Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44711
   


Автор запитання: Таня із міста: Конотоп :: Запитання: 45906  
Таня запитує:
Добрий день. Освіта та культура періоду Київської Русі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Галицька М. М. Культурологічні засади розвитку освіти в Київській Русі [Електронний ресурс] / М. М. Галицька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2014. — Вип. 3-4. — С. 117-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_3-4_25.
Деделюк Н. А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Н. А. Деделюк ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2004. — 20 с.: рис.
Канівець О. М. Візантійська традиція та її вплив на освіту Київської Русі [Електронний ресурс] / О. М. Канівець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2015. — Вип. 230. — С. 62-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_230_12.
Ковальська Г. Л. Зародження осередків освіти в епоху Київської Русі [Електронний ресурс] / Г. Л. Ковальська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2009. — Вип. 21. — С. 260-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2009_21_39.
Козловець М. Філософські ідеї культури Київської Русі в контексті сучасних цивілізаційних змін [Електронний ресурс] / М. Козловець, О. Киричок // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. 5. — С. 305-309. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_5_52.
Михайлишин У. Лінгвістична освіта Київської Русі [Електронний ресурс] / У. Михайлишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 29. — С. 111-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_33.
Наколонко І. М. Проблема здорового способу життя в культурі часів Київської Русі [Електронний ресурс] / І. М. Наколонко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2015. — Вип. 2. — С. 94-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2015_2_20.
Прокопенко Л. Л. Генеза та розвиток державної освітньої політики в Україні (ІХ — початок ХХ ст.) : монографія / Л. Л. Прокопенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2008. — 488 c.
Радзієвський В. О. Культуротворча християнська субкультура як підґрунтя культури Київської Русі [Електронний ресурс] / В. О. Радзієвський // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 12-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__5.
Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності / В. Тригубенко // Рідна шк. — 2009. — № 12. — С. 56-59.
Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко; ред.: Ю. Вільчинський, Л. Масенко; Укр. Віл. Ун-т {м. Мюнхен, Німеччина}. — Київ : «Наук. Думка», 2001. — 912 c.
Соколова С. В. Ретроспективний аналіз витоків правової культури у педагогічній теорії від часів Київської Русі до другої половини ХІХ сторіччя / С. В. Соколова // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 34. — С. 393-399.
Сулаєва Н. В. Мистецька освіта часів Київської Русі: формальні та неформальні ознаки [Електронний ресурс] / Н. В. Сулаєва // Педагогіка та психологія. — 2016. — Вип. 55. — С. 276-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_55_31.
Сулаєва Н. Формальні та неформальні ознаки художньої освіти на теренах України від Київської Русі до 1917 року [Електронний ресурс] / Н. Сулаєва // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2020. — Вип. 3. — С. 152-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2020_3_19.
Черевична Н. І. Огляд етапів становлення вищої освіти за часів Київської Русі та козацтва [Електронний ресурс] / Н. І. Черевична, О. Є. Скирда // Молодий вчений. — 2016. — № 6. — С. 484-489. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_122.

.: Розділ: Історія :: 4.10.2021 20.11.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 45898  
Софія запитує:
Добрий вечір! Основні сільськогосподарські знаряддя. Агротехніка Київської Русі.
Наша відповідь:
Добрий день. На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баран В. Д. Етногенез українського народу: Короткий нарис : наук.-публіцист. пр. / В. Д. Баран; Т-во «Знання» України. Центр «Українознав.». — Київ, 2007. — 148 c. — (Б-ка українця).
Біляєва С. О. Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель) : моногр. / С. О. Біляєва, О. М. Веремейчук, Г. О. Вознесенська, І. А. Готун, В. П. Коваленко; НАН України. Ін-т археол. — Київ : Шлях, 2003. — 232 c.
Бунятян К. П. Україна крізь віки : В 15 т. Т. 1. На світанку історії / К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко; ред.: В. А. Смолій; НАН України. Ін-т археол. — Київ : Альтернативи, 1998. — 335 c.
