Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45252
   


Автор вопроса: Iлона из города: Старобiльськ :: Вопрос: 35878  
Iлона спрашивает:
Доброго дня.Допоможiть знайти науковi статтi за темою "Украi'нський романтизм,його основнi засади".Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ілоно. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Основні типологічні аспекти розвитку українського романтизму
http://eprints.zu.edu.ua/1526/1/4.pdf
http://glierinstitute.org/ukr/digests/041/7.pdf
Особистість у художній творчості романтизму
http://novyn.kpi.ua/2010-3/13-filos-Rudenko.pdf
Традиція в українській філософії і романтизм
http://novyn.kpi.ua/2006-3/13_Skrinnik.pdf
Український романтизм Центральної й Східної України у його стосунку до західньоевропейської романтики
http://chtyvo.org.ua/authors/Boiko_Yurii/Ukrainskyi_romantyzm_Tsentralnoi_i_Skhidnoi_Ukrainy_u_ioho_stosunku_do_zakhidnoevropeiskoi_romantyky/
Микола Лисенко як творець української моделі романтичного стилю
http://knmau.com.ua/chasopys/15_NBUV/docs/02_Korniy.pdf
LUX EX ORIENTE: романтичні течії українського письменства
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2012_15_4_54.pdf
У світлі національної ідеї: видавничий досвід українських романтиків
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18467/03-Barabanova.pdf?sequence=1
Українська романтична проза 20-60-х років XIX ст.
http://www.ursr.org/jovten/89/07/html/125.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18467/03-Barabanova.pdf?sequence=1
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_989/content/zinchenko.pdf
http://litopys.org.ua/hrabo/hr17.htm
http://litopys.org.ua/chyzh/chy15.htm

.: Раздел: Литература :: 14.01.2015 14.24.00 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга Панасівна из города: Кременчук :: Вопрос: 35868  
Ольга Панасівна спрашивает:
Добрий день! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для проведення літературних читань до дня народження Григора та Григорія Тютюнника, особливо про Григорія Тютюнника, буду дуже вдячна за будь-яку інформацію.
Наш ответ:
1. Воловець, Лев Іванович.
Григорій Тютюнник : (укр. рад. письменник, лауреат Шевченківської премії): літ.-критич. нарис - К. : Рад. письменник, 1967. - 99 с. - Література про життя та творчість Г. Тютюнника: с. 97-98

2. Семенчук, Іван Романович.
Григорій Тютюнник : (майстерність письменника)- К. : Дніпро, 1971. - 228,[4] с. : портр. - Література про життя та творчість Г. Тютюнника: с.226-229, і бібліогр. в підрядк. приміт.

3. Слабошпицький, Михайло Федотович.
Літературні профілі : Літ.-критич. нариси - К. : Рад. письменник, 1984. - 310 с

4. Тютюнник, Григорій Михайлович.
Вир : Роман - К. : Дніпро, 1995. - 565 с

5. Черненко Олена Федотівна
Не зміліє пам'яті криниця : Спогади про Григорія та Григора Тютюнників - К. : Ярославів Вал, 2001. - 255 с. : 4 л. портр

6. Вічна загадка любові : Літ. спадщина Г. Тютюнника. Спогади про письменника / Упор. та прим. Анатолія Шевченка,. - Киев : Рад. письменник, 1988. - 492,[3] с. : іл ; 21 см

7. Григір Тютюнник: "З любові й муки народжується письменник..." : біобібліографічний нарис / М-во культури і туризму України, ДЗ "Нац. парлам. б-ка України" ; автор нарису: Л. Б. Тарнашинська; бібл.-укл.: Г. І. Гамалій ; наук. ред. В. О. Кононенко. - К. : [б. в.], 2011.-135 с.-(Сер. "Шістдесятництво: профілі на тлі покоління" ; вип. 12).

8. Гурбанська Антоніна
Людина і час: Роман Г.Тютюнника "Вир". Апокаліпсис ХХ століття : Повість Б. Антоненка-Давидовича "Смерть" / Валентина Гребньова. - Кіровоград : ТРЕЛАКС ЛТД, 2000. - 48 с. - Бібліогр. с. 24, 48

9. Зранена нація : художня та історична правда в творах письменників Луганщини про голодомор в Україні ХХ століття : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка" ; укл. О. І. Неживий. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2009. - 176 с

10. Мороз Лариса Захарівна
З любові й доброти: (Григір Тютюнник) : Літ.-крит. нарис. - К. : Рад. письменник, 1984. - 182,[2] с. : портр. - (Сер. "Світ письменника"). - Бібліогр. в підряд. приміт.

