Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Плиски :: Запитання: 43363  
Тетяна запитує:
Доброго дня!Дайте будь-ласка, відповідь на такі питання: 1.Скільки книжок може списати Публічна бібліотека ОТГ? Який порядок списання? 2. Як Публічнна бібліотека ОТГ може оформити подаровану літературу?
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяна! Радимо звернутися за більш детальною інформацією до спеціалістів Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого за гіперпосиланням: http://profy.nlu.org.ua/. Крім того, перегляньте наступні джерела:
Організація роботи бібліотек з фондами в умовах децентралізації : метод. поради [Електронний ресурс] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Г. М. Бойко, Н. В. Усатюк ; комп’ют. набір Г. М. Бойко, Н. В. Усатюк ; оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ]. – Одеса, 2017. – 20 с. - Режим доступу: http://biblioteka.od.ua/wp-content/uploads/2017/07/Robota-bibliotek-v-umovah-detsentralizatsiyi....pdf.
Лагута Л. Бібліотечний фонд бібліотек ОТГ [Електронний ресурс] / Л. Лагута // Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади : [блог Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://oth.nplu.org/?p=612. - Назва з екрану.
На допомогу публічним бібліотекам об'єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : інструктивно-метод. матеріали // Запорізька обл. універсальна наук. бібліотека : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://zounb.zp.ua/. – Назва з екрану.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.09.2019 11.16.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43362  
Людмила запитує:
Бібліотечно-бібліографічна та книгознавча діяльність В. Дорошенка. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Князь української бібліографії В. В. Дорошенко (1879-1963) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - Київ, 2009. - № 4, 2009. - С. 24-28.
Королевич Н. Ф. Бібліографічна діяльність В. В. Дорошенка (1879-1963) : (біогр. нарис) / Н. Ф. Королевич ; Нац. парламен. б-ка України; склад. Н. Ф. Королевич. - Київ, 1995. - 35с. - (Видатні діячі української книги ; Вип.3).
Українські бібліографи : біогр. відомості. Проф. діяльність. Бібліографія. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України". - Київ : Національна парламентська бібліотека, 2008. - 231 с.
Цибенко І. Бібліотечно-бібліографічна діяльність В. Дорошенка в умовах розвитку української національної культури : видатні діячі та визначні події / І. Цибенко // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 7. - С. 47-51.
Бібліографія (історія української бібліографії) [Електронний ресурс] // Енциклопедія українознавства. Загальна частина (ЕУ-I). — Мюнхен : Нью-Йорк, 1949. — Т. 3. — С. 966-969. — Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/encycl/eui089.htm.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.09.2019 10.27.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Черкаси :: Запитання: 43342  
Людмила запитує:
У зв’язку зі створенням ОТГ, виникло декілька питань по веденню каталогів і картотек в бібліотеках ОТГ: 1. Алфавітний каталог для дітей ведеться окремо від каталогу для дорослих? Чи можна вести загальний. 2. Систематичний каталог вести окремо для дітей і окремо для дорослих. Чи можна не виділяти із загального. 3. Якщо систематичний каталог для дітей ведеться окремо, то чи потрібно його розподіляти по вікових категоріях? 4. Скільки карток має бути за одним роздільником?
Наша відповідь:
Доброго дня, шановні колеги! Відповідаємо на ваші запитання:
1. Алфавітний каталог для дітей ведеться окремо від каталогу для дорослих? Чи можна вести загальний.
Ведення каталогу залежить від статусу бібліотеки – центральна бібліотека ОТГ чи бібліотека-філія. Бібліотеки можуть вести загальний абетковий каталог (зведений або обліковий), але на картках, що відображають літературу для дітей, бажано вказувати віковий визначник документа: 0-6; 7-9; 10-11; 12-15; 16-18.
2. Систематичний каталог вести окремо для дітей і окремо для дорослих. Чи можна не виділяти із загального.
Систематичний каталог, перш за все, має відповідати розстановці фонду. Фонд літератури для дітей має бути виокремлений та розділений на декілька частин: література для дошкільників (відображається лише в абетковому каталозі); література для молодшого шкільного віку – 7-9 років; література для середнього та старшого шкільного віку – 10 -11 та 12-18 років; література для організаторів дитячого читання. Відповідно до цього рекомендується вести окремі читацькі систематичні каталоги.
3. Якщо систематичний каталог для дітей ведеться окремо, то чи потрібно його розподіляти по вікових категоріях?
Да, рекомендується. Якщо ж, систематичний каталог для дітей вже існує як єдиний, то обов’язково на картках з бібліографічним описом вказувати віковий визначник.
4. Скільки карток має бути за одним роздільником?
Допустима кількість карток за роздільником для алфавітної розстановки встановлюється із практики – приблизно 40-60 карток. Для систематичного каталогу така норма на сьогодні не встановлюється, оскільки картки розставляються за роздільником з відповідним індексом у зворотно-хронологічному порядку надходження документів – нові документи на початку.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 9.09.2019 14.47.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 43177  
Марія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу про ці видавництва, щиро дякую.: 1)Видавництво для школи і дому(Львів, близько 1930рр.); 2)Видавництво Кремінецького Повітового Союзу Кооперативів на Волині. Друкарня Братів Юзефових (Кремінець, близько 1920рр.); 3)Видавництво "Універсальна бібліотека" Івана Ставничого (1934рр.)
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Бучик О. Станиславівські оголошення: українська газета давнього міста
https://kurs.if.ua/news/stanyslavivski_ogoloshennya_ukrainska_gazeta_davnogo_mista_43298.html/

Васьківська, О.Відродження національного книговидання: 1918 рік [Текст] / О. Васьківська, А. Шумілова // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 26-31.

