Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Костя із міста: Київ :: Запитання: 46832  
Костя запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про інформаційний ринок послуг. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Костя! Перегляньте наступні джерела:
Воробей Ю. Інформаційна підтримка захисту інтелектуального капіталу міжнародної компанії / Ю. Воробей // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. : Екон. науки. - 2018. - № 6. - С. 62-71.
Грузіна І. А. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах формування інформаційного ринку / І. А. Грузіна, Т. Г. Молодченко // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 6. - С. 83-88.
Жаворонкова Г. В. Методологічні основи підприємницької діяльності на ринку інформаційних продуктів та послуг : дис... д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 / Г. В. Жаворонкова ; Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2004. - 442 с.
Палеха Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра, 2017. - 478 с.
INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY IN UKRAINE, 2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://businessviews.com.ua/ru/get_file/id/the-infographics-report-it-industry-of-ukraine-2017.pdf.
Водорєзова С. Р. Особливості правового регулювання ринку інформаційних послуг [Електронний ресурс] / С. Р. Водорєзова // Цифрові трансформації України: виклики та реалії : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України ( (м. Харків, 18 вересня 2020 р.). - 2020. - С. 18-22. - Режим доступу: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Tezy_18_09_2020.pdf#page=18.
Герасимчук З. В. Типологія проблемних регіонів в умовах інформаційної економіки [Електронний ресурс] / З. В. Герасимчук, І. В. Свида // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2018. - № 3. - С. 142-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_3_23.
Глущенко Я. І. Динаміка та структура експорту і імпорту інформаційних послуг [Електронний ресурс] / Я. І. Глущенко, Н. О. Черненко // Modern science and practice: abstracts XV international scientific and practice conference. 4-5 May, Varna, 2020. - С. 148-151. - Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=moUHEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false.
Дрешпак В. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Дрешпак, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - № 1. - С. 147-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_21.
Дудка А. І. Економічні передумови розвитку інформаційних послуг України [Електронний ресурс] / А. І. Дудка // Управління розвитком. - 2014. - № 1. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_1_30.
Жицький Є. О. Розвиток оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернету [Електронний ресурс] / Є. О. Жицький // Вісник Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 41-48. - Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/215/Zhitskii.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Кондратенко Н. Деякі підходи до оцінки цінності інформаційної послуги [Електронний ресурс] / / Н. Кондратенко // Економіка та суспільство. - 2020.- Вип. 22. - С. 132-138. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/114/109.
Москалик Г. Ф. Формування інформаційно–комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / Г. Ф. Москалик // Гілея. - 2015. - Вип. 92. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_92_45.
Спасібов Д. В. Організаційно-правові особливості запровадження інформаційних систем суб'єктів надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Д. В. Спасібов // Державне будівництво. - 2018. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2018_1_12.
Стройко Т. В. Розвиток інформаційних послуг: національний, регіональний та локальний вимір / Т. В. Стройко, А. І. Муленко // Економічний збірник. - 2021. - № 165. - С. 87-90. - Режим доступу: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/791/767.
Теряник О. А. Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг [Електронний ресурс] / О. А. Теряник, А. А. Стець // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 3. - С. 30-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_3_7.