11. Мороз, Лариса Захарівна.
Григір Тютюнник: Нарис життя і творчості. - К. : Дніпро, 1991. - 205,[2] с. : портр. - (Сер. "Літературний портрет")

12. Нові імена в програмі з української літератури : Посібник для вчителя / Упоряд. В.Я. Неділько. - К. : Освіта, 1993. - 349,[2] с. - Бібліогр.: с.349-350

13. Тютюнник Григір Михайлович
Батьківські пороги : Оповідання. Спогади - К. : Молодь, 1972. - 174,[1] с

14. Тютюнник Григір Михайлович
Облога : Вибрані твори . - К. : Пульсари, 2004. - 582 с. : 1 л. портр. - (Б-ка Шевченківського комітету)

15. Тютюнник, Григір Михайлович.
Вибрані твори : Оповідання. Повісті ; Передм. Б. Олійника. - К. : Дніпро, 1981. - 607 с. : 1 л. портр.

16. Тютюнник, Григір Михайлович.
Климко : Казки, оповідання, повісті: Для молод. шк. віку ; Авт.пеpедм. Михайло Слабошпицький,; Iл. Василь Євдокименко,. - К. : Веселка, 1981. - 187,[2] с. :. іл, портр. - (Бібліотечна серія)

17. Шугай, Олександер Володимирович.
"Усе живе - тепле...": Нове про Григора Тютюнника ; ред. А. С. Камінчук. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 225,[3] с. : портр., 8 л.фото

18. Бондар Василь
Три зустрічі з Григором Тютюнником / Василь Бондар // Кур'єр Кривбасу. - 2000. - № 12. - С. 139-145


19. Воля, Олесь.
"Я, мамо, так пишу важко..." : 5 грудня видатному українському письменнику Григорові Тютюннику виповнилося б 80 років // Науковий світ. - 2011. - № 12. - С. 18-19

20. Гуцало Євген
Сила коріння // Слово і час. - 2006. - № 2. - С. 73-77
Перша публікація , забороненої у 70-х роках ХХ ст. статті Є. Гуцала про творчість Г. Тютюнника. Подається автограф статті.

21. Засенко, Петро.
Світло невпокореної душі // Київ. - 2007. - № 12. - С. 2-16 : фото. - Зміст: Зав'язь ; Поминали Маркіяна ; Нюра ; Коріння ; Оддавали Катрю ; Печена картопля ; Климко ; Син приїхав ; Медаль ; Сміхота
Розповідь про твори Григора Тютюнника, які популярні і в наш час.

22. Мовчан, Раїса.
Григір Тютюнник - знакова постать в українській культурі чи естетичний феномен? // Слово і час. - 2005. - № 7. - С. 23-27

23 Неживий, Олексій.
Григір Тютюнник: "Бо не можна про батьківщину говорити не батьківською мовою" // Слово Просвіти. - 2011. - № 49 (грудень). - С. 8

24. Неживий, Олексій.
Григір Тютюнник: Коли душа сподівається // Київ. - 2005. - № 10. - С. 163-177
О.Неживий підготував до друку щоденники та записки Григора Тютюнника за рукописом, який зберігається в Центральному архіві-музеї літератури та мистецтва України.

25. Неживий, Олексій.
"Крайнебо" Григора Тютюнника : Нові автографи письменника, які друкуються вперше // Літературна Україна. - 2006. - 14 грудня . - С. 1,7

26. Неживий, Олексій.
Текстологія творчої спадщини Григора Тютюнника. // Слово і час. - 2005. - № 7. - С. 28-36

27. Неживий, Олексій.
Які ж ми є, українці?. : Голодомори в житті і творчості Григора Тютюнника // Літературна Україна. - 2007. - 14 червня. - С. 1,7

28. Роговий Феодосій
Заснівавсь повірити Платонові : (Спогади про Григора Тютюнникаю .Вступне слово Л.Зубак) // Вежа. - 2000. - № 10. - С. 127-142

29. Роговий Феодосій
Повість про Григора // Дзвін. - 1998. - № 4. - С. 119-124

30. Савченко С. С.
Живописець правди : до 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника (1931-1980) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2011. - № 4. - С. 112-121 : портр. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

