Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Софія із міста: Шепетівка :: Запитання: 46658  
Софія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: Вплив античної міфології на подальший розвиток філософії, науки, мистецтва Європи та світу. Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Гужва О. П. Шлях до міфологічної символіки в мистецтві XX століття: від образу до символу [Електронний ресурс] / О. П. Гужва // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 8. — С. 12-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_8_3.
Зварич І. М. Міфологічна парадигма художнього мислення: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.06 / І. М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2003. — 36 с.
Красюк О. С. Вплив античності на історичну думку англійського просвітництва: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / О. С. Красюк ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с.
Кулікова Л. Б. До історії питання про спеціальне вивчення класичної греко-римської міфології в античний час [Електронний ресурс] / Л. Б. Кулікова // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 10. — С. 174-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_10_21.
Кулікова Л. До історії питання про спеціальне вивчення греко-римської міфології [Електронний ресурс] / Л. Кулікова // Історико-педагогічний альманах. — 2008. — Вип. 1. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2008_1_4.
Луканинець Р. В. Античні міфологеми як одне із джерел прецедентних феноменів [Електронний ресурс] / Р. В. Луканинець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 43. — С. 168-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_43_50.
Марковський Б. В. Феноменологія міфологічного символу та проблема ефективності викладання філософії [Електронний ресурс] / Б. В. Марковський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2015. — Вип. 1. — С. 23-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_1_7.
Матюхіна О. А. Вплив античності на культуру України [Електронний ресурс] / О. А. Матюхіна // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2010. — № 2. — С. 160-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_2_35.
Нямцу А. Є. Легендарно-міфологічна традиція у світовій літературі (теоретичні та історико-літературні аспекти) : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.04 ; 10.01.05 / А. Є. Нямцу ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 1997. — 34 с.
Пономаренко О. В. Міфологічні витоки метафізики світла у філософській думці слов’ян [Електронний ресурс] / О. В. Пономаренко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2011. — Т. 19, № 21(2). — С. 7-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2011_19_21(2)__4.
Семикрас Т. І. Місце міфологічного образу в науковій термінології [Електронний ресурс] / Т. І. Семикрас // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 33(1). — С. 175-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_33(1)__49.
Смольницька О. О. Антична міфологія в психоаналізі Ніли Зборовської: літературно-філософський та історичний дискурси [Електронний ресурс] / О. О. Смольницька // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2018. — Вип. 27-28. — С. 52-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2018_27-28_8.
Стоян С. П. Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття : дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / С. П. Стоян ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2002. — 170 с.
Турган О. Рецепція античності в українській літературі (діахронічний аспект) [Електронний ресурс] / О. Турган // Філологічні семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 72-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_11.
Чорна Л. В. Щодо проблеми розуміння поняття «ідея» в античній філософії [Електронний ресурс] / Л. В. Чорна // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 11. — С. 119-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_11_33.
Чудовець В. Антична міфологія та її вираження в ранній античній філософії [Електронний ресурс] / В. Чудовець, І. С. Матвієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 151-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_92.
Шеремета І. (священик) Вплив античної філософської думки на творчість мужів апостольських [Електронний ресурс] / І. Шеремета (священик), М. Цап’юк (протоієрей) // Волинський благовісник. — 2017. — № 5. — С. 337-344. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2017_5_26.

