Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 43504
   


Автор запитання: Крістіна із міста: Ужгород :: Запитання: 45232  
Крістіна запитує:
Добрий день. Чи є джерела про літературно - критичні праці про Ліну Костенко, і думки дослідників про культурологічну насиченість творів Ліни Костенко?
Наша відповідь:
Доброго дня, Крістіно! РАдимо Вам попрцаювати з наступними посиланнями:– http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3960
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kostenko_L
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27259/1/Дячок_дис.pdf
https://nlu.org.ua/resourses/nashi_vydannya/lina.pdf (У цьому біобібліографічному покажчику подано більше 3 тисяч статей та книг про Ліну Костенко)
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31857/09-Dyuzheva.pdf?sequence=1
http://eprints.zu.edu.ua/6917/1/Катерина Дюжева.PDF
http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id=793
https://core.ac.uk/download/pdf/12081591.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Briukhovetskyi_Viacheslav/Lina_Kostenko.pdf?PHPSESSID=tgkvmlsslbf5i3cno63gif8dv0
https://blog.yakaboo.ua/ru/uryvok-z-knygy-lina-kostenko/
https://eprints.oa.edu.ua/1690/1/Krylovets.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Diachok_Svitlana/Intertekst_u_poezii_Liny_Kostenko.pdf? (сторінка 144)

– Барабаш С. Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби : автореф. дис. … канд. філол. наук. – Львів, 2004. – 44 с.
– Барабаш С. Поетична історіософія Ліни Костенко: безсмертя духу. – Кіровоград, 2003. – 96 с.
– Башкирова О. Версифікація Ліни Костенко: метрика, ритміка, строфіка, фоніка : дисертація… канд. філол. наук. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 219 с.
– Салига Т. Поезія – це завжди неповторність : мотиви худож. мислення у творчості Л. Костенко / Т. Салига // Вітчизна. – 1986. – № 5. – С. 164–169. – (Студії. Рецензії. Полеміка).
– Базилевський В. Поезія як мислення : творчість Ліни Костенко в контексті сучасності / В. Базилевський // Літ. Україна. – 1987. – 10 верес. – С. 3. – (Літературний процес).
– Ільницький М. Ліна Костенко : [творч. портр.] / М. Ільницький // Історія української літератури. У 2 т. Т. 2. Радянська література / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; відп. ред. Л. М. Новиченко]. – Київ, 1988. – С. 675-683.
– Фізер І. Шедеври поетичної літоісторії Л. Костенко / І. Фізер // Сучасність. – 1988. – № 7/8. – С. 291-296.
– Барабаш С. Пам’ять розуму і серця в ліриці Ліни Костенко / С. Барабаш // Література. Діти. Час : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. – Київ, 1989. – Вип. 14. – С. 65-70.
– Брюховецький В. С. Ліна Костенко : нарис творчості / В. Брюховецький ; [ред. С. О. Герейло]. – Київ : Дніпро, 1990. – 262 с.
– Ставицька Л. О. Серцем вистраждане слово / Л. О. Ставицька // Мовознавство. – 1990. – № 6. – С. 23-29.
– Саєнко В. П. Поетична культурологія Ліни Костенко / В. П. Саєнко // Одеський університет. – 1993. – 9 лют.
– Стежками слова Ліни Костенко / С. Г. Барабаш, В. А. Гошовська, Г. С. Бондаренко, В. А. Барабаш. – Харків : Оригінал, 1993. – 83 с.
– Чекан О. “За дивним зойком слова...” : роздуми над поезією Л. Костенко / О. Чекан, Ю. Чекан // Київ. – 1993. – № 1. – С. 136-140.
– Краснова Л. В. Грані поетичної майстерності Ліни Костенко / Л. В. Краснова // Слово і час. – 1995. – № 7. – С. 45-53.
– Ткаченко А. О. Ліна Костенко / А. О. Ткаченко // Українська література : [посіб. для старшокласників і абітурієнтів] / за ред. М. К. Наєнка. – Київ, 1995. – С. 313-319.
– Заремська І. М. Вербалізація лінгвокультурного концепту “нація” в художній картині творів Ліни Костенко / І. М. Заремська // Наук. зап. Філологічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [відп. ред. Г. В. Самойленко]. – Ніжин, 2013. – Кн. 4. – С. 206-209.
– Матеуш В. Ліна Костенко / В. Матеуш // Від Шевченка до сучасної літератури / В. Матеуш. – Хмельницький, 2012. – С. 86-113.
– Сусол Л. Необарокові тенденції в мультикультурному універсумі поетики Ліни Костенко / Л. Сусол // Наук. зап. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – Вип. 94 : Серія: Філологічні науки (літературознавство). – С. 336-345.
– Саєнко В.П. Поетична культурологія Ліни Костенко// Актуальні проблеми літературознавства. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1998. – Т. 3. – С. 80-90.
– Саєнко В. П. Концепт “культура” в естетичному просторі поезії Ліни Костенко і продуктивні моделі активних художніх центрів у сучасній українській літературі / В. П. Саєнко // Вісник Житомирського педагогічного університету. Вип. 16 : наук. журн. / Мво освіти і науки України ; [ред. кол.: П. Ю. Саух, П. В. Білоус, О. А. Дубасенюк]. – Житомир : ЖДПУ ім. І. Франка, 2004. – С. 164-168.
– Саєнко В. Поетична культурологія Ліни Костенко / В. Саєнко // Українська мова та література. – 2005. – Ч. 9. – С. 3-8.
– Слоньовська О. Культурологічні паралелі в сюжетних віршах Ліни Костенко тематичного пласту “з чужого поля” / О. Слоньовська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 7-8. – С. 6-11.

