Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 46172  
Діма запитує:
Доброго дня, мені потрібна інформація про Івана Кревецького. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Дімо! Перегляньте наступні джерела:
Гірна Н. Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07. 00. 01 / Н. Гірна. – Львів, 2015. – 20 с.
Гірна Н. Іван Кревецький – представник державницького напрямку в українській історіографії (військово-політичний аспект) / Н. Гірна // Наук. записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. : Історія. – 2014. – Вип. 2, ч. 1. – С. 181–187.
Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 192 с.
Черниш Н. Подвижник української книги : книгознавча діяльність І. Кревецького / Н. Черниш // Вісн. Кн.ї палати. – 2000. – № 6. – С. 23–27.
Федунишин Л. Редакционно-издательская деятельность Ивана Кревецкого / Л. Федунишин // Europen Applied Sciences. – 2015. – № 5. – 30 мая. – С. 22–23.
Яворська У. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07. 00. 08 / У. Яворська ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – 21 с.
Гірна Н. Іван Кревецький - історик, бібліотекар, книгознавець [Електронний ресурс] / Н. Гірна // Україна–Європа–Світ. – 2014. – Вип. 14. – С. 242–248. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7811/1/Hirna.pdf.
Гірна Н. Іван Кревецький – дослідник історії аграрних рухів Галичини [Електронний ресурс] / Н. Гірна // Наук. зап. Тернопіл. нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. : Історія. – 2015. – Вип. 2, ч. 3. – С. 87-92. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7156/1/Hirna.pdf.
Федунишин Л. Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII-початку ХІХ ст. у науковому дослідженні Івана Кревецького [Електронний ресурс] / Л. Федунишин // Схід. — 2012. — № 4 (118). — С. 114-117. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/62539/24-Fedunishin.pdf?sequence=1.
Федунишин Л. Л. Культурно-просвітницька і краєзнавча діяльність Івана Кревецького (1883–1940 рр.) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. іст. наук : спец. : 07.00.01 – історія України / Л. Л. Федунишин. - Івано-Франківськ, 2016. - 295 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Fedunyshyn_Liubomyra/Kulturno-prosvitnytska_i_kraieznavcha_diialnist_Ivana_Krevetskoho_1883-1940_rr.pdf?PHPSESSID=0kivg3vu6re03328r8n037grk0.
Федунишин Л. Суспільно-політична та соціально-економічна історія Галичини у краєзнавчих студіях Івана Кревецького [Електронний ресурс] / Л. Федунишин // Краєзнавство. — 2017. — № 3-4. — С. 357-366. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/168925/40-Fedunyshyn.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.01.2022 13.25.55 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 46171  
Аліна запитує:
Публічне управління розвитком малого та середнього бізнесу на місцевому рівні.
Наша відповідь:
доброго дня, Аліно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баб’як М. М. Розвиток малого і середнього підприємництва у регіоні / М. М. Баб’як // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 12. — C. 77-83
Дикань О. В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення / О. В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2017. — № 57. — С. 58-66.
Крисак А. О. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / А. О. Крисак, О. С. Мусятовська // Економіка та держава. — 2018. — № 12. — С. 68-73.
Новицька О. В. Економічна сутність і ґенеза понять "конкуренція" та "конкурентоспроможність" / О. В. Новицька // Менеджер. — 2013. — № 4/66. — С. 205-213.
Новицька О. В. Система підтримки малого та середнього бізнесу в регіонах України / О. В. Новицька // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. — 2013. — № 12/1. Т. 4. — С. 48-53.
Новицька О. В. Формування механізмів підтримки малого та середнього бізнесу в ринковому середовищі регіону / О. В. Новицька, В. В. Губарєв. — В кн.: Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн : [монографія] / За заг. ред. Ю. З. Драчука, В. Я. Швеця. — Луганськ.: Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2014. — 401 с.
Ольвінська Ю. О. Особливості державного регулювання малого підприємництва у країнах світу / Ю. О. Ольвінська // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2015. — № 2. — С. 12-17.
Попело О. В. Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах / О. В. Попело // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». — 2014. — № 3. — С. 122-134.
Якушева О. В. Регіональні особливості економічного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. В. Якушева // Економіка і суспільство. — 2017. — № 8. — С. 455-461.

