Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Ліна із міста: Ніжин :: Запитання: 46725  
Ліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література на тему - Творчість українських гумористів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Гумореска : [онлайн бібліотека]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://gumoreska.in.ua/. - Назва з екрана.
Гумористи України [Електронний ресурс] // Класна оцінка : [освітній портал]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://klasnaocinka.com.ua/ru/dl/course/view/course_id/9842. - Назва з екрана.
Рум’янцева О. М. Фразеологізми як засоби гумоутворення у творах сучасних українських письменників-гумористів [Електронний ресурс] / О. М. Рум’янцева // Культура народов Причерноморья. - 2006. — № 92. - С. 46-49. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36742/13-Rumyanceva.pdf.
Слухенська Р. Засуджений до смертної кари: важка доля українського гумору в особі Остапа Вишні [Електронний ресурс] / Р. Слухенська // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. - 2017. - № 1. - С. 122-126. - Режим доступу: http://e-apsnim.bsmu.edu.ua/article/view/2411-6181.1.2017.28.

.: Розділ: Література :: 29.09.2022 08.00.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Львів :: Запитання: 46724  
Марта запитує:
Добрий день. Цікавлять особливості творчості Марини Гримич. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марто! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Белімова Т. «Клавка» - роман про літературу, кохання й Київ : [Гримич М. Клавка. — Київ: Нора-Друк, 2019. — 336 с.] / Т. Белімова // Слово і Час. — 2019. — № 10. — С. 116-122.
Бєляєва Т. В. Антропонімікон роману «Еґоїст» Марини Гримич: структурно-семантичний і функційний аспекти [Електронний ресурс] / Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова // Лінгвістичні дослідження. — 2017. — Вип. 46. — С. 3-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2017_46_3.
Бєляєва Т. В. Фразеологізми в романі Марини Гримич «Фріда»: особливості функціювання [Електронний ресурс] / Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова // Лінгвістичні дослідження. — 2018. — Вип. 48. — С. 3-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2018_48_3.
Герасименко Н. Український готичний роман: між світлом і темрявою / Н. Герасименко // Українська літературна газета. — 2016. — 11 листоп. — С. 18-19.
Герасименко Н. Сучасний історичний роман: жіночий ракурс / Н. Герасименко // Літературна Україна. — 2016. — 20 жовт. — С. 8-9.
Коцарев О. Відчути «Літпроцес» : роман із літературного життя сталінських років / О. Коцарев // День. — 2019. — 3 липня. — С. 7.
Пискач О. Д. Семантико-граматична характеристика фразем у романі Марини Гримич «Варфоломієва ніч» [Електронний ресурс] / О. Д. Пискач // Дослідження з лексикології і граматики української мови. — 2013. — Вип. 13. — С. 145-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2013_13_19.
Плющик О. Роман Марини Гримич «Ти чуєш, Марго?..» як художня репрезентація авторського наукового дискурсу [Електронний ресурс] / О. Плющик // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2022. — № 28(1). — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2022_28(1)__4.
Розінкевич Н. Подорожні записки Марини Гримич «Бранзолія» як приклад української наративної літератури «belles non-fiction» [Електронний ресурс] / Н. Розінкевич // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2015. — № 6. — С. 54-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2015_6_14.
Світлична Т. В. Евфемічна лексика в мовотворчості Марини Гримич (на матеріалі роману «Фріда») [Електронний ресурс] / Т. В. Світлична // Лінгвістика. — 2012. — № 3(2). — С. 169-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_3(2)__25.
Слабошпицький М. Подібна тільки до самої себе : штрихи до портрета прозаїка і вченого Марини Гримич / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2018. — 6 груд. — С. 8.

