Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Дарина із міста: Біла церква :: Запитання: 47751  
Дарина запитує:
Добрий день. Потрібна інформація про соціальну педагогіку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Дарино, радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Бегас Л. Д. Історичні аспекти розвитку соціальної педагогіки як науки, її предмет, мета, завдання та особистість соціального педагога [Електронний ресурс] / Л. Д. Бегас // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2019. — Вип. 32. — С. 5-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2019_32_3.
Безпалько О. В. Соціальна педагогіка та соціальна робота у сучасному освітологічному просторі [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько // Освітологічний дискурс. — 2011. — № 1. — С. 103-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2011_1_12.
Вербець В. В. Проблеми розвитку потенціалу соціології та педагогіки як соціально-гуманітарних наук [Електронний ресурс] / В. В. Вербець // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Психологія і педагогіка. — 2009. — Вип. 13. — С. 62-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2009_13_9.
Відмиш Л. І. Педагогічне проєктування соціального розвитку особистості : науково-практичний семінар для заступників директорів з освітньої роботи / Л. І. Відмиш, І. Г. Гіталова // Виховна робота в школі. — 2020. — № 7. — С. 2-20.
Дужа-Задорожна М. Поняття «соціальна педагогіка» і «соціальна робота» у контексті професійної підготовки фахівців соціальної сфери в університетах Німеччини [Електронний ресурс] / М. Дужа-Задорожна // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2013. — № 4. — С. 243-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_4_26.
Підготовка до школи : [добірка матеріалів ] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 6-72.
Поліщук В. А. Соціальна педагогіка як наукова основа здійснення соціальної політики сучасного українського суспільства [Електронний ресурс] / В. А. Поліщук // Педагогічний дискурс. — 2007. — Вип. 2. — С. 131-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2007_2_30.
Психолог – батькам молодших школярів : [добірка матеріалів] // Психолог. Бібліотека (Бібліотека «Шкільного світу»). — 2020. — № 2. — С. 6-142.
Репка І. С. Розвиток комунікативних навичок у класі : виховне заняття для дітей 5-6-го класу із порушенням зору / І. С. Репка // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 9. — С. 8-19.
Савицька А. Ю. Соціальне виключення як категорія соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / А. Ю. Савицька // Соціально-гуманітарний вісник. — 2017. — Вип. 17. — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2017_17_4.
Сівак Н. Соціалізація особистості як базове поняття соціальної педагогіки: історико-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Н. Сівак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2009. — № 4. — С. 41-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2009_4_10.
Федчишин Н. О. Гербартіанство і соціальна педагогіка: забуті сторінки [Електронний ресурс] / Н. О. Федчишин // Медична освіта. — 2013. — № 4. — С. 82-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2013_4_25.
Яковлева В. А. Застосування ділових ігор в навчальному процесі у майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / В. А. Яковлева // Молодий вчений. — 2017. — № 11. — С. 488-491. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_118.
Яковлева О. В. Генезис соціальної педагогіки як емпіричної галузі [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2013. — № 2. — С. 88-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2013_2_13.
Янченко Т. В. Ідеї соціальної педагогіки у художніх творах Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / Т. В. Янченко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 171. — С. 167-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_171_34.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.04.2024 16.45.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Київ :: Запитання: 47750  
Євген запитує:
Цікавить інформація про наріччя і діалекти української мови. Дякую!
Наша відповідь:
Аркушин Г. Іменний словотвір західнополіського говору : монографія / Г. Аркушин. — Луцьк : Вежа, 2004. — 764 с.
Видайчук Т. Л. Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка) [Електронний ресурс] / Т. Л. Видайчук // Studia philologica. — 2017. — Вип. 8. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2017_8_4
Етнографічні групи українців Карпат : монографія : Лемки / О. Болюк ; НАН України, Інститут народознавства ; за наук. ред. і уклад. С. Павлюка ; редкол.: Я. Тарас, М. Суполита, У. Мовна. — Харків : Фоліо, 2020. – 362 с.
Закутня А. Діалектизми південно-західного наріччя української мови в рекламних текстах кінця ХІХ-першої половини ХХ ст. / А. Закутня // Дивослово. — 2017. — № 11. — С. 33-41.
Коваленко Н. Д. Фраземіка південно-західного наріччя: лексикографічний досвід [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична та філологічна. — 2015. — Вип. 11. — С. 221-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_11_39
Коваленко Н. Слова з язика, як бджоли з вулика : матеріали до слов. нар. порівнянь поділ. і волин. говірок Хмельниччини : навч. посіб. / Н. Коваленко ; Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. — Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011. — 143 с.
Козлова А. Чи були слов'яни білінгвами : Історія літературної мови Київської Русі / А. Козлова, А. Псатій // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 6-23.
Колесников А. Граматичні риси південно-західного наріччя в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю [Електронний ресурс] / А. Колесников // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2013. — Вип. 17. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2013_17_11
Король О. С. Степовий говір південно-східного наріччя української мови [Електронний ресурс] / О. С. Король // Управління розвитком. — 2014. — № 12. — С. 115-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_60
Крохмалюк Д. Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров'я / Д. Крохмалюк ; дизайн обкл. С. Козицька ; фото з особистого архіву авт. та з відкритих джерел. — Київ : Літопис-ХХ, 2015. — 247 с.