.: Розділ: Держава і право :: 4.01.2022 13.15.42 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Житомир :: Запитання: 46170  
Катя запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, найти літературу до курсової роботи на тему: "Стандарти обслуговування населення в аптеках ТОВ «Подорожник» м. Києва. Порівняльна характеристика". Заздалегідь дякую)
Наша відповідь:
Гала Л. Еволюція стандартів належної аптечної практики у світі згідно з потребами сучасної фармації [Електронний ресурс] / Л. Гала // Фармацевтичний часопис. — 2013. — № 3. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2013_3_15
Громовик Б. П. Наукове бачення взаємозв’язку логістичного обслуговування пацієнтів з концепціями фармацевтичної допомоги і належної аптечної практики [Електронний ресурс] / Б. П. Громовик, Л. М. Унгурян // Запорожский медицинский журнал. — 2012. — № 4. — С. 81-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2012_4_26
Громовик Б. П. Фармацевтична логістика: фокус на допомозі пацієнту : монографія / Б. П. Громовик, Л. М. Унгурян. — Львів : Растр-7, 2013. — 210 c.
Дорохов О. B. Імітаційне моделювання обслуговування в аптечному закладі як складової логістичного забезпечення фармацевтичного ринку [Електронний ресурс] / О. B. Дорохов // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. — 2011. — Вип. 8. — С. 284-289. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2011_8_77
Дорохов О. В. Визначення параметрів імітаційної моделі обслуговування покупців в аптечному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Дорохов, І. К. Удовиченко, Л. П. Дорохова // Системи обробки інформації. — 2009. — Вип. 2. — С. 157-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2009_2_35
Дорохов О. В. Комп’ютерне моделювання системи масового обслуговування покупців лікарських засобів в аптечному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Дорохов, Л. П. Дорохова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2008. — № 4. — С. 71–74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2008_4_13
Дорохов О. В. Кортежний підхід до класифікації комп’ютерних імітаційних моделей обслуговування покупців в аптечному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Дорохов, І. К. Удовиченко, Л. П. Дорохова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2010. — № 1. — С. 46–50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2010_1_9
Дорохов О. В. Сегментація на фармацевтичному ринку в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / О. В. Дорохов, В. Г. Чернов, Л. П. Дорохова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2009. — № 3. — С. 84–87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2009_3_17
Дорохова Л. П. Імітаційна модель обслуговування покупців в аптечному закладі [Електронний ресурс] / Л. П. Дорохова, I. В. Пестун, О. Ю. Рогуля // Клиническая информатика и телемедицина. — 2009. — Т. 5, Вип. 6. — С. 64-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kiit_2009_5_6_15
Дорохова Л. П. Модель порівняння роботи оптових фармацевтичних фірм за м'якими оцінками параметрів обслуговування [Електронний ресурс] / Л. П. Дорохова, І. Л. Оккерт // Запорожский медицинский журнал. — 2010. — Т. 12, № 1. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2010_12_1_22
Ліщишина О. М. Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України [Електронний ресурс] / О. М. Ліщишина, О. О. Шилкіна, В. Є. Доброва, В. В. Пропіснова, Т. Ю. Колодєзна // Клінічна фармація. — 2015. — Т. 19, № 3. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlPh_2015_19_3_4
Півень О. П. Дослідження клієнтів аптечного закладу за компонентами лояльності / О. П. Півень, І. В. Ткаченко, О. В. Шуванова // Фармаком. — 2018. — № 1. — С. 88-95
Півень О. П. Методика визначення лояльності клієнтів до аптечного закладу на основі комплексної оцінки якості обслуговування [Електронний ресурс] / О. П. Півень, І. В. Ткаченко, О. В. Шуванова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2017. — № 4. — С. 67-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2017_4_11
Унгурян Л. М. Науково-практичне обгрунтування концепції фармацевтичної допомоги населенню на засадах логістичного обслуговування : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Л. М. Унгурян; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2015. — 39 c.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.01.2022 22.08.02 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 46169  
Аліса запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію про інтернет речей. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алісо! Перегляньте наступні джерела:
Баранов О. А. Огляд правових проблем Інтернету речей : виступ на наук.-практ. конф. "Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження", ( м. Київ, 24 жовтня 2017 р.) / О. А. Баранов ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – Київ : Політехніка, 2017. – 238 с.
"Интернет вещей" та где он используется [Електронний ресурс] // Asapdemo.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://asapdemo.com/ru/lorawan/internet-veshhej-ta-gde-on-ispolzuetsya/. - Назва з екрана.
