Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 43423
   


Автор запитання: Максим із міста: Косів :: Запитання: 45415  
Максим запитує:
Добрий день. Мене цікавить література про генно-модифіковані рослини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Опрацюйте такі джерела:
Генетично-модифіковані рослини: перспективи та проблеми : Доп. наук. конф. Ін-т цукрових буряків УААН, 5 листоп. 2002 р., м. Київ / ред.: М. Роїк; УААН. Ін-т цукр. буряків. — Київ, 2003. — 155 c.
Дашевський І. Генетично модифіковані рослини та ризики вивільнення у навколишнє середовище. Розвиток і проблеми досліджень [Електронний ресурс] / І. Дашевський. // Історія науки і біографістика. — 2016. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2016_1_8.
Козуб Н. Генетично модифіковані рослини та проблеми захисту рослин: досягнення і оцінка потенційних ризиків [Електронний ресурс] / Н. Козуб, Л. Пилипенко, І. Созінов, Я. Блюм, О. Созінов // Цитология и генетика. — 2012. — Т. 46, № 4. — С. 73-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/CLG_2012_46_4_13.
Мельничук М. Біотехнологія в агросфері : навч. посіб. / М. Мельничук, О. Кляченко; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Вінниця : Нілан, 2014. — 265 c.
Мельничук М. Детекція та ідентифікація трансгенів у генетично модифікованих рослинах на прикладі Bt-картоплі / М. Мельничук, А. Дубін, В. Спиридонов, С. Мельничук // Мікробіол. журн. — 2002. — 64, № 3. — С. 26-32.
Салига Н. Генетично модифіковані рослини та їх вплив на організм тварин [Електронний ресурс] / Н. Салига, В. Снітинський // Біологія тварин. — 2010. — Т. 12, № 2. — С. 67-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2010_12_2_9.
Сливченко О. Генетично модифіковані толерантні до фосфінотрицину цукрові буряки як нова форма вихідного матеріалу для селекції : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / О. Сливченко ; Ін-т цукр. буряків УААН. — Київ, 2001. — 130 с.
Сорочинський Б. Генетично модифіковані рослини / Б. Сорочинський, О. Данильченко, Г. Кріпка. — Київ : Фітосоціоцентр, 2005. — 203 c.
Ткачик Т. Вміст есенційних мікроелементів у генетично-модифікованій і звичайній сої та кукурудзі [Електронний ресурс] / Т. Ткачик // Науково-технічний бюлетень. — 2013. — № 109(2). — С. 163-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntb_2013_109(2)__32.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.04.2021 09.34.50 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 45414  
Микола запитує:
Доброго ранку! Допоможіть знайти літературу про навчання дітей бути здоровими. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо! Перегляньте наступні джерела:
Андрющенко Т. К. Сім'я – колиска здоров'я дошкільника / Т. К. Андрющенко. – Черкаси, 2008. – 30 с.
Гурнік Л. Вчимося жити здоровими / Л. Гурнік. – Рівне, 2011. – 89 с.
Денисенко Н. В. Формування свідомого ставлення до свого здоров'я // Дошкільне виховання. – 2008. – № 9. – С. 3-5.
Козак Н. М. Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати / Н. М. Козак. – Березне, 2012. – 149 с.
Колбанов В. В. Валеология: основные понятия, термины и определения. – СПб. : Деан, 2001. – 256 с.
Коренєв М. М. Основні проблеми медичного забезпечення дітей та підлітків / М. М. Коренєв // Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків : матер. наук. конф. – Харків : [б. в.], 2002. – С. 20-24.
Мельник Ю. В. Організація здорового способу життя в школі та формування культури здоров’я учнів початкових класів : навч.-метод. посіб. для керівн. навч. закл., учителів, вихователів, практ. психологів, соціал. працівників / Ю. В. Мельник, С. М. Свячена. – Харків : ХДПУ, 2002. – 210 с.
Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: теорія, практика, методи дослідження : навч. посіб. / Поташнюк І. В. – Рівне : Луцьк : Надстир’я, 2006. – 141 с.
Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: досвід роботи, перспективи розвитку : навч. посіб. / І. В. Поташюк ; за ред. Р. З. Поташнюк, І. В. Поташнюк. – Рівне : Луцьк : Надстир’я, 2006. – 226 с.
