Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 43422
   


Автор запитання: Іра із міста: Киев :: Запитання: 45392  
Іра запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про В. Ковальчук. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро! Перегляньте наступні джерела:
Вікторія Володимирівна Ковальчук (народилася 1954 р.) [Електронний ресурс] // НБУ для дітей : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=6040. - Назва з екрана.
Вікторія Ковальчук [Електронний ресурс] // Ababahalamaha.com.ua/ : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://ababahalamaha.com.ua/uk/uk/Ковальчук_Вікторія. - Назва з екрана.
Ковальчук Вікторія Володимирівна [Електронний ресурс] // Pinterest.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.pinterest.com/pin/478014947931704600//. - Назва з екрана.
Ковальчук Вікторія : художники-ілюстратори [Електронний ресурс] // Barabooka.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.barabooka.com.ua/viktoriya-koval-chuk/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.04.2021 11.52.47 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Суми :: Запитання: 45391  
Єгор запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про розвиток фототуризму. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Александрова С. А. Детермінанти розвитку туризму : колект. моногр. / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 159 с.
Гарбера О. Є. Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в туристичному господарстві України / О. Є. Гарбера // Інновації: практика та досвід. — 2009. — № 23. — С. 29—31.
Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева. - 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : «Альтерпрес», 2005. – 436 с.
Михайличенко Г. І. Інноваційний розвиток туризму: моногр. / Г. І. Михайличенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.
Новиков В. С. Инновации в туризме : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Новиков. – М. : Издат. центр «Академия», 2007. – 208 с.
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : моногр. / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Герасименка. – Одеса : Астропринт, 2013. – 335 с.
Білоус А. В. Фоьотуризм як інноваційний вид туристичної діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Білоус. - Режим доступу: http://maptimes.inf.ua/CH_09/6.pdf.
Волкова Т. А. Фототуризм: история и тенденции развития [Електронний ресурс] / Т. А. Волкова // Успехи современного естествознания. - 2019. - Вып. 9. - С. 103-112. - Ркжим доступу: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37205.
Фототури по Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ftour.com.ua ; https://phototravel.com.ua ; https://www.accordtour.com/fototur.
Ястремська О. О. Сучасні світові тенденції розвитку туризму [Електронний ресурс] / О. О. Ястремська // Проблеми економіки. - 2013. - № 1. - C. 22-27. - Режим доступу: http://www.photoschool.kiev.uа.

.: Розділ: Туризм :: 13.04.2021 06.23.24 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Чернігів :: Запитання: 45390  
Євгенія запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги: потрібно підібрати джерела до реферату про Василя Вишиваного. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгеніє! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела за вашим запитом:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події січня, Українську Революцію, Акт злуки УНР і ЗУНР, про Другу Світову війну, видатних державних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2017. — № 12. — Школа патріота. — С. 1-48.
Гірняк Н. Полк. Василь Вишиваний / Н. Гірняк. — Вінніпег : Микитюк, 1956. — 70 с.: іл.
Головацький І. Австрійський принц з українською душею. Полковник українського війська Василь Вишиваний, австрійський архикнязь Вільгельм Габсбург : життя та діяльніясть / І. Головацький. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2008. — 104 с.: іл. — Альтернативна назва : Австрійський принц з українською душею.
Камеристов Р. Василь Вишиваний / Р. Камеристов // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 27-30.
Терещенко Ю. Вільгельм Габсбург — Василь Вишиваний: з історії життя та діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Терещенко, Т. Осташко // Студії з архівної справи та документознавства. — 1999. — Т. 5. — С. 189-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1999_5_44.
Терещенко Ю. Український патріот з династії Габсбургів / Ю. Терещенко, Т. Осташко; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 1999. — 166 c.
Терещук Г. Українець з роду австрійських Габсбургів : [Василь Вишиваний (Вільгельм фон Габсбург)] : готуючись до уроку / Г. Терещук // Історія та правознавство. — 2020. — № 31-33. — С. 74-75.
Царенко О. Дидактичні матеріали за темою «Україна в роки Першої світової війни» : історія України : 9 клас / О. Царенко // Історія та правознавство. — 2018. — № 4-5. — С. 35-41.
Черкаська Г. Величні українці. «Нашого цвіту по всьому світу» — це присуд Україні чи привід для гордості? : історії з історії / Г. Черкаська // Школа юного вченого. — 2020. — № 1-2. — С. 15-22.

