Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 47250  
Андрій запитує:
Добрий день, підберіть літературу з теми ,,Мистецтво писанки у народних обрядах та звичаях,,
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію. Перегляньте таку літературу:Гоцалюк А. А. Еволюція символіки української писанки [Електронний ресурс] / А. А. Гоцалюк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2015. — Вип. 34. — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2015_34_14
Дикуха Ю. О. Українське писанкарство і сучасна естетотерапія [Електронний ресурс] / Ю. О. Дикуха // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 1. — С. 54-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2013_1_14
Дубрівна А. П. Абстрактна знаковість у геометричній орнаментиці української писанки [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2016. — № 3. — С. 80-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2016_3_20
Кожолянко О. Буковинські великодні писанки: історія і сучасність [Електронний ресурс] / О. Кожолянко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2014. — № 2. — С. 21-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2014_2_5
Лоліна Н. А. Традиційна українська писанка: генеза та особливості геометричного орнаменту [Електронний ресурс] / Н. А. Лоліна // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2015. — Вип. 33. — С. 75-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2015_33_13
Максимович О. М. Писанка як засіб духовного виховання [Електронний ресурс] / О. М Максимович, О. І. Поясик // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 13. — С. 206-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_49
Сушко А. О. Давньоруські писанки / А. Сушко // Археологія. — 2011. — № 2. — С. 46-52
Ткаченко В. Великодня обрядовість та писанкарство на Волині в архівній спадщині Никанора Дмитрука [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Наукові записки з української історії. — 2014. — Вип. 34. - С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2014_34_11
Ткаченко В. М. Історіографія українського писанкарства кінця ХХ – початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / В. М. Ткаченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2013. — № 21. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2013_21_24
Ткаченко В. М. Розвиток українського писанкарства кінця ХІХ — початку ХХІ ст.: регіональні особливості, сучасні трансформації : автореф. дис. . канд. іст. наук : 07.00.05 / В. М. Ткаченко; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ., 2012. — 19 c.
Ткаченко В. Матеріали фонду «Волинський краєзнавчий музей» в АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України як джерело дослідження писанкарства початку ХХ століття / В. Ткаченко // Соціум. Документ. Комунікація. Сер. Іст. науки. — 2018. — Вип. 6. — С. 230-247.
Ткаченко В. Писанкарство у великодній обрядовості Поділля 20-х рр. ХХ ст. за архівними джерелами [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Часопис української історії. — 2019. — Вип. 39. — С. 129-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2019_39_18

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 19.05.2023 09.00.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 47249  
Ольга запитує:
Добрий день,мене цікавить запитання про художні особливості у творчості В.Симоненка
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго. Ознайомтесь з літературою, за вашим запитом:
Арабески до вірша «Лебеді материнства» : 60 років - Василь Симоненко «Лебеді материнства» // Шкільна бібліотека. — 2021. — № 11. — С. 90-93.
Бугро О. Будитель національної свідомості та гідності / О. Бугро // Журавлик. — 2021. — № 1. — С. 5.
Василь Симоненко: рядки біографії // В.Симоненко. Задивляюсь у твої зіниці. — Київ, 2019. — С. 194-195.
Козлова Т. «Я на світі такий один» : до 85-ї річниці від дня народження Василя Симоненка / Т.Козлова // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 34-36. — С. 75-77.
Мельниченко В. Василь Симоненко: «Україно! Ти моя молитва, ти моя розпука вікова...» : шістдесятники /В. Мельниченко // Слово Просвіти. — 2023. —5-11 січня. — С. 12-13.
Симоненкові уроки: до дня народження Василя Симоненка : сценарій / Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота. — 2019. — № 11. — С. 55-64.
Слоньовська О. Цикл уроків за творчістю Василя Симоненка. Урок 1. Василь Андрійович Симоненко: шлях метеора : до 85-річчя від дня народження Василя Симоненка /О. Слоньовська // Українська мова і література в школах України. — 2020. —№ 1-2. — С. 49-56.
Слоньовська О. Цикл уроків за творчістю Василя Симоненка. Урок 2. Громадянська лірика : до 85-річчя від дня народження Василя Симоненка / О. Слоньовська // Українська мова і література в школах України. — 2020. —№ 4. — С. 36-40.
Слоньовська О. Цикл уроків за творчістю Василя Симоненка. Урок 3. Патріотична, філософська та інтимна лірика : до 85-річчя від дня народження Василя Симоненка /О. Слоньовська // Українська мова і література в школах України. — 2020. —№ 6. —С. 44-47.
«Ти знаєш, що ти - людина?» : до 85-річчя Василя Симоненка // Літературна Україна. — 2020. —18 січня. — С. 1-2.