.: Розділ: Література :: 28.09.2022 12.39.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Львів :: Запитання: 46721  
Аліна запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про особливості творчості Євгена Маланюка. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Аліно, добрий день! Радимо вам скористатися такими джерелами:
Авраменко Л. Г. Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / Л. Г. Авраменко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2013. — Т. 222, Вип. 2.10. — С. 8-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2013_222_210_3.
Авраменко Л. Г. Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / Л. Г. Авраменко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 4.12. — С. 6–8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Гальчук О. Ідейно-художній потенціал античних міфем як ключових мікрообразів лірики Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / О. Гальчук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2014. — Вип. 60(2). — С. 262-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(2)__33.
Крупач М. Пошуки дотаборових публікацій Євгена Маланюка (1916-1917 та 1920 років) [Електронний ресурс] / М. Крупач // Українське літературознавство. — 2013. — Вип. 77. — С. 3-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2013_77_3.
Кухар О. О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. О. Кухар ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2002. — 19 с.
Куценко Л. В. Євген Маланюк: витоки й еволюція творчої особистості: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Л. В. Куценко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2002. — 32 с.
Михида С. Шевченкіана Євгена Маланюка в наукових практиках літературознавців-краян / С. Михида, Т. Лавренко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 7-9.
Петринка, Л. В. Урок на тему «Українська діаспора», 8 клас / Л. В. Петринка// Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 10. — С. 10-13.
Салига Т. Ю. Духовні виміри Євгена Маланюка: гармонія неспокою [Електронний ресурс] / Т. Ю. Салига // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2012. — № 2. — С. 50-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2012_2_6.
Слоньовська О. В. Євген Маланюк – основоположник літературного міфу України ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. В. Слоньовська // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 22. — С. 85-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2020_22_14.
Українські письменники в еміграції : [тематичний номер] // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 8-63.
Циховська Е. Д. Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв’язків: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Е. Д. Циховська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2005. — 20 с.
Шаболдов О. В. Типологія маскулінності в поезії Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / О. В. Шаболдов // Південний архів. Філологічні науки. — 2020. — Вип. 82. — С. 31-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2020_82_7.
Яровенко Т. «Душа болить за рідну Україну» / Т. Яровенко, О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 28-34.

.: Розділ: Література :: 27.09.2022 15.14.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 46719  
Анна запитує:
Мені потрібна поезія М. Павленко. Порадьте, що є у бібліотеці. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте книжки поезії М. Павленко:
Павленко М. Бузкові зошити : Поезії / М. Павленко ; худож. Т. Єлістратенко. - Київ : Гранослов, 1997. - 71 с. : іл.
Павленко М. С. Душа осики : Поезія / М. С. Павленко ; передм. І. Забудського ; мал. М. Павленко. - Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2006. - 144 с. : іл.
Павленко М. Чар-папороть : поезія / М. Павленко ; худож. оформ. М. Павленко. - Львів : Каменяр, 2002. - 142 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 26.09.2022 23.00.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 46717  
Олена запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: поетика абсурду у драматургії М. Куліша. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Боднарчук П. І. Антиутопія чи трагедія в її іронічному вияві (на матеріалі п’єс М. Куліша «Народний Малахій» та Лесі Українки «Кассандра») [Електронний ресурс] / П. І. Боднарчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 32(1). — С. 147-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_32(1)__40.
Боднарчук П. І. Проблема соціальних «ідеалів» в антиутопічному дискурсі (на матеріалі п’єс А. Платонова «Шарманка» та М. Куліша «Народний Малахій») [Електронний ресурс] / П. І. Боднарчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 31. — С. 201-203. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_31_58.
Василенко В. У світі навиворіт: божевілля як тема і сюжет : ХХ століття / В. Василенко // Слово і Час. — 2021. — № 4. — С. 57-75.
Долецька Л. О. Особливості інтерпретації біблійних мотивів та образів у драматургії Миколи Куліша (на матеріалі п’єс «97» і «Народний Малахій») [Електронний ресурс] / Л. О. Долецька // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2017. — Вип. 26. — С. 141-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2017_26_17.
Заєць С. Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. Л. Заєць; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2010. — 16 c.
Косач Ю. Слово про Миколу Куліша / Ю. Косач // Слово і час. — 2009. — № 12. — С. 48-54.
Мартинюк В. Баланс форми і змісту малахіанства: до проблеми метатекстуальності «Народного Малахія» [Електронний ресурс] / В. Мартинюк // Парадигма. — 2008. — Вип. 3. — С. 344-351. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2008_3_24.
Матющенко А. Між диктатором і блазнем (драматургія Миколи Куліша у контексті світової драми абсурду) [Електронний ресурс] / А. Матющенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 193-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_38.
Мукан В. Біблійні мотиви у «драмі абсурду» Миколи Куліша (на матеріалі п’єси «Народний Малахій») [Електронний ресурс] / В. Мукан // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 184-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__27.
Мукан В. С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / В. С. Мукан; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2015. — 19 c.
Мукан В. Форманти «Драми абсурду» у п’єсі Миколи Куліша «Народний малахій» [Електронний ресурс] / В. Мукан // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 16. — С. 219-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_52.
Олексюк Г. В. Музика як засіб образотворення в драматургії М. Куліша / Г. В. Олексюк // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. — 2015. — № 2. — С. 388-397.
Саєнко В. П. Поетика драми «Народний Малахій» Миколи Куліша [Електронний ресурс] / В. П. Саєнко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2013. — № 2. — С. 229-236. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2013_2_31.
Юрчук О. О. Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. О. Юрчук ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2007. — 20 с.

.: Розділ: Література :: 26.09.2022 14.28.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.259622 seconds