Горбаненко С. А. Знаряддя землеробства кінця I тис. до н. е. — I тис. н. е. Порівняльний аналіз / С. А. Горбаненко // Археологія. — 2010. — № 4. — С. 46-60.
Курок О. І. Системи обробітку ґрунту на теренах України в епоху Київської Русі [Електронний ресурс] / О. І. Курок // Історичні студії суспільного прогресу. — 2014. — Вип. 2. — С. 52-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iscp_2014_2_9.
Михайлина Л. П. Слов’яни VIII — X ст. між Дніпром і Карпатами (райковецька культура) : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Л. П. Михайлина; Ін-т археол. НАН України. — Київ, 2008. — 27 c.

.: Розділ: Історія :: 2.10.2021 19.13.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Львів :: Запитання: 45866  
Соломія запитує:
Доброго дня. Підберіть літературу про Кирила Розумовського гетьмана
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гуржій О. І. Історія козацтва : держава - військо - битви / О. І. Гуржій, В. В. Чухліб ; іл. тексту О. І. Гуржій. — Київ : Арій, 2016. — 462 с. : іл., портр.
Зав'язкін О. В. Велика книжка. Гетьмани України : для допитливих дорослих і дітей / О. В. Зав'язкін ; дизайн обкл. А. М. Недял ; іл. матеріал Д. С. Турбаніст. — Київ : Кристал бук, 2018. — 16 с. : іл. — (Світ навколо нас) (Велика книжка).
Рудчук Ю. Гетьман Кирило Григорович Розумовський - знавець і любитель витонченої музики [Електронний ресурс] / Ю. Рудчук // Мистецтвознавство України. — 2010. — Вип. 11. — С. 76-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_14/
Сорока Ю. В. Безгетьмання та останній гетьман України / Ю. В. Сорока ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. — Харків : Фоліо, 2015. — 62 с. — (Патріотична бібліотека).
Таїрова-Яковлева Т. Г. Гетьмани України : історії про славу, трагедії та мужність / Т. Г. Таїрова-Яковлева, Тетяна Геннадіївна ; пер. з рос. Н. Єгоровець. — Вид. 2-е. — Київ : КЛІО, 2019. — 422 c. : іл., портр.
Чемерис В. Л. Золота осінь Гетьманщини : іст. роман / В. Л. Чемерис ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. — арків : Фоліо, 2019. - 344 c. — (Історія України в романах).
Чухліб Т. В. Гетьмани України-Русі / Чухліб, Тарас Васильович ; іл. О. К. Перепелиці, А. М. Недял ; дизайн обкл. О. Донченко. — Донецьк : БАО, 2015. — 302 с. : іл., [8] окр. арк. репрод. — (Від лицарів степу до правителів країни).

.: Розділ: Історія :: 22.09.2021 06.46.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45857  
Катя запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про українську владу 1918 р. та німецько-австрійське командування та військо у Києві. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
"Братня" навала : війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст. / В. Брехуненко, [та ін.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; за заг. ред. В. Брехуненка. - Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2016. - 246 с. : іл., карти.
Грушевський М. С. Новий період історії України : за роки від 1914 до 1919 / М. С. Грушевський ; упоряд. А. Трубайчук. - Київ : Либідь, 1992. - 44 с. : іл., портр.
Дмитришин В. Повалення німцями Центральної Ради у квітні 1918 року: нові дані з німецьких архівів / В. Дмитришин // Політологічні читання. - 1994. -№ 1. - С. 104-120.
Дорнік В. Окупація України 1918 року: історичний контекст – стан дослідження – економічні та соціальні наслідки / В. Дорнік, С. Карнер. – Чернівці, 2009. – С. 59–64.
Гай-Нижник П. Фінансові взаємини Української Народної Республіки і Української Держави з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918) // Україна дипломатична. - 2003. - Вип. 3. - С. 394-412.
