Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46692  
Лариса запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література про роман Григорія Тютюнника «Вир». Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Ларисо, перегляньте наступні джерела:
"Він мав талант людяності. І вроджений, і вистражданий..." : до 100-річчя від дня народження Г. М. Тютюнника (1920-1961) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - Київ, 2020. - № 2, 2020. - С. 41-48.
Воловець Л. Григорій Тютюнник : літ.-крит. нарис / Л. Воловець. – Київ : Рад. письменник, 1967. – 134 с.
Лісовська С. Образ природи як оптика вираження екзистенціальних станів у романі Григорія Тютюнника «Вир» / С. Лісовська // Вісн. Сумського ун-ту. - 2008. - № 1. - С. 169–173.
Медвідь-Пахомова С. М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах / С. М. Медвідь-Пахомова. – Ужгород, 1999. – 246 с.
Оповідач буденного життя : 23 квітня - 100 років від дня народження Григорія Тютюнника // Шк. б-ка. - 2020. - № 3. - С. 35-38.
Андрієнко С. Дієслівні синоніми в творчості Григора Тютюнника / С. Андрієнко // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. - 2004. – Вип. 5. – С. 118-121. - Режим доступу: http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/742/1/Щетиніна.pdf.
Головко Л. Г. Загальна характеристика художнього часопростору роману Г. Тютюнника «Вир» [Електронний ресурс] / Л. Г. Головко, І. М. Кремінська, Т. Є. Федорова // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. - 2022. - Т. 33 (72), Ч. 1. - С. 202-206. - Режим доступу: http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/part_2/34.pdf.
Козубенко Л. Архетипи землі та виру як літературознавча проблема у романі Григорія Тютюнника «Вир» [Електронний ресурс] / Л. Козубенкр // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. - 2012. - Вип. 13. - С. 252-257. - Режим доступу:http://ehsupir.uhsp.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/661/ВИПУСК 13.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=252.
Кричун Л. Дискурсна семантика особового імені роману Григорія Тютюнника “Вир” [Електронний ресурс] / Л. Кричун // Наукові записки Кіровоград. держ. педагог. ун-ту імені Володимира Винниченка: зб. наук. праць. - 2007. - Вип. 73. - С. 134-140. - Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/download/nauk_zapiski/2007_vipusk_73_chastyna_2_zamovlennya_4842_2.pdf#page=134.
Соколова А. В. Іменування головних героїв роману Григорія Тютюнника «Вир» [Електронний ресурс] / А. В. Соколова // Філологічна школа Юрія Олександровича Карпенка : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: http://karpenko.in.ua/.- Назва з екрана.
Соколова А. Прізвища в антропонімікою романів Григорія Тютюнника «Вир» та Василя Земляка «Лебедина зграя» [Електронний ресурс] / А. Соколова //
Філологічні діалоги : зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 5. – С. 88-95. - Режим доступу: http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/610/1/соколова 1.pdf.
Соколова А. В. Стилістичні функції пейоративів у романі «Вир» Г. Тютюнника [Електронний ресурс] / А. В. Соколова // Філологічні діалоги : зб. наук. праць. – 2019. – Вип. 6. – С. 87-96. - Режим доступу: http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1109/1/Соколова_А_Філологічні-діалоги-6.pdf.
Соколова А. Функціонування патронімів у романах Г. Тютюнника «Вир» та В. Земляка «Лебедина зграя» [Електронний ресурс] / А. Соколова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - Серія Філологічні науки. - 2020. - Вип. 51. - С. 88-95. - Режим доступу: http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1529/1/Соколова_А._НВ_51_2020.pdf.