Трач Ю. В. Траснформація культурного середовища в контексті розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Ю. В. Трач // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2016. - № 1. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2016_1_8.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 20.11.2022 14.19.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислав із міста: Ужгород :: Запитання: 46831  
Владислав запитує:
Можете допомогти знайти літерптуру для реферату на тему "Історичні аспекти хірургічного лікування катаракти"
Наша відповідь:
Безкоровайна І. М. Вміст простацикліну і тромбоксану у внутрішньоочній рідині і їх вплив на характер і частоту макулярного набряку після хірургічного лікування вікової катаракти [Електронний ресурс] / І. М. Безкоровайна, І. С. Стебловська // Архів офтальмології України. — 2017. — Т. 5, № 3. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aroft_2017_5_3_6
Безкоровайна І. М. Оцінка ефективності хірургічного лікування хворих віковою катарактою шляхом аналізу факторів ризику [Електронний ресурс] / І. М. Безкоровайна, І. С. Стебловська // Офтальмологічний журнал. — 2018. — № 1. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ofzh_2018_1_3
Денисюк О. Ю. Спосіб оцінювання впливу хірургічного лікування катаракти на прогресування вікової макулярної дегенерації [Електронний ресурс] / О. Ю. Денисюк // Архів офтальмології України. — 2018. — Т. 6, № 2. — С. 58-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aroft_2018_6_2_12
Красножан О. В. Ретроспективний аналіз функціонально-анатомічних змін, рівня внутрішньоочного тиску у пацієнтів з глаукомою і міопією високого ступеня при хірургічному лікуванні катаракти [Електронний ресурс] / О. В. Красножан, Н. С. Луценко // Сучасні медичні технології. — 2021. — № 2. — С. 55-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2021_2_12
Медведчук С. П. Дворічні результати хірургічного лікування відкритокутової глаукоми з супутньою катарактою за допомогою імплантації пристрою для фільтрації внутрішньоочної рідини ­EX-PRESS (Alcon) в комбінації з факоемульсифікацією [Електронний ресурс] / С. П. Медведчук, П. А. Бездетко, Г. Я. Пархоменко // Офтальмологічний журнал. — 2015. — № 5. — С. 18-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ofzh_2015_5_6
Стебловська І. С. Зміни та динаміка інтраопераційних та післяопераційних ускладнень після різних методів хірургічного лікування катаракти [Електронний ресурс] / І. С. Стебловська, І. М. Безкоровайна // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 2019. — Т. 19, Вип. 2. — С. 74-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2019_19_2_19
Стебловська І. С. Макулярний набряк і особливості його перебігу після різних методик хірургічного лікування вікової катаракти [Електронний ресурс] / І. С. Стебловська // Вісник проблем біології і медицини. — 2017. — Вип. 4(1). — С. 262-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2017_4(1)__54
Стебловська І. С. Наш погляд на етіологічні причини виникнення синдрому Ірвіна-Гасса після хірургічного лікування катаракти [Електронний ресурс] / І. С. Стебловська, І. М. Безкоровайна, Л. К. Воскресенська, В. В. Ряднова, А. В. Пера-Васильченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 2019. — Т. 19, Вип. 3. — С. 83-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2019_19_3_19
Стебловська І. С. Порівняльна характеристика характеру і частоти інтраопераційних, ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень після різних методів хірургічного лікування катаракти [Електронний ресурс] / І. С. Стебловська, І. М. Безкоровайна // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 2018. — Т. 18, Вип. 3. — С. 131-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2018_18_3_28
Шутов Є. Ю. Дослідження ефективності штучного підвищення іммунітету при лікування катаракти та порушень кісткової тканини при їх експериментальному відтворенні [Електронний ресурс] / Є. Ю. Шутов, Т. В. Гальченко, В. В. Рибальченко, С. В. Яковенко // Український медичний альманах. — 2011. — Т. 14, № 2. — С. 261-262. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uma_2011_14_2_74

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 19.11.2022 14.27.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46830  
Наталія запитує:
Мені потрібна література з дисципліни "Архівознавство"
Наша відповідь:
Бездрабко В. Актуальні проблеми документознавства в Україні : документознавство / В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 1. — С. 26-41.
Боровець І. Зарубіжне архівознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів магістратури зі спец. 8.02030203 "Архівознавство" / І. Боровець ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський : К.-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2015. — 62 с.
Войцехівська Ірина. Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова [Електронний ресурс] / Ірина. Войцехівська // Архіви України. - 2008. - № 1-2(260). - С. 139-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2008_1-2(260)__17
Документознавство та архівознавство [Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять і виконання контрол. робіт для студентів спец. 8.03030301 "Видавнича справа та редагування" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.] Л. М. Волкотруб ; [відп. ред. Н. М. Фіголь]. — Київ : НТУУ "КПІ", 2014. — 44 с.
Іващенко В. Ю. Дослідження в галузі джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультеті Харківського університету [Електронний ресурс] / В. Ю. Іващенко, О. І. Красько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія. — 2015. — № 1145, вип. 50. — С. 134-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIS_2015_1145_50_13
Ісаєвич Я. Д. Архівознавство і джерелознавство в працях І. П. Крип’якевича [Електронний ресурс] / Я. Д. Ісаєвич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2016. — Вип. 28. — С. 520-526. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_61
Калакура Я. Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства [Електронний ресурс] / Я. Калакура, М. Палієнко // Архіви України. — 2021. — № 3. — С. 36-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2021_3_5
Калакура Я. С. Шлях до архівознавства (до ювілею професора М. Г. Щербака) [Електронний ресурс] / Я. С. Калакура // Архіви України. — 2019. — № 4. — С. 246-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2019_4_20
Калакура Я. Українське архівознавство: критерії національного [Електронний ресурс] / Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавства. — 2015. — Т. 22-23. — С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2015_22-23_4
Коломієць Н. Актуальні проблеми розвитку архівознавства, джерелознавства та документознавства у цифрову добу на науковому форумі у Шевченковому університеті [Електронний ресурс] / Н. Коломієць, М. Палієнко // Архіви України. — 2021. — № 4. — С. 231-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2021_4_16
Лемешко О. Архівознавство [Текст] : навч. посіб. / О. Лемешко ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ : [б. в.], 2012. — 208 с.
