Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Даша із міста: Бровари :: Запитання: 46493  
Даша запитує:
Добрий день. Треба література про Косівський конфлікт. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дашо! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Алексієвець М. Косово: основні етапи самовизначення та становлення державності [Електронний ресурс] / М. Алексієвець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2017. — Вип. 20. — С. 170-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2017_20_21.
Бірюкова О. О. Феномен косовського конфлікту: етнополітичний аспект аналізу [Електронний ресурс] / О. О. Бірюкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2011. — № 949, Вип. 18. — С. 218-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPP_2011_949_18_40.
Гахраманова Ш. Ш. Становлення державності Косово: історичні, дипломатичні та внутрішньополітичні аспекти (1981 — 2011 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ш. Ш. Гахраманова; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. — Київ, 2012. — 20 c.
Дівак В. Косово, боротьба за незалежність: історія питання та його наслідки / В. Дівак // Політ. менеджмент. — 2008. — № 3. — С. 107-119.
Єфремова К. В. Визнання держави в сучасному міжнародному праві (на прикладі Косово) [Електронний ресурс] / К. В. Єфремова, І. І. Маринів // Право та інноваційне суспільство. — 2020. — № 2. — С. 18-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2020_2_5.
Каравайцева О. В. Незалежність Косово: історія та міжнародні наслідки конфлікту [Електронний ресурс] / О. В. Каравайцева // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 50. — С. 111-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_13.
Маначинський О. Я. Косово і Метохія: історичні перехрестя / О. Я. Маначинський; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2001. — 112 c.
Ніщименко В. І. Геополітичні наслідки проголошення незалежності Косово в географічному розрізі [Електронний ресурс] / В. І. Ніщименко // Географія та туризм. — 2011. — Вип. 11. — С. 108-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_11_20.
Слюсаренко І. Ю. Проблема захисту міжнародним співтовариством культурних цінностей під час збройного конфлікту в Косово та Метохії в 1999–2004 роках [Електронний ресурс] / І. Ю. Слюсаренко // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 78. — С. 407-410. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_125.
Шлапаченко Д. М. Внутрішні, регіональні та міжнародні фактори в еволюції Косовського конфлікту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Д. М. Шлапаченко ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — Київ, 2010. — 49 с.

.: Розділ: Історія :: 10.06.2022 15.40.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Вінниця :: Запитання: 46475  
Євген запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Празький архів. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгене! Перегляньте таку літературу:
Боряк Т. «Празький архів»: історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945–2007) [Електронний ресурс] / Т. Боряк // Бібліотечний вісник. — 2008. — № 4. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_4_5.
Боряк Т. Г. Переміщення «Празького архіву» української еміграції з Праги до Києва (1945-1983) [Електронний ресурс] / Т. Г. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 1. — С. 30-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2008_1_6.
Грімстед П. К. «Празькі архіви» у Києві та Москві. Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної Україніки = The «Prague Archives» in Kyiv and Moscow. Postwar Retrieval of Emigre Archival Ucrainica / П. К. Грімстед Т. Боряк; Держ. ком. арх. України. — Київ, 2005. — 252 c.
Кентій А. В. Фонд «Український музей у Празі» ЦДАГО України як складова «Празького архіву» (за результатами впорядкування) [Електронний ресурс] / А. В. Кентій // Архіви України. — 2000. — № 1-3(243). — С. 43-49. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2000_1-3(243)__6.
Мага І. М. «Празький архів» як сегмент архівної україніки (Нотатки з презентації книги Т. Г. Боряк «Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010)») [Електронний ресурс] / І. М. Мага // Сумський історико-архівний журнал. — 2012. — № 18-19. — С. 155-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2012_18-19_23.
Палієнко М. Г. «Празький архів» у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія [Електронний ресурс] / М. Г. Палієнко // Архіви України. — 2017. — № 2. — С. 218-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2017_2_24.
Філіпчук І. В. Розвиток студенського руху в Чехословаччині періоду «Празької весни» [Електронний ресурс] / І. В. Філіпчук // Грані. — 2013. — № 9. — С. 154-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_9_27.

.: Розділ: Історія :: 6.06.2022 19.36.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Кропивницький :: Запитання: 46468  
Таня запитує:
Добрий день. Цікавить питання про суфражизм. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гриценко-Веселовська О. В. Суфражизм як шлях забезпечення гендерної рівності у сфері виборчих прав жінок [Електронний ресурс] / О. В. Гриценко-Веселовська // Актуальні проблеми політики. — 2014. — Вип. 51. — С. 477-484. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2014_51_60.
Залєток Н. В. Жінки в суспільному і політичному житті Великої Британії (остання третина XIX ст. - 1939 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Н. В. Залєток; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2016. — 20 c.
Залєток Н. Суфражистська кампанія у Великій Британії (1860-ті — 1928 рр.): історіографія проблеми [Електронний ресурс] / Н. Залєток, О. Черевко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. — 2015. — Вип. 24. — С. 355-373. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mzu_2015_24_23.
Ніколаєва Н. Б. Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця XVIII ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.02 / Н. Б. Ніколаєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 16 c.
Тулюлюк К. В. Лінгвопрагматика сенсоризмів у гендерному вимірі (на матеріалі англійськомовної прози початку XX століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / К. В. Тулюлюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 c.
Філіпенко Л. В. Становлення та еволюція «ідейних» жіночих журналів у Російській імперії початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Л. В. Філіпенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2013. — 17 c.

