Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Ліза із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46837  
Ліза запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи "Поняття про стосунки. Роль емоцій та почуттів у сфері людських стосунків" Дякую !!!
Наша відповідь:
Добрий день, Лізо! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – Винославська О.В. Людські стосунки. Заочна школа (Закінчення першого розділу) / О.В.Винославська, МП.Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 10. - С. 39-41.
– Винославська О. В. "Людські стосунки": заочна школа (Продовження) / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 7. - С. 39-43.
– Винославська О. В. "Людські стосунки": заочна школа (Продовження) / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 5. - С. 30-34.
– Винославська О. В. Людські стосунки: заочна школа. Розділ 2. Конфлікти / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 2. - С. 22-25.
– Винославська О. В. Людські стосунки. Заочна школа / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 4. - С. 23-24.
– Волошин О. М. Конфлікт як елемент людських стосунків : соц.-псих. тренінг для педагогів / О. М. Волошин // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 10. - С. 17-26.
– Татенко В. О. Інтимно-особистісна сфера людських стосунків як предмет соціально-психологічного дослідження / В. О. Татенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. - Київ, 2010. - Вип. 24 (27). - С. 3-19.
– Винославська О. В. Людські стосунки. Заочна школа / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 1. - С. 37-41.
– Винославська О.В. "Людські стосунки" : заочна школа / Винославська О.В., Малигіна М.П. // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 5, 6-7. - С.44-46, С.70-72.
– Фенина О. Я. Структура, функції, форми та види емпатії. Їх роль у міжособистісних стосунках / О. Я. Фенина // Психологія : збірник наук. праць / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2001. - Вип. 14. - С. 109-117.
– Харламов П. Високі стосунки / П. Харламов // Гроші. – 2018. – № 16. – С. 18-23.
– Андрусик О. О. Емоційна стійкість особистості: теоретичний аспект / О. О. Андрусик // Габітус. – 2020. – № 19. – С. 76-80.
– Красовська І. В. Когнітивні засади дослідження емоційності у мовленні / І. В. Красовська // Молодий вчений. – 2021. – № 3.
– Терлецька, Ю. М. Психоемоційна депривація людини: основні аспекти / Ю. М. Терлецька // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 5, т. 1. – С. 68-74.
– Кас’янова, С. Б. Роль емоційного інтелекту в розвитку самоефективності / С. Б. Кас’янова // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 6, т. 1. – С. 55-59.
– Сучасні вектори дослідження емоційного інтелекту особистості / Є. В. Карпенко // Психологія і особистість. – 2019. – № 1 (15). – С. 60-72.
– Чебикін О. Емоційний інтелект, його пізнавально-мисленнєві ознаки та функції / О. Чебикін // Наука і освіта. – 2020. – № 1. – С. 19-28.
– Лисенкова, І. П. Когнітивний підхід у дослідженні емоційної сфери / І. П. Лисенкова // Психологія і особистість. – 2018. – № 2. – С. 59-69.
– Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навч. посібник / І. А. Сайтарли. - Київ : Академвидав, 2007. - 240 с. - (Альма-матер).
– Сокол Л. Як налагодити стосунки з іншими. Тренінг / Л. Сокол // Шкільний світ. - 2014. - № 9. - С. 15-18.

https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/10086/
https://fku.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/uk/PDF/emocii.pdf
http://nkkep.com/wp-content/uploads/2020/11/GRS-21-IV-Pry-roda-10.11.20.pdf
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/3_2010/23.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22509/1/Загальна лекції 2 семестр.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36358/3/94-Chapter Manuscript-5080-1-10-20210302.pdf
https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/2848/1/1.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.11.2022 22.59.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46836  
Ліза запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи "Поняття про стосунки. Роль емоцій та почуттів у сфері людських стосунків" Дякую !!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо! Ваш запит було зареєстровано попередньо. Дивіться відповідь на ваш запит за № 46837.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.11.2022 22.44.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46835  
Яна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про мережеві комунікації для реферату. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Гула Р. Інтернет-спільнота як феномен глобального кіберпростору : соціокомунікаційні технології / Р. Гула, І. Передрій // Вісник Кн. палати. - 2018. - № 10. - С. 16-20.
Філіпова Л. Я. Роль комп'ютерної етики в формуванні інформаційної культури користувачів комп'ютерно-мережевого середовища (за книгою американського етика Дебори Джонсон) : соціальні комунікації / Л. Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 3. - С. 75-80.
Висоцька О. Є. Феномен мережевої комунікації в умовах сьогодення [Електронний ресурс] / О. Є. Висоцька // Філософія і культура в мінливості сьогодення : матеріали всеукр. філософських читань 24 листопада 2020 р., м. Дніпро. - 2020. - С. 29-30. - Режим доступу: https://filosof.nmu.org.ua/ua/events/Збірка_День Філософії_2020%
20Кінцевий варіант .pdf#page=31.
Єнін М. Н. Мережева комунікація: ризики та перспективи (на основі соціологічних опитувань громадської думки в країнах Євросоюзу) [Електронний ресурс] / М. Н. Єнін, Г. О. Коржов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Політологія. Соціологія. Право. - 2021. - Вип. 1 (49). - С. 22-29. - Режим доступу: http://socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2021/1/1_2021.pdf#page=22.
