Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 43421
   


Автор запитання: Людмила із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45396  
Людмила запитує:
Прошу допомогти дібрати літературу з проблеми "Мотивація учіння молодших школярів"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Мотивація як фактор підвищення навчальної успішності молодших школярів
https://op.ua/pedclass/naukova-stattya/motivaciya-yak-faktor-pidvischennya-navchalnoyi-uspishnosti-molodshih-shkolyariv
Діагностика і дидактичні умови формування у молодших школярів мотивації уміння вчитися
https://lib.iitta.gov.ua/9773/1/Савченко.pdf
Формування позитивної мотивації учіння молодших школярів
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13010/1/6Semtsiv.pdf
Мотивація учіння молодших школярів
https://studfile.net/preview/7433496/page:19/
Мотиви учіння та їх класифікації
https://studopedia.org/10-48393.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-4059.html
Підвищення знань молодших школярі шляхом мотивації навчальної діяльності
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-36.pdf
Особливості розвитку та динаміки мотивів навчальної діяльності молодших школярів
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12.1/9.pdf
Мотивація молодших школярів до навчання в умовах сучасного
інформаційного суспільства
https://lib.iitta.gov.ua/722386/1/Текст.pdf
Мотиви навчальної діяльності молодших школярів
http://eprints.zu.edu.ua/3970/1/Кравчук_І.Ю..pdf
Формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів
https://bonel32.wordpress.com/2017/06/21/формування-позитивної-мотивації-учі/
Формування в молодших школярів позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності
http://oaji.net/articles/2016/927-1462360234.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.04.2021 22.34.01 :.
.: ip адресса: :: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Чернівці :: Запитання: 45395  
Олександра запитує:
Добрий день. Шукаю джерела до курсової роботи про поета-романтика Віктора Забіла. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександро! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Віктор Забіла — поет-романтик (до 200-ліття від дня народження) / ред.: Г. Самойленко; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. — Ніжин, 2009. — 215 с. — (Л-ра та культура Полісся; Вип. 47).
Лукич В. В. Забіла і єго жартобливе «посланіє» до Шевченка [Електронний ресурс] / В. Лукич // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 47. — С. 133-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_47_21.
Лященко А. Т. Г. Шевченко і В. М. Забіла [Електронний ресурс] / А. Лященко // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 47. — С. 187-203. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_47_29.
Розлач Н. Розвиток культури Чернігівщини в другій половині XIX ст. : Історія України. 9 клас / Н. Розлач // Історія України (Шкільний світ). — 2005. — № 12. — С. 6-10.
Самойленко Г. Віктор Забіла у колі українських та російських культурних діячів ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Г. Самойленко // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 47. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_47_3.
Ткаченко Т. Українські альманахи першої половини XIX століття : посібник / Т. Ткаченко. — Київ : КиМУ, 2011. — 433 c.
Ткачук М. Віктор Забіла (1808-1869) / М. Ткачук // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2008. — № 37. — С. 22-24.
Якубіна Ю. Віктор Забіла і Гімназія вищих наук [Електронний ресурс] / Ю. Якубіна // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 47. — С. 89-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_47_11.
«Я не одинокий, є з ким в світі жить...» : (дати, події, факти з життя Тараса Григоровича Шевченка) : [до 200-річчя від дня народження] : [настінний календар] // Чумацький шлях. — 2013. — № 4. — С. 2-14.
Янкович О. Факультативний курс «Романтизм у контексті світового літературного процесу» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті допрофільної гуманітарної підготовки : 9 клас : [матеріали до факультативу] / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2012. — № 2. — С. 2-40.

.: Розділ: Література :: 13.04.2021 20.08.37 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислава із міста: Дніпро :: Запитання: 45394  
Владислава запитує:
Доброго дня. Потрібна інформація за темою "Фосфатні забруднення водних екосистем".
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:

Брагинский Л. П. Влияние синтетических моющих средств на Daphnia magna Straus в сочетании с их евтрофирующим действием в водоеме / Л. П. Брагинский, Э. П. Щербань // Гидробиологический журнал. - 1985. - Т. 21. - № 2. - С. 69-75.

Денисова А. И. Многолетние изменения в стоке биогенных и органических веществ при зарегулировании Днепра / А. И. Денисова.// Гидробиологический журнал. – 1978. – Т. 14. – № 2. – С.80-86.

Дудник С. В. Водна токсикологія: основні теоретичні положення та їхнє практичне застосування : монографія / С. В. Дудник, М. Ю. Євтушенко. – К. : Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2013. – 297 с. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u104/Водна токсикологія-монографія.pdf

Екологічні основи управління водними ресурсами : навч. посіб. / А. І. Томільцева, А. В. Яцик, В. Б. Мокін та ін. – К. : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 200 с. (Бібліотека екологічних знань). – Режим доступу: https://iem.org.ua/images/librery/4.pdf

Журавлева Л. А. Гидрохимия устьевой области Днепра и Южного Буга в условиях заре-гулированного стока / Л. А. Журавлева. – К.: Наук. думка, 1988. – 175 с.

Журавлева Л. А. Сток общего взвешенного фосфора из Днепровско-Бугской устьевой области в Черное море / Л. А. Журавлева, А. А. Морозова // Гибробиологический журнал. - 1999. - № 4. - С. 101-105.

Захарова Е. А. Основные закономерности глобального стока фосфора : дис. на соискание науч. степени канд. географ. наук / Е.А. Захарова. - Москва, 1995. - 204 с.

Коненко А. Д. Азот, фосфор и калий в воде рек правобережного Украинского Полесья / А. Д. Коненко, И. Г. Гарасевич, И. Г. Енаки // Гидробиологический журнал. – 1974. – Т.10. – № 5. – С. 14-20.

