Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46822  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу, ``Народні легенди про Стрий``. Дякую!
Наша відповідь:
Жураківський І. Історія Стрийщини і не тільки... [Текст] : [історія України від давніх часів до наших днів] / І. Жураківський. — Стрий : Стрийська міська друкарня, 2017. — 563 с.
Закусов М. Старий Стрий [Текст] / М. Закусов, О. Кравець. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Стрий : Укрпол, 2018. — 174, [1] с. : іл.
Магас Г. До iсторiї фольклористичного дослiдження Стрийщини [Електронний ресурс] / Г. Магас // Народознавчі зошити. — 2009. — № 1-2. — С. 159-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2009_1-2_18
Пастух І.Стрийщина крізь віки [Текст] : [енцикл. кн.-альб.] / Р. Пастух. — Дрогобич : Коло, 2011. — 519 с. : фотоіл.
Стрийщина – мій край [Текст] / [авт. ідеї та керівник проекту Р. Козак ; співавт. А. Федорів]. — Дрогобич : Коло, 2017. — 131 с. : фот. кольор.
Стрийщина: історично-мемуарний збірник Стрийшини, Скільшини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини [Текст] / ред. І. Пеленська, К. Баб'як. — Нью-Йорк [та ін.] : Комітет Стрийщини, 1990 . — (Регіональний збірник ; Т.49, А, Б). Т. 1 / Наукове товариство імені Шевченка. Український збірник. - 1990. - 634 с.
Стрийщина: історично-мемуарний збірник Стрийшини, Скільшини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини [Текст] / ред. І. Пеленська, К. Баб'як. — Нью-Йорк [та ін.] : Комітет Стрийщини, 1990 . — (Регіональний збірник ; Т.49, А, Б). Т. 2 / Наукове товариство імені Шевченка. Український збірник. - 1990. - 608 с.: іл. - ISBN 0-88054-166-0
Стрийщина: історично-мемуарний збірник Стрийшини, Скільшини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини [Текст] / ред. І. Пеленська, К. Баб'як. — Нью-Йорк [та ін.] : Комітет Стрийщини, 1990 . — (Регіональний збірник ; Т.49, А, Б). Т. 3 / Наукове товариство імені Шевченка. Український збірник. — 1993. — 635 с.: іл.

.: Розділ: Освіта :: 17.11.2022 10.25.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Київ :: Запитання: 46821  
Кіра запитує:
Доброго ранку! Чи э у вашій бібліотеці книги А. Шмідт? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Кіро! У Національній бібліотеці України для дітей є такі книжки даного автора:
Шмідт А. М. Ґ. Віплала / А. М. Г. Шмідт ; іл. Ф. Гопман ; з нідерл. пер. С. Святенко ; [передм. О. Руднєвої]. - Харків : Крокус, 2021. - 102 с. : іл.
Шмідт А. М. Г. Ян і Янеке = Jip en Janneke : збирання квітів та інші оповідки / А. М. Г. Шмідт ; з нідерланд. пер. Я. Довгополий ; іл. Ф. Вестендорпа. - Київ : Видавництво Жупанського, 2012. - 126 с. : іл. - (Лауреати Андерсенівської премії).
Шмідт А. М. Ґ. Ян і Янеке : лялька-мотанка вирушає в подорож та інші оповідки / А. М. Г. Шмідт ; з нідерланд. пер. Я. Довгополий ; іл. Ф. Вестендорпа. - Київ : Видавництво Жупанського, 2011. - 125 с. : іл. - (Лауреати Андерсенівської премі).

.: Розділ: Література :: 16.11.2022 07.49.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46820  
Богдан запитує:
Доброго дня. Необхідна літератруа від 2020 року з приводу "Поняття та види корупційних проявів під час митного оформлення товарів" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане! Перегляньте наступні джерела:
Боротьба з контрабандою в Україні [Електронний ресурс] // Legalaid.gov.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/borotba-z-kontrabandoyu-v-ukrayini/. - Назва з екрана.
Гедульянов В. Е. Адміністративно-правові засади запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук., спец.: 12.00.07 / В. Е. Гедульянов. - Київ : НАУ, 2020. - 22 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/41401/1/автореферат-Гедульянов.doc.
Митне співробітництво Україна-ЄС. Представництво України в ЄС, 01.06.2021 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/mitne-spivro
bitnictvo/mitne-spivrobitnictvo-ukrayina-yes.
Періг І. Я. Поняття, основні види та відповідальність за вчинення корупційних дій [Електронний ресурс] : кваліф. робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / І. Я. Періг ; наук. керівник д.ю.н., проф. О. С. Саінчин. – Херсон : ХДУ, 2020. – 50 с. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/13191/Perih I._FBIP_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Електронний ресурс] : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – Ч. 1. – 300 с. - Режим доступу: https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2020/anty-korupc1_1.pdf.
Сачук І. С. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту [Електронний ресурс] / І. С. Сачук. - Тернопіль, 2021. - 72 с. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/44300/1/Сачук_original_04022022_085203.pdf.
Сидоренко О. В. Адміністративно-правовий статус митних постів в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра філософії : 081. / О. В. Сидоренко. - Суми, 2020. - 227 с. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/80795/1/diss_Sydorenko.pdf.
Шишка Ю. Індикатори ефективності контролю митної вартості товарів в Україні [Електронний ресурс] : зб. наук. праць / Ю. Шишка, О. Микуляк // Логос. - 2020. - С. 50-55. - Режим доступу: https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v1.1.

