Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Аня із міста: Вінниця :: Запитання: 46707  
Аня запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: стильові ознаки натуралізму у літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Венгринович Н. Р. Репрезентація теорії та практики натуралізму у творчості Івана Франка та Френка Норріса [Електронний ресурс] / Н. Р. Венгринович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 59. — С. 36-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_59_14.
Голод Р. Натуралізм / Р. Голод // Дивослово. — 2012. — № 4. — С. 50-56.
Кебало М. С. Проблеми теорії та історії натуралізму останньої третини ХІХ століття в порівняльно-літературному аспекті / М. С. Кебало; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2002. — 92 c.
Кебало М. С. Художній світ творів німецького та українського натуралізму [Електронний ресурс] / М. С. Кебало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2016. — № 44. — С. 128-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2016_44_26.
Кобзей Н. В. Натуралізм у творчості Володимира Винниченка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. В. Кобзей; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2011. — 20 c.
Кобзей Н. Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект [Електронний ресурс] / Н. Кобзей // Українське літературознавство. — 2010. — Вип. 72. — С. 33-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2010_72_7.
Кобзей Н. Від натуралізму до неонатуралізму: естетичні шукання Володимира Винниченка / Н. Кобзей // Дивослово. — 2012. — № 4. — С. 57-61.
Колесник А. В. Натуралізм у творі Дмитра Марковича «У найми» [Електронний ресурс] / А. В. Колесник // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2022. — № 2. — С. 77-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2022_2_11.
Колєсник А. В. Натуралізм у творах Івана Франка пізнього періоду як засіб підсилення художньої виразності та переконливості зображеного [Електронний ресурс] / А. В. Колєсник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2021. — Вип. 1. — С. 16-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2021_1_4.
Кондратюк Л. М. Зв’язок літературного імпресіонізму з реалізмом, символізмом та натуралізмом [Електронний ресурс] / Л. М. Кондратюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 186(2). — С. 50-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.
Косило Н. В. Типологія англійського та українського натуралізму кінця XIX – початку XX ст.: проблематика, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Н. В. Косило; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2010. — 20 c.
Косило Н. В. Феномен натуралізму в дискурсі реалістичного типу творчості [Електронний ресурс] / Н. В. Косило // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 36. — С. 172-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_53.
Косило Н. Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів [Електронний ресурс] / Н. Косило, Н. Венгринович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 16. — С. 166-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_41.
Філатова М. С. Взаємодія еволюціонізму та натуралізму, як проблема верифікації вірувань у теїстичній антропології Алвіна Плантінги [Електронний ресурс] / М. С. Філатова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 146(2). — С. 123-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_146(2)__29.
Юсипович І. Іти вперед із життям, яке ніколи не зупиняється : [цикл уроків із вивчення життєвого та творчого шляху Еміля Золя] / І. Юсипович // Світова література (Шкільний світ). — 2013. — № 7. — С. 4-9.

.: Розділ: Література :: 22.09.2022 09.33.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 46705  
Соломія запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про роман Миколи Хвильового "Вальдшнепи". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє! Перегляньте таку літературу:
Бондарєва Т. П. Структура художнього світу Миколи Хвильового: інтертекстуальний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. П. Бондарєва; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 19 c.
Васьків М. «Вальдшнепи» Миколи Хвильового як фрагмент завершеного роману. Проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання / М. Васьків // Слово і час. — 2009. — № 5. — С. 24-38.
Девдюк І. Просторова експлікація кризового дискурсу в романах «Вальдшнепи» М. Хвильового та «Хоровод блазнів» О. Гакслі [Електронний ресурс] / І. Девдюк // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 70. — С. 139-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_70_33.
Зенгва В. О. Художня антропологія прози М. Хвильового: герой як феномен культури : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / В. О. Зенгва; МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2013. — 19 c.
Кавун Л. Художня модель фаустівської людини в романі «Вальдшнепи» Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Л. Кавун // Філологічні семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_22.
Ковальчук О. Г. Світ як «голос присутності» (поезія та проза Миколи Хвильового) : монографія / О. Г. Ковальчук; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. — 146 c.
Мовчан Р. Стильова палітра української прози першої половини XX століття / Р. Мовчан // Бібліотечка «Дивослова». — 2009. — № 2. — С. 1-64.
Мостепан О. Творчість Миколи Хвильового в контексті метафори хвороби : психологічні захворювання у прозі письменника / О. Мостепан // Дивослово. — 2013. — № 11. — С. 56-61.
Тарасенко В. «Вальдшнепи» М. Хвильового в літературознавчій інтерпретації) [Електронний ресурс] / В. Тарасенко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2012. — Вип. 18. — С. 168-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2012_18_17.
Тарасенко В. Символіка роману Миколи Хвильового «Вальдшнепи» [Електронний ресурс] / В. Тарасенко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2015. — Вип. 23. — С. 116-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2015_23_11.
Ткалич І. В. Іронія жанру в романі Миколи Хвильового «Вальдшнепи» [Електронний ресурс] / І. В. Ткалич // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 1. — С. 28-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2016_1_7.
Цюп’як І. К. Поетика повістей Миколи Хвильового: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. К. Цюп’як ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2002. — 14 с.

.: Розділ: Література :: 21.09.2022 11.07.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 46703  
Дмитро запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу про Соломію Крушельницьку
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

.: Розділ: Література :: 21.09.2022 08.51.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Канів :: Запитання: 46702  
Катя запитує:
Доброго дня, можливо підказати літературу про твір Нечуя-Левицького "Хмари". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Герой України. Маловідомі факти про Нечуя-Левицького, які вас здивують [Електронний ресурс] // rbc.ua вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/travel/geroy-ukrainy-maloizvestnye-fakty-nechuya-1656065470.html. - Назва з екрана.
Хмари (повість) [Електронний ресурс] // Wikipedia.org : в[ебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ // Хмари_(повість). - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 21.09.2022 08.40.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Київ :: Запитання: 46698  
Кіра запитує:
Чи є у вас книжка Веселі хтосики Г. Чубач?
Наша відповідь:
ДОброго дня, Кіро! Книжка Чубач Г. Веселі хтосики / Г. Чубач. - - Харків : Школа, 2015. - 79 с. : іл. знаходиться у відділі обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку.

.: Розділ: Література :: 20.09.2022 10.34.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.264482 seconds