Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44915
   


Автор запитання: Саша із міста: Красноград :: Запитання: 27997  
Саша запитує:
Добрий день. Підкажіть, будь ласка,де можна скачати цю книгу (Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За редакцією Леоніда Зашкільняка. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 660 с.)
Наша відповідь:
Шановний Саша!На жаль в електроному варіаиті книгу не вдалося знайти.

.: Розділ: Історія :: 20.04.2012 07.19.00 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Измаил :: Запитання: 27996  
Яна запитує:
Что есть на тему миф о культурном герое?
Наша відповідь:
Шановна Яна!Продивиться наступні посилання:

1.Мифы о культурном герое и др.http://www.bogi-i-bogini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=348:2011-03-18-17-25-11&catid=115:2011-03-18-17-14-02&Itemid=100017

2.Культурный герой http://www.mifinarodov.com/k/kulturnyiy-geroy.html

3.Мифы о культурных героях повествуют http://www.refsru.com/referat-1044-2.html

4.МИФ О КУЛЬТУРНОМ ГЕРОЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ http://www.lib.csu.ru/vch/185/028.pdf

5.Мелетинский Е. Предки Прометея (Культурный герой в мифе и эпосе)http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet10/12.php

6.Интерпретация мифа о культурном герое http://aaborisow.livejournal.com
/126287.html

7.Советский миф о «культурном герое» http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=4305&n=178

8.К проблеме нового культурного героя в мифотворчестве ХХ века http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0034(03_17-2005)&xsln=showArticle.xslt&id=a09&doc=../content.jsp

9.Культурный герой в мифологии и фольклоре Восточной Азии http://www.referun.com/n/kulturnyy-geroy-v-mifologii-i-folklore-vostochnoy-azii

10.КУЛЬТУРНЫЕ ГЕРОИ И ИХ ПОДВИГИ http://www.iatp.am/news/kamlet/4.pdf

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 20.04.2012 02.44.32 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Львів :: Запитання: 27995  
Андрій запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь-ласка знайти текст книги: Малая советская энциклопедия 5 том.
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатись наступною інформацією:
Малая советская энциклопедия. Том 5. – М., 1937. – Режим доступа: http://malayaencyklopediya.com/tom5/

