Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: Дніпро :: Запитання: 44319  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Потрібна інформація з теми:" Поводження з побутовими відходами в Україні".
Наша відповідь:
Добрий день, Мар’яно! Пропонуємо Вам скористатися наступними посиланнями:
Березюк С. В. Сучасний стан та проблеми поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Березюк ; Вінницький національний аграрний університет. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/simpoz4/15.pdf
Вимоги щодо поводження з побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://protocol.ua/ua/pro_vidhodi_stattya_35_1/
Екологічні проблеми поводження з відходами та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] / Всеукраїнська екологічна ліга. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/povodzhennia-z-vidkhodamy
Екологічні та правові аспекти утилізації твердих побутових відходів / М. П. Петрук, О. І. Козій, О. М. Вахула, Р. А. Яцюк // Наше право. – 2017. - № 3. – С. 178-183. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/Nashp_2017_3_32.pdf
Калин Б. М. Аналіз поводження з побутовими відходами на місцевому рівні / Б. М. Калин, О. В. Мацуська, І. Г. Романишин // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19. - № 79. – С. 145-149. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/nvlnu_2017_19_79_30.pdf
Нові правила поводження з побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polvet.gov.ua/uk/bez-rubriki/novi-pravyla-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy/
Нормативно-правове забезпечення сфери управління твердими побутовими відходами / Р. І. Байцар, Х. І. Депко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2009. – № 639. – С. 206-210.
Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного контролю у сфері поводження з побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nerc.gov.ua/?id=39682
Петрук М. П. Термічне знешкодження твердих побутових відходів: європейський досвід / М. П. Петрук, О. І. Козій, О. М. Вахула // Комунальне господарство міст : збірник. – Харків, 2015. – Вип. 120 (1). – С. 122-125.
Побутові відходи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Побутові_відходи
Програма поводження з твердими побутовими відходами : затв. пост. Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/5150488
Рекомендації Мінрегіону щодо поводження з побутовими відходами під час карантину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bmr.gov.ua/index.php?id=800000125&tx_news_pi1[news]=15300&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=7fa7e2ed0f6c5700f3c19b45b3d4ac0b
Роз’яснення Мінрегіону про особливості поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/press/news/rozyasnennya-minregionu-pro-osoblyvo/
Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2018-rik/
Тверді побутові відходи в Україні: потенціал розвитку : сценарії розвитку галузі поводження з твердими побутовими відходами : підсумковий звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/504c5765-89d4-4be1-916e-ea27aa94feaf/22. Тверді побутові відходи в Україні ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ Сценарії розвитку галузі оводження .pdf?MOD=AJPERES&CVID=lNpI3Ew
Хільчевський В. К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський. - К. : Київський університет, 2016. - 192 с.
https://spilka.pro/z-travnya-diyut-novi-pravyla-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy/
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/185531_pravila-povodzhennya-z-pobutovimi-vdkhodami-zmnyatsya-z-1-travnya
https://krasyliv-rda.gov.ua/належне-поводження-з-твердими-побуто/

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 28.05.2020 14.15.57 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тая із міста: Чернігів :: Запитання: 44317  
Тая запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про екологію України для реферату. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тая! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43215; 43752.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Дубовий О. Екологія як нова філософія у взаємовідносинах людини і природи [Електронний ресурс] / О. Дубовий // Питання культурології. — 2015. — Вип. 31. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2015_31_8.
Добровольський В. Екологія як науково-методична основа теорії сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. Добровольський // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Екологія. — 2011. — Т. 152, Вип. 140. — С. 6-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdue_2011_152_140_3.
Екологія [Електронний ресурс] // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 3. — С. 78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/STI_2017_3_14.
Екологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. Лико [та ін.] ; [за ред. С. М. Лико] ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — 2-ге вид. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. — 299 с. : рис.
Завгородній В. Пізнавально-дендрологічний усний журнал "Новорічна красуня, або Знайома незнайомка" / В. Завгородній, Т. Завгородня // Виховна робота в школі. — 2019. — № 12. — С. 10-13.
Загубинога О. Інтегровна екскурсія з біології, екології та географії : 6-й клас / О. Загубинога // Біологія (Шкільний світ). — 2019. — № 8. — С. 44-60.