.: Розділ: Література :: 18.05.2023 14.44.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 47248  
Ірина запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про права людини у трансплантології, правовий аспект. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Перегляньте таку літературу:
Барсученко Ю. О. Кримінально-правові проблеми трансплантології в Україні: шляхи їх вирішення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. О. Барсученко // Інформація і право. — 2018. — № 2. — С. 177-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2018_2_20
Герц А. А. Особливості цивільно-правового регулювання трансплантології в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Герц // Право і суспільство. — 2015. — № 4(3). — С. 80-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4(3)__15
Гринчак С. В. Генезис правового регулювання трансплантації органів і тканин людини / С. В. Гринчак // Форум права. — 2014. — № 2. — С. 81–88.
Козар Ю. Ю. Нормативно-правові засади розвитку трансплантології в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Козар // Нотатки сучасної науки. — 2022. — № 1. — С. 21-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/notmodsc_2022_1_19
Коренга Ю. Юридичні аспекти правовідносин у сфері трансплантології органів та тканин людини / Ю. Коренга // Іст.-прав. часопис. — 2015. — № 2. — С. 97-101.
Лебідь В. І. Стратегія розвитку донорства і трансплантології як складова державної політики(структурно-правовий аналіз) [Електронний ресурс] / В. І. Лебідь, В. В. Юшкова // Європейські перспективи. — 2014. — № 9. — С. 70-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_9_13
Лісіцина Ю. О. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини та насильницьке донорство: кримінально-правова та кримінологічна характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. О. Лісіцина ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. — 20 с.
Міщук І. В. Удосконалення адміністративно-правового регулювання трансплантації органів і тканин людини на основі зарубіжного досвіду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Міщук ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 21 с.
Пелагеша О. Г. Адміністративно-правове забезпечення трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Г. Пелагеша ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — Київ, 2011. — 198 с.
Стеценко С. Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини) : монографія / С. Г. Стеценко, О. Г. Пелагеша. — Київ : Атіка, 2014. — 143 с.
Цимбалюк В. І. Нормативно-правове забезпечення трансплантології в Україні та за кордоном: окремі аспекти [Електронний ресурс] / В. І. Цимбалюк, І. В. Міщук // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 2. — С. 195-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_2_45

.: Розділ: Держава і право :: 18.05.2023 11.59.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Харків :: Запитання: 47247  
Віктор запитує:
Добрий день. Цікавить поняття воєнний злочин. Дякую.
Наша відповідь:
Бойко В. Дискусії в ООН стосовно проблеми воєнних злочинців [Електронний ресурс] / В. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 607-609. — С. 158-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2012_607-609_27
Задоя К. Криміналізація воєнних злочинів у національних правових системах: досвід Молдови як урок для України [Електронний ресурс] / К. Задоя // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2018. — Sv. 5, Vyd. 2. — С. 14-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_2_4
Кулеба Д. І. Випробовування холодною війною: перші після Нюрнберга спроби покарання воєнних злочинців [Електронний ресурс] / Д. І. Кулеба // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 4. — С. 101-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_4_21
Мохончук С. М. Історико-теоретичні засади визначення системи воєнних злочинів у міжнародному кримінальному праві [Електронний ресурс] / С. М. Мохончук // Проблеми законності. — 2011. — Вип. 115. — С. 133-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2011_115_19
Невінчаний М. О. Поняття та основні ознаки воєнного злочину у міжнародному кримінальному праві [Електронний ресурс] / М. О. Невінчаний // Соціально-гуманітарний вісник. — 2021. — Вип. 38. — С. 26-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2021_38_11
Остапчук Л. Г. Військові та воєнні злочини у вітчизняному і міжнародному законодавствах [Електронний ресурс] / Л. Г. Остапчук, Т. В. Кузьменко // Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. — 2022. — № 1. — С. 18-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kvsvsz_2022_1_4
Островська Б. В. Захист життя людини та запобігання воєнним злочинам і злочинам проти людства в документах ООН [Електронний ресурс] / Б. В. Островська // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . — 2017. — № 2. — С. 405-415. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2017_2_35
Пилипенко В. П. Воєнні злочини як серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 року в контексті міжнародного кримінального права [Електронний ресурс] / В. П. Пилипенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2018. — № 6. — С. 81-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_6_12
Піддубна М. В. Воєнні злочини в кримінальному праві України [Електронний ресурс] / М. В. Піддубна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 40(2). — С. 98-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_40(2)__25
Піддубна М. В. Об’єкт воєнних злочинів у кримінальному праві України [Електронний ресурс] / М. В. Піддубна // Університетські наукові записки. — 2017. — № 2. — С. 110-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_2_13
Репецький В. М. Поняття та ознаки воєнних злочинiв [Електронний ресурс] / В. М. Репецький, В. М. Лисик // Альманах міжнародного права. — 2009. — Вип. 1. — С. 120-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2009_1_15
Садова Т. С. До питання про співвідношення воєнних та військових злочинів у міжнародному та національному праві [Електронний ресурс] / Т. С. Садова // Правова держава. — 2021. — № 42. — С. 220-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2021_42_27
Сірант М. М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законодавстві країн ЄС [Електронний ресурс] / М. М. Сірант // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 845. — С. 225-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_37
Скрильник О. О. Відповідальність за здійснення воєнних злочинів: міжнародно-правовий аспект [Електронний ресурс] / О. О. Скрильник // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 59. — С. 65-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_59_10
Червякова О. В. Відповідальність за воєнні злочини: механізми та процеси відновлення суверенітету та безпеки України [Електронний ресурс] / О. В. Червякова // Форум права. — 2020. — № 2. — С. 150–162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Червякова О. В. Відповідальність за воєнні злочини: через перехідне правосуддя до сталого миру та безпеки України [Електронний ресурс] / О. В. Червякова // Проблеми законності. — 2020. — Вип. 150. — С. 161-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2020_150_13

