Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45782
   


Автор вопроса: Юля из города: Львів :: Вопрос: 34110  
Юля спрашивает:
ПРивіт) Підкажіть будь ласка літературу для реферату на тему "Драматургія Зрілого Середньовіччя" а також "Новаторство Кретьєна Де Труа в розвитку лицарського роману".Дуже дякую=)
Наш ответ:
Шановна Юля!Продивиться наступні посилання:

1.Кретьен де Труа создатель рыцарского романа http://www.uznaem-kak.ru/kreten-de-trua-sozdatel-rycarskogo-romana/

2.Романы Кретьена де Труа http://revolution.allbest.ru/literature/00256006_0.html

3.Кретьєн де Труа – автор артурівскього роману http://www.br.com.ua/referats/Literatura/21408.htm

4.“Кретьєн де Труа –автор артурівського роману”http://ua.convdocs.org/docs/index-72946.html

5.СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Середньовічний епос http://zarlit.com/zno/19.html

6.Епоха Середньовіччя в літературі http://zl.kiev.ua/upload/Середньов_ччя.pdf

7.http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=1091&titles=драматургія зрілого середньовіччя

.: Раздел: Литература :: 31.03.2014 23.53.17 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: віктор из города: херсон :: Вопрос: 34096  
віктор спрашивает:
скільки поезій написав Шевченко російською мовою? Які саме?
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

Вільчинська Т., Мовні аспекти творчості Т. Шевченка. – Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...

Кирилюк З. Російські повісті Т.Шевченка (до історії створення). – Режим доступу: http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=583&Itemid=39

КОМЕНТАРІ. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev312.htm

Літературна творчість. – Режим доступу: http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=65

Повести ТГ Шевченко написаны на русском языке . – Режим доступа: http://librarystudent.ru/lit122.html

ПОВІСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА НАПИСАНІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ. – Режим доступу: http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit122.html

Російські твори. – Режим доступу: http://www.t-shevchenko.name/uk/Studies/Zajcev/1838-43/RussianWorks.html

ТВОРИ Т.Г. ШЕВЧЕНКА НАПИСАНІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ. – Режим доступу:
http://refbest.ru/wievjob.php?id=3573