.: Розділ: Література :: 19.09.2022 08.40.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 46682  
Антон запитує:
Доброго дня, мене цікавить науково-популярна або художня література про Валерія Марченка, українського журналіста, правозахисника. Чи є такі книжки у бібліотеці? Заздалегідь дяеую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Книжка про життя видатних співвітчизників, а саме про Валерія Марченка, знааходиться на абонементі НБУ для дітей - Пуряєва Н. Наталія Пуряєва про Омеляна Ковча, Івана Павла ІІ, Олександра Меня, Далай-ламу XIV, Валерія Марченка : оповідання / Н. Пуряєва ; худож. О. Сова. - Київ : Антологія, 2019. - 156 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 14.09.2022 11.33.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Київ :: Запитання: 46680  
Юля запитує:
Добрий день. Мені потрібна література про гендерну лінгвістику в Україні. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Гарбар А. І. Гендерна лінгвістика: передумови становлення і розвиток [Електронний ресурс] / А. І. Гарбар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 52(1). — С. 32-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_52(1)__10.
Горох Г. В. Комунікативна лінгвістика : навч.-метод. посіб. / Г. В. Горох, В. С. Карпалюк; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Поділ. : Вид. Зволейко Д. Г., 2009. — 283 c.
Дорошенко С. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика / Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осінова, Л. М. Саліонович, О. А. Халіман; За наук. ред. Т. А. Космеди. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; Дрогобич: Коло, 2014. — 472 с. [Електронний ресурс] / С. Дорошенко // Мовознавство. — 2015. — № 1. — С. 91-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2015_1_9.
Журенко Я. В. Тенденції розвитку сучасної гендерної лінгвістики: ціннісні аспекти [Електронний ресурс] / Я. В. Журенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 47(1). — С. 80-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_47(1)__22.
Зіміч Є. В. Вплив гендерного чинника на мовленнєву діяльність комунікантів у маритальному діалогічному дискурсі / Є. В. Зіміч // Лінгвістика. — 2012. — № 3, ч. 2. — С. 100-108.
Зіміч Є. В. Вплив гендерного чинника на мовленнєву діяльність комунікантів у маритальному діалогічному дискурсі / Є. В. Зіміч // Лінгвістика. — 2012. — № 3, ч. 2. — С. 100-108.
Кобевко Г. В. Вплив соціокультурного аспекту на розвиток гендерної лінгвістики [Електронний ресурс] / Г. В. Кобевко // Молодий вчений. — 2017. — № 11. — С. 232-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_58.
Космеда Т. А. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : колект. монографія / Т. А. Космеда, Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осіпова, Л. М. Саліонович, О. В. Халіман; ред.: Т. А. Космеда; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків. — Дрогобич : Коло, 2014. — 470 c.
Саліонович Л. М. Дискурс Івана Франка у вимірах гендерної лінгвістики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. М. Саліонович; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків, 2012. — 20 c.
Сваричевська А. Фемінітиви і гендерне мовознавство з позицій феміністської лінгвістики [Електронний ресурс] / А. Сваричевська // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 43(3). — С. 88-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_43(3)__16.
Семашко Т. Ф. Гендерна лінгвістика в системі сучасної мовознавчої науки [Електронний ресурс] / Т. Ф. Семашко // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. — 2010. — Вип. 3. — С. 166-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2010_3_34.
Федорова О. Сучасний український мас-медійний дискурс як предмет дослідження гендерної та когнітивної лінгвістики / О. Федорова // Рідна шк. — 2007. — № 6. — С. 67-68.
Федорова О. Сучасний український мас-медійний дискурс як предмет дослідження гендерної та когнітивної лінгвістики / О. Федорова // Рідна шк. — 2007. — № 6. — С. 67-68.
Чуєшкова О. Становлення терміносистеми гендерної лінгвістики [Електронний ресурс] / О. Чуєшкова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. — 2016. — № 842. — С. 161-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2016_842_35.
Чуєшкова О. Термінологія гендерної лінгвістики як система [Електронний ресурс] / О. Чуєшкова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. — 2018. — № 890. — С. 81-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2018_890_17.

.: Розділ: Література :: 14.09.2022 08.56.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Бровари :: Запитання: 46676  
Лариса запитує:
Поезії Б.-І. Антонича
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Дуброва О. В. Творчі паралелі: Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич : монографія / О. В. Дуброва ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філол. та соц. комунікацій. - Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. - 166 с.
Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич : нарис життя і творчості / М Ільницький. — Київ : Рад. письменник, 1991. — 205, [3] с. — (Час і доля).
Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. / М. Ільницький. — Київ : Києво-Могил. акад., 2008-. Кн. 2 : Кн. 2 : [про Б.-І. Антонича, І. Калинця], 2008. — 702, [1] с.
Калинець І. Знане і незнане про Антонича : матер. до біогр. Богдана Ігоря Антонича / І. Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2-ге вид., виправ. і допов. - Львів : Друкарські куншти, 2011. - 276 с.
Пономаренко О. Б. Міфосвіт поезії Б.-І. Антонича й естетичні традиції Т. Шевченка : аспект художнього образу-символу / О. Б. Пономаренко. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2006. - 176 с.
Ідейно-художній аналіз поезій Богдана-Ігоря Антонича. Українська література 11 клас [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PT7iAjIFjEU.
Кирильчук О. М. Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / О. М. Кирильчук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2007. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
Колтакова Н. Антиномічна колористика в жанрі "книги віршів” у Б. І. Антонича [Електронний ресурс] / Н. Колтакова // Питання літературознавства. - 2012. - Вип. 85. - С. 77-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2012_85_13.pdf.
Колтакова Н. Г. Лінгвокультурема "прозорості" в художніх світах Б. І. Антонича та В’ячеслава Іванова [Електронний ресурс] / Н. Г. Колтакова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 4. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2013_16_4_14.pdf.
Сохацька Є. / Еліта українського духу: історія однієї дружби : Іван Огієнко та Богдан-Ігор Антонич (до 100-річчя від дня народження Б.-І. Антонича) [Електронний ресурс] / Є. Сохацька // День. - 2009. - 23 січня. - Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/elita-ukrayinskogo-duhu.
Художній світ поезії Богдана-Ігоря Антонима [Електронний ресурс] // https://uahistory.co : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: uahistory.co/pidruchniki/fasolya-ukraine-literature-11-class-2019-standard-level/26.php. - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 13.09.2022 08.51.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 46671  
Ліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна книга "Соломія Крушельницька. Міста і слава". Чи є книга у вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! У НБУ для дітей такої книги немає. Звертайтесь до фонду Центральної публічної районної бібліотеки ім. О.С.Пушкіна ЦБС Оболонського району м. Києва.

.: Розділ: Література :: 12.09.2022 14.26.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.435716 seconds