Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Ярослав із міста: Новомосковськ :: Запитання: 45668  
Ярослав запитує:
Добрий день! Потрібно підібрати інформацію для написання реферату на тему Галицько-Волинське князівство. Дякую
Наша відповідь:
Доброго вечора, Ярослав! Скористайтеся, будь-ласка наступною інформацією:
1.Бойко О. Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с. (Альма-матер)
2.Король В. Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с. (Альма-матер)
3.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття: навчальний посібник. Видання четверте. – Х.: ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.
4.Субтельний Орест Україна. Історія/Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; Вст. ст. С. В. Кульчицького. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. 720 с.: іл
5.Греченко В.А., Ярмиш О.Н. Історія України. Всесвітня історія XX – XXI століть (новітня історія): Посібник для вступних та курсових іспитів в юридичних вузах. – Харків, 2001. – 316 с.
6.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 698 с.
https://znoclub.com/istoriya-ukrainy/561-galitsko-volinske-knyazivstvo.html
https://old.uinp.gov.ua/publication/galitsko-volinske-knyazivstvo
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/map.galytsko-volynske.php
https://myukraine.org.ua/galicko-volinske-knyazivstvo/
https://www.radiosvoboda.org/a/932124.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/4039/
http://www.golos.com.ua/article/346190

.: Розділ: Історія :: 15.06.2021 18.44.25 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Ніжин :: Запитання: 45645  
Влад запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про кошового отамана Івана Сірка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Влад! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 35057; 44409.

.: Розділ: Історія :: 10.06.2021 12.28.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Суми :: Запитання: 45640  
Віталій запитує:
Добрий день. Дуже потрібна інформація про Закерзоння. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Боднарчук Ю. Ю. Умови та періоди розселення депортованих із Закерзоння українців на Тернопільщині в 1944–1946 рр. [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Боднарчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 24. — С. 51-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2010_24_11.
Кіцак В. Використання підрозділів війська польського для проведення депортації українців Закерзоння впродовж 1944–1946 рр. [Електронний ресурс] / В. Кіцак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2016. — Вип. 2(3). — С. 39-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2016_2(3)__8.
Любчик І. Д. Розселення та післявоєнні реалії повсякденного життя пересенців із Закерзоння в Івано-франківській області [Електронний ресурс] / І. Д. Любчик // Галичина. — 2015. — Ч. 27. — С. 145-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2015_27_18.
Наконечний В. Трагедія українців Закерзоння (акція «Вісла» на сторінках журналу «Лемківщина») [Електронний ресурс] / В. Наконечний // Східноєвропейський історичний вісник. — 2017. — Вип. 4. — С. 107-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_4_15.
Прокопов В. Ставлення українських постанців Закерзоння до євреїв: контент-аналіз мемуарних джерел [Електронний ресурс] / В. Прокопов // Східноєвропейський історичний вісник. — 2018. — Cпец. вип. 3. — С. 318-325. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2018_3_37.
Процюк В. Книга пам’яті : про трагічну долю українців Закерзоння у 1944-1956 рр. / В. Процюк. — Львів : [б.в.], 1996. — 319 с.
Сергійчук В. Для увічнення українського єства. Публікація архівних матеріалів з Закерзоння 40-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Сергійчук // Етнічна історія народів Європи. — 2001. — Вип. 8. — С. 115–121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2001_8_28.
Українсько-польське пограниччя: невичерпне поле для історика // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 15. — С. 4-5.
Явожно : спогади в’язнів пол. концентрац. табору / Об-ня Українців «Закерзоння» ; [упоряд.: Б.Гук, М.Іваник]. — Перемишль ; Торонто ; Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2007. — 354 с. : іл., табл. — (Бібліотека Закерзоння. Серія «Спогади» / [ред. М.Іваник]; т. 1).