.: Розділ: Література :: 15.03.2021 08.56.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45229  
Аліна запитує:
Доброго дня! Чи є у бібліотеці книжка Попеляста квітка?
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Книжка А. Комб'єр. Попеляста квітка є у читальному залі Національної бібліотеки України для дітей. Чекаємо на вас!

.: Розділ: Література :: 12.03.2021 16.55.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45228  
Яна запитує:
Доброго дня, можна підібрати матеріали про новелістику В. Стефаника. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Бажан М. П. Володар слова могутнього і гнівного // Бажан М. П. Твори : в 4 т. - Київ, 1975. - Т. 4. - С. 109-115.
Гаєвська Л. Морально-етична проблематика української новели кінця XIX-початку XX ст. / Л. Гаєвська. – Київ : Наук. думка, 1981. – 126 с.
Гоян Я. Дорога : літ. портр. Василя Стефаника / Я. Гоян. - Київ : Веселка, 2005. - 70 с.
Костюк В. Фрагмент у творчості В. Стефаника: ("Сама самісінька") / В. Костюк // Слово і час. - 2000.- № 6. - С. 62-66.
Єсипенко Д. Трагічна сторінка української історії, концепти Страшного Суду і Богоматері у новелі В. Стефаника „Марія" : вивчення творчості письменника у світлі християнського віровчення / Д. Єсипенко // Укр. літ. в загальноосвітн. шк. - 2009. - № 6. - С. 29-32.
Коцюбинська М. "Безлично голі образки" і біле світло абсолюту / М. Коцюбинська // Слово і час. - 1992. - № 5. - С. 55-69.
Микуш С. Гранослови новели / С. Микуш // Дзвін. - 2010. - № 12. - С. 128-131.
Мовчан Р. Стильова палітра української прози першої половини ХХ століття : [В. Стефаник - як представник експресіонізму початку ХХ ст.] / Р. Мовчан // Бібліотечка „Дивослова". - 2009. - № 2. - С. 15-16.
Погребенник Ф. Василь Стефаник у слов’янських літературах / Ф. Погребенник. - Київ, 1976. – 295 с.
Проценко І. М. Вивчення творчості Василя Стефаника : посіб. для вчителів / І. М. Проценко. - Київ : Рад. шк., 1979. - 112 с.
Сізова К. Модерне переосмислення фольклорних традицій портретування у новелістиці Василя Стефаника / К. Сізова // Дивослово. - 2010. - № 2. - С. 52-54.
Хороб С. Драма в новелі : проза Василя Стефаника крізь призму драматургічних категорій (конфлікт, драматизм, сценічність) / С. Хороб // Літературно-мистецькі знаки життя. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 229-267.
Шумило М. Закутий у слова грім історії / М. Шумило // Силуети. - Київ, 1990. - С. 50-61.
Фещенко М. Історична основа новели "Камінний хрест" Василя Стефаника (психологічне розкриття теми еміграції в Канаду галицького селянства) : укр. літ., 10 клас / М. Фещенко // Укр. мова і літ. в шк. України. - 2019. - № 1-2. - С. 49-50.
Білоус О. Творчість Василя Стефаника - як ланка причинного зв'язку між рецепцією та перекладом [Електронний ресурс] / О. Білоус // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Вип. 104. – С. 224-227. - Режим доступу: https://core.ac.uk/reader/53035650.
Дробот І. В. Новелістика Василя Стефаника: проблема модернізації наративу [Електронний ресурс] / І. В. Дробот // Маґістеріум. Літературознавчі студії. – Вип. 8. - Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13989/Drobot_Novelistyka_Vasylia_Stefanyka_problema_modernizatsii.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Література :: 12.03.2021 13.32.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Пустова :: Запитання: 45227  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми дисертаційної роботи «Поняття, підстави та способи декриміналізації у кримінальному праві України»
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/2_2.pdf
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2011/11vmlpkz.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19981/marisyukkancir.pdf
https://ukr-pravo.at.ua/index/0-526
https://core.ac.uk/download/pdf/50594365.pdf
http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/ilovepdf_com-107-116.pdf
https://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/chastkova-dekriminalizaciya-vidpovidalnosti-za-uhilennya-vid-splati-podatkiv-z-chogo-viplivae-i-shch.html
http://www.lsej.org.ua/3_2019/55.pdf
http://ippi.org.ua/sites/default/files/19_0.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/47640/2/2019nVipusk_Marysyuk_K-Decriminalization_as_a_191-194.pdf

