Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 47616  
Анна запитує:
Добрий день! Цікавлять книги Мії Марченко.
Наша відповідь:
Добрий день! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є наступні книги Мії Марченко:
Жахлива книжка : зб. страшних історій / М. Марченко [та ін.] ; мал. І. Панаріна ; передм. Н. Козар. — Харків : Ранок, 2020. – 99 c.
Марченко М. Місто Тіней : повість / М. Марченко ; іл. Н. Дойчевої-Бут. — Київ : Наш формат, 2020. — 352 c. : іл. — (Шкільна програма) (Фентезі).
Марченко М. Майка Паливода обирає професію / М. Марченко ; іл. О. Болотової. — Харків : Читаріум, 2021. — 143 с.
Марченко М. Сором'язливий Сальватор / М. Марченко ; мал. А. Брайловська. — Харків : Ранок, 2019. — 62 с.

.: Розділ: Література :: 2.02.2024 10.41.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 47609  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить характеристика прозових творів Томаса Манна. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45262. Також додатково можете опрацювати такі джерела:
Буянова М. Акмеологічні елементи педагогічного досвіду : за матеріалами вивчення новели Томаса Манна «Маріо і чарівник» на уроках зарубіжної літератури / М. Буянова // Всесвітня література в школах України. — 2021. — № 6. — С. 24-26.
Клименко Ж. Науково-методичний лекторій для вчителя світової літератури «Специфіка вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи» : методика, пошук, досвід. Лекція 13 : Методика коментованого читання творів світової літератури / Ж. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2011. — № 11-12. — С. 22-25.
Корольова Н. О. Концептосфера ідіостилю Томаса Манна (на матеріалі роману «Будденброки») [Електронний ресурс] / Н. О. Корольова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 49(1). — С. 91-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_49(1)__24.
Корольова Н. О. Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману «Будденброки») [Електронний ресурс] / Н. О. Корольова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2013. — Вип. 23. — С. 220-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2013_23_30.
Лучик О. Роль наратора у романі Томаса Манна «Доктор Фаустуc» / О. Лучик // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2014. — № 20. — С. 87-90.
Майстер епічного роману : 6 червня — 145 років від дня народження Пауля Томаса Манна // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 5. — С. 30-33.
Мельник М. М. Мовне вираження портретної характеристики головної героїні роману Томаса Манна «Будденброки» [Електронний ресурс] / М. М. Мельник, Х. І. Бовкіт // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 64(2). — С. 30-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_64(2)__13.
Мельник М. М. Портретна характеристика головного героя роману Томаса Манна «Будденброки» [Електронний ресурс] / М. М. Мельник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 32(2). — С. 68-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_32(2)__20.
Морозова Л. І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л. І. Морозова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 24 с.
Нестер Л. Текст моди у романі Томаса Манна «Будденброки» [Електронний ресурс] / Л. Нестер // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 6. — С. 286-292. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_6_47.
Перкова Т. «Моральність і життя — єдине ціле» : зображення ситуації «маніпулювання натовпом» : сенс бунту Маріо в новелі Т. Манна «Маріо і чарівник» / Т. Перкова // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2008. — № 43-44. — С. 15-18.
Сеніч О. В. Збережи своє «Я», життя і свободу (за новелою Т. Манна «Маріо і чарівник») : 11-й клас : позакласне читання / О. В. Сеніч // Зарубіжна література в школі. — 2012. — № 15-16. — С. 40-42.
Хандогіна Л. Л. Естетичні погляди Томаса Манна в соціокультурному просторі Німеччини (перша половина XX століття) : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Л. Л. Хандогіна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 15 c.
Шалагінов Б. Соцреалізм як нереалізований проект (погляд германіста) / Б. Шалагінов // Всесвіт. — 2012. — № 5-6. — С. 207-220.
Шевців Г. М. Особливості рецепції «Поезії і правди» Й.-В. Ґете у творчості Томаса Манна [Електронний ресурс] / Г. М. Шевців // Молодий вчений. — 2018. — № 3.1. — С. 202-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3.

.: Розділ: Література :: 28.01.2024 08.07.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Ужгород :: Запитання: 47606  
Євгенія запитує:
Добрий день. Досліджую таку тему: Особливості сучасної української прози для підлітків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Качак Т. Б. Емоції як засіб вираження гендерної ідентичності героїв у сучасній українській прозі для підлітків [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 5(2). — С. 68-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_5(2)__15.
