Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44695
   


Автор запитання: Світлана із міста: Шаргород :: Запитання: 46526  
Світлана запитує:
Добрий день. Інформація про втрачене покоління у літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Гричаник, Н. І. Ернест Хемінгуей — представник «втраченого покоління» XX століття : матеріали до вивч. творчості письменника / Н. І. Гричаник ; Глухівський держ. педагогічний ун-т. Кафедра зарубіжної літератури. — Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. — 30 с.
Жиленко І. Р. А. Чекмановський і Р. Гуль: «втрачене покоління» у горнилі війни [Електронний ресурс] / І. Р. Жиленко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 44. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2017_44_5.
Загородній І. Втрачені покоління / І. Загородній. — Вінниця : Консоль, 2012. — 847 с.
Землянська А. В. Екзистенційні пошуки «втраченого покоління» в романі С. Жадана «Ворошиловград» [Електронний ресурс] / А. В. Землянська, А. М. Землянський // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. — 2020. — Вип. 1. — С. 47-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2020_1_5.
Літературне дослідження «Вічний пошук щастя, або Як віднайти втрачений рай» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/literaturne-doslidzenna-vicnij-posuk-sasta-abo-ak-vidnajti-vtracenij-raj-789.html. — Дата звернення : 20.06.2022.
Нестелєєв М. Деструктивна й автодеструктивна образність прози українського «втраченого покоління» / М. Нестелєєв // Слово і час. — 2011. — № 9. — С. 64-72.
Презентація з теми «Література «Втраченого покоління» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-literatura-vtracenogo-pokolinna-212599.html. — Дата звернення : 20.06.2022.
Рева Л. Втрачене / невтрачене покоління : Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна [Електронний ресурс] / Л. Рева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 17. — С. 163-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2018_17_18.
Рева Л. Втрачене / невтрачене покоління: Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна [Електронний ресурс] / Л. Рева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2019. — Вип. 18. — С. 49-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2019_18_7.
Слободська А. М. «Ми тікаємо від самих себе...» : До вивчення романів Е. М. Ремарка «На Західному фронті без змін» та Е.Хемінгуея «Прощавай, зброє!» (фрагменти уроку). 11 кл. / А. М. Слободська // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1999. — 12. — С.42-48.
Толочко О. Я. Експресивна інверсія у творах американських письменників «Втраченого Покоління» (перекладознавчий аспект) [Електронний ресурс] / О. Я. Толочко // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 3. — С. 464-469. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_3_78.
Чайка О. М. Проблема «втраченого покоління» у творчості Е. М. Ремарка : матеріали до вивч. творчості письменника / О. М. Чайка ; Глухівський держ. педагогічний ун-т. — Гухів : РВВ ГДПУ, 2007. — 46 с.
Якименко О. В. Антивоєнна новелістика Наталі Романович-Ткаченко в контексті літератури «втраченого покоління» [Електронний ресурс] / О. В. Якименко // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 1(2). — С. 388-396. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_1(2)__45.

.: Розділ: Література :: 19.06.2022 20.29.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Люда із міста: Сколе :: Запитання: 46520  
Люда запитує:
Добрий день. Шукаю літературу на тему: Драматургія Ігоря Костецького. Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! Радимо Вам використати наступні джерела за вашим запитом:
Багрій М. А. Теоретична концепція стилю в доробку Ігоря Костецького [Електронний ресурс] / М. А. Багрій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2015. — Вип. 37. — С. 12-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_37_4.
Багрій-Миськов М. Сюрреалістичні елементи в сюжетно-композиційній структурі творів Ігоря Костецького [Електронний ресурс] / М. Багрій-Миськов // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 1. — С. 35-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_1_11.
Вісич О. Метадраматична поетика п’єси Ігоря Костецького «Близнята ще зустрінуться» [Електронний ресурс] / О. Вісич // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2018. — Вип. 20(1). — С. 55-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2018_20(1)__13.
Горідько Ю. П’єси І. Костецького як феномен «драми абсурду» в українській літературі / Ю. Горідько // Українська література в загальноосвітній школі. — 2005. — № 2. — С. 6-9.
Дроздовський Д. І. Філософія шекспірівського дискурсу в інтерпретаціях Ігоря Костецького: «одночасність рівночасного» [Електронний ресурс] / Д. І. Дроздовський // Ренесансні студії. — 2011. — Вип. 16-17. — С. 232-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2011_16-17_17.
Ковалів Ю. І. Юрій Липа. Ігор Костецький – драматург. Володимир Ярошенко [Електронний ресурс] / Ю. І. Ковалів // Слово і час. — 2019. — № 5. — С. 82-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_5_11.
Ковалів Ю. Ігор Костецький : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2019. — № 5. — С. 89-93.
Луцак С. Концепція художнього стилю Ігоря Костецького на тлі літературно-критичного дискурсу середини ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. Луцак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2013. — № 3. — С. 77-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2013_3_20.
Мукан А. Світоглядні типи героїв у прозі 40-х рр . XX ст. Ю. Косача , І. Костецького , В. Домонтовича [Електронний ресурс] / А. Мукан // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 191-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__28.
Мукан В. С. Гротеск і парадокс у драматургії Ігоря Костецького (на матеріалі п’єси «Спокуси несвятого Антона») [Електронний ресурс] / В. С. Мукан // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 37(2). — С. 82-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_37(2)__15.
Юрова І. Ю. Творча особистість І. Костецького у літературному дискурсі II половини ХХ ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. Ю. Юрова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2007. — 20 с.