.: Раздел: Литература :: 31.03.2014 07.13.30 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Ужгород :: Вопрос: 34092  
Тетяна спрашивает:
Добрий день! Дорога довідко, я пишу дипломну роботу по творчості Лесі Українки. Якщо можеш підскажи , де можна знайти відповідь на таке : "Цикл "Кримські спогади" як приклад мариністичної поезії ДЯкую
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вишняк, Михайло. Кримський поетичний «текст» Лесі Українки: крізь призму жанру. // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки. — Сімф., 2008. — С. 24-41.
Вишняк М. Я. ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА КРИМСЬКОЇЛІРИКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63). №1 Ч.2. – 2011. - С. 178 –190.- http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2011/uch_24_12fn/028.pdf
Гуменюк В. Шлях до "Одержимої". Творче становлення Лесі Українки - драматурга / В. Гуменюк. - Сімф. : Таврія, 2002. - 231 c.
Дзюба, Іван. У світі думки Лесі Українки / Дзюба, Іван ; Волинський державний університет. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського державного університету, 2006. - 40 с.
Жанрово-стильові аспекти творчості Лесі Українки [Текст] : зб. наук. пр. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [наук. ред. В. І. Гуменюк]. - Сімф. : Світ, 2010. - 159 с.
Кармазіна, Марія Степанівна. Леся Українка / Кармазіна, Марія Степанівна. - К. : Альтернативи, 2003. - 415 с. : фотогр. - (Особистість і доба).
Костенко, Анатоль. Леся Українка / Костенко, Анатолій Ілліч ; Упоряд. В.П.Сичевський. - К. : А.С.К., 2006. - 511 : 16 окр. арк. фотогр. - (Життя видатних людей).
Кочерга, Світлана. Іфігенія в Тавріді: Сторінки кримського літопису Лесі Українки [Текст] / С. Кочерга. - Сімферополь : Кримське навч.- педагог. держ. вид-во, 1998. - 112 с.
Кочерга, Світлана Олексіївна. Інтелектуальна парадигма культурософії Лесі Українки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кочерга, Світлана Олексіївна ; Волинський національний університет. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету, 2010. - 174 с. : портр. - (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 5 / Волинський національний університет ; упоряд. Н. Г. Сташенко. - Луцьк : Волинський національний університет, 2009. - 618 с.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4, кн. 1 / ред.: М. Жулинський; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки, НДІ Л.Українки, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Луцьк : Вежа, 2007. - 556 c.
Міщенко, Леоніл Іванович. Леся Українка : Посіб. для вчителів / Міщенко, Леоніл Іванович. - К. : Радянська школа, 1986. - 303 с.
Мороз, Мирослав Олександрович. Літопис життя та творчості Лесі Українки / Мороз, Мирослав Олександрович. - К. : Наукова думка, 1992. - 631 с.
Огнєва, Олена Дмитрівна. Східні стежини Лесі Українки : (ст. та матеріали) / Огнєва, Олена Дмитрівна ; Інститут сходознавства, Волинський краєзнавчий музей. - Луцьк : Волинська книга, 2007. - 234 с.
Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка / Т. Панасенко. — Х. : Фоліо, 2013. — 122, [1] с. — (Програма ”Українська книга”).
Присяжнюк О. Кримська поезія Лесі Українки / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2011. - Вип. 198. - С. 51-55.
Присяжнюк О. Ліричний цикл "Хвиля" Лесі Українки: естетика слова в гуманістично-соціальній проблематиці / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2010. - Вип. 178. - С. 46-51.
Присяжнюк О. Художньо-філософські особливості поезії Лесі Українки / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2011. - Вип. 208. - С. 60-63.
Степанишин, Борис Ількович. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі : Метод. трилогія: Метод. посіб. для вчителів / Степанишин, Борис Ількович. - К. : Проза, 1999. - 383 с.
Якубський, Борис Васильович. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали : зб. ст. / Якубський, Борис Васильович ; Волинський національний університет ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; упоряд. та комент. А. В. Радько ; вступ. сл. Л. І. Скупейко. - Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. - 471 с.
Якубчак Н. В. Кримські перегуки: подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича / Н. В. Якубчак // Магістеріум. - 2007. - Вип. 29. - С. 97-100.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17761/01-Vyshniak.pdf?sequence=1
http://cidct.info/uk/studii/4/9.html
http://eprints.zu.edu.ua/7188/1/Галина Левченко ПОЕТИКА ВОДЯНОЇ СТИХІЇ У ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ_ ПСИХО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.pdf

