Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 47635  
Дмитро запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу з теми "Договір лізингу: поняття та юридична характеристика" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вас переглянути наступні джерела:
Дунаєвська С. Порядок посвідчення договорів лізингу / С. Дунаєвська, М. Башта ; Українська нотаріальна палата. Комісія з аналізу, методології та прогнозування нотаріальної практики. — Київ : [б.в.], 2007. — 84 с.
Ігнатюк Ю. О. Правова природа договору лізингу та його особливості [Електронний ресурс] / Ю. О. Ігнатюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 64. — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_24.
Карінцева О. Ефективність використання лізингу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. Карінцева. — Режим доступу: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_30/OLEKSANDRA_I_KARINTSEVA_PAVLO_S_MATVIEIEVAnalysis_of_State_Innovative_Policy_of_Ukraine_Problems_and_Prospects.pdf. — Назва з екрана.
Карпенко Р. В. Сутність договору лізингу як різновиду договору найму [Електронний ресурс] / Р. В. Карпенко, І. П. Бакай, Д. В. Риженко // Право і суспільство. — 2020. — № 6. — С. 34-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2020_6_8.
Карпечкін Т. П. Договір фінансового лізингу: поняття та основні елементи [Електронний ресурс] / Т. П. Карпечкін // Актуальні проблеми держави і права. — 2008. — Вип. 38. — С. 204-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_38_41.
Нетудихата К. Л. Лізингові операці : навч. посіб. / К. Л. Нетудихата ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв : МДГУ ім. П.Могили, 2006. — 104 с.
Снігір Л. Лізинг: як використати його переваги / Л. Снігір. — Київ : Центр комерц. права, 2011. — 127 с.
Технологія лізингу : монографія / [Н. Рязанова та ін.] ; за ред. Г. Т. Сенькович. — Київ : Гопак, 2010. — 319 с.
Трофімова О. В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні / О. В. Трофімова ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : КИТ, 2005. — 216 с.

.: Розділ: Держава і право :: 11.02.2024 07.42.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 47634  
Яна запитує:
В якій бібліотеці є книжка Доломан Є. Солодкий запах полину: Поезії. - К.: Дніпро, 1984. - С. 85.? Цікавить текст віршів "Тарасові" та "Слово кобзаря". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Книга є у фонді Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.
Доломан Є. Солодкий запах полину : поезії / Є. М. Доломан. — Київ : Дніпро, 1984. — 231 с.

.: Розділ: Література :: 9.02.2024 19.04.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 47633  
Дмитро запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги: шукаю літературу на наступну тему: Мистецький Український Рух у післявоєнний період. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46874. Також додатково пропонуємо вам опрацювати таку літературу:
Бурлакова І. Особливості літературно-критичного дискурсу Мистецького Українського Руху (синтез культурно-історичної та історико-культурної парадигм) [Електронний ресурс] / І. Бурлакова // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2013. — Вип. 28. — С. 125-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2013_28_15.
Василенко В. С. Мистецький Український Рух як явище й факт післявоєнного літературного процесу [Електронний ресурс] / В. С. Василенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 3. — С. 18-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2022_3_4.
Гарматюк С. Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду Мистецького українського руху (1946 – 1948) [Електронний ресурс] / С. Гарматюк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 119-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_23.
Денисюк С. Внесок Юрія Шевельова у розвиток українознавчих досліджень у середовищі мистецького українського руху [Електронний ресурс] / С. Денисюк // Українознавчий альманах. — 2021. — Вип. 28. — С. 52-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2021_28_10.
Денисюк С. Юрій Шевельов у процесах консолідації української інтелігенції у добу мистецького українського руху [Електронний ресурс] / С. Денисюк // Українознавчий альманах. — 2018. — Вип. 23. — С. 118-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2018_23_21.
Козлов Р. Концепт «структура» в дискусіях мистецького українського руху [Електронний ресурс] / Р. Козлов // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2018. — № 12. — С. 39-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2018_12_9.
Лисенко-Ковальова Н. В. Мистецький український рух: модернізація літературної традиції і модернізм : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н. В. Лисенко-Ковальова ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2006. — 19 с.
Лященко О. А. Наративний дискурс у прозі мистецького українського руху : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О. А. Лященко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 16 с.
Мариненко Ю. Естетичний ідеал особистості в українському романі доби Мистецького українського руху [Електронний ресурс] / Ю. Мариненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2010. — Вип. 21. — С. 18-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2010_21_8.
