Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Валентин із міста: Київ :: Запитання: 47560  
Валентин запитує:
Добрий день. Потрібно періодичні видання на тему: Французьке просвітництво. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Біляшевич Т. М. Французьке просвітництво та конструювання нового світогляду / Т. М. Біляшевич // Сучас. літературознав. студії. — 2019. — Вип. 16. — С. 15-20.
Біляшевич Т. М. Французьке просвітництво та конструювання нового світогляду [Електронний ресурс] / Т. М. Біляшевич // Сучасні літературознавчі студії. — 2019. — Вип. 16. — С. 15-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2019_16_4.
Ваховський Л. Ц. Філософія виховання західної цивілізації в епоху просвітництва : автореф. дис...д-ра пед. наук: 13.00.01 / Л. Ц. Ваховський. — Харків, 2002. — 40 с.
Дзьобань О. П. Ідеї вільнодумства у філософії французького просвітництва як одне із джерел постмодернізму [Електронний ресурс] / О. П. Дзьобань // Гуманітарний часопис. — 2006. — № 1. — С. 33–38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2006_1_6.
Колодій О. С. Деїзм як визначальний принцип формування філософії історії Вольтера [Електронний ресурс] / О. С. Колодій, С. В. Шейко // Філософські обрії. — 2021. — Вип. 45. — С. 18-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2021_45_4.
Налуцишин В. В. Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа / В. В. Налуцишин // Прикарпат. юрид. вісник. — 2017. — Вип. 3. — С. 18-21.
Павленко Ю. Cентиментальна мандрівка суб’єкта письма в французькому романі від просвітництва до модернізму [Електронний ресурс] / Ю. Павленко // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 262-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__37.
Павленко Ю. Дискурс нарциса як метатекст тексту-письма (на матеріалі французького роману епохи Просвітництва та модернізму) [Електронний ресурс] / Ю. Павленко // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2009. — Вип. 7. — С. 194-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2009_7_24.
Троєльникова Л. О. «Політес Просвітництва» Філіпа Рено і французький культурно-просвітницький ландшафт: культурологічний «ескіз» [Електронний ресурс] / Л. О. Троєльникова // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. — 2023. — Вип. 32. — С. 154-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2023_32_22.
Уланова С. І. Музичне просвітництво ХІХ століття (Франція) : монографія / С. І. Уланова. — Київ : НАКККіМ, 2012. — 223 с.
Хвойницька Х. Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є) / Х. Хвойницька // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». Філософ. науки. — 2014. — № 780. — С. 58-62.
Шейко С. В. Гегелівський аналіз концепції деїзму у філософії Вольтера [Електронний ресурс] / С. В. Шейко, А. М. Ільченко // Філософські обрії. — 2023. — Вип. 46. — С. 90-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2023_46_11.
Юхименко Н. Просвітницькі ідеї Ж. Ж. Руссо і Григорія Сковороди / Н. Юхименко // Переяслав. Сковород. студії. — 2011. — Вип. 1. — С. 252-257.
Юхименко Н. Ф. Методологічні та ідеологічні засади формування французької системи освіти [Електронний ресурс] / Н. Ф. Юхименко // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. — 2013. — Т. 140. — С. 29-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2013_140_9.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 11.12.2023 15.04.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маркіян із міста: Chernivtsi :: Запитання: 47461  
Маркіян запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал на тему: "Символіка кольорів у християнстві".
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Батуркін М. Вплив національної української символіки на культову символіку християнських церков України за роки незалежності [Електронний ресурс] / М. Батуркін // Релігійна свобода. — 2003. — № 7. — С. 54-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2003_7_13.
Бельдій О. В. Символіка кольору в контексті людського досвіду [Електронний ресурс] / О. В. Бельдій // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2017. — Вип. 13. — С. 8-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2017_13_4.
Бельдій О. В. Символіка кольору в релігійних культурах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / О. В. Бельдій ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 23 с.
Гнідець Р. Б. Кольористичні особливості форм сакрального простору в архітектурі українських церков [Електронний ресурс] / Р. Б. Гнідець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Архітектура. — 2013. — № 757. — С. 288-297. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2013_757_46.
Огуй О. Д. Світло- та кольоробачення: парадигма поглядів від античності до середньовіччя [Електронний ресурс] / О. Д. Огуй // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 2. — С. 21-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_2_5.
