Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44605
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Житомир :: Запитання: 27686  
Тетяна запитує:
Допоможіть, будь ласка, розкрити тему: Структурно-семантичні та стилістичні особливості епітета в німецькій мові
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://disser.com.ua/contents/6078.html
2) матеріал до теми:
http://www.confcontact.com/dec/Kuhar.php
3) матеріал до теми:
http://studentam.net.ua/content/view/8760/97/
4) матеріал до теми:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350680.html
5) матеріал до теми:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/344645.html
Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 29.03.2012 11.25.28 :.
.: ip адресса: :: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: дана із міста: київ :: Запитання: 27685  
дана запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти будь ласка статті, публікації 2009-2012 рр. про проблеми впливу реклами на людину, споживача, про те як можна вирішити ці проблеми, про позитивний та негативний вплив реклами, про етичні міркування щодо впливу реклами на людей. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.03.2012 10.58.54 :.
.: ip адресса: :: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталия Рубан із міста: Москва :: Запитання: 27684  
Наталия Рубан запитує:
Уважаемые коллеги! В нашу Виртуальную службу поступил такой запрос: "Здравствуйте! У нас в библиотеке был запрос по поводу названия праздника детской поэзии "Весёлая уточка" (кто и почему его так назвал). Мы нашли источник - журнал //Барвинок. - 1990. - № 8. - С. 10-11 и //Барвинок. - 1991. - № 3. - С. 2-3. Но их нет в фонде нашей библиотеки. Если они хранятся у вас, просим помочь в получении информации. Возможно, у вас есть ответ на вопрос в других источниках. С ув. Технерядова Лариса" В РГДБ тоже нет этих журналов и информации. Не могли бы вы нам помочь?
Наша відповідь:
Шановна Наталья!Продивиться відповідь на це питання №27666

.: Розділ: Література :: 29.03.2012 09.41.39 :.
.: ip адресса: :: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 27683  
Олександр запитує:
Доброго ранку!Геополітичне та геоекономічне середовище сучасного ринку капіталу.Дякую Вам,чудового дня!
Наша відповідь:
Шановний Олександре! Скористайтеся такими матеріалами:

Гайдуцький, Андрій. Світовий ринок міграційного капіталу та економічна криза 2008-2009 років / А. Гайдуцький // Вісник Національного Банку України. - 2010. - № 1. - С. 34-37 : граф. - Бібліогр. в кінці ст. 14 (назв)
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnbu/2010_1/2010_01_3.pdf

Геоекономіка та геополітика України : навч. посіб. / А. К. Шидловський [и др.]. - Д. : НГУ, 2007. - 282 с.,

Кириленко, Володимир Васильович. Ринок фінансового капіталу ] / В. В. Кириленко ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т. : ТДЕУ, 2006. - 272 с

Котляров С. Фондові ринки країн, що розвиваються, в умовах інтернаціоналізації та глобалізації / С. Котляров // Ринок цінних паперів України. – 2008. - №1-2. – С.7-18.

Лютий І.О. Проблеми розвитку сучасного міжнародного фінансового ринку та інтеграційний курс України / І. Лютий, В. Міщенко // Фінанси України. - 2009. - №5. – С.21-31.

Світовий ринок капіталу в умовах транснаціоналізації світового господарства : монографія / Ю. В. Макогон [и др.] ; Донецький національний ун-т. - Донецьк : ДНУ, 2010. - 206 с.

Собкевич О. Позиції та перспективи України на світовому ринку капіталу в умовах посилення фінансової кризи / О.В. Собкевич, В.Г. Савенко // Проблеми науки. - 2010. - № 2. - С. 43-51. - Библиогр.: с. 51

Сущенко О. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів: теоретичний аспект / О. М. Сущенко, К. В. Павленко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 50-57 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Федоренко, А. Шляхи інтеграції національного фондового ринку України в світові ринки капіталу / А. Федоренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2009. - № 3. - С. 7-19. - Бібліогр. с. 19 (18 назв)
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vtneu/2009_3/Visnyk 3_2009/01Fedorenko.pdf

Багмет К.В. БАНКІВСЬКО-СТРАХОВА ІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ
КОНВЕРГЕНТНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011_4/72.pdf

Бугринець Р.А. СВІТОВИЙ РИНОК КАПІТАЛУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2010_2/tom2/499.pdf

Войтенко О.М. Актуальні питання сучасного розвитку міжнародного ринку фінансових послуг / О. Войтенко
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_46/statti/1.pdf

ГУБСЬКИЙ Б.В.Геоекономічні аспекти сучасного розвитку України
http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2003/fem/garkusha/library/sp1.htm

Дікарєв О.І.. Міжнародна економічна криза та перспективи зміни фінансово-економічної архітектури в контексті геоекономічних стратегій паливно-енергетичного комплексу
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2010_3/4_2.pdf

Ісютін С.А. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КАПІТАЛІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО НЬОГО
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2010_2/tom2/605.pdf