31. Сизоненко Олександр
Недовговічні Тютюнники : (До 70-річчя від дня народження Григора Тютюнника) // Київ.-2001.- № 11-12.- С. 15-24

32. Сизоненко, Олександр.
Інший : біографічна новела // Дніпро. - 2012. - № 12. - С. 80-82

33. Славинський, Микола.
Класик, який твердо знав: "треба любити" : 5 грудня видатному українському прозаїкові Григорові Тютюннику виповнилося б 80 років // Віче. - 2011. - № 23. - С. 58-61 : фото

34. Тютюнник, Микола.
"Домучуйте когось другого..." : (Це-з передсмертної записки Григора Тютюнника) // Літературна Україна. - 2008. - 11 грудня. - С. 4 : портр.

35. Черненко Олена
Коли слова оживають : Спомини про Григорія та Григора Тютюнників // Вітчизна. - 1999. - № 7-8. - С. 126-137, Київ. - 2001. - № 11-12. - С. 138-155

36. Черненко-Тютюнник, Олена.
Повернення в сьогодення : Брати Григорій і Григор Тютюнники були сіячами рідної мови // Слово Просвіти. - 2005. - № 45. - С. 25 : портр

37. Шевченко А.
Щастя і злощастя Григора Тютюнника // Дивослово. - 1999. - № 1. - С. 55-62

38. Яворівський, Володимир.
Григір // Кур'єр Кривбасу. - 2012. - № 271-272-273. - С. 331-353
Cпогади Володимира Яворівського про Григора Тютюнника.

39. http://www.rdobd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=150:-doc&catid=39:2010-08-30-14-24-37&Itemid=80

40. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1576/1/Negyviy.pdf

.: Раздел: Литература :: 13.01.2015 14.35.55 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ратушняк Люда из города: Берегово :: Вопрос: 35860  
Ратушняк Люда спрашивает:
здравствуйте! помогите пожалуйста с примерами. нужно найти примеры ошибок молодых писателей в выборе и организации системы персонажей, в изображении героев и в выборе и организации хронотопа произведения . очень нужно! спасибо большое!!!!!!!!!!!
Наш ответ:
Добрый день, Люда!

По Вашей теме мы нашли такие источники:

1. http://vsevolod-alferov.ru/blog/5-osnovnyih-oshibok-nachinayushhih-pisateley.html - 5 основных ошибок начинающих писателей

2.http://writercenter.ru/library/dokumentacija/spravochnik/kerby_spisok-poleznyh-materialov/45484.html - Мастерская писателей. Вспомогательные материалы. Фокализация. Фокальный персонаж.

3.http://uchitelslovesnosti.ru/load/principy_i_priemy_analiza_literaturnogo_proizvedenija/sistema_personazhej/100-1-0-1642 - Система персонажей.

4. http://revolution.allbest.ru/literature/00059500_0.html - Выявление роли хронотопа в произведениях Виктора Пелевина.

5.http://www.bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_main/kritika/132350/fulltext.htm - «Фантастика: выбор жанра, выбор хронотопа».

6. http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/temirbolat_ab-kategoriya_hronotopa.pdf - Категории хронотопа и темпорального ритма в литературе: монография.

7. http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/temirbolat_ab-kategoriya_hronotopa.pdf - Герменевтический круг и художественный хронотоп в литературных и журналистских произведениях.

