Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 47245  
Лариса запитує:
Добрий ранок! Мені потрібна література за темою :Кіномистецтво України на сучасному етапі. Дякую
Наша відповідь:
Добрий ранок! Перегляньте наступні джерела:
Алфьорова З. І. Історія кінематографа і телебачення : навч. посіб. Ч. 1 / З. І. Алфьорова ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2007. - 87 c.
Брюховецька Л. І. Кіно часів своєї юності : зб. ст. / Л. І. Брюховецька. - Київ : Задруга, 2008. - 176 c. - (Б-ка журн. "Кіно-Театр").
Десятник Г. О. Визначальні етапи історії кіномистецтва і телебачення : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : КиМУ, 2012. - 292 c.
Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях : кінодовід. / Н. Капельгородська [та ін.] ; Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Музей-майстерня та Благод. меморіал. фонд Івана Кавалерідзе. - Київ : АВДІ, 2004. - 712 с.
Ямборко О. «Бандерівське смузі», або Кіно як зброя [Електронний ресурс] : актуально / О. Ямборко // Кіно-Театр. - 2022. - № 6. - С. 3-5.
Балабан О. Недоліки в процесі професійного виховання акторів та режисерів в системі української фахової театральної та кіно освіти [Електронний ресурс] / О. Балабан // Вісник Харків. держ. академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 1. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_1_32.pdf.
Гижиця А. Українське кіномистецтво крізь роки: історії минулого й майбутнього [Електронний ресурс] / А. Гижиця // Факультет журналістики реклами та журналістики : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://fj.onu.edu.ua/ukrainske-kinomystetstvo-kriz-roky-istorii-mynuloho-j-majbutnoho/. - Назва з екрана.
Колос Д. Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття : формування авторської манери кінописьма [Електронний ресурс] / Д. Колос // Наук. записки Нац. ун-ту "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2014. - Вип. 15 (2). - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2014_15(2)__16.pdf.
Колос Д. Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття: формування авторської манери кінописьма [Електронний ресурс] / Д. Колос // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2014. - Вип. 15(2). - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2014_15(2)__16.pdf.
Розвиток українського кіно [Електронний ресурс] / підгот. Ю. Богорадова, І. Любшин // Укрінформ : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2080510-rozvitok-ukrainskogo-kino-infografika.html. - Назва з екрана.
Сучасне українське кіно: від становлення до міжнародного визнання [Електронний ресурс] // Прямий канал : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://prm.ua/suchasne-ukrainske-kino-vid-stanovlennia-do-mizhnarodnoho-vyznannia/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 17.05.2023 08.52.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Хмельницький :: Запитання: 47244  
Поліна запитує:
Добрий день. Цікавить література про посттравматичний розлад у підлітків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Поліно! Радимо для опацювання таку літературу за вашим запитом:
Макаренко Л. А. Рекомендації батькам щодо профілактики посттравматичних стресових розладів у дітей / Л. А. Макаренко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rekomendatsii-batkam-shchodo-profilaktyky-posttravmatychnykh-stresovykh-rozladiv-u-ditei-581165.html. — Дата звернення : 16.05.2023.
Марценковський Д. І. Депресії у дітей та підлітків унаслідок психологічної травматизації / Д. І. Марценковський, І. А. Марценковський // Міжнар. неврол. журн. — 2021. — 17, № 4. — С. 31-39.
Марценковський Д. І. Депресії при посттравматичному стресовому розладі у дітей та підлітків (клінічний поліморфізм, коморбідність, терапія, профілактика) : дис. ... д-ра філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я : спец. 222 / Д. І. Марценковський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2020. — 197 с. : рис., табл.
Марціновська І. П. Характеристика посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків [Електронний ресурс] / І. П. Марціновська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 2. — С. 178-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_2_36
Онищук С. М. Матеріал: Соціально-психологічна реабілітація посттравматичних стресових розладів військовослужбовців / С. М. Онищук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/socialno-psihologicna-reabilitacia-posttravmaticnih-stresovih-rozladiv-vijskovosluzbovciv-490995.html. — Дата звернення : 16.05.2023.
Паламарчук Л. А. Матеріал: Поради для батьків «Підтримуємо дитину, яка переживає посттравматичний стрес» / Л. А. Паламарчук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/porady-dlia-batkiv-pidtrymuiemo-dytynu-iaka-perezhyvaie-posttravmatychnyi-stres-619755.html. — Дата звернення : 16.05.2023.
Паламарчук Л. А. Матеріал: Як підтримати дитину, у якої посттравматичний стрес: поради для батьків / Л. А. Паламарчук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/yak-pidtrymaty-dytynu-u-iakoi-posttravmatychnyi-stres-porady-dlia-batkiv-609406.html. — Дата звернення : 16.05.2023.
Сазонова І. В. Посттравматичне зростання підлітків: до побудови теоретичної моделі [Електронний ресурс] / І. В. Сазонова // Габітус. — 2021. — Вип. 23. — С. 166-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_23_30
Трембовецька Т. В. Матеріал: Психологічна допомога при ПТСР / Т. В. Трембовецька // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/psihologicna-dopomoga-pri-ptsr-319523.html. — Дата звернення : 16.05.2023.
Фенске Д. А. Матеріал: ПТСР у підлітків і дітей – причини, симптоми, діагностична й лікувальна тактика / Д. А. Фенске // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ptsr-u-pidlitkiv-i-ditej-pricini-simptomi-diagnosticna-j-likuvalna-taktika-554799.html. — Дата звернення : 16.05.2023.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.05.2023 12.45.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Рівне :: Запитання: 47243  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література на тему: "Сексуальність як спосіб домінування ("Батьківщина" Івана Франка)"
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам використати наступні посилання:– https://uamodna.com/articles/kohannya-spysue-grihy/
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8412/1/Skolozdra-Shepitko.pdf
https://www.i-franko.name/uk/Prose/Batkivschyna.html
http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/literaturoznavsnvo-83-1-storinky-21-28.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/1783-3872-1-PB.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/178749/21-Shmeha.pdf?sequence=1
https://shron1.chtyvo.org.ua/Holod_Roman/Ivan_Franko_ta_literaturni_napriamy_kintsia_KhIKh__pochatku_KhKh_st.pdf?PHPSESSID=24i7h4rpg977n1pkqrjq5t0717
https://shron1.chtyvo.org.ua/Lehkyi_Mykola/Proza_Ivana_Franka_poetyka_estetyka_retseptsiia_v_krytytsi.pdf?
https://vseosvita.ua/library/embed/0100f70x-a6f3.doc.html
https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/К_26.053.22/Wang.pdf
https://ukrlit.net/info/history_xix/26.html
http://archive-ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=598
https://dspu.edu.ua/filol_gum/wp-content/uploads/2016/04/2016-08.pdf

