Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 44420
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Чернівці :: Запитання: 46432  
Вероніка запитує:
Добрий день. Цікавить література про екологічну культуру в Україні. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Братіцел М. Л. Традиційна екологічна культура українців в контексті стійкого розвитку сучасного суспільства [Електронний ресурс] / М. Л. Братіцел // Культура і сучасність. - 2020. - № 1. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2020_1_11 .
Мареха І. С. Еколого-культурне значення земельних ресурсів для економіки України [Електронний ресурс] / І. С. Мареха. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_12 .
Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україн [Електронний ресурс] / Е. Позняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2012. - Вип. 92. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_92_8 .
Позняк Е. В. Формування інституту еколого-правової культури в системі екологічного права України: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Е. В. Позняк // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 4. - С. 241-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_52 .
Складановська М. Г. Екологічна культура в українському національному характері [Електронний ресурс] / М. Г. Складановська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2016. - № 7. - С. 74-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_7_11 .
Сулацкова О. Проблеми становлення екологічної політики в Україні як основного чинника формування екологічної культури сьогодення [Електронний ресурс] / О. Сулацкова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. - 2014. - № 18. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_18_16 .
Шевель А. О. Структурно-функціональна характеристика екологічної культури в загальній концепції екобезпечного розвитку України [Електронний ресурс] / А. О. Шевель // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2013. - № 2. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_2_7 .
Шевчук О. В. Еколого-виховний потенціал української народної культури [Електронний ресурс] / О. В. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2012. - № 36. - С. 143-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_36_35 .

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.05.2022 16.59.03 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 46431  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література на тему "Принципи обліку архівних документів"
Наша відповідь:
http://imt.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/09/DSTU_4331_2004.pdf
Балишева О. В. Організація системи обліку науково- технічної документації в Центральному державному науково-технічному архіві України: історія і сьогодення [Електронний ресурс] / О. В. Балишева, К. О. Підрепна // Архіви України. — 2012. — № 3(279). — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_3_2
Баранцев А. Ю. Проблемні питання збереження та обробки великих даних для забезпечення обліку та підготовки до експонування електронних фондів архівної установи в публічних електронних мережах [Електронний ресурс] / А. Ю. Баранцев, Н. М. Клименко, І. А. Шевченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. — 2020. — № 1. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpisa_2020_1_9
Бездрабко В.Актуальні проблеми документознавства в Україні : документознавство / В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 1. — С. 26-41.
Бойко Г. Теоретико-методичні засади організації та ведення обліку документів в архіві [Електронний ресурс] / Галина. Бойко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2009. — Т. 17. — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2009_17_11
Бочуля Т. Обслуговування облікової інформації: архіви, база даних, системи великих обсягів даних (Big Data) [Електронний ресурс] / Т. Бочуля, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. — 2014. — № 8. — С. 29-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_8_5
ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення : державний стандарт України. — Вид. офіц. — Київ : Держстандарт України, 1994. — 25 с.
Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку [Електронний ресурс] / К. Климова // Студії з архівної справи та документознавства. — 1996. — Т. 1. — С. 13-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd19961_2
Корчемна І. Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1940–1980-ті роки) [Електронний ресурс] / І. Корчемна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 44. — С. 636-646. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_51
Лемешко О. І. Архівознавство : навч. посіб. / О. І. Лемешко; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ, 2012. — 208 c.
Матвієнко О.Сучасні концепції документно-інформаційної науки: підготовка фахівців за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : навч.-метод. посіб. / О. Матвієнко, М. Цивін, А. Гуменчук ; Київський національний університет культури і мистецтв. — Київ : Ліра-К, 2021. — 138 с.
Московченко Н.Документне фондознавство: архівні фонди : навч. посіб. / Н. Московченко, Ю. Палеха ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. Ю. І. Палехі. — Київ : Ліра-К, 2018. — 307 с.
