Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 44900
   


Автор запитання: Володимир із міста: Львів :: Запитання: 46920  
Володимир запитує:
Добрий день! Мене цікавлять матеріали для написання курсової роботи на тему "Договір купівлі-продажу майнових прав"
Наша відповідь:
Добрий день, Володимире! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Майнові_права_як_предмет_договору_купівлі-продажу_нерухомого_майна
http://yurradnik.com.ua/stati/dogovir-kupivli-prodazhu-maynovih-prav/
https://www.ut.kiev.ua/index.php/biblioteka-yurista/item/1110-dogovir-kupivli-prodazhu-maynovih-prav.html
http://advocatlviv.com.ua/shemi-prodazhu-kvartiri-v-novobudovi-dogovir-kupivli-prodazhu-majnovih-prav/
https://obrii.net/договір-купівлі-продажу-майнових-пра/
https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/download/128/124/
http://www.barristers.com.ua/dogovir-kupivli-prodazhu-majnovih-prav-na-kvartiru/
https://veche.kiev.ua/journal/2886/
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/22065/Анатійчук В. В. Форма договору купівлі-продажу майнових прав на обєкти будівництва.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31020/1/ВІДМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНОВИХ ПРАВ.pdf
https://armada.law/blog/dogovir-kupivli-prodazhu-maynovykh-prav-na-kvartyru-yak-ne-potrapyty-na-gachok-shakhrayiv/

– Шимон С. І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин :
Монографія / С.І.Шимон. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.
– Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність:
цивільно-правові аспекти : автореф. дис… докт.юрид.наук : 12.00.03 / О.С.Яворська. – Київ, 2011. 36 с.
– Пленюк М.Д. Особливості права власності та майнових прав за договором будівельного підряду / М. Д. Пленюк // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 1. – С. 133-137.
– Грущинська Н. Права й обов’язки сторін за договором купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу / Н. Грущинська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 28-31.
– Головченко В. Питання легітимності ризиків за договором купівлі-продажу майнових прав на житло / В. Головченко, О. Гловченко // Віче : журн. Верхов. Ради України. – 2011. – № 24. – С. 5-7.
– Шимон С. І. Передання товару, фікційна традиція та правова фікція у правовідносинах з купівлі-продажу майнових прав / С. І. Шимон // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 300-305.
– Грущинська Н. І. Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Н. І. Грущинська ; наук. кер. В. М. Коссак ; офіц. опон.: І. М. Кучеренко, А. Б. Гриняк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ, 2012. – 20 с.
– Олійник П. Береженого Бог береже, або Про деякі аспекти правонаступництва за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру / П. Олійник // Юридична газета. - 2017. – № 4/5. – С. 1, 30-31.
– Чаплян С. Особливості договору купівлі-продажу майнових прав / С. Чаплян // Юридичний вісник України. – 2017. – № 30/31. – С. 21.
– Утєхін І. Б. Договір купівлі-продажу майнових прав: теорія та практика / І. Б. Утєхін ; Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка : наук.-теорет. журн. - Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (82). – С. 196-205.
– Піддубна В. Ф. Договір купівлі-продажу підприємства: правові аспекти = Enterprise sale and purcnase agreement: legal aspects / В. Ф. Піддубна, В. А. Щербина // Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. – № 4. – С. 259-261.
– Анатійчук В. В. Договір купівлі-продажу майнових прав: порівняльно-правовий аспект / В. В. Анатійчук // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія ”Юридичні науки”. – 2018. – Т. 29 (68), № 4. – С. 46-51.
– Кушерець Д. В. Особливості охорони й захисту майнових прав сторін у договорах купівлі-продажу / Д. В. Кушерець // Право і суспільство. – 2015. – № 3, Ч. 2. –С. 67-72.

