша відповідь:
Добридень, Іванно! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Андрусяк, Іван. Відомості про авторів :[творчість Степана Процюка] // Сучасна українська література кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. - К. , 2010. - С. 423-433.

Андрусяк, Іван. Тяжіння до "повноти" : [творчість Степана Процюка] // Сучасна українська література кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. - К. , 2010. - С. 451-455.

Антонишин, Світлана Інфекційний час у маргінальних душах : (Замість післямови до нових книг Степана Процюка) / Світлана Антонишин // Березіль. - 2003. - № 1/2. - С. 177-181. - Содержание: "Серафими і мізантропи" ; "Інфекція".

Баран, Євген. Смертельна відчайдушність канатоходця // Книжковий клуб плюс. - 2007. - № 11. - С. 32-33. - Рец. на кн.: Процюк С. Канатоходці. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2007. - 302 с.

Баран, Євген. Цей "тяжкий" і суперечливий Процюк : Степанові Процюку на ювілей // Українська літературна газета. - 2014. - 15 серп. - С. 17.

Баран Є. Дві рецензії [Текст] : Навколішки до ідеалу: штрихи до поезії Степана Процюка / Баран Є. // Молода нація: Альманах. № 6 1997. - К., 1997. - С. 247-257.

Баранов, Віктор. На канапі у Процюка // Київ. - 2012. - № 11-12. - С. 183-185.

Бірченко, Марія. Гімн любові і життєлюбству в есеї Степана Процюка "Любити і ненавидіти" / М. Бірченко // Дивослово : укр. мова й літ. в навч. закладах : науково-метод. журн. Мін-ва освіти і науки України. - 2011. - № 5. - С. 11-14

Бондар-Терещенко І. Ім'я троянди, або Гамбурзький рахунок Степана Процюка [Текст] / Бондар-Терещенко І. // Кур'єр Кривбасу. - 2002.-N8. - С.168-173.

Боронь, О. "Філологічна" проза Степана Процюка [Текст] / О.Боронь // Слово і час. - 2002. - № 5. - С. 59-61.

Горболіс, Лариса. З Україною... без маски... (за романом С. Процюка "Маски опадають повільно") / Лариса Горболіс // Слово і час. - 2012. - № 8. - С. 104-110. -

Грідіна , Т. А. Кохання - це гойдалка з веселки...: Урок за творами Степана Процюка. 8-й клас / Т. А. Грідіна , Л. П. Думич // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 22/24. - С. 32-38. -

Даниленко, Володимир. На канапі у Процюка / В. Даниленко // Київ. - 2012. - № 11/12. - С. 183-185.
Аннотация: Рецензія Володимира Данилюка на роман Степана Процюка "Руйнування ляльки".

Деркачева, Ольга Сергеевна. Понятие "боль" и связанная с ней образная система в современной украинской лирике [Текст] : (на материале поэзии Степана Процюка) / О. С. Деркачева // Филологические науки. Вопросы теории и практики : Научно-теоретический и прикладной журнал. - 2013. - N 5, ч.2. - С. 56-60.

Куюмурджи, Василина.Місія українського месії // Українська літературна газета. - 2012. - 23 берез. - С. 5. - Рец. на кн.: Процюк, С. Троянда ритуального болю : [роман про Василя Стефаника] / С. Процюк. - К. : Академія, 2010. -184 с. - (Автографи часу). - Рец. на кн.: Процюк, С. Маски опадають повільно : [роман про Володимира Винниченка] / С. Процюк. - К. : Академія, 2011. - 304 с. - (Автографи часу).

Куюмурджи, Василина. Місія українського месії // Українська літературна газета. - 2012. - 6 квіт. - С. 7. - Рец. на кн.: Процюк, С. Троянда ритуального болю : [роман про Василя Стефаника] / С. Процюк. - К. : Академія, 2010. -184 с. - (Автографи часу). - Рец. на кн.: Процюк, С. Маски опадають повільно : [роман про Володимира Винниченка] / С. Процюк. - К. : Академія, 2011. - 304 с. - (Автографи часу). - Закінч. Початок № 6, 2012 .

Максименко, Лілія.Суто чоловіча проза Процюка // Літературна Україна. - 2011. - 28 квіт. - С. 10, 13.

Матюша, Валентина. Творчість Степана Процюка // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2009. - № 17-19. - С. 35-43.

Пастух, Богдан. Ін’єкція проти штучності [Текст] : [рец.] / Б. Пастух // Березіль : літературно-худ. та громадсько-політ. журн. Національної спілки письменників України. - 2011. - № 7/8. - С. 178-183
Рец. на кн. : Процюк Степан. Руйнування ляльки / С. Процюк. - К. : Ярославів вал, 2010. - 280 с.

Пастух, Богдан. У просторі помежів'я // Літературна Україна. - 2008. - 27 листоп. - С. 4. - Рец. на кн.: Процюк С. Канатоходці. - Івано-Франківськ, 2007 .

Пастух, Богдан. Прогулянка по линві // ЛітАкцент. - К. : Темпора, 2008. - Вип. 2. - С. 228-229. - Рец. на кн.: Процюк, С. Канатоходці. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2007.