Огуй О. Д. Християнська колірна символіка дорогоцінних каменів у середньовіччі в контексті нової концепції символа як синергійного лінгвокультурного гіперзнака [Електронний ресурс] / О. Д. Огуй, О. Я. Івасюк, Г. О. Івасюк // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. — 2021. — Т. 9. — С. 275-286. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2021_9_20.
Огуй О. Д. Християнська символіка кольору в Західній Європі Середньовіччя (на матеріалі культури і літургії) [Електронний ресурс] / О. Д. Огуй // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 24. — С. 216-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_24_68.
Огуй О. Д. Християнська символіка кольору в середньовіччі в контексті нової концепції символа як гіперзнака [Електронний ресурс] / О. Д. Огуй, О. Я. Івасюк // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. — 2019. — Т. 7. — С. 188-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2019_7_14.
Радзієвський В. О. Кольори і семантика в добу Давньої Русі / В. О. Радзієвський // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец.. — 2007. — № 4. — С. 109-115.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 18.10.2023 19.02.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліда із міста: Київ :: Запитання: 47457  
Ліда запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на наступну тему: Визначення теології та теософії, спільне та відмінне. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Лідо! радимо вам для опрацювання таку літературу:
Баумейстер А. О. Буття і благо : монографія / А. О. Баумейстер. — Вінниця : Т. П. Барановська [вид.], 2014. — 417 с.
Богдановський І. Теософія й окультизм: традиції і сучасність [Електронний ресурс] / І. Богдановський // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філософія. — 2015. — Вип. 35. — С. 82–93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_2015_35_11.
Денисенко А. Теологія визволення: ідеї, критика, перспективи / А. Денисенко. — Київ : Дух і Літера, 2019. — 186 с.
Ємельяненко Г. Д. Філософські засновки екзистенціальної теології (антропологічний, онтологічний та гносеологічний аспекти) / Г. Д. Ємельяненко; Європ. університет. — Київ : Автограф, 2018. — 384 с.
Іщук Н. В. Сучасна православна теологія діалогу / Н. В. Іщук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Фоліант, 2018. — 303 с.
Костенко Т. В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз осмислення феномену сакрального в традиційній та сучасній православній теології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Т. В. Костенко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 16 с.
Кочергін В. В. Теологія релігії як базис формування міжконфесійних відносин [Електронний ресурс] / В. В. Кочергін // Релігійна свобода. — 2010. — № Спецвипуск 2. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsvobspv_2010_Spetsvipusk2_12.
Левченко Т. Г. Сучасні проблеми духовної освіти в України: питання про статус теології [Електронний ресурс] / Т. Г. Левченко // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 25. — С. 80-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_25_9.
Соколовський О. Л. Христологічні ідеї в ліберально-протестантській теології / О. Л. Соколовський // Софія. — 2019. — № 1. — С. 50-54.
Соколовський О. Основоположні засади висхідної христології у сучасній католицькій теології / О. Соколовський // Вісн. Львів. університету. Сер. філософ.-політол. студії. — 2018. — Вип. 19. — С. 55-62.
Христокін Г. В. Методологічний аспект взаємодії філософії та теології [Електронний ресурс] / Г. В. Христокін // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2020. — Вип. 1(2). — С. 157-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2020_1(2)__12.
Христокін Г. В. Методологія православної теології в її парадигмальних трансформаціях / Г. В. Христокін. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. — 404 с.
Христокін Г. В. Предметне поле теології: філософсько-релігієзнавчий аналіз / Г. В. Христокін // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2020. — Вип. 42. — С. 126-136.
Шевченко С. Л. Християнська теологія та екзистенціалізм / С. Л. Шевченко; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Від-ня релігієзнавства. — Київ : Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2016. — 438 с.
Щедрін А. Т. Теософія як феномен некласичної релігійності нового часу: (соціокультурні виміри в оцінках сучасників) [Електронний ресурс] / А. Т. Щедрін // Вісник Харківської державної академії культури. — 2010. — Вип. 29. — С. 32-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2010_29_6.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 17.10.2023 11.01.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Олександрія :: Запитання: 47343  
Мирослава запитує:
Добрий день! Мене цікавить література про язичництво. Заздалегідь дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Радимо вам для опрцювання таку літературу:
Андруцька Я. В. Зміна світоглядних уявлень людей про життя та смерть: язичництво і християнство [Електронний ресурс] / Я. В. Андруцька // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 3. — С. 30-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_3_7.
