Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 47645  
Світлана запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги: шукаю літературу на таку тему: мовленнєва діяльність учнів: психолінгвістичний аспект. Дякую.
Наша відповідь:
Світлано, добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Видолоб Н. О. Інноваційні прийоми формування мовно-мовленнєвої компетенції школярів у психолінгвістичному контексті [Електронний ресурс] / Н. О. Видолоб // Психолінгвістика. — 2014. — Вип. 16. — С. 49-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2014_16_5.
Даукшас Л. Сучасні підходи до вивчення мовних (мовленнєвих) девіацій у науковому дискурсі : науково-практичні пошуки магістрантів та аспірантів / Л. Даукшас // Українська мова і література в школах України. — 2021. — № 3. — С. 27-29.
Засєкіна Л. В. Психолінгвістика, мовленнєва діяльність, особистість: співвідношення понять у контексті мовленнєвої генези дитини [Електронний ресурс] / Л. В. Засєкіна // Психолінгвістика. — 2008. — Вип. 2. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_2_2.
Літвінова О. В. Мовленнєва діяльность – психолінгвістична проблема [Електронний ресурс] / О. В. Літвінова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2013. — Вип. 23. — С. 343-346. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_103.
Лозан Т. Психолінгвістичні особливості розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів [Електронний ресурс] / Т. Лозан // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2018. — Вип. 58. — С. 215-225. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2018_58_28.
Мазурок М. Мова і мовлення як предмет психолінгвістики [Електронний ресурс] / М. Мазурок // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 55-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_17.
Нікітчина С. Розвиток мовлення дітей переддошкільного віку: фізіологічний і психолінгвістичний аспекти [Електронний ресурс] / С. Нікітчина // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2013. — Вип. 28(1). — С. 347-351. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_67.
Сіранчук Н. М. Психологічні та психолінгвістичні основи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. М. Сіранчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. 5. — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_5_20.
Тищенко О. Асоціації в мовному спілкуванні : [як і чому люди розуміють одне одного] / О. Тищенко // Дивослово. — 2020. — № 6. — С. 41-45.
Тищенко О. Мислення в мовному спілкуванні / О. Тищенко // Дивослово. — 2020. — № 11. — С. 26-29.
Тищенко О. Уявлення і уява в мовному спілкуванні : [як і чому люди розуміють одне одного] / О. Тищенко // Дивослово. — 2018. — № 12. — С. 47-49.
Черезова І. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток молодших школярів: психолінгвістичний аспект [Електронний ресурс] / І. О. Черезова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. — 2012. — № 1032, Вип. 50. — С. 59-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2012_1032_50_16.
Черезова І. Психолінгвістична складова мовленнєвої діяльності молодших школярів [Електронний ресурс] / І. Черезова // Початкова школа. — 2014. — № 9. — С. 52-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_9_20.
Шабат-Савка С. Комунікативна інтенція і теорія мовленнєвої діяльності: психолінгвістичний формат [Електронний ресурс] / С. Шабат-Савка // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2014. — Вип. 732-733. — С. 140-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2014_732-733_24.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.02.2024 20.46.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Житомир :: Запитання: 47644  
Марина запитує:
Добрий день. Мене цікавить інформація про людську ідентичність у контексті філософської антропології. Дякую
Наша відповідь:
Алікберов Р. Д. Соціокультурна ідентичність як предмет філософського аналізу [Електронний ресурс] / Р. Д. Алікберов // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 18. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_18_3
Андрос Є. Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі [Електронний ресурс] / Є. Андрос // Філософська думка. — 2016. — № 6. — С. 20-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2016_6_7
Аносов І. Образ людини у філософсько-антропологічних концепціях ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Аносов // Versus. — 2016. — № 1. — С. 6-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2016_1_3
Ардашова Я. І. Співвідношення понять "психокультура", "ідентичність", "ментальність": філософськоантропологічний аналіз [Електронний ресурс] / Я. І. Ардашова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2016. — Вип. 3. — С. 30-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_3_6
Даніл’ян Г. П. Ідентичність як проблема класичної філософської думки [Електронний ресурс] / Г. П. Даніл’ян // Гуманітарний часопис. — 2005. — № 3. — С. 16–20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2005_3_5
Лантух А. Проблема людини у векторі філософської антропології на зламі тисячоліть [Електронний ресурс] / А. Лантух, О. Гульбс, В. Лантух // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2019. — Вип. 2. — С. 132-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2019_2_20
Литвинчук О. Соціальна та особистісна ідентичність: соціально-філософський аналіз [Електронний ресурс] / О. Литвинчук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. — 2011. — Вип. 8. — С. 195-202. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2011_8_24
Литвинчук. О. Ідентичність як проблема маргінального індивіда: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / О. Литвинчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. —Київ, 2014. — 178 с.