.: Розділ: Історія :: 12.04.2021 22.03.21 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Вінниця :: Запитання: 45389  
Валентина запитує:
Емоційний розвиток дошкільника. Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Андрусенко М. П. Застосування психогімнастики в аспекті розвитку емоційного інтелекту дошкільників [Електронний ресурс] / М. П. Андрусенко, Л. В. Балла // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 2(2). — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_2(2)__3
Андрусенко М. П. Розвиток емоційного інтелекту як фактор духовного виховання дошкільників [Електронний ресурс] / М. П. Андрусенко, Л. В. Балла // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2016. — Вип. 4. — С. 6-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_4_3
Базові якості особистості : організація педагогічного процесу для формування емоційного інтелекту в дошкільників / підгот. М. Демощук // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 1 (січень). — С. 10-21.
Войтовська О. Розвиток емоційного інтелекту в дітей дошкільного й молодшого шкільного віку методами арттерапії [Електронний ресурс] / О. Войтовська // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 2. — С. 68-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_2_16
Волік Н. Практичні аспекти діагностики емоційного інтелекту дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. Волік // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 138-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2020_2_16
Голота А. Розвиток емоційного інтелекту : практичні рекомендації / А. Голота // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 18-23.
Дідура Л. Місто емоцій : квест для дітей старшої групи з використанням QR-кодів / Л. Дідура, О. Міняйло // Дошкільне виховання. — 2019. — № 7. — С. 15-17.
Емоційний інтелект : [тематичний номер] // Палітра педагога. — 2019. — № 5. — С. 3-31.
Зарицька В. В. Вікові передумови розвитку емоційного інтелекту особистості (дошкільний і шкільний періоди) [Електронний ресурс] / В. В. Зарицька // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2011. — Вип. 38. — С. 35-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2011_38_6
Куртоженко Т. Від реакції до дії : практичне заняття для батьків про особливості розвитку ЕІ / Т. Куртоженко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 1 (січень). — С. 36-41.
Литвиненко І. Сучасна дитина у світі почуттів : особливості розвитку емоційного інтелекту дошкільнят / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. — 2019. — № 3. — С. 3-6.
Недозим І. В. Особливості емоційного та поведінкового компонентів соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / І. В. Недозим. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. — 2018. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_2_8
Підготовка до школи : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 6-72.
Світич С. Опановуємо емоції в грі / С. Світич // Дошкільне виховання. — 2019. — № 3. — С. 7-9.
Харченко Н. 7 міфів про емоційний інтелект / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 2. — С. 5-11.
Шпак М. М. Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра [Електронний ресурс] / М. М. Шпак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 4. — С. 196-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2016_4_20

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.04.2021 20.14.06 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Майя із міста: Вінниця :: Запитання: 45388  
Майя запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про творчість Р. Стаута. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мвйя! Перегляньте наступні джерела:
Бавин С. Зарубежный детектив ХХ века : популярная детективная энциклопедия (в русских переводах) / С. Бавин. – М. : Кн. палата, 1991. – 206 с.
Зарубежная литература ХХ века : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / под ред. В. Толмачёва. – М. : Издат. центр “Академия”, 2003. – 640 с.
Бабенко К. П. Використання художнього англомовного тексту для розвитку мислення студентів (на прикладі оповідань Р. Стаута) [Електронний ресурс] / К. П. Бабенко // Наук. записки Вінниц. держ. педагог. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2015. - Вип. 43. - С. 20-24. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2015_43_6.pdf.
Лужна О. Р. Американський роман в Україні у 80-х рр. ХХ ст. : бібліогр. огляд / [Електронний ресурс] / О. Р. Лужна // Наук. записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія : Філолог. науки. – 2013. – Кн. 4. - С. 213-218. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzfn_2013_4_44.pdfмм.
Рекс Тодхантер Стаут [Електронний ресурс] // Флибуста : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://flibusta.site/a/11965. - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 12.04.2021 18.52.17 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.232484 seconds