– Фріс П. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці. Вісник Асоціації кримінального права України. – 2014. – № 1 (2). – С. 19–28.
– Лобач В. Декриміналізація розкрадання за новим законодавством. Правові та соціальні аспекти / В. Лобач // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - 8. - С. 36-40.
– Філей Ю. В. Часткова декриміналізація окремих злочинів проти власності: загальнотеоретичний аналіз / Ю. В. Філей // Від громадянського суспільства - до правової держави : тези III міжнар. наук.-практ. конф. (24 квіт. 2008 р.). - Харків : 2008. - С. 343-345.
– Бригінець О. О. Декриміналізація національного законодавства та формування фінансової безпеки держави / О. О. Бригінець // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. - Вип. 54. - С. 250-255.
– Грек Б. Декриміналізація діянь як один із видів гуманізації кримінальної відповідальності: сутність та підстави / Б. Грек // Юридична Україна. - 2012. - № 8. - С. 90-95.
– Піщенко Г. Декриміналізація чи посилення відповідальності (дискусійні питання щодо ст. 309 Кримінального кодексу України) / Г. Піщенко, Д. Гундза // Підприємництво, госп-во і право. - 2014. - № 5. - С. 87-90.
– Житний О. О. Декриміналізація злочинів як результат впливу міжнародного права на кримінальне право України / Житний О. О. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2012. - № 1034 : Серія "Право". - С. 206-209.
– Фріс П. Л. Методи кримінально-правової політики: криміналізація і декриміналізація : [підрозд. 1.2.2] / П. Л. Фріс // Правова доктрина України : У 5 т. / Нац. акад. прав. наук України; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків, 2013. - Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. - С. 72-80.
– Чередниченко О. Ю. Декриміналізація окремих злочинів, як один із шляхів гуманізації кримінального процесу відповідно до європейських стандартів та підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування / О. Ю. Чередниченко // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення . - Харків, 2018. - Вип. 9 : Матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 25 трав. 2018 р.). - С. 261-265.
– Навроцький В. О. Декриміналізація як один із способів гуманізації та лібералізації у сфері кримінального права / В. О. Навроцький // Гуманізація кримінальної відповідальності : матеріали II міжнар. наук.-практ. симпозіуму 16-17 листоп. 2018 р. / Ун-т Короля Данила. - Івано-Франківськ : РВВ ун-ту Короля Данила, 2018. - С. 178-182.
– Єгоров В.О. Критерії декриміналізації діянь: до постановки проблеми / В.О. Єгоров
// 10 (Десять) років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 13-14 жовт. 2011 р.) 2011. - С. 166-169.
– Письменський Є. О. Криміналізація та декриміналізація як методи реалізації кримінально-правової політики на сучасному етапі розвитку української держави / Є. О. Письменський // Право і суспільство. - 2015. - Вип. 2. - С. 143-148.
– Топчій В. Впровадження кримінального проступку в кримінальне законодавство як декрмиміналізація діянь / В. Топчій // Новітні кримінально-правові дослідження - 2017 : зб. наук. праць . 2017. - С. 26-28.
– Дацюк В. Б. Безпідставна декриміналізація суспільно небезпечних діянь як наслідок надмірної гуманізації кримінального законодавства України / В.Б. Дацюк
// Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства : матеріали Міжнар. наук.-практ. симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18-19 листоп. 2016 р.). . 2016. - С. 72-75.
– Орловська Н. А. До питання про правозастосовну декриміналізацію злочинів / Н. А. Орловська // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна (Одеса, 21 квіт. 2017 р.). 2017. - С. 316-320.
– Мисливий В. А. Криміналізація та декриміналізація: деякі тенденції / В. А. Мисливий // Новітні кримінально-правові дослідження. 2015. - С. 5-8.
– Голіна В. Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України / В. Голіна // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. праць. – 2015. - № 3 (82). - С. 107-116.
– Дрьомін В. М. Сучасні проблеми декриміналізації суспільства / В. М. Дрьомін // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15-16 трав. 2015 р.) . 2015. : Т. 2 . 2015. - С. 253-255.
– Попович, В. М. Гуманізація кримінального законодавства України: проблеми, виклики та загрози / В. М. Попович, В. Б. Дацюк // Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки : зб. наук. Праць. – 2012. - Вип. 56. - С. 405-410.
– Оніщук М. Ми маємо декриміналізувати низку статей чинного ККУ / М. Оніщук // Юридична газета. - 2013. - 15 січня (№ 1-2). - С. 14-17.
– Дрьомін В.М. Основні напрямки державної кримінологічної політики у механізмі декриміналізації суспільства // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць . – 2007. - Вип. 30. - С. 193-198.

