Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44823
   


Автор вопроса: Тетяна из города: Генічеськ :: Вопрос: 30136  
Тетяна спрашивает:
Дякую вам за вашу кропітку працю! рошу допомогти матеріали за наступним питанням "Міфопоетичний світ прози О.Довженко". Особливо потрібні інтернет - ресурси, так як в місцевій бібліотеці зовсім немає потрібного матеріалу.
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Tik/2005_40/13_brjuhovetska_l.pdf
http://www.diplomservis.com/load/diplomy/neomifologichni_elementi_ta_nacionalnij_kharakter_v_kinopovistjakh_o_dovzhenka_ukrajina_v_ogni_ta_zacharovana_desna/72-1-0-26309
http://tel-vm.ru/index.php?rft=20020
Концепція життєтворчості в естетиці та поетиці Олександра Довженка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.І. Іванова ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1999. — 17 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99inipod.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Художня своєрідність п'єс О.Довженка, М.Куліша та Ю.Яновського про деформацію ментальності українського селянства: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А.Ф. Шаргородська ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04safmus.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://referatus.com.ua/kultura-kulturologiya-etika-estetika/neomifologichni-elementi-ta-nacionalniy-harakter-v/
http://www.refmaniya.org.ua/l-teratura/diplomna-robota-vo-nna-proza-oleksandra-petrovicha-dovzhenka
https://ukrajinciberlinu.wordpress.com/2009/09/20/довженко-проживаючи-в-берліні-активн/
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/pdf/predavanja/Ukrajinska knjizevnost IV predavanja.pdf
http://12-balov.ru/index/“video/index.php?rf=20020

.: Раздел: Литература :: 16.01.2013 13.36.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 30132  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти увесь можливий матеріал про повість Олеся Гончара "Бригантина" (хто досліджував і в яких аспектах разглядалася). Мене цікавлять рецензії, статті, монографії, автореферати / дисертації і т.ін. Дуже дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію:
Авксентьєва Г. Композиція та архітектоніка повісті О. Гончара «Бригантина» / Г. Авксентьєва, О. Колун // Історико-літературний журнал : зб. наук. пр. – Одесса, 2009. – № 16. – С. 86–93.
Біла І. В. Пейзаж та інтер'єр у повісті О. Гончара «Бригантина» / І. В. Біла, Г. А. Коцюбовська // Матеріали студентської наукової конференції (квіт., 2003) / ДНУ, ф-т укр. філол. та мистецтвознав. – Д., 2003. – С. 223–226.
Біла І. В. Система образів у повісті «Бригантина» Олеся Гончара / І. В. Біла, О. В. Вильчук // Матеріали студентської наукової конференції (квіт., 2004).– Д., 2004. – С. 213–217.
Бондаренко Г. І. Проблема єдності національного і загальнолюдського, духовності народу та людської особистості в повісті Олеся Гончара «Бригантина» / Г. І. Бондаренко, Р. Ф. Суровцева // Олесь Гончар і шістдесятництво : матер. Всеукр. наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня народж. Олеся Гончара. – Д., 1998. – С. 63–65.
«Бригантина». – Режим доступа: http://krai.lib.kherson.ua/ru–gonchar–2–2.htm
Братан М. У світі праці і краси / М. Братан // Наддніпрян. правда. – 1973. – 6 берез.
Брюховецька Л. І. Поетична хвиля українського кіно / Л. І. Брюховецька. – К. : Мистецтво, 1989. – 176 с.
Будугай О. Діалог пригодницько-шкільної повісті 1960-1980-х років для дітей з педагогікою. – Режим доступу: http://zounb.zp.ua/node/1390
Галацька В. Л. Емоційно-експресивні засоби вираження естетичної категорії драматичного в повісті О. Гончара «Бригантина». – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tkht/2008_8/24.html
Геніальний майстер слова Олесь Гончар : бібліогр. покаж. / уклад. О. М. Львович. – К., 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://ocls.kyivlibs.org.ua/cbs/rozrobki/gonchar.doc.
Голобородько Н. Відкриття дитячих душ / Н. Голобородько // Ленін. прапор. – 1973. – 14 квіт.
Кагарлицький М. У боротьбі за людину / М. Кагарлицький // Жовтень. – 1973.– № 9. – С.131–133.
Ленець К. В. Експресивний словотвір (на матеріалі повісті О. Гончара «Бригантина»). – Режим доступу: http://www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine10-3.pdf
Машинский С. Возвращение Порфира Кульбаки / С. Машинский // Лит. газ. – 1973. – 13 июня.
Олесь Гончар. «Бригантина» : урок з укр. л-ри : 8 кл. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/lesson/8klas/53.html
Оскоцкий В. Реализм и романтика / В. Оскоцкий //Радуга. – 1975.– № 3.– С. 144–174.
Оскоцкий В. Счастливый путь тебе, Порфир Кульбака! / В. Оскоцкий // Лит. Россия. – 1974. – 18 окт.
Полохова Н. В. Особливості відтворення психології характерів у прозі О. Гончара та Є. Гуцала 60-70-х років XX ст. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tkht/2008_8/20.html
«Розкриєшся своєю справжністю» : екранізація творів. – Режим доступу: http://krai.lib.kherson.ua/gonchar-6.htm
Рудик Н. Т. Бригантина людяності: : урок читання за повістю «Бригантина» / Н. Т. Рудик // Укр. мова і літ. в шк. – 1980. – № 1. – С. 44–52.
Семергей Н. Проблеми школи і виховання в повісті О. Гончара "Бригантина" / Н. Семергей // Зб. наук. праць Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Серія "Філологічні науки". – Полтава, 2000. – Вип. 4/5. – С. 27–34.