Лебедівна О. Я. Особливості історичного розвитку ? в південно-західному і північному наріччях української мови [Електронний ресурс] / О. Я. Лебедівна // Магістеріум. Мовознавчі студії. — 2017. — Вип. 66. — С. 51-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_mov_2017_66_12
Левкова А. Мешти, тремпель і парадички : [діалекти в українській мові] : проМОВисте / А. Левкова // Однокласник. — 2021. — № 1. — С. 30-31.
Пилипчук Д. Болять мені загублені слова... : мій дод. до першого т. Словника укр. мови : у 20 т. / Д. Пилипчук. — Вид. 2-е, допов. — Київ : Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. — 854 с.
Пискач О. Д. Назви, пов’язані з родильною обрядовістю, в говорах південно-західного наріччя української мови [Електронний ресурс] / О. Д. Пискач, О. М. Гвоздяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 272. — С. 12-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil
Пискач О. Назви весільної обрядовості в діалектних словниках південно- західного наріччя [Електронний ресурс] / О. Пискач // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2017. — Вип. 22. — С. 41-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2017_22_10
Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова : дослідж., факти, док. / Г. Півторак ; НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ : Віпол, 2014. — 279 с.
Редін П. Поговоримо "по-нашому"? : діалектні слова в українській мові / П. Редін // Я вивчаю українську. — 2012. — № 8. — С. 2-5.
Сабліна С. В. Лексико-словотвірні типи іменників на -в(а) в говірках південно-східного наріччя [Електронний ресурс] / С. В. Сабліна // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2018. — № 10. — С. 131-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2018_10_30
Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові / В. Карпенко ; уклад.: В. Карпенко, О. Волкова, О. Карпенко, Т. Капустіна. — Вид. 2-е, допов. — Київ : Вадим Карпенко, 2016. — 295 с.
Сокіл Б. М. Руська (українська) мова: самостійна чи наріччя польської [Електронний ресурс] / Б. М. Сокіл // Філологічні трактати. — 2014. — Т. 6, № 3. — С. 100-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2014_6_3_19
Ткач Л. Українська діалектологія як справа всього життя : до 100-річчя від дня народження Валентини Адольфівни Прокопенко / Л. Ткач // Дивослово. — 2020. — № 12. — С. 28-31.
Українська мова. Дидактика гра : [добірка матеріалів] // Українська мова та література. Бібліотека. — 2020. — № 1. — С. 6-124.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.04.2024 12.06.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Черкаси :: Запитання: 47749  
Анна запитує:
Вітаю. Цікавить художня література про Крим. Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Алядін Ш. Мердивен : кримськотат. проза укр. / Ш. Алядін ; упоряд.: П. Сачек, Н. Гончаренко. — Київ : Майстер книг, 2018. — 297 c.
Бачинський А. Канікули Остапа і Даринки : повість / А. Бачинський ; худож. Д. Бачинська. - Київ : Грані-Т, 2011. — 175 с.
Брехуненко В. Війна за свідомість : рос. міфи про Україну та її минуле / В. Брехуненко ; Інститут української археографії та джерелознавства. — Київ : Видавець ПП Брехуненко, 2017. — 279 с.
Громенко С. Скоропадський і Крим : від протистояння до приєднання / С. Громенко. — Київ : Наш Формат, 2021. — 349 с.
Кримський інжир. Демірджі = Qirim inciri. Demirci : антологія / уклад. А. Алієв, А. Левкова ; обкл. Н. Гайдучик ; передм. А. Алієва, Н. Джелял. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 414 с.
Левкова А. Ашик Омер / А. Левкова ; іл. Г. Приходько. — Київ : Портал, 2020. — 34 с.
Левкова А. За Перекопом є земля : крим. роман / А. Левкова. — Вид. 3-є. — Київ : Лабораторія, 2023. — 390 с.
Лицарі дикого поля : плугом і мушкетом : укр. шлях до Чорного моря / О. Бачинська ; упоряд. К. Галушка ; дизайнер обкл. К. Ткачов, В. Прокопів ; карти Д. Вортман. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 352 с.
Мензатюк З. Дике літо в Криму : пригод. повість / З. Мензатюк ; обкл. Г. Олійко ; ред. І. Малкович. — Вид. 2-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. — 190 с.
Мусаєва С. Мустафа Джемілєв. Незламний / С. Мусаєва, А. Алієв ; дизайнер обкл. В. Котенджи. — Харків : Віват, 2018. – 252 с.
Смирнова Н. Крим Керіма : вид. присвяч. 30-річниці Незалежності України... / Н. Смирнова ; іл. Л. Стецькович. — Київ : Портал, 2021. – 92 с.
Якубова Л. Кримський вузол / Л. Якубова, С. Кульчицький. — Вид. 2-е. — Київ : КЛІО, 2019. — 495 с.