.: Розділ: Література :: 7.09.2022 09.36.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Луцьк :: Запитання: 46656  
Олеся запитує:
Добрий день. Потрібна ваша допомога. Шукаю літературу на тему: Особливості прози Володимира Дрозда. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Брайко О. «Білий кінь Шептало»: кінопритча Володимира Дрозда / О. Брайко // Дивослово. — 2019. — № 1. — С. 45-50.
Брайко О. В. Колористичні засоби художньої виразності в прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. В. Брайко // Слово і час. — 2019. — № 8. — С. 78-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_8_8.
Брайко О. Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. Брайко // Слово і час. — 2016. — № 2. — С. 54-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_2_8.
Брайко О. Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. Брайко // Слово і час. — 2014. — № 8. — С. 27-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_8_7.
Бутенко В. «Крилатим ґрунту не треба» : літературне дослідження за оповіданням В. Дрозда «Білий кінь Шептало», 8 клас / В. Бутенко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 12. — С. 29-31.
Вишницька Ю. В. Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / Ю. В. Вишницька // Studia philologica. — 2014. — Вип. 3. — С. 144-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2014_3_31.
Вишницька Ю. Міфосценарій віднаходження раю як одна з реалізацій космогонічних міфів (на матеріалі роману Володимира Дрозда «Листя землі») [Електронний ресурс] / Ю. Вишницька. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2014. — № 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2014_4_4.
Жила С. «Майстер творення світів». Вивчення епопеї Володимира Дрозда «Листя землі» у вищій школі [Електронний ресурс] / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 9. — С. 5-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_9_3.
Ігошев К. Роман-спогад Володимира Дрозда «Музей живого письменника»: складові національної ідентичності [Електронний ресурс] / К. Ігошев // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2016. — № 7. — С. 86-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2016_7_17.
Карпенко О. А. Роман-дилогія Володимира Дрозда «Листя землі»: проблеми міфопоетики: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. А. Карпенко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2008. — 18 с.
Кобилко Н. А. Кольорова символіка образу дороги в химерному прозописьмі Володимира Дрозда та Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Н. А. Кобилко // Львівський філологічний часопис. — 2019. — № 5. — С. 65-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2019_5_13.
Кутюк Б. В. Фантастичне і реальне у творах В. Дрозда, Е. Гофмана, А. Азімова, О. Гріна : сценарій літературної вітальні для учнів 7-8-х класів / Б. В. Кутюк, С. О. Дмитрук// Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 3. — С. 29-31.
Рябко А. В. Художній наратив малої прози Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / А. В. Рябко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. — 2014. — № 1107, вип. 70. — С. 140-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2014_1107_70_31.
Сулима М. Штрихи до історії одного твору Володимира Дрозда : штрихи / М. Сулима // Слово і час. — 2020. — № 1. — С. 118-121.
Харченко А. В. Іронія як стильовий компонент прози Володимира Дрозда: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А. В. Харченко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2008. — 19 с.
Чередніченко О. А. Основні риси ментальності українців та їх відображення у романі-дилогії Володимира Дрозда «Листя землі» [Електронний ресурс] / О. А. Чередніченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2010. — Вип. 4.1. — С. 135-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2010_4.
Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / Г. Яструбецька // Слово і час. — 2013. — № 12. — С. 82-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_12_21.

.: Розділ: Література :: 6.09.2022 10.04.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Шепетівка :: Запитання: 46652  
Софія запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу про розвиток дошкільної освіти в Японії. Дякую!
Наша відповідь:
Віннічук Н. В. Особливості розвитку японської системи освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Віннічук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2015. — № 2(2). — С. 4-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2015_2(2)__3
Віннічук Н. В. Філософські основи розвитку системи освіти Японії [Електронний ресурс] / Н. В. Віннічук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2014. — № 4. — С. 185-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_4_27
Накорчевський А. А. Гуманітарне знання й освіта в Японії XVII – XXI ст. [Електронний ресурс] / А. А. Накорчевський // Східний світ. — 2018. — № 1. — С. 62-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2018_1_8
Солопова Т. Г. Японська система освіти: успіхи і проблеми [Електронний ресурс] / Т. Г. Солопова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2019. — Вип. 3. — С. 206-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2019_3_20
Тарабасова Л. Г. Гуманістичні тенденції дошкільної освіти в Японії: теоретико-методологічне дослідження [Електронний ресурс] / Л. Г. Тарабасова // Грані. — 2015. — № 1. — С. 34-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_1_8
Трофимченко А. Л. Особливості впровадження освітніх реформ в Японії після Другої світової війни [Електронний ресурс] / А. Л. Трофимченко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2021. — № 1. — С. 113-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2021_1_17
Улюкаєва І. Г. Світовий процес розвитку дошкільної освіти та його вплив на становлення вітчизняної теорії і практики (ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / І. Г. Улюкаєва // Інноватика у вихованні. — 2018. — Вип. 7(1). — С. 222-233. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7(1)__26