.: Раздел: Литература :: 16.01.2013 07.13.19 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 30118  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал про структуру заголовкового комплексу(заголовку, назви) в літературних текстах(усі можливі класифікації, співвіднесеність назви - епіграфу - тексту,особливості дослідження назви творів, специфіка історичних змін в цьому ракурсі і т.д.). Мене зацікавить уся можлива інформація. Дуже дякую!
Наш ответ:
Олю, добрий день! По вашому запиту підбрано такі матеріали:

Вуколова В.А. Заглавие художественного текста как актуализатор важнейших текстовых категорий // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. Серія “Філологія”. Випуск 5. Том І, ч. 1: Філософія мови і культури. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – С. 67-72.

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Навч. посібник. – Львів: АІС, 2000. – 180 с.

Кусова-Чухо С. Ловля на жывца // Журналистика и медиарынок. – 2004. – № 9. – С. 24.

Ламзина А.В. Заглавие / А.В. Ламзина // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 94–107;

Ламзина А.В. Рама произведения / А.В. Ламзина // Литературная энциклопедия терминов
и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. – М.: ИНТЕЛВАК, 2001. – Стлб. 848–853.

Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для вузов. – М.: спект-пресс, 2000. – 117 с.

Олійник М. Заголовкотворення: проблеми і перспективи // Медіа критика, 2006. – 12. – С. 41–43.

Серажим К.С. Заголовковий комплекс і рубрикація у тексті // Серажим К.С. Текстознавство : підручник / К. С. Серажим. – К., 2008. – С.431-440.

Скоробагатько В. Комикс вместо заголовка//Журналист. – 2004, № 1. – С. 73.

Тертичний А.А. Заголовок – слово главное// Журналист. – 2004, №1. – С. 80.

Челецька, М. М. Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів) : монографія / М. М. Челецька ; відп. ред. М. З. Легкий.- Л.: Простір-М, 2007.- 303 с.

Шевченко В. Заголовковий комплекс сучасної молодіжної газети – важдливий засіб її змістового спрямування //Стиль і текст. – К..: Інститут журналістики, 2001. – Вип.2. – С. 197-207.

Шостак М.И. Журналист и его произведение: практическое пособие. – М.: ТОО „Гендальф”, 1998. – 96 с.

* * *
Бессараб А.О. ЗАУВАГИ РЕДАКТОРА ЩОДО НАЗВ ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2011_4/files/SC411_25.pdf

Вуколова В.А.ЕКСПРЕСИВИ ЯК СИГНАЛИ ПІДТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ :
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
http://disser.com.ua/contents/3572.html

Единство произведения. Рамка (эстетический аспект анализа)
http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/docs/3/articles/1/1

Заголовковий комплекс на сторінках газети "Запорізька Правда"
http://revolution.allbest.ru/journalism/00142659_0.html

Кудря Надія Борисівна. "Поетика прози Аркадія Любченка: структурно-семантичний аспект" : Дис... канд. наук: 10.01.01 - 2008.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/344430.html

МітчукО. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ ЗАГОЛОВКОВОГО КОМПЛЕКСУ ГАЗЕТИ НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ „ВІЛЬНЕ СЛОВО”)
http://www.lnu.edu.ua/faculty/jur/vypusk7/n9-2/tele-and_radio_journalism-9-2-43.pdf

Нагорняк М. Основні чинники ефективності заголовкового комплексу хронікального повідомлення (на матеріалах інформаційних передач першої програми Національної радіокомпанії України) http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dialog/2010_11/articles/09.pdf

Нагорняк М.В. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОЛОВКОВОГО КОМПЛЕКСУ ХРОНІКАЛЬНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2010_3/files/SC310_09.pdf

Смородина П.В.Название как кодовая единица художественного текста
http://www.vestnik-mgou.ru/mag/2009/ling/2/st21.pdf

Сохань Г.С.Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка,
http://www.dissertation.com.ua/node/667232

