Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Валера із міста: Луцьк :: Запитання: 27261  
Валера запитує:
Де знайти лингвостилистический анализ текста To kill mockingbird с Аракина 4 курс.Спасибо.
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 2.03.2012 13.54.04 :.
.: ip адресса: :: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Черкаси :: Запитання: 27260  
Олександр запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал на курсову роботу за темою: "Господарська діяльність запорожців Нової Січі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Ви можете звернутись до наступних джерел:
1.Андриевский А.А. Материалы для истории Южнорусского края в XVIII столетии (1715 – 1774), извлеченные из старых дел киевского губернского архива. — Одесса, 1886.
2.Андриевский А.А. Материалы по истории Запорожья и пограничных отношений (1743 – 1767). — Одесса, 1893.
3.Апостолов А. Запорожье, страна и народ. -Харьков. 1903. С. 106.
4.Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів.1734 – 1775. — К., 1998. — Т.1.
5.Голобуцький В.А. Запорозьке козацтво. -К., 1991. С. 501.
6.Грушевський М.С. Історія України-Руси. — К., 1995. — Т.VII.
7.Іналджик Г. Османська імперія. Класична доба. 1300 – 1600 рр. — К., 1998.
8.Кабузан В.М. Заселение Новороссии в XVIII - перв.пол. XIXвв. -М., 1976.С. 112.
9.Материалы для истории южнорусского края в XVIII ст. (1715-1774)
извлеченные из старых дел Киевского губернского архива А.А.Андриевским.
-Одесса. 1886. - С. 252-254.
10.Мышецкий С.И. История о козаках запорожских // Чтения императорского общества истории и древностей российских. — М., 1847. — Кн.VІ.
11.Пірко В. Заселення степової України в ХVІ – ХVІІІ ст. — Донецьк, 1998.
12.Путешественные записки Василия Зуева от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781-1782 году. -Спб.1787.- С.271.
14.Скальковський А. О ногайских колониях Таврической губернии.// Памятная книга Таврической губернии. вип.1. -Симферополь. 1867. С. 362.
15.Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края в 3-х частях. -Одесса. 1853. ч.ІІ. - С.95.
16.Центральний державний історичний архів України (ЦДІАУ), ф. 51, оп.3, спр.11132.
17.Щербина В. Случайная библиография.Hammards // Киевская Старина. 1890.т.ХХХІІ. - С. 207.
18.Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских казаков. — Владимир, 1903. — Т.1.
19.Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. — Львів, 1992. — Т.3.

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=34533&pg=0
http://www.refine.org.ua/pageid-4979-1.html
http://www.cossackdom.com/articles/p/pletskiy_uyava.html

.: Розділ: Історія :: 2.03.2012 12.54.27 :.
.: ip адресса: :: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Комсомольск :: Запитання: 27259  
Ірина запитує:
Допоможіть знайти матеріал на тему "Публіцистичний підхід у журналістській творчості"
Наша відповідь:
Ірино, доброго дня! Радимо опрацювати джерела:

Зайцева В. В. ОСОБЛИВОСТІ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/dlgum/2011_10/Artcl11.pdf

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Навч. посібник.— Львів: ПАІС, 2000. — 180 с.

Лось Й. Публіцистика і тенденції розвитку світу / Й. Лось. — Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — 356 с.

Буряк В. Д. Еволюція термінологічного інструментарію сучасної теорії публіцистики: інтелектуальна модель інформаційного відображення
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1688

Б у т и р і н а М . В . Концептосфера світоглядної публіцистики: погляд комунікативіста http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Soc_kom/2011_968/content/butyrina.pdf

Василик В. Концептосфера публіцистичного дискурсу: теоретичний аспект
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_filol/ush_19_5fil/vasilik_3.pdf

ВОРОН Н.И. ЖАНРЫ СОВЕТСКОЙ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ. – М., 1991.
http://constitutions.ru/archives/1831

ЖАНРЫ ПУБЛИКАЦИЙ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ.2.4. Публицистические жанры
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/rper-izd012.htm

