Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 46488  
Марія запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: Прояви екзистенціалізму у літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Беслюбняк О. О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О. О. Беслюбняк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 18 с.
Гольтер І. М. Прояви екзистенціалізму у романі Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» [Електронний ресурс] / І. М. Гольтер // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 6. — С. 321-325. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_6_53
Криворучко С. К. До проблеми літературного екзистенціалізму [Електронний ресурс] / С. К. Криворучко // Література в контексті культури. — 2012. — Вип. 22(2). — С. 203-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2012_22__36.
Лепьохін Є. О. Роман «Американська мрія» Нормана Мейлера як один із взірців американського естетичного екзистенціалізму [Електронний ресурс] / Є. О. Лепьохін // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(1). — С. 136-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(1)__20.
Луцик В. Екзистенціалізм у малій прозі Доріс Лессінг [Електронний ресурс] / В. Луцик // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2014. — Вип. 10. — С. 161-165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2014_10_27.
Нев’ярович Н. «Осанна» мужності: екзистенційні мотиви в романі А. Камю «Чума» : науково-методичний коментар до вивчення твору в 11 класі / Н. Нев’ярович // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2012. — № 7-8. — С. 67-70.
Паньків М. З. Ключові модуси екзистенціалізму крізь призму новел Василя Стефаника [Електронний ресурс] / М. З. Паньків // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2019. — № 3. — С. 464-469. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2019_3_57.
Русанова О. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтепретовані на національному матеріалі : цикл уроків за романом В. Підмогильного «Місто», урок 2; українська література, 11 клас / О. Русанова // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 2. — С. 42-45.
Сафіюк О. Філософія екзистенціалізму міської людини у творчості Джеймса Джойса та українській літературі 20-30-х років XX століття [Електронний ресурс] / О. Сафіюк // Питання літературознавства. — 2010. — Вип. 79. — С. 314-319. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_41.
Тарнашинська Л. Інтенції філософії екзистенціалізму в життєвій і творчій топології українського шістдесятництва [Електронний ресурс] / Л. Тарнашинська // Сучасні літературознавчі студії. — 2014. — Вип. 11. — С. 524-535. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2014_11_52.
Токмань Г. Літературні семінари про сучасну літературу: екзистенціально-діалогічне прочитання новел Василя Портяка і Євгенії Кононенко / Г. Токмань // Дивослово. — 2016. — № 11. — С. 47-53.
Хопта С. М. Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття: систематика художніх образів та характерів: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. М. Хопта ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 19 с.
Щеголь Л. Д. Екзистенціалізм творчості Меші Селімовича на прикладі роману «Дервіш і смерть» [Електронний ресурс] / Л. Д. Щеголь // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2011. — Вип. 16. — С. 358-362. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2011_16_51.
Юрчак Г. М. Художня концепція екзистенціалізму в романі «Чортівська скеля» Ю. Косача [Електронний ресурс] / Г. М. Юрчак // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2012. — № 3. — С. 351-357. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_3_60.

.: Розділ: Література :: 9.06.2022 09.58.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Полтава :: Запитання: 46484  
Олексій запитує:
Добрий день. Необхідна література про Дмитра Фальківського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Богатирьова К. В. Ода в українській літературі XVIII — першої третини XIX ст. (історія і поетика) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / К. В. Богатирьова; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2014. — 20 c.
Вирок супроти життя : 3 листопада — 120 років від дня народження Дмитра Фальківського // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 10. — С. 16-17.
Дмитренко В. І. Літературний дискурс «Ланки»-МАРСу першої третини ХХ ст. : монографія / В. І. Дмитренко; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». — Луганськ, 2009. — 280 c.
Дмитренко В. І. Творчість митців об’єднання «Ланка»-МАРС у літературному процесі першої третини XX ст.: аспекти перцепції та рецепції: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В. І. Дмитренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 33 с.
Карлюкевич А. Українські літературні адреси Берестейщини / А. Карлюкевич // Літературна Україна. — 2014. — 16 січ. — С. 4.
Ковалів Ю. Трагічна одіссея Дмитра Фальківського / Ю. Ковалів // Дивослово. — 2008. — № 11. — С. 45-47.
Кочур Г. П. Література та переклад. Дослідження, рецензії, літературні портрети, інтерв’ю. Т. 1 / Г. П. Кочур. — Київ : Смолоскип, 2008. — 612 c.
Крижановська О. О. «Прими мой братский поцелуй» (типологічні сходження поезій Д. Фальківського та М. Гумільова) [Електронний ресурс] / О. О. Крижановська // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2020. — № 2. — С. 179-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2020_2_27.
Крижановська О. О. Художні принципи акмеїзму в поетичній практиці Є. Плужника та Д. Фальківського [Електронний ресурс] / О. О. Крижановська // Південний архів. Філологічні науки. — 2020. — Вип. 84. — С. 98-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2020_84_17.
Майборода І. Розстріляне відродження : історія України. 10 клас / І. Майборода // Історія України (Шкільний світ). — 2009. — № 13. — С. 16-22.

