Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 43421
   


Автор запитання: Анатолій із міста: Харків :: Запитання: 45420  
Анатолій запитує:
Загальна характеристика поняття неправомірна вигода! Бажанно електронні ресурси! Заздалегідь вдячний.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Андрейко Ю. О. Протидія розслідуванню одержання неправомірної вигоди: зміст, суб’єкти, способи [Електронний ресурс] / Ю. О. Андрейко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2016. — Вип. 20. — С. 160-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_20_42
Базір С. С. Судді як спеціальні суб’єкти одержання неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / С. С. Базір // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2016. — № 4. — С. 242-250. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_4_35
Гродецький Ю. В. Поняття неправомірної вигоди у кримінальному праві України [Електронний ресурс] / Ю. В. Гродецький // Проблеми законності. — 2013. — Вип. 121. — С. 118-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2013_121_15
Дудоров О. О. Кримінально-правові проблеми посередництва в наданні та одержанні неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / О. О. Дудоров, Є. О. Письменський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2016. — № 3. — С. 218-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2016_3_35
Желік М. Б. Караність злочинів, які полягають у прийнятті прпозиції, обіцянки або одержаннв неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / М. Б. Желік // Право.ua. — 2017. — № 2. — С. 116-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2017_2_21
Желік М. Б. Обсяг поняття "неправомірна вигода" за кримінальним правом України [Електронний ресурс] / М. Б. Желік // Наше право. — 2016. — № 1. — С. 129-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2016_1_24
Желік М. Б. Обсяг поняття неправомірної вигоди за кримінальним правом України [Електронний ресурс] / М. Б. Желік // Європейські перспективи. — 2017. — Вип. 3. — С. 132-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2017_3_25
Желік М. Б. Овідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / М. Б. Желік // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2017. — № 3. — С. 261-268. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2017_3_39
Заблоцька О. Ю. Отримання неправомірної вигоди як небезпечна форма корупції: проблемні аспекти [Електронний ресурс] / О. Ю. Заблоцька // Наука і правоохорона. — 2015. — № 4. — С. 150-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2015_4_25
Заблоцький Ю. П. Історична ретроспектива протидії корупції, хабарництву і неправомірній вигоді в Україні [Електронний ресурс] / Ю. П. Заблоцький // Митна справа. — 2015. — № 1(2.1). — С. 53-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_1(2
Канцір В. С. Історичні аспекти встановлення відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / В. С. Канцір, М. Б. Желік // Право.ua. — 2016. — № 1. — С. 74-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2016_1_16
Кислий А. М. Місце неправомірної вигоди, що вчинюється в АПК України, у загальній системі протидії економічній злочинності [Електронний ресурс] / А. М. Кислий, В. А. Мазійчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2016. — Вип. 3. — С. 249-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_3_29
Клочко А. М. Одержання неправомірної вигоди службовими особами правоохоронних органів [Електронний ресурс] / А. М. Клочко, А. Ю. Байдак // Правові горизонти. — 2016. — № 2. — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2016_2_22
Мазійчук В. А. Особливості оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України [Електронний ресурс] / В. А. Мазійчук // Право і Безпека. — 2016. — № 1. — С. 112-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_1_24
Максимович Р. Л. Розмір неправомірної вигоди у складі злочину, передбаченому в ст. 368 Кримінального кодексу України [Електронний ресурс] / Р. Л. Максимович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2015. — Вип. 3. — С. 244-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_3_29
Мацко В. В. Визначення та нормативне регулювання спеціального суб’єкта злочину неправомірної вигоди – службової особи [Електронний ресурс] / В. В. Мацко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2016. — № 6. — С. 53-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2016_6_18
Михайлов М. Одержання та прийняття неправомірної вигоди у законодавчому визначенні корупції [Електронний ресурс] / М. Михайлов // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2017. — № 2. — С. 23–29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_2_6
Старка А. Б. Поняття неправомірної вигоди у контексті кримінально-правової характеристики ст. 369-3 КК України [Електронний ресурс] / А. Б. Старка // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2016. — Вип. 41. — С. 132-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2016_41_15
Титаренко О. О. Пропозиція надання неправомірної вигоди згідно діючого антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / О. О. Титаренко // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2015. — Вип. 1. — С. 134-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2015_1_23
Тіщенко Є. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / Є. І. Тіщенко // Прикарпатський юридичний вісник. — 2017. — Вип. 6(2). — С. 150-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2017_6(2)__33
Ярмиш Н. Вимагання неправомірної вигоди та прохання її надати: складнощі розмежування [Електронний ресурс] / Н. Ярмиш // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2017. — № 4. — С. 58–63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_4_11