Журналистика для начинающих
http://dms.lg.ua/stati/zhurnalistika/85-journalism-for-beginners-how-to-write-an-interview-p1-approaches-to-the-interview.html

Загальна жанрологія і журналістика
http://pidruchniki.ws/19240701/zhurnalistika/zagalna_zhanrologiya_zhurnalistika

Публицистический стиль: особенности, жанры, сфера употребления http://www.openclass.ru/node/242819

Публицистическая речь
http://funkcion-stile.narod.ru/index.files/page0005.htm

Развитие современной публицистической картины http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65635a2bc68a4c43a88421216d37_0.htmlмира

Самарцев О. Р. Современный коммуникативный процесс. Ч. 2 Теория и методика журналистики : Учебное пособие.
Раздел 2.2 Публицистический подход
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=Публицистический подход в журналистике&url=http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=539&c_id=6440&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=73607cc59d4da16859db82794b0e3500&keyno=0

Серажим К.С.Структура публіцистичного тексту: загальні підходи до текстологічного аналізу
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=47

Солганик Г. Я.Современная публицистическая картина мира
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_6

Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу
http://shara.org.ua/referats/ru/show/54594/_Struktura_publicistichnogo_tekstu,_zagal/
http://shpargalka.org.ua/r/2/2107.html

Структура публицистического текста, общие подходы к текстологического анализа
http://theschoolpulse.info/single.php?articles/20100513180019

Титаренко1 М.ФЕНОМЕН ПУБЛІЦИСТИКИ: ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЙ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Jur/2007_30/Visnyk 30_P1_03_Tytarenko.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 2.03.2012 12.21.06 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Львів :: Запитання: 27258  
Ярослав запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи: "Організування експортних контрактів на підприємстві". Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Пропонуємо Вам використати наступні джерела:
- http://ua-referat.com/Експортні_контракти

- http://ua.textreferat.com/referat-2758.html

http://5ka.at.ua/load/mizhnarodni_vidnosini/organizacija_eksportnoji_dijalnosti_pidpriemstva_na_materialakh_vat_veronika_kursova_robota/39-1-0-5929

- http://www.bestreferat.ru/referat-204780.html

- http://www.ref.by/refs/98/24340/1.html

- http://www.br.com.ua/referats/Mighnarod_econom_vidnos/28276.htm

- http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/29/25/

- http://www.ludads.com.ua/content/view/1968/98/

- http://www.slv.com.ua/kyrsovi/finpidpr/182.html

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=організація експортних контрактів на підприємстві&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2009_1/3.4.pdf&ei=_KVQT8LcFqSo4gSDl8HPDQ&usg=AFQjCNHOLav5Qxxc5Mz9cp9Px9dJZ-IbUg

- http://www.referado.com/referat.php?id=5960

- Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность :учеб. пособие.-К.:Сирин.-2000.-196с.
- Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності :підручник/за ред. Ф.Ф. Бутинця.-2-ге вид. доповн. і переробл.-Житомир:Рута.-2002.-544с.
- Волкова І.А., Реслер М.В., Калініна О.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб.-К.:ЦУЛ.-2011.-304с.
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб./за ред. І.І. Дахна.-К.:Центр навчальної літератури.-2006.-304с.
- Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб./за ред. І.І. Дахна.-К.:ЦНЛ.-2006.-360с.
- Іванов С. Зовнішньоекономічний контракт: складаємо правильно //Все про бухгалтерський облік.-2005.-№90.-С. 59-61.
- Кадуріна Л.О.,Стрєльнікова М.С.
Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації : навч. посіб.-К.:ЦУЛ.-2007.-606с.
- Коваленко Г., Грек Г. Внешнеэкономическая деятельность: экспортно-импортные операции, валютное регулирование .-Х.:Радар.-2000.-194с.
- Кокот К. Форс-мажорне застереження у зовнішньоекономічному контракті: проблеми формулювання[Текст]//Юридичний журнал.-2003.-№11.-С. 71-74.
- Феонова Л.А. Внешнеэкономические контракты : сборник.-М..-1994.-221с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.03.2012 12.16.46 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Київ :: Запитання: 27257  
Жанна запитує:
доброго дня, допоможіть будь ласка із матеріалом на тему "Формування (удосконалення) системи управління конкурентоспроможністю банку. А саме 1. Аналіз конкурентної позиції банку, 2. Оцінка та діагностика системи управління конкурентоспроможністю банку, 3. розробка пропозицій удосконалення системи управління конкурентоспроможністю
Наша відповідь:
Жанно, радимо скористатися такими матеріалами:

