Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44895
   


Автор запитання: Юлія із міста: Хуст :: Запитання: 45990  
Юлія запитує:
Доброго дня . порадьте літературу дослідження та вивчення іторії Королівського замку Неляб Закарпатської олдасті. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє.
Радимо скористатись таки джерелами інформації:
Калініченко В. Фрагмент пізньосередньовічної надмогильної плити з Королівського замку Нялаб: зброєзнавчий аналіз / В. Калініченко, І. Прохненко // IV Міжнародна зброєзнавча конференція Національного військово-історичного музею України Інституту історії України НАН України. – Київ, 2020. – С. 69-72. – Режим доступу: https://zbroeznav-cloud.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Conf/IV_HAA2020-Abstract.pdf
Ньорба, В. Замки Закарпаття / В. Ньорба. – Ужгород, Краєвиди Карпат. – 2008. – С. 79.
Прохненко І. А. Дослідження замків Закарпаття археологічною експедицією Ужгородського національного університету / І. А. Прохненко , М. А. Жиленко // Археологія. – 2018. – № 3. – С. 107-125.
Прохненко И. Исследование замков Закарпатья / И. Прохненко, И. Гомоляк, И. Зомбор // Carpatica – Карпатика: Історичні та історіографічні студії / Ужгородський національний університет, Науково-дослідний інститут карпатознавства. – Ужгород, 2009. – вип.. 38. – С. 239-260.
Прохненко І. Королівський замок Нялаб / І.Прохненко // Збірник матеріалів «Археологія & Фортифікація України». IV Всеукраїнська науково-практична конференція Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, Кам'янець-Подільський, 2014. – Вип. 4. – С. 234–243.
Прохненко И. Середнянский замок / И. Прохоренко, И. Гомоляк, И. Зомбор // Carpatica – Карпатика: Історичні та історіографічні студії / Ужгородський національний університет, Науково-дослідний інститут карпатознавства. – Ужгород, 2008. – Вип. 37. – С. 189–192.
Прохненко І. А. Розкопки Королівського замку Нялаб / І. А. Прохненко // Археологічні дослідження в Україні 2014. – Київ: «Стародавній Світ», 2015. – С. 46-48.
Прохненко І. А. Розкопки Королівського замку Нялаб / І. А. Прохненко, М. А. Жиленко // АВУ в 2013 р. – Київ, 2014. – С. 132–133. 14.
Прохненко І. А. Розкопки Королівського замку Нялаб / І. А. Прохненко // АВУ в 2014 р. — Київ, 2015. — С. 46–47.
Прохненко І. Геральдичні зображення на кахлях Королівського замку Нялаб. – Режим доступу: https://dspu.edu.ua/history_journal/wp-content/uploads/2018/05/13.pdf
Прохненко І. Замки Закарпаття другої половини ХІІІ – першої половини ІV століття // І. Прохненко, М. Жиленко . – Режим доступу:
https://shron1.chtyvo.org.ua/Prokhnenko_Ihor/Zamky_Zakarpattia_druhoi_polovyny_XIII_pershoi_polovyny_XIV_st.pdf?

.: Розділ: Історія :: 4.11.2021 12.00.46 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарья із міста: Покровск :: Запитання: 45988  
Дарья запитує:
Будь ласка, потрібна література з теми "Революція на граніті та її вплив на патріотичне піднесення"
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, Революцію на граніті, захисників України, українське козацтво, Пилипа Орлика та його Конституцію, злочин комуністичного режиму, звільнення України від нацистських окупантів, видатних історичних, політичних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч // Позакласний час. — 2018. — № 9. — Школа патріота. — С. 1-48.
Бояринцев О. Громадські молодіжні організації як чинник патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] / О. Бояринцев // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 20. — С. 322-327. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2012_20_80.
Вальковець Г. Молодіжний протест як механізм впливу на процес прийняття політичних рішень в Україні [Електронний ресурс] / Г. Вальковець // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2012. — Вип. 9. — С. 56-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2012_9_12.
Воробйова Т. Етапи політичного протестного руху в незалежній Україні [Електронний ресурс] / Т. Воробйова // Актуальні проблеми політики. — 2016. — Вип. 58. — С. 167-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2016_58_19.
Ільтьо Г. Роль молодіжних організацій в розвитку партійної системи та громадянського суспільства України [Електронний ресурс] / Г. Ільтьо // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. — 2012. — № 1. — С. 24-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2012_1_7.
Кавилін О. Динаміка політичної участі молоді в незалежній Україні [Електронний ресурс] / О. Кавилін // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 93. — С. 361-364. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_90.
Кавилін О. Інституціоналізація політичної участі молоді в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / О. Кавилін; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2016. — 20 c.
Каретна О. Молодіжні громадські організації у системі взаємодії влади та суспільства [Електронний ресурс] / О. Каретна. // Політологічні записки. — 2011. — № 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2011_4_51.
Мовчун Л. Студентський майдан : до тридцятиріччя Революції на граніті : наша історія / Л. Мовчун ; мал. В. Січкарук // Крилаті. — 2020. — № 5. — С. 2.
Островськи І. Великий злам : хроніка «революції на граніті» 2-17 жовтня 1990 року / І. Островський, С. Черненко. — Київ : Агентство «Україна», 2000. — 122 с.: фот.
Перший успішний ненасильницький політичний протест : 10 жовтня — 30-та річниця студентської Революції на граніті / мал. В. Січкарук // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 10. — С. 15.
Сапицька О. Феномен політичних протестів та революцій у постмодерній історії України [Електронний ресурс] / О. Сапицька, С. Золотар // Гуманітарний журнал. — 2014. — № 1-2. — С. 107-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumj_2014_1-2_11.
Смолій В. Українська мрія: 25 років викликів / В. Смолій // Вісн. НАН України. — 2016. — № 8. — С. 9-15.
Студентська революція на граніті : альбом / авт. та упоряд. О. Доній. — Київ : Смолоскип, Тріумф, 1995. — 129 с. : іл.
Терещук Г. Дидактичні матеріали до теми «Революція на граніті» : історія України : 11 клас : готуючись до уроку / Г. Терещук // Історія та правознавство. — 2020. — № 34-36. — С. 70-73.
Чугуєва О. Політичний протест у андеграундній музичній культурі часів «перебудови»: основні форми вираження та трансформація у сучасних реаліях [Електронний ресурс] / О. Чугуєва // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 387-389. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_161.

