Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 47070  
Альона запитує:
Добрий день. Треба характеристика прози Еми Андієвської. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегялньте таку літературу:
Астапенко І. Художній час і простір Емми Андієвської [Електронний ресурс] / І. Астапенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 34-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_8.
Водолазька С. А. Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. А. Водолазька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2003. — 16 с.
Григорчук Ю. М. Філософські казки Емми Андієвської та байки Григорія Сковороди: діалоги текстів [Електронний ресурс] / Ю. М. Григорчук // Слово і час. — 2019. — № 10. — С. 14-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_10_4.
Жулинський М. Та, що носить у душі вічність : Еммі Андієвській — 90! / М. Жулинський // Літературна Україна. — 2021. — 13 березня. — С. 1, 15.
Журавська О. В. Часопростір прози Е. Андієвської як рівень проявлення ідентичності (на матеріалі «Роману про добру людину») [Електронний ресурс] / О. В. Журавська, О. А. Росінська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2011. — Т. 166, Вип. 154. — С. 53-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_166_154_13.
Зимомря І. Психологічний дискурс прози Емми Андієвської та Тоні Моррісон: образ матері як концепт [Електронний ресурс] / І. Зимомря, Л. Угляй // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2012. — № 36. — С. 220-224. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_36_53.
Ковтонюк Н. П. Архетипна семантика кола в «Романі про добру людину» Емми Андієвської [Електронний ресурс] / Н. П. Ковтонюк // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 341-349. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__46.
Лущій С. І. Казкові елементи в романах Е. Андієвської [Електронний ресурс] / С. І. Лущій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 200-207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_8_29.
Просалова В. Художні особливості казок Емми Андієвської [Електронний ресурс] / В. Просалова. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2016. — № 3. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2016_3_6.
Скорина Л. Глибини й поверхні: особливості інтерпретації казки-притчі Емми Андієвської «Говорюща риба» в 6 класі / Л. Скорина // Дивослово. — 2021. — № 4. — С. 22-30.
Смерек О. С. Художньо-філософські шукання в романістиці Емми Андієвської : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. С. Смерек ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2004. — 20 с.
Смірнова Н. П. Особливості моделювання художнього світу в казках Е. Андієвської [Електронний ресурс] / Н. П. Смірнова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2011. — Вип. 22. — С. 168-173. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2011_22_29.
Ященко Ю. Інтерсеміотичний аспект малої прози Емми Андієвської [Електронний ресурс] / Ю. Ященко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2013. — Вип. 20. — С. 138-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2013_20_18.

.: Розділ: Література :: 15.03.2023 17.58.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 47069  
Катерина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми дозвілля сучасної молоді. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо таку літературу:
Агамір’ян Л. В. Творчі дозвіллєві практики сучасної підліткової молоді: специфіка, функції, прояви [Електронний ресурс] / Л. В. Агамір’ян // Український соціум. — 2018. — № 3. — С. 82-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2018_3_8.
Баранецька Ю. Стан сформованості культури дозвілля студентської молоді на сучасному етапі розбудови вітчизняної системи освіти (за результатами констатувального експерименту) [Електронний ресурс] / Ю. Баранецька // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2016. — Вип. 21(1). — С. 26-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2016_21(1)__6.
Богомаз К. Ю. Соціологія молоді : навч. посіб. для студ. ВНЗ / К. Ю. Богомаз, І. І. Мачуліна, Л. М. Сорокіна; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. — 355 c.
Виткалов В. Г. Сучасні форми організації молодіжного дозвілля на регіональному рівні: досвід Рокитнівщини [Електронний ресурс] / В. Г. Виткалов, М. С. Вежичанин // Актуальні питання культурології. — 2019. — Вип. 19. — С. 105-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apkant_2019_19_23.
Гузьман О. А. Практики дозвілля сучасної студентської молоді [Електронний ресурс] / О. А. Гузьман, Н. О. Ляшенко // Грані. — 2016. — № 9. — С. 29-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_9_6.
Давідович Н. Вплив програми, що блокує небажаний інтернет-контент, на тривалість використання інтернету та організацію дозвілля сучасної молоді: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Давідович, Р. Явич, О. М. Геркерова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 167. — С. 18-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_167_4.
