Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44193
   


Автор вопроса: Татьяна из города: Донецк :: Вопрос: 31719  
Татьяна спрашивает:
Подскажите, где найти любую информацию или критику для найменших школярів букваря-читанки "Сходинки" та "Лесенка"; для другокласників - читанку "Сходинки-2" Івана Білого
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно!
На жаль, у доступних нам джерелах цієї інформації нам знайти не вдалося.

.: Раздел: Литература :: 24.05.2013 19.41.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Інна из города: Житомир :: Вопрос: 31697  
Інна спрашивает:
Допоможіть будь ласка дібрати матеріал до теми: Лексичне та фразеологічне багатство роману Валерія Шевчука "Житомирська Сага"
Наш ответ:
Доброго дня, Інно!
Деяка інформація знайдеться у наступних джерелах:
1. Гримашевич Г. Побутова лексика в романі В. Шевчука „Стежка в траві. Житомирська сага” (на матеріалі назв одягу та взуття) // http://eprints.zu.edu.ua/5966/1/Галина Гримашевич.pdf
2. Янчук Н. Функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука (на матеріалі роману „Стежка в траві. Житомирська сага”) // http://eprints.zu.edu.ua/5965/1/Наталія Янчук.pdf
3. Боєва Е.В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю Валерія Шевчука (на матеріалі роману "Стежка в траві") // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zzo/2010_13/Boeva.pdf
4. Переломова О. Мовний аспект ідіостилю Валерія Шевчука / О. Переломова // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — 2010. — № 20. — Бібліогр.: 10 назв. // http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31880

.: Раздел: Литература :: 22.05.2013 14.40.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Херсон :: Вопрос: 31656  
Анна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал за темою " Ідейно-художній аналіз роману Івана Білика "Не дратуйте грифонів", зокрема - історична основа роману. Заздалегідь вдячна за допомогу.
Наш ответ:
Шановна Анна! На жаль по даному питанню знайти нічого не вдалося.Але можете продивиться одне посилання:

http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1809.html

.: Раздел: Литература :: 17.05.2013 00.08.12 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Кіровоград :: Вопрос: 31643  
Катерина спрашивает:
Курсова " Тема історичного минулого у творах Нейуя-Левицького "запорожці", Оксани Сенатович "Малий Віз", Антіна Лотоцького "Михайло_семиліток""!!!!!!!! ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
На жаль, у доступних нам джерелах інформації небагато (тільки твори або розробки уроків). Пропонуємо попрацювати із наступними матеріалами:
Вертій, Олексій. Літературна казка і фольклор в 70-90 рр. 19 ст. / Вертій Олексій // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2004.- №43. - С.13-15.
Власенко, Василій Онуфрійович. Художня майстерність І.С.Нечуя-Левицького — К.: Радян. шк., 1969. — 182, [2] с.
Габдрахманова Л. В. Історична проза І. Нечуя-Левицького: жанрово-стильові особливості // Вісник. — Запоріжжя, 2010. — N 2. — С. 41–44.
Головецька, Н. Два уроки з вивчення твору А.Лотоцького "Михайло-семиліток" : 5 клас / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005.- №6. - С.30-33.
Гуцало, Євген. Ми йдемо до свободи / Гуцало, Євген // Нечуй-Левицький І. Запорожці. - К., 1994. - С.5-8.
Добра фея дитячої літератури : до 70-річчя від дня народж. О. П. Сенатович : біобібліогр. довідка / Тернопільська обласна бібліотека для дітей, відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи ; підгот. М. Д. Колопенюк. - Тернопіль : [б. в.], 2011. - 16 с. : портр., ілюстр. - (Наші славетні земляки. Вип. 12).
Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : зб. пр. Всеукр. наук. конф., 25-27 верес. 2008 р. : до 170-річчя з дня народж. І. С. Нечуя-Левицького / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [редкол.: Н. І. Бернадська та ін.]. - Черкаси : [Б. в.], 2008. - 549 с.
Комар, Наталя. Історичні оповідання Антіна Лотоцького / Комар, Наталя // Лотоцький, Антін Львович. Михайло-семиліток. - К. , 2007. - С. 3-8.
Література. Діти. Час, 1985 : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. Вип. 10 / редкол. В. Г. Дончик [та ін.] ; упоряд. В. Я. Неділька. - К. : Веселка, 1985. - 176 с.
Лебедівна, Лариса. Релігійно-містичні мотиви прози Антона Лотоцького та Катрі Гриневичевої / Лебедівна Лариса // Дивослово. - 2005.- №9. - С.62-65. - Бібліогр.: с. 65.
Левицький-Нечуй, Іван. Запорожці : з передм. та поясн. / Іван Левицький-Нечуй. — Львів: Спілкове вид. у Львові; Жовква: з Друк. ОО. Василіян, [1872?] — 40 с. — (Бібліотека літературних перлин; ч. 1).
Мовчан, Р. Розмовляючи з п`ятикласником про літературу та життя [Текст] : як працювати із новеведеними до програми творами (на прикладі розгляду оповідання Оксани Сенатович "Малий віз") / Р. Мовчан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 3. - С. 56-59.
Пашковська Г. В. Нормотворення української мови: роль І. С. Нечуя-Левицького. / Г. В. Пашковська; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених. — К.; Умань: Жовтий, 2011. — 394 с.: табл. — (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень; т. 5).
Подуфалий В. Антін Лотоцький: Життєвий і творчий шлях //Лотоцький А. Княжа слава. - Львів, 1991. - С. 5 - 16.
Побірченко, Наталія. Проблеми виховання підростаючого покоління в педагогічній спадщині Івана Нечуя-Левицького : монографія / Наталія Побірченко. - Умань : [РВЦ "Софія"], 2008. - 183 с.
Походзіло, Микола Ульянович. Іван Нечуй-Левицький — [2-е вид., перероб. і допов.] — К.: Дніпро, 1966. — 126, [2] с. — (Літературний портрет).
Приходько, Інна. Тема України і національної зради у творчості І.Нечуя-Левицького / Приходько Інна // Дивослово. - 2001.- 3. - С.48-54.
Ситченко, А. Борці за долю України : вивчення казки І. Нечуя-Левицького "Запорожці" : 5 клас / А. Ситченко, Н. Огренич // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 7. - С. 30-33. - Бібліогр.: с. 33.
Ситченко, А. Л. Вивчення казки І. Нечуя-Левицького "Запорожці" / А. Л. Ситченко, Н. Огренич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 1. - С. 16-18.
Усі письменники і народна творчість [Текст] : Довідник. - К. : Мастер-Клас, 2007-2008. - 864 с.
Чепіль, Марія Миронівна. Антін Лотоцький - педагог, громадський діяч (1881-1949) : монографія / Марія Чепіль, Надія Дудник ; [за ред. М. М. Чепіль]. - Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2008. - 263 с.
Додатково пропонуємо звернутися до електронних каталогів:
-Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ-http://www.nbuv.gov.ua/
-Національної Парламентської бібліотеки України - http://www.nplu.org/.

