Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 26 .:. Запитань у базі: 43852
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45836  
Катя запитує:
Добрий день. Цікавить література про впровадження інтегрованого навчання. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Бойко Є. Г. Інтегрований підхід до навчання в освітньому процесі [Електронний ресурс] / Є. Г. Бойко, О. О. Рафальська, Г. П. Юхимович // Управління розвитком складних систем. — 2019. — Вип. 38. — С. 92-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2019_38_16.
Борисов В. Готовність учителів початкової школи до впровадження особистісно-орієнтованого навчання на інтегрованих уроках [Електронний ресурс] / В. Борисов, С. Борисова // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2017. — Вип. 17. — С. 231-237. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2017_17_34.
Галайдич Л. Інноваційні підходи у практиці роботи вчителя початкових класів / Л. Галайдич // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 34-36. — С. 7-13.
Данилюк К. Інтегрований та бінарний уроки: спільне та відмінне / К. Данилюк, Т. Сікалюк // Історія та правознавство. — 2020. — № 25-27. — С. 3-5.
Журавель Т. О. Інтегроване навчання – основний складник STEM-освіти [Електронний ресурс] / Т. О. Журавель, Н. О. Соколова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 12. — С. 32-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_12_9.
Інтегровані уроки : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 6-65.
Кіндрат М. Інтегроване навчання: від теорії до практики : тренінг для педагогів / М. Кіндрат // Дошкільне виховання. — 2019. — № 9. — С. 18-19.
Коваленко О. А. Особливості використання інтегрованого підходу в процесі навчання обдарованих учнів [Електронний ресурс] / О. А. Коваленко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2013. — Вип. 28. — С. 161-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_28_27.
Микитюк В. Інтеграція в навчанні, а не знищення української літератури : [обговорення загрози скасування літературної освіти в Україні] / В. Микитюк // Дивослово. — 2020. — № 6. — С. 16-21.
Муляр О. П. Інтегроване навчання в освітньому процесі нової української школи [Електронний ресурс] / О. П. Муляр, Т. Й. Жалко // Педагогічний пошук. — 2021. — № 2. — С. 30–33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2021_2_11.
Огродська-Мазур Є. Реформа системи освіти та міжкультурне виховання в інтегрованому навчанні у початковій школі [Електронний ресурс] / Є. Огродська-Мазур // Освітологія. — 2013. — Вип. 2. — С. 147-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ocvit_2013_2_20.
Ониськів Т. Як не заблукати в морі інформації : тренінг для педагогів / Т. Ониськів // Учитель початкової школи. — 2020. — № 9-10. — С. 32-36.
Оніщенко І. Практика впровадження методики «Щоденні 5» : тренінг / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 1-3. — С. 15-24.
Падун Н. О. Інтегроване навчання як міждисциплінарна проблема [Електронний ресурс] / Н. О. Падун, А. О. Падун // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2017. — № 2. — С. 26–31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2017_2_6.
Поберецька В. Впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті: закордонний досвід [Електронний ресурс] / В. Поберецька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2020. — Вип. 3. — С. 125-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2020_3_16.
Попик С. І. Впровадження інтеграції в навчальний процес / С. І. Попик // Історія та правознавство. — 2019. — № 16-18. — С. 13-23.
Хавіна І. В. Теоретичні аспекти інтегрованого навчання [Електронний ресурс] / І. В. Хавіна // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. — 2013. — №. 1. — С. 81-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2013_1_15.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.09.2021 10.57.42 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45835  
Аліна запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна книжка "Діти та батьки в інтернеті: путівник для безпечної подорожі". Чи є вона у вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
ДОброго дня, Аліно! У Національній бібліотеці України для дітей книжку Дьякова А. Діти та батьки в інтернеті: путівник для безпечної подорожі / А. Дьякова, А. Касілова. - Харків : Талант : Юнісофт, 2021. - 255 c. - (Порадник підлітка) можете переглянути у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. Чекаємо на вас!

