Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 43504
   


Автор запитання: Віра із міста: Вінниця :: Запитання: 45301  
Віра запитує:
Добрий день. Цікавить література для курсової роботи на тему Екзистенціалізм у творчості Фраца Кафки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44896. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Зимомря І. Австрійська мала проза XX століття: генологічна парадигма і проблеми рецепції: автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04,10.01.06 / І. Зимомря ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2011. — 39 с.
Лозинський В. Франц Кафка та літературознавство — Прометей та орли [Електронний ресурс] / В. Лозинський // Питання літературознавства. — 2005. - Вип. 13. — С. 169-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2005_13_27.
Козубенко Л. Естетика, теорія і критика літературного екзистенціалізму [Електронний ресурс] / Л. Козубенко // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія (літературознавство, мовознавство). — 2019. — Вип. 30. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdff_2019_30_4.
Криворучко С. До проблеми літературного екзистенціалізму [Електронний ресурс] / С. Криворучко // Література в контексті культури. — 2012. — Вип. 22(2). — С. 203-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2012_22__36.
Мілютенко А. Свобода як сутність людини в екзистенціалізмі: від приреченості до бунту [Електронний ресурс] / А. Мілютенко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 84. — С. 281-285. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_84_72.
Модерністська проза: матеріали до вивчення. — Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. Ч. 2 : Франц Кафка : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик, Д. О. Кеба]. — 2014. — 187 с.
Пірошенко С. Експресія моральних метаморфоз у новелістиці Франца Кафки та Миколи Хвильового: компаративний аналіз [Електронний ресурс] / С. Пірошенко // Філологічний дискурс. — 2015. — Вип. 1. — С. 40-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_1_12.
Притуляк В. Порушення причинно-наслідкового зв'язку в сюжетному часі романів Франца Кафки "Процес" і "Замок" [Електронний ресурс] / В. Притуляк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2016. — Вип. 41. — С. 43-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2016_41_13.
Притуляк В. Світи Франца Кафки : монографія / В. Притуляк ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. — 131 с.
Притуляк В. Часово-просторовий континуум у романах Франца Кафки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / В. Притуляк ; НАН України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2004. — 21 с.
Проць О. «Америка» Франца Кафки в контексті європейського роману виховання [Електронний ресурс] / О. Проць // Мова і культура. — 2014. — Вип. 17, т. 3. — С. 114-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_3_20.
Савчук С. Вина як онтологічна характеристика людського існування: філософія екзистенціалізму [Електронний ресурс] / С. Савчук // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2014. — Вип. 64. — С. 26-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_64_6.
Сас В. Маркери когерентності в ідіодискурсі Франца Кафки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. Сас ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2017. — 20 с.
Селезньова С. Людина у філософії екзистенціалізму [Електронний ресурс] / С. Селезньова // Культурологічний вісник. — 2016. — Вип. 35(1). — С. 200-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2016_35(1)__29.
Турбан В. Філософія життя й екзистенціалізм [Електронний ресурс] / В. Турбан // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. — 2014. — Вип. 2.13. — С. 209-215. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2014_2.
Чибізова Т. Проблема провини в характері дивака Франца Кафки та її літературне втілення / Т. Чибізова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2011. — № 13. — С. 138-142.
Шморгун О. Педагогічний потенціал філософії атеїстичного екзистенціалізму та екзистенційного (гуманістичного) психоаналізу [Електронний ресурс] / О. Шморгун // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2014. — Вип. 1. — С. 145-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2014_1_24.

