Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Ліда із міста: Київ :: Запитання: 46529  
Ліда запитує:
Добрий день. Цікавить література про Біловезькі угоди. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бойко О. Д. Україна: від путчу до Пущі (серпень — грудень 1991 р.) : моногр. / О. Д. Бойко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. — 224 c.
Годлюк А. М. Зовнішньополітичний та безпековий феномен рейганізму: автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.04 / А. М. Годлюк ; НАН України; Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин. — Київ, 2009. — 17 с.
Голубець М. А. Біловезька зустріч — крах імперії зла: (доп. вид. до 20-ї річниці підписання Угоди про створення Співдружності незалеж. держав) / М. Голубець. — Львів : Манускрипт, 2011. — 113 с.
Голубець М. Біловезька зустріч, напередодні та опісля (до 10-ї річниці від дня підписання угоди) / М. Голубець. — Львів : Поллі, 2001. — 62 с.
Довбня О. А. Короткий термінологічний і понятійний довідник з курсу «Історія України» / О. А. Довбня, Є. П. Ляшенко; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2007. — 64 c.
Кузьменко Ю. В. Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР [Електронний ресурс] / Ю. В. Кузьменко // Український історичний журнал. — 2011. — № 4. — С. 41-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2011_4_4.
Кульчицький С. Передумови, перебіг і підсумки «параду суверенітетів» / С. Кульчицький // Укр. іст. журн. — 2018. — № 5. — С. 163-191.
Орлова Т. В. Пострадянські країни: основні тенденції розвитку / Т. В. Орлова. — Київ : Знання, 2010. — 64 c. — (Б-чка т-ва Знання. Сер. міжнар.; N 1).
Скоморовський В. Б. Правові наслідки Біловезьких домовленостей 1991 року [Електронний ресурс] / В. Б. Скоморовський // Правова держава. — 2013. — № 16. — С. 251-255. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2013_16_43.
Сурнін В. Б. Серпневий путч 1991 року у віддзеркаленні історії [Електронний ресурс] / В. Б. Сурнін // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. — 2012. — Вип. 28. — С. 95-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2012_28_15.

.: Розділ: Історія :: 20.06.2022 07.54.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Київ :: Запитання: 46525  
Ілля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про Стамбульську конвенцію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Баша К. А. Ратифікація Стамбульської Конвенції як спосіб утвердження гендерної рівності в суспільстві: проблеми українського законодавства [Електронний ресурс] / К. А. Баша // Журнал східноєвропейського права. — 2018. — № 51. — С. 185-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_51_25.
Вознюк А. А. Удосконалення обставин, які пом?якшують та обтяжують покарання, у контексті реалізації положень Стамбульської конвенції [Електронний ресурс] / А. А. Вознюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2019. — № 1. — С. 50-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2019_1_9.
Войченко В. В. Судово-медична оцінка проявів заподіяння катувань і мордувань та шляхи їх ефективної документальної фіксації у форматі «Стамбульського протоколу» / В. В. Войченко, В. Д. Мішалов, В. В. В’юн, Д. А. Валіахметов // Суд.-мед. експертиза. — 2017. — № 1. — С. 25-30.
Головкін О. В. Стамбульська конвенція: ризики для суспільства і сім’ї [Електронний ресурс] / О. В. Головкін, В. П. Стадник, Т. П. Чубко // Судова апеляція. — 2018. — № 4. — С. 90-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2018_4_11.
Дьоміна О. П. Нові склади злочинів за ст. 134 Кримінального кодексу України у світлі Стамбульської конвенції: аналіз деяких ознак [Електронний ресурс] / О. П. Дьоміна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2019. — Вип. 3. — С. 109-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2019_3_12.
Кошель Н. М. Імплементація стандартів Стамбульської конвенції у законодавство України [Електронний ресурс] / Н. М. Кошель // Юридична Україна. — 2019. — № 4. — С. 27-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2019_4_5.
Левченко Ю. Дуальний характер поглядів на ратифікацію стамбульської конвенції в Україні та Польщі [Електронний ресурс] / Ю. Левченко // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2020. — Вип. 31. — С. 154-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2020_31_22.
Фисун Ю. Ю. Стамбульський процес – імплементаційний механізм протидії нетерпимості в рамках ООН: передумови формування і проблеми реалізації [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Фисун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 6(3). — С. 141-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_6(3)__35.