Ісайкіна О. Інформаційна культура культура в контексті розвитку сучасного медіапростору та мережевих комунікацій [Електронний ресурс] / О. Ісайкіна // Соціум. Документ. Комунікація. - 2021. - № 12. - С. 171-190. - Режим доступу: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/353.
Почепцов Г. Мережеві комунікації [Електронний ресурс] / Г. Почепцов // Ms.detector.media : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/9214/2011-08-07-merezhevi-komunikatsii/. - Назва з екрана.
Харчук Л. Мережевий мовленнєвий етикет в умовах сучасної комунікації [Електронний ресурс] / Л. Харчук // Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнар. наук. конф. ICS2020. - 2020. - С. 128-129. - Режим доступу: https://ics.skid-lp.info/2020/ics_2020.pdf#page=128.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 21.11.2022 09.34.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46834  
Наталія запитує:
Мені потрібна література з дисципліни "Документознавство та інформаційна діяльність" Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Григораш С. М. Інформаційно-аналітична компетентність – ключовий складник компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (на прикладі дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність») [Електронний ресурс] / С. М. Григораш // Молодий вчений. — 2017. — № 3. — С. 213-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_52.
Желанова В. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: педагогічний інструментарій [Електронний ресурс] / В. В. Желанова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2017. — Вип. 1. — С. 101-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2017_1_26.
Іщенко В. С. Аналітична довідка в системі цільових орієнтирів підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / В. С. Іщенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 1(2). — С. 100-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_1(2)__14.
Іщенко В. С. Метапредметний характер аналітичних умінь та навичок майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / В. С. Іщенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2017. — № 4. — С. 217-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2017_4_42.
Ліпінська А. В. Вивчення методів інформаційно-аналітичної діяльності майбутніми фахівцями з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Ліпінська. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_7_5.
Малик Г. Професійні стандарти і компетентнісні профілі з документознавства та інформаційної діяльності: досвід західних країн [Електронний ресурс] / Г. Малик // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 9. — С. 47-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_9_19.
Мартинюк Г. Ф. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності засобами електронного підручника [Електронний ресурс] / Г. Ф. Мартинюк. // Ефективна економіка. — 2017. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_1_36.
Тур О. М. Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: лінгвокомунікативна складова [Електронний ресурс] / О. М. Тур // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2016. — № 2. — С. 320–324. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_2_53.
Тур О. М. Особистісно-орієнтований підхід у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Тур // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2015. — Вип. 18. — С. 111-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_21.
Якименко Н. Організація процесу становлення професійної компетентності фахівця з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / Н. Якименко // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2016. — Вип. 20(1). — С. 349-354. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2016_20(1)__63.

.: Розділ: Інше :: 20.11.2022 22.57.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Умань :: Запитання: 46833  
Сергій запитує:
Добрий день. Цікавить література про макроекономіку України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Іващенко М. В. Макроекономічна політика України в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / М. В. Іващенко, В. В. Недождій // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2019. — № 3. — С. 10-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_3_4.
Мейш А. В. Бюджетна політика України як основа макроекономічної стабільності [Електронний ресурс] / А. В. Мейш, О. М. Ільченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 3. — С. 122-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_3_27.
Ніколайчук С. Використання макроекономічних моделей для монетарної політики в Україні [Електронний ресурс] / С. Ніколайчук, Ю. Шоломицький // Вісник Національного банку України. — 2015. — № 233. — С. 58-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_233_6.
Сержанов В. В. Макроекономічні умови формування державної інвестиційної політики України [Електронний ресурс] / В. В. Сержанов // Причорноморські економічні студії. — 2017. — Вип. 21. — С. 53-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_21_12.
Сірко А. В. Глобальні дисбаланси та дилеми для макроекономічної політики України [Електронний ресурс] / А. В. Сірко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2020. — № 10. — С. 24-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2020_10_5.
Смовженко Т. Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр. : банківська і фінансова сфери [Електронний ресурс] / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко // Вісник Національного банку України. — 2014. — № 10. — С. 20-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_10_4.
Страшинська Л. В. Особливості сучасної економічної політики України: макроекономічний аспект [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2015. — Вип. 30. — С. 66-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_30_11.
Терес Ю. С. Боргова політика у забезпеченні макроекономічної стабільності України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ю. С. Терес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2021. — 20 с. : рис.
Ткач Є. В. Особливості реалізації монетарної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект [Електронний ресурс] / Є. В. Ткач, І. І. Легкосуп // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — 2013. — № 3. — С. 96-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvfbi_2013_3_20.
Трещов М. М. Макроекономічні ризики бюджетної політики України в умовах кризи [Електронний ресурс] / М. М. Трещов // Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. — 2021. — Вип. 16. — С. 253-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vispdoso_2021_16_17.
Цап М. В. Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Цап // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2014. — № 6. — С. 35-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_6_9.
Чимшит С. Особливості впливу макроекономічних показників на формування бюджетної політики України [Електронний ресурс] / С. Чимшит, Л. Головкова, А. Якимова, Л. Добрик // Журнал європейської економіки. — 2019. — Т. 18, № 3. — С. 247-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jee_2019_18_3_3.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.11.2022 14.51.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.254053 seconds