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 20.04.2012 02.44.15 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Умань :: Запитання: 27994  
Богдан запитує:
Загальна фізична підготовка у структурі тренування легкоатлета
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бобровник В. Комплексний контроль фізичної підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи кваліфікованих легкоатлетів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2008. — N8. — С.13–24.
Головченко Т. І. Фізична підготовність юних легкоатлетів на різних етапах тренувального процесу // Педагогічні науки. — Суми, 2006. — 2006, ч.2. — С.133–137.
Єременко О. Фізична підготовленість юних легкоатлетів 10–11 років, які споживають в умовах зони посиленого радіоекологічного контролю // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 1999. — N6. — C.13–18.
Миценко, Євген. Вплив тренувального навантаження комплексної спрямованості на розвиток фізичних якостей і здібностей юних легкоатлетів // Молода спортивна наука України. — Львів, 2009. — Вип. 13, т. 1. — С.207–213.
Свищ, Ярослав. Експрес-вплив занять на апараті Фролова на результати тренувального процесу та фізичну працезданість кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів // Молода спортивна наука України. — Львів, 2010. — Вип.14, т.1. — С.293–297.
Щелкунов, Денис. Інформативність найбільш значимих фізичних здібностей 11–17 річних школярів різних груп у легкоатлетичних видах шкільної програми // Молода спортивна наука України. — Львів, 2008. — Вип. 12, т. 2. — С. 218–222.
Оптимізація фізичного виховання дітей 7 - 8 років засобами легкої атлетики: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / М.М. Борейко; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2002. — 22 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02bmmzla.zip
Оптимізація фізичного стану бігунів на середні дистанції як фактор підвищення ефективності тренувального процесу в системі багаторічного спортивного вдосконалення: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / С.І. Караулова; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Д., 2009. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09ksibsv.zip
Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів 10 - 16 років у підготовчому періоді на основі комплексної програми відновлювальних заходів: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Сітнікова; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Д., 2009. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09snspvz.zip
http://ua-referat.com/Мета_завдання_і_принципи_спортивного_тренування_легкоатлета
http://ua-referat.com/Багаторічна_поетапна_підготовка_легкоатлета
http://referat.parta.ua/view/17217/
http://зачётка.рф/referat/id/164407
http://ua-referat.com/Види_спортивної_підготовки_легкоатлета
http://www.bestreferat.ru/referat-116335.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2009_5/09itprmd.pdf
http://dls.ksu.kherson.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=360add4f-2bb3-47b4-811b-d3cc474b0eb3
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Snsv/2010_3/10santms.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 20.04.2012 01.09.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: луцьк :: Запитання: 27993  
Наталя запитує:
практичне значення методу мікроклонального розмноження.Історія створення генетично-модифікованих рослин.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Вплив генотипу на особливості мікроклонального розмноження представників підродини Prunoidae: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / А.В. Бленда; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2000. — 17 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00bavrpp.zip
2. Кушнір Галина Петрівна, Сарнацька Вереса Василівна. Мікроклональне розмноження рослин: теорія і практика / НАН України; Інститут фізіології рослин і генетики. — К. : Наукова думка, 2005. — 272с. : іл. — (Проект "Наукова книга"). — Бібліогр.: с. 242-270.
3. Панчук Ірина Ігорівна, Волков Роман Анатолійович. Мікроклональне розмноження рослин: навч. посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2007. — 34с. — Бібліогр.: с. 34.
4. Бобошко-Бардин І. М. Актуальність мікроклонального розмноження та особливості його використання для виробництва садового матеріалу декоративних рослин // Науковий вісник. — К., 2009. — N135: Лісівництво. Декоративне садівництво. — С.141–148.
5. Генетично-модифіковані рослини: перспективи та проблеми: Доповіді наук. конф.. Ін-т цукрових буряків УААН, 5 листопада 2002 р., м. Київ / УААН; Інститут цукрових буряків; Українське товариство генетиків та селекціонерів ім. М.І.Вавілова / М.В. Роїк (ред.). — К., 2003. — 155с.
6. Сорочинський Борис Володимирович, Данильченко Оксана Олександрівна, Кріпка Ганна Володимирівна. Генетично модифіковані рослини. — К. : Фітосоціоцентр, 2005. — 204с.
7. Блюм Я. Б. Питання біобезпеки при впровадженні генетично модифікованих організмів в Україні // Екологія і ресурси. — К., 2001. — С.105–122.
8. Єщенко О. В. Можливості генетично-модифікованих організмів та перспективи їх застосування // Збірник наукових праць. — Умань, 2007. — Вип.64, ч.1: Агрономія. — С.127–137.
http://ua.textreferat.com/referat-4041-1.html
http://5ka.at.ua/load/silske_gospodarstvo/biotekhnologija_v_roslinnictvi_referat/55-1-0-7551
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Sad/2008_61/20.pdf
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=практичне значення методу мікроклонального розмноження&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGQQFjAI&url=http://www.biol.univ.kiev.ua/metod/fbr/Plant-BIOTECH.doc&ei=RASRT_RCsfrhBNjbkYEE&usg=AFQjCNG25CK43IlgxC48-K9B_siJUJpgTg&cad=rja
http://blogs.korrespondent.net/users/blog/inspektorghop/a40963
http://www.propozitsiya.com/?page=146&itemid=3196
http://knowledge.allbest.ru/biology/3c0b65625b3bd78a4d43b89421316c27_0.html
http://www.agromage.com/stat_id.php?id=109
http://gmofocus.com/uk/component/content/article/4?task=view
http://coolreferat.com/Генетично_модифіковані_організми
http://ua-referat.com/Генетично_модифіковані_продукти
Рекомендовану літературу з Вашого питання можна подивитися на сайтах: http://elibrary.nubip.edu.ua/3198/1/ENK_MRDR.pdf
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/СПГ - Основи біотехнології .pdf

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 20.04.2012 00.28.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.352653 seconds