Любивий Я. В. Ідентичність як предмет практичної філософії [Електронний ресурс] / Я. В. Любивий // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2018. — Вип. 1-2. — С. 3-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2018_1-2_3
Михайлов Д. Є. Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини [Електронний ресурс] / Д. Є. Михайлов // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. — 2018. — Т. 1. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfr_2018_1_3
Муляр В. І. До питання про ідентичність людського індивіда [Електронний ресурс] / В. І. Муляр // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 121. — С. 146-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_121_42
Петрушенко В. Зміни уявлень про людину в сучасній філософській антропології [Електронний ресурс] / В. Петрушенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2015. — Вип. 756-757. — С. 55-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2015_756-757_12
Самчук О. Наративна ідентичність особистості (історико-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / О. Самчук ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. акад. наук України. — Київ, 2011. — 212 с.
Словінський Ж. Людина і світ у філософській антропології природних релігій [Електронний ресурс] / Ж. Словінський // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філософія. — 2015. — Т. 262, Вип. 250. — С. 78-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_262_250_15
Смірнова О. Д. Проблема ідентичності у людському бутті: метаантропологічний підхід [Електронний ресурс] / О. Д. Смірнова // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 84. — С. 293-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_84_75
Стеценко В. Ментальна ідентичність української традиції філософування про релігію, бога і людину [Електронний ресурс] / В. Стеценко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. — 2017. — Вип. 18. — С. 202-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_43
Сторіжко Л. В. Проблема людської природи як концепту ідентичності в психоаналітичній філософії [Електронний ресурс] / Л. В. Сторіжко // Вища освіта України. — 2019. — № 2. — С. 30-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2019_2_5
Усик А. В. Традиція та ідентичність у китайській філософії [Електронний ресурс] / А. В. Усик // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2019. — Вип. 5-6. — С. 94-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2019_5-6_9
Чернієнко В. Філософія та ідентичність [Електронний ресурс] / В. Чернієнко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філософія. — 2015. — Вип. 18. — С. 8-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2015_18_4
Яценко К. А. Ідентичність як внутрішній аспект мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз [Електронний ресурс] / К. А. Яценко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2013. — Вип. 54. — С. 82-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2013_54_9

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 14.02.2024 15.10.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Ірпінь :: Запитання: 47643  
Дмитро запитує:
Підкажіть літературу з питання: Релігійність як чинник благополуччя у підлітковому віці
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Асланян Т. С. Особливості розуміння феномену свободи релігійно-орієнтованими підлітками [Електронний ресурс] / Т. С. Асланян, О. С. Рижакова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 43(2). — С. 14-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(2)__4.
Дубовіна І. В. Формування релігійних цінностей у підлітковому віці [Електронний ресурс] / І. В. Дубовіна // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2019. — Вип. 9. — С. 239-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2019_9_39.
Зозуляк-Случик Р. В. Духовно-моральне виховання підлітків шляхом формування релігійних цінностей [Електронний ресурс] / Р. В. Зозуляк-Случик, З. І. Подобінська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 23. — С. 96-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_23_13.
Зозуляк-Случик Р. Особливості формування ціннісних орієнтацій шляхом релігійного виховання підлітків [Електронний ресурс] / Р. Зозуляк-Случик, З. Подобінська // Обрії. — 2013. — № 1. — С. 59-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_1_19.
Катаєв С. Л. Релігійність в системі ціннісних орієнтацій школярів [Електронний ресурс] / С. Л. Катаєв // Грані. — 2019. — Т. 22, № 3. — С. 12-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_3_4.
Клімук І. Формування релігійної ідентичності у підлітковому віці [Електронний ресурс] / І. Клімук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. — 2013. — Вип. 12(2). — С. 374-378. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2013_12(2)__50.
Онипченко O. Релігійно-моральний підхід у статевому вихованні дітей та підлітків (початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / O. Онипченко // Social work and education. — 2017. — Vol. 4, no. 2. — С. 116-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2017_4_2_11.
Свідерська Г. М. Релігійність як соціально-психологічний чинник особистісного становлення дівчат і хлопців студентського віку [Електронний ресурс] / Г. М. Свідерська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2017. — Вип. 4(1). — С. 84-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_4(1)__17.
