Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 46506  
Аня запитує:
Добрий день. Потрібно знайти літературу, що стосується Варшавського договору. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Радимо Вам таку літературу:
Боримський В. В. Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри [Електронний ресурс] / В. В. Боримський // Гуржіївські історичні читання. — 2012. — Вип. 5. — С. 228-229. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2012_5_90.
Віднянський С. Варшавський договір 1920 року в оцінці сучасної української історіографії [Електронний ресурс] / С. Віднянський // Україна дипломатична. — 2017. — Вип. 18. — С. 91-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2017_18_10.
Дацків І. Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2015. — Вип. 16(2). — С. 125-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2015_16(2)__13.
Зінкевич Р. Д. Передісторія підписання Варшавського договору 1920 р.: С. Петлюра та Ю. Пілсудський [Електронний ресурс] / Р. Д. Зінкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 73-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_15.
Ліпкевич С. Я. Історичний досвід входження колишніх членів Організації Варшавського Договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України): автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / С. Я. Ліпкевич ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2007. — 19 с.
Солдатенко В. Варшавський договір 1920 року. Сучасний історіографічний дискурс [Електронний ресурс] / В. Солдатенко // Україна дипломатична. — 2011. — Вип. 12. — С. 766-794. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2011_12_194.
Трофимович В. В. Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року [Електронний ресурс] / В. В. Трофимович // Військово-науковий вісник. — 2017. — Вип. 28. — С. 110-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_28_11.
Яровий В. Г. Історичний досвід трансформації оборонно-промислового комплексу країн — колишніх членів Організації Варшавського Договору: автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В. Г. Яровий ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Історія :: 14.06.2022 19.52.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Дубно :: Запитання: 46499  
Андрій запитує:
Добрий день. Потрібно знайти літературу на тему: Релігійне життя в Україні у період Другої речі Посполитої. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бородинська Л. Реалізація громадянських прав євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої [Електронний ресурс] / Л. Бородинська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2009. — Вип. 1. — С. 25-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2009_1_5.
Борщевич В. Т. Українська православна церква на Волині у 20 - 40-х рр. ХХ ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. Т. Борщевич ; Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів, 2000. — 19 с.
Венгер А. Г. Полiтика Другої Речi Посполитої стосовно греко-католицької церкви та її пастви у 1920-х рр. [Електронний ресурс] / А. Г. Венгер // Вопросы германской истории. — 2013. — 2013. — С. 275-285. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pni_2013_2013_22.
Вовк Я. О. Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918 — 1926 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Я. О. Вовк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 21 с.
Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918 — 1939 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / І. В. Пилипів; ДВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2011. — 36 c.
Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918 — 1939 рр.) : монографія / І. В. Пилипів. — Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2011. — 428 с.
Пилипів І. В. Конституція Другої Речі Посполитої та національно-релігійна політика польської влади в Галичині (1921 — 1925 рр.) [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2013. — Вип. 47. — С. 83-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2013_47_18.
Пилипів І. В. Правовий статус Греко-католицької церкви в Другої Речі Посполитій (1925 – 1939 рр.) [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Ефективність державного управління. — 2013. — Вип. 34. — С. 153-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_34_18.
Сєряков С. О. Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст. : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / С. О. Сєряков; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2004. — 20 c.
Стоколос Н. Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ — перша половина ХХ ст.) : моногр. / Н. Г. Стоколос; НАН України. Від-ня релігієзнав. Ін-ту філос. ім. Г.С.Сковороди, Рівнен. ін-т слов’янознав. Київ. славіст. ун-ту. — Рівне : РІС КСУ — ППФ «Ліста-М», 2003. — 480 c.
Шваб А. Єврейські релігійні, громадсько-політичні та культурно-освітні організації міжвоєнного Луцька / А. Шваб, Г. Малеончук // Краєзнавство. — 2015. — № 3/4. — С. 69-73.

.: Розділ: Історія :: 13.06.2022 07.05.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніка із міста: Київ :: Запитання: 46497  
Ніка запитує:
Добрий день. Мені необхідна література на тему: Національно-визвольний рух в Україні у ХХ столітті. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам використати таку літературу:
Вєдєнєєв Д. Організація, тактика й методи дій радянських оперативно-військових сил у протиборстві з національно-визвольним рухом в Західній Україні (1945-1950-ті рр.) [Електронний ресурс] / Д. Вєдєнєєв // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 16. — С. 211-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_23.
Вінницький О. О. Проблема висвітлення у сучасній історичній науці генези політичної думки та національного визвольного руху України в першій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. О. Вінницький // Альманах права. — 2016. — Вип. 7. — С. 124-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2016_7_33.
Ільницький В. Український національно-визвольний рух у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954): історіографія проблеми [Електронний ресурс] / В. Ільницький // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 2015. — Вип. Спец. вип. 2. — С. 277-313. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dkz_2015_Spets.
Іщук О. С. Діяльність молодіжних структур ОУН як складова українського національно-визвольного руху у 1939 — 1955 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / О. С. Іщук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2005. — 16 с.
Лисенко О. Методологічні аспекти дослідження історії українського національно-визвольного руху середини XX століття [Електронний ресурс] / О. Лисенко // Проблеми дидактики історії. — 2016. — Вип. 7. — С. 27-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prdist_2016_7_5.
Лисенко О. Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. ХХ ст.: суспільний контекст і науковий вимір [Електронний ресурс] / О. Лисенко // Галичина. — 2013. — Ч. 24. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_24_3.
Лутчин Т. Дослідження українського національно-визвольного руху другої половини XX століття в історичній та політологічній науці [Електронний ресурс] / Т. Лутчин // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 3. — С. 213-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_3_35.
Лутчин Т. Проблематика дослідження українського національно-визвольного руху другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. Лутчин // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2011. — Вип. 1. — С. 224-236. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2011_1_35.
Марущенко О. Цінне дослідження з історії українського національно-визвольного руху 30-50-х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / О. Марущенко // Галичина. — 2013. — Ч. 22-23. — С. 560-571. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_22-23_71.
Мельник Р. Євстахій Струк як учасник національно-визвольного руху в першій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / Р. Мельник, В. Мельник // Historical and cultural studies. — 2020. — Vol. 7, Num. 1. — С. 48-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2020_7_1_12.
Пальшков К. Є. Трагічна наступність у політиці національно-визвольного руху в Україні в ХХ ст. [Електронний ресурс] / К. Є. Пальшков // Сучасне суспільство. — 2018. — Вип. 1. — С. 132-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2018_1_13.
Русначенко А. М. Український національно-визвольний рух середини ХХ століття в суспільно-політичних і наукових дискусіях останніх років [Електронний ресурс] / А. М. Русначенко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 30. — С. 257-265. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_30_24.
Стасюк О. Національно-державна платформа українського визвольного руху середини ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Стасюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 36-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_5.
Сухий О. Український визвольний рух періоду Другої світової війни та післявоєнного часу в сучасній національній історіографії [Електронний ресурс] / О. Сухий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 471-490. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_40.