Банківські операції: Навч. посібник / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

Галиць О. В. Визначення конкурентоспроможності банку та стратегії її підвищення // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 216–221.

Дубовик О. В., Кузнєцова А. Я., Гірченко Т. Д. Формування конкурентоспроможності банку: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 215 с.

Інформаційні системи і технології в банках: Навч. посібник / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. – К.: УБС НБУ, 2007. – 515 с.

Кірєєв О., Заруба Ю. Підвищення конкурентоспроможності банку: стратегічний підхід // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 11. – С. 24–27.

Тридід, Олександр. Аналіз конкурентної позиції банків у сучасних умовах ведення банківського бізнесу / О. Тридід, В. Вовк // Банківська справа. - 2009. - № 4. - С. 26-37 :
граф. Фатхудинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации [Текст]: Уч.пособ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2005. – 544 с.

Федулова Л., Волощук І. Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки: Монографія. – К.: Наук. світ, 2002. – 301 с.

Фомін І. Конкурентна позиція банку: детермінанти визначення та методика оцінки // Вісник НБУ. – 2003. – № 4. – С. 8–10.

Фомін І. Рейтингова оцінка комерційного банку в системі діагностики його конкурентоспроможності// Вісник НБУ. – 2002, № 4. – С. 11-13.

Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів
http://books.br.com.ua/48906

Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів
http://i-kar-00.narod.ru/referatu/ekonomika/bankivska_sprava/2/an_konkurentnosti_b.html

Вовк В. Матричні моделі аналізу діяльності конкурентів на кредитному ринку
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_2/VUBSNBU11_p220-p227.pdf

Вовк В.Особливості формування конкурентної стратегії банку на ринку банківських послуг
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnbu/2011_9/2011_09_9.pdf

Вовк В.Я. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2011_33_sv2/SOURCE/5.pdf

Волощук Іван Петрович. Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К., 2001.
- http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/25733.html 210арк. - Бібліогр.: арк. 183-197.

Зачосова Н.В. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_6/232.pdf

Зосим О. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ П’ЯТИ СИЛ КОНКУРЕНЦІЇ ПОРТЕРА ДЛЯ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКУ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_1/u1101zos.pdf

Ковриженко Л.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БАНКУ
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vke/2011_1/Kovryzh.pdf

Конкурентна позиція банку
http://turboreferat.ru/financial-management/konkurentna-pozicya-banku/68548-351318-page1.html

Кравченко О.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2011_8_3/17.pdf

Кузнєцова А. Аналіз конкурентоспроможності банківських установ в умовах економіки знань / А. Кузнєцова, Н. Рак
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_1/VUBSNBU10_p237-p243.pdf

Меда Н. КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ БАНКУ: ДЕТЕРМІНАНТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/16_2/198_Meda_16_2.pdf

Мірошниченко О.В.МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2010_2/29_03_10.pdf

МІРОШНИЧЕНКО О. В. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮБАНКУ : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
http://uabs.edu.ua/images/stories/sc_autoref/2011/2011_02_ken.pdf

Оніщенко Валентина Василівна. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_3_2/3_8.pdf

Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк") http://knowledge.allbest.ru/bank/3c0a65625a2bd68a4c43a89421206d27_0.html

Скоробогач О. І. Оцінка конкурентної позиції малих та середніх банків України
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_52_2/statti/23.pdf

Тітова Т.І.ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_7_2/Titova_T.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.03.2012 12.02.47 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.389033 seconds