Качак Т. Б. Сучасна українська реалістична проза для підлітків: зміна естетичної парадигми [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2018. — Вип. 67(2). — С. 202-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2018_67(2)__23.
Качак Т. Б. Типологія дитячих образів у сучасній українській реалістичній прозі для підлітків [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2015. — № 2. — С. 322-336. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2015_2_30.
Корендій Я. Сучасна підліткова література як відображення українського світобачення [Електронний ресурс] / Я. Корендій // Українознавство. — 2018. — № 1. — С. 168-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2018_1_14.
Корендій Я. Сучасна підліткова література як відображення українського світобачення [Електронний ресурс] / Я. Корендій // Українознавство. — 2018. — № 1. — С. 168-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2018_1_14.
Мірошник С. І. Формування цінностей старшокласників засобами сучасної української підліткової літератури [Електронний ресурс] / С. І. Мірошник, А. О. Жуленко // Народна освіта. — 2017. — Вип. 3. — С. 83-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2017_3_16.
Слижук О. А. Система вивчення підлітками сучасної української поезії: методико-літературний підхід [Електронний ресурс] / О. А. Слижук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2019. — № 4. — С. 205-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2019_4_39.
Слижук О. А. Сучасна українська література для підлітків: вивчення та викладання в школі [Електронний ресурс] / О. А. Слижук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 8(2). — С. 122-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_8(2)__16.
Стецюк К. Художня література для підлітків на українському видавничому ринку: пропозиція і вимоги сучасності [Електронний ресурс] / К. Стецюк // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2014. — Вип. 6. — С. 180-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2014_6_15.
Токарева Н. М. Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу : монографія / Н. М. Токарева, А. В. Шамне, Н. М. Макаренко. — Кривий Ріг, 2014 — 312 с.
Турчин Т. Розвиток особистісної рефлексії у підлітків засобами художньої літератури : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Т. Турчин ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Література :: 24.01.2024 21.04.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Київ :: Запитання: 47599  
Дарина запитує:
Добрий день. Цікавить література про Текст як психолінгвістична одиниця. Дякую.
Наша відповідь:
Дарино, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Акімова Н. В. Проблема розуміння тексту в сучасній психолінгвістиці [Електронний ресурс] / Н. В. Акімова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2012. — Вип. 30. — С. 104-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_30_33.
Бехта І. А. Текст художній: психолінгвістична рефлексія концепту [Електронний ресурс] / І. А. Бехта, Т. О. Бехта // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 6. — С. 11-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_6_5.
Глоба Л. Психолінгвістичні аспекти сприйняття і розуміння художнього тексту [Електронний ресурс] / Л. Глоба // Психологія особистості. — 2011. — № 1. — С. 132-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2011_1_17.
Дячук Н. В. До проблем дослідження художнього тексту у психолінгвістиці [Електронний ресурс] / Н. В. Дячук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2016. — Вип. 10(1). — С. 241-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(1)__51.
Дячук Н. В. Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту [Електронний ресурс] / Н. В. Дячук // Психолінгвістика. — 2014. — Вип. 16. — С. 211-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2014_16_21.
Дячук Н. В. Психолінгвістика творчості у художньому перекладі : монографія / Н. В. Дячук; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 127 c.
Засєкін С. В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту : монографія / С. В. Засєкін; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2012. — 275 c.
Кротенко Л. Б. Сучасний дискурс-текст із позиції психолінгвістики [Електронний ресурс] / Л. Б. Кротенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 30(1). — С. 122-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_30(1)__35.
Овсієнко Л. Текст як об’єкт вивчення психолінгвістики [Електронний ресурс] / Л. Овсієнко // Теоретична і дидактична філологія. — 2013. — Вип. 15. — С. 58-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2013_15_9.
Олександренко К. В. Психолінгвістичні аспекти сприйняття і розуміння іншомовного тексту [Електронний ресурс] / К. В. Олександренко, О. В. Мисечко // Психологічний журнал. — 2020. — Вип. 4. — С. 35-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psj_2020_4_6.
Романченко А. П. Типологія мовних особистостей у психолінгвістиці та патопсихолінгвістиці / А. П. Романченко // Зап. з укр. мовознавства : зб. наук. пр.. — 2019. — Вип. 26, т. 2. — С. 302-310.
Хижняк І. Психолінгвістичні умови сприймання й розуміння студентами-філологами тексту художнього твору [Електронний ресурс] / І. Хижняк, Н. Ляшов // Молодь і ринок. — 2019. — № 9. — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_9_5.