Заруда Т. Становлення та основні напрямки зовнішньої політики Української Держави // Останній гетьман : ювіл. зб. пам`яті П. Скоропадського. – Київ, 1993. – С. 66-82.
Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.). Т. 1 : 9 берез. 1917 р. – 28 квіт. 1918 р. / С. Єфремов ; упоряд. В. Ф. Верстюк, Г. Б. Басара-Тиліщак, В. М. Бойко, В. В. Скальський. – Київ : Дух і літера, 2013. – 648 с.
Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.). Т. 2 : 9 трав. 1918 – 30 трав. 1920 рр. / С. Єфремов ; упоряд. В. Ф. Верстюк, Т. Б. Басара-Тиліщак, В. М. Бойко, В. В. Скальський. – Київ : Дух і літера, 2014. – 544 с.
Ковальчук М. Перша світова війна і українська держава гетьмана П. Скоропадського 1918 р. Ч. 1 / М. Ковальчук // Київська старовина. – 2008. – № 2. – С. 30-61.
Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби визвольних змагань / М. Ковальчук // Пам'ять століть. - 2002.- № 1. - С. 38-53.
Ковальчук М. На чолі січових стрільців / М. Ковальчук // Пам'ять століть. - 2001.- № 4. - С. 88-104.
Кривець Н. В. Українсько-німецькі відносини: політика, дипломатія, економіка, 1918–1933 рр. / Н. Кривець. - Київ, 2008. - 322 с.
Машевський О. Політика Німеччини щодо України в 1917–1918 роках // Питання нової та новітньої історії : міжвід. наук. зб. – Київ, 1998. – Вип. 44. – С. 42-48.
Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна : мовою документів і свідчень / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. Шевченко. - Київ : КЛІО, 2015. - 799 с. : фотоіл., табл., карти.
Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією / Р. Я. Пиріг. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. - 209 с.
Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року:. істор. нариси / Р. Я. Пиріг. - Київ, 2011. - 335 с.
Барановська Н. М. Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р. [Електронний ресурс] / Н. М. Барановська, З. В. Барановська // Вісник Нац. університету "Львівська політехніка". Сер. : Держава та армія. – 2011. – № 693. – С. 96–101. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/10770/1/14.pdf.
Державно-політична модель Гетьманату [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-6005-4/5.pdf.
Ковальчук М. Перша світова війна і українська держава гетьмана П. Скоропадського 1918 р. Ч. 1 [Електронний ресурс] / М. Ковальчук. – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/970-mykhailo-kovalchuk-persha-svitova-viina-i-ukrainska-derzhava-hetmana-p-skoropadskoho-1918-r-chastyna-1.
Сацький П. Відносини між УНР і країнами Антанти у грудні 1917- березні 1918 р.: криза міжнародної правосуб’єктності України [Електронний ресурс] / П. Сацький // Європейські історичні студії. – 2017. – № 7. – С. 103-122. – Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/28967/6-Satskyi.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Україна та Німеччина: міждержавні відносини [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / ред. кол. В. Верстюк, С. Віднянський, Р. Пиріг, І. Матяш, Д. Вєдєнєєв, В. Бойко, Д. Казіміров. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – 384 с. – Режим доступу: http://institute.sivertraining.org.ua/biblioteka2/Zbirka_Ua_DE.pdf.

.: Розділ: Історія :: 21.09.2021 12.26.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ківерці :: Запитання: 45855  
Тетяна запитує:
Добрий день. Мене цікавить література про Берестейську церковну унію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо вам опрацювати такі джерела:
Бендза М. Князь Костянтин Острозький і Берестейська унія 1596 року [Електронний ресурс] / М. Бендза // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2008. — Вип. 13. — С. 128-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2008_13_12.
Бубенщиков В. В. Роль Греко-Католицької Церкви в етнічному розвитку українського та білоруського народів: порівняльний аналіз: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.11 / В. В. Бубенщиков ; НАН України. Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2006. — 18 с.