.: Розділ: Історія :: 3.11.2021 20.35.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Бориспіль :: Запитання: 45970  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література на тему: "Етапи промислової революції"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Матюшенко І. Ю. Розробка і впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції: організація державної підтримки / І. Ю. Матюшенко. — Харків : Александрова К. М., 2016. — 555 с. : іл., табл.
Мельник Л. Г. Сучасні соціально-економічні тренди: досвід ЄС та практика України у світлі промислових революцій / Л. Г. Мельник ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. — Суми : Сумський державний університет, 2021. — 336 с. : іл., табл.
Нариси історії революційного руху : епоха промислового капіталізму / за ред. Л. Рикліна. — Харків : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. — 410, [2] с., [8] арк. карт : іл.
Тун Я. Економічна контрреволюція на останньому етапі : Шкідництво на промисловому фронті і наші завдання щодо ліквідації його наслідків. — [Харків] : Пролетар, 1931. — 131 с.
Фримен К. Як час спливає : від епохи промислових революцій до інформаційної революції / К. Фримен, Ф. Лука ; пер. з англ. Руслана Ткачука. — Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. — 510 с. : іл., табл.
Хименко Гр. Нариси з історії розвитку економічних форм та економічних учень : Ч. 1 / Гр. Хименко. — Київ : Державне видавництво України, 1928. — 190 с.
Шаравара О. О. Промислова революція як чинник розвитку суспільства / О. О. Шаравара // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". — Одеса, 2017. — Вип. 16. — С. 154-156.
Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію / Ш. Шваб ; [ред. Т. М. Шкарлута ; пер. з англ. Н. Климчук, Я. Лебеденка]. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 416 с. : іл.

.: Розділ: Історія :: 31.10.2021 17.59.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Боярка :: Запитання: 45959  
Валерія запитує:
Формування правосвідомості державних службовців у зарубіжних країнах
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондаренко В. А. Зарубіжний досвід законодавчого регулювання запобігання корупції в системі публічної служби та імплементація норм міжнародного права в законодавчу базу України [Електронний ресурс] / В. А. Бондаренко, Н. О. Пустова. — Режим доступу: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2016/16bvazbu.pdf. — Назва з екрана.
Грін О. О. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. : альб. схем / О. О. Грін. — Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2015. — 183 с.
Захарцев С. І. Філософія і теорія права : монографія / С. І. Захарцев. — Харків : Панов, 2015. — 254 c.
Саміло Г. О. Правосвідомість західноєвропейського та мусульманського суспільства [Електронний ресурс] / Г. О. Саміло. — Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/urist-2-2009/files/law-2009-2_2.pdf. — Назва з екрана.
Таряник Д. М. Механізм запобігання та протидії корупції в зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Д. М. Таряник. — Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4155/1/- ЗБІРНИК ТЕЗ ост._p165-167.pdf. — Назва з екрана.

.: Розділ: Історія :: 28.10.2021 12.16.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 45953  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Мені потрібно підібрати літератури до теми "Кінська упряж в Україні: джерела, походження і розвиток"
Наша відповідь:
Бандрівський М. Кінська упряж зі скарбу з Бірок Великих як індикатор поствисоцького горизонту на Тернопільському плато [Електронний ресурс] / М. Бандрівський, М. Білик, Р. Зубик // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — 2012. — Вип. 16. — С. 463-474. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mdapv_2012_16_32
Бандрівський М. С. Подільсько-карпатський тип кінської упряжі VII ст. до Р. X. / М. С. Бандрівський // Археологія. — 2005. — № 4. — С. 90-93.
Глушко М. С. Генезис тваринного запрягу в Україні (культурно-історична проблема) : Автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.05 / М. С. Глушко; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Львів, 2004. — 32 c.
Глушко М. С. Генезис тваринного запрягу в Україні. (Культурно-історична проблема) : Моногр. / М. С. Глушко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2003. — 448 c.
Кульбака В. К. Індоєвропейські племена України епохи палеометалу / В. К. Кульбака, В. Качур; ред.: Д. Я. Телегін; Маріуп. гуманіт. ін-т. — Маріуполь : Рената, 2000. — 79 c.
Махортых С. В. Пронизи для перекрестных ремней конской упряжи на юге Восточной Европы в VII — VI вв. до н. э. [Електронний ресурс] / С. В. Махортых // Археологія і давня історія України. — 2017. — Вип. 2. — С. 166-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2017_2_16
Омельченко Н. М. Основи проектування лимарно-сідельних виробів : навч.-метод. посіб. / Н. М. Омельченко, В. П. Кернеш, В. П. Коновал; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2010. — 230 c.
Слинько В. Г. Конь в упряжке : монография / В. Г. Слинько, Е. В. Пронь, В. И. Березницкий, Н. П. Петрушко, В. А. Пасечник, В. И. Герасимов, Н. В. Черный. - Харьков, 2012. — 147 c.

.: Розділ: Історія :: 26.10.2021 18.35.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.270111 seconds