.: Розділ: Література :: 8.06.2022 10.46.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Біла церква :: Запитання: 46483  
Анастасія запитує:
Цікавить особливості творчості Кнута Гамсуна. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Перегляньте таку літературу:
Баган О. Р. Естетика і поетика вісниківського неоромантизму: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Р. Баган ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 20 с.
Буркут К. «Містерії» Кнута Гамсуна / К. Буркут // Всесвіт. — 2012. — № 5-6. — С. 203-206.
Галушко М. Художнє слово як сповідь: роман Кнута Гамсуна «Голод» у процесі викладання зарубіжної літератури у ВНЗ [Електронний ресурс] / М. Галушко // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 5. — С. 123-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2013_5_20.
Головченко Н. І. Структурно-стильовий аналіз художнього тексту в старших класах загальноосвітньої школи: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. І. Головченко ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2009. — 20 с.
Гурдуз А. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» і роман К. Гамсуна «Пан» у порівняльно-типологічному висвітленні / А. Гурдуз // Слово і час. — 2003. — № 11. — С. 40-44.
Доценко Р. Гамсун, голод і колаборантство / Р. Доценко // Київ. старовина. — 2007. — № 5. — С. 123-133.
Жиленко І. Р. Жанрово-тематична палітра публіцистики Кнута Гамсуна [Електронний ресурс] / І. Р. Жиленко // Філологічні трактати. — 2015. — Т. 7, № 4. — С. 134-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2015_7_4_19.
Кошова І. У полоні слова. Інтерпретації художніх текстів : навч. посіб. / І. Кошова. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. — 134 c.
Матюшкіна Т. У ритмі життя природи : «імпресіоністичні ефекти» в зображенні світу природи Михайлом Коцюбинським та Кнутом Гамсуном : (матеріали до уроків поглибленого вивчення) / Т. Матюшкін // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2010. — № 5. — С. 45-51.
Савченко З. В. Художній світ Кнута Гамсуна [Електронний ресурс] / З. В. Савченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 25(1). — С. 102-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_25(1)__30.
Цепкало Т. Міфологема місяця у творчості М. Йогансена та К. Гамсуна [Електронний ресурс] / Т. Цепкало // Філологічні науки. — 2016. — Вип. 24. — С. 51-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2016_24_9.
Циховська Е. Гамсунівські відлуння в ідилії «На узліссі» Максима Рильського / Е. Циховська // Українська мова і література в школі. — 2010. — № 1. — Спец. вип. — С. 56-57.
Шолухо Н. Естетика тілесності в модусі болю (за романами Кнута Гамсуна «Голод» і Томаса Бернхарда «Холоднеча») [Електронний ресурс] / Н. Шолухо // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 20. — С. 121-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_20_19.

.: Розділ: Література :: 8.06.2022 06.57.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Дрогобич :: Запитання: 46481  
Марія запитує:
Доброго вечора! Мене цікавить критика твору "Крадійка книжок" Маркуса Зузака.
Наша відповідь:
Бак С. Створювати свій інформаційний простір : урок за романом М. Зузака "Крадійка книжок" : методика, пошук, досвід / С. Бак // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 12. — С. 19-22.
Виксюк Х. В. Особливості відтворення метафор в українському перекладі роману М. Зузака "Крадійка книжок" [Електронний ресурс] / Х. В. Виксюк, Ю. С. Стахмич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2018. — № 4. — С. 319-326. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2018_4_38
Гузь О. Орієнтовне поурочне планування для 8 класу : уроки № 62-70 / О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. — 2017. — № 4. — С. 26-44.
Кулачинська В. Про війну можна писати по-різному : система уроків за романом М. Зузака "Крадійка книжок" : до 75-річчя Перемоги над нацизмом : нова українська школа / В. Кулачинська // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 7-17.
Лукьяненко Д. "Крадійка книжок" Маркуса Зузака: методичні аспекти вивчення : сучасна література в колі юнацького читання : нова українська школа / Д. Лукьяненко // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 11. — С. 6-9.
Матеріали IV міжнародної конференції "Зарубіжні письменники і Україна" : [виступи] // Зарубіжна література в школах України. — 2018. — № 11. — С. 3-10.
Путіліна Л. Книжка-рятівниця : матеріали до вивчення роману М. Зузака "Крадійка книжок" : до 75-річчя Перемоги над нацизмом : нова українська школа / Л. Путіліна // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 18-21.
Семен Г. Я. Німецькі елементи у романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок" [Електронний ресурс] / Г. Я. Семен, Ж. Б. Черська // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2018. — № 9. — С. 195-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2018_9_45
Черник М. В. Інкорпорація німецькомовних елементів в англомовному романі М. Зузака "Крадійка книжок" [Електронний ресурс] / М. В. Черник, А. С. Денисенко // Закарпатські філологічні студії. — 2020. — Вип. 13(2). — С. 171-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2020_13(2)__37
Штолько M. Семантика тексту М. Зузака "Крадійка книжок" у візуальній інтерпретації Б. Персіваля [Електронний ресурс] / M. Штолько // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2018. — № 2. — С. 56-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2018_2_8
Жорнокуй У. В. Багатовекторність концепту смерті у романі "Крадійка книжок" Маркуса Зусака [Електронний ресурс] / У. В. Жорнокуй // Молодий вчений. - 2014. - № 11(14). - С. 133-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_11(14)__36
Артеменко Ю. О. Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок" і його українському перекладі [Електронний ресурс] / Ю. О. Артеменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. - 2017. - Вип. 1. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2017_1_3

