Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Катя із міста: Тернопіль :: Запитання: 46669  
Катя запитує:
Добрий день, потрібна література про сучасних досліджень з методики ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Богуш А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. — Київ : Слово, 2008. — 408 с.
Костюк О. В. Дослідницько-пошукова діяльність у формуванні пізнавального інтересу дошкільників до природи [Електронний ресурс] / О. В. Костюк // Педагогічний пошук. — 2014. — № 3. — С. 20–25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2014_3_8.
Кравченко Т. Основні підходи до організації взаємодії сім’ї та школи як фактора соціалізації дітей шкільного віку [Електронний ресурс] / Т. Кравченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 47. — С. 136-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_47_23.
Лемещук М. Сутність соціалізації дітей дошкільного віку у контексті сучасних науково-педагогічних ідей [Електронний ресурс] / М. Лемещук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 45. — С. 115-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_45_19.
Рогальська Н. В. Використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Рогальська // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2013. — Вип. 37. — С. 131-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_37_30.
Рогальська Т. Інноватика в освіті [Електронний ресурс] / Т. Рогальська // Віче. — 2010. — № 1. — С. 36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_1_19.
Рогальська-Яблонська І. П. Підготовка майбутніх вихователів до супроводу соціалізації дошкільників на матеріалах спецкурсу «Актуальні проблеми сучасного дитинства» [Електронний ресурс] / І. П. Рогальська-Яблонська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 65. — С. 390-395. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_78.
Рогальська-Яблонська І. Педагогіка соціалізації: особливості патріотичного виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / І. Рогальська-Яблонська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2016. — Вип. 2. — С. 290-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2016_2_35.

.: Розділ: Література :: 11.09.2022 15.17.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Вижниця :: Запитання: 46662  
Марина запитує:
Добрий день. Мені потрібна ваша допомога. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про філософію об'єктивізму Айн Ренд. Заздалегідь дякую .
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Коробко М. І. Етика реальності: загальний огляд філософських позицій Айн Ренд [Електронний ресурс] / М. І. Коробко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 86. — С. 236-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_86_60.
Коробко М. І. Лібертаріанство та філософія об'єктивізму Айн Ренд [Електронний ресурс] / М. І. Коробко // Українські культурологічні студії. — 2019. — № 2. — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrks_2019_2_4.
Коробко М. І. Літературно–філософські джерела художніх творів Айн Ренд [Електронний ресурс] / М. І. Коробко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 142(2). — С. 73-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_142(2)__15.
Коробко М. І. Філософія об’єктивізму Айн Ренд: базові цінності людської Індивідуальності [Електронний ресурс] / М. І. Коробко // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 396-400. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_101.
Коробко М. І. Явні та неявні джерела філософії об'єктивізму Айн Ренд [Електронний ресурс] / М. І. Коробко // Гуманітарний часопис. — 2015. — № 1. — С. 38-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2015_1_7.
Коробко М. І. Етичний проект «філософії об'єктивізму» Айн Ренд : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / М. І. Коробко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с.
Патлайчук О. В. «Романтичний реалізм» Айн Ренд як естетична концепція [Електронний ресурс] / О. В. Патлайчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філософія. — 2016. — Т. 286, Вип. 274. — С. 50-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2016_286_274_10.
Патлайчук О. В. Естетичні погляди Айн Ренд [Електронний ресурс] / О. В. Патлайчук // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 116. — С. 149-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_116(1)__36.
Патлайчук О. В. Основні аспекти філософії об’єктивізму Айн Ренд [Електронний ресурс] / О. В. Патлайчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філософія. — 2015. — Т. 262, Вип. 250. — С. 39-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_262_250_9.