.: Розділ: Історія :: 19.06.2022 20.09.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 46506  
Аня запитує:
Добрий день. Потрібно знайти літературу, що стосується Варшавського договору. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Радимо Вам таку літературу:
Боримський В. В. Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри [Електронний ресурс] / В. В. Боримський // Гуржіївські історичні читання. — 2012. — Вип. 5. — С. 228-229. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2012_5_90.
Віднянський С. Варшавський договір 1920 року в оцінці сучасної української історіографії [Електронний ресурс] / С. Віднянський // Україна дипломатична. — 2017. — Вип. 18. — С. 91-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2017_18_10.
Дацків І. Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2015. — Вип. 16(2). — С. 125-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2015_16(2)__13.
Зінкевич Р. Д. Передісторія підписання Варшавського договору 1920 р.: С. Петлюра та Ю. Пілсудський [Електронний ресурс] / Р. Д. Зінкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 73-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_15.
Ліпкевич С. Я. Історичний досвід входження колишніх членів Організації Варшавського Договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України): автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / С. Я. Ліпкевич ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2007. — 19 с.
Солдатенко В. Варшавський договір 1920 року. Сучасний історіографічний дискурс [Електронний ресурс] / В. Солдатенко // Україна дипломатична. — 2011. — Вип. 12. — С. 766-794. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2011_12_194.
Трофимович В. В. Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року [Електронний ресурс] / В. В. Трофимович // Військово-науковий вісник. — 2017. — Вип. 28. — С. 110-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_28_11.
Яровий В. Г. Історичний досвід трансформації оборонно-промислового комплексу країн — колишніх членів Організації Варшавського Договору: автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В. Г. Яровий ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Історія :: 14.06.2022 19.52.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Дубно :: Запитання: 46499  
Андрій запитує:
Добрий день. Потрібно знайти літературу на тему: Релігійне життя в Україні у період Другої речі Посполитої. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бородинська Л. Реалізація громадянських прав євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої [Електронний ресурс] / Л. Бородинська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2009. — Вип. 1. — С. 25-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2009_1_5.
Борщевич В. Т. Українська православна церква на Волині у 20 - 40-х рр. ХХ ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. Т. Борщевич ; Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів, 2000. — 19 с.
Венгер А. Г. Полiтика Другої Речi Посполитої стосовно греко-католицької церкви та її пастви у 1920-х рр. [Електронний ресурс] / А. Г. Венгер // Вопросы германской истории. — 2013. — 2013. — С. 275-285. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pni_2013_2013_22.
Вовк Я. О. Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918 — 1926 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Я. О. Вовк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 21 с.
Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918 — 1939 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / І. В. Пилипів; ДВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2011. — 36 c.
Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918 — 1939 рр.) : монографія / І. В. Пилипів. — Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2011. — 428 с.
Пилипів І. В. Конституція Другої Речі Посполитої та національно-релігійна політика польської влади в Галичині (1921 — 1925 рр.) [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2013. — Вип. 47. — С. 83-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2013_47_18.
Пилипів І. В. Правовий статус Греко-католицької церкви в Другої Речі Посполитій (1925 – 1939 рр.) [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Ефективність державного управління. — 2013. — Вип. 34. — С. 153-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_34_18.
Сєряков С. О. Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст. : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / С. О. Сєряков; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2004. — 20 c.
Стоколос Н. Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ — перша половина ХХ ст.) : моногр. / Н. Г. Стоколос; НАН України. Від-ня релігієзнав. Ін-ту філос. ім. Г.С.Сковороди, Рівнен. ін-т слов’янознав. Київ. славіст. ун-ту. — Рівне : РІС КСУ — ППФ «Ліста-М», 2003. — 480 c.
Шваб А. Єврейські релігійні, громадсько-політичні та культурно-освітні організації міжвоєнного Луцька / А. Шваб, Г. Малеончук // Краєзнавство. — 2015. — № 3/4. — С. 69-73.

.: Розділ: Історія :: 13.06.2022 07.05.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніка із міста: Київ :: Запитання: 46497  
Ніка запитує:
Добрий день. Мені необхідна література на тему: Національно-визвольний рух в Україні у ХХ столітті. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам використати таку літературу:
Вєдєнєєв Д. Організація, тактика й методи дій радянських оперативно-військових сил у протиборстві з національно-визвольним рухом в Західній Україні (1945-1950-ті рр.) [Електронний ресурс] / Д. Вєдєнєєв // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 16. — С. 211-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_23.
Вінницький О. О. Проблема висвітлення у сучасній історичній науці генези політичної думки та національного визвольного руху України в першій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. О. Вінницький // Альманах права. — 2016. — Вип. 7. — С. 124-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2016_7_33.
Ільницький В. Український національно-визвольний рух у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954): історіографія проблеми [Електронний ресурс] / В. Ільницький // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 2015. — Вип. Спец. вип. 2. — С. 277-313. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dkz_2015_Spets.
Іщук О. С. Діяльність молодіжних структур ОУН як складова українського національно-визвольного руху у 1939 — 1955 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / О. С. Іщук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2005. — 16 с.
Лисенко О. Методологічні аспекти дослідження історії українського національно-визвольного руху середини XX століття [Електронний ресурс] / О. Лисенко // Проблеми дидактики історії. — 2016. — Вип. 7. — С. 27-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prdist_2016_7_5.
Лисенко О. Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. ХХ ст.: суспільний контекст і науковий вимір [Електронний ресурс] / О. Лисенко // Галичина. — 2013. — Ч. 24. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_24_3.
Лутчин Т. Дослідження українського національно-визвольного руху другої половини XX століття в історичній та політологічній науці [Електронний ресурс] / Т. Лутчин // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 3. — С. 213-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_3_35.
Лутчин Т. Проблематика дослідження українського національно-визвольного руху другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. Лутчин // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2011. — Вип. 1. — С. 224-236. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2011_1_35.
Марущенко О. Цінне дослідження з історії українського національно-визвольного руху 30-50-х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / О. Марущенко // Галичина. — 2013. — Ч. 22-23. — С. 560-571. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_22-23_71.
Мельник Р. Євстахій Струк як учасник національно-визвольного руху в першій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / Р. Мельник, В. Мельник // Historical and cultural studies. — 2020. — Vol. 7, Num. 1. — С. 48-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2020_7_1_12.
Пальшков К. Є. Трагічна наступність у політиці національно-визвольного руху в Україні в ХХ ст. [Електронний ресурс] / К. Є. Пальшков // Сучасне суспільство. — 2018. — Вип. 1. — С. 132-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2018_1_13.
Русначенко А. М. Український національно-визвольний рух середини ХХ століття в суспільно-політичних і наукових дискусіях останніх років [Електронний ресурс] / А. М. Русначенко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 30. — С. 257-265. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_30_24.
Стасюк О. Національно-державна платформа українського визвольного руху середини ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Стасюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 36-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_5.
Сухий О. Український визвольний рух періоду Другої світової війни та післявоєнного часу в сучасній національній історіографії [Електронний ресурс] / О. Сухий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 471-490. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_40.

.: Розділ: Історія :: 11.06.2022 22.05.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.284714 seconds