Касаткіна О. О. Інтернет-мережа як об’єкт дозвілля молоді: сучасні тенденції [Електронний ресурс] / О. О. Касаткіна, Т. І. Ковальчук // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2015. — Вип. 12. — С. 63-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_12_20.
Шапошникова І. В. Особливості дозвіллєвих практик сучасної студентської молоді [Електронний ресурс] / І. В. Шапошникова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — 2012. — Вип. 55. — С. 76-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2012_55_12.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 15.03.2023 16.51.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Кропивницький :: Запитання: 47068  
Анастасія запитує:
Добрий день. Цікавить філософське вчення Б. Спінози. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо для опрацювання таку літературу:
Богун О. Еко-спінозизм як сучасний контекст метафізики Бенедикта Спінози [Електронний ресурс] / О. Богун // Людинознавчі студії. Серія : Філософія. — 2019. — Вип. 38. — С. 11–23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2019_38_3.
Димерець Р. Й. Концепція влади в філософії Б.Спінози : автореф. дис... канд. філософ. наук / Р. Й. Димерець; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2006. — 20 c.
Димерець Р. Й. Концепція влади в філософії Б.Спінози : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Р. Й. Димерець ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2006. — 20 с.
Кирилюк O. Гуманізм i філософія Нового часу. Бенедикт Спіноза [Електронний ресурс] / O. Кирилюк // Філософія та гуманізм. — 2016. — Вип. 2. — С. 47-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filtgum_2016_2_9.
Марчук В. П. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / В. П. Марчук, Г. В. Марчук; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ : Персонал, 2009. — 480 c.
Налуцишин В. В. Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа [Електронний ресурс] / В. В. Налуцишин // Прикарпатський юридичний вісник. — 2017. — Вип. 3. — С. 18-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2017_3_6.
Окладна М. Г. Бенедикт Спіноза: державно-правова концепція [Електронний ресурс] / М. Г. Окладна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — 2015. — Вип. 29. — С. 103-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2015_29_12.
Петров Є. П. Історіографічне розуміння терміну «модус» у філософії Б. Спінози [Електронний ресурс] / Є. П. Петров // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2014. — Вип. 4-5. — С. 98-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2014_4-5_11.
Рудь Б. Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Б. Ю. Рудь; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 16 c.
Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат / Б. Спіноза ; [пер. з латин., передм. та прим. В. Д. Литвинова]. — Харків : Фоліо, 2018. — 409 с. — (Істини; 18).

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.03.2023 15.55.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 47067  
Тетяна запитує:
Добрий день, потрібні джерела на тему "Сучасні шляхи оптимізації навчання англійської мови в початковій школі під час онлайн-навчання". Дякую за допомогу
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Безкоровайна О. В. Специфіка методики викладання іноземної мови (англійської) в початковій школі [Електронний ресурс] / О. В. Безкоровайна, Г. С. Павлюк // Інноватика у вихованні. — 2017. — Вип. 6. — С. 63-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_6_9.
Бескорса О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2017. — Вип. 6. — С. 230-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_6_27.
Бескорса О. Сутнісні характеристики цифрової культури майбутнього вчителя англійської мови початкової школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 1. — С. 209-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2021_1_24.
Богачик М. С. Особливості застосування сучасних методів навчання англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / М. С. Богачик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 5. — С. 114-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_5_34.
Бойко Я. Мобільний телефон як складник цифрової технології навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. — 2020. — Вип. 1. — С. 20-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2020_1_5.
Бойко Я. Особливості використання системи оцінювання та сучасних цифрових технологій у процесі навчання англійської мови [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. — 2021. — Вип. 1. — С. 63-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2021_1_9.
Волкова С. Г. Онлайн-навчання іноземних мов у контексті навчання впродовж життя [Електронний ресурс] / С. Г. Волкова, Г. Р. Вороніна // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 36. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_11.
Зубрик А. Інтерактивні методи і прийоми навчання англійської мови учнів початкових класів [Електронний ресурс] / А. Зубрик // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 28(2). — С. 87-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_28(2)__16.