.: Розділ: Література :: 22.01.2024 10.21.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анатолій із міста: Хмельницький :: Запитання: 47592  
Анатолій запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про Євгена Онацького.
Наша відповідь:
Білокінь С. "Українська мала енциклопедія" Євгена Онацького і справа її перевидання / С. Білокінь // Літературна Україна. — 2015. — 5 берез. — С. 12.
Білокінь С. І. Енциклопедист, який випередив час (125 років від дня народження Євгена Онацького) [Електронний ресурс] / С. І. Білокінь // Енциклопедичний вісник України. — 2019. — Число 11. — С. 65–74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/entsvuk_2019_11_11
Верещагіна А. Незалежність: від джерел до сьогодення : (події, факти, долі) / А. Верещагіна, Б. Верещагін // Слово Просвіти. — 2021. — 19-31 серпня. — С. 11. — Закінчення. Початок 12-18 серпня, 2021.
Винар Л. Євген Онацький - чесність з нацією (1894-1979) [Текст] / Л. Винар ; Українське історичне товариство. — Нью-Йорк [та ін.] : [б.в.], 1981. — 31 с.
Демченко Т. Здобуття Батьківщини: життя та творчість Євгена Онацького [Текст] : [наук.-попул. нарис] / Т. Демченко. — Чернігів : Освітній центр, 2016. — 184 с.
Демченко Т. П. Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки "Портрети в профіль") [Електронний ресурс] / Т. П. Демченко, С. Г. Іваницька // Українська біографістика. — 2016. — Вип. 13. — С. 204-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2016_13_18
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [підручник] / Київський національний університ ; за ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. — Київ : Книги - ХХІ, 2007. — 464 с.
Завальнюк О. Минуле і сучасне Кам'янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : Іст. нариси. Вип. 1 / Завальнюк, Олександр Михайлович, Комарніцький, Олександр Борисович ; Громадська організіція "Партія відродження Кам'янця-Подільського". — Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. — 316 с.
Іваницька С. Тамара Демченко. Здобуття Батьківщини: життя та творчість Євгена Онацького. – Чернігів: ПП "Освітній центр", 2016. - 184с. [Електронний ресурс] / С. Іваницька // Сіверянський літопис. — 2016. — № 3. — С. 207-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_3_21
Копань Л. На атлантах тримається нація : книга як документ / Л. Копань // Слово Просвіти. — 2018. — 17-23 трав. — С. 3.
Лєцкін М. О. "…Без нації не може бути розвитку індивідуальностей…" (взаємини Івана Огієнка та Євгена Онацького) [Електронний ресурс] / М. О. Лєцкін // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Сер. : Історична та філологічна. — 2013. — Вип. 10. — С. 65-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2013_10_12
Мицик Ю. А. Невідоме оповідання Євгена Онацького (Підготував до друку та прокоментував о. Ю. Мицик) [Електронний ресурс] / Ю. А. Мицик // Сіверянський літопис. — 2020. — № 5. — С. 141-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2020_5_14
Ситор А. В. Євген Онацький та його робота в дипломатичній місії УНР в Італії: трансформативний досвід [Електронний ресурс] / А. В. Ситор // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. — 2022. — Т. 5. — С. 28-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAi_2022_5_7
Тимошик М. "Розжалоблювати чужинців слід не плачами та скаргами..." : нереалізовані видавничі проекти Євгена Онацького / М. Тимошик // Літературна Україна. — 2014. — 23 жовт. — С. 10-11.
Українські письменники діаспори : Матеріали до біобібліогр. слов. Ч. 2 (Л - Я) / М-во культури і туризму. Національна парламентська бібліотека України; Авт. біогр. довід. ст. Ф.Погребенник; Авт.-уклад. О.Білик, Г.Гамалій. Ф.Погребенник; Відп. ред. В.Кононенко. — Київ : Національна парламентська бібліотека, 2007. — 251 с.
Червак Б. "Поле праці безмежне!." : Євген Онацький: вчений і націоналіст : постать / Б. Червак // Україна молода. — 2020. — 29 січня. — С. 8.
Червак Б. Євген Онацький - учений і націоналіст : культурна спадщина / Б. Червак // Українська культура. — 2020. — № 1-2. — С. 31-40.
Черниш Н. Дві українські енциклопедії (до історії видань "Українська мала енциклопедія" Є. Онацького иа "Азбуковник. Енциклопедія української літератури" Б. Романенчука) : історичні розвідки / Н. Черниш // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 42-48.

.: Розділ: Література :: 17.01.2024 10.34.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.338227 seconds