Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45263
   


Автор запитання: Іван із міста: Умань :: Запитання: 46729  
Іван запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про Максима Берлінського. Дякую вам заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Берлинський М. Короткий опис Києва / М. Берлинський ; [редкол.: Микола Жулинський (голова) та ін.]. — Київ : [б. в.], 1990. — XVIII, 204 с. 1 карта.
Гончаров О. М. Ф. Берлинський і Київський університет [Електронний ресурс] / О. Гончаров, А. Петровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2014. — Вип. 4. — С. 12-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2014_4_6.
Максим Берлінський – історик, педагог, релігійний діяч : матеріали наук.-практ. конф., 30 жовт. 2009 р., Путивль / ред.: Лука; Держ. іст.-культ. заповідник у м. Путивлі, Нац. заповідник «Глухів». — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. — 80 c.
Москальов Д. В. Із щоденника київського історика Максима Берлинського [Електронний ресурс] / Д. В. Москальов // Архіви України. — 2014. — № 3. — С. 205-250. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_3_22.
Тарасенко О. Музей старожитностей університету Св. Володимира : До 170-річчя заснування / О. Тарасенко // Історія України (Шкільний світ). — 2007. — № 17. — С. 1-5.

.: Розділ: Історія :: 2.10.2022 20.32.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Вижниця :: Запитання: 46728  
Лілія запитує:
Добрий день. Треба список джерел на тему: Кирило-мефодіївське товариство як перша українська політична сила. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу для опрацювання:
Бойко М. П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М.Драгоманова) : монографія / М. П. Бойко; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2008. — 260 c.
Бойко М. П. Ідейно-гуманістичні позиції Кирило-Мефодіївського товариства та суспільні реалії сучасної України [Електронний ресурс] / М. П. Бойко // Грані. — 2016. — № 140. — С. 72-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_140_14.
Бойко М. П. Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства [Електронний ресурс] / М. П. Бойко // Грані. — 2016. — № 139. — С. 89-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_139_15.
Бойко М. Філософсько-правові погляди Кирило-Мефодіївського товариства в загальному аспекті [Електронний ресурс] / М. Бойко // Versus. — 2014. — № 2. — С. 99-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2014_2_18.
Бреус Н. Утворення Кирило-Мефодієвського братства. Програмні документи та громадсько-політична діяльність братчиків : урок історії України, 9 клас / Н. Бреус // Історія в рідній школі. — 2021. — № 6. — С. 21-23.
Булгакова О. Кирило-Мефодіївське братство : 170 років від дня заснування / О. Булгакова // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 20. — С. 3.
Доценко О. Г. Кирило-Мефодіївське товариство: його роль у духовному відродженні України : навч.-метод. посіб. / О. Г. Доценко, Л. Г Іванова; Київ. міжнар. ун-т. — Київ, 2008. — 80 c.
Кіянка І. Б. Ідеї народництва та популізму в українській політиці: основні сподівання і реалії самодержавної імперії: приклад Кирило-Мефодіївськеого товариства [Електронний ресурс] / І. Б. Кіянка // Держава і право. Серія : Політичні науки. — 2015. — Вип. 69. — С. 35-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2015_69_5.
Король Н. В. Український національний рух наприкінці 40-х рр. 19 ст. Кирило-Мефодіївське братство : історія України : 9 кл. / Н. В. Король // Історія та правознавство. — 2012. — № 14-15. — С. 50-54.
Нєйчева Л. В. Кирило-Мефодіївська традиція як епіцентр національних християнських установок Болгарії [Електронний ресурс] / Л. В. Нєйчева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2019. — № 2. — С. 413-416. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_2_89.
Обуховський С. І. Кирило-Мефодіївське братство – погляд крізь століття : історія України : 9 клас / С. І. Обуховський // Історія та правознавство. — 2014. — № 22-23. — С. 52-54.
Овчаров Л. Кирило-Мефодієвське товариство. Т. Шевченко в національному відродженні / Л. Овчарова// Історія в рідній школі. — 2017. — № 3. — С. 19-22.
Підлипна В. С. Український національний рух наприкінці 40-х років ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство / В. С. Підлипна// Історія та правознавство. — 2013. — № 8. — С. 28-31.
Побірченко Н. Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства як передумова виникнення українських Громад [Електронний ресурс] / Н. Побірченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2007. — № 21. — С. 205-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2007_21_33.
Протосавіцька Л. С. Цінність ідеї гендерної рівності в політико-правових поглядах членів Кирило-Мефодіївського братства [Електронний ресурс] / Л. С. Протосавіцька // Право. Людина. Довкілля. — 2020. — Vol. 11, № 1. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lHE_2020_11_1_4.
Сукач Т. М. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні : історія України : 9 клас / Т. М. Сукач // Історія та правознавство. — 2016. — № 4-5. — С. 60-63.
Цюрупа М. Ідейно-політичний вплив концепту Кирило-Мефодіївського товариства на формування національної військової сфери кінця XIX - першої половини XX століть [Електронний ресурс] / М. Цюрупа // Українознавчий альманах. — 2020. — Вип. 26. — С. 94-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2020_26_16.
Ярош Д. В. Державно-правова думка в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства (1846—1847 рр.) щодо майбутнього устрою України [Електронний ресурс] / Д. В. Ярош // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2. — С. 26-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_1-2_6.