.: Розділ: Держава і право :: 15.11.2022 10.42.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 46819  
Анастасія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему "Культурно-антропологічні аспекти дизайну". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12616/1/Sergeieva.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/visnyk_51_206.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/2095-4195-1-SM.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_42_9.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/91603/42-Mikitinets.pdf?sequence=1
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_43_25.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/50714/3/Наумов_1.pdf
https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10556/
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_36_19.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33103/1/Стан і перспективи.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/54638-Текст статті-111732-1-10-20151127.pdf

– Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства: спец. 05.01.03 – “Технічна естетика” / В. Я. Даниленко. – Львів, 2006. – 36 с.
– Рижова І.С. Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади / І.С.Рижова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 540 с.
– Рижова І. С. Становлення і розвиток дизайну як духовно-практичного феномена в інформаційно-культурному просторі / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 36. – С. 211-224.
– Рижова І. С. Дизайн як культурна універсалія цивілізації / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запорізька держ. інжен. академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 43. – С. 196-208
– Рижова І. С. Теоретико-методологічні засади дослідження дизайну як соціального ,культурного і загальноцивілізаційного феномена / І.С. Рижова // Нова парадигма : Журнал наукових праць: Філософія. Соціологія. Політологія / Ред. В.П. Бех. - Київ, 2005. – Вып.46. – С. 115-133
– Даниленко В.Я. Дизайн : підручник для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. “Дизайн” /Харківська держ. академія дизайну і мистецтв; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – Харків : Видавництво ХДАДМ, 2003. – 320 с.
– Легенький Ю.Г. Дизайн: культурологія та естетика / Ю.Г.Легенький. – Київ : КДУТД, 2000. – 272 с.
– Гнатюк Л. Концепції та тенденції розвитку дизайну культурно-освітнього простору / Л. Гнатюк, М. Кожем'яченко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; Нац. акад. мистецтв України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури ; Нац. Спілка худ. України ; Спілка дизайнерів України. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 174-177.
– Кулик А.В. Культурно-історичні передумови розвитку вбудованих підприємств обслуговування / А. В. Кулик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – С. 149-153.
– Роженчук Л. Дизайн як фактор культурно спрямованої людської діяльності / Роженчук Л. // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість : зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.-практ. конф. – Київ, 1999. – С. 317-318.
– Захарова С. О. Дизайн як культурний феномен: теоретико-методологічний аналіз / С. О. Захарова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2010. – Вип. 42. – С. 80-88.
– Дерман Л. М. Концепції універсального дизайну в моді ХХІ століття: філософсько-антропологічний аналіз / Л. М. Дерман // Гілея : науковий вісник. – 2020. – Вип. 158(2). – С. 21-25.
– Бобровський І. В. Аспекти дизайну у проектуванні інтер’єрів / І. В. Бобровський // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2017. – Вип. 4. – С. 13-17.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.11.2022 10.11.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 46818  
Катя запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про химерний роман в українській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Грачова Т. М. Інтерпретація українських демонологічних образів у лірико-химерному романі-баладі В. Шевчука «Дім на горі» [Електронний ресурс] / Т. М. Грачова, Н. В. Найдьонова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 47(2). — С. 195-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_47(2)__46.
Двуличанська О. А. Химерна проза як органічна форма мислення В. Яворівського [Електронний ресурс] / О. А. Двуличанська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 37. — С. 104-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_35.
Журавська О. В. Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопів як категоріальна жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / О. В. Журавська ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 23 с.
Журавська О. В. Ірреальність як стратегія хронотопу химерного роману [Електронний ресурс] / О. В. Журавська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2016. — Т. 277, Вип. 265. — С. 22-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2016_277_265_6.
Журавська О. В. Мотиви трансцендування й трансагресії в «ірреальному» хронотопі героя химерного роману [Електронний ресурс] / О. В. Журавська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 14. — С. 68-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_14_11.
Журавська О. Жанрові аспекти дослідження химерного роману в українському літературознавстві [Електронний ресурс] / О. Журавська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 114-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_21.
Ковальова Г. М. Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є. Гуцала та О. Ільченка [Електронний ресурс] / Г. М. Ковальова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2014. — Вип. 10. — С. 182-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2014_10_27.
Ковальова Г. Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій [Електронний ресурс] / Г. Ковальова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 140-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_33.
Коноваленко Т. В. Магічно-реалістична та химерна проза [Електронний ресурс] / Т. В. Коноваленко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 10. — С. 196-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_10_30.
Куриленко Д. В. Фентезі vs химерна проза: ідіостиль ірреального [Електронний ресурс] / Д. В. Куриленко // Молодий вчений. — 2016. — № 11. — С. 210-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_51.
Моклиця М. «Химерний» як жанровий дискурс роману Василя Слапчука «Та сама курява дороги» [Електронний ресурс] / М. Моклиця // Studia methodologica. — 2016. — Вип. 43. — С. 136-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/studmethod_2016_43_17.
Русанівський В. М. Мова химерного роману [Електронний ресурс] / В. М. Русанівський // Мовознавство. — 2016. — № 4. — С. 3-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2016_4_3.
Федотенко О. В. Інтерпретація українського химерного роману другої половини XX століття в літературознавчому дискурсі: жанрово-стильовий аспект [Електронний ресурс] / О. В. Федотенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 20-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__5.
Шевченко В. В. Еволюція жанру «химерної прози» в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / В. В. Шевченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2015. — Вип. 2. — С. 297-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_2_61.

.: Розділ: Література :: 15.11.2022 09.38.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.254489 seconds