Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 43421
   


Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 45386  
Сергій запитує:
Вітаю, допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал та літературу на тему "Використання ГІС для управління ПЗФ України"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянкти наступні джерела:
Заклецький О. А. Використання геоінформаційних систем (гіс) для підтримки прийняття рішень в галузі управління об'єктами природно-заповідного фонду
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10487/Zakletsky_Vykorystannya_heoinformatsiynykh_system.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Харачко М. В. Застосування геоінформаційних систем в управлінні природно-заповідними територіями / М. В. Харачко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.5. - С. 115-120 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2014_24.5_21.pdf
Геоінформаційна система природоохоронної території
https://magneticonemt.com/m1gis-geoinformatsijna-sistema-prirodoohoronnoyi-teritoriyi/
Н. П. Гальченко, В. І. Козарь Структура бази даних для забезпечення геоінформаційного моніторингу земель природно-заповідного фонду
http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2019_1(27)/PDF/32_37.pdf
В.А. Пересадько, О.І. Сінна Геоінформаційне забезпечення природоохоронних територій
https://goik.univer.kharkov.ua/wp-content/files/issue_15/15_22.pdf
С.А. Загородня Геоінформаційні технології для екологічної оцінки природно-заповідних територій
http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/626/Geoinformation technologies for ecological assessment of natural protected areas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Геоінформаційні технології в екології
https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Ekolohichna-heoinformatyka_literatura-dlia-lektsiy.pdf
Биатов А. П. Материалы III научно-методического семинара «ГИС и заповедные территории» (30 мая – 01 июня 2015 г., Харьковская обл., Краснокутский р-н, с. Владимировка) / Под ред. А. П. Биатова. — Харьков: «Типография Мадрид», 2016. — 112 с.
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/gis-pzf-2015.pdf

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.04.2021 13.14.34 :.
.: ip адресса: :: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Ужгород :: Запитання: 45385  
Аліна запитує:
Добрий день! Потрібна інформація для курсової роботи на тему "Політика Джонсона. BREXIT". Буду вдячна! Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступніджерела:
Стратегія театральності в політичному дискурсі Бориса Джонсона
http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/download/1584/1519
https://24tv.ua/boris_dzhonson_biografiya_novogo_premyera_velikoyi_britaniyi_n1183152
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49082260
https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Johnson
Вихід держав з Європейського Союзу: процедура та досвід Великобританії
http://www.lsej.org.ua/7_2020/108.pdf
Рудько С. О. Проблеми відносин Великої Британії та Європейського Союзу під час BREXIT
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/404773.pdf
І. В. Яковюк Brexit: Причини і наслідки британського референдуму
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11247/1/Ykovyk_25-29.pdf
Попович К. BREXIT: правові аспекти
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22470/1/BREXIT ПРАВОВІ АСПЕКТИ.pdf
Розлучення по-англійськи: наслідки брекзиту для держав-членів Європейського Союзу та України
https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/download/136/121/
Наслідки BREXIT для Європейського Союзу та Великої Британії
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/15.pdf
Конфліктогенний потенціал брекзіту: національний, регіональний
і глобальний виміри
http://ud.gdip.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/70.pdf

.: Розділ: Інше :: 12.04.2021 11.49.55 :.
.: ip адресса: :: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45384  
Яна запитує:
Допоможіть знайти літературу про зелений туризм на Кіровоградщині. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступны джерела:
Благодатна земля // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - № 4. - С. 1-12.
Волчок О. Знам`янщина запрошує туристів : сільський зелений туризм / О. Волчок // Сільське життя. - 2008. - 28 травня. - С. 2.
Гаращенко М. Сільському туризму в регіоні - розуміння та загальну
підтримку / М. Гаращенко // Новоукр. новини. - 2007. - 26 травня. - С. 1.
Грабажей І. Відкриваємо туристичний сезон / І. Грабажей // Народне слово. - 2013. - 9 травня. - С. 13.
Грабажей І. Туризм зелений, туризм білий / І. Грабажей // Народне слово. - 2011. - 8 грудня. - С. 12.
Дарчук В. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / В. Дарчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 20 c.
Доля Н. На Олександрівщині стартував Всеукраїнський туристичний
чемпіонат / Н. Доля // Вперед. - 2013. - 16 липня. - С. 2.
Желєзнякова І. Зелений туризм як один із шляхів розвитку сільських
територій / І. Желєзнякова // Зоря. - 2013. - 24 серпня. - С. 2.
Екологічне виховання чи екологічний туризм: що спочатку? // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2016. — № 10. — Шкільний туризм. — 2016. — Вип. 5. — С. 1-6.
Зелений туризм в Україні : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 36. — С. 22-24.
Зима О. Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму / О. Зима, М. Голуб // Бізнес Інформ. — 2015. — № 1. — С. 241-245.