.: Розділ: Література :: 8.09.2022 08.42.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Шепетівка :: Запитання: 46658  
Софія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: Вплив античної міфології на подальший розвиток філософії, науки, мистецтва Європи та світу. Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Гужва О. П. Шлях до міфологічної символіки в мистецтві XX століття: від образу до символу [Електронний ресурс] / О. П. Гужва // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 8. — С. 12-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_8_3.
Зварич І. М. Міфологічна парадигма художнього мислення: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.06 / І. М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2003. — 36 с.
Красюк О. С. Вплив античності на історичну думку англійського просвітництва: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / О. С. Красюк ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с.
Кулікова Л. Б. До історії питання про спеціальне вивчення класичної греко-римської міфології в античний час [Електронний ресурс] / Л. Б. Кулікова // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 10. — С. 174-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_10_21.
Кулікова Л. До історії питання про спеціальне вивчення греко-римської міфології [Електронний ресурс] / Л. Кулікова // Історико-педагогічний альманах. — 2008. — Вип. 1. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2008_1_4.
Луканинець Р. В. Античні міфологеми як одне із джерел прецедентних феноменів [Електронний ресурс] / Р. В. Луканинець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 43. — С. 168-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_43_50.
Марковський Б. В. Феноменологія міфологічного символу та проблема ефективності викладання філософії [Електронний ресурс] / Б. В. Марковський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2015. — Вип. 1. — С. 23-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_1_7.
Матюхіна О. А. Вплив античності на культуру України [Електронний ресурс] / О. А. Матюхіна // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2010. — № 2. — С. 160-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_2_35.
Нямцу А. Є. Легендарно-міфологічна традиція у світовій літературі (теоретичні та історико-літературні аспекти) : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.04 ; 10.01.05 / А. Є. Нямцу ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 1997. — 34 с.
Пономаренко О. В. Міфологічні витоки метафізики світла у філософській думці слов’ян [Електронний ресурс] / О. В. Пономаренко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2011. — Т. 19, № 21(2). — С. 7-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2011_19_21(2)__4.
Семикрас Т. І. Місце міфологічного образу в науковій термінології [Електронний ресурс] / Т. І. Семикрас // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 33(1). — С. 175-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_33(1)__49.
Смольницька О. О. Антична міфологія в психоаналізі Ніли Зборовської: літературно-філософський та історичний дискурси [Електронний ресурс] / О. О. Смольницька // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2018. — Вип. 27-28. — С. 52-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2018_27-28_8.
Стоян С. П. Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття : дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / С. П. Стоян ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2002. — 170 с.
Турган О. Рецепція античності в українській літературі (діахронічний аспект) [Електронний ресурс] / О. Турган // Філологічні семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 72-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_11.
Чорна Л. В. Щодо проблеми розуміння поняття «ідея» в античній філософії [Електронний ресурс] / Л. В. Чорна // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 11. — С. 119-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_11_33.
Чудовець В. Антична міфологія та її вираження в ранній античній філософії [Електронний ресурс] / В. Чудовець, І. С. Матвієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 151-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_92.
Шеремета І. (священик) Вплив античної філософської думки на творчість мужів апостольських [Електронний ресурс] / І. Шеремета (священик), М. Цап’юк (протоієрей) // Волинський благовісник. — 2017. — № 5. — С. 337-344. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2017_5_26.