.: Розділ: Держава і право :: 19.04.2021 19.56.17 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 45419  
Аліса запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про ідеї М. Вебера. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Алісо! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Барабаш О. Культурний фактор в економіці та маркетингу: від Вебера до сучасності [Електронний ресурс] / О. Барабаш // Економіка і регіон. — 2012. — № 6. — С. 169-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_6_34.
Брагіна Т. Ціннісна інтерпретація в логіці історичної науки М. Вебера [Електронний ресурс] / Т. Брагіна // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2011. — Вип. 42. — С. 171-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_42_41.
Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / ред.: Є. Причепій. — Київ : ВК ТОВ «Тандем», 2002. — 582 c.
Міщенко А. Компромісний підхід до розв’язання моральної дилеми в політиці: концепція Макса Вебера [Електронний ресурс] / А. Міщенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2016. — Вип. 16. — С. 274-279. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2016_16_36.
Олевич М. Дослідження пізнавального потенціалу концепції легітимного порядку Макса Вебера в соціологічному дискурсі ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Олевич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2014. — № 4. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_4_12.
Орлов С. Ґенеза поняття «раціоналізація» у М. Вебера [Електронний ресурс] / С. Орлов // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2017. — Вип. 14. — С. 237-239. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_14_43.
Пелішенко В. Проблемне поле корупції у політичній спадщині Макса Вебера [Електронний ресурс] / В. Пелішенко // Сучасне суспільство. — 2015. — Вип. 2(1). — С. 131-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_2(1)__15.
Сало І. Проблеми соціально-політичної дії та політичного лідерства в творчій спадщині Макса Вебера : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / І. Сало ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 1996. — 167 с.
Самофалов Л. Характеристика основних типів легітимності влади в поглядах М. Вебера [Електронний ресурс] / Л. Самофалов, А. Стрижак // Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. — 2019. — № 2. — С. 7-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kvsvsz_2019_2_3.
Сергійко В. Протестантська етика Макса Вебера: витоки, обгрунтування [Електронний ресурс] / В. Сергійко // Українське релігієзнавство. — 1999. — № 9. — С. 59-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_1999_9_12.
Сорокопуд М. Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера [Електронний ресурс] / М. Сорокопуд // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2015. — Вип. 7. — С. 84-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_10.
Толстов І. Евристичний потенціал концепції легітимності М. Вебера [Електронний ресурс] / І. Толстов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2014. — № 1130, Вип. 51. — С. 104-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2014_1130_51_16.
Торяник В. Концепція панування як один із найважливіших елементів соціології права М. Вебера [Електронний ресурс] / В. Торяник, О. Гамагін // Право і суспільство. — 2015. — № 6.2. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6.
Чаркіна Т. Погляди М. Вебера на зародження капіталізму [Електронний ресурс] / Т. Чаркіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_16.

.: Розділ: Загальні :: 19.04.2021 15.01.10 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45418  
Катя запитує:
Мені необхідна література про К. Малевича. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Відповідь на даний запит шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером - N 44530.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 19.04.2021 13.36.39 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Бориспіль :: Запитання: 45417  
Інна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про квітку гладіолус. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Добржанський В. Ф. Квіти в житті українців та інших народів світу / В. Ф. Добржанський. - Чернівці : Троянда, 2005. - 220 с. : 12 окр. арк. іл.
Мензатюк З. Український квітник : наук.-попул. проза / З. Мензатюк ; передм. І. Білаш. - 2-е вид., без змін. - Київ : Грані-Т, 2011. - 63 с. : іл.
Черкаська Г. В. Слова, які означають красу : розмови про мову / Г. В. Черкаська // Школа юного вченого. - 2020. - № 1-2. - С. 46-49.
Гладіолус квітка. Опис, особливості, види і догляд за гладіолусами [Електронний ресурс] // Sad-fasad.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sad-fasad.com.ua/gladiolus-kvitka-opis-osoblivosti-vidi-i-dogljad. - Назва з екрана.
Горупаха О. Г. Гладіолус – квітка гладіаторів. Походження, види та захворювання [Електронний ресурс] / О. Г. Горопаха // Центр позашкільної роботи Святошинського району М. Києва : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://cprs.kiev.ua/evryka/theses/ecology-and-agrarian-sciences/ecology-of-flora/gladiolus-kvitka-gladiatoriv-pokhodzhennya-vydy-ta-zakhvoryuvannya/. - Назва з екрана.
Історія квітки гладіолус. Легенда про рослини гладіолус. Садові гладіолуси: різновиди сортів, фото [Електронний ресурс] // Tigerdoor.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://tigerdoor.ru/uk/dizajjn/istoriya-cvetka-gladiolus-legenda-o-rasteniyah-gladiolus/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.04.2021 11.29.58 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 45416  
Катерина запитує:
Доброго дня. Пишу курсовий проект. Прошу допомогти підібрати літературу, на тему: PR – ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними
посиланнями: – Дзюба Н. Веб-каталог Национальной библиотеки Украины для детей / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2006. - № 3. - С. 27-28.
– Прокошева Т. Бібліотеки, комп"ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, нові перспективи / Т. Прокошева // Світ дитячих бібліотек. - 2002. - № 4. - С. 3-5.
– Прокошева Т. Сучасна бібліотека - це інформаційні та телекомунікаційні технології / Т. Прокошева // Світ дитячих бібліотек. - 2003. - № 5. - С. 2-8.
– Дзюба Н. Світ комп"ютерних технологій - дітям! / Н. Дзюба, Н. Кувшинова // Бібліотека у форматі Д. - 2018. - № 4. - С. 10-13.
– Дитяча бібліотека та новітні інформаційні технології : огляд діяльності бібліотек України для дітей. Вип. 3 / Міністерство культури і туризму України. Національна бібліотека України для дітей). - Київ : [б.в.], 2005. - 48 с.
– Турбаніст Т. Сучасний інформаційний простір і місія дитячої бібліотеки у ньому / Т. Турбаніст // Світ дитячих бібліотек. – 2009. – № 4. – Спец. вип. – С. 9-12.
– Друковані документи та електронні ресурси Національної бібліотеки України для дітей. (2003-2017 рр.) : ретроспект. наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. б-ка України для дітей ; [уклад. Н. О. Гажаман, В. М. Красножон ; ред. В. Я. Полисаєва]. – Київ : НБУ для дітей, 2018. – 127 с.
http://195.78.68.75/mcu/document/245375701/Програма розвитку на 2019-2023 роки.rtf
https://ube.nlu.org.ua/article/Національна бібліотека України для дітей
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_бібліотека_України_для_дітей

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.04.2021 10.22.34 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.317185 seconds