Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45652
   


Автор запитання: Катя із міста: Яремче :: Запитання: 46677  
Катя запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: суспільно-політична діяльність Лонгіна Цегельського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Дацків І. Б. Лонгин Цегельський в історії української дипломатії (до 140-річчя від дня народження) / І. Б. Дацків, М. І. Полич // Укр. іст. журн.. — 2015. — № 3. — С. 108-121.
Здоровега М. В. Візія суспільно-політичної організації української держави Л. Цегельського: теоретичний та практичний контекст [Електронний ресурс] / М. В. Здоровега // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Державне управління. — 2010. — Т. 125, Вип. 112. — С. 136-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2010_125_112_26.
Здоровега М. В. Суспільно-політичні погляди Лонгина Цегельського: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / М. В. Здоровега ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2010. — 20 с.
Здоровега М. Лонґин Цегельський про роль української нації як суб’єкта державотворчого процесу [Електронний ресурс] / М. Здоровега // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 33-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_8.
Іваницький І. В. Лонгин Цегельський на еміграції (за матеріалами фондів ЦДІАЛ) [Електронний ресурс] / І. В. Іваницький // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 99. — С. 96-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_99_23.
Купчик В. Доктор Лонгин Цегельський – речник Української Держави : національна еліта / В. Купчик // Слово Просвіти. — 2019. — 17-23 січ. — С. 9.
Максимець Б. В. «Кожний нарід має бути вільний і рівний, господарем на своїй власній землі!» : (100 нотаток про ЗУНР) : готуючись до уроку / Б. В. Максимець // Історія та правознавство. — 2018. — № 34-36. — С. 33-51.
Полич М. Державотворча та дипломатична діяльність Лонгина Цегельського в добу Української революції (1917-1921 рр.) [Електронний ресурс] / М. Полич // Емінак. — 2020. — № 2. — С. 106-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2020_2_12.
Полич М. Еміґраційний період громадсько-політичної та журналістської діяльності Лонґина Цегельського [Електронний ресурс] / М. Полич // Мандрівець. — 2013. — № 1. — С. 10-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2013_1_4.
Полич М. Життєвий і суспільно-політичний шлях Лонгина Цегельського в контексті боротьби за національну ідею та незалежність України [Електронний ресурс] / М. Полич // Питання історії України. — 2012. — Т. 15. — С. 160-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2012_15_30.
Полич М. І. Громадсько-політична діяльність Лонгина Цегельського в контексті суспільно-політичного життя Східної Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. І. Полич // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. — 2013. — Вип. 22. — С. 193-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2013_22_15.
Полич М. Місце Лонгина Цегельського у політичному і державотворчому житті ЗУНР і УНР [Електронний ресурс] / М. Полич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 1(2). — С. 146-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2015_1(2)__32.
Сем’яник О. В. Від студентського активіста до громадсько–політичного лідера: початки суспільно–політичної діяльності Лонгина Цегельського наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. В. Сем’яник // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2011. — Вип. 23. — С. 262-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2011_23_31.
Тимченко Р. Об’єднання УНР і ЗУНР: причини, передумови, сутність та значення / Р. Тимченко // Краєзнавство. — 2018. — № 4. — С. 101-110.

