Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 46167  
Юля запитує:
Доброго дня. Допоможіть найти інформація по темі "Перехід інших частин мови в іменники та прикметники (субстантивація та ад?єктивація)" Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Перегляньте таку літературу:
Бойко В. М. Вивчення перехідних явищ у системі службових частин мови [Електронний ресурс] / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2016. — № 4. — С. 68-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_4_15.
Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. — Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. — 398 c. — (Академ. граматика укр. мови).
Горпинич В. О. Дидактичний матеріал з української морфології : Навч. посіб. для студ.-філологів III - IV рівнів акредитації / В. О. Горпинич, О. П. Бодик; Дніпропетр. нац. ун-т, Краматор. екон.-гуманіт. ін-т. — Дніпропетровськ: Пороги, 2003. — 92 c.
Гринчишин Д. Г. Явище субстантивації в українській мові : (субстантивація прикметників) / Д. Г. Гринчишин ; АН УРСР, Ін-т сусп. наук. — Київ : Наук. думка, 1965. — 112 с.
Добосевич У. Субстантивація як вияв транспозитних можливостей різних частин мови [Електронний ресурс] / У. Добосевич // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 22. — С. 91-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_22_20.
Кіклевич А. Про вплив сучасної української мови на російську: субстантивація прикметника круглый у текстах футбольних репортажів он-лайн [Електронний ресурс] / А. Кіклевич // Мовознавство. — 2013. — № 1. — С. 9-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2013_1_3.
Костусяк Н. Категорійні ознаки віддієслівних іменників / Н. Костусяк // Лінгвіст. студії : зб. наук. пр. — 2018. — Вип. 35. — С. 39-48.
Лихошерстова Н.Є. Семантико-стилістичний аспект субстантивації дієприкметників в українській мові: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Є. Лихошерстова ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2001. — 17 с.
Малюга Н. М. До питання про перехідність у системі частин мови [Електронний ресурс] / Н. М. Малюга // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2013. — Вип. 9(2). — С. 88-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2013_9(2)__15.
Перехід прикметників в іменники (субстантивація) [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/perehid-prikmetnikiv-v-imenniki-substantivacia-430784.html. — Дата звернення : 28.12.2021.
Погорлецька Н. Відприкметникова субстантивація в українській та англійській мовах [Електронний ресурс] / Н. Погорлецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2017. — Вип. 27. — С. 50-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2017_27_10.
Українська мова. Морфологія. Система частин мови [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ukrainska-mova-morfologia-sistema-castin-movi-230840.html. — Дата звернення : 28.12.2021.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 26.12.2021 18.35.06 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Ніжин :: Запитання: 46166  
Костя запитує:
Доброго дня, мені треба інформація про штучний інтелект. Допоможіть знайти літературу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Ми відповідали на подібний запит, дивись: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту. - Номер запиту 43371, 45157.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 26.12.2021 12.00.39 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 46165  
Марина запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу про С. Подолинського. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Злупко С. Космогенна теорія економічного розвитку і майбутнє людства : до 150-річчя від дня народження С. А. Подолинського / С. Злупко // Вісник НАНУ. — 2000. — № 7.
Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер / С. М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
Кратко М. Шляхи до стійкого розвитку: коротко про те, як їх собі уявляв новатор науки Сергій Подолинський / М. Кратко // Науковий світ. – 2000. - № 12. - С. 4-9.
Подолинський С. А. Вибрані твори / [упоряд., передмова і прим. Л. Я. Корнійчук] ; Київ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 326 с.
Шевчук В. О. Достатність економічного знання і місія України / В. О. Шевчук // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матер. Міжнар. наук. конф. – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 21-36.
Шендеровський В. Нехай не згасне світ науки / В. Шендеровський ; ред. Е. Бабчук. – Київ : Рада, 2003. – 410 с.
Грабовський С. “Країна Інкогніта”: Сергій Подолинський [Електронний ресурс] / С. Грабовський // Radiosvoboda.org : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/905788.html. - Назва з екрана.
Марцінишин Ю. Д. Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського [Електронний ресурс] / Ю. Д. Марцінишин, В. К. Мотуз // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2012. - № 4 (50). - С. 67-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/domtp_2012_4_13.pdf.
Народився Сергій Подолинський, лікар, соціолог, економіст, публіцист, громадський і політичний діяч [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [портал]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/4762. - Назва з екрана.
Подолинський Сергій Андрійович [Електронний ресурс] // Ізборник : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/fdm/fdm131.htm. - Назва з екрана.
