Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Настя із міста: Кировоград :: Запитання: 36358  
Настя запитує:
Доброго вечора! Допоможiть пiдiбрати літературу на тему курсової роботи: "Мотиви лірики Олени Теліги (матеріали збірки "О краю мій..")
Наша відповідь:
Доброго вечора, Анастасiя! Ми вже відповідали на подібне запитання раніше. Див. Відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання – 36337.

.: Розділ: Література :: 18.03.2015 02.54.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 36339  
Інна запитує:
Доброго вечору! шановна довідко, допоможіть будь ласка знайти матеріал по темі:" Середньовічні літописні ідеї в сучасній літературі"
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 16.03.2015 19.46.07 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кременчук :: Запитання: 36338  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть,будь ласка, знайти літературні та електронні джерела до теми курсової роботи з української літератури : "Структурно-семантична характеристика слів-символів рослин і тварин в українських народних піснях". Дуже дякую Вам за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти : монографія / Н. І. Бойко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005. – 552 с.
Борисенко В. Рослинна символіка у весільному обряді українців: традиції і сьогодення [Електронний ресурс] / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи. - 2008. - Вип. 26. - С. 5–10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2008_26_3.pdf.
Грицик І. До проблеми символіки рослинних образів в українській народно-пісенній творчості // Етнос. Культура. Нація. — Дрогобич, 1999. — С. 188-197.
Данилюк Н. О. Мова української народної пісні (лексико-семантичний і функціональний аспекти) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Н. О. Данилюк ; Ін-т укр. мови НАН України. - К., 2010. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10DNOIFA.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Данилюк Н. О. Семантика народнопісенного слова / Н. О. Данилюк // Педагогічна теорія та педагогічний досвід : перспективи та розвиток : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк, 1999. – С. 46–50.
Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
Кононенко В. І. Символи української мови / В. І. Кононко. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – 272 с.
Копаниця Л. Метапонятійна модель української ліричної пісні / Л. Копаниця ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2000. - 504 c.
Корнев А. Ю. Рослинна символіка у весільній обрядовості українського селянства [Електронний ресурс] / А. Ю. Корнев // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 119-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2010_1_30.pdf.
Краснянська Н. Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими [Електронний ресурс] / Н. Краснянська, Н. Громова // Етнічна історія народів Європи. - 2012. - Вип. 38. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2012_38_10.pdf.
Лисюк, Н. А. Рослинна символіка українського фольклору в інтерпретації М.О.Максимовича // Мова і культура. — К., 2003. — Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. — С. 120-129.
Лук’янчук, Н. Г. Рослини – символи у пісенній творчості // Наук. вісн. — Л., 2006. — Вип. 16.4. — С. 105-107.
Міщенко А. С. Образ дерева в традиційній обрядовій культурі українців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / А. С. Міщенко ; МОНМС України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2013. - 18 c.
Микитів Г. В. Художньо-образна парадигма символів в українських козацьких піснях / Г. В.Микитів. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/mykytiv.pdf.
Олійник О. Б. Україно! Чи ти в лузі не калина [Текст] : українські народні свята, символи, звичаї / О. Б. Олійник ; ред. Л. Вербило. - К. : Червона калина, 2000. - 196 с.
Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту : монографія / Л. М. Сні гирьова ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К., 2011. - 231 c.
Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Л. М. Сні гирьова ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К., 2010. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10SLMPPT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Телеуця В. В. Поетика української весільної поезії Придунав'я : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / В. В. Телеуця ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06tvvvpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Українська символіка: народознавчий аспект. Хрестоматія [Текст] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О. А. Біда [та ін.]. - Умань : УДПУ, 2008. - 224 c.
Федущак М. Квітчання під небозводом України : [дослідження] / М. Федущак. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 285 c.
Янковська, Ж. О. Рослинна символіка в українському фольклорі: полісемантичність символу верби // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. — Острог, 2007. — С. 161-165.
Додатково див.: Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 35353, 32468.

.: Розділ: Література :: 16.03.2015 18.40.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Кіровоград :: Запитання: 36337  
Анастасія запитує:
Доброго вечора! Порадьте, будь ласка, літературу до теми курсової роботи: "Мотиви лірики Олени Теліги (на матеріалах збірки "О краю мій..")". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Бернадська Н. І. Українська література 20 століття : навч. посіб. для старшокл. та вступ