.: Розділ: Держава і право :: 1.02.2023 15.25.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 46919  
Ольга запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Вплив народної педагогіки на педагогіку В. Сухомлинського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Воронова Л. М. Ідеї гуманної педагогіки в педагогічній спадщині В. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. М. Воронова // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 1. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_3.
Горбатюк Н. М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини XIX - XX століття : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. М. Горбатюк ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 20 с.
Завгородня Т. К. Ідеї нової української школи в контексті педагогіки Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / Т. К. Завгородня // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 171. — С. 43-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_171_9.
Ликов В. Вивчення народнопедагогічної системи В. О. Сухомлинського: наукові підходи [Електронний ресурс] / В. Ликов // Історико-педагогічний альманах. — 2008. — Вип. 2. — С. 47-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2008_2_10.
Ликов В. Н. Народнопедагогічна концепція В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / В. Н. Ликов // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 171. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_171_41.
Луцюк А. М. Новаторська педагогіка В. О. Сухомлинського і Нова українська школа: дослідницька робота вчителя [Електронний ресурс] / А. М. Луцюк // Педагогічний пошук. — 2018. — № 3. — С. 20–23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2018_3_7.
Моргун В. Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна / В. Моргун // Рідна школа. — 2014. — № 8-9. — С. 61-66.
Окольнича Т. Народна педагогіка в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / Т. Окольнича // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 123(2). — С. 254-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__67.
Петрук Л. П. Народні традиції як засіб соціалізації особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. П. Петрук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2016. — Вип. 13(1). — С. 69-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(1)__23.
Радул О. Елементи народної педагогіки у творчій спадщині В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / О. Радул // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 123(2). — С. 288-291. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__75.
Суржикова І. А. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. / І. А. Суржикова. — Київ, 2003. — 220 с.: рис.
Хайруддінов М. А. Вплив народної педагогіки на педагогічну творчість В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / М. А. Хайруддінов // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 3(1). — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3(1)__36.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка : з досвіду роботи структурних підрозділів : [добірка статей] // Рідна школа. — 2017. — № 3-4. — С. 3-80.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.02.2023 15.10.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Львів :: Запитання: 46918  
Світлана запитує:
Добрий день. Мені потрібна література про прозу Тодося Осьмачки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте таку літературу:
Василенко В. У світі навиворіт: божевілля як тема і сюжет : ХХ століття / В. Василенко // Слово і Час. — 2021. — № 4. — С. 57-75.
Вертипорох О. В. Специфіка авторської рефлексії над маргінальними станами особистості в оповіданні «Психічна розрядка» Тодося Осьмачки [Електронний ресурс] / О. В. Вертипорох // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2020. — Вип. 34. — С. 178-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2020_34_14.
Мариненко Ю. В. Селянський рай Тодося Осьмачки (повість «Старший боярин») [Електронний ресурс] / Ю. В. Мариненко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 153–159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Мірошник О. Символізація людської деструктивності в повісті Тодося Осьмачки «План до двору» [Електронний ресурс] / О. Мірошник // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 25. — С. 46-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2015_25_9.
Стребкова І. О. «Старший боярин» Тодося Осьмачки як казка [Електронний ресурс] / І. О. Стребкова // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 74. — С. 107-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2013_74_13.
Стребкова І. О. Оніричний простір як вияв містичного в художньому світі Тодося Осьмачки [Електронний ресурс] / І. О. Стребкова // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2020. — Вип. 34. — С. 167-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2020_34_13.
Українські письменники в еміграції : [тематичний номер] // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 8-63.
Хлівна Т. Образи українців у повісті Тодося Осьмачки «Старший боярин» [Електронний ресурс] / Т. Хлівна // Філологічний часопис. — 2017. — Вип. 1. — С. 169-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2017_1_21.
Чернюк С. Тодось Осьмачка: жахливий, божевільний, геніальний / С. Чернюк // Дивослово. — 2019. — № 6. — С. 48-54.
Шалата-Баран І. Християнський містицизм у повісті Тодося Осьмачки «Старший боярин» [Електронний ресурс] / І. Шалата-Баран // Парадигма. — 2011. — Вип. 6. — С. 80-91. — Режим доступ у: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2011_6_9.
Яровенко Т. «Душа болить за рідну Україну» / Т. Яровенко, О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 28-34.

.: Розділ: Література :: 1.02.2023 07.52.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Черкаси :: Запитання: 46917  
Анна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти цікаву інформацію про автора книги «Полінка» та історію створення цієї книги. Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо вам переглянути таку літературу:
Макалюк Б. Хотів лишити онуці спогад про себе: Віталій Запека про книжку Полінка й творчість під канонадами [Електронний ресурс] / Б. Макалюк// vikna.tv : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://vikna.tv/istorii/rozpovidi/hotiv-lyshyty-onuczi-spogad-pro-sebe-vitalij-zapeka-pro-knyzhku-polinka-j-tvorchist-pid-kanonadamy/. — Назва з екрана.
"Спогади" наперед: як я на війні через страх неповернення написав для онуки книгу [Електронний ресурс] // Українська правда : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/columns/2022/01/22/247228/. — Назва з екрана.
Черкасець О. Віталій Запека з книжкою «Полінка» став лавреатом премії імені Всеволода Нестайка [Електронний ресурс] / О. Черкасець // Україна молода : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/172835/. — Назва з екрана.
Ярошенко Г. Війна виявляє таланти: як відомий фотограф Віталій Запека став відомим письменником [Електронний ресурс] / Г. Ярошенко // Україна молода : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3451/188/132788/. — Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 31.01.2023 16.53.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 46916  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із джерелами для написання курсової роботи на Тему: Організація як об'єкт менеджменту (статті, монографії, наперед вдячна якщо матеріали будуть із покликаннями).
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо такі джерела на ваше запитання:
Кузьмін О.Є. Менеджмент у фармації / О. Є. Кузьмін, Б. П. Громовик, Г .Д. Гасюк, О. Р. Левицька, О. Г. Мельник. — Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. — 448 с.: іл.
Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства: монографія / О. І. Олексюк. — Київ : КНЕУ, 2008. — 362 с.
Органiзацiя як об'єкт управлiння [Електронний ресурс] // Твоя медична енциклопедія : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://tdmuv.com/kafedra/internal/upr_ekon/classes_stud/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/4/02 Організація як обєкт управління.htm. — Назва з екрана.
Ситник Й. С. Менеджмент організацій: навч. посіб./ Ситник Й. С. — Львів-Київ : Тріада плюс — Алерта, 2008. — 456 с.
Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. — Київ : МАУП, 2007. — 488 с. — Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_53.pdf.
Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій: навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. — Київ : МАУП, 2007. — 488 с.
Хміль Ф. І. Основи менеджменту / Ф. І. Хміль. — Київ : Академвидав, 2005. — 608 с.

.: Розділ: Інше :: 31.01.2023 16.34.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.317182 seconds