Пастух, Богдан.Про два романи // Українська літературна газета. - 2014. - 21 листоп. - С. 18-19. - Рец. на кн.: Улицкая, Л. Зеленый шатер : роман в 2 т .- Т. 1 / Л. Улицкая. - Москва : Эксмо, 2011. - 384 с. - Рец. на кн.: Процюк, С. Десятий рядок / С. Процюк. - Київ : Український пріоритет, 2014. - 224 с.

Пастух, Богдан.Про два романи // Українська літературна газета. - 2014. - 5 груд. - С. 18-19. - Рец. на кн.: Улицкая, Л. Зеленый шатер : роман : в 2 т. / Л. Улицкая. - Москва : Эксмо, 2011. - Рец. на кн.: Процюк, С. Десятий рядок / С. Процюк. - Київ : Український пріоритет, 2014. - 224 с. - Закінч. Початок № 23, 2014.

Прокопів, Ю. Християнський меридіан повісті Степана Процюка "Там, де поплутані кольори" [Текст] / Ю.Прокопів // Слово і час. - 2002. - № 5. - С. 62-70.

Процюк, Степан. Степан Процюк: "Коли закінчував роман про Винниченка, він мені приснився" / розмовляла Ольга Квасниця // Українська літературна газета. - 2012. - 27 лип. - С. 1, 8.

Процюк, Степан. Мої герої є значно більшими невротиками, ніж автор / розмовляв Олександр Гаврош // Дзеркало тижня. - 2008. - 8-14 листоп. - С. 12.

Процюк, Степан. Степан Процюк: "Вірю в людський розум і людську душу" [Текст] / [розм. вів Владислав Вишневський] // Літературна Україна. - 2012. - 26 лип., № 28. - С. 15 : іл.

Процюк, Степан. Степан Процюк: "Я не шукав середини..." / розпитував Б. Пастух
// Літературна Україна. - 2010. - 24 черв. - С. 8.

Процюк, Степан."Я би не хотів ставати українським Андре Моруа" / спілкувалася Н. Пасічник // Українська літературна газета. - 2014. - 28 берез. - С. 9.

Родик, Костянтин.Самогон "Стефаник" : класики витримують усе // Україна молода. - 2010. - 8 трав. - С. 10.

Скорина, Людмила. Троянда і біль: історія життя на грані [Текст] : [рецензія] / Л. Скорина // Слово і час. - 2010. - N 9. - С. 107-113
Рец. накн. : Процюк, Степан. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. - К.: ВЦ "Академія", 2010. - 184 с

Слапчук, В. Міф про вченого українця / В.Слапчук // Березіль. - 2002. - № 5/6 . - С. 171-173.

Соловей, Олег. Перед самотнім дзеркалом : рецензия / О. Соловей // Київ. - 2012. - № 6. - С. 174-180.
Рец. на кн. : Процюк С. Тіні з‘являються на світанку : есеїстика / С. Процюк. - . -Луцьк : ПВД "Твердиня", 2011. - 216 с.

Сучасна українська література: Уроки за програмою факультативного курсу для 11-го класу [Текст] // Українська мова та література : Всеукраїнська газета для вчителів. - 2009. - N 17/19. - С. 3-64. - Зміст: Сучасна українська література: Програма факультативного курсу для 10-11 класів ЗНЗ / В. Пахаренко [и др.]. Проза життя Євгенії Кононенко / Н. Желєзняк. Богдан Жолдак. Огляд прозових збірок. Матеріали до уроку / О. Ярмоленко. Сергій Жадан як прозаїк / В. Битько. Іван Андрусяк - поет, прозаїк, перекладач, літературний критик / С. Лис. Творчість Степана Процюка / В. Матюша. "Що таке війна? Я чув і знаю..." "Афганська" поезія Василя Слапчука / А. Линник. Марія Матіос, "По праву сторону твоєї слави" (книга життя і смерті) / Н. Ігнатьєва. Дмитро Білий. Роман "Басаврюк XX" / А. Сокур. Літературний екстрім: Карпа, Пиркало / Я. Голобородько.

Терлецький, Валентин. Як кувати "слов'янське залізо", або Погляд у лабораторію українського Йожефа Менгеле : Спроба ідентифікації роману Степана Процюка "Тотем" [Текст] / В. Терлецький // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. - 2005. - N11. - С. 166-170 .

Харчук, Роксана. Нова LOVE STORY від Степана Процюка із зізнанням у нелюбові до Галичини й любові до психоаналізу [Текст] : літературній огляд / Р. Харчук // Кур'єр Кривбасу. - 2007. - № 206 -207. - С. 347 - 352.
Аннотация: Рецензія на роман Степана Процюка "Тотем".

Харчук, Роксана. Літературні роздуми [] / Р. Харчук // Вітчизна. - 2007. - № 5/6. - С. 146-152 : Іл.
Рец. на : Процюк, Степан. Тотем : Роман / С. Процюк. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2005;
Андрухович, Юрій. Диявол ховається в сирі : Есе / Ю. Андрухович. - К.: "Критика", 2006

Харчук, Р. Б. Степан Процюк - "письменник периферії, зубожілої провінції" [Текст] / Р. Б. Харчук // Сучасна українська проза. Постмодерний період : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р. Б. Харчук. - Київ : Академія , 2008. - С. 97-106.