Васьківська, О. Друкована книжкова продукція видана на терені України у 1917 році / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 12. - С. 25 - 28. - Бібліогр. в кінці ст.

Володимир Радзикевич : ювілейний збірник / [мовний редактор Іван Ставничий] ; Український музей-архів у Клівленді. - Клівленд : Український музей-архів, 1966. - 99, [1] с. : фотоіл.

Давидюк, Р. П. Українська політична еміграція і розвиток кооперації у Волинському воєводстві (1921–1926 рр.) [Текст] / Р. П. Давидюк // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. - 2016. - № 8. - С. 53-57. - Бібліогр. 36 назв

Дубова Т. Видавництва, бібліотеки, музеї, архіви Львова в інформаційному полі журналу "Кіевская старина" (1882 - 1906) / Т. Дубова // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника. - 2007. - Вип. 15. - С. 175-181.

Ждан М. Іван Ставничий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Zhdan_Mykhailo/Ivan_Stavnychyi_1891-1973.pdf

Кременецький “Малий Кобзар”, 1922 [Електронний ресурс].– Режим доступу:
http://irp.te.ua/kremenets-ky-j-maly-j-kobzar-1922/

Пиндус. Б. Ставничий Іван // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. —С. 326.

Ставничий Іван (1891-1973 рр.) https://library-tovste.at.ua/index/stavnichij_ivan/0-32

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914 - 1939 : бібліогр. покажч. Т. 2. 1920 - 1923 / ред.: М. М. Романюк; уклад.: М. А. Ільницька, Л. І. Ільницька, Л. Я. Кужель; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л., 2012. - 802 c.

Цендра Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть [Текст] / Н. Цендра // Науковий світ. - 2008. - № 6. - С. 26-29.

Чернихівський, Г. Кременецьке видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, 1922 [Текст] / Г. Чернихівський // Портрети пером / Г. Чернихівський. — Кременець, 2008. — Кн. 3. — С. 122—126.
* * *
Гоголь М. В. Ревізор / у редакції з передмовою та поясненням д-ра Івана Брика. - Ч. 5-5а - Львів: Видавництво "Для школи і дому", накладом друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1927.

Нечуй-Левицький, Іван Семенович. Не той став [Текст] : повість / Іван Левицький-Нечуй; у ред., з передм. та поясн. Д-ра Івана Брика. - У Львові : Накл. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1927. - 160 с. - (Видавництво "Для школи і дому" ; ч. 6-6а).

Українка Леся У пущі : драматична поема в 3-х діях / Леся Українка ; у ред. й з передм. та поясн. А. Крушельницького. – Львів : Накл. книгарні Наук. т-ва ім. Шевченка, 1926. – IX, 94с. – (Видавництво "Для школи і дому" ; № 1)

Шевченко, Тарас. Кобзар : повне видання в трьох томах / Тарас Шевченко ; у редакції з передмовою та примітками Івана Ставничого. - Станіславів : Накладом "Універсальної бібліотеки", 1934- - 3 т. : портр. -( Універсальна бібліотека ; ; ч. 1-3).821.161.2-1

Шевченко Т. Кобзар : повне видання з поясненнями. Т. 1. Романтична доба творчості Тараса Шевченка (до кінця 1842 р.). Ч. 1. / Т. Шевченко ; зладив, передм. Др. М. Сабат. — Л. : [Для школи і дому], 1929. — 72 с. — (Видавництво «Для школи і дому»).

Шевченко Т. Кобзар : повне видання з поясненнями. Т. 1. Романтична доба творчості Тараса Шевченка (до кінця 1842 р.). Ч. 2 / Т. Шевченко ; зладив Др. М. Сабат. — Л. : [Для школи і дому], 1929. — 119, [3] с. — (Видавництво «Для школи і дому»).

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 12.06.2019 20.37.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 43059  
Ольга запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як можна ознайомитися із характеристикою фондів документів на новітніх носіях інформації у бібліотеках закладів вищої освіти. Порекомендуйте, якими ресурсами скористатися для їх опису в курсовій роботі. Спасибі.Сподіваюся на допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Для ознайомлення роботи бібліотек закладів вищої освіти з даними джерелами інформації рекомендуємо звернутися до фахівців вузівських бібліотек, наприклад, до бібліотеки Вашого вузу та отримати кваліфіковану допомогу з цього питання.
З повагою, бібліографи відділу

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.04.2019 23.37.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.283906 seconds