.: Розділ: Історія :: 10.06.2021 07.23.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Сколе :: Запитання: 45619  
Андрій запитує:
Добрий день. Треба літературу на тему Євген Петрушевич - лідер Західноукраїнської Народної Республіки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам опрацювати такі джерела:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, національну, колективну та історичну пам'ять, Перший Універсал, козацькі битви та традиції, Другу Світову війну та Німецько-радянську війну, депортацію українського населення, Голокост, видатних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2018. — № 5. — Школа патріота. — С. 1-48.
Івануса Г. У вирі національно-визвольних змагань : історичні постаті : 1918-1991 рр. / Г. Івануса, Р. Пастушенко // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 4. — С. 23-29.
Максимець Б. «Кожний нарід має бути вільний і рівний, господарем на своїй власній землі!» : (100 нотаток про ЗУНР) : готуючись до уроку / Б. Максимець // Історія та правознавство. — 2018. — № 34-36. — С. 33-51.
Машталір Х. Правові стандарти формування української державності в поглядах Євгена Петрушевича [Електронний ресурс] / Х. Машталір // Митна справа. — 2014. — № 6(2.1). — С. 87-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_6(2.
Машталір Х. Роль Євгена Петрушевича у розвитку українського конституціоналізму [Електронний ресурс] / Х. Машталір // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2015. — Вип. 1. — С. 47-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_1_7.
Райківський І. Євген Петрушевич в оцінці галицьких соціал-демократів [Електронний ресурс] / І. Райківський // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 114-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_13.
Тимченко Р. Взаємини Симона Петлюри і Євгена Петрушевича у контексті українського державотворення (листопад 1918 – липень 1919 рр.) [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 327-335. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_40.
Тимченко Р. Євген Петрушевич – лідер Західноукраїнської Народної Республіки (до 150-річчя з дня народження та 95-річчя з дня утворення ЗУНР) [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Український історичний журнал. — 2013. — № 5. — С. 143-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2013_5_11.
Тимченко Р. Життєвий шлях та громадсько-політична діяльність Євгена Петрушевича (до 100-річчя утворення ЗУНР) [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Архіви України. — 2018. — № 4. — С. 115-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_4_14.
Тимченко Р. Симон Петлюра і Євген Петрушевич в умовах об’єднання українських армій (липень–листопад 1919 року): крок до співпраці чи остаточного розпаду? [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 48. — С. 101-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_48_14.

.: Розділ: Історія :: 7.06.2021 09.58.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Рівне :: Запитання: 45608  
Надія запитує:
Добрий день. Потрібні джерела літератури про Версальський порядок договорів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Пропонуємо вам такі джерела для опрацювання:
Арустамян О. Історія застосування бойових отруйних речовин у роки Першої світової війни / О. Арустамян, В. Ткачишин // Медицина неотлож. состояний. — 2017. — № 4. — С. 100-104.
Бондаренко Д. Від Брест-Литовської до Версальської системи: монархічна контрреволюція в центральній та Східній Європі в 1918 – 1920 рр. [Електронний ресурс] / Д. Бондаренко // Східноєвропейський історичний вісник. — 2018. — Вип. 6. — С. 122-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2018_6_16.
Бурунов О. Прорахунки Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин в оцінках Г. А. Кіссінджера [Електронний ресурс] / О. Бурунов // Записки історичного факультету. — 2015. — Вип. 26. — С. 155-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2015_26_13.
Гон І. Правові засади українського та єврейського початкового шкільництва на західноукраїнських землях (перша половина 1920-х років) / І. Гон // Нова пед. думка. — 2012. — № 3. — С. 3-8.
Зубко О. Соціалістична Ліга Нового Сходу (Прага, 1925–1929(30)) як одна зі спроб виправлення помилок Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних домовленостей [Електронний ресурс] / О. Зубко // Історичні і політологічні дослідження. — 2019. — № 1. — С. 131-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2019_1_18.
Кавунник В. Політика європейських держав до України від Версальських до Ризьких мирних переговорів: документальний та історіографічний огляд [Електронний ресурс] / В. Кавунник // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 180-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_76.
Павленко В. Історія міжнародних відносин (1918 - 1939 рр.) : навч. посіб. / В. Павленко. — Київ : Алвія, 2008. — 218 c.
Павленко В. Мюнхенська криза і крах Версальської системи напередодні Другої світової війни [Електронний ресурс] / В. Павленко // Проблеми всесвітньої історії. — 2019. — № 1. — С. 20-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prwh_2019_1_4.
Пархомчук О. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / О. Пархомчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2006. — 38 с.
Пендзей І. Версальська система та проблеми етнонаціонального й територіального облаштування в Центральній та Південно-Східній Європі [Електронний ресурс] / І. Пендзей // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2015. — Вип. 26. — С. 107-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_26_12.
Піскун В. Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919 – 1921) [Електронний ресурс] / В. Піскун // Україна дипломатична. — 2017. — Вип. 18. — С. 779-780. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2017_18_100.
Пронь С. Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1914 - 1991 рр. : навч. посіб. / С. Пронь; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили комплексу «Києво-Могилян. акад.». — Миколаїв, 2009. — 140 c.
Теміров Ю. Версальський порядок: столітня тінь гетерогенності [Електронний ресурс] / Ю. Теміров // Історичні і політологічні дослідження. — 2019. — № 1. — С. 17-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2019_1_4.

.: Розділ: Історія :: 3.06.2021 16.30.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.496699 seconds