.: Раздел: Литература :: 30.03.2014 18.23.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: місто Запоріжжя :: Вопрос: 34065  
Аліна спрашивает:
Шановні співробітники сайту, прошу вас допомогти підібрати літературу до курсової роботи з теми: "Оніричний дискурс прози Юрія Іздрика на прикладі прозового твору "Воццек". Щиро дякую за вашу допомогу=)
Наш ответ:
Доброго дня, Аліно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бетко, І. На шляхах духовної інтеграції : глибиннопсихологічні, релігійно-філософські та ритуально-міфологічні мотиви в українській постмодерній прозі / Ірина Бетко. - Olsztynie : Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, [2010]. - 264 с.
Білозуб А. І. Інтертекстуальність у художньому постмодерному дискурсі / А. І. Білозуб // Лінгв. студії. - 2011. - Вип. 23. - С. 120-124.
Бондар-Терещенко І. Правила поведінки уві сні [Текст] : про один "роман для літературних гурманів" (Іздрик "Воццек") / І. Бондар-Терещенко // Кур'єр Кривбасу. - 1998.-N10. - С.162-165.
Гребенюк Т. В. Специфіка події в абсурдистському наративі сучасної української прози / Т. В. Гребенюк // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. - 2012. - Вип. 2. - С. 4-10.
Констанкевич, Ірина Мирославівна. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Волинський національний університет імені Лесі Українки. - Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. - 327 с. - (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).
Матвієнко, Ганна Ігорівна. Романна творчість Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, Т. Прохаська в онтологічному аспекті [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Матвієнко Ганна Ігорівна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2011. - 20 с.
Матвієнко Г. І. Нівеляція культу смерті у постмодерністському тексті (на прикладі романів Ю. Іздрика та І. Прохаська) / Г. І. Матвієнко // Гуманіт. науки. - 2012. - № 1. - С. 134-139.
Мариніч, Н. В. Різома як нелінійна модель у художньому світі сучасних письменників (Юрій Іздрик та Іен Мак’юен). // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Лінгвістика і літературознавство. — С. 434-441
Михед, О. "Таке" Іздрика як "Все" Пєлєвіна / Олександр Михед // ЛітАкцент : альманах : сучасна література в колі твого читання ; вип. 2 (4). - К.: Темпора, 2010. - С. 5-604.
Павлишин М. «Воццек» Іздрика // Сучасність. – 1998.– № 9. – С. 101–113.
Поліщук О.Б. Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки XX ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.Б. Поліщук ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04pobprs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Поліщук О. Б. Автор і персонаж в українській новітній прозі : монографія / О. Б. Поліщук; ред.: Р. В. Мовчан; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2008. - 176 c.
Харчук, Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період : навчальний посібник для ВНЗ / Р.Б. Харчук. - Київ : Академія, 2011. - 248 с.
Харчук, Р. Стильові особливості прози "станіславського феномену": Ю.Андруховича, Ю.Іздрика, Т.Прохаська / Роксана Харчук // Бібліотечка "Дивослова". - 2007. - № 7. - С. 2-31.
Харчук Р. Юрій Іздрик – писання як «акт психотерапії» // Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К.: Вид центр «Академія». – С. 154–168.
Хопта, Світлана. Рефлективні діалоги адитивної особистості в дискурсі Юрія Іздрика : (на матеріалі романів "Воццек" та "Подвійний Леон") / С. Хопта // Слово і час. -2009. - N 11. - С.38-45.
Шевченко, Анна. Вивчаємо роман Ю. Іздрика „Воццек” [Текст] : 11 кл. / А. Шевченко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 10. - С. 23-27.
http://vk.com/doc69463997_158090681?hash=fdcdf910029501821a&dl=28aabb49a7217e1962