Пути формирования газетного заголовка
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0b65625a2ac78a4c43a89421306d37_0.html

Раевская Е. Главное – в заглавии
http://www.ng.ru/science/2005-05-25/13_zaglavie.html

Різновиди заголовків та основні вимоги до них
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0b65625b2ac78a4d43b89521316d27_0.html

Рубрикация. Классификация заголовков
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65625a3ad78a4c43a89521306d27_0.html

Способы привлечения внимания читателей в газетных заголовках
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65635a2bd68b4d43b88421206d37_0.html

Федорова Т. Роль заголовочного комплекса в изучении художественных произведений
http://ipk.68edu.ru/consult/gsed/429-rus-yaz-i-lit.html

Филат Т.В. Поэтика заглави й прозы И. Шмелева (своеобразие семантики и структуры)
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_fn/2011_1/16.pdf

Фильчук Т. Ф.Аттракционная природа заголовков и заголовочных комплексов публицистического дискурса
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2011_963/content/filchuk.pdf

Челецька М.М. Принципи формування заголовкової термінологічної парадигми у сучасному літературознавстві
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=2783

Шевченко В. Заголовкиовий комплекс журналу як комунікативна система ЗМІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzizh/2010_38/Shevchen.pdf

Языково-стилистические особенности заголовков в газете
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65635a3bd68a4c53b88521206d37_0.html

.: Раздел: Литература :: 15.01.2013 09.19.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Носівка :: Вопрос: 30108  
Олена спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи з методики викладання української літератури на тему: "Методика вивчення стилю письменника у старших класах загальноосвітньої школи". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію:
Вивчення мови художнього твору. Методичні проблеми вивчення стилю письменника. – Режим доступу: http://lib.znate.ru/docs/index-106823.html?page=12
Вивчення мови художнього твору. – Режим доступу:
http://skripnikmarina.ucoz.ua/news/vivchennja_movi_khudozhnogo_tvoru/2012-05-16-61
Вивчення стилістики сучасної української мови в школі. – Режим доступу: http://zarosvita.rv.ua/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=24&Itemid=43.
Данильченко І. Організація діалогічної взаємодії на уроках української літератури в старших класах (на прикладі роману В. Шевчука «Дім на горі»). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vg/2010_20/39_20.pdf.
Лаврусевич Н. О. Особливості викладання української новелістики 20-30-х років ХХ століття в старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. / Н. О. Лаврусевич ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2000. – 16 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/4967.html
Логвіненко Н. М. Вивчення фольклорних джерел творчості українських письменників
на уроках української літератури в 10-11 класах. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351676.html
Методика аналізу художнього твору. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-15b874b8dd4e0
Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших класах загальноосвітньої школи. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=1767&start=5
Привалова С. Вивчення індивідуального і мовного стилю письменника. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1469.html
Рудницька Л. В. Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі : дис. / Л. В. Рудницька ; Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/245330.html
Таранік-Ткачук К. В. Методика застосування стилістичного аналізу в процесі вивчення творів зарубежної літератури в 9-11 класах : автореф. дис. / К. В. Таранік-Ткачук. – К., 2007. – Режим доступу: http://referatu.com.ua/referats/7569/174105
Теоретичне обґрунтування методики вивчення епічного твору. – Режим доступу: http://damar.ucoz.ru/publ/teoretichne_ob_runtuvannja_metodiki_vivchennja_epichnogo_tvoru/23-1-0-295
Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі. – Режим доступу: http://academia-pc.com.ua/product/302
Токмань Г. Екзистенційно-діалогічні особливості вивчення біографії та стилю письменника // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 6–9.
Фенцик О. Специфіка вивчення епічного літературного твору в старших класах середньої школи: стан проблеми та методико-дидактичні перспективи. – Режим доступу: http://tvory.net.ua/ukrainska_literatura/statti/2/1931.html

.: Раздел: Литература :: 14.01.2013 08.22.15 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 30088  
Оля спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал про особисте життя (родинні стосунка, жінки в житті письменника)Карпенка-Карого. Дякую!
Наш ответ:
На Ваш запит пропонуємо:
Дом Тобилевичей - Газета - Зеркало недели. Украина
.- Режим доступу :http://zn.ua/SOCIETY/dom_tobilevichey-48692.html
Литсовет: "Загадки старого дома", Вареник Н. В.
.- Режим доступу :http:// www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=157722...
Мої стежки і зустрічі. Софія Тобілевіч.
.- Режим доступу :http:// library.kr.ua/elib/tobilevych_sv/
Тобілевич Софія Віталіївна — Вікіпедія
.- Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/.../Тобілевич_Софія_Віта...
Тобилевич Софья Витальевна
.- Режим доступу: http:// nado.znate.ru/Тобилевич_Софья_Витальевна

.: Раздел: Литература :: 11.01.2013 18.52.30 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.286693 seconds