Зінкевич М. Сільський зелений туризм / М. Зінкевич, У. Ліщинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2014. — № 2. — Шкільний туризм. — 2014. — Вип. 1. — С. 7-9.
Ілляшенко С. "Зелений" туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону / С. Ілляшенко, Н. Ілляшенко, В. Щербаченко //Економіка України. — 2013. — № 8. — С. 33-39.
Кравченко О. Агро- і зелений туризм : навч. посіб. / О. Кравченко ; Київ. міжнар. ун-т. — Київ : КиМУ, 2007. — 82 с. : іл., табл. — (Tempus Joint European Project «EU Standards in Teaching International Tourism Economics»).
Левінська Т. Кіровоградщина туристична під одним крилом. Центрально-
українським / Т. Левінська // Кіровоград. правда. - 2012. - 5 жовтня. - С. 12.
Матвієнко А. Зелений туризм як напрямок вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні / А. Матвієнко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць — 2014. — Вип. 22/1. — С. 95-99.
Матвійчук Л. Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід / Л. Матвійчук, І. Тищук ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк : Інформ.-вид. від. Луц. нац. техн. ун-ту, 2017. — 259 с. : іл., табл.
Онойко Ю. Сільський зелений туризм на теренах Кіровоградщини : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] / Ю. Онойко, В. Кролік // Країна знань. — 2013. — № 3-4. — С. 45-48.
Онойко Ю. Сучасний стан, умови, проблеми та перспективи розвитку
сільського зеленого туризму в межах Кіровоградської області / Ю. Онойко, В. Кролік, Л. Твердоступ // Туризм сільський, зелений. - 2012. - № 11 (липень-грудень). - С. 21-23.
Осадча Т. Сільський зелений туризм в Україні: окремі аспекти організації, обліку і контролю / Т. Осадча ; [за ред. В. Труша]. — Херсон : Олді-плюс, 2009. — 290 с. : іл., табл.
Про Рекомендації парламентських слухань "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" : постанова Верховної Ради України, 13 лип. 2016 р. // Урядовий кур'єр. — 2016. — 16 серп. — С. 8.
Сажнєва Н. Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять : навч. посібн. / Н. Сажнєва, І. Арсененко; Мелітоп. держ. пед. ун-т. — Мелітополь : Люкс, 2007. — 254 c.
Самойлик К. Зелений туризм : п'ять вагомих аргументів "за!" : розмова з батьками / К. Самойлик // Дитячий садок (Шк. світ). — 2011. — № 17. — С. 5.
Сільський зелений туризм : словник-довідник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [авт.-уклад.: Т. Кальна-Дубінюк]. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. — 78 с. : табл.
Чернява Г. Основні елементи підготовки фахівців в області організації сільського зеленого туризму в Україні / Г. Чернява // Вісник Луган. нац. університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 4, ч. 2. — С. 74-81.
Кіровоградська область: поступ розвитку [Електронний ресурс] : бібліограф. покаж. (до 75-річчя утворення Кіровоградської області / уклад. Т. П. Макарова ; КЗ „Обл. універсал. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського” ; Департамент культури, туризму та культурної спадщини Кіровоград. облдержадміністрації. - Кіровоград, 2013. - 275 с. - Режим доступу: https://old.library.kr.ua/bibliograph/kirobl75.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 12.04.2021 05.58.21 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Мукачево :: Запитання: 45383  
Юлія запитує:
Добрий день. Мене цікавить інформація про лозоплетіння в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Артюх Л. Українці : Іст.-етногр. моногр.:У 2 кн. Кн. 2 / Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко, О. Брицина, В. Горленко, І. Гребінь, М. Гримич, С. Грица, П. Гриценко, Н. Гурошева; ред.: А. Пономарьов; Міжнар. наук. братство укр. антропологів, етнографів і демографів. — Опішне : Укр. Народознав., 1999. — 541 c. — (Укр. етнол. студії; Вип. 2).
Зузяк Т. Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні XIX - XX століття (історія, типологія, художні особливості) : Автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Т. Зузяк; Львів. акад. мистец. — Львів, 2004. — 17 c.
Іванченко Н. Легка промисловість. Художні промисли : 9-й клас / Н. Іванченко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 11. — С. 18-21.
Лисиця Н. Природа і лозняки : заняття гуртка лозоплетіння / Н. Лисиця // Позашкілля (Шкільний світ). — 2015. — № 5. — С. 67-69.
Литвинчук Н. Лозоплетіння на Сумщині: історія розвитку та сучасний стан [Електронний ресурс] / Н. Литвинчук // Етнічна історія народів Європи. — 2014. — Вип. 42. — С. 68–78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2014_42_12.
Лугова З. Лозоплетіння / З. Лугова ; [упоряд. О. Колонькова]. — Київ : Шкільний світ, 2012. — 45 с. : мал. — (Серія «Школа ремесел») (Позашкілля. Бібліотека).