Гудзяк Б. Історія відокремлення: Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії [Електронний ресурс] / Б. Гудзяк // Українське релігієзнавство. — 2017. — № 81-82. — С. 31-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2017_81-82_9.
Захарова Л. М. Берестейська церковна унія 1596 р.: передумови, перебіг, наслідки [Електронний ресурс] / Л. М. Захарова // Грані Історії. — 2014. — Вип. 7. — С. 12-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2014_7_4.
Ігнатьєва А. В. Берестейська унія 1596 р. Церковне життя в другій половині ХVІ ст. : історія України : 8 клас : професійна майстерня : [конспект уроку] / А. В. Ігнатьєва // Історія та правознавство. — 2012. — № 22-23. — С. 31-32.
Коляда Ігор. «Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська унія 1596 р.» : історія України, 8 клас / Ігор Коляда , Оксана Богомаз // Історія в рідній школі. — 2016. — № 7-8. — С. 15-21.
Моравєц Н. Бачення Берестейської унії та історії Уніатської Церкви у праці архієпископа Філарета Гумілевського «История русской церкви в пяти периодах» / Н. Моравєц // Київ. старовина. — 2005. — № 6. — С. 33-45.
Недавня О. Плід Берестейської унії в контексті аксіологічних інтересів українців [Електронний ресурс] / О. Недавня // Українське релігієзнавство. — 2017. — № 81-82. — С. 223-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2017_81-82_23.
Охріменко Г. В. Висвітлення проблеми укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї у роботах викладачів та студентів Київської духовної академії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11 / Г. В. Охріменко; НУ «Остроз. акад.». — Острог, 2013. — 20 c.
Підлипна В. С. Українські землі у XVI ст. : історія України : 8 клас / В. С. Підлипна // Історія та правознавство. — 2013. — № 19-21. — С. 69-79.
Руда О. Берестейська унія у дослідженнях львівських польських істориків (1890 - 1914) / О. Руда // Пробл. Слов’янознавства. — 2008. — Вип. 57. — С. 63-72.
Сабадаш О. І. Церковне життя в Україні наприкінці ХУІ — на початку ХУІІ ст. Християнські символи в традиціях і культурі українського народу : історія України : 8 клас / О. І. Сабадаш, Н. Д. Кручаниця // Історія та правознавство. — 2015. — № 28-29. — С. 36-40.
Сабат П. Статус, богословське значення та актуальність літургійних ухвал Берестейської унії [Електронний ресурс] / П. Сабат // Українське релігієзнавство. — 2017. — № 81-82. — С. 165-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2017_81-82_17.
Тимошенко Л. Інтриги і конфлікти історії Берестейської унії у світлі документальних джерел та полемічної літератури [Електронний ресурс] / Л. Тимошенко // Соціум. — 2015. — Вип. 11-12. — С. 185-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sash_2015_11-12_12.
Тимошенко Л. Князь В.-К. Острозький і укладення Берестейської унії [Електронний ресурс] / Л. Тимошенко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2008. — Вип. 13. — С. 105-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2008_13_11.
Хаврук Я. Київська митрополія на шляху до Берестейської унії: історична ретроспектива [Електронний ресурс] / Я. Хаврук // Етнічна історія народів Європи. — 2007. — Вип. 22. — С. 126–130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2007_22_22.
Черкаська Г. В. Історичні нотатки : історії з історії / Г. В.Черкаська // Школа юного вченого. — 2019. — № 5-6. — С. 10-16.
Шевців І. Берестейська Унія – причини, наслідки, історична доля [Електронний ресурс] / І. Шевців // Українське релігієзнавство. — 2017. — № 81-82. — С. 92-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2017_81-82_13.
Шевченко В. Початок Берестейського унійного процесу у світлі сучасних богословських рефлексій щодо уніатизму [Електронний ресурс] / В. Шевченко // Українське релігієзнавство. — 2017. — № 81-82. — С. 81-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2017_81-82_12.

.: Розділ: Історія :: 20.09.2021 11.14.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.476227 seconds