Харчук, Роксана Борисівна. Степан Процюк - "Письменник периферії, зубожілої провінції" [Текст] / Р. Б. Харчук // Сучасна українська проза. Постмодерний період : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р. Б. Харчук. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Академія, 2011. - С. 97-106

.: Розділ: Література :: 11.03.2015 09.31.12 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ратушняк Люда із міста: Берегово :: Запитання: 36292  
Ратушняк Люда запитує:
помогите ,пожалуйста. раскрыть тему: Поэтика неореализма в ранней прозе Е.И.Замятина("Уездное","Алатырь", "На куличках"). спасибо!!!!!!!!!
Наша відповідь:
Добрый день, Люда!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Безлепкіна О. Мовно-стильові особливості прози Є.Замятіна / О. Безлепкіна // Слово і час. - 2008. - № 3. - С. 91-96.
Бесчетникова С. В. Е.Замятин и наследие модернистской культуры / С. В. Бесчетникова // Язык и культура. — К., 1996. — [Ч. 3]. — С. 174-176.
Давыдова Т. Т. Русский неореализм: идеология, поэтика, творческая эволюция (Е.Замятин, И.Шмелев, М.Пришвин, А.Платонов, М.Булгаков и др.) [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 021500 "Издательское дело и редактирование" / Т. Т. Давыдова. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2006. - 330 с.
Давыдова Т. Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской литературы первой трети XX века : монографія / Т. Давыдова. - М.: Изд-во МГУП, 2000. - 364 с.
Евгений Замятин и культура ХХ века [Текст] : исследования и публикации / сост. М. Ю. Любимова ; науч. ред. Л. С. Гейро ; Российская национальная библиотека. - СПб. : [б.и.], 2002. - 475 с.
Жолковский А. К. Блуждающие сны : из истории рус. модернизма / А. К. Жолковский ; худож. Е. Ененко. - М. : Советский писатель, 1992. - 430 с. - (Слово и культура).
Захарова Е. В. Эстетика русского быта и бытия в прозе Е. И. Замятина : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук : 10.01.01 / Е. В. Захарова ; [Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина]. - Тамбов, 2011. - 26 с. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/estetika-russkogo-byta-i-bytiya-v-proze-ei-zamyatina.
Крутікова Н. Є. Роздуми про «неореалізм» (творчість Є.Замятіна) / Н. Є. Крутікова // Наук. вісн. — Чернівці, 2005. — Гуманітарні науки. — С. 107-112.
Кушнірова Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини XX століття : [монографія] / Т. В. Кушнірова ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава : Шевченко Р.В., 2012. - 351 c.
Лежнев А. В. Повесть Е.И. Замятина "На куличках" : на уроках внеклассного чтения / А. В. Лежнев // Русский язык и литература в учебных заведениях. - 2004.- №6. - С.69-73.
Михайлов О. Гроссмейстер литературы / О. Михайлов // Замятин Е. И. Мы. - М., 1990. - С.5-26.
Мясникова С. В. Проблема социального идеала в философско-литературных произведениях А. А. Богданова, Е. И. Замятина, А. П. Платонова : автореф. дис… канд. филос. наук : 09.00.03. — Екатеринбург, 2006. — 25, [1] с.
Романова Е. И. Возвращенный рай Е.Замятина / Е. И. Романова // Література в контексті культури. — Дніпропетровськ, 2000. — С. 42-53.
Сваровская А. С. Фольклорно-мифологическое начало в повести Е.Замятина «Алатырь» / А. С. Сваровская // Проблемы метода и жанра. — Томск, 1994. — Вып. 18. — С. 282-294.
Степанков Я. В. Черты поэтики экспрессионизма в малой прозе М.Булгакова и Е.Замятина / Я. В. Степанков // Русская литература. Исследования. — К., 2005. — Вып. 7. — С. 254-259.
Тузков С. А. Русская повесть начала XX века: от М.Горького до H.Гумилёва : [материалы произведений М. Горького, В. Брюсова, Е. Замятина и др.] / С. А. Тузков ; Кировоград. гос. пед. ун-т им. В. Винниченко. — Кировоград, 2006. — 163 с.
Тузков С. А. Типология и поэтика русской повести начала XX века : монография/ С. А. Тузков; Кировогр. гос. пед. ун-т им. В.Винниченко. - Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2006. - 292 c.
Фотинова Ю. Ю. Функционирование пространственных репрезентантов в прозе Е. И. Замятина / Ю. Ю. Фотинова // XIV історико-слов’янознавчі читання, присвячені Дню слов’янської писемності і культури «Актуальні проблеми міжслов’янського дискурсу». — Миколаїв, 2010. — С. 43-48.
Хатямова М. А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века [Текст] / М. А. Хатямова. - Москва : Языки славянских культур, 2013. - 328 с. - Режим доступу: http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks273962.

.: Розділ: Література :: 10.03.2015 17.58.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.321847 seconds