.: Розділ: Література :: 10.04.2024 10.39.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 47748  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література (електронні ресурси) на тему: "Табу в музеєзнавстві"
Наша відповідь:
Добрий день. Софія, радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Барановська Н. М. Історія виникнення та розвитку державної політики у галузі музейної справи та охорони історіко-культурних пам’яток [Електронний ресурс] / Н. М. Барановська, І. В. Буковський // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 150(1). — С. 7-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_150(1)__3.
Бондарець О. В. Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки [Електронний ресурс] / О. В. Бондарець // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. — 2017. — Т. 191. — С. 72-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2017_191_15.
Головко О. М. Аналіз сутності музейної справи сьогодні та в перспективі [Електронний ресурс] / О. М. Головко, Л. І. Удворгелі, М. В. Чорій // Бізнес Інформ. — 2023. — № 2. — С. 168-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2023_2_21.
Кепін Д. В. Передісторія музейництва: історико-культурологічний аспект [Електронний ресурс] / Д. В. Кепін // Культурологічна думка. — 2016. — № 10. — С. 170-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2016_10_25.
Мамаєв С. Г. Структурування та формалізація даних наукового опису об'єкту художньої культури : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / С. Г. Мамаєв ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2002. — 14 с.
Панченко М. Словник-довідник термінології музейництва [Електронний ресурс] / М. Панченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. — 2013. — № 765. — С. 141-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2013_765_34.
Сізов Д. Ю. Реформування музейництва: державна політика і громадськість [Електронний ресурс] / Д. Ю. Сізов // Грані Історії. — 2018. — Вип. 1. — С. 244-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2018_1_58.
Супонєва С. В. Музейна експозиція: генерування та варіативність [Електронний ресурс] / С. В. Супонєва, О. М. Годованська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2022_33(72)_3_19.
Шатрова М. Б. Поняття «музейний предмет» на перетині з документознавством та музеєзнавством [Електронний ресурс] / М. Б. Шатрова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. — 2023. — Вип. 45. — С. 59-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrk_2023_45_12.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.04.2024 19.06.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47747  
Катя запитує:
Добрий день, потрібно літературу на тему: "Школа успіху й радості" с. Френе. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо таку літературу для опрацювання:
Автомонов П. П. Педагогіка діалогу. Інновації зарубіжної школи : навч. посіб. / П. П. Автомонов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 271 c.
Бахов І. С. Соціокультурний та історико-педагогічний контекст педагогіки Селестена Френе [Електронний ресурс] / І. С. Бахов, Н. В. Гончаренко-Закревська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 76(1). — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_76(1)__5.
Дурава А. Ю. Технологія С. Френе «Школа успіху і радості» [Електронний ресурс] / А. Ю. Дурава // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/blogs/tekhnolohiia-s-frene-shkola-uspikhu-i-radosti-17260.html. — Дата звернення : 10.04.2024.
Заболотна О. Альтернативна педагогіка Селестена Френе: між традицією й інноваційністю [Електронний ресурс] / О. Заболотна // Порівняльно-педагогічні студії. — 2013. — № 1. — С. 49-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_1_9.
Коваленко О. Світла голова і вмілі руки на заміну знань? : авторитарна школа ніколи не сформує майбутніх громадян демократичного суспільства / О. Коваленко // Освіта України. — 2013. — 15 лип. — С. 15.
Крижик А. О. «Школа успіху та радості» Селестена Френе [Електронний ресурс] / А. О. Крижик // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/skola-uspihu-ta-radosti-selestena-frene-186623.html. — Дата звернення : 10.04.2024.
Ліннік О. О. Змішане навчання як стратегія адаптації освітнього процесу в школі до війни [Електронний ресурс] / О. О. Ліннік // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. — 2023. — № 39. — С. 25-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2023_39_6.
Павленко Т. Репрезентація спадщини педагога-реформатора Селестена Френе в електронному ресурсі «Видатні педагоги України та світу» : науково-інформаційне забезпечення освіти / Т. Павленко // Науково-педагогічні студії. — 2021. — № 5. — С. 185-193.
Растригіна А. Вектор педагогіки свободи у парадигмальному просторі сучасних виховних систем [Електронний ресурс] / А. Растригіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 106. — С. 102-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_106_14.
Растригіна А. М. Педагогіка свободи: Методологічні та соціально-педагогічні основи / А. М. Растригіна. — Кіровоград : Імекс ЛТД, 2002. — 259 c.
Растригіна А. М. Реалізація гендерної рівності в системі освіти і виховання на засадах концепціїї педагогіки свободи [Електронний ресурс] / А. М. Растригіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2022. — Вип. 65. — С. 184-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2022_65_19.
Суржикова І. А. Педагогіка Селестена Френе з погляду сучасності / І. А. Суржикова // Педагогіка і психологія. — 2005. — № 1. — С. 121-130.
Суржикова І. А. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / І. А. Суржикова ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2002. — 202 с.

.: Розділ: Освіта :: 9.04.2024 16.01.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.632312 seconds