Кілінська К. Природокористування, екологія та прогнозування у системі сучасних конструктивно-географічних досліджень [Електронний ресурс] / К. Кілінська, Т. Скутар // Фізична географія та геоморфологія. — 2015. — Вип. 4(1). — С. 24-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fiz_geo_2015_4(1)__8.
Клименко Т. Екологічна агітбригада / Т. Клименко // Виховна робота в школі. — 2019. — № 12. — С. 14-16.
Книш І. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 / І. Книш ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2008. — 20 с.
Крисаченко В. Екологія та її місце в системі наук [Електронний ресурс] / В. Крисаченко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 8–28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_3.
Мамзенко Н. Ненажери, що рятують світ : пластик : [проблема забруднення довкілля пластиковими відходами та природна утилізація його мікроорганізмами] / Н. Мамзенко // Колосок. — 2019. — № 11. — С. 24-29.
Паньків Н. Екологія з основами екологічного туризму : навч. посіб. / Н. Паньків, М. Бомба ; Львів. ін-т економіки і туризму. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 317 с. : рис., табл.
Рибалко Л. Екологічна безпека і сталий розвиток : 10 клас : [обговорення проекту програми курсу за вибором] / Л. Рибалко // Біологія і хімія в рідній школі. — 2019. — № 6. — С. 30-33.
Стусь В. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промисловому регіоні [Електронний ресурс] / В. Стусь, В. Ляшенко // Экология и промышленность. — 2011. — № 2. — С. 23-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekolprom_2011_2_7.
Сучасні науково-методичні підходи екологічного виховання : [планета - наш дім] // Біологія (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 12-21.
Щурик М. Екологія як найважливіша складова сучасної організації процесу відтворення земельних ресурсів [Електронний ресурс] / М. Щурик // Агросвіт. — 2010. — № 14. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2010_14_3.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 28.05.2020 13.01.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Бровари :: Запитання: 44293  
Марина запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу до реферату за темою: "Утворення та поводження з відходами в Україні". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р.
Хільчевський В. К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський. - Київ : Київський університет, 2016. - 192 с.
Березюк С. В. Сучасний стан та проблеми поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Березюк ; Вінницький національний аграрний університет. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/simpoz4/15.pdf.
Горобець О. В. Напрями удосконалення управління поводженням з відходами в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Горобець // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. - № 1. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2013_1_16.pdf.
Екологічні проблеми поводження з відходами та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] // Всеукраїнська екологічна ліга : [вебсайт]. – Електрон. дані.. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/povodzhennia-z-vidkhodamy. – Назва з екрану.
Лоєва І. Д. До проблеми імплементації політики єс у сфері поводження з відходами в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Лоєва, М. О.Караман // Вісник Одес. держ. екологічного ун-ту. - 2014. - Вип. 18. – С. 43-47. – Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/1426/1/hosenu_18_2014_43.pdf.
Управління відходами [Електронний ресурс] // Міністерство енергетики та захисту довкілля : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/timeline/Vidhodi-ta-nebezpechni-rechovini.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 25.05.2020 20.12.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Бориспіль :: Запитання: 44273  
Світлана запитує:
Доброго дня! Чи можна підібрати інформацію про екологічні міста. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : моногр. У 2-х тт. Т. 2 / М. Д. Гродзинський. – Київ : Вид-во Київськ. ун-ту, 2005. – 503 с.
Корабльова А. І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища : навч. посіб. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / А. І. Корабльова. - Донецьк : Поліграфіст, 2003. - 364 c.
Корнієнко Т. А. Розвиток людини та суспільства в соціокультурному просторі дизайну міста : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Т. А. Корнієнко; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 20 c.
Рейцен Є. О. Екологічні фактори і транспортно-планувальні характеристики міста / Є. О. Рейцен, О. В. Степанчук, І. М. Степанчук // Містобудування та терит. планув. - 2005. - Вип. 20. - С. 335-344.
Салій І. М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти : моногр. / І. М. Салій. - Київ : Наук. думка, 2005. - 303 c.
Урбоекологія : підручник / А. П. Войцицький, В. В. Мойсієнко, А. П. Клюйко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Мойсієнко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 264 с. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4527/1/yrboekologiya_2015.pdf.