.: Розділ: Література :: 25.03.2021 20.10.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Запоріжжя :: Запитання: 45300  
Євгенія запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Треба джерела до реферату на тему Київська школа поетів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгеніє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 17933. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Деркачова О. Тип автора-художника у текстах Київської школи поетів [Електронний ресурс] / О. Деркачова // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2012. — № 2. — С. 85-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2012_2_8.
Дударенко Л. Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. Дударенко; Київський національний лінгвістичний ун-т. — Київ, 2004. — 193 с.
Дударенко Л. Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : [монографія] / Л. Дударенко. — Київ : Неопалима купина, 2009. — 240 с.
Каплюк Г. Стильові особливості поетів київської школи / Г. Каплюк // Слово і час. — 2002. — № 4. — С. 70-72.
Київська поетична школа. Антологія: вибране / [упорядкув. Михайла Григоріва]. — Київ : Преса України, 2013. — 151 с. — (Літературна агенція "Банкова, 2").
Пастух Т. Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960 - 90-х років) : монографія / Т. Пастух ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 698 с.
Пастух Т. Модерні стильові течії української поезії 1960 - 90-х років (Київська школа та її оточення): автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Т. Пастух ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2011. — 36 с.
Хлистун І. Функціонування антропонімів у художній мові поетів Київської школи [Електронний ресурс] / І. Хлистун // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 138. — С. 389-392. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2015_138_107.

.: Розділ: Література :: 25.03.2021 14.10.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Київ :: Запитання: 45296  
Олеся запитує:
Добрий день! Необхідна будь-яка інформація про поета Михайла Григоріва. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дударенко Л. Синкретизм у метафорі Михайла Григоріва / Л. Дударенко // Слово і час. — 2003. — № 12. — С. 70-74.
Лебединцева Н. Поезія на межі тривання: зупинений час у художньому світі Михайла Григоріва [Електронний ресурс] / Н. Лебединцева // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2014. — Вип. 60(2). — С. 284-292. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(2)__35.
Серебрякова І. Поетика простору Михайла Григоріва [Електронний ресурс] / І. Серебрякова // Магістеріум. Літературознавчі студії. — 2012. — Вип. 48. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_lit_2012_48_12.
Тиха Л. Метафора Михайла Григоріва: лексико-семантичні та граматичні особливості творення [Електронний ресурс] / Л. Тиха // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2012. — Вип. 9. — С. 46-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2012_9_16.
Тиха Л. Поетичний словник Михайла Григоріва [Електронний ресурс] / Л. Тиха // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. — 2013. — № 22. — С. 140-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2013_22_31.

.: Розділ: Література :: 25.03.2021 09.58.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Харків :: Запитання: 45293  
Анастасія запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про особливості прозової спадщини Миколи Хвильового. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42210; 43556; 44709; 44886. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бабій І. Традиційні та оказіональні одоративні номінації в малій прозі Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / І. Бабій // Лінгвостилістичні студії. — 2016. — Вип. 4. — С. 15-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2016_4_4.
Барабаш Ю. Поетика, структура й сенси замкненого простору ("Повість про санаторійну зону" Миколи Хвильового) [Електронний ресурс] / Ю. Барабаш // Слово і час. — 2019. — № 9. — С. 52-68.
Гаврилюк О. "Я (Романтика)" Миколи Хвильового — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком [Електронний ресурс] / О. Гаврилюк // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 6. — С. 25-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_6_10.
Григор’єв О. Діалогічність базових концептів як ключова характеристика мовної картини світу в публіцистиці Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / О. Григор’єв // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2015. — Вип. 31. — С. 236-241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2015_31_37.
Гудзенко О. Образ України у прозі Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / О. Гудзенко // Літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 1(1). — С. 147-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2017_1(1)__16.
Коробкова Н. Алюзія як інтертекстуальний прийом ("Кіт у чоботях": етюд Миколи Хвильового та казка Шарля Перро) [Електронний ресурс] / Н. Коробкова // Проблеми сучасного літературознавства. — 2012. — Вип. 16. — С. 348-357. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2012_16_35.
Кузьменко В. Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим [Електронний ресурс] / В. Кузьменко // Філологічні семінари. — 2014. — Вип. 17. — С. 68–76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2014_17_11.
Лепьохін Є. Культурно-історичний контекст і свідомість індивіда: деструктивні форми рецепції світу в новелі "Бараки, що за містом" Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Є. Лепьохін // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 166-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_32.
Ленська С. Елементи експресіоністичного стилю в малій прозі Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / С. Ленська // Рідний край. — 2011. — № 1. — С. 106-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2011_1_28.
Микитенко А. Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памфлетів і нарисів Миколи Хвильового): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / А. Микитенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2005. — 16 с.
Руденко М. Наративна структура художньої прози Миколи Хвильового: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М. Руденко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Савченко З. Художня інтерпретація проблеми втрачених ілюзій у повісті Миколи Хвильового "Санаторійна зона" [Електронний ресурс] / З. Савченко // Львівський філологічний часопис. — 2018. — № 3. — С. 223-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2017_3_49.
Соловей О. Між аванґардом і гуманізмом: до розуміння поезії Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / О. Соловей // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2017. — Вип. 25. — С. 173-200. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2017_25_15.
Соловей О. Особливості стилю новелістики Миколи Хвильового : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Соловей; Львів. нац. ун-т ім. І.Я.Франка. — Львів, 1999. — 20 c.
Соловей О. Рання проза Миколи Хвильового в літературній критиці 1920-х років (з хрестоматійним додатком і питаннями для самоконтролю) / О. Соловей. — Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2003. — 172 c.
Тарасенко В. Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" [Електронний ресурс] / В. Тарасенко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2015. — Вип. 23. — С. 116-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2015_23_11.
Ткалич І. Іронічний дискурс памфлетів Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / І. Ткалич // Філологічні семінари. — 2011. — Вип. 14. — С. 106-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2011_14_16.
Ткалич І. Іронія жанру в романі Миколи Хвильового "Вальдшнепи" [Електронний ресурс] / І. Ткалич // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 1. — С. 28-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2016_1_7.
Узунколєва А. Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А. Узунколєва ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 19 с.
Цюп'як І. Поетика повістей Миколи Хвильового : монографія / І. Цюп'як; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 106 c.