– Денисюк І. Новаторство Франка-прозаїка / І. Денисюк // Українське літературознавство. – 2008. – Вип. 70. – С. 138-152.
– Сеник Л. Психодрама Опанаса Моримухи в літературній та кінематографічній інтерпретації / Л. Сеник // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені І. Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 83. – С. 21-28.

.: Розділ: Література :: 16.05.2023 11.00.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 47242  
Надія запитує:
Добрий ранок! Чи є у бібліотеці книга Хорова Шевченкіана.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Книжка Пісенна Шевченкіана. Хорова Шевченкіана [Ноти] : до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка / упоряд. О. М. Івасюк ; передм. С. В. Майданської ; обкл. В. Гіндича. - Чернівці : Букрек, 2013. - 318 с. : іл., портр., ноти знаходиться у відділі мистецтв Національної бібліотеки України для дітей. Чекаємо на вас!

.: Розділ: Музика :: 16.05.2023 07.07.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Рівне :: Запитання: 47241  
Марина запитує:
Добрий вечір! Потрібна література на тему :"Влада та насилля в естетиці раннього українського літературного модернізму: риторика, мотиви, образи"
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://ukrlit.net/item/576.html
http://sites.utoronto.ca/elul/lit-crit/Modernism/Hundorova-RannijModernizm.pdf
https://revolution.allbest.ru/literature/00370486_0.html
https://zno.if.ua/?p=3465
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hundorova_Tamara/ProYavlennia_slova_Dyskusiia_rannoho_ukrainskoho_modernizmu.pdf?PHPSESSID=ftrre0ec4ilg9kvdkkpjjgnkk1
https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/708ee0e3-fdcb-4dce-a868-a3a19c604ca3/content
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25293/1/59_Horba.pdf
http://lawdiss.org.ua/ard/00pjorum.shtml
http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/8/part_1/27.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mrvgps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
– Павличко С. Д. Дискурс модернізму в українській літературі : монографія / С. Д. Павличко. – Київ : Либідь, 1999. – 447 с.
– Юсип-Якимович Ю. В. Український літературний модернізм кінця 19 - початку 20 ст. у загальноєвропейському та слов'янському контексті: мовний аспект / Ю. В. Юсип-Якимович // Studia Slovakistica : [науковий збірник] / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет, Українсько-словацький інститут гуманітарних ініціатив. – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – Вип. 3 : Магічне світло імені. – С. 209-230.
– Грабович Г. До історії української літератури : дослідження, есе, полеміка / Г. Грабович. – Київ : Основи, 1997. – 604 с.
– Шумило Н. Український модернізм початку XX ст.: питання поетики / Н. Шумило // Слово і час. – 2017. – № 3. – С. 26-38.
– Мойсієнко А. Новий погляд на український модернізм 1920-х років / А.Мойсієнко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – 2009. – № 6 (81). – С. 126-127.
– Грабович Г. Переосмислюючи український модернізм / Г.Грабович // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – 2020. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 2-10.
– Ільницький М. Ранній український модернізм: польська рецепція / М.Ільницький // Слово і час / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – 2008. – № 3 (567). – С. 55-65.
– Людина в часі: філософські аспекти української літератури XX-XXI ст. / Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; упоряд.: В. Моренець, М. Ткачук. – Київ : Пульсари, 2010. – 275 с.

.: Розділ: Література :: 15.05.2023 16.41.45 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.268106 seconds