.: Розділ: Література :: 7.09.2022 09.36.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Луцьк :: Запитання: 46656  
Олеся запитує:
Добрий день. Потрібна ваша допомога. Шукаю літературу на тему: Особливості прози Володимира Дрозда. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Брайко О. «Білий кінь Шептало»: кінопритча Володимира Дрозда / О. Брайко // Дивослово. — 2019. — № 1. — С. 45-50.
Брайко О. В. Колористичні засоби художньої виразності в прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. В. Брайко // Слово і час. — 2019. — № 8. — С. 78-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_8_8.
Брайко О. Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. Брайко // Слово і час. — 2016. — № 2. — С. 54-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_2_8.
Брайко О. Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. Брайко // Слово і час. — 2014. — № 8. — С. 27-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_8_7.
Бутенко В. «Крилатим ґрунту не треба» : літературне дослідження за оповіданням В. Дрозда «Білий кінь Шептало», 8 клас / В. Бутенко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 12. — С. 29-31.
Вишницька Ю. В. Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / Ю. В. Вишницька // Studia philologica. — 2014. — Вип. 3. — С. 144-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2014_3_31.
Вишницька Ю. Міфосценарій віднаходження раю як одна з реалізацій космогонічних міфів (на матеріалі роману Володимира Дрозда «Листя землі») [Електронний ресурс] / Ю. Вишницька. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2014. — № 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2014_4_4.
Жила С. «Майстер творення світів». Вивчення епопеї Володимира Дрозда «Листя землі» у вищій школі [Електронний ресурс] / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 9. — С. 5-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_9_3.
Ігошев К. Роман-спогад Володимира Дрозда «Музей живого письменника»: складові національної ідентичності [Електронний ресурс] / К. Ігошев // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2016. — № 7. — С. 86-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2016_7_17.
Карпенко О. А. Роман-дилогія Володимира Дрозда «Листя землі»: проблеми міфопоетики: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. А. Карпенко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2008. — 18 с.
Кобилко Н. А. Кольорова символіка образу дороги в химерному прозописьмі Володимира Дрозда та Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Н. А. Кобилко // Львівський філологічний часопис. — 2019. — № 5. — С. 65-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2019_5_13.
Кутюк Б. В. Фантастичне і реальне у творах В. Дрозда, Е. Гофмана, А. Азімова, О. Гріна : сценарій літературної вітальні для учнів 7-8-х класів / Б. В. Кутюк, С. О. Дмитрук// Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 3. — С. 29-31.
Рябко А. В. Художній наратив малої прози Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / А. В. Рябко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. — 2014. — № 1107, вип. 70. — С. 140-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2014_1107_70_31.
Сулима М. Штрихи до історії одного твору Володимира Дрозда : штрихи / М. Сулима // Слово і час. — 2020. — № 1. — С. 118-121.
Харченко А. В. Іронія як стильовий компонент прози Володимира Дрозда: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А. В. Харченко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2008. — 19 с.
Чередніченко О. А. Основні риси ментальності українців та їх відображення у романі-дилогії Володимира Дрозда «Листя землі» [Електронний ресурс] / О. А. Чередніченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2010. — Вип. 4.1. — С. 135-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2010_4.
Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / Г. Яструбецька // Слово і час. — 2013. — № 12. — С. 82-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_12_21.

.: Розділ: Література :: 6.09.2022 10.04.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Шепетівка :: Запитання: 46652  
Софія запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу про розвиток дошкільної освіти в Японії. Дякую!
Наша відповідь:
Віннічук Н. В. Особливості розвитку японської системи освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Віннічук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2015. — № 2(2). — С. 4-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2015_2(2)__3
Віннічук Н. В. Філософські основи розвитку системи освіти Японії [Електронний ресурс] / Н. В. Віннічук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2014. — № 4. — С. 185-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_4_27
Накорчевський А. А. Гуманітарне знання й освіта в Японії XVII – XXI ст. [Електронний ресурс] / А. А. Накорчевський // Східний світ. — 2018. — № 1. — С. 62-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2018_1_8
Солопова Т. Г. Японська система освіти: успіхи і проблеми [Електронний ресурс] / Т. Г. Солопова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2019. — Вип. 3. — С. 206-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2019_3_20
Тарабасова Л. Г. Гуманістичні тенденції дошкільної освіти в Японії: теоретико-методологічне дослідження [Електронний ресурс] / Л. Г. Тарабасова // Грані. — 2015. — № 1. — С. 34-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_1_8
Трофимченко А. Л. Особливості впровадження освітніх реформ в Японії після Другої світової війни [Електронний ресурс] / А. Л. Трофимченко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2021. — № 1. — С. 113-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2021_1_17
Улюкаєва І. Г. Світовий процес розвитку дошкільної освіти та його вплив на становлення вітчизняної теорії і практики (ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / І. Г. Улюкаєва // Інноватика у вихованні. — 2018. — Вип. 7(1). — С. 222-233. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7(1)__26

.: Розділ: Література :: 3.09.2022 14.22.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.2761 seconds