Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44088
   


Автор вопроса: Анна из города: Київ :: Вопрос: 46086  
Анна спрашивает:
Доброго дня, допоможіть у підборі літератури за темою "Лінгвокреативний потенціал кіноповісті Б. Жолдака «Укри». Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Алефіренко Н. М. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики / Н. М. Алефіренко // Мовознавство. – 1988. – № 3. – С. 35-41.
Волосянко І. В. Проблема знівеченого дитинства в контексті збройного протистояння на Донбасі (на матеріалі сучасної української прози) [Електронний ресурс] / І. В. Волосянко // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. - 2020. - № 3 (334). - С. 131-142. - Режим доступу: http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vphil/article/view/295/299.
Гайданка Т. В. Лінгвокреативність та її роль в оказіональному словотворенні [Електронний ресурс] / Т. В. Гайданка // Одеський лінгвістичний вісник. - 2015. - № 5. - С. 21-25. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2602/gaidanka.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Герасименко Е. М. Лінгвістична креативність як невід’ємний складник креативної особистості [Електронний ресурс] / Е. М. Герасименко // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.(8 жовтня 2019 р., м. Харків), Секція 4: Сучасні технології й методики викладання української та іноземних мов у навчальних закладах. - 2019. - С. 129-133. - Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/23072/1/Герасименко.pdf.
Клименко О. Л. Лінгвокреативний потенціал авторських інновацій в художньому дискурсі [Електронний ресурс] / О. Л. Клименко // Нова філологія. - 2016. - № 68. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2016_68_19.
Мейзерська Т. С. Тіло війни і межі художності [Електронний ресурс] / Т. С. Мейзерська // Сучасні літературознавчі студії. - 2019. - Вип. 16. - С. 125-130. - Режим доступу: http://literature-studio.knlu.edu.ua/article/download/187486/188012/0.
Тяжкороб К. О. Лексико-семантичний спектр звертання в кіноповістях О. Довженка «Україна в огні» та Б. Жолдака «Укри» [Електронний ресурс] / К. О. Тяжкороб. - Режим доступу: http://46.201.250.252/bitstream/handle/123456789/756/Тяжкороб К.О._3.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Чучвара А. П. Опозиція літературна мова – нелітературні форми в тексті кіноповісті Богдана Жолдака «Укри» [Електронний ресурс] / А. П. Чучвара // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2015. - Вип. 9. – С. 198-203. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apftp_2015_9_44.pdf.

.: Раздел: Литература :: 1.12.2021 09.19.29 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Житомир :: Вопрос: 46085  
Ольга спрашивает:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: Станцифровізації виготовлення й розповсюдження мас-медійних продуктів, а саме: Технологія виготовлення й розповсюдження мас-медійних продуктів у повередні (доцифрові)періоди. Застосування цифрових технологій у світі. Застосування цифрових технологій в Україні. Застосування цифрових технологій у Житомирській області Безмежно вдячна!!!
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://cedem.org.ua/analytics/analitychnyj-zvit-stan-rozvytku-tsyfrovogo-telebachennya-v-ukrayini/
https://cedem.org.ua/analytics/analitychnyj-zvit-vprovadzhennya-tsyfrovogo-movlennya-v-yevropi-regulyuvannya/
http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Novitnitekh.pdf
https://kvantefir.com/wp-content/uploads/2021/06/KvantEfir_book_UKR.pdf
http://cz.nuczu.edu.ua/images/11/17.pdf
https://vikna.if.ua/cikavo/110484/view
https://maanimo.ua/helpful/tsifrove-tb
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/21036/1/Konspekt_DTV.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/17.pdf
http://fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/07/DigComp-Framework-UA-for-Citizens.pdf
https://atep.kpi.ua/specialty-description/#specialty-desc-1
https://www.prostir.ua/?library=tsyfrovi-komunikatsiji-stvoryujemo-novu-normalnist
https://uk.wikipedia.org/wiki/Цифрове_телебачення
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4983
https://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf
http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/wp-content/uploads/2019/05/conf_16_04_19.pdf
https://kvit.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/Mass-Communications-2018.pdf
http://cpis.org.ua/na-shlyahu-do-czifrovogo-suspilstva-yak-ukraїni-ne-vtratiti-chas/
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Prezentatsiya_Margarita-szhatyiy.pdf
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/6_17_ukr/18.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/58.pdf
https://biz.nv.ua/ukr/tech/it-tehnologiji-ta-komp-yuterna-gramotnist-mincifri-i-biznes-rozvivayut-cifrovu-osvitu-v-krajini-50170887.html
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4654&i=10
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Prezentatsiya-szhatyiy.pdf
http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/8045/1/061_ Кацан_ ОС_2021.pdf
https://ij.kubg.edu.ua/images/phocagallery/Podii2020/studkonference/zbirnyk_studkonference.pdf
http://zrda.org/articles/410.html
http://zhytomyr-rda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/475-vid-09.08.2021-1.pdf
https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/6.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/84323356.pdf