.: Розділ: Література :: 17.06.2022 11.31.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46514  
Світлана запитує:
Образ Марусі Чурай із одноіменного роману у віршах Ліни Костенко
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлана! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Голікова Н. Лінгвокультурема "Маруся Чурай" в українській літературі ХІХ–ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Голікова // Культура слова. — 2020. — Вип. 92. — С. 36-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2020_92_5.
Загурська Е. Трансформація національного міфу на українській сцені (на прикладі образу Марусі Чурай) [Електронний ресурс] / Е. Загурська // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2010. — Вип. 7. — С. 84-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2010_7_25.
Ліна Костенко: тексти та їх інтерпретація : [навч. посіб. — хрестоматія] / ідея, впоряд., інтерпретація творів Григорія Ключика. — Київ : Український пріоритет, 2019. — 647 с.
Пономаренко Л. Г. Маруся Чурай ... а чому не Маря Чураївна? [Електронний ресурс] / Л. Г. Пономаренко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2002. — Вип. 5. — С. 142-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2002_5_16.
Степаненко М. Коло Марусі Чурай / М. Степаненко // Народна творчість та етнографія. — 2008. — № 1. — С. 37-44.
Шинкарук В. Особистість Марусі Чурай і пісенна традиція Житомирщини [Електронний ресурс] / В. Шинкарук // Волинь — Житомирщина. — 2005. — № 13. — С. 62-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2005_13_11.

.: Розділ: Література :: 16.06.2022 13.39.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Київ :: Запитання: 46507  
Дарина запитує:
Добрий день. Дуже необхідна література про українського письменника Олексу Тихого. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Білько Д. В. Розвідка про «радянську педагогічну утопію» та вчительський досвід Олекси Тихого [Електронний ресурс] / Д. В. Білько // Грані Історії. — 2018. — Вип. 1. — С. 301-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2018_1_67.
Богуненко В. О. Часів Яр Олекси Тихого: монопрофільне місто Донбасу в конкретно-біографічному вимірі [Електронний ресурс] / В. О. Богуненко, К. О. Івлєв // Грані Історії. — 2019. — Вип. 2. — С. 60-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2019_2_14.
Дзюба І. З донецького калейдоскопа: український Донбас бореться : історико-краєзнавчий та літературно-мистецький альманах «Степ/Step». Вип.1. ГО «Тов. Олекси Тихого» (Львів: Левада) / І. Дзюба // Літературна Україна. — 2019. — 20-27 липня. — С. 16-17.
Зінченко А. Діяльність та інтелектуальна спадщина українських дисидентів і правозахисників при вивченні суспільних процесів в Україні на уроках історії та української літератури / А. Зінченко // Історія в рідній школі. — 2017. — № 5. — С. 6-13.
Малярчук Н. Г. Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого [Електронний ресурс] / Н. Г. Малярчук // Історичні і політологічні дослідження. — 2014. — № 1-2. — С. 52-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2014_1-2_9.
Несвіт С. Публіцистична діяльність О. Тихого і В. Стуса: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / С. Несвіт // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2012. — Вип. 17. — С. 167-173. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2012_17_22.
Ренчка І. Є. Лексикографічна діяльність Олекси Тихого як вияв опору мовній асиміляції [Електронний ресурс] / І. Є. Ренчка // Studia philologica. — 2018. — Вип. 11. — С. 81-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2018_11_15.
Сиротенко В. П. Син Донеччини, громадянин України: постать Олекси Тихого у спогадах сучасників [Електронний ресурс] / В. П. Сиротенко, О. Л. Максименко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2016. — № 2. — С. 206-210. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2016_2_38.
Стрілець О. Олекса Тихий – життєвий та творчий шлях : сини твої, Руси-Україна / О. Стрілець // Журавлик. — 2017. — № 8. — С. 7.
Тихий О. Словник мовних покручів / О. Тихий ; [упоряд. і ред. В. Овсієнко]. — Донецьк : Т-во ім. О. Тихого, 2009. — 107 с. : портр.
Шановська О. А. Загиблі, але нескорені борці за свободу і гідність (Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Василь Стус) / О. А. Шановська // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2018. — Вип. 51. — С. 87-97.

.: Розділ: Література :: 15.06.2022 10.12.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарига із міста: Київ :: Запитання: 46503  
Дарига запитує:
Підкажіть про письмен. Павленко М., життя та творчість
Наша відповідь:
Добрий день, Дарина! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44928.

.: Розділ: Література :: 13.06.2022 23.56.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.262017 seconds