.: Розділ: Історія :: 3.06.2022 12.32.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Рівне :: Запитання: 46461  
Дарина запитує:
Добрий день. Цікавить питання: приватне підприємництво в Україні у період НЕПУ. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела літератури:
Греченко В. А. Волосник Ю. П. Підприємці і приватне підприємництво в радянській державі в добу непу (на матеріалах України) / Ю. П. Волосник. — Харків : Контраст, 2014. — 470 С. [Електронний ресурс] / В. А. Греченко // Право і Безпека. — 2014. — № 2. — С. 216-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_2_46.
Кивгила І. Г. Внесок українських економістів у розвиток селянського підприємництва в роки НЕПу [Електронний ресурс] / І. Г. Кивгила // Гуманітарний вісник. Серія : Історичні науки. — 2015. — Число 23, Вип. 7. — С. 188-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Gvi_2015_23_7_21.
Коцур Г. Г. Нова економічна політика в Україні: історіографія : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Г. Г. Коцур ; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г. С. Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2001. — 193 с.
Олійник М. М. Формування політики та законодавчої бази в галузі розвитку приватного підприємництва в Україні на початку проведення непу / М. М. Олійник // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». — 2000. — Т. 6. — С. 131-139.
Онацький М. Ю. Відродження приватного підприємництва у торгівлі Харкова після переходу до НЕПУ [Електронний ресурс] / М. Ю. Онацький // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 38-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_11.
Святець Ю. А. Українське селянське господарство та нова економічна політика. Кліометричний аналіз соціально-економічного процесу : монографія / Ю. А. Святець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. —216 с. : рис., табл.
Святець Ю. А. Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні джерела та методи дослідження): автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Ю. А. Святець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 39 с.
Сушко О. О. Непмани: соціально-історичний тип приватних підприємців в УСРР (1921 — 1929) / О. О. Сушко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2003. — 94 c.
Сушко О. О. Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 — 1928 рр.): історико-теоретичний аспект : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / О. О. Сушко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 31 с.
Шаповал Л. І. Висвітлення сучасними українськими істориками історії підприємництва періоду НЕПу [Електронний ресурс] / Л. І. Шаповал // Гуржіївські історичні читання. — 2015. — Вип. 10. — С. 38-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2015_10_14.
Щербина І. В. Ліквідація нової буржуазії України (1928-1932 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук / І. В. Щербина; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2008. — 24 c.

.: Розділ: Історія :: 2.06.2022 09.58.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Вінниця :: Запитання: 46451  
Софія запитує:
Добрий день. Допоможіть у пошуку інформації на тему: Православ'я у період Другої світової війни. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бистрицька Е. Українське православ’я та екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / Е. Бистрицька // Українське релігієзнавство. — 2002. — № 23. — С. 45-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2002_23_7.
Борщевич В. Динаміка чисельності волинського православного духовенства в період Другої світової війни [Електронний ресурс] / В. Борщевич // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 16. — С. 80-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_10.
Булига І. Вплив тоталітарних режимів на соціалізацію православної віруючої людини періоду Другої світової війни в Україні [Електронний ресурс] / І. Булига // Релігія та соціум. — 2010. — № 1. — С. 123-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2010_1_25.
Булига І. Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни [Електронний ресурс] / І. Булига // Волинський благовісник. — 2015. — № 3. — С. 79-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2015_3_8.
Гордієнко В. В. Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. В. Гордієнко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 1999. — 18 с.
Грідіна І. М. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939 - 1945 рр.: людський вимір: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. М. Грідіна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с.
Забзалюк Д. Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук / Д. Є. Забзалюк; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2007. — 19 c.
Михайлуца М. І. Православна церква на півдні України в період Другої світової війни у контексті політики радянського і румунського режимів: автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / М. І. Михайлуца ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». — Київ, 2009. — 39 с.
Міненко Т. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни, 1939 - 1945 (Волинський період). Т. 1 / Т. Міненко. — Вінніпег; Львів : Вид-во Львів. музею історії релігії «Логос», 2000. — 392 c.
Смирнов А. Українське православ’я в роки Другої світової війни у студіях Івана Власовського [Електронний ресурс] / А. Смирнов // Волинський благовісник. — 2018. — № 6. — С. 105-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2018_6_9.

.: Розділ: Історія :: 31.05.2022 09.15.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.277415 seconds