.: Раздел: Литература :: 13.01.2015 07.41.00 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Житомир :: Вопрос: 35846  
Марія спрашивает:
Доброго дня! Пишу магістерську роботу на тему "Паратекст у творчості Т.Г.Шевченка".Буду вдячна за будь-яку літературу, в якій йдеться про паратекст.
Наш ответ:
Доброго дня, Маріє!
Просимо вибачення за затримку відповіді. За технічних обставин, неможливо було відправити інформацію. Сподіваємось, що матеріал ще зберіг для Вас актуальність.
На жаль, конкретної інформації нам знайти не вдалося (у доступних джерелах). Пропонуємо Вам переглянути "будь-яку літературу, в якій йдеться про паратекст":
Віват Г. І. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності : монографія / Г. І. Віват. - О. : ВМВ, 2010. - 368 c.
Віват Г. І. Творчість Василя Стуса в аспекті паратекстуальності як авторської інтерпретації [Електронний ресурс] / Г. І. Віват // Питання літературознавства. - 2006. - Вип. 72. - С. 227-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2006_72_33.pdf.
Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського / О. Галич // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К., 2008. — Вип. 30. — С. 77-81.
Григоренко О. В. Образ Єлінек: від твору до паратексту [Електронний ресурс] / О. В. Григоренко // Питання літературознавства. - 2006. - Вип. 72. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2006_72_17.pdf.
Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : Альтернативи, 2005. – 699 с.
Максименко Г. А. Наративні особливості історичних романів В. Малика: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. А. Максименко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2010. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10mgairm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Переломова О. Мовні знаки вияву інтенційної паратекстуальності авторського художнього тексту / О. Переломова // Вісник. — Львів, 2009. — Вип. 46, ч. 1. — С. 127-133.
Погорєлова О. В. Специфіка паратекстуальності лірики О. Ірванця [Електронний ресурс] / О. В. Погорєлова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2014. - Вип. 2(1). - С. 91-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2014_2(1)__11.pdf.
Пригодій С. М. Фронтирний неоромантизм у літературі США. Різночитання : монографія / С. М. Пригодій; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2010. - 231 c.
Сафонова Н.М. Суб'єктивна модальність у діалозі та полілозі сучасної української драми (семантика та прагматика): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Сафонова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06snmdsp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Сокол М. Комунікативні функції передмови як паратексту [Електронний ресурс] / М. Сокол // Питання літературознавства. - 2009. - Вип. 78. - С. 312-322. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2009_78_37.pdf.
Сокол М. О. Паратекстуальність передмови різномовних видань "Захар Беркут" І. Франка [Електронний ресурс] / М. О. Сокол // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 15. - С. 251-259. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2010_15_42.pdf.
Сокол М. О. Прагматичні аспекти паратексту (На матеріалі повісті І. Франка "Захар Беркут"): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / М. О. Сокол ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SMOPAP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Статкевич Л. П. Паратекстуальність у поезії "Великопісна середа" Томаса Стернза Еліота / Л. П. Статкевич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2009. - № 48. - С. 146-150.
Тихолоз Н. Від казки до антиказки: казковість як компонент паратексту у творчості Івана Франка / Н. Тихолоз // Слово і час. - 2005. - № 4. - С. 18-25.
Челецька М.М. Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.М. Челецька ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06cmmlif.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Челецька М. М. Принципи формування заголовкової термінологічної парадигми у сучасному літературознавстві / М. М. Челецька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 22. - С. 200-203.
Черкашина Т.Ю. Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Т.Ю. Черкашина ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2007. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ctypac.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Горбан М. ПАРАТЕКСТУАЛЬНИЙ ВИМІР ПОЕМ Т. Г. ШЕВЧЕНКА «СОН» ТА «МАРІЯ» / М. Горбан. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/11980/1/Горбан.pdf.