Андрющенко Т. К. Теоретико-методичні засади формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Т. К. Андрющенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Г. Тичини. – Умань, 2015. – 503 с. - Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/214/1/Андрющенко_Т.К. .pdf.
Змінюючи життя: вчимося бути здоровими [Електронний ресурс] : рекомендації / УФ "Благополуччя дітей" // Благополуччя дітей : Український Фонд : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/IDP_health.pdf. - Назва з екрана.
Поташнюк І. Основи формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / І. Поташнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць... №. 4 (12), 2010
Слинько О. А. Здоров'я людини в навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. А. Слинько // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІ Каришинські читання) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29-30 травня, 2014 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 224-225. - Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9308/1/138.pdf.
Чепелюк О. М. Валеологічне виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Чепелюк // Таврійський вісник освіти. - 2016. - С. 121-126. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2016_1_21.pdf.
Шиян О. Здорова школа: рухова активність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Шиян, Н. Сороколіт, І. Турчик. - Львів, 2013. - 84 с. - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2922/1/Zdorova shkola rukhova aktyvnist.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.04.2021 04.29.33 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Хорол :: Запитання: 45412  
Ірина запитує:
Доброго дня. Реферат на тему Технологія нетрадиційних уроків географії.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:
Анаєнко Л. М. Елементи нетрадиційних форм навчання на уроках географії / Л. М. Анаєнко // Географія. – 2008. – № 2. – С. 13-14.
Довгань Г. Д. Інтерактивні технології на уроках географії : навч.-метод. посіб. / Г. Д. Довгань. – Харків : Основа, 2005. - 126 с. - (Б-ка журн. "Географія", Вип.5).
Дудка С. В. Навчальні ігри на уроках географії / С. В. Дудка. – Харків : Основа, 2005. – 96 с.
Застосування нестандартних форм навчання на уроках географії з урахуванням національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-6D083D91F6489/list-24B7BC55727
Корнєєв В. Інноваційні підходи до навчання географії / В. Корнєєв // Географія та
основи економіки в школі. – 2009. – № 7-8. – С. 21-25.
Лисицька О. О. Роль нестандартних уроків географії в розвитку творчих здібностей учнів [Електронний ресурс] / О. О. Лисицька // Таврійський вісник освіти. – 2016. - № 2(54). – С. 194-202. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2016_2_34.pdf
Максименко О. П. Навчальні ігри на уроках географії та біології, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / О. П. Максименко. – Режим доступу: http://prohory-school.edukit.cn.ua/downloadcenter/geografiya/navchaljni_igri_na_urokah_geografii_ta_biologii_yak_zasib_aktivizicii_piznavaljnoi_diyaljnosti_uchniv/
Нетрадиційні форми роботи під час формування загальногеографічних понять [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geographer.com.ua/content/нетрадиційні-форми-роботи-під-час-формування-загальногеографічних-понять
Освітні технології та їх використання на уроках географії : з досвіду роботи вчителів області / упоряд. С. Г. Мойсеєва. – Режим доступу: https://www.google.com/search?q=Нетрадиційні форми навчання на уроках географії&client=firefox-b-ab&ei=FFZ5YIPUF_ClrgSX5bTYCg&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwiDruKNt4LwAhXwkosKHZcyDasQ8tMDegQIARA6&biw=1360&bih=639
Остапенко І. В. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення соціально-економічної географії світу / І. В. Остапенко. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/9430/І.В. Остапенко.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Стадник О. Г. Нетрадиційні форми уроків географії / О. Г. Стадник. – Харків : Основа, 2004. – 96 с.
Урок географії, якого чекають : збірка нестандартних уроків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://subject.com.ua/lesson/geographic/nonstandard/index.html