– Манделіна О.С. До питання про природу нових медіа / О. С. Манделіна // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство : [збірник наукових праць]. - 2017. - Вип. 9. - С. 57-62.
– Гончарук С.М. Трансформація телевізійних новин у цифрову епоху (на прикладі технологічно розвинених ринків) / С. М. Гончарук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2019. - № 3. - С. 241-245.
– Хаб’юк О. Концептуальні основи медіа-економіки : монографія / О. Хаб’юк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 180 с.
– Скорик А. Я. Вплив новітніх інформаційно-комунікативних технологій на природу культурологічної повсякденності / А. Я. Скорик // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство = International journal: Culturology. Philology. Musicology. - Київ, 2014. - Вип. 2(3). - С. 236-244.
– Маркова В. Мас-медіа в теорії комунікації Н. Лумана / В. Маркова, О. Суховій // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - С. 24-27.
– Мас-медіа на перехідному етапі: система мас-медіа, політична комунікація, аспекти журналістики, методи дослідження / Центр вільної преси ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; Інститут журналістики ; ред.: Р. Блюм [и др.]. - Київ : [б. в.], 2001. - 302 с.
– Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа у двох томах / І. Г. Мащенко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2006.
– Цифрові технології : збірник / Мін. осв. і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-.
– Оленев О. Цифрові технології початку XXI століття: від відеомистецтва до нет-арту / О.Оленев // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 109-116.
– Семеног А.Ю. Цифрові технології в умовах формування цифрової економіки / А. Ю. Семеног // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Економіка. – 2020. – № 19. – С. 20-28.
– Маркетинг і цифрові технології = Marketing and digital technologies : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 трав. 2018 / Одес. нац. політехн. ун-т [та ін.]. - Одеса : ТЕС, 2018. - 185 с.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 1.12.2021 00.03.35 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Хуст :: Вопрос: 46084  
Анастасія спрашивает:
Добрий день. Цікавить література до теми "Зовнішня політика Англії в другій половині 19 ст."
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Політика британського колоніалізму в другій половині ХІХ ст.
http://vmv.kymu.edu.ua/series/vmv/vipusk10/15.pdf
Особливості зовнішньої політики лорда Солсбері
http://vmv.kymu.edu.ua/series/vmv/vipusk7/16.pdf
Експансіонізм в ідеології британських політичних партій (70–80-ті роки ХІХ ст.)
http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/17/4.pdf
Позиція Англії у східному питанні 1875-1878 рр. як складова частина
політики “Блискучої ізоляції”
https://www.researchgate.net/publication/320960689_The_position_of_England_in_the_Eastern_question_of_1875-1878_years_as_part_of_the_splendid_isolation_policy_Pozicia_Anglii_u_shidnomu_pitanni_1875-1878_rr_ak_skladova_castina_politiki_bliskucoi_izolac
https://shron1.chtyvo.org.ua/Blokh_Yuliia/ZavershenniaepokhyblyskuchoiizoliatsiiosoblyvostimizhnarodnohostanovyschaVelykoiBrytaniinapochatkuKh.pdf?
Жуков О. В. Зовнішньополітична стратегія Великобританії на далекому сході в 30-х – 60-х рр. ХІХ ст. (с.32)
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33157/1/Суми збірник 2019.pdf
Англо-російське суперництво на Близькому і Середньому Сході в кінці XIX- початку XX ст.
https://stud.com.ua/75562/politologiya/istoriya_mizhnarodnih_vidnosin
Загострення британсько-російських протиріч у східному питанні в період російсько-турецької війни 1877-1878 рр.
https://shron1.chtyvo.org.ua/Honcharenko_Anatolii/Zahostrennia_brytansko-rosiiskykh_protyrich_u_skhidnomu_pytanni_v_period_rosiisko-turetskoi_viiny_18.pdf?
Зовнішня політика Англії. Завоювання колоній
https://uahistory.co/book/zarubzno/377.html
https://geomap.com.ua/uk-wh9/1237.html
https://studall.org/all3-4413.html
https://stud.com.ua/75604/politologiya/mizhnarodni_vidnosini_dalekomu_shodi_naprikintsi_pochatku_stolittya

