Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45378
   


Автор вопроса: Ірина из города: Болград :: Вопрос: 32468  
Ірина спрашивает:
Буду вдячна, якщо допоможете знайти матеріал в електронному вигляді за темою "Символи птахів в українській літературі і фольклорі". Заздалегідь вдячна
Наш ответ:
Доброго дня! Попрацюйте із наступними джерелами:
Ануфрієв О. Своєрідність образно-символічної поетики української народної культури. – Режим доступу: http://www.ird.npu.edu.ua/files/anyfriev.pdf Бойко В. М. Слово птах в українській мові. – Режим доступу:
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine31-8.pdf
Гура А. Символика животных в славянской народной традиции. Птицы. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gura/03.php
Зайцева Т. А. Орнітоніми у складі антропонімів (на матеріалі прізвищ Бузько-Інгульського межиріччя). – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Philologia/52150.doc.htm
Кирилюк О. С. Фольклоризми в ліриці Максима Рильського. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lits/2012_34/110_116.pdf
Комариця М. Християнсько-міфологічна інтерпретація символу крила в українській поезії. – Режим доступу: http://nte.etnolog.org.ua/zmist/2004/N6/Art09.htm
Культи тварини, птахи. – Режим доступу: http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1158&Itemid=30&limit=1&limitstart=12
Лаврусенко М. Фольклор і міфологія як джерело знань про дохристиянське буття України в романі-есе Валерія Шевчука «Мисленне древо». – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_94/statti/29.pdf
Лебеденко Ю. М. Використання символів­орнітонімів у мовній картині світу поетів­романтиків. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_lingv/2011_32/2_Lebedenko.pdf
Лелека. – Режим доступу: http://aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=23
Логвіненко Н. Вивчення фольклорних джерел ранніх творів Павла Тичини. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1903.html
Малиновська А. В. Лексико-семантичне поле «Птахи» у поетичному світі А. Малишка. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2010_901/content/malynovska.pdf
Мільошин Ю. Символіка в українській міфології. – Режим доступу: http://museum.lviv.net/pesi-ua/block/cultural.php
Микитів Г. В. Художньо-образна парадигма символів в українських козацьких піснях. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/mykytiv.pdf
Науменко Н. Поетика українських народних замовлянь¬¬ у сучасній художній творчості¬
(на матеріалі збірки В. Голобородька¬ «Політ на журавлі»). – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2913/3/5933.pdf
Основні світоглядні системи українського фольклору. – Режим доступу: http://www.e-reading.biz/chapter.php/1006554/12/Lanovik_-_Ukrainska_usna_narodna_tvorchist.html
Пономаренко О. Б. Національний міфосвіт поезії Б.-І.Антонича: аспект художнього образу-символу. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/172891
Прус Л. В. «Пташина символіка людського життя» в ліриці В. Голобородька (на матеріалі поезії «Дала мені мати серце…»). – Режим доступу:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http://masters.kubg.edu.ua/index.php/gi/article/download/85/109&ei=smVnUvXxIYmQtAbgzoGACA&usg=AFQjCNFknq-60cfvvAuRBl9GXuXZAKvVhQ&sig2=sIzh5wUocpnXxkOUGu6sZg
T. Шевченко – реформатор української літературної мови. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/rusaniv/ru08.htm
Тварини та птахи. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/kulturologiya/tvarini_ptahi
Тваринні символи // Символіка українців. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Символіка_українців
Українські легенди та перекази про диких птахів. – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-180671.html
Чернышева Е. В. Образы птицы и коня в крымскотатарском и украинском песенном творчестве. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/152/knp152_65-72.pdf
Філософські виміри прози Валерія Шевчука. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=96
Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4187&start=7
Фольклорно-міфологічні джерела образності Валерія Шевчука (на матеріалі роману - балади "Дім на горі"). – Режим доступу: http://referaty.com.ua/ukr/details/1161/