.: Розділ: Історія :: 13.09.2022 09.24.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Рівне :: Запитання: 46670  
Надія запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про народний рух України та його роль у суспільно-політичному житті України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бондаренко С. Народний Рух України та його роль у суспільно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття [Електронний ресурс] / С. Бондаренко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2013. — Вип. 12. — С. 33-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2013_12_6.
Бондаренко С. Роль Народного Руху України у національно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. Бондаренко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 9. — С. 80-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_10.
Галішевський В. А. Участь М. Брайчевського у створенніта діяльності Народного Руху України [Електронний ресурс] / В. А. Галішевський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2014. — Вип. 17. — С. 120-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvvi_2014_17_15.
Гончарук Г. І. Історія Народного Руху України як об’єкт наукових досліджень [Електронний ресурс] / Г. І. Гончарук // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 19. — С. 199-203. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2010_19_24.
Діденко Ю. В. Історіографія дослідження державотворчої діяльності Народного Руху України [Електронний ресурс] / Ю. В. Діденко // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 9. — С. 292-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_9_33.
Діденко Ю. В. Народний Рух України на початковому етапі боротьби за незалежність [Електронний ресурс] / Ю. В. Діденко // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 10. — С. 42-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_10_8.
Кіндрачук Н. М. Практична діяльність Народного Руху на шляху здобуття Україною державної незалежності (1989-1991 рр.) [Електронний ресурс] / Н. М. Кіндрачук // Записки історичного факультету. — 2011. — Вип. 21. — С. 104-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2011_21_12.
Коваленко Р. Я. Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області) [Електронний ресурс] / Р. Я. Коваленко // Архіви України. — 2014. — № 4-5. — С. 204-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_4-5_19.
Мельник І. З історії створення Народного Руху України та відродження «Просвіти» (1988–1991). Спогад [Електронний ресурс] / І. Мельник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2010. — Вип. 19. — С. 98-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_14.
Ніколаєць К. Виникнення Народного Руху України: історіографія [Електронний ресурс] / К. Ніколаєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2009. — Вип. 98. — С. 37-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2009_98_13.
Овсієнко С. Л. Участь Народного Руху України в громадсько-політичних акціях та заходах (1997-2002) [Електронний ресурс] / С. Л. Овсієнко // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 9. — С. 194-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_9_21.
Поліщук І. Народний Рух України: причини виникнення та наслідки діяльності [Електронний ресурс] / І. Поліщук // Acta de historia & politica: saeculum XXI. — 2019. — Vol. 1. — С. 58-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahps_2019_1_9.
Швайка М. А. Роль народного руху України у створенні грошової системи як важливого елемента організації Української держави [Електронний ресурс] / М. А. Швайка // Європейські перспективи. — 2014. — № 7. — С. 5-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_7_3.

.: Розділ: Історія :: 12.09.2022 11.53.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Львів :: Запитання: 46663  
Андрій запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про консерватизм як складовау української філософії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Гордієнко М. Національна традиція як основа політичної доктрини консерватизму / М. Гордієнко // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2007. — Вип. 19. — С. 3-10.
Гула Р. В. Політичні ідеї консерватизму в контексті розвитку історичного процесу в Україні 1900 — 1917 рр. / Р. В. Гула, І. Г. Передерій // Укр. іст. журн. — 2017. — № 5. — С. 146-165.
Дуйкін В. Консерватизм як складова української філософії історії [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 161-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_25.
Козак Н. А. Український консерватизм: історія і сучасність : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.01 / Н. А. Козак; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2001. — 18 c.
Луцький А. І. Правовий зміст ідеології українського консерватизму [Електронний ресурс] / А. І. Луцький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — 2013. — № 8. — С. 32-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2013_8_6.
Обжирко Т. В. В’ячеслав Липинський — фундатор ідеї української нації : курс за вибором «Видатні постаті України» / Т. В. Обжирко // Історія та правознавство. — 2013. — № 34-36. — С. 31-34.
Печеранський І. До питання про аксіологію українського консерватизму [Електронний ресурс] / І. Печеранський // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2017. — Вип. 9. — С. 34-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_9_7.
Печеранський І. П. Зв’язок політичної філософії та ідеології в контексті українського консерватизму [Електронний ресурс] / І. П. Печеранський // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 113. — С. 285-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_75.
Сенченко М. І. Український консерватизм: світогляд, ідеологія, націоналізм / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2006. — 95 с. — (Бібліотека журналу «Персонал»).
Слободян В. Я. Консерватизм як джерело формування політико-ідеологічних засад українського державотворення : автореф. дис. … канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / В. Я. Слободян ; Нац. акад. держ. упр. при Перезидентові України. — Київ, 2018. — 20 с.
Терещенко Ю. Потенціал українського консерватизму (вступне слово) [Електронний ресурс] / Ю. Терещенко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 8-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_4.
Харченко Н. Життя в епоху змін : чому ми не хочемо змін і прагнемо залишити все «як є» / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2018. — № 22. — С. 9-15.
Щокін Г. В. Український консерватизм як сутність національної ідеї / Г. В. Щокін; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2005. — 64 c. — (Б-ка журн. «Персонал»).