Янчев А. В. Особливості архівування документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин [Електронний ресурс] / А. В. Янчев // Бізнес Інформ. — 2015. — № 5. — С. 208-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_5_34

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.05.2022 15.17.35 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46430  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна інформація про науково-дослідну та культурно-просвітницьку діяльність музею історії та залізничної техніки Південної залізниці (м. Харків)
Наша відповідь:
https://piktor.org.ua/south_railmuseum
https://shron2.chtyvo.org.ua/Istoriia_Ukrainy_Malovidomi_imena_podii_fakty/Vypusk_17.pdf?PHPSESSID=0i4ranfqeb2geoimb091b9lq11
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музей_історії_та_залізничної_техніки_Південної_залізниці
Ієвлева В. П. Ранні етапи розвитку київських напрямів Південно-Західної залізниці у другій половині ХІХ с. [Електронний ресурс] / В. П. Ієвлева // Питання історії науки і техніки. - 2016. - № 1. - С. 47-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pint_2016_1_9
Кривопішин О. Передумови виникнення залізниць на території Південно-Західного краю Російської імперії [Електронний ресурс] / О. Кривопішин // Наукові записки з української історії. — 2012. — Вип. 31. - С. 213-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_31_35
Кривопішин О.Південно-Західні залізниці на теренах України в другій половині ХІХ століття: досвід акціонування та структурних перетворень [Текст] : монографія / О. М. Кривопішин ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. — 547 с.
Культурна спадщина Слобожанщини. Історія, краєзнавство та генеалогія [Електронний ресурс] Збірка науково-популярних статей. – Харків: Курсор, 2011. — Випуск 25. – 330 с.— Режим доступу: http://www.spadschina.kh.ua/assets/files/Vidannya/Kulturna spadshina sioboganschini vipusk 25.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.05.2022 13.51.04 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46429  
Світлана запитує:
Світ Емми Андієвської (творчий життєвий шлях)
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Emma Andijewska [Електронний ресурс] : [добірка віршів у виконанні авторки] // Wikimedia commons : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://commons.wikimedia.org/wiki/Emma_Andijewska. — Назва з екрану.
Андієвська Е. «Кацапендія – це наша проблема» [Електронний ресурс] : / Е. Андієвська ; вела бесіду Н. Ксьонзик // Артвертеп : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://artvertep.com/news/8445_«Kacapendiya – ce nasha problema».html. — Назва з екрану.
Андієвська Е. «Усе моє життя – це ходіння крізь стіни…» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / Е. Андієвська ; вів бесіду І. Цуркан // Просвіта Херсонщини : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://prosvita-ks.co.ua/visnik-tavriyskoyi-fundaciyi-vipusk-2/igor-curkan-use-moie-zhittya-ce-hodinnya-kriz-stini. — Назва з екрану.
Астапенко І. Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру [Електронний ресурс] / І. Астапенко // Слово і Час. — 2016. — № 3. — С. 29-36. — Режим доступу: https://il-journal.com/index.php/journal/article/download/231/119/.
Гнатюк М. Відома – невідома Емма Андієвська (з досвіду особистого спілкування) [Електронний ресурс] / М. Гнатюк // Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2017. — № 1. — С. 15-18. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_LMF_2017_1_5.pdf.
Демченко А. В. Міфопоетичний код казки-притчі «Говорюща риба» Емми Андієвської [Електронний ресурс] / А. В. Демченко // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : наук. зб. ІХ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з україністики. – Мюнхен, 2019. – С. 276-283. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/9648/ Демченко Алла_ стаття 2019.docx.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Емма Андієвська (1931) [Електронний ресурс] : [життя та творчість] // Бібліотека українського мистецтва : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/andiyevska-emma/. — Назва з екрану.
Емма Андієвська : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.emma-andiyevska.com/cms/front_content.php?idcat=20&lang=3.
Емма Андієвська – лауреат Шевченківської премії-2018 [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. // Запорізька універсальна наукова бібліотека : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://zounb.zp.ua/node/6175. — Назва з екрану.
Зборовська Н. Про романи Емми Андієвської [Електронний ресурс] : [романи «Про добру людину», «Роман про людське призначення»] / Н. Зборовська // Слово і час. — 1994. — № 3. — С. 77-81. — Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?url=http://www.ukrcenter.com/!FilesRepository/Literature_Upload3//8c70d762-fee8-4843-a9ae-fba01bd7997d.pdf. Зимомря І. Психологічний роман Емми Андієвської «Герострати» [Електронний ресурс] / І. Зимомря // Шк. світ. – 2004. - № 11. – С. 18-21. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/15630/1/Іван Зимомря. Психологічний роман Емми Андієвської «Герострати».pdf.
