Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45811
   


Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 45660  
Світлана спрашивает:
Інформаційна культура та розвиток інформатики
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Грипич С. Н. Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Наук. б-ка. — Рівне : Зень О. [вид.], 2017. — 366 с. : іл.
Гуменчук А. Інформаційна культура як чинник трансформації сучасної освіти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.01 / А. Гуменчук ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. —- Київ, 2011. — 16 с.
Кузьмінська О. Г. Розвиток інтелектуальної активності ліцеїстів у процесі навчання інформатики [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Г. Кузьмінська ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2008. — 261 арк.
Палеха Ю. І. Інформаційна культура : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха, Ю. І. Горбань ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ : Ліра-К, 2020. — 399 с. : рис., табл.
Почтовюк С. І. Розвиток критичного мислення студентів технічних коледжів у процесі навчання інформатики [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. І. Почтовюк Світ ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2013. — 22 с. : рис.
Прудникова О. В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія / О. В. Прудникова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". — Харків : Право, 2015. — 351 с.
Саражинська Н. А. Інформаційна культура : навч. посіб. для 2 кл. : Ч. 2. / Н. А. Саражинська, Т. О. Пушкарьова, Н. І. Гущина — Суми : Росток А. В. Т. — 2014. — 71 с. : рис.
Саражинська Н. А. Інформаційна культура : навч. посіб. для 2 кл. : Ч. 1. / Н. А. Саражинська, Пушкарьова Т. О., Гущина Н. І. — Суми : Росток А. В. Т. — 2013. — 67 с. : іл.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 13.06.2021 23.02.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ліна из города: Київ :: Вопрос: 45577  
Ліна спрашивает:
Доброго дня, мені потрібна література про сучасний віртуальний простір. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ліно! На ваш запит шукайте відповідь: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за № запиту - Запит № 43537, № 44644.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 28.05.2021 10.12.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 45546  
Олена спрашивает:
Доброго дня! Мені потрібна література за темою: "Цифровізація як суспільне явище". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Как цифровая трансформация поможет развитию вашей организации? : все о цифровизации: что это, какие выгоды дает бизнесу, из чего состоит и какие инструменты необходимы компании для быстрой адаптации к новым условиям [Електронний ресурс] // Terrasoft.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.terrasoft.ua/page/ru/digital-transformation.
Цифровізація [Електронний ресурс] : презентація / К. В. Ничипоренко, М. В. Алєксандрова. - Режим доступу: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Prezentatsiya_Margarita-szhatyiy.pdf.
Цифровізація як нова реальність України : думка експерта [Електронний ресурс] // Lexinform.com.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-nova-realnist-ukrayiny/. - Назва з екрана.
Цифровізація регіонів : програма EGAP [Електронний ресурс] // Egap.in.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://egap.in.ua/componenty/tsyfrovizatsiia-rehioniv/. - Назва з екрана.
Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020) : концептуальні засади (версія 1.0), першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації»: України до 2020 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою [Електронний ресурс] // Укр. ін-т майбутнього : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html. - Назва з екрана.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 19.05.2021 15.22.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Єгор из города: Київ :: Вопрос: 45449  
Єгор спрашивает:
Доброго дня! Підберіть, будь ласка, матеріал про текстові редактори. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Морган Н. Javascipt для дітей : веселий вступ до програмування / Н. Морган ; з англ. пер. Н. Агаджанян. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 408 с.
Білак Ю. Ю. Текстові редактори та текстові процесори [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Л.І.Горгош, Ю.Ю. Білак. - Ужгород: ПП «Аутдор-шарк», 2016. – 128 с. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13280/1/1.pdf.
Види текстових редакторів коротко. текстові редактори [Електронний ресурс] // Pzik.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://pzik.ru/uk/types-of-text-editors-are-brief-text-editors/. - Назва з екрану.
Найкращі текстові редактори для Windows, Linux і Mac [Електронний ресурс] // Ua.phhsnews.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ua.phhsnews.com/articles/howto/the-best-free-text-editors-for-windows-linux-and-mac.html. - Назва з екрана.
Текстовий редактор Word для Windows [Електронний ресурс] // Elearning.sumdu.edu.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:231ce23ba7ca89942cd72b115c73aca71eb99f3b/latest/435169/index.html. - Назва з екрана.
Романюк О. Н. Текстові редактори для веб-розробників [Електронний ресурс] / О. Н. Романюк, Є. Г. Станіславенко. - Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/30084/херсон3.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Яровенко А. Г. Об'єктно зорієнтований підхід до вивчення текстових редакторів [Електронний ресурс] / А. Г. Яровенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2017. - Вип. 48. - С. 192-197. - Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/Kobysa_VM/2017/48.pdf#page=188.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 23.04.2021 12.22.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Київ :: Вопрос: 45278  
Марина спрашивает:
Доброго дня, відберіть літературу про інформаційні послуги, поняття інформаційного ринку послуг. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Бутенко Т. А. Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки : дис... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 / Т. А. Бутенко ; Харків. нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2006. - 246 с.
Воробей Ю. Інформаційна підтримка захисту інтелектуального капіталу міжнародної компанії / Ю. Воробей // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. : Екон. науки. - 2018. - № 6. - С. 62-71.
Грузіна І. А. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах формування інформаційного ринку / І. А. Грузіна, Т. Г. Молодченко // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 6. - С. 83-88.
Жаворонкова Г. В. Методологічні основи підприємницької діяльності на ринку інформаційних продуктів та послуг : дис... д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 / Г. В. Жаворонкова ; Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2004. - 442 с.
Палеха Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра, 2017. - 478 с.. -
Герасимчук З. В. Типологія проблемних регіонів в умовах інформаційної економіки [Електронний ресурс] / З. В. Герасимчук, І. В. Свида // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2018. - № 3. - С. 142-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_3_23.
Дрешпак В. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Дрешпак, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - № 1. - С. 147-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_21.
Дудка А. І. Економічні передумови розвитку інформаційних послуг України [Електронний ресурс] / А. І. Дудка // Управління розвитком. - 2014. - № 1. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_1_30.
Жицький Є. О. Розвиток оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернету [Електронний ресурс] / Є. О. Жицький // Вісник Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 41-48. - Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/215/Zhitskii.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Москалик Г. Ф. Формування інформаційно–комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / Г. Ф. Москалик // Гілея. - 2015. - Вип. 92. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_92_45.
Спасібов Д. В. Організаційно-правові особливості запровадження інформаційних систем суб'єктів надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Д. В. Спасібов // Державне будівництво. - 2018. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2018_1_12.
Теряник О. А. Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг [Електронний ресурс] / О. А. Теряник, А. А. Стець // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 3. - С. 30-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_3_7.
Трач Ю. В. Траснформація культурного середовища в контексті розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Ю. В. Трач // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2016. - № 1. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2016_1_8.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 23.03.2021 12.51.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.276956 seconds