Тхоржевська Т. Д. Православне виховання в історії педагогіки України : монографія / Т. Д. Тхоржевська ; Київський національний лінгвістичний ун-т. — 2-ге вид., доп. та перероб. — Київ : Фенікс, 2008. — 431 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.02.2024 10.42.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назарій із міста: Київ :: Запитання: 47642  
Назарій запитує:
Добрий день, допоможіть, будь ласка. Список літературних та інших джерел для дослідницької роботи "Повсякденне життя українців у хрущовську добу". Керівник встановив умову, не менше 60 позицій, російську літературу після 1991 року не використовувати. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Назарій! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47641

.: Розділ: Історія :: 13.02.2024 12.07.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Христинівка :: Запитання: 47641  
Тетяна запитує:
Добрий день, допоможіть, будь ласка. Список літературних та інших джерел для дослідницької роботи "Повсякденне життя українців у хрущовську добу". Керівник встановив умову, не менше 60 позицій, російську літературу після 1991 року не використовувати. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо наступні джерела:
Бадер А. Житлові умови студентства УРСР (1956–1964 рр.) / А. Бадер // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. — 2008. — № 15. — С. 137– 143.
Бадер А. Матеріальний стан українського студентства (1956–1964 рр.) / А. Бадер // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. — 2007. — № 23. — С. 90–96.
Бажан О. Антирелігійна політика в УРСР в 1950-ті роки: позиція церкви, настрої серед віруючих / О. Бажан // Релігія і церква в історії України: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. — Полтава: АСМІ, 2006. — 556 с.
Бажан О. Мовний процес в Українській РСР в умовах початкового періоду десталінізації (1953–1955 рр.) / О. Бажан // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 95–103.
Бажан О. Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950–1960-х рр. / О. Бажан // Український історичний журнал. — 2008. — № 5. — С. 147–158.
Бажан О. Наступ на православну церкву в Україні (друга половина 50-х — 80-і роки ХХ ст.) / О. Бажан // Український історичний збірник. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — Вип. 1. — С. 297–317.
Баран В. Правляча верхівка в Україні у 1950–60-і роки / В. Баран // Сучасність. — 1997. — № 7–8. — С. 104–118.
Баран В. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / В. Баран. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. — 447 с.
Баран В. Україна в добу Хрущова / В. Баран // Політична історія України. ХХ століття: У 6-т. — Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) — Київ: Генеза, 2003. — С. 97–198.
Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953–1985 рр. / В. Баран. — Львів: МП «Свобода», 1992. — 123 с.
Баран В. Українське село в добу реформ М. Хрущова / В. Баран, В. Даниленко, А. Середа, О. Середа // Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. — Київ: Наук. думка, 2006. — Т. 2 — С. 411–476.
Боднар Г. Міграції сільського населення до Львова в 50–80-х роках ХХ ст.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / Г. Бондар. — Львів: Національний університет ім. І. Франка, 2007. — 19 с.
Брегеда М. Ставлення селянства радянської України до курсу на соціальну переорієнтацію економіки держави (1953 р.) / М. Брегеда // Український селянин: Збірник наукових праць. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. — Вип. 11. — С. 142–145.
Брегеда М. Суспільно-політичні настрої української інтелігенції після ХХ з’їзду КПРС / М. Брегеда // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. — Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. — Вінниця, 2006. — С. 275–279.
Булгакова О. Науково-педагогічна інтелігенція України як об’єкт державної політики (середина 1950-х — перша половина 1960-х рр.) / О. Булгакова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 232–245.
Веселова О. Українське село в 1946–1965 рр.: нові кадри / О. Веселова, В. Морочко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 475–480.
Вовк В. Дозвілля міського населення наддніпрянської України в 50–80-х рр. ХХ ст. / В. Вовк // Український історичний збірник — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 299–306.
Вовк В. Побут міського населення Наддніпрянської України в 1950–80-х рр. / В. Вовк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. — Вип. 14. — Серія: Історія: Зб. наук. пр. — Вінниця, 2008. — С. 206–212.
Горбатюк О. Електрифікація сільського господарства УРСР в 1953–1964 рр.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Горбатюк. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2013. — 20 с.
Горло Н. Вплив гідробудівництва на Дніпрі на соціальну сферу Наддніпрянщини (50–70-ті рр. ХХ ст.) / Н. Горло // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 221–231.
Даниленко В. Особливості радянського парламентаризму в Україні (друга половина ХХ ст.) / В. Даниленко // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. — Вип. 36. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. — С. 88–125.
Даниленко В. Політичні зміни в СРСР і Україні в період хрущовської «відлиги» Ї/ В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 3–17.
Даниленко В. Спроба «соціалізації» радянської економіки в роки хрущовської «відлиги» (1955–1965 рр.) / В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 16. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. — С. 5–20.
Заплотинська О. Літературно-мистецьке життя України в дзеркалі партійної політики 1960-х років / О. Золотинська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 304–317.
