Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Ганна із міста: Рівне :: Запитання: 46807  
Ганна запитує:
Доброго дня, чи є у вас література на тему «Організація діловодства за зверненнями громадян»?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Сподіваюсь, що відповідь на ваш запит ви знайшли. Якщо не зможете знайти відповідь на ваше питання, то шукайте за таким алгоритмом дій: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером відповіді - № 46805.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.11.2022 09.53.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Рівне :: Запитання: 46806  
Ганна запитує:
Доброго дня, чи є у вас література на тему «Організація діловодства за зверненнями громадян»?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Сподіваюсь, що відповідь на ваш запит ви знайшли. Якщо не зможете знайти відповідь на ваше питання, то шукайте за таким алгоритмом дій: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером відповіді - № 46805.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.11.2022 09.36.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Рівне :: Запитання: 46805  
Ганна запитує:
Доброго дня, чи є у вас література на тему «Організація діловодства за зверненнями громадян»?
Наша відповідь:
Добрий день, Ганно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://pidru4niki.com/1115121256497/dokumentoznavstvo/organizatsiya_dilovodstva_zvernennyami_gromadyan
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п#Text
https://pidru4niki.com/1835010845267/pravo/dilovodstvo_zvernennyami_gromadyan
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6b55a2e1-13c3-432e-8472-ef17adee3e3e&title=PoriadokZvernenniaGromadian&isSpecial=true
http://brrda.gov.ua/zvernennya-gromadyan/organizaciya-roboti-zi-zvernennyami-gromadyan/
http://mego.info/матеріал/106-діловодство-за-зверненням-громадян
https://zvg.ukrdem.org/faq?gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKRLdhYTiDp51C4mSh-9zdZ_8MhBTkA3h3-EcpT8vJNwJ_K6_lk5TnAaAlvUEALw_wcB
http://sm.gov.ua/images/docs/metodichka_zver.pdf

– Петрова І.О. Організація діловодства у департаменті місцевого самоврядування / І.О. Петрова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 37-43.
– Павлівський Б. Діловодство за зверненнями громадян у навчальному закладі / Б. Павлівський // Практика управління закладом освіти. – 2010. – № 2. – С. 71-80.
– Петрова І. О. Організація роботи за зверненнями громадян в Україні у 20 сторіччі / І. О. Петрова // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 77-80.
– Курочка Н. Звернення громадян до керівника навчального закладу: вимоги до оформлення, порядок та строки їх розгляду / Н. Курочка // Практика управління закладом освіти. – 2010. – № 10. – С. 11-15.
– Котляревська Г. До питання практики законодавчого регулювання звернень громадян в Україні / Г. Котляревська // Віче. – 2008. – № 23. – С. 27-28.
– Комова М.В. Діловодство : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М. В. Комова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 4-те видання. – Львів : Триада плюс ; Київ : Алерта, 2011. – 217 с.
– Діловодство у державних установах : збірник інструкцій. – 2-е видання. – Київ : КНТ, 2009. - 593 с.
– Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посібник / А. Н. Діденко. – Київ : Либідь, 1998. – 256 с.
– Скібіцька Л. І. Діловодство : навч. посібник / Л. І. Скібіцька. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2010. – 219 с.
– Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства : навч. посібник / Ю. І. Палеха ; ред. С. П. Білокурський. – Київ : Кондор, 2007. – 194 с. – (Бібліотечка документознавця).
– Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 536 с.
– Палеха Ю.І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посібник / Ю. І. Палеха ; [авт. післям. О. Г. Оксіюк] ; Міністерство освіти і науки України). – 4-е вид., випр., доп. – Київ : Ліра-К, 2015. – 623 с.
– Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 359 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.11.2022 09.24.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46804  
Софія запитує:
Добрий день. Необхідні джерела на тему: модерністські тенденції у поезії Молодої музи. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бикова Т. Художня модифікація Шевченківських ландшафтних образів-концептів у поезії «Молодої музи» [Електронний ресурс] / Т. Бикова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2014. — Вип. 1. — С. 29-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2014_1_9.
Бикова Т. Шевченківська концептосфера води у творчості поетів «Молодої Музи»: особливості інтерпретації [Електронний ресурс] / Т. Бикова // Шевченкознавчі студії. — 2014. — Вип. 17. — С. 158-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_17_22.
Діц В. О. Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості поетів-молодомузівців (ономасіологічний і стилістичний аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01. / В. О. Діц. — Київ, 2006. — 15 с.
Лупак Н. М. Музичність літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття (у творчості «молодомузівців») [Електронний ресурс] / Н. М. Лупак // Питання літературознавства. — 2006. — Вип. 71. — С. 64-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2006_71_10.
Мацько В. П. Наукова рефлексія Мирона Степняка в просторі дослідження «Молодої музи» (початок 30-х років ХХ століття) [Електронний ресурс] / В. П. Мацько // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Сер. : Історична та філологічна. — 2013. — Вип. 10. — С. 70-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2013_10_13.
Нісевич С. І. «Прерафаелітське братство» і «Молода муза» в типологічному аспекті [Електронний ресурс] / С. І. Нісевич // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 27. — С. 240-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_27_74.
Шегеда О. Поетика водної стихії у поезії «Молодої Музи» [Електронний ресурс] / О. Шегеда // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2011. — Вип. 547-548. — С. 38-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2011_547-548_9.
Шегеда О. П. Модерністські тенденції у поезії «Молодої музи» : автореф. дис...канд. філол. наук : 10.01.01. / О. П. Шегеда. — Київ, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Література :: 7.11.2022 15.20.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46803  
Яна запитує:
Доброго дня, потрібна інформація про сузір'я Скорпіона
Наша відповідь:
Доброго ранку, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Майданюк А. Сузір'я зодіаку: Скорпіон та Стрілець : космічна станція / А. Майданюк // Джміль. - 2017. - № 11. - С. 26-28.
Доповідь про сузір'я [Електронний ресурс] // Moyaosvita.com.ua : [вебсайт] . - Електронні дані. - Режим доступу: https://moyaosvita.com.ua/astronomija/dopovid-pro-suzirya-skorpion/. - Назва з екрана.
Легенда про сузір'я Оріону та Скорпіону [Електронний ресурс] // mala.storinka.org : [вебсайт] . - Електронні дані. - Режим доступу: https://Mala.storinka.org/легенда-про-сузір'я-оріону-та-скорпіону.html. - Назва з екрана.
Сузір'я Скорпіона [Електронний ресурс] // Meteorologiaenred.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.meteorologiaenred.com/uk/constelacion-de-escorpio.html. - Назва з екрана.
Сузір'я Скорпіон, SCORPIUS, десяте сузір'я зодіакальної групи [Електронний ресурс] // Jak.koshachek.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://jak.koshachek.com/articles/suzir-ja-skorpion-scorpius-desjatij-suzir-ja.html. - Назва з екрана.
Цікаві факти про сузір’я Скорпіон: історія і міфи, пов’язані з ним [Електронний ресурс] // Teg.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. Режим доступу: http://teg.com.ua/cikavi-fakti-pro-syziryi-skorpion-istoriia-i-mifi-poviazani-z-nim. - Назва з екрана.

.: Розділ: Астрономія. Космонавтика :: 7.11.2022 08.50.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.243872 seconds