Клімова О. А. Інструменти для дистанційного навчання на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / О. А. Клімова // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/instrumenty-dlia-dystantsiinoho-navchannia-na-urokakh-anhliiskoi-movy-624543.html. — Дата звернення :15.03.2023.
Ленець І. П. Роль інформаційних технологій на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / І. П. Ленець, О. Г. Гавриш // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2017. — № 4(2). — С. 26-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2017_4(2)__8.
Сеньків О. Використання онлайн-ресурсів при навчанні англомовної лексики учнів молодшого шкільного віку (фрагмент уроку «Мій будинок. Моя квартира») [Електронний ресурс] / О. Сеньків, Б. Витрикуш // Молодь і ринок. — 2014. — № 6. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_6_26.
Чернега Ю. В. Презентація «Сучасні засоби навчання на уроках англійської мови» [Електронний ресурс] / О. А. Чернега // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-sucasni-zasobi-navcanna-na-urokah-anglijskoi-movi-124567.html. — Дата звернення :15.03.2023.

.: Розділ: Мовознавство :: 15.03.2023 11.36.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Станіслав із міста: Кропивницький :: Запитання: 47066  
Станіслав запитує:
Добрий день. Права та обов'язки подружжя за Сімейним кодексом України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Жилінкова І. В. Проблема визначення поняття «сім’я» за Сімейним кодексом України [Електронний ресурс] / І. В. Жилінкова // Університетські наукові записки. — 2007. — № 2. — С. 119-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_2_18.
Оксанюк О. А. До питання про порядок встановлення, зміни та припинення режиму окремого проживання подружжя у сімейному праві [Електронний ресурс] / О. А. Оксанюк // Актуальні проблеми правознавства. — 2021. — Вип. 1. — С. 94-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2021_1_16.
Олійник О. О. Особливості розподілу сімейних ролей в подружній підсистемі [Електронний ресурс] / О. О. Олійник // Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy. — 2020. — Vol. 11, no. 3. — С. 57-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hst_2020_11_3_9.
Парфентьєв А. В. Поняття та правова природа особистих немайнових прав подружжя у сімейно-правовій доктрині [Електронний ресурс] / А. В. Парфентьєв // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 114-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_19.
Потапчук Є. М. Моделі поведінки подружжя в реалізації основних сімейних функцій [Електронний ресурс] / Є. М. Потапчук, Д. Є. Карпова // Габітус. — 2021. — Вип. 21. — С. 268-274. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_21_49.
Простибоженко О. С. «Community debt» у системі зобов’язань подружжя за сімейним правом європейських держав [Електронний ресурс] / О. С. Простибоженко // Приватне право і підприємництво. — 2019. — Вип. 19. — С. 102-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2019_19_23.
Резворович К. Р. До питання про шлюбний вік особи за чинним сімейним кодексом України [Електронний ресурс] / К. Р. Резворович // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 1. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_1_21.
Ромовська З. В. Сімейний кодекс України є взірцем ушляхетнення законодавчого регулювання сімейних відносин [Електронний ресурс] / З. В. Ромовська // Вісник Академії адвокатури України. — 2012. — Число 3. — С. 241-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2012_3_57.
Сазонова О. В. Сімейні цінності та рольові установки подружніх пар [Електронний ресурс] / О. В. Сазонова // Проблеми сучасної психології. — 2018. — Вип. 39. — С. 272-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_39_26.
Цимбалюк В. І. Актуальні питання правового регулювання режиму окремого проживання подружжя в сімейному законодавстві України [Електронний ресурс] / В. І. Цимбалюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10-2(1). — С. 164-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-2(1)__47.
Шевчук Ю. С. Подружня сумісність сучасних сімейних пар:теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Ю. С. Шевчук // Психологія: реальність і перспективи. — 2013. — Вип. 1. — С. 128-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2013_1_48.
Шимон С. І. Правова природа шлюбу за сімейним кодексом України [Електронний ресурс] / С. І. Шимон // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2015. — Вип. 28. — С. 151-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_28_23.

.: Розділ: Держава і право :: 14.03.2023 21.01.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.244509 seconds