Мариненко Ю. Естетичний ідеал особистості в українському романі доби Мистецького українського руху [Електронний ресурс] / Ю. Мариненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2010. — Вип. 21. — С. 18-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2010_21_8.

.: Розділ: Література :: 7.02.2024 20.06.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Черкаси :: Запитання: 47632  
Оля запитує:
Добрий день. Цікавить: просування брендів у соціальних мережах. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Оля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47629. Також додатково пропонуємо вам опрацювати таку літературу:
Бондар А. Соціальні мережі як інструмент формування внутрішнього і зовнішнього бренду території [Електронний ресурс] / А. Бондар // Політичний менеджмент. — 2012. — № 1-2. — С. 82-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2012_1-2_13.
Бучинська Н. Соціальні медіа як елемент у комунікаційному процесі брендів / Н. Бучинська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2017. — № 863. — С. 273-278.
Вежель Р. Ю. І-брендинг як метасистема соціального управління промоцією об’єктів у віртуальному середовищі / Р. Ю. Вежель // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2016. — Вип. 2. — С. 96-100.
Дяченко К. В. Маркетинг впливу як ефективний інструмент просування бренду у соціальних мережах [Електронний ресурс] / К. В. Дяченко, В. А. Євтушенко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. — 2020. — № 11(2). — С. 27-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2020_11(2)__6.
Іванюха Т. В. Контентна стратегія просування брендів у соціальних мережах [Електронний ресурс] / Т. В. Іванюха, Я. Д. Новікова // Молодий вчений. — 2017. — № 12. — С. 133-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_34.
Кітченко О. М. Використання інструментів маркетингових комунікацій з ціллю просування брендів в соціальних мережах [Електронний ресурс] / О. М. Кітченко, Є. Г. Приходько. // Ефективна економіка. — 2020. — № 12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_12_56.
Лебідь Н. М. Контент-план при SMM просуванні персонального бренда в соціальній мережі Instagram [Електронний ресурс] / Н. М. Лебідь // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — № 2. — С. 81-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_2_16.
Новікова Т. В. Модель просування персонального бренду / Т. В. Новікова, О. М. Христофорова, Н. Л. Морозова, Т. Р. Малафєєв, М. В. Бабенко // Проблеми економіки. — 2022. — № 4. — С. 232-244.
Стратюк В. Р. Комунікаційний потенціал соціальних мереж в контексті побудови персонального бренду HR директора компанії [Електронний ресурс] / В. Р. Стратюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 4(2). — С. 216-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_4(2)__38.
Студінська Г. Я. Формування бренд-простору в умовах глобалізації економіки / Г. Я. Студінська // Екон. вісн. ун-ту / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — 2017. — Вип. 32/1. — С. 21-27.
Титоренко Ф. С. Аналіз можливостей соціальної мережі як майданчика для продажу товару / Ф. С. Титоренко, Ю. С. Бокарєва // Системи оброб. інформації. — 2017. — Вип. 4. — С. 158-162.
Шталь Т. В. SMM як сучасні технології маркетингу / Т. В. Шталь, Г. Б. Дмитрієв // Бізнес Інформ. — 2019. — № 12. — С. 446-452.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.02.2024 20.04.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47631  
Ольга запитує:
Потріюна література до теми "Художні особливості лірики Івана Франка"
Наша відповідь:
Вербицька Л. О. Рання лірика Івана Франка як натурфілософія романтичного ідеалізму [Електронний ресурс] / Л. О. Вербицька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 245. — С. 216-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil
Віннічук Г. Іван Франко і зарубіжна література : міжпредметні зв'язки : методика, пошук, досвід / Г. Віннічук // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 10. — С. 19-26.
Волос Т. Як дощ після тривалої засухи, люблю тебе! : [розробки уроків] / Т. Волос // Все для вчителя. — 2014. — № 10. — С. 30-33.
Голенко З. Під зорею Франкового слова : літературна вітальня з нагоди дня народження Івана Франка / З. Голенко, Л. Прокошина // Шкільний світ. — 2018. — № 15. — С. 29-33.
Денисенко Г. Драма Івана Франка "Зів'яле листя" - шедевр інтимної лірики / Г. Денисенко // Все для вчителя. — 2013. — № 11. — С. 73.
Дмитрук І. "Я понесу тебе в душі на дні, облиту чаром святості й любові..." : сценарій виховного заходу за лірикою І. Франка / І. Дмитрук // Українська мова і література в школах України. — 2017. — № 10. — С. 59-62.