http://www.pedahohikam.net/nervs-1067-1.html
http://www.novageografia.com/vogels-2123-1.html
http://journal.osnova.com.ua/article/51357-Активізація_діяльності_учнів_на_уроках_географії

.: Розділ: Освіта :: 16.04.2021 11.32.41 :.
.: ip адресса: :: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: смт. Нова Борова :: Запитання: 45411  
Марина запитує:
Добрий день.Мене цікавить інформація про військову діяльність Юрія Горліс-Горського,осавула 1 куреня полку гайдамаків Холодного Яру.Дякую
Наша відповідь:
Марино, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бугай, Надія.Слідами Холодного Яру // Українське слово. - 2009. - 8-14 квіт. - С. 10.

Віценя, Лідія. "Козак із зірок". Його земне ім’я було Юрій : [про Ю. Горліс-Горського] / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. - 2016. - 22 листоп.. - С. 3. : фот.
Грицун, Роман. Юрій Горліс-Горський - "термінатор" з Холодного Яру / Р. Грицун // Зоря Полтавщини. - 2016. - 8 листоп. - С. 3.

Горліс-Горський Юрій // Українська революція 1917-1921. Полтавський вимір : події; постаті; документи : у 3-х кн. / Державний архів Полтавської області, Центр дослідження історії Полтавщини; упоряд. О. А. Білоусько. - Полтава : Полтавський літератор, 2017. - Кн. 1: Процеси. Діячі. Рефлексії. 1917-1921. - С. 211.

Горліс-Горський, Юрій Юрійович. Холодний Яр : спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру / Ю. Ю. Горліс-Горський. - 12-е вид., випр., доп. - К. : Історичний клуб "Холодний Яр" ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2010. - 504 с. : фото. - (Українська воєнна мемуаристика).

Горліс-Горський, Юрій Юрійович. Холодний Яр. Спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру : спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру / Юрій Горліс-Горський. - 16-е вид., стер. - К. : Холодний Яр ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2013. - 512 с. - (Українська военна мемуаристика).

Городянин-Лісовський Юрій Юрійович (Горліс-Горський) : (14 січня 1898 - 27 вересня 1946) // Ревегук В. Я. Полтавці - поборники державної незалежності України : збірник біографічних нарисів : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. / В. Я. Ревегук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Полтава : Полтавський літератор, 2016. - С. 281-283. : фот.
Григор’єва, Тетяна. Постать Юрія Горліса-Горського в історії - наче розібраний пазл / Т. Григор’єва // Решетилівський вісник. - 2017. - 20 січ. - С. 2.

Коваль, Р. "Ми ще вернемось!" : [біографія Ю. Горліса-Горського] / Р. Коваль // Горліс-Горський Ю. Ю. Холодний Яр: спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру / Ю. Ю. Горліс-Горський. - Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 2010. - С. 4-43.

Коваль, Р. "Україна... чому це слово таке болюче?" : [про Ю. Горліса-Горського] / Р. Коваль // Горліс-Горський Ю. Холодний Яр : документальний роман / Ю. Горліс-Горський. - Дрогобич : Відродження, 2008. - С. 4-20.

КОВАЛЬ, Р. ЮРІЙ ГОРЛІС-ГОРСЬКИЙ - ОТАМАН-ПИСЬМЕННИК / Р. КОВАЛЬ // САМОСТІЙНА УКРАЇНА. - 2001. - № 42 (Листоп.). - С. 7.

Козак, Сергій. Юрій Горліс-Горський : [біографія] / С. Козак // Літературна Україна. - 2010. - 18 листоп. (№ 42). - С. 2.

Корнєва, В. Полтавська сторінка холодноярської правди : [про Ю. Горліса-Горського] / В. Корнєва // Зоря Полтавщини. - 2012. - 2 жовт.. - С. 3.
ЛАЩЕНКО, СЕРГІЙ. ПОВЕРНЕННЯ ЮРІЯ ГОРЛІСА-ГОРСЬКОГО / С. ЛАЩЕНКО // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ. - 2010. - 4-10 груд. (№ 45). - С. 16.

Миколаєнко, Алла. "І повіє огонь новий з Холодного Яру" // Літературна Україна. - 2011. - 17 лют. - С. 16.

Пустовгар, Олег. "І повіє огонь новий з Холодного яру" : людина-легенда Юрій Горліс-Горський / О. Пустовгар, Ю. Кісіль // Решетилівщина.UA. - 2021. - 14 січ. (№ 2). - С. 6. : фот.

Ревегук, Віктор Якович. Полтавці - поборники державної незалежності України : збірник біографічних нарисів : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. / В. Я. Ревегук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Полтава : Полтавський літератор, 2016. - 390 с.

ТИТАРЕНКО, Л. ДОВГА ДОРОГА ДО БАТЬКА : [про Ю. Горліса-Горського] / Л. ТИТАРЕНКО // ГОЛОС УКРАЇНИ. - 2010. - 20 квіт. - С. 20.

Ткаченко, Ю. Лицар Холодного Яру // Горліс-Горський, Ю. Холодний Яр. - Черкаси, 2016. - С. 3-4.

"Холодний Яр живий, він знає, хто свій, а хто ворог" : [про Ю. Горліс-Горського] // Громадська думка. - 2017. - 18 січ. (№ 3). - С. 21. : фот.
Шкляр, Василь. Шабля Горліса-Горського // Горліс-Горський, Юрій. Холодний Яр. - Львів, 2018. - С. 6.