Кресин В. С. Динамика поступления соединений фосфора в украинские прибрежные воды Черного моря и комплекс водоохранных мероприятий / В. С. Кресин, Е. В. Еременко, М. А. Захарченко, А. И. Юрченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2008. - № 5. - С. 28-33.

Морозова А. О. Режим завислої речовини, фосфору та заліза в водоймах гирлової області р. Дніпра та Південного Бугу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» / А. О. Морозова. – К., 2000. – 18 с.

Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посібник / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов ; за ред. В. К. Хільчевського. – К. : ВПЦ Київський ун-т, 2015. – 172 с. – Режим доступу: https://geo.knu.ua/images/doc_file/navch_lit/kafedra_gidrol_lit/5_n_lit_gidrol.pdf.pdf

Прокопчук О. І. Фосфати у водних екосистемах / О. І. Прокопчук, В. В. Грубінко // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біологія. – 2013. - № 3 (56). – С. 78-85. – Режим доступу: http://journal.chem-bio.com.ua/archive/archive-2/category/10-3-56?download=256:fosfaty-u-vodnykh-ekosystemakh

Савлучинська М. О. Фосфор у водних екосистемах / М. О. Савлучинська, Л. О. Горбатюк // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біологія. – 2014. - № 4 (61). – С. 153-159. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NZTNPU_2014_4_27.pdf

Скиба О. І. Закономірності формування вмісту та розподілу сполук фосфору у річках Тернопільщини у зв’язку із ступенем антропогенного навантаження : дисертація на здобуття наук. ст. кандидата біологічних наук (доктора філософії) за спец. 03.00.16 «Екологія» (101-Екологія) ; Терноп. нац.. пед.. ун-т ім. В. Гнатюка ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2017. – 182 с. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8604/1/Skyba.pdf

Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод : підручн. / С. І. Сніжко. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 264с.: іл.

Степова О. В. Аналіз фосфатного забруднення поверхневих водойм Полтавської області / О. В. Степова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». - 2016. - Вип. 14. – С. 78-82. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/download/76746/72503

Третиник В. Ю. Особенности состава синтетических моющих средств и методы их дезактивации / В. Ю. Третиник, В. А. Яременко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2008. - № 5. - С. 77-78.

Фосфор у водних екосистемах / Державне агентство водних ресурсів України. – Режим доступу: https://www.mozmdv.gov.ua/fosfor-u-vodnih-ekosistemah/

https://mepr.gov.ua/files/images/news/27112017/Nitrate Directive Analytic Paper 26_11_2017.docx

http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_05_19_20/sekcija_2_biologichni_nauki/vpliv_zabrudnennja_vodojm_fosfatami_na_navkolishne_seredovishhe_ta_zdorov_ja_ljudini/44-1-0-975

https://www.radiosvoboda.org/a/29413797.html

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 13.04.2021 16.28.52 :.
.: ip адресса: :: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Святослав із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45393  
Святослав запитує:
Добрий день. Мене цікавить інформація про правовий порядок у Запорізькій Січі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Святославе! Радимо вам опрацювати такі джерела:
Бережний А. З історичного досвіду зародження і функціонування юридичної служби в військових формуваннях України (Запорізька Січ) [Електронний ресурс] / А. Бережний // Юридична наука. — 2012. — № 3. — С. 148-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_3_18.
Джолос С. Джерела права та правова система Запорізької Січі [Електронний ресурс] / С. Джолос // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 19-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_5.
Мельник С. Суди Запорізької Січі та процесуальна форма кримінального судочинства / С. Мельник // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 29. — С. 485-491.
Поперечна H. Інституційні засади правового порядку Запорізької Січі [Електронний ресурс] / H. Поперечна // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 49. — С. 468-472. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_49_78.
Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції : тези доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф., 1 квіт. 2015 р., Дніпропетровськ / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. — Дніпропетровськ, 2015. — 259 c.
Синяк І. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734 — 1775): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. Синяк ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — Київ, 2006. — 20 с.
Талдикіч О. Поліція Гетьманщини і Запорізької Січі в другій половині XVIII ст. [Електронний ресурс] / О. Талдикіч // Вісник університету внутрішніх справ. — 1999. — Вип. 9. — С. 215-221. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_9_53.
Тімашов В. Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення [Електронний ресурс] / В. Тімашов // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 1. — С. 116-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_1_22.
Худояр Л. Джерела права Запорізької Січі [Електронний ресурс] / Л. Худояр // Правова держава. — 2015. — Вип. 26. — С. 35-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2015_26_7.
Чорна К. Запорізька Січ як національний політичний феномен і носій української державності [Електронний ресурс] / К. Чорна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. — 2018. — Т. 29(68), № 4. — С. 20-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_4_6.

.: Розділ: Історія :: 13.04.2021 13.33.07 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Киев :: Запитання: 45392  
Іра запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про В. Ковальчук. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро! Перегляньте наступні джерела:
Вікторія Володимирівна Ковальчук (народилася 1954 р.) [Електронний ресурс] // НБУ для дітей : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=6040. - Назва з екрана.
Вікторія Ковальчук [Електронний ресурс] // Ababahalamaha.com.ua/ : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://ababahalamaha.com.ua/uk/uk/Ковальчук_Вікторія. - Назва з екрана.
Ковальчук Вікторія Володимирівна [Електронний ресурс] // Pinterest.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.pinterest.com/pin/478014947931704600//. - Назва з екрана.
Ковальчук Вікторія : художники-ілюстратори [Електронний ресурс] // Barabooka.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.barabooka.com.ua/viktoriya-koval-chuk/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.04.2021 11.52.47 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.314548 seconds