Канарська В. П. Синтез живопису й музики у збірці Емми Андієвської «Мутанти» [Електронний ресурс] / В. П. Канарська // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. — 2011. — № 25. — С. 445-447. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkpnu_fil_2011_25_139.pdf.
Книги «Міста-валети», «Бездзигарний час», «Шухлядні краєвиди», «Маратонський біг» і «Щодення: перископи» [Електронний ресурс] // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка : [офіційний вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://knpu.gov.ua/content/книги-«міста-валети»-«бездзигарний-час»-«шухлядні-краєвиди»-«маратонський-біг»-і-«щодення-пе. — Назва з екрану.
Просалова В. Художні особливості казок Емми Андієвської [Електронний ресурс] / В. Просалова // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2016. — № 3. — Режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/130/1/216-Текст статті-Просалова В.А..pdf.
Фантастична автобіографія Емми Андієвської [Електронний ресурс] : [виступ письменниці у Першому укр. театрі для дітей та юнацтва під час Форуму Видавців, 25.09.2013] // Youtube : [відеохостинг]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=RY7ZvZ1Byac&feature=youtu.be. — Назва з екрану.
Шаф О. Образи геометричних фігур у сонетах Емми Андієвської останнього десятиріччя : (збірки «Півкулі і конуси», «Рожеві казани») [Електронний ресурс] / О. Шаф // Слово і Час. — 2010. — № 10. — С. 71-78. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142673.
Ященко Ю. В. Коротка проза Емми Андієвської як «мистецька автобіографія» [Електронний ресурс] / Ю. В. Ященко // Наук. вісник Міжнар. гуманітар. ун-ту. Сер.: Філологія. — 2014. — № 13. — С. 70-72. — Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v13/Filologi13.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.05.2022 15.38.00 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирон із міста: Київ :: Запитання: 46428  
Мирон запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу з теми "Композиторський шлях Ігоря Шамо"
Наша відповідь:
Доброго дня, Мороне! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гусаченко Т. О. Пісенні цикли І. Шамо: тема – ідея – образ [Електронний ресурс] / Т. О. Гусаченко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18 (1). — С. 177-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uk_msshr_2012_18(1)__40.pdf.
Игорь Шамо [Електронний ресурс] // EX.UA : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.ex.ua/2667038. — Назва з екрана.
Ігор Наумович Шамо [Електронний ресурс] : [коротка біографічна довідка та тексти, фонограми і відео кліпи пісень] // Українські пісні : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.pisni.org.ua/persons/263.html. — Назва з екрана.
Ігор Шамо: «Я з вами був і буду кожну мить» [Електронний ресурс] : [вечір пам’яті видатного українського композитора Ігоря Шамо в Національній філармонії України : фотографії, звукозаписи] // EX.UA : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.ex.ua/19239873. — Назва з екрана.
[Ігор Шамо] : [веб-сайт] : [біографія, творчість, дискографія, відомості про родину, вшанування пам’яті композитора]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.igorshamo.de/index.html. — Назва з екрана.
Кульова В. Маестро, який прославив нашу столицю... [Електронний ресурс] : у Національній філармонії відзначили ювілей Ігоря Шамо : [біографічний нарис] / В. Кульова // День. Kiev.ua : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/maestro-yakiy-proslaviv-nashu-stolicyu. — Назва з екрана.
Невінчана Т. Шамо Ігор Наумович (1925-1982) [Електронний ресурс] : [біографічні відомості, хронологічний перелік основних творів композитора] / Т. Невінчана // Національна спілка композиторів України : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://composersukraine.org/index.php?id=2408. — Назва з екрана.
Шамо Ігор Наумович [Електронний ресурс] : [біографія, перелік творів, вшанування пам’яті] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Шамо_Ігор_Наумович. — Назва з екрана.
Шамо Т. «В последний год жизни, стремясь занять руки и голову, отец мастерил фигурки животных…» / Т. Шамо ; бесіду вела Т. Чеброва // Бульвар Гордона : [веб-сайт щотижневика]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.bulvar.com.ua/arch/2010/37/4c90914d44ae3. — Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.05.2022 15.33.11 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.253036 seconds