.: Розділ: Історія :: 8.09.2022 13.49.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Стрий :: Запитання: 46654  
Микола запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: наукова та громадсько-політична діяльність Костя Мацієвича. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Власенко В. Кость Мацієвич і Український республікансько-демократичний клуб у Празі [Електронний ресурс] / В. Власенко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2007. — Т. 15. — С. 125-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2007_15_21.
Власенко В. М. Науковий доробок К. Мацієвича на сторінках петербурзького журналу «Земское дело» / В. М. Власенко // Пробл. історії України XIX – початку XX ст. — 2005. — Вип. 10. — С. 180-190.
Єпик Л. І. Державна та дипломатична діяльність К. А. Мацієвича у добу національно-визвольних змагань / Л. І. Єпик // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. — 2005. — Вип. 29, ч. 2. — С. 238-257.
Єпик Л. І. Діяльність К. Мацієвича на чолі дипломатичної місії УНР в Румунії у 1919 –1923 рр. / Л. І. Єпик // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. — 2005. — Вип. 30. — С. 295-304.
Єпик Л. І. К. А. Мацієвич – науковець, дипломат, громадсько-політичний діяч / Л. І. Єпик // Укр. іст. журн. — 2007. — № 1. — С. 125-135.
Єпик Л. І. Корифей громадської агрономії. Костянтин Мацієвич – учений, дипломат, політик : монографія / Л. І. Єпик; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. — Суми : Мрія, 2013. — 195 c.
Єпик Л. І. Костянтин Андріанович Мацієвич – державний і громадсько-політичний діяч : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. І. Єпик; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2009. — 20 c.
Єпик Л. І. Листи І. Мазепи до К. Мацієвича (1919–1920 рр.) [Електронний ресурс] / Л. І. Єпик // Сумський історико-архівний журнал. — 2012. — № 18-19. — С. 12-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2012_18-19_4.
Мацієвич К. А. Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри (1920 – 1923 рр.) / М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т ; упорядкув., вступ. ст. та комент. В. Власенка. — Суми : Наталуха А. С., 2009. — 126 с. : іл.
Пиріг Р. «Моїми словами руководить бажаннє захистити земську справу...» (лист професора Костя Мацієвича до гетьмана Павла Скоропадського, вересень 1918 р.) [Електронний ресурс] / Р. Пиріг // Архіви України. — 2009. — № 1-2(263). — С. 116-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2009_1-2_9.
Піскун В. Спогади Костя Мацієвича «Життя мого сучасника»: географічні координати подій та просторові образи [Електронний ресурс] / В. Піскун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки. — 2020. — Вип. 31. — С. 108-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2020_31_15.
Уткін О. І. К. А. Мацієвич – український вчений і громадсько-політичний діяч [Електронний ресурс] / О. І. Уткін. // Історія науки і біографістика. — 2014. — № 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2014_4_15.

.: Розділ: Історія :: 5.09.2022 09.34.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Вінниця :: Запитання: 46645  
Ульяна запитує:
Підберіть літературу на тему: Степан Бандера як оратор
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / ред. і упоряд. Микола Посівнич. - Вид. 3-тє, допов. - Т. : Астон, 2011. - 494 с.
Частий Р. В. Степан Бандера : мифы, легенды, действительность / Р. В. Частий. - Х. : Фолио, 2011. - 382 с.
"Степан Бандера: документи свідчать", виставка (2009-2010 ; Київ). Степан Бандера: документи свідчать = Stepan Bandera: documentary evidence : кат. вист., 15 жовт. 2009 р. - 30 січ. 2010 р. / [уклад., авт. текстів і комент.: Т. Ралдугіна та ін. ; англ. пер. С. Олеськів]. - Київ : Фенікс, 2011. - 198 с.
Чайковський Д. В. (1909-1972). Степан Бандера: людина-борець-провідник / Д. Чайковський. - Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. - 93 с.
Ромовська З. "Присуд смерті приймаю", або Хто він - Степан Бандера / З. Ромовська. - Львів : ПАІС, 2020. - 63 с.

.: Розділ: Історія :: 31.08.2022 13.56.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.61035 seconds