10 «зелених» міст світу та українські зелені міста [Електронний ресурс] // Ecolog-ua.com : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ecolog-ua.com/news/10-zelenyh-mist-svitu-ta-ukrayinski-zeleni-mista. – Назва з екрану.
Екологічний стан українських міст [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/2081472.html. – Назва з екрану.
Гамалія В. М. Екологія міста: історична ретроспектива та майбутній тренд [Електронний ресурс] / В. М. Гамалія С. П. Руда К. М. Гамалія // Молодий вчений. – 2016. - № 9 – С. 38-42. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/10.pdf.
Умный и экологичный город Тампере [Електронний ресурс] // Rodovid.me : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://rodovid.me/green_city/umnyy-i-ekologichnyy-gorod-tampere.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 21.05.2020 14.56.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Давід із міста: Київ :: Запитання: 44266  
Давід запитує:
Реферат з Валеології, тема вчимося бути здоровими
Наша відповідь:
Доброго дня, Давиде! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Богданова Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок / Г. Богданова // Здоров’я та фізич. культура. - 2007. - № 9. - С. 6-7
Васьков Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах / Ю. Васьков // Здоров'я та фізич. культура. - 2005. - № 6. - С. 1, 3-5.
Всесвітній день здоров'я - 7 квітня // Здоров'я та фізич. культура. - 2007. - № 9. - С. 19-20.
Горащук В. Теоретичні підходи до формування культури здоров'я школярів / В. Горащук // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 5. - С. 58-61.
Єдинак Г. Фізична культура в школі : молодому спеціалісту : навч.-метод. посіб. / Г. Єдинак, П. Плахтій, Ю. Яценюк; худож. Л. Галаманжук. - Кам'янець-Подільський., 2000. - 305 с. : іл.
Єресько О. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета "Основи здоров'я" / О. Єресько // Здоров'я та фізич. культура. - 2005. - № 6. - С. 13-15.
Єресько О. Особливості змісту шкільного предмета "Основи здоров'я" / О. Єресько // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 2. - С. 56-59.
Запрошуємо до діалогу : посіб. для підлітків 11-14 рр. / ред. М. Зубченко. - Київ : Богдана, 2003. - 127 с. : іл.
Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок : інформ. зб. з життєвих навичок / авт.-упоряд. М. Бело. - Київ : Генеза, 2005. - 77 с.
Літо для дитини / упоряд. О. Главник. - Київ : Главник, 2006. - 351 с. : (Бібліотечка соціального працівника).
Методика проведення Дня безпеки і здоров’я у початковій школі : [добірка статей] // Розкажіть онуку. - 2005. - № 28-29. - С. 81-93
Методичні матеріали для організації фізкультурно-оздоровчої роботи у школі : [добірка статей] // Здоров'я та фізич. культура. - 2006. - № 16-17. - С. 1-20.
Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти : оцінка ситуації / М-во України у справах сім’ї, дітей та молоді; Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді; Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. - Київ, 2004. - 108 с.
Неведомська, Є. Формула здоров'я : сторінка методиста / Є. Неведомська // Основи здоров'я та фізич. культура. - 2007. - № 5. - С. 20-23.
Плахтій П. Вікова фізіологія і валеологія : лаборатор. практикум: навч. посіб. / П. Плахтій, С. Страшко, В. Підгорний. - Кам'янець-Поділький : Абетка, 2006. - 207 с.
Плахтій П. Мікроорганізми, харчування і здоров’я людини: навч. посіб. / П. Плахтій, А. Михальський, Т. Супрович. - Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. - 192 с.
Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД) : навч.-метод. посіб. / В. Сорочинська [та ін.] . - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. - 168 с.
Рудніцька І. Формування здорового способу життя молоді : підлітковий вік / І. Рудніцька // Психолог. - 2004. - № 13. - С. 15-25.
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра : навч.-метод. посіб. / О. Ващенко [та ін.]. - Кам'янець-Подільсикий. : Абетка, 2003. - 191 с. : (Здоров'ятко).
Чешенко О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. Чешенко // Завуч. - 2006. - № 31. - С. 8-13.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 20.05.2020 16.08.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.961906 seconds