.: Раздел: Литература :: 22.10.2013 21.03.35 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Алла из города: Запоріжжя :: Вопрос: 32457  
Алла спрашивает:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть із літературою за темою: "Іронія як структуротворчий і світоглядний принцип в романі П. Загребельного "Левине серце". Дуже велике дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Алло!
На жаль, інформації за темою запиту дуже мало. Дещо про роман П. Загребельного "Левине серце" знайдеться тут:
Высоцкая, Наталья. В дороге и дома : Заметки о герое-современнике в укр. прозе послед. лет / Высоцкая Наталья // В мире книг. - 1981.- 11. - С.52-53.
Загребельный, Михаил Павлович. Павло Загребельный / М. Загребельный. — Х.: Фолио, 2011. — 117, [2] с. — (Знаменитые украинцы).
Павло Загребельний у спогадах сучасників [Текст] / ред.-упоряд. Х. Мельничук, Б. Мельничук. - Т. : Лілея, 1998. - 158 с.
Слабошпицький, Михайло. За гамбурзьким рахунком : Читацькі маргіналії та варіації на тему П.Загребельного / Слабошпицький, Михайло. - К. : Ярославів Вал, 2004. - 222 с.
Слабошпицький, Михайло. Інший Загребельний : До 80-річчя Павла Загребельного / Слабошпицький, Михайло / Дивослово. - 2004.- №8. - С.66-68.
Спогади про Павла Загребельного / [упоряд.: М. Ф. Слобошпицький] — Х.: Фоліо, 2010. — 247, [2] с.
Сторінки історії. Павло Загребельний / Авт.-упоряд. І.С.Попова, Н.П.Олійник; А.І.Рудинська; Худож. ред. В.В.Якименко. - Дніпропетровськ : Пороги, 2005. - 196 с.
Фащенко, Василь Васильович. Павло Загребельний : Нарис творчості / Фащенко, Василь Васильович ; Худож. Б.Л.Квашньов. - К. : Дніпро, 1984. - 207 с. : іл. - (Літературний портрет).
В. І. МІНАСЯН. РОЗМОВНА ЛЕКСИКА І ЕКСПРЕСІЯ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ РОМАНУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЛЕВИНЕ СЕРЦЕ»- http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine28-4.pdf.
Федотенко О.В. ДИТЯЧИЙ СВІТ В УКРАЇНСЬКОМУ "ХИМЕРНОМУ" РОМАНІ- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apsf_lil/2009_20/Fedotenko.pdf

.: Раздел: Литература :: 22.10.2013 09.15.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юліана из города: Київ :: Вопрос: 32422  
Юліана спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Природні та штучні комунікаційні канали". Дякую!
Наш ответ:
На Ваш запит пропонуємо:
Древо коммуникационных каналов - Библиотека Полка букиниста
.-Режим доступу:http://polbu.ru/sokolov_communi/ch24_all.html?
Інтернет в якості нового каналу комунікації взагал
.-Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua›Портал Наукова періодика›…_25/Gileya25/P10_doc.pdf
Інформаційно-комунікаційні канали. Функції мови і мовлення
studentbooks.com.ua›content/view/1028/42/1/4/ копия
Канал коммуникации | Новая Идеология: как делают выборы в ...
.-Режим доступу:http://newideology.ru › Предвыборный словарь
Лекція № Тема : Комунікаційні канали
.-Режим доступу:http:// skaz.com.ua›geograf/2682/index.html
Основы эффективной коммуникации - Ораторики
.-Режим доступу:http:// www.oratorica.ru/news/articles/osnovy_effektivnoy_kommunikacii?
Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. Глава 4
.-Режим доступу:http://www.evartist.narod.ru/text16/076.htm?
Социальні канали комунікації
.-Режим доступу:http://gpntb.ru›win/ntb/ntb2001/6/f06_01.htm
Ф.И. Шарков Основы теории коммуникации
.-Режим доступу:http://iub.at.ua/_ld/0/61_.__.pdf?

.: Раздел: Литература :: 18.10.2013 16.31.06 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Київ :: Вопрос: 32420  
Марина спрашивает:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по темі:"Документні потоки, масиви, ресурси властивості, параметри, функції, спільні та відмінні риси".Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня!
Радимо скористатись наступними матеріалами:
Соляник А.А. Документні потоки та масиви
http://nashaucheba.ru/v39690/соляник_а.а._документні_потоки_та_масиви
Теорія документно-інформаційних потоків
http://www.coolreferat.com/Теорія_документно-інформаційних_потоків
Документі потоки та масиви
http://pidruchniki.ws/1766121451370/dokumentoznavstvo/dokumenti_potoki_masivi
Документний потік з проблем галузі як основа інформаційної діяльності
http://www.0qm.ru/buxgalterskij-uchet-i-audit/dokumentnij-potik-z-problem-galuzi-yak-osnova.html
Теорія документно-інформаційних потоків
http://xreferat.ru/60/4085-1-teor-ya-dokumentno-nformac-iynih-potok-v.html
Основи структурування документних потоків та масивів
http://vidminno.com/text-56047-1.html
Документні масиви та потоки у Івано – Франківському міському центрі зайнятості.
http://www.br.com.ua/kurs/Dilovodstvo/62953-5.html
Документні потоки та масиви як складові документної комунікації
http://ua.convdocs.org/docs/index-204764.html
Документні потоки та масиви
http://library.nung.edu.ua/dokumentnii-potoki-ta-masivi.html
Відбір генералізаційних документниїх потоків та масивів в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ
http://www.br.com.ua/diplom/Other/126999-4.html

.: Раздел: Литература :: 18.10.2013 14.38.12 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 32395  
Оля спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти наступні тексти Левка Боровиковського: "Гайдамаки", "Учитель". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго! На жаль, ми не змогли знайти даних творів в електронному варіанті. Зверніться, будь. ласка, до наступного посилання:
http://elbook.net/?option=books&item=show&bid=165

.: Раздел: Литература :: 16.10.2013 18.40.40 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.846512 seconds