Кальченко Т.В.ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР І НОВІТНЯ КАРТОГРАФІЯ СВІТУhttp://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp86/knp86_23-27.pdf

Куліков А.І.ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ: ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТЕКСТ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2010_1/files/DU110_13.pdf

Міжнародний рух капіталу
http://books.br.com.ua/25179

Парій Я. Вплив геоекономічних перетворень на формування інвестиційного клімату в Україні http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2010_22/fail/Pariy.pdf

Одягайло Б.М. Об’єктивна необхідність трансформації інтеграційної стратегії США в умова глобалізації / Б. Одягайло, А. Свєтлов
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vkei/2010_3/1.pdf

СУЧАСНИЙ РИНОК, ЙОГО СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
http://zakonoposlusnik.narod.ru/Books_onlain/ekonomiks/14.htm

Сучасний міжнародний ринок капіталу та еволюція його структури
http://otherreferats.allbest.ru/international/00097927_0.html
Щасти!

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.03.2012 09.16.55 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 27682  
Яна запитує:
Доброго ранку, прошу допомоги у пошуку теоретичної інформації з теми креатив у рекламній кампанії. Перш за все цікавить багато у електронному вигляді статей за 2009-2012 роки, можна трохи книг за тими ж умовами... Цікавить інформація про наявний стан креативності в рекл кампаніях України, про проблеми креативу в рекламних кампаніях та шляхи вирішення, про методи, інструменти які використовуються при створенні креативної діяльності, про сутність, мету, роль, важливість креативу в рекламній кампанії. Дуже велике дякую за Вашу допомогу!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
На Ваш запит знайдено наступні джерела:
1. Лугуценко Т. В. Сучасні проблеми креативної реклами як синтезу науки і мистецтва // Мультиверсум. Філософський альманах. — К., 2009. — Вип. 79. — С.211–222.
2. Лисица, Надежда Михайловна. Креативность действия в рекламе как стимул формирования сопутствующих потребностей // Вісник. — Х., 2011. — N948: Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи, вип. 28. — С.131–132.
3. Грицюта Н. М. Креатив рекламних технологій на основі національного фольклору // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2011_42/Grytsyut.pdf
4. Хавкіна Л. М. Поведінкові девіації в рекламі в аспекті корелювання
з міфологічними мотивами ініціації та порушення табу // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/is/2011_14/Khavkina.pdf
5. Хавкіна Л. М. Символи як універсальний засіб кодування рекламної ідеї: міфологічний аспект // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2011_43/Khavkina.pdf
6. Хавкіна Л. М. Бінарні опозиції як структуротворчий і семантикотворчий чинник у рекламному міфі (на матеріалі комерційної реклами) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2010_41/Khavkina.pdf
7. Хавкіна Л. М. Міфологічні проекції світу рекламних персонажів: структура та функції // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2010_39/Khavkina.pdf
8. Кравченко В.Д. Креатив в телевизионной рекламе // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdiso/gur/2010/Kravchenko V. D..pdf
9. Лисица Н. М. Креативность действия в рекламе как стимул формирования сопутствующих потребностей // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Soc_dos/2011_948/Lisitsa.pdf
10. Кузьменко К.В. Нетрадиционные рекламные носители как элементы современной архитектурной среды // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKhDADM/2009_7/09kcvcae.pdf
11. Грицюта Н. М. Етнокультурні архетипи як етична парадигма сучасних рекламних комунікацій // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/is/2011_13/Hrytsjut.pdf
12. Савенко С.О. Відповідальність за рекламну діяльність: зарубіжний досвід для України // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2011_1/txts/Savenko.pdf
13. Стоміна Т. В. Специфіка розробки стратегії телевізійної рекламної кампанії // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_14/u1114sto.pdf
14. Подпружнікова О. П. Характерні персонажі: фактор переконання й залучення уваги реципієнтів телевізійних рекламних повідомлень // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vkhnu/Soc_kom/2010_903/content/podpruzhnykova.pdf
15. Подпружнікова О. П. Комунікативний потенціал рекламного персонажа
в аспекті аргументації // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Soc_kom/2011_968/content/podpruzhnikova.pdf
16. Данайканич О.В. Теоретико-гносеологічні підходи до визначення категорії "реклама" // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_30/statti/1_9.htm
17. Подпружнікова О. П. Характерні персонажі в телевізійній рекламі як засіб переконання // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2010_40/Podpruzh.pdf
18. Жаворонкова О.Р. Роль интернет-рекламы в формировании покупательского предпочтения // http://www.nbuv.gov.ua/Portal//soc_gum/Ekonk/2011_1/2011/econ_1_2011/390-393.pdf
19. Хавкіна Л. М. Іноземна та вітчизняна рекламна продукція в площині сучасного українського рекламного міфу: національно-культурний аспект // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/is/2009_10/Khavk.pdf
20. Зирка В.В. Реклама: манипулятивная игра с потребителем // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_fn/2011_1/24.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.03.2012 08.04.22 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.435061 seconds