.: Раздел: Литература :: 16.05.2013 11.50.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Харків :: Вопрос: 31641  
Марія спрашивает:
Доброго дня)Які книжки допоможуть мені написати курсову з теми "Метафора у романі "Тигролови" Івана Багряного" ( з точки зору мовного аспекту). Дякую)
Наш ответ:
Доброго дня! Ми вже частково давали відповіди на схоже запитання раніше, спробуйте переглянути відповіді №№ 4932, 12302, 12306, 15807. Див. відповідь: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання. Також попрацюйте з наступними джерелами:
Аналіз книги "Тигролови" І. Багряного. – Режим доступу:
http://otherreferats.allbest.ru/literature/00046746_0.html
Аналіз роману І.Багряного «Тигролови». – Режими доступу:
http://www.bestreferat.ru/referat-105971.html
http://knowledge.allbest.ru/literature/3c0b65635b2ad68a4c53a88421316d27_0.html
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики / М. Бахтин. – М., 1975.
Вивчення мови художнього твору на уроці літератури в старших класах (на матеріалі роману "Тигролови" І. Багряного). – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1933.html
Галич О. А. Теорія літератури : підруч. / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильев. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.
Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного. – Режим доступу:
http://referatu.com.ua/referats/7569/171767
Іван Багряний "Тигролови". – Режим доступу: http://otherreferats.allbest.ru/literature/00130426_0.html
Клочек Г. Д. Романи Івана Багряного "Тигролови" і "Сад Гетсиманський" : навч. посіб. / Г. Д. Клочек. – Кіровоград : Степова Еллада, 1998. – 77 с. – (Шкільна версія аналізу твору).
Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. А. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
Пикалюк Р. В. Мовні засоби вираження аксіологічної модальності в романі І. Багряного «Тигролови» / Р. В. Пикалюк // Лінгвістичні дослідження. – Х., 2007. – Вип. 22. – С. 132–135.
Святовець В. Ф. Штрихи до поетики роману «Тигролови» Івана Багряного / В. Ф. Святовець // Київський ун-т. Вісник. Сер. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 1996. – Вип. 4. – С. 75–86.
Утріско О. «Тигролови» Івана Багряного та галицький пригодницький роман
30-х років ХХ століття: проблема актуалізації типологічного зіставлення. – Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/22/Utrisko_Paradyhma-6.pdf
Формування героїчної особистості, характеротворення героя у романі І. Багряного. – Режим доступу: http://rmo-dosvid.at.ua/forum/4-18-1
Функціональні особливості у фразеологізмах Івана Багряного. – Режим доступу: http://delayreferat.ru/news.php?readmore=780
Художественное мастерство И. Багряного в романе «Тигроловы». – Режим доступа: http://soshinenie.ru/xudozhestvennoe-masterstvo-i-bagryanogo-v-romane-tigrolovy/
Художня майстерність І. Багряного в романі «Тигролови». – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=4&bookid=47
Часи української державності і бездержав’я. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/rusaniv/ru12.htm

.: Раздел: Литература :: 16.05.2013 02.23.56 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.323824 seconds