.: Раздел: История :: 30.11.2021 22.55.32 :.
.: ip адресса: :: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 46083  
Світлана спрашивает:
Курсова робота на тему: Принципи народної педагогіки у діяльності видатних педагогів-просвітителів. Підберіть літературу, дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бєлан Г. В. До питання про етнопедагогічну складову української педагогічної думки другої половини ХІХ століття [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлан // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 63. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_5.
Брєжнева С. Б. Гуманістичні погляди українських педагогів-просвітителів на музичне виховання школярів у ХХ ст.: історично-педагогічний та регіональний підходи [Електронний ресурс] / С. Б. Брєжнева // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2016. - Вип. 233. - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_233_6.
Гасюк Л. М. Національне виховання молоді у світлі народної педагогіки [Електронний ресурс] / Л. М. Гасюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 4(2). - С. 348-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_4(2)__79.
Доркену А. М. Інформаційний ресурс "Видатні педагоги України і світу" Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань [Електронний ресурс] / А. М. Доркену // Українська біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 364-378. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2012_9_20.
Лавріненко Л. Костянтин Ушинський про принцип народності у вихованні: історичний аспект (до 190-річчя з дня народження К. Ушинського) [Електронний ресурс] / Л. Лавріненко // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 3. - С. 32-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_3_11.
Окольнича Т. Народна педагогіка в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / Т. Окольнича // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 123(2). - С. 254-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__67.
Черненко В. О. Педагогічні ідеї про національну школу і виховання у творчій спадщині Лесі Українки [Електронний ресурс] / В. О. Черненко // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. - 2009. - Вип. 6. - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2009_6_32.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 30.11.2021 14.44.57 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Жанна из города: Київ :: Вопрос: 46082  
Жанна спрашивает:
Цікавлять книги про мистецтво. Дякую.
Наш ответ:
Берд М. 100 ідей, що змінили мистецтво / М. Берд ; пер. з англ. О. Українця та К. Дудки ; за ред. М. Ільницької та Я. Цимбал. — Київ : ArtHuss, 2019. — 207 c. : репрод., фотоіл.
Бразелл Д. Як стати успішним ілюстратором / Д. Бразелл, Д. Девіс ; з англ. пер. Л. Базь і Т. Кривов'яз. — Київ : ArtHuss, 2018. — 207 c. : іл., репрод. - (Креативна кар'єра).
Гук Ф. Галерея пройдисвітів : історія мистецтва й арт-дилерів / Ф. Гук ; пер. з англ. Л. Базь, П. Білак. — Київ : ArtHuss, 2019. — 327 c. : фотоіл., репрод. — (UkrainianArtBook).
Емброуз Ґ. Основи. Графічний дизайн. 01 : Підхід і мова / Г. Емброуз, Н. Оно-Біллсон ; з англ. пер. Л. Базь, Р. Дзюба, Т. Кривов'яз. — Київ : ArtHuss, 2019. — 191 c. : репрод., фотоіл. - (Креативна кар'єра).
Міст : мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. праць з мистецтвознавства і культурології. Вип. 7 / Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В. Д. Сидоренко, О. О. Роготченко, А. О. Пучков [та ін.]. — Київ : Хімджест, 2010. — 475 c. : фотоіл.
Міст : мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. праць з мистецтвознавства і культурології. Вип. 8 / Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В. Д. Сидоренко, О. О. Роготченко, А. О. Пучков [та ін.]. — Київ : Фенікс, 2012. — 395 c. : фотоіл.
Степась К. Київські маскарони : твоя дивовиж. прогулянка містом / К. Степась ; іл. авт. — Київ : Небо, 2018. — 54 с. : іл., фотоіл.
Томас І. Леонардо да Вінчі / І. Томас ; проіл. К. Спітцер ; з англ. пер. Х. Демидюк. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 63 с. : іл. — (Маленькі історії Великих Людей).
Юланд А. Собаки в мистецтві : кн. про собак / А. Юланд, К. Вілсон ; пер. з англ. Дж. Гнатів. — Київ : Nebo BookLab Publishing, 2017. — 158 с. : іл.
Яськів О. Вечір з кіно : путівник по світу кіно / О. Яськів ; худож.-оформ. М. С. Мендор. — Харків : Фоліо, 2018. — 523 c. : фотоіл.

.: Раздел: Литература :: 30.11.2021 12.47.32 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.858199 seconds