.: Розділ: Історія :: 2.10.2022 20.24.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 46699  
Христина запитує:
Добрий день. Мені потрібна інформація про історичну область Холмщину. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Кондрач Я. С. Етнодемографічні процеси на Холмщині в 1944?1947 роках [Електронний ресурс] / Я. С. Кондрач // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2010-2011. — Вип. 3-4. — С. 186-194. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2010-2011_3-4_14.
Кошельник А. Становлення польського підпільного руху на Холмщині в 1939–1942 роках [Електронний ресурс] / А. Кошельник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки. — 2018. — Вип. 27. — С. 251-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2018_27_39.
Купчинська З. Цілісне дослідження антропонімії Холмщини XVI–XVII ст. [Електронний ресурс] / З. Купчинська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2019. — Вип. 71(2). — С. 450-452. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2019_71(2)__45.
Матвієнко В. Налагодження українсько-польських стосунків у 1918 році: проблема Холмщини і Підляшшя / В. Матвієнко // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 6. — С. 223-230.
Павлів Ю. З. Образ «малої вітчизни» в історичній пам’яті переселенців з Холмщини та Лемківщини [Електронний ресурс] / Ю. З. Павлів // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2015. — Вип. 8. — С. 163-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2015_8_15.
Павлюк І. Преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1941 - 1944 рр.: історико-типологічний та ідеологічний аналіз / І. Павлюк // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. — 2001. — Вип. 9. — С. 192-205.
Ременяка О. С. Український іконопис XVI - XVIII ст. на землях Холмщини та Підляшшя: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / О. С. Ременяка ; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2004. — 20 с.
Савчук О. А. Депортації українців з Холмщини і Підляшшя в 1944 - 1947 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. А. Савчук ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с.
Шевчук Т. Організація освітньо-культурної діяльності українців Холмщини і Підляшшя в другій Речі Посполитій [Електронний ресурс] / Т. Шевчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2015. — Вип. 2(2). — С. 479-486. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2015_2(2)__58.
Шевчук Т. Організація освітньо-культурної діяльності українців Холмщини і Підляшшя в другій Речі Посполитій [Електронний ресурс] / Т. Шевчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2015. — Вип. 2(2). — С. 479-486. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2015_2(2)__58.

.: Розділ: Історія :: 20.09.2022 10.51.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уляна із міста: Рівне :: Запитання: 46696  
Уляна запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про автномістський рух в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Уляно! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Корольов Г. О. Автономістсько-федералістські погляди Михайла Грушевського: формування, втілення, трансформація : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Г. О. Корольов; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — Київ, 2009. — 220 с.
Мирончук А. Програмні документи українських автономістів другої половини XVIII століття [Електронний ресурс] / А. Мирончук // Етнічна історія народів Європи. — 2001. — Вип. 10. — С. 48–50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2001_10_11.
Могильний Л. Автономістський рух в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття [Електронний ресурс] / Л. Могильний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2016. — Вип. 3. — С. 54-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2016_3_14.
Петренко Д. В. Автономістська філософська антропологія: стратегії артикуляції [Електронний ресурс] / Д. В. Петренко // Мультиверсум. Філософський альманах. - 2015. - Вип. 5-6. - С. 100-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_5-6_12.
Сухобокова О. О. Автономістська концепція національно-державного будівництва Никифора Григорієва (1917 — початок 1928 р.) [Електронний ресурс] / О. О. Сухобокова // Історико-політичні студії. — 2016. — № 1. — С. 125-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipc_2016_1_14.
Таран П. Є. Автономістські ідеї в політико-правовій думці кримськотатарського народу (1783-1918 рр.) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / П. Є. Таран ; Таврійський національний ун-т ім. В. І .Вернадського. — Сімферополь, 2003. — 208 с.
Хоменко О. Історіографія «старшинських автономістів» в інтелектуальному просторі українознавства початку XІX століття [Електронний ресурс] / О. Хоменко // Українознавство. — 2019. — № 1. — С. 25-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2019_1_5.