Богдановський І. В. Українське рідновір’я: відродження духовних традицій і нове язичництво [Електронний ресурс] / І. В. Богдановський // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 93. — С. 263-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_67.
Борейко Ю. Г. Язичництво у контексті становлення народного християнства в Київській Русі (друга половина IX — середина XIII століть) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю. Г. Борейко ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 16 с.
Вальчук А. Відображення філософської проблеми життя, смерті та безсмертя в давньоукраїнському язичництві [Електронний ресурс] / А. Вальчук // Українське релігієзнавство. — 2002. — № 23. — С. 4-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2002_23_3.
Завада В. Т. Дерев’яні каплиці: між язичництвом та християнством [Електронний ресурс] / В. Т. Завада // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2017. — Вип. 49. — С. 414-425. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2017_49_57.
Ковальчук А. Язичництво в Україні як потенціал для розвитку релігійного туризму [Електронний ресурс] / А. Ковальчук, А. Манько // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2018. — Вип. 52. — С. 132-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2018_52_15.
Колодний А. Язичництво як релігійний феномен [Електронний ресурс] / А. Колодний // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 27-28. — С. 48-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_27-28_8.
Литвиновська Ю. Значення пережитків язичництва в духовній культурі та регулюванні суспільних відносин Запорозької Січі [Електронний ресурс] / Ю. Литвиновська // Консенсус. — 2022. — № 2. — С. 5-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/conelj_2022_2_3.
Мандрик Н. Слов’янське язичництво в просторі мовної культури та в українознавстві [Електронний ресурс] / Н. Мандрик // Нова педагогічна думка. — 2019. — № 2. — С. 103-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_2_28.
Муляр Г. В. Форма державного Устрою Київської Русі в період язичництва: кочова імперія [Електронний ресурс] / Г. В. Муляр, А. А. Настюк, О. С. Ховпуч // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). — 2019. — Вип. 14. — С. 13-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2019_14_3.
Пахомова С. М. Слiди язичництва в слов’янськiй антропонiмiї на матерiалi жiночого антропонiмiкону: когнiтивно-свiтоглядний ракурс [Електронний ресурс] / С. М. Пахомова // Записки з ономастики. — 2015. — Вип. 18. — С. 582-596. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2015_18_59.
Пахомова С. М. Сліди язичництва в слов’янській антропонімії на матеріалі жіночого антропонімікону: когнітивно-світоглядний ракурс / С. М. Пахомова // Зап. з ономастики : зб. наук. пр. — 2015. — Вип. 18. — С. 582-596.
Рогатін В. М. Модифікації язичництва в сучасному неоязичництві [Електронний ресурс] / В. М. Рогатін // Історичний архів. — 2012. — Вип. 9. — С. 169-174. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2012_9_25.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 25.07.2023 10.30.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47276  
Ольга запитує:
Доброго дня! Потребую літературу на тему "Філософські засади справедливої війни" Дякую
Наша відповідь:
Борисова О. В. Доктрина справедливої війни у розробці християнських мислителів часів Середньовіччя [Електронний ресурс] / О. В. Борисова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2022. — № 4. — С. 4-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2022_4_3
Панафідін І. О. Проблема миру в контексті філософської традиції справедливої війни [Електронний ресурс] / І. О. Панафідін // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 80. — С. 276-279. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_80_73
Пащенко В. І. Практика та теорія "справедливої війни" в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / В. І. Пащенко, В. Ю. Кравченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2016. — № 1. — С. 4-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2016_1_3
Пода Т. А. Теорія "Справедливої війни": від античності до сучасності [Електронний ресурс] / Т. А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2016. — № 1. — С. 66-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2016_1_17
Хвалигін П. Чи може війна в сучасних умовах бути справедливою? [Електронний ресурс] / П. Хвалигін // Філософія та гуманізм. – 2020. – Вип.1(11). – С. 109-116. — Режим доступу: http://dspace.op.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12055/1/14.pdf
Шевців М. Історико-філософська рефлексія війни [Електронний ресурс] / М. Шевціів // Науковий вісник Львівського державного університету . – 2016. – № 2. – С. 96-104. — Режим доступу: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/library/visnyky/nvsy/02_2016/16shmbfrv.pdf

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 31.05.2023 19.25.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.892007 seconds