Ісайкіна О. Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Ісайкіна. — Київ: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2006. — 20 с.
Ковпак Л. Соціальна політика М. С. Хрущова // М. С. Хрущов і Україна: Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю з дня народження М.С. Хрущова / Л. Ковпак. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1995. — С. 87–92.
Ковпак Л. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.) / Л. Ковпак. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — 250 с.
Кривчик Г. Державна влада в добу хрущовської «відлиги» (1956–1964 рр.) / Г. Кривчик // Історія державної служби в Україні: В 5 т. — Київ: Ніка-Центр, 2009. — Т. 2. — С. 403–435.
Крупина В. «... жертв багато, а в газетах нічого не пишуть...» (Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві) / В. Крупина // Український історичний журнал. — 2012. — № 4. — С. 140–153.
Крупина В. Освітні параметри і культурні орієнтири представників влади УРСР хрущовського періоду / В. Крупина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 179–187.
Крупина В. Хрущовський стиль управління в оцінках сучасників / В. Крупина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 17. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2012. — С. 157–166.
Кульчицький С. Спроби реформ (1956–1964) / С. Кульчицький // Український історичний журнал. — 1998. — № 2. — С. 102–114; № 3. — С. 120–129; № 4. — С. 91–102.
Лаєвська Ю. Перетворення в економіці України в 1953–1964 рр.: історіографія проблеми: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ю. Лаєвська. — Донецьк: Донецький національний університет, 2008. — 20 с.
Логвиненко О. Загальнообов’язкова освіта в Україні: досвід і проблеми 50– 60-х рр. ХХ ст. / О. Логвиненко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 12. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 375–386.
Лук’янець О. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті — середина 1960-х рр.): Автореферат дисертації на здобуття науковогоступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Лук’янець. — Київ: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2012. — 16 с.
М.С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1995. — 200 с.
Мічуда В. Відбудова мережі культурно-освітніх установ на селі у повоєнні роки (1945–1955 рр.) / В. Мічуда// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 9. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 354–359.
Мічуда В. Проектування і будівництво колгоспних сіл у післявоєнні роки (1946–1950) / В. Мічуда // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 213–217.
Романюк І. Загальна середня освіта на селі у кінці 1950-х — на початку 60-х рр.: правда проти статистики / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 6. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. — С. 282– 289.
Романюк І. Проблеми медичного обслуговування сільського населення України в 1950–60-ті рр. / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 7. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 457–465.
Романюк І. Протидія сільського населення антирелігійній пропаганді у 1950-х та початок 60-х рр. / І. Романюк // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 288–295.
Романюк І. Стан матеріально-технічного забезпечення українського села після реорганізації МТС у 1958 р. / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 408–414.
Романюк І. Українське село у 50-ті — першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І. Романюк. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 256 c.
Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: колективна монографія / Відп. ред. В.М. Даниленко; ред.-упоряд. Н.О. Лаас. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. — 698 с.
Ткаченко О. Житлові умови міського населення в повоєнний період (1945– 1955 рр.) / О. Ткаченко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 207–212.
Ткаченко О. Проблема побутового обслуговування міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.) / О. Ткаченко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 7. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 415–421.
Ткачук Н. Виробнича діяльність робітників України в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1953–1958 роки): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / Н. Ткачук. — Київ: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1994. — 22 с.
Хоменко Н. Дозвілля студентів ВНЗ під час навчального року (кінець 1940-х — 1967-мі рр.) / Н. Хоменко// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 127–146.
Хоменко Н. Дозвілля студентів України в період літніх канікул (50–60 pp. XХ ст.) / Н. Хоменко// Український історичний збірник. — Вип. 9. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — С. 271–281.
Хоменко Н. Матеріально-побутове становище студентів вищих навчальних закладів Української РСР в 50–60-ті рр. ХХ ст. / Н. Хоменко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 415–433.
Хоменко Н. Студентство у навчальному процесі: повсякденний вимір (1950– 60-ті рp.) / Н. Хоменко // Український історичний збірник. — Вип. 10. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 214–230.
Янковська О. Матеріально-побутове становище робітників регіонів України в повоєнні роки у свідченнях громадян (за матеріалами НКВС–КДБ УРСР) / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 225–246.
Янковська О. Матеріально-побутове становище сільського населення України в повоєнний період: земельні питання, житло, праця / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 388–398.
Янковська О. Соціальна складова реформ М. Хрущова / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 16. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. — С. 21–38.
Янковська О., Бачинський Д. Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950-ті — 1960-ті рр.): житлове забезпечення / О. Янковська, Д. Бачинський // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 132– 149.

.: Розділ: Історія :: 13.02.2024 08.35.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.338228 seconds