Ущаповський Ю. В. Інституційні та міждисциплінарні аспекти методологічного підходу Сергія Подолинського [Електронний ресурс] / Ю. В. Ущаповський // Ефективна економіка. - 2020. - № 7. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/73.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.12.2021 08.57.35 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Чернігів :: Запитання: 46164  
Ліна запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про Миколу Руденка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Жадько В. Некрополь на Байковій горі / В. Жадько. - Київ,2008. - 284 с.
Качуровський І. Лірика Миколи Руденка / І. Качуровський // Променисті сильвети : лекції, доп., ст., есеї, розвідки. — Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — С. 606—615.
Павлишин М. «Собор» Олеся Гончара та «Орлова Балка» Миколи Руденка : навколишнє середовище як тема й аргумент / М. Павлишин // Канон та іконостас : літ.-крит. ст. — Київ : Час, 1997. — С. 44—61.
Письменники української діаспори : донбаський вимір / [упоряд. В. А. Просалова]. — Донецьк : Східний вид. дім, 2010. — 336 с.
Талалай Л. Муза Миколи Руденка / Л. Талалай // Березіль. — 2003. — № 7—8. — С. 164—178.
Тарнавський О. Микола Руденко — Паскаль доби соцреалізму / О. Танавський // Відоме й позавідоме. — Київ : Час, 1999. — С. 241—259.
Микола Руденко. Небезпечний правдолюб : бібліогр. покаж. до 95-річчя від дня народження Миколи Даниловича Руденка (1920-2004), українського письменника, правозахисника і очільника Гельсінської групи [Електронний ресурс] // Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія» : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/mikola-rudenko-nebezpechniy-pravdolyub/. - Назва з екрана.
Микола Руденко. Небезпечний правдолюб [Електронний ресурс] : презентація. - Режим доступу: https://www.slideshare.net/estet13/ss-240440878.
Руденко Микола Данилович [Електронний ресурс] // Wikizero.com : [портал]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.wikizero.com/uk/Руденко_Микола_Данилович. - Назва з екрана.
Товариство «Знання» оголосило 2020-й Роком дисидента Миколи Руденка [Електронний ресурс] // Голос України : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/325877. - Назва з екрана.
Ямковий А. А. Микола Руденко – герой України [Електронний ресурс] // Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія» : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/mikola-rudenko-nebezpechniy-pravdolyub/. - Назва з екрана.
Микола Руденко. Формулу життя знайдено : докум. фільм // Youtube.com : [відеохостинг]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=J9yLuYmtQNM. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.12.2021 05.13.07 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Львів :: Запитання: 46163  
Світлана запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для моєї курсової роботи «Майстерність письменника Дж. Лондона як автора анімалістичних повістей "Поклик предків","Білозуб" (1906)». Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://svitova.at.ua/publ/svitova_literatura_na_mezhi_xix_xx_st/dzhek_london/dzhek_london/23-1-0-29
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-pozaklasne-chitannya-dzhek-london-bile-iklo-224849.html
https://read2read.net/read-591650/?page=3
https://ru.scribd.com/document/490491552/Джек-Лондон-doc
https://fliphtml5.com/xomu/bgyh/basic/51-100
https://goldlit.ru/jack-london/1387-zov-predkov-analiz
https://bookmix.ru/review.phtml?rid=50190
http://trounin.ru/london03/
https://magbook.net/read/48998
http://zarlitra.in.ua/8-5.html
https://medvedplus.com.ua/text/uk/dzek-dzek-london-quotpoklik-predkivquot-1903.html
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/8513/8477

– Джек Лондон: Час не чекає:бібліогр. покажчик / укладачО.В.Бондаренко, пров. бібліограф. Скадовськ: Центральна бібліотека длядорослих, 2021. – 33 с.
– Денисова Т.Н. Джек Лондон : життя і творчість / Т. Н. Денисова. – Київ : Дніпро, 1978. – 123, [1] с.
– Богословский В. Н. Джек Лондон / В. Н. Богословский. – Москва : Издательство "Просвещение", 1964. – 239 с. : портр.
– Корунець І. В. Джек Лондон / І. В. Корунець. – Київ : Товариство "Знання" Української РСР, 1976. – 48 с.
– Зверев А. Джек Лондон : к 100- летию со дня рождения / А. Зверев. – Москва : Знание, 1975. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Литература ; № 8).

.: Розділ: Література :: 24.12.2021 12.48.48 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.244025 seconds