.: Розділ: Література :: 7.06.2022 20.32.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Рахів :: Запитання: 46477  
Катерина запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про прозову творчість Анатолія Дімарова. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Перегляньте таку літературу:
Бондаренко Ю. Жанрова своєрідність повістей-«історій» Анатолія Дімарова / Ю. Бондаренко // Слово і час. — 2002. — № 5. — С. 3-12
Гандзюк О. М. Засоби вираження волевиявлення у повісті Анатолія Дімарова «На коні й під конем» [Електронний ресурс] / О. М. Гандзюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. — 2020. — Вип. 823. — С. 36-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2020_823_9.
Гандзюк О. М. Показ радянського способу життя в повісті Анатолія Дімарова «На коні й під конем» [Електронний ресурс] / О. М. Гандзюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 41(1). — С. 17-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_41(1)__6.
Гросевич Т. В. «Його сім’я» Анатолія Дімарова в жанровій парадигмі сімейного роману [Електронний ресурс] / Т. В. Гросевич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 60. — С. 271-274. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_60_103.
Гросевич Т. В. «І будуть люди» Анатолія Дімарова як зразок соціально-побутового роману [Електронний ресурс] / Т. В. Гросевич // Філологічні трактати. — 2013. — Т. 5, № 3. — С. 79-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2013_5_3_16.
Духовний батько «шістдесятників» : 5 травня — 95 років від дня народження Анатолія Дімарова // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 4. — С. 19-21.
Корецька М. Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова «Ідол» / М. Корецька // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2011. — Вип. 198. — С. 63-69.
Корецька М. Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова «Його сім’я» [Електронний ресурс] / М. Корецька // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 153-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_37.
Корецька М. Жанрово-стильові особливості повісті Анатолія Дімарова «Тридцяті» [Електронний ресурс] / М. Корецька // Рідний край. — 2010. — № 2. — С. 116-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2010_2_30.
Назімова К. А. Образна система роману Анатолія Дімарова «І будуть люди» [Електронний ресурс] / К. А. Назімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 14. — С. 120-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_14_18.
Плужник О. М. Особистість як основа ідейно-естетичних та художньо-психологічних вимірів творчості А. Дімарова [Електронний ресурс] / О. М. Плужник // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2012. — Вип. 26. — С. 255-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2012_26_26.
Слабошпицький М. Життя під чужим іменем : з блокнота письменника / М. Слабошпицький // Слово Просвіти. — 2020. — 16-22 липня. — С. 10-11.
Соцька Т. Трактування проблем виховання особистості та формування креативу в тетралогії Анатолія Дімарова «На коні і під конем» / Т. Соцька // Дивослово. — 2018. — № 1. — С. 51-55.
Соцька Т. Художня своєрідність повісті-тетралогії А. Дімарова «На коні і під конем» [Електронний ресурс] / Т. Соцька // Проблеми сучасного літературознавства. — 2015. — Вип. 21. — С. 124-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2015_21_14.
Щербакова Т. О. Інтерпретація ідеї «людини культури» у прозі А. Дімарова [Електронний ресурс] / Т. О. Щербакова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2011. — Вип. 2(3). — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2011_2(3)__17.

.: Розділ: Література :: 7.06.2022 11.40.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.306883 seconds