Матяш І. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Матяш ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. — 515 с.
Матяш І. Архівознавство: теоретичні засади [Текст] : навч. посіб. / І. Матяш ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. — 273 с.
Матяш І. Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку [Електронний ресурс] / І. Матяш // Архіви України. — 2008. — № 5-6(262). — С. 56-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2008_5-6(262)__8
Палієнко М. Г. Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства [Електронний ресурс] / М. Г. Палієнко // Архіви України. — 2017. — № 5-6. — С. 277-290. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2017_5-6_22

.: Розділ: Інше :: 19.11.2022 08.58.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Евгений із міста: Одесса :: Запитання: 46829  
Евгений запитує:
Доброго дня підскажіть будь-ласка літературу на тему: "державна антикорупційна політика"
Наша відповідь:
Гаман П. І. Антикорупційна державна політика: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / П. І. Гаман. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2018. — № 10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2018_10_3
Дика О. С. Соціальний аспект розвитку корупції в процесі розвитку державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / О. С. Дика, К. М. Наумчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 22. — С. 107-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2019_22_20
Кізь С. М. Реалізація державної антикорупційної політики спеціалізованою антикорупційною прокуратурою України: мета, цілі та завдання [Електронний ресурс] / С. М. Кізь // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 1(2). — С. 228-233. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_1(2)__46
Ковальова Т. В. Сучасний стан реалізації окремих напрямів державної антикорупційної політики у сфері публічної служби в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Ковальова // Теорія та практика державного управління. — 2019. — Вип. 3. — С. 24-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_3_5
Круть В. О. Суб'єкти формування антикорупційної політики в системі державного управління України [Електронний ресурс] / В. О. Круть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. — 2017. — Вип. 2. — С. 38-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknud_2017_2_11
Крушельницька Т. А. Передумови формування та предиктори реалізації державної антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька // Аспекти публічного управління. — 2019. — Т. 7, № 3. — С. 27-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2019_7_3_5
Наумчук К. М. Особливості формування та реалізації державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / К. М. Наумчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 4. — С. 134-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2020_4_25
Новак А. М. Формування та реалізації національної антикорупційної політики в контексті сучасної теорії державного управління [Електронний ресурс] / А. М. Новак // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права . — 2020. — Вип. 1. — С. 20-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnchpu_2020_1_5
Парубчак І. О. Теоретико-методологічні підходи до формування державної антикорупційної політики в контексті національної безпеки України [Електронний ресурс] / І. О. Парубчак. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2017. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_5
Ростовська К. В. Адміністративна процедура формування державної антикорупційної політики: проблеми змісту та правового регулювання [Електронний ресурс] / К. В. Ростовська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2018. — Вип. 26. — С. 58-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2018_26_15
Ростовська К. В. Поняття та зміст компетенції суб’єктів державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / К. В. Ростовська // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 3. — С. 89-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_3_21
Смірнова Ю. О. Сутність державної антикорупційної політики України [Електронний ресурс] / Ю. О. Смірнова // Політичне життя. — 2016. — № 4. — С. 30-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pollife_2016_4_7
Фесенко Т. В. Адміністративно-правове регулювання державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / Т. В. Фесенко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2020. — Вип. 8. — С. 125-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2020_8_28
Шумна Л. П. Деякі питання вдосконалення ефективності державної антикорупційної політики в Україні в контексті реалізації засад верховенства права [Електронний ресурс] / Л. П. Шумна, О. С. Дудченко, Л. А. Маслова // Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право. — 2022. — № 1. — С. 74-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shssl_2022_1_9

.: Розділ: Держава і право :: 18.11.2022 18.59.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46828  
Катя запитує:
Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: словосполучення з творів відомих письменників, що стосуються міфології.ДЯКУЮ.
Наша відповідь:
Доброго дня! Конкретизуйте ваш запит. Яких відомих письменників українських чи зарубіжних, якого періоду, якої країни?

.: Розділ: Література :: 18.11.2022 09.15.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.252901 seconds