.: Розділ: Література :: 3.09.2022 14.22.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46651  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу про розвиток дошкільної освіти в Польщі. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42844, 46647. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітних стратегій : зб. матеріалів наук.-практ. конф. викл. і студентів. Вип. 2 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. — Вінниця, 2013. — 515 c.
Волошин С. Особливості здійснення співпраці закладів дошкільної освіти та сімей вихованців у Польщі [Електронний ресурс] / С. Волошин // Молодь і ринок. — 2021. — № 4. — С. 72-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2021_4_15.
Івашко О. А. Проблема полікультурної освіти у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Івашко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2012. — 22 c.
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33.
Кристопчук Т. Є. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика / Т. Є. Кристопчук // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. — 2012. — № 3/4. — С. 87-93.
Лугіна О. Дошкільна освіта Польщі: аналіз змін [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 107(2). — С. 3-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107(2)__3.
Лугіна О. В. Розвиток дошкільної освіти в Польщі (середина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Лугіна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : рис.
Мажец Б. Реформування дошкільної освіти Польщі у дослідженнях українських науковців [Електронний ресурс] / Б. Мажец // Молодь і ринок. — 2018. — № 3. — С. 75-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_3_16.
Мажец Б. Теорія і практика дошкільної освіти у Польщі (1989-2017 рр.) : монографія / Б. Божена ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2018. — 462 с.
Микитейчук Х. І. Підготовка дитини до школи в системі дошкільної освіти Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Х. І. Микитейчук ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2020. — 20 с. : рис.
Скотна М. Математична освіта дошкільників у Польщі [Електронний ресурс] / М. Скотна // Молодь і ринок. — 2013. — № 12. — С. 137-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_30.
Співаковська Є. О. Базові принципи освіти Польщі / Є. О. Співаковська, Р. С. Фоменко // Пед. науки. — 2015. — Вип. 67. — С. 139-148.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка : з досвіду роботи структурних підрозділів : [добірка статей] // Рідна школа. — 2017. — № 3-4. — С. 3-80.
Чепіль М. Розвиток теоретичних засад виховання дітей у закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / М. Чепіль // Молодь і ринок. — 2021. — № 1. — С. 17-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2021_1_5.
Янкович О. І. Педагогіка забави в теорії і практиці початкової та дошкільної освіти України й Польщі [Електронний ресурс] / О. І. Янкович // Педагогічний альманах. — 2017. — Вип. 36. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_36_4.

.: Розділ: Література :: 2.09.2022 11.32.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Прилуки :: Запитання: 46644  
Лариса запитує:
Доброго дня, можна якусь літературу про Валерія Марченка, українського журналіста, дисидента. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, Революцію на граніті, захисників України, українське козацтво, Пилипа Орлика та його Конституцію, злочин комуністичного режиму, звільнення України від нацистських окупантів, видатних історичних, політичних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч // Позаклас. час. - 2018. - № 9. - Школа патріота. - С. 1-48.
Деркач С. Пам'ятник Валерію Марченку : на Покрову в селі Гатному під Києвом відкрили пам'ятник видатному українцеві, дисиденту, в'язню таборів радянського ГУЛАГу / С. Деркач ; фото Ю. Пероганич // Літ. Україна. - 2017. - 19 жовтня. - С. 2-3.
Джулай Д. «Боюся, я ще не все сказав" / Д. Джулай // Літ. Україна. - 2012. - 25 жовтня. - С. 10.
Загоруйко Н. Педагогічна поема в листах : листи українських в'язнів сумління до своїх дітей / Н. Загоруйко // Дивослово. - 2010. - № 8. - С. 56-62. - Бібліогр.: с. 62.
Мадатлі Е. "Є у вас Тарас - буде й перемога" / Е. Мадатлі ; розмову вів С. Бондаренко // Літ. Україна. - 2014. - 29 травня - С. 12-13.
Романюк Н. Валерій Марченко: Нічого не мине безкарно / Н. Романюк // Молодь України. - 2006.- 28 черв.-5 лип. - С. 5.
Скуратівський Л. В. Мати і син Марченки : з філософської та публіцистичної спадщини Леоніда Скуратівського / Л. В. Скуратівський // Укр. мова і літ. в школі. - 2011. - № 4. - С. 49-52.
Стахівська Ю. Український Абеляр та італійська Елоїза / Ю. Стахівська // Літ. Україна. - 2011. - 3 лют. - С. 7. - Рец. на кн.: Валерій і Сандра : листування Валерія Марченка із Сандрою Фапп'яно / передм. М. Мариновича, Н. Марченко. - К. : Смолоскип, 2010.
Якубівський М. Листи у вічність : нещодавно Валерію Марченку виповнилося б 70. Наскільки ж сучасники засвоїли його уроки? / М. Якубівський // Літ. Україна. - 2017. - 12 жовтня. - С. 4, 12, 15.
Валерій Марченко (16.09.1947-7.10.1984) [Електронний ресурс] : до 10-ї річниці мученицької смерті // Самостійна Україна. – 1994. – Ч. 3(464). – С. 3. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/24860/file.pdf.
Качкан А. Валерій Марченко. Скарали на смерть за протидію русифікації [Електронний ресурс] / А. Качкан // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електрон. дані. - . – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/28133694.html. – Назва з екрана.
Марченко Н. Марченко Валерій Венеамінович [Електронний ресурс] / Н. Марченко // Дисидентський рух в Українім : [вебсайт]. – Електрон. дані. - . – Режим доступу: https://museum.khpg.org/1113916697.
Марченко Н. Валерій Марченко: роздуми матері [Електронний ресурс] / Н. Марченко // Самостійна Україна. – 1994. – Ч. 3(464). – С. 4-14. – Закінчення в наступному числі. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/24860/file.pdf

.: Розділ: Література :: 30.08.2022 09.02.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 4.942501 seconds