Клим’юк Ю. Медитація як жанр в лірики Івана Франка [Електронний ресурс] / Ю. Клим’юк // Питання літературознавства. — 2002. — Вип. 9. — С. 182-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2002_9_38
Клим'юк Ю. Лірика Івана Франка як система жанрів / Ю. І. Клим'юк ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2006. — 403 с.
Ковалів Ю. Іван Франко в інтертекстуальному полі лірики [Електронний ресурс] / Ю. Ковалів // Київські полоністичні студії. — 2017. — Т. 29. — С. 255-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2017_29_31
Корнійчук В. "Полумінне письмо на білих картах ліричної драми…" (відгомін "дневника" самогубця в житті й творчості Уляни Кравченко та Івана Франка) [Електронний ресурс] / В. Корнійчук // Київські полоністичні студії. — 2017. — Т. 29. — С. 270-279. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2017_29_33
Корнійчук В. "Якби ти знав, як много важить слово..." : новаторство лірики Івана Франка / В. Корнійчук // Дивослово. — 2016. — № 7-8. — С. 51-55.
Кочерга С. Право на плач Каменяра: долорична естетика Івана Франка-лірика [Електронний ресурс] / С. Кочерга // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2016. — № 8. — С. 76-81 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2016_8_15
Куца Л. "З усіх солодких, любих слів…" Івана Франка як тип двосуб’єктної ліричної поезії [Електронний ресурс] / Л. Куца // Парадигма. — 2010. — Вип. 5. — С. 85-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2010_5_10
Куца Л. Життєві горизонти ліричного розповідача в "Нових співомовках" І. Франка [Електронний ресурс] / Л. Куца // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2013. — № 3. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2013_3_19
Куца Л. Ліричний персонаж Івана Франка: специфіка функції "іншого" [Електронний ресурс] / Л. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2013. — № 37. — С. 55-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2013_37_6
Лучук І. Іван Франко про мистецтво поетичне: дискурс лірики [Електронний ресурс] / І. Лучук // Українське літературознавство. — 2011. — Вип. 74. — С. 77-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2011_74_9
Маркович Г. До проблеми музикальності поетичної лірики Івана Франка [Електронний ресурс] / Г. Маркович // Студії мистецтвознавчі. — 2011. — Число 1. — С. 40-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2011_1_6
Мельник, Л. О. І. Франко. Поетична збірка "Зів'яле листя" / Л. О. Мельник // Все для вчителя. — 2013. — № 11. — С. 120-122.
Назаренко Л. Система уроків з вивчення творчості Івана Франка. Урок четвертий: Іван Франко — лірик високої проби [Електронний ресурс] / Л. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 1. — С. 24-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_1_7
Назаренко Л. Система уроків з вивчення творчості Івана Франка. Урок другий. Лірична збірка "З вершин і низин". Аналіз поетичних творів "Гімн", "Сікстинська мадонна" [Електронний ресурс] / Л. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 11. — С. 22-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_11_8
Назарець В. Рецепція образу Івана Франка в текстах української адресованої лірики ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Назарець // Вісник Львівського університету. Серія : Філологічна. — 2013. — Вип. 58. — С. 169-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2013_58_19
Середа Г. Про поетичний словник Івана Франка : культура української мови / Г. Середа // Журавлик. — 2021. — № 1. — С. 10-11.
Соболь В. Лірична драма І. Франка "Зів’яле листя". Польські паралелі [Електронний ресурс] / В. Соболь // Київські полоністичні студії. — 2017. — Т. 29. — С. 442-451. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2017_29_54
Стрюк Л. Б. Громадянська лірика Івана Франка, її художні особливості [Електронний ресурс] / Л. Б. Стрюк, К. С. Ткачук // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2018. — Вип. 17. — С. 202-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2018_17_20
Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії [Текст] : [монографія] / Б. С. Тихолоз ; НАН України, Львів. від-ня Ін-ту літератури ім. Т.Г.Шевченка, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Міжнар. асоц. франкознавців. — Львів, 2009. — 320 с.
Українська література 10-х рр. ХХ ст. // Бібліотечка "Дивослова". — 2017. — № 3. — С. 17-53.
Швець А. Франків поетичний цикл "Скорбні пісні": аспекти поетики : ad fontes! / А. Швець // Слово і Час. — 2021. — № 5. — С. 3-21.
Щепанська Х. Когнітивно-комунікативні механізми формування мовного образу серця в ліричній драмі І. Франка "Зів’яле листя" [Електронний ресурс] / Х. Щепанська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 29. — С. 224-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_29_74

.: Розділ: Література :: 7.02.2024 12.26.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.324926 seconds