.: Раздел: Литература :: 7.01.2015 12.10.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Андрій из города: смт Путила Чернівецька обл. :: Вопрос: 35845  
Андрій спрашивает:
Доброго дня! Пишу манівську роботу на тему "Образ Києва в творах Булгакова", буду вдячний за будь-яку літературу за цією темою.
Наш ответ:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексєєва О. П. Українська художня традиція у прозі М. А. Булгакова [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. П. Алексєєва ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2003. - 19 с.
Богданов Н. Н. "Мертвое тело" в "Зойкиной квартире". (Явные и скрытые киевские реминисценции в "московском" творчестве Михаила Булгакова) : К 115-летию со дня рождения М.А.Булгакова / Н. Н. Богданов // Русский язык и литература в учебных заведениях. - 2006.- №3. - С.37-42.
Деменська С. Г. Письменники і поети світової літератури та Україна : розробки занять / С. Г. Деменська // Все для вчителя. - 2014. - № 4. - С. 21-23.
Зінченко Н. Михаїл Булгаков у Києві мешкав у хорошій квартирі на відміну від московської "нехорошої" : Ім'я / Н. Зінченко, П. Багмут // Хрещатик. - 2001. - 1 черв. - С.8-9.
Кальницький М. Нариси з історії Києва : навч. посіб. для серед. загальноосвіт. навч. закл. / М. Кальницький, Д. Малаков, О. Юркова ; за ред. Т. Кіщук, С. Кульчицького. - К. : Генеза, 2002. - 383 с.
Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2012 р., Київ / ред.: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа, К. О. Линьов, А. Л. Зінченко; Київ. міс. держ. адмін., Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2012. - 183 c.
Кириченко Н. В. Изучение творчества М. А. Булгакова в 11-м классе / Н. В. Кириченко // Наша шк.. - 2010. - № 5/6. - С. 66-71.
Коляденко Е. В. Доктор-писатель. Михаил Афанасьевич Булгаков [Електронний ресурс] / Е. В. Коляденко // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2010. - № 2. - С. 81-83. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unmmj_2010_2_20.pdf.
Комаров С. А. Образы двух столиц в фельетонах М. А. Булгакова в "Накануне" [Електронний ресурс] / С. А. Комаров // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2012. - Вип. 3(2). - С. 77–87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2012_3(2)__13.pdf.
Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості роману "Біла гвардія" М. Булгакова [Електронний ресурс] / Т. Кушнірова // Філологічні науки. - 2012. - Вип. 3. - С. 18-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fil_Nauk_2012_3_6.pdf.
Лавров Д. А. "Святий Київ наш великий..." : зб. мистец. роздумів / Д. А. Лавров ; худож. В. С.Мельничук. - К. : Крамниця, 2002. - 149 с.
Левченко О. Ом. "Перлина-Київ" Михайла Врубеля і Михайла Булгакова в ретроспекції та поза сторінками підручника / О. Ом. Левченко // Освіта на Луганщині. - 2009. - № 2. - С. 68-75.
"Легендарні часи" та "історія" Михайла Булгакова // Хрещатик. - 2009. - 18 берез. - С. 14.
Махун С. Майстер і Місто : Михайло Булгаков і багатоликий Київ / С. Махун // День. - 2002. - 25 січ. - С.8.
Мулька І. Роман "Майстер і Маргарита" - вершина творчості М. Булгакова : 11-й клас / І. Мулька // Світова література (Шкільний світ). - 2013. - № 19. - С. 36-38.
Оленев О. Мандельштам и Булгаков о городе Киеве: Опыт сопоставления [Електронний ресурс] / О. Оленев // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. - 2013. - Вип. 9. - С. 145-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Spdr_2013_9_15.pdf.
Полищук Я. Культурное топографирование Киева / Я. Полищук // Актуальні проблеми слов’янськоії філології. – 2010. – Випуск XXІІІ. – Частина 4. – С. 144–152. – Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38402/18-Polishchuk.pdf?sequence=1.
Пуліна Г.О. Разработка уроков по теме "М.А.Булгаков" (11 кл.) / Г. О. Пуліна // Відкритий урок. - 2001. - 5-6. - С.79-95.
Разуменко Т. Путешествие по булгаковскому городу : материалы к уроку-экскурсии / Т. Разуменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2001. - 4. - С.8-10.
Сафарян С. Київська палітра творчості Михайла Булгакова [Текст] : [Київ у творчості М. Булгакова] / С. Сафарян // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 7-8. – С. 93-95.
Соколов Б. В. Михаил Булгаков : (100 лет со дня рождения) / Б. В. Соколов ; ред. Н. М. Краснопольская. - М. : Знание, 1991. - 65 с. : фотогр. - (Новое в жизни, науке, технике).
Хінкулов Л. Ф. Літературні зустрічі : розповіді про письменників у Києві / Л. Ф. Хінкулов. - К. : Радянський письменник, 1980. - 256 с.
Хинкулов Л. Ф. Золотые ворота Киева : Новое о рус. писателях в Киеве : очерки / Л. Ф. Хинкулов ; худож. Б. В. Валуенко, В. С.Соловьев. - К. : Радянський письменник, 1988. - 181 с.

Хінкулов Л. Ф. Письменник жив у Києві : Літ.-критич. розповіді / Л. Ф. Хінкулов. - К. : Дніпро, 1982. - 350 с. : іл.
Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова / М. О. Чудакова. – М.: Книга, 1988. – 672 с.
Шошура С. Н. Украина в романе М.Булгакова "Белая гвардия" / С. Н. Шошура // Зарубіжна література в школах України. - 2007.- №4. - С.21-22.
http://www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ_2011/0320/4/2.doc
http://elibrary.kubg.edu.ua/1953/1/Polishvhuk_GI_konf.pdf

.: Раздел: Литература :: 5.01.2015 19.09.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.572064 seconds