.: Розділ: Література :: 12.03.2021 11.37.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Київ :: Запитання: 45213  
Христина запитує:
Доброго дня. Які книжки Нордквіста є у вашій бібліотеці? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Перегляньте наступні книжки, які знаходяться у Національній бібліотеці України для дітей:
Нордквіст С. А що ти вмієш, Петсоне? / С. Нордквіст ; пер. зі швед. Г. Кирпа. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2020. - [24] с. : іл.
Нордквіст С. Де це Петсон? / С. Нордквіст ; пер. зі швед. Г. Кирпи. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. - [19] с. : іл.
Нордквіст С. Коли Петсон сумує / С. Нордквіст ; худож. авт. ; зі швед. пер. Г. Кирпа. - Тернопіль : Богдан, 2012. - 23 с. : іл. - (Пригоди Петсона і Фіндуса).
Нордквіст С. Різдво у Петсона / С. Нордквіст ; зі швед. пер. Г. Кирпа ; худож. оформ. авт. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 23 с. : іл. - (Пригоди Петсона і Фіндуса).
Нордквіст С. Чи знаєш ти Петсона і Фіндуса? / С. Нордквіст ; пер. зі швед. Г. Кирпи. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. - [15] с. : іл.
Нурдквист С. Петсон в походе / S. Nordqvist. - М. : Кладезь, 1997. - 23 с. : іл.
Нурдквист С. Петсон грустит / S. Nordqvist. - М. : Кладезь, 1997. - 23 с. : іл.
Нурдквист С. Петсон, Фіндус і намет / С. Нордквіст ; зі швед. пер. Г. Кирпа ; худож. оформ. авт. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан : Opal, 2009. - 23 с. : іл. - (Пригоди Петсона і Фіндуса).
Нурдквист С. Петсон, Фіндус і переполох на городі : казка / С. Нордквіст ; зі швед. пер. Г. Кирпа ; худож. авт. - Тернопіль : Богдан : Opal, 2010. - 23 с. : іл. - (Пригоди Петсона і Фіндуса).

.: Розділ: Література :: 7.03.2021 14.16.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.277158 seconds