.: Розділ: Література :: 15.09.2021 09.46.10 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 45834  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література на тему: ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.Характеристика парламенту РФ. 2.Формування партійної системи в РФ. 3.Особливості виборчої системи РФ.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Богів Я. С. Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету [Електронний ресурс] / Я. С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 21. — С. 244-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_37.
Богініч О. Л. Представницька демократія: сучасні виклики та загрози [Електронний ресурс] / О. Л. Богініч // Правова держава. — 2019. — Вип. 30. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2019_30_9.
Зінченко О. В. Витоки та еволюція верхньої палати російського парламенту (1801–1993 рр.) [Електронний ресурс] / О. В. Зінченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2014. — № 1. — С. 203-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2014_1_24.
Ковальчук В. Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії [Електронний ресурс] / В. Б. Ковальчук, І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_26.
Козьма В. В. Політичні інститути сучасної представницької демократії [Електронний ресурс] / В. В. Козьма // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2013. — Т. 21, вип. 23(4). — С. 29-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(4)__7.
Кононенко Н. Виборча система Російської Федерації як механізм маніпуляції процесом формування політичних суб’єктів (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Кононенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2010. — Вип. 4. — С. 169-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_4_31.
Кононенко Н. Сучасна виборча система Російської Федерації як механізм маніпулювання процесом формування політичних суб’єктів [Електронний ресурс] / Н. Кононенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2010. — Вип. 6. — С. 286-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2010_6_34.
Ломжець Ю. В. Народовладдя, представницька демократія та парламентаризм: проблеми співвідношення [Електронний ресурс] / Ю. В. Ломжець // Конституційно-правові академічні студії. — 2018. — Вип. 1. — С. 45-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2018_1_8.
Молочко П. О. Особливості розвитку партійної системи Росії після федеральних вибрчих кампаній 2003 — 2004 рр.: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / П. О. Молочко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с.
Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика : учебник / О. Н. Булаков [и др.] ; Московский гуманитарный ун-т. — Москва : Эксмо, 2005. — 319 с. — (Российское юридическое образование. Научная школа сравнительного парламентаризма).
Трофимов Е. Общественные палаты в контексте фантомности российской демократизации: политологическое исследование [Електронний ресурс] / Е. Трофимов // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. - 2017. - № 10. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2017_10_22.
Француз-Яковець Т. А. Взаємодія палат бікамерального парламенту у законодавчому процесі: досвід Російської Федерації [Електронний ресурс] / Т. А. Француз-Яковець // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 62. — С. 20-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_62_4.
Чернікова Н.С. Граф О. О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н.С. Чернікова // Грані Історії. — 2012. — 2012. — С. 292-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2012_2012_35.
Щербанюк О. В. Народний суверенітет як фундаментальний принцип представницької демократії [Електронний ресурс] / О. В. Щербанюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2013. — № 1077, Вип. 15. — С. 53-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1077_15_14.

.: Розділ: Держава і право :: 14.09.2021 23.10.37 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Дніпро :: Запитання: 45833  
Олег запитує:
Допоможіть знайти інформацію для написання реферату на тему Культура Козаків. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олег. Скористуйтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Король В. Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с. (Альма-матер)
2.Бойко О. Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с. (Альма-матер)
3.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 698 с.
4.Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженкоо І. С. Як козаки воювали: Іст. Розповіді про запорізьких козаків. – 2-ге вид. /Худож. – оформлювач К. Д. Ткаченко. – Дніпропетровськ: Січ; К.: МП «Пам’ятки України», 1991. – 302 с.: іл. – (Давно се діялось колись).
5.Субтельний Орест Україна: історія/Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; Вст. ст. С. В. Кульчицького. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. 720 с.: іл.
6.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXl століття: навчальний посібник. Видання четверте. – X.: ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.
https://naurok.com.ua/kultura-ukra-nskogo-kozactva-56246.html
https://indragop.org.ua/news/kultura_pobut_i_zhittja_kozakiv/1-0-3
https://osvita.ua/vnz/reports/history/3835/
https://studfile.net/preview/5513601/page:18/
https://uk.wikipedia.org/wiki/

.: Розділ: Історія :: 14.09.2021 19.08.24 :.
.: ip адресса: :: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алісв із міста: Чернігів :: Запитання: 45832  
Алісв запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про творчість Дворжака. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Бас Л. О. Розповіді про композиторів / Л. О. Бас ; худож. А. В. Площинський. - Вип. 2. - Київ : Муз. Україна, 1969. - 123 с. : іл.
Зарубіжні композитори : довід. школяра / упоряд. В. Островський. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2009. - 50 с.
Антонін Дворжак (1841-1904) [Електронний ресурс] // Музична абетка : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://muzabetka.com.ua/biograf-dvorzak.html. - Назва з екрана.
Дворжак Антонін [Електронний ресурс] // Нотна бібліотека капели "Дударик" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.library.dudaryk.ua/ua/authors/~Dvorzhak_Antonin_Leopold. - Назва з екрана.
Музичний казкар Антонін Дворжак [Електронний ресурс] // Moderato.in.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://moderato.in.ua/malenki-muzychni-istoriyi/dvorak.html. - Назва з екрана.
Шерстюк А. Вокально-хорова творчість Антоніна Дворжака в контексті його композиторського стилю [Електронний ресурс] / А. Шерстюк ; Харків. держ. академія культури. - Харків, 2021. - 45 с. - Режим доступу: http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/892/Шерстюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Музика :: 14.09.2021 12.34.42 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.482721 seconds