Пишкіна О. Художні промисли України : інтегрований урок, 9-й клас / О. Пишкіна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 44-53.
Стеченко О. Лозоплетіння : практ. поради по виготовленню із лози та інших видів рослин. сировини виробів побутового, сувенірно-подарункового і худож. призначення / О. Стеченко. — Київ : Урожай, 2007. — 286 с.
Тарас Я. Плетіння на Покутті (лозоплетіння, кошикарство, щіткарство) [Електронний ресурс] / Я. Тарас // Народознавчі зошити. — 2017. — № 2. — С. 311-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2017_2_7.
Шпорт Г. Біографія ремесла: гончарство і лозоплетіння — історія та сьогодення (на матеріалах Етнографічної виставки) [Електронний ресурс] / Г. Шпорт // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Історія. — 2011. — № 965, вип. 43. — С. 31-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIS_2011_965_43_5.
Яценко Д. Українські Карпати : географічне положення, межі, розміри : загальні риси природних умов : 8-й клас / Д. Яценко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 7. — С. 14-17.

.: Розділ: Загальні :: 11.04.2021 22.24.14 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Київ :: Запитання: 45382  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Мені необхідна будь-яка інформація про тренінги для педагогів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Ми відповідали на подібний запит. Дивіться відповідь: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43774; 44848. Також радимо вам додатково опрацювати такі джерела:
Гревцева Т. Професійний розвиток учителя — неперервний : мовна освіта в Україні / Т. Гревцева // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 36-37.
Гриньова М. Урок Нової української школи — демократичний урок : семінар-тренінг для вчителів початкових класів / М. Гриньова// Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 10-12. — С. 3-13.
Гукова О. Тренінг — активна форма навчання дорослих людей : [методичні поради, конспекти занять-тренінгів, вправи]. Заняття № 4 / О. Гукова // Зарубіжна література в школах України. — 2013. — № 12. — С. 24-32.
Дмітрієва О. Розвиток комунікативної компетентності корекційних педагогів засобами тренінгу командної взаємодії [Електронний ресурс] / О. Дмітрієва, Т. Докучина // Актуальні питання корекційної освіти. — 2018. — Вип. 11. — С. 101-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_12.
Заика Е. Программа личностно-коммуникативного тренинга для педагогов / Е. Заика// Практична психологія та соціальна робота. — 2014. — № 8. — С. 31-35.
Івашньова С. Консалтинг, коучинг та тренінг: реалізація міжнародного досвіду в українській післядипломній педагогічній освіті [Електронний ресурс] / С. Івашньова // Порівняльно-педагогічні студії. — 2016. — № 1. — С. 73-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2016_1_12.
Камінська О. Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення професійної компетентності педагога [Електронний ресурс] / О. Камінська // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2017. — Вип. 1. — С. 55-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2017_1_10.
Колодницька O. Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія [Електронний ресурс] / O. Колодницька // Молодь і ринок. — 2019. — № 7. — С. 124-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_7_25.
Котова І. Конспект тренінгового заняття для класних керівників / І. Котова// Зарубіжна література в школах України. — 2014. — № 7-8. — С. 75-83.
Кошель Т. Заняття-тренінг «Синдром професійного вигорання: збережемо здоров’я разом» / Т. Кошель // Виховна робота в школі. — 2019. — № 2. — С. 33-37.
Олефір Ю. Тренінгові технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога [Електронний ресурс] / Ю. Олефір // Вісник Національного університету оборони України. — 2013. — Вип. 6. — С. 99-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2013_6_19.
Оніщенко І. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства : заняття з педагогами з елементами тренінгу / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 4-5. — С. 2-7.
Оніщенко І. Практика впровадження методики «Щоденні 5» : тренінг / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 1-3. — С. 15-24.
Організація методичної роботи з учителями світової літератури : дистанційний тренінг : [добірка матеріалів] // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2014. — № 10. — С. 1-40.
Сафонова Г. Школа професійного розвитку : семінар-тренінг / Г. Сафонова // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2014. — № 4. — С. 14-21.
Товканець О. Тренінгові технології у професійній підготовці майбутніх магістрів з педагогічної освіти — фахівців з менеджменту освіти / О. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 117-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_1_33.
Торба Н. Соціально-психологічний тренінг як засіб профілактики конфліктів у педагогічному процесі [Електронний ресурс] / Н. Торба // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. — 2015. — Вип. 128. — С. 257-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2015_128_59.
Традиційні та інноваційні форми методичної роботи у школі : матеріали учасників дистанційного тренінгу «Організація методичної роботи з учителями світової літератури» // Зарубіжна література в школах України. — 2014. — № 7-8. — С. 36-50.
Щербакова Н. Інноваційна освіта як фактор становлення методичної культури вчителя початкових класів / Н. Щербакова // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 1-3. — С. 5-14.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.04.2021 20.18.57 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.23339 seconds