.: Розділ: Історія :: 11.06.2022 22.05.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: Бровари :: Запитання: 46493  
Даша запитує:
Добрий день. Треба література про Косівський конфлікт. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дашо! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Алексієвець М. Косово: основні етапи самовизначення та становлення державності [Електронний ресурс] / М. Алексієвець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2017. — Вип. 20. — С. 170-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2017_20_21.
Бірюкова О. О. Феномен косовського конфлікту: етнополітичний аспект аналізу [Електронний ресурс] / О. О. Бірюкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2011. — № 949, Вип. 18. — С. 218-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPP_2011_949_18_40.
Гахраманова Ш. Ш. Становлення державності Косово: історичні, дипломатичні та внутрішньополітичні аспекти (1981 — 2011 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ш. Ш. Гахраманова; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. — Київ, 2012. — 20 c.
Дівак В. Косово, боротьба за незалежність: історія питання та його наслідки / В. Дівак // Політ. менеджмент. — 2008. — № 3. — С. 107-119.
Єфремова К. В. Визнання держави в сучасному міжнародному праві (на прикладі Косово) [Електронний ресурс] / К. В. Єфремова, І. І. Маринів // Право та інноваційне суспільство. — 2020. — № 2. — С. 18-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2020_2_5.
Каравайцева О. В. Незалежність Косово: історія та міжнародні наслідки конфлікту [Електронний ресурс] / О. В. Каравайцева // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 50. — С. 111-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_13.
Маначинський О. Я. Косово і Метохія: історичні перехрестя / О. Я. Маначинський; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2001. — 112 c.
Ніщименко В. І. Геополітичні наслідки проголошення незалежності Косово в географічному розрізі [Електронний ресурс] / В. І. Ніщименко // Географія та туризм. — 2011. — Вип. 11. — С. 108-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_11_20.
Слюсаренко І. Ю. Проблема захисту міжнародним співтовариством культурних цінностей під час збройного конфлікту в Косово та Метохії в 1999–2004 роках [Електронний ресурс] / І. Ю. Слюсаренко // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 78. — С. 407-410. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_125.
Шлапаченко Д. М. Внутрішні, регіональні та міжнародні фактори в еволюції Косовського конфлікту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Д. М. Шлапаченко ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — Київ, 2010. — 49 с.

.: Розділ: Історія :: 10.06.2022 15.40.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Вінниця :: Запитання: 46475  
Євген запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Празький архів. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгене! Перегляньте таку літературу:
Боряк Т. «Празький архів»: історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945–2007) [Електронний ресурс] / Т. Боряк // Бібліотечний вісник. — 2008. — № 4. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_4_5.
Боряк Т. Г. Переміщення «Празького архіву» української еміграції з Праги до Києва (1945-1983) [Електронний ресурс] / Т. Г. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 1. — С. 30-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2008_1_6.
Грімстед П. К. «Празькі архіви» у Києві та Москві. Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної Україніки = The «Prague Archives» in Kyiv and Moscow. Postwar Retrieval of Emigre Archival Ucrainica / П. К. Грімстед Т. Боряк; Держ. ком. арх. України. — Київ, 2005. — 252 c.
Кентій А. В. Фонд «Український музей у Празі» ЦДАГО України як складова «Празького архіву» (за результатами впорядкування) [Електронний ресурс] / А. В. Кентій // Архіви України. — 2000. — № 1-3(243). — С. 43-49. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2000_1-3(243)__6.
Мага І. М. «Празький архів» як сегмент архівної україніки (Нотатки з презентації книги Т. Г. Боряк «Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010)») [Електронний ресурс] / І. М. Мага // Сумський історико-архівний журнал. — 2012. — № 18-19. — С. 155-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2012_18-19_23.
Палієнко М. Г. «Празький архів» у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія [Електронний ресурс] / М. Г. Палієнко // Архіви України. — 2017. — № 2. — С. 218-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2017_2_24.
Філіпчук І. В. Розвиток студенського руху в Чехословаччині періоду «Празької весни» [Електронний ресурс] / І. В. Філіпчук // Грані. — 2013. — № 9. — С. 154-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_9_27.

.: Розділ: Історія :: 6.06.2022 19.36.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.24864 seconds