.: Розділ: Історія :: 19.09.2022 15.11.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 46691  
Артем запитує:
Добрий день. Потрібно інформацію про період перебудови та наслідки для України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бабка В. Л. Історична пам’ять доби Перебудови в Україні: вектори трансформації [Електронний ресурс] / В. Л. Бабка // Література та культура Полісся. Сер. : Історичні науки. — 2014. — Вип. 76. — С. 227-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2014_76_22.
Бардашевська Ю. Побутове обслуговування населення Української РСР в роки перебудови (1985 – 1991): програмні завдання і реалії [Електронний ресурс] / Ю. Бардашевська // Наукові записки з української історії. — 2014. — Вип. 34. — С. 92-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2014_34_15.
Бойко О. Д. Уроки «перебудови» в СРСР для сучасної України [Електронний ресурс] / О. Д. Бойко // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 83. — С. 231-241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_83_25.
Гінзбург О. Кореспонденції громадян на адресу республіканського та союзного партійного керівництва доби перебудови як історичне джерело (за документами фонду Центрального комітету Компартії України ЦДАГО України) [Електронний ресурс] / О. Гінзбург // Студії з архівної справи та документознавства. — 2015. — Т. 22-23. — С. 109-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2015_22-23_17.
Дудко І. Д. До питання про національні тенденції політичного відродження України періоду перебудови [Електронний ресурс] / І. Д. Дудко // Історико-політичні студії. — 2015. — № 1. — С. 23-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipc_2015_1_5.
Коноваленко Ю. Тенденції відходу від політичного і пропагандистського висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в українській педагогічній періодиці перебудовного періоду (1985-1991рр.) [Електронний ресурс] / Ю. Коноваленко // Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 61-62. — С. 241-246. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_61-62_38.
Москальов А. А. Шляхи перебудови та перспективи розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Москальов, К. М. Юрій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2011. — Вип. 2(1). — С. 332-337. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_2(1)__56.
Наконечна О. Сучасна вітчизняна історіографія про формування багатопартійності в Україні у роки перебудови (1985–1991 рр.) [Електронний ресурс] / О. Наконечна // Історіографічні дослідження в Україні. — 2013. — Вип. 23. — С. 354-368. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Idvu_2013_23_18.
Овчар І. Роль України в трансформаційних процесах Радянського Союзу в період перебудови (1985–1991 рр.) [Електронний ресурс] / І. Овчар // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2010. — Вип. 17. — С. 79-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2010_17_14.
Смолій В. Горбачовська «перебудова»: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу) [Електронний ресурс] / В. Смолій // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. — 2016. — Вип. 21. — С. 8-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2016_21_4.
Федорчук О. О. Криза вузівського суспільствознавства в Україні (середина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.) та спроби його перебудови [Електронний ресурс] / О. О. Федорчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 131, Вип. 118. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_131_118_5.
Хомутовська І. О. Стратегічні виміри розвитку України в період «перебудови» (1985–1991 рр.) [Електронний ресурс] / І. О. Хомутовська, А. В. Федосова, І. П. Кіщак // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2018. — № 1. — С. 44-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2018_1_9.
Циба Г. Пошуки національної ідентичності та історичної правди в українському кіно доби Перебудови (1986-1991) [Електронний ресурс] / Г. Циба // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2014. — Вип. 10. — С. 224-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2014_10_18.

.: Розділ: Історія :: 16.09.2022 08.48.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.635141 seconds