Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44549
   


Автор запитання: Назарій із міста: Одеса :: Запитання: 46553  
Назарій запитує:
Цікавить література на тему: «Юридична відповідальність за прояви булінгу та шляхи боротьби з ним».
Наша відповідь:
Ведернікова А. О. Поняття та ознаки булінгу: кримінологічний погляд [Електронний ресурс] / А. О. Ведернікова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2021. — Вип. 2. — С. 70-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2021_2_8
Веселов М. Ю. Правовий вимір проблеми булінгу в Україні та за кордоном: заходи протидії [Електронний ресурс] / М. Ю. Веселов, Р. М. Пилипів, А. М. Тимчишин // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2021. — Вип. 1. — С. 104-116 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2021_1_12
Градова Ю. В. Нормативно-правове регулювання булінгу: національний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ю. В. Градова, М. Артамонова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2019. — Вип. 28. — С. 34-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2019_28_6
Коломоєць О. Д. Булінг: проблеми законодавчого визначення та практики застосування [Електронний ресурс] / О. Д. Коломоєць, С. Д. Коломоєць // Науковий вісник Льотної академії. Серія : Економіка, менетджмент та право. — 2021. — Вип. 3-4. — С. 183-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbfaseml_2021_3-4_24
Корнійченко А. О. До питання визначення дефініції адміністративно-правового механізму запобігання булінгу в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Корнійченко // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Право. — 2020. — № 1. — С. 142-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vunobpr_2020_1_21
Коросташова І. М. Кримінологічні та правові аспекти булінгу (цькування) в освітньому процесі [Електронний ресурс] / І. М. Коросташова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 5. — С. 21-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_5
Кочолодзян М. Булінг: соціологічний та юридичний аспекти проблематики [Електронний ресурс] / М. Кочолодзян // Журнал східноєвропейського права. — 2020. — № 76. — С. 200-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2020_76_30
Крусір Н. В. Кримінологічний аналіз булінгу, його види, ознаки та способи запобігання [Електронний ресурс] / Н. В. Крусір // Слово Національної школи суддів України. — 2020. — № 4. — С. 88-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2020_4_9
Левченко Ю. О. Світовий досвід запобігання булінгу [Електронний ресурс] / Ю. О. Левченко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . — 2021. — № 1. — С. 91-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2021_1_14
Левченко Ю. О. Соціальна та правова сутність булінгу [Електронний ресурс] / Ю. О. Левченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2021. — № 1. — С. 67-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2021_1_9
Маньгора В. В. Особливості юридичної відповідальності за прояви булінгу та шляхи боротьби з ним [Електронний ресурс] / В. В. Маньгора, К. А. Вітковська // Інформація і право. — 2022. — № 1. — С. 97-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2022_1_12
Мельничук О. Ф. Правові засоби протидії булінгу [Електронний ресурс] / О. Ф. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2019. — Вип. 55(2). — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_55(2)__12
Омельчук В. А. Забезпечення національної безпеки у контексті захисту інтересів дитини (правові аспекти протидії булінгу) [Електронний ресурс] / В. А. Омельчук, Т. В. Марцинюк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. — 2020. — № 9. — С. 55-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2020_9_9
Падучак О. І. Правове врегулювання булінгу в національному законодавстві [Електронний ресурс] / О. І. Падучак // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2021. — № 4. — С. 99-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2021_4_10
Приходько М. В. Генезис адміністративної відповідальності за булінг (цькування) в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Приходько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 64. — С. 270-275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_53
Проць О. Є. Протидія булінгу: правові аспекти захисту дітей від насильства [Електронний ресурс] / О. Є. Проць, Р. В. Романків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2020. — Вип. 60. — С. 127-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_60_29
Суденко Ю. А. Превенція булінгу в освітньому середовищі [Електронний ресурс] / Ю. А. Суденко // Юридична психологія. — 2020. — № 2. — С. 41-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2020_2_7