.: Розділ: Історія :: 16.04.2021 10.08.17 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Стара Котельня :: Запитання: 45410  
Ірина запитує:
Длброго дня. Мене цікавить інформація про маєток Терещенків, та іх благодійну діяльність в Андрушівці. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Біліченко П. Г. Внесок меценатів Терещенків у поширення закладів професійної освіти в Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / П. Г. Біліченко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – Глухів, 2007. – Вип. 9. – С. 183-187.
Від дрібного торговця до цукрового гетьмана : родина Терещенків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://landlord.ua/special-projects/vid-dribnoho-torhovtsia-do-tsukrovoho-hetmana-rozkvit-ta-zanepad-rodyny-tereshchenkiv
Донік О. М. Родина Терещенків в історії доброчинності / О. М. Донік - К. : Інститут історії України НАН України, 2004. – 314 с.
Донік О. М. Терещенки [Електронний ресурс] / О. М. Донік. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tereschenky_rid
Замки та храми України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://castles.com.ua/andruszowka.html
Іван Терещенко – благодійник та меценат [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uain.press/blogs/ivan-tereshhenko-blagodijnyk-ta-metsenat-1335105
Історія Андрушівщини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://web.archive.org/web/20111031042926/http://andrda.gov.ua/istoria.shtml
Історія міст і сіл Української РСР : Житомирська область. - К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. - 727 с.
Ковалинский В. Семья Терещенко / В. Ковалинский. – К. : Преса України, 2003. – 383 с.
Кудласевич О. М. Роль доброчинної діяльності у розвитку системи освіти: вітчизняний досвід другої половини 19-початку 20 ст. [Електронний ресурс] / О. М. Кудласевич. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ingedu_2013_46_12.pdf
Лазанська Т. І. Витрати підприємців України по забезпеченню соціальних потреб робітничого класу наприкінці XIX ст. / Т. І. Лазанська // Проблеми історії України ХІХ- початку ХХ ст. – К. : Інститут історії України НАН України, 2000. – № 1. – С. 114-136.
Нікола Терещенко: гетьман цукру [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2557037-nikola-teresenko-getman-cukru.html
Пилипенко Георгій. Терещенки: Мішель про Михайла [онук розповів історію діда від його імені] / Георгій Пилипенко // Уряд. кур'єр. - 2011. - № 228 (7 груд.). - С. 18.
Романюк Н. Й. Благодійництво і меценатство як засіб підвищення соціального статусу підприємців південно-західного краю Російської імперії (друга половина 19-початок 20 ст.) [Електронний ресурс] / Н. Й. Романюк. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vai_2013_6-7_23.pdf
Самотуга Ю. С. Благодійна діяльність Миколи Терещенка [Електронний ресурс] / Ю. С. Самотуга. – Режим доступу: https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/5460/1/Samotuga J. S..pdf
Спадщина роду Терещенко: замки, маєтки та палаци [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.ukraine-is.com/uk/spadshhina-rodu-tereshжим доступу: henko-zamki-mayetki-ta-palaci/
Шляхетність щедрої душі : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. Плющ, Т. Четверикова. – Шостка, 2014. – 60 с. – Режим доступу: https://ru.calameo.com/read/005020736d2f027811dde

https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/270940.html
https://zabytki.in.ua/uk/1599/palats-v-andrushivtsi
https://kolokray.com/uk/f/anrushevka-dvorets-tershchenko.html
https://landmarks.in.ua/oblast/zhytomyrska/andrushivka-palace.html
https://latifundist.com/kult-agro/61-dvorets-tereshchenko-andrushevka
https://funtime.kiev.ua/where-to-go/dvorec-v-andrushevke
https://drymba.com/ru/1045668-usadba-tereschenko-andrushevka

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2496885-palac-teresenkiv-u-cervonomu-miz-vidrodzennam-i-rujnacieu.html
https://patriot.zt.ua/ua/tour/estates-of-monogynopaedium-of-tereschenko.html
https://zabytki.in.ua/uk/1725/palats-uvarovoyi-v-turchinivtsi
https://chudniv-miskrada.gov.ua/maetok-rodini-tereschenkiv-uvarovoi-palac-ta-park-xix-st-s-turchinivka-chudnivskij-rajon-zhitomirskoi-oblast-08-47-16-03-07-2020/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Палац_Терещенків_у_Денишах

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 16.04.2021 09.28.51 :.
.: ip адресса: :: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.24286 seconds