.: Розділ: Держава і право :: 17.05.2023 11.58.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Харків :: Запитання: 47246  
Артем запитує:
Цікавить інформація про старіння населення, зокрема України.
Наша відповідь:
Андрєєва О. Теоретичний базис активного старіння населення України [Електронний ресурс] / О. Андрєєва, А. Гакман // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2021. — № 1. — С. 13-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2021_1_4
Волошин В. Світова проблема старіння населення / В. Волошин // Географія та економіка в рідній школі. — 2016. — № 2. — С. 48.
Гайдук І. С. Проблеми старіння населення в контексті пенсійної реформи в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Гайдук // Економічний вісник університету. — 2018. — Вип. 36(1). — С. 200-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_36(1)__25
Гудзеляк І. Старіння населення України [Електронний ресурс] / І. Гудзеляк, У. Стефаник // Часопис соціально-економічної географії. — 2014. — Вип. 16. — С. 89-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chseg_2014_16_15
Захарова О. В. Демографічне старіння населення: наслідки та перспективи для України [Електронний ресурс] / О. В. Захарова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. — 2018. — № 9. — С. 11-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2018_9_4
Кірнос I. O. Адаптація державної політики до наслідків старіння населення [Електронний ресурс] / I. O. Кірнос // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2017. — Вип. 12(1). — С. 128-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(1)__31
Кірнос I. O. Старіння населення: етапізація еволюції наукових поглядів [Електронний ресурс] / I. O. Кірнос // Причорноморські економічні студії. — 2017. — Вип. 22. — С. 158-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_22_37
Кірнос І. О. Наслідки старіння населення: держава, особистість і бізнес [Електронний ресурс] / І. О. Кірнос // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2017. — Вип. 22(2). — С. 82-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_22(2)__19
Корягіна Т. В. Вплив старіння населення на соціально-економічний розвиток країни [Електронний ресурс] / Т. В. Корягіна, В. М. Черба, В. Є. Тараненко // Проблеми системного підходу в економіці. — 2020. — Вип. 1(2). — С. 40-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2020_1(2)__8
Кухта М. П. Проблема старіння населення в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / М. П. Кухта // Молодий вчений. — 2016. — № 4.1. — С. 69-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4
Мартинова Л. Б. Старіння населення як виклик відтворенню соціально-демографічного потенціалу [Електронний ресурс] / Л. Б. Мартинова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2016. — № 2. — С. 16-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2016_2_5
Маслова Т. Макрофінансові проблеми глобального старіння населення [Електронний ресурс] / Т. Маслова // Світ фінансів. — 2013. — Вип. 3. — С. 47-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2013_3_7
Мельничук Г. С. Старіння населення світу: наслідки та виклики для оподаткування [Електронний ресурс] / Г. С. Мельничук // Фінанси України. — 2019. — № 10. — С. 58-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_10_6
Островський І. А. Старіння населення і проблеми реформування пенсійних систем: досвід розвинутих країн [Електронний ресурс] / І. А. Островський, Н. В. Можайкіна // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. — 2023. — Т. 2. — С. 8-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2023_2_4
Пономаренко І. В. Дослідження впливу старіння населення на чисельність та структуру економічно активного населення в Україні та країнах європи [Електронний ресурс] / І. В. Пономаренко. // Ефективна економіка. — 2013. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_1_54
Романуха О. М. Соціально-економічні наслідки старіння населення України [Електронний ресурс] / О. М. Романуха // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2016. — Вип. 17(3). — С. 91-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17(3)__25
Тополь О. В. Соціально-економічні наслідки демографічного старіння населення [Електронний ресурс] / О. В. Тополь // Чернігівський науковий часопис. Серія 1 : Економіка і управління. — 2015. — № 1. — С. 5-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2015_1_3
Яворська В. Суспільно-географічні аспекти старіння населення [Електронний ресурс] / В. Яворська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. — 2014. — Вип. 1. — С. 34-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geograf_2014_1_11

.: Розділ: Соціологія :: 17.05.2023 10.24.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.279502 seconds