.: Розділ: Держава і право :: 24.06.2022 13.54.54 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Ужгород :: Запитання: 46552  
Антоніна запитує:
Добрий день. Мені дуже потрібна література на тему: Діяльність органів державної влади у Європейському союзі. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу:
Білозерська Т. О. Адміністративно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу у сучасних умовах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Т. О. Білозерська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2009. — 24 с.
Бєлкін Л. М. Проблеми виконання рішень адміністративних судів органами державної влади України в контексті правових позицій Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] / Л. М. Бєлкін // Університетські наукові записки. — 2011. — № 1. — С. 260-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_1_44.
Гнидюк Н. А. Впровадження політики європейської інтеграції: інституційні аспекти взаємодії органів державної влади [Електронний ресурс] / Н. А. Гнидюк. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2016. — № 12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_12_9.
Гостєва О. М. Європейський досвід взаємодії органів державної влади та громадських організацій [Електронний ресурс] / О. М. Гостєва. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_9_10.
Задніпряна М. Ю. Принципи юридичної відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб в Україні та Європейському Союзі [Електронний ресурс] / М. Ю. Задніпряна // Право та інновації. — 2014. — № 3. — С. 97-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2014_3_15.
Лавренчук А. О. Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу: автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / А. О. Лавренчук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2004. — 20 с.
Сорока С. В. Історіографія проблеми взаємодії органів державної влади в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / С. В. Сорока // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Політологія. — 2014. — Т. 230, Вип. 218. — С. 54-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2014_230_218_12.
Степаненко С. В. Взаємодія органів державної влади та інституцій громадянського суспільства в процесі реалізації євроінтеграційної політики України: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / С. В. Степаненко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2010. — 20 с.
Якименко Х. С. Європейський союз: правова природа об'єднання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Х. С. Якименко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 24.06.2022 13.39.37 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Вінниця :: Запитання: 46551  
Артем запитує:
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, літературу про фентезі в українській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бойко О. Текстотвірний потенціал цитат як виразників інтертекстуальності в українському фентезі [Електронний ресурс] / О. Бойко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2019. — Вип. 24(1). — С. 55-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2019_24(1)__13.
Власенко І. Ключові аспекти аналізу авторської лексики у жанрі фентезі [Електронний ресурс] / І. Власенко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 34(1). — С. 151-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(1)__26.
Глюдзик Ю. Особливості поетонімії літературного жанру фентезі [Електронний ресурс] / Ю. Глюдзик // Південний архів. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 77. — С. 32-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2019_77_8.
Горда В. В. Перекладна ономастика та особливості перекладів творів фентезі [Електронний ресурс] / В. В. Горда // Молодий вчений. — 2020. — № 12(2). — С. 306-310. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_12(2)__43.
Гура В. М. Фентезі як жанр літератури для дітей: текст-типологічні та наративні особливості [Електронний ресурс] / В. М. Гура // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(2). — С. 57-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(2)__12.
Дев’ятко Н. Можливості впливу сучасних жанрів: фантастика, фентезі, казка / Н. Дев’ятко // Український фантастичний оглядач. — 2009. — № 1. — С. 59-66.
Засновник жанру фентезі : 22 червня — 165 років від дня народження Генрі Райдера Гаґґарда // Шкільна бібліотека. — 2021. — № 5. — С. 67-69.
Канчура Є. О. Відтворення класичного сюжету засобами фентезі доби постмодернізму: інтермедіальний контекст [Електронний ресурс] / Є. О. Канчура // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 3. — С. 44-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2019_3_7.
Кугут Ю. Архіпелаг фентезі : Зарубіжна література на межі XX-XXI ст.: огляди, рецензії / Ю. Кугут // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2006. — № 12. — С. 54-56.
Ладницька О. Специфіка вербалізації історичного колориту у текстах жанру фентезі [Електронний ресурс] / О. Ладницька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2013. — Вип. 19. — С. 65-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2013_19_15.
Логвіненко Н. Сучасне українське фентезі: формування змісту поглибленого вивчення національної літератури / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 6. — С. 36-40.
Логвіненко Н. Фентезі як вид фантастичної прози / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 5. — С. 38-40.
Пітерська О. Цикл уроків за темою «Сучасна література» : 7-й кл. / О. Пітерська // Світова література (Шкільний світ). — 2015. — № 13-14. — С. 53-73.
Сеньків О. М. Образ підлітка у графічному романі жанру фентезі (на матеріалі романів Казу Кібуїші) [Електронний ресурс] / О. М. Сеньків // Закарпатські філологічні студії. — 2021. — Вип. 18. — С. 145-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2021_18_28.
Трокай А. Фантастика і фентезі в сучасній українській літературі [Електронний ресурс] / А. Трокай // Бібліотечна планета. — 2010. — № 2. — С. 28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2010_2_10.

.: Розділ: Література :: 24.06.2022 13.16.48 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Катеринопіль :: Запитання: 46550  
Дарина запитує:
Книги які краще читати в літку
Наша відповідь:
Доброго дня, Дарино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Українська література. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ [Електронний ресурс] // Освіта.ua : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://osvita.ua/school/program/program-5-9/56125/. — Назва з екрана.
Зарубіжна література. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ [Електронний ресурс] // Освіта.ua : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://osvita.ua/school/program/program-5-9/56130/. — Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 23.06.2022 23.54.35 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 46549  
Дмитро запитує:
Відомості з філософської антропології
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вільчинська С. В. Українська філософська антропологія: метаморфози сучасної соціокультурної рефлексії [Електронний ресурс] / С. В. Вільчинська // Totallogy-XXI. Постнекласічні дослідження . — 2014. — № 31. — С. 59-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/totallogy_2014_31_4.
Ігнатьєв В. А. Некласична філософська антропологія [Електронний ресурс] / В. А. Ігнатьєв // Софія. — 2016. — № 3. — С. 57-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2016_3_16.
Окса М. М. Західноєвропейська філософська антропологія: категоріальний аспект : [монографія] / М. М. Окса. — Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2015. — 114 с.
Хамiтов Н. В. Філософська антропологія як метаантропологія: метатеорія соціогуманітарного знання і філософія буденного, граничного та метаграничного буття людини [Електронний ресурс] / Н. В. Хамiтов // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2015. — № 2. — С. 27-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2015_2_7.
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту : [монографія] / Н. В. Хамітов. — Київ : КНТ, 2017. — 394 с.
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: світовий та вітчизняний контексти [Електронний ресурс] / Н. В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України. — 2021. — № 5. — С. 81-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_5_12.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.06.2022 15.39.37 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 4.321302 seconds