.: Раздел: Литература :: 27.03.2014 19.08.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Ужгород :: Вопрос: 34057  
Оля спрашивает:
ДОБРОГО РАНКУ. Будь ласка. допоможіть знайти матеріали до дипломної роботи на тему. Проблема національного характеру у творчості Квітки-Основяненка. повісті Маруся та Конотопська відьма.Наперед дякую. Прошу вибачення за виставлені розділові знаки у надрукованому тексті
Наш ответ:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бибик С. "Щира любов не приглядається..." (національні стереотипи кохання у повістях Г.Квітки-Основ'яненка) / С. Бибик // Культура слова. - 2002. - Вип. 61. - С. 3-7.
Борзенко О. Становлення нової української літератури в аспекті національної ментальності та біографізму (І.Котляревський, П.Гулак-Артемовський, Г.Квітка- Основ'яненко): автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Олександр Іванович Борзенко ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — 33 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07boiako.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Буткова, Г. Іменники із значенням суб’єктивної оцінки у повісті Квітки-Основ’яненка «Маруся». // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ, 1995. — С. 33-34.
Буторіна Н. Національні мотиви у творчості Григорія Квітки-Основ'яненка / Н. Буторіна // Слово і час. - 2005. - № 6. - С. 76-79.
Вербицька, Є. Г. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко : (життя і творчість) / Є. Г. Вербицька. — Х. : Вид-во Харк. ун-ту, 1968. — 153, [2] с.
Вивчення біографії письменника в школі : конспекти нестандарт. уроків : Г.Квітка-Основ’яненко, М.Коцюбинський, М.Хвильовий та ін. / [упоряд., передм. Овдійчук Л.М.]. — Т. : Підручники і посібники, 2007. — 95 с.
Вільна, Ярослава Володимирівна. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г.Квітки-Основ’яненка / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К. : Альтерпрес, 2005. — 297, [1] с.
Вільна, Ярослава Володимирівна. Історико-літературний контекст творчості Г. Квітки-Основ’яненка : навч. посіб. / Ярослава Вільна. — К. : Логос, 2010. — 202 с.
Вільна, Ярослава Володимирівна. Ідейно-естетичний феномен творчості Г.Квітки-Основ’яненка: герменевтичний аспект : Автореф. дис… д-ра філол. наук : 10.01.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 39 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06vyvoga.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Вільна, Я. В. Концепція розвитку національної літератури в доробку Г. Квітки-Основ’яненка. // Літературознавчі студії. — К., 2004. — Вип. 11. — С. 435-438.
Гончар, О. Фольклоризм «Конотопської відьми» Григорія Квітки-Основ’яненка і розкриття внутрішніх причин падіння української державності. // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків. — К., 2002. — С. 258-260.
Гончар, О. І. Григорій Квітка-Основ’яненко : Життя і творчість / [Відп. ред. С.Д.Зубков]. — К. : Наук. думка, 1969. — 362, [3] с.
Домаранський, О. Українська ментальність у художньому осягненні Г.Квітки-Основ’яненка : (На матеріалі повісті «Маруся»). // Наукові записки кафедри української літератури. — Кіровоград, 1995. — Вип. 1. — С. 23-34.
Калита, Н. Нація і мова у системі поглядів Г.Квітки-Основ’яненка. // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Львів, 2000. — Вип. 7. — С. 182-187.
Кормич, Н. В. Духовність героїні повісті Г.Ф.Квітки-Основ’яненка «Маруся». // Літературознавство, «Просвіта» і духовний ідеал українця. — Кривий Ріг, 1994. — С. 63-64.
Лаврієнко Т.Я. Морально-етичні концепти в творах Г.Ф.Квітки-Основ'яненка та американській літературі кінця XVIII - середині XIX століття: типологічні відповідності: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Т.Я. Лаврієнко ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2009. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ltystv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Самохвал, В. А. Квітка-Основ'яненко. "Конотопська відьма" / В. А. Самохвал // Все для вчителя. - 2012. - № 17-18. - С. 168-170.
Ткачук, М. Художній світ повістей «Конотопська відьма», «Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка. // Наук. зап. — Тернопіль, 2007. — Вип. 1 (21). — С. 131-150.
Ушкалов, Леонід Володимирович. Григорій Квітка-Основ’яненко / Леонід Ушкалов. — К. : Техніка, 2012. — 119, [1] с. — (Серія ”Знамениті українці”)
Ушкалов, Леонід Володимирович. Григорій Квітка-Основ’яненко / Леонід Ушлаков. — К. : Техніка, 2012. — 119, [1] с.
Ушкалов, Леонід Володимирович. Він написав "Марусю" / Ушкалов, Леонід Володимирович // Квітка-Основ'яненко, Григорій Федорович. Українські повісті. - Х. , 2003. - С. 3-22.
Ятищук, Оксана Василівна. Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко в духовній історії України : монографія / Оксана Ятищук.— Вид. 2-е, допов., переробл. — Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. — 178 с.
Ятищук О.В. Побут та звичаї українського народу в творчості Г.Ф.Квітки-Основ'яненка: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / О.В. Ятищук ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Л., 2009. — 18 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09yovtko.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України (Київ). – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Національна бібліотека України для дітей. - Режим доступу: http://chl.kiev.ua/

.: Раздел: Литература :: 26.03.2014 21.57.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.781186 seconds