.: Розділ: Література :: 24.03.2021 22.09.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 45288  
Марія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу з теми інноваційні технології та процеси в управлінні закладами освіти
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Сабадаш Ж.Ф. Сучасні технології управлінської діяльності керівника закладу освіти
https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/issue/download/51/С. 160-165
Трубіцина О., Демченко В. Менеджмент закладів вищої освіти: застосування інновацій
http://journals.uran.ua/swe/article/download/2520-6230.20.3.12./pdf_64
Мармаза О. І. М 38 Інноваційний менеджмент / О. І. Мармаза. – Х.: ТОВ «Планета-принт», 2016. – 197 с.
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1665/1/Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент.pdf
Липовецька Н.О. Впровадження інноваційних технологій управління освітнім закладом в систему освіти
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/ТЕЗИ_збірник_17_10_2019.docx (2).pdf
Інноваційні технології освітнього менеджменту
http://gnvp.ddpu.edu.ua/article/download/196463/196708
Сучасні інноваційні технології управління навчально-виховним процесом у початковій школі
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_2/41.pdf
Пшенична Л. В. Керівник навчального закладу : навч. посіб. / Л. В. Пшенична. – Суми : Вид?во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 520 с.
https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Pshenichna_Kerivnyk_navch._zaklady.pdf
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом: науково-метод. посіб. /Ю. М. Зоря. – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2016. – 36с.
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/406/Інформаційно-комнікаційні технології в управл.pdf
Педагогічні та організаційні умови управління навчальним закладом на засадах здоров’язберігаючих технологій
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5324/1/Kovaljuk.pdf

Павленко В. Інновації в управлінні навчальними закладами
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vpm_2012_9_36.pdf
Управлінські технології - засіб оптимізації управління вищим
навчальним закладом
http://eprints.zu.edu.ua/10065/1/стаття_в_Болгарію.pdf
Рожнова Т.Є. Інноваційні технології в управлінні вищим навчальним закладом
http://eprints.zu.edu.ua/8728/1/стаття для одеси 2012.pdf

.: Розділ: Література :: 24.03.2021 10.48.53 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.254041 seconds