Баранов О. А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання [Електронний ресурс] / О. А. Баранов // ІТ-право : проблеми та перспективи розвитку в Україні : зб. матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів, 2017. - С. 18-42. - Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55034651/itlawkonfer_2017_-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1640767952&Signature=PSXzpnkgvMXjlw~G6EImyT90NT5d1EcW8V2F~A-1T4lETREXCTw0vk8DYKdLJTdH1d6KWaU4JL7gjPJo1jQOQp4V1iKTn3ts8ZT6i~mMnwZvDFPzYz5REIVyyUlYKB1ZqQmkTmzWw0ZdMHXqtOz7BZXkCFYfHY59Ye-U1pw0eY6YYmONC94QvuP9jhqLK4PLLdpHGH4~O3mVf-D3O7dqCdNWcCbGsbxneydwCFz67Kee6LLAjsmoyIWdm9VxugwRZd1rlEw2D1KErUh4p7rjzQ7NXBp686rBZdTqUn0gjlXWAHiivII1csgfrbib1EUADuF2D-Ohia~WSqp5GwtFqw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=18.
Баранов О. А. Інтернет речей (IоT): мета застосування та правові проблеми [Електронний ресурс] / О. А. Баранов // Інформація і право. - 2018. - № 2 . - С. 31-44. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Infpr_2018_2_5.pdf.
Гліненко Л. К. Бізнес-моделі інтернету речей [Електронний ресурс] / Л. К. Гліненко, Ю. А. Дайновський // Маркетинг і цифрові технології. - 2020. - Т. 4, № 4. - С. 14-51. - Режим доступу: http://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/118/107.
Дугінець Г. В. Концепція «інтернет речей» у глобальному виробництві: досвід для України [Електронний ресурс] / Г. В. Дугінець // Економіка і регіон. - 2018. - № 1 (68). - С. 127-133. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econrig_2018_1_18.
Кілька найпопулярніших сфер використання інтернету речей і де можна здобути потрібну освіту [Електронний ресурс] : за матеріалами сайту BLOG IMENA.UA // Національний університет "Львівська політехніка" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lpnu.ua/news/kilka-naipopuliarnishykh-sfer-vykorystannia-internetu-rechei. - Назва з екрана.
Ксендзик М. Украинцы создали умные счетчики для экономии электроэнергии [Електронний ресурс] / М. Ксендзик. - Режим доступу: https://biz.liga.net/all/it/novosti/ukraintsy-sozdali-umnye-schetchiki-dlya-ekonomii-elektroenergii.
Нагорский В. Вслед за Petcube: топ-10 украинских стартапов для интернета вещей [Електронний ресурс] / В. Нагорский. - Режим доступу: http://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/118/107.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 29.12.2021 08.54.24 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46168  
Світлана запитує:
Доброго дня, мені потрібна інформація про парсинг та його застосування. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Безносик О. Ю. Автоматизований парсинг бібліографічних посилань [Електронний ресурс] / О. Ю. Безносик, О. В. Кулик // // Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2020 : зб. наук. ст. 8-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2020 року, м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 364–372. - Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34024/3/msct-2020_p364-372.pdf.
Вакуленко Ю. О. Застосування методу парсингу для ефективного пошуку інформації у дослідницькій діяльності [Електронний ресурс] / Ю. О. Вакуленко, О. С. Щербіна // Вісник студент. наук. товариства ДонНУ імені Василя Стуса. - 2019 . - Т. 2, № 11. - С. 153-156. - Режим доступу: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/7637.
Григоришин А. М. Проблеми автоматичного збору інформації (парсингу) в мережі [Електронний ресурс] / А. М. Григоришин, К. В. Мельник // EDITORIAL BOARD. - 2020. - С. 697-699. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Natavan-Bakhshaliyeva/publication/345166685_VII-Conference-02-06-London-Great-Britain-book/links/5f9fee4ca6fdccfd7b94b3cc/VII-Conference-02-06-London-Great-Britain-book.pdf#page=698.
Парсинг html-сайтів для споживача. Парсинг даних для використання підприємством [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
parsing.valemak.com/ru/what-why-how/stages-of-parsing.
Простой парсинг сайтов на Python (requests, BeautifulSoup, csv) [Електронний ресурс] // Youtube.com : [вебхостинг]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ykjBVT57r68. - Назва з екрана.
Створення Парсерів будь-якої складності [Електронний ресурс] // Socialism.com.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://socialism.com.ua/ua/servicedescription/71-stvorennya-parserv-bud-yako-skladnost.html. - Назва з екрана.
Что такое парсинг сайта, программы и примеры их использования [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.trinet.ru/blog/kontent/parsing-sajta/.
Що таке парсинг і для чого використовується? [Електронний ресурс] // Dalistrategies.com : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://dalistrategies.com/ua/shho-take-parsing-i-dlya-chogo-vikoristovuietsya/. - Назва з екрана.
Яхимович О. В. Інформаційна технологія пошуку ключових слів на основі парсингу англомовних текстів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 – інформаційні технології / О. В. Яхимович. - Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/33101/Яхимович Олександр Вікторович.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 28.12.2021 11.24.21 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.24671 seconds