Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44612
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46618  
Тетяна запитує:
Доброго дня ! Цікавить питання по темі: "Етноментальні / психічні травми (політична,медична психологія)".
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Блінов О. А. Психологія бойової психічної травми [Електронний ресурс] / О. А. Блінов // Київ : Талком, 2016. — 246 с. — Режим доступу: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/40737/1/Блінов О. А. Психологія бойової психічної травми.pdf.
Козирєв М. П. Політична психологія : навч. посіб. / М. П. Козирєв ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 2018. — 647 с. : табл.
Медична психологія : підруч. для студентів закл. вищ. мед. освіти / [Осокіна О. І. та ін.] ; під заг. ред. О. І. Осокіної ; М-во охорони здоров’я України, Донец. нац. мед. ун-т, ПВНЗ «Київ. мед. ун-т». — Краматорськ ; Київ ; Слов’янськ : Хортица, 2021. — 203 с. : табл.
Політична психологія : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад.: Г. С. Фесун, В. М. Радчук, Ю. В. Журат. — Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. — 199 с.
Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Електронний ресурс] / О. Л. Туриніна. — Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. — 160 с. — Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/psiholog_travm.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.08.2022 14.36.02 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислав із міста: Київ :: Запитання: 46617  
Владислав запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури про боротьбу з кіберзлочинністю в Україні. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Владиславе! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Буяджи С. А. Тенденції розвитку правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні [Електронний ресурс] / С. А. Буяджи // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». — 2017. — Вип. 2. — С. 21-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2017_2_4.
Гладка Н. М. Боротьба з кіберзлочинністю: напрями вдосконалення кримінального законодавства України [Електронний ресурс] / Н. М. Гладка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2020. — Вип. 60. — С. 139-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_60_32.
Літвінов М. Ю. Світова та українська практика боротьби з кіберзлочинністю [Електронний ресурс] / М. Ю. Літвінов // Право і Безпека. — 2014. — № 1. — С. 85-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_1_18.
Манжай О. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Манжай // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 646-650. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Марков В. В. Поняття та види форм адміністративно-правової протидії кіберзлочинності в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Марков // Європейські перспективи. — 2015. — Вип. 7. — С. 43-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_7_10.
Марущак А. І. Проблеми розслідування кіберзлочинів в Україні [Електронний ресурс] / А. І. Марущак // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 1. — С. 23-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_1_7.
Орлов О. В. Державна політика підготовки кадрів з попередження кіберзлочинності в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Орлов, Ю. М. Онищенко // Актуальні проблеми державного управління. — 2014. — № 1. — С. 230-236. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_32.
Струков В. М. До визначення напрямів протидії кіберзлочинності / В. М. Струков // Зб. наук. пр. Харк. ун-ту Повітр. сил. — 2013. — Вип. 2. — С. 245-249.
Таран О. В. Організована кіберзлочинність в Україні: проблеми формування офіційної статистики та її аналізу [Електронний ресурс] / О. В. Таран, В. Д. Гавловський // Інформація і право. — 2021. — № 4. — С. 193-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2021_4_23.
Тихоненко О. М. Нормативно-правові основи боротьби з кіберзлочинністю в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Тихоненко, В. С. Тихоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 20. — С. 171-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_20_24.
Точілов В. О. Кіберзлочинність в Україні: теоретичні аспекти і шляхи захисту [Електронний ресурс] / В. О. Точілов // Молодий вчений. — 2018. — № 4(2). — С. 752-755. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__94.
Турченко О. Г. Україна та Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність: проблеми виконання і шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / О. Г. Турченко, А. С. Проценко // Журнал східноєвропейського права. — 2015. — № 16. — С. 76-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_16_12.
Федоров М. П. Проблеми протидії кіберзлочинності в Україні [Електронний ресурс] / М. П. Федоров // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. — 2018. — Вип. 7. — С. 218-231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2018_7_26.
Шаховал О. Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України / О. Шаховал, І. Лозова, С. Гнатюк // Захист інформації. — 2016. — 18, № 1. — С. 57-65.

.: Розділ: Держава і право :: 2.08.2022 14.12.09 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46616  
Катерина запитує:
Доброго дня. Агротехніка Київської Русі, Основні сільськогосподарські знаряддя
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Горбаненко С. А. Зернове господарство сіверян [Електронний ресурс] / С. А. Горбаненко // Археологія. — 2014. — № 1. — С. 113-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2014_1_11.
Горбаненко С. А. Сільське господарство жителів Битицького городища / С. А. Горбаненко // Археологія. — 2012. — № 1. — С. 98-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2012_1_12
Готун І. А. Господарство і побут мешканців селища Ходосівка-Рославське / І. А. Готун, Ю. О. Грицик, О. М. Казимір, А. М. Сухонос // Археологія. — 2013. — № 4. — С. 85-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2013_4_9.
Готун І. А. Комплекс землеробських знарядь з околиць Боярки / І. А. Готун, С. А. Горбаненко // Археологія. — 2016. — № 1. — С. 104-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2016_1_12
Івакін Г. Ю. Землеробство мешканців давньоруського поселення у Феофанії (м. Київ): попереднє повідомлення / Г. Ю. Івакін, С. А. Горбаненко, В. І. Баранов, Д. В. Бібіков, І. В. Зоценко, В. Г. Івакін // Археологія і давня історія України. — 2017. — Вип. 3. — С. 147-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2017_3_14.
Курок О. І. Системи обробітку ґрунту на теренах України в епоху Київської Русі / О. І. Курок // Історичні студії суспільного прогресу. — 2014. — Вип. 2. — С. 52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iscp_2014_2_9.
Терпиловський Р. В. Сільське господарство мешканців поселення Олександрівка 1 [Електронний ресурс] / Р. В. Терпиловський, С. А. Горбаненко // Археологія і давня історія України. — 2010. — Вип. 4. — С. 137-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2010_4_17.
Ягодинська М. О. Землеробство в межиріччі Дністра та Ікви у давньоруський час (за археологічними даними) [Електронний ресурс] / М. О. Ягодинська, С. А. Горбаненко // Археологія і давня історія України. — 2021. — Вип. 1. — С. 408-424. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2021_1_32.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.08.2022 20.09.38 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46615  
Аліна запитує:
Доброго дня, можливо надати якусь інформацію з теми: "Бібліотечна освіта в США". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алісо! Перегляньте наступні джерела:
Башун О. Бібліотечна освіта в США: використання цифрових технологій / О. Башун // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 37-38.
Бібліотечна освіта в США: сучасні тренди : зарубіж. досвід / підгот. В. Здановська ; пер. Н. Прокопенко // Бібліотечна планета. - 2019. - № 2. - С. 19-22.
Гуменчук А. Система вищої бібліотечної освіти в США: традиції та новації / А. Гуменчук // Бібліотекознавство. Документознавствою Інформологія. - 2022. - С. 111-117.
Гуменчук А. Реновації вищої бібліотечної освіти: досвід США / А. Гуменчук // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., 26-27 листопада 2020 р., м. Харків. - Харків : ХДАК, 2020. - С. 165-166.
Філіпова Л. Магістерські освітні програми бібліотечно-інформаційного профілю в університетах СЩА: досвід організації та змісту навчання/ Л. Філіпова // Вісник Кн. палати. - 2016. - № 3. - С. 49-52.
Чуканова С. Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США: огляд / С. Чуканова // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5 . - С. 30-33.
Чуканова С. Актуальні тенденції процесу професійної підготовки бібліотечних фахівців у США / С. Чуканова // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2017. - Вип. 11-12. - С. 73-87.
Чуканова С. О. Бібліотечна освіта у США: історико-педагогічний аналіз [Електронний ресурс] / С. О. Чуканова // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (21-23 жовтня 2014 р.). - Київ : [б.в.], 2014. - C. 470-473. - Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3350/Chukanova_Bibliotechna_osvita_u_USA.pdf?sequence=7&isAllowed=y.
Чуканова С. Освітні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології [Електронний ресурс] / С. Чуканова. - Соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : міжнар. наук. форум . - 2014. - Вип. 15. - С. 16-168. - Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/Mnf_2014_15_19.pdf.
Чуканова С. О. Як стають бібліотекарями у США: деякі аспекти вищої бібліотечної освіти [Електронний ресурс] : [презентація] / С. О. Чуканова. - Режим доступу: https://www.slideshare.net/docshyr/ss-30948751.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 1.08.2022 15.43.45 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Арсен із міста: Вінниця :: Запитання: 46614  
Арсен запитує:
Добрий день. Цікавить питання про філософію Еріха Фромма. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Буряк Н. Б. Вплив марксистської філософії на гуманістичну концепцію релігії Еріха Фромма [Електронний ресурс] / Н. Б. Буряк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 5. — С. 32-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_5_9.
Буряк-Стефанова Н. Б. Феномен релігії у філософії Еріха Фромма: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Н. Б. Буряк-Стефанова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 23 с.
Вегеш І. М. Людина і концепт масового суспільства у політичній філософії Е. Фромма [Електронний ресурс] / І. М. Вегеш // Регіональні студії. — 2018. — № 12. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regst_2018_12_11.
Габрієлян А. А. Богословсько-релігієзнавчий аналіз феномену «деструктивності» в психоаналітичній філософії Е. Фромма [Електронний ресурс] / А. А. Габрієлян // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 41. — С. 31-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_41_6.
Гречкосій Р. М. Самореалізація особистості у філософії Ф. Ніцше та Е. Фромма: релігієзнавчий аспект [Електронний ресурс] / Р. М. Гречкосій // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 72. — С. 598-604. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_116.
Гречкосій Р. М. Творчість як самореалізація особистості в філософії Ф. Ніцше та Е. Фромма [Електронний ресурс] / Р. М. Гречкосій // Філософські обрії. — 2013. — Вип. 29. — С. 39-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_29_6.
Литвин І.-Р. Гуманістична спрямованість соціально-філософської концепції Еріха Фромма : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / І.-Р. Литвин; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетроськ, 2013. — 19 c.
Матвієнко І. С. Місце дзен–буддизму та психоаналізу у філософській системі Еріха Фромма [Електронний ресурс] / І. С. Матвієнко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 85. — С. 209-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_85_55.
Матвієнко І. С. Соціально-філософська концепція Еріха Фромма [Електронний ресурс] / І. С. Матвієнко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2014. — Вип. 8. — С. 77-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_8_20.
Матвієнко І. С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е. Фромма : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / І. С. Матвієнко; МОНМС України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 18 c.
Пісна Ю. В. Проблема конфлікту у філософії Еріха Фромма [Електронний ресурс] / Ю. В. Пісна // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. — 2019. — Т. 11, № 2. — С. 24-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2019_11_2_5.
Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 1. — С. 3-6.
Сенченко О. Аномія суспільства як результат інформаційно-мережевих війн / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 20-25.
Сподін Л. А. Діалектика свободи у філософії Е. Фромма [Електронний ресурс] / Л. А. Сподін, Ю. Д. Генсіцький // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2012. — Т. 20, вип. 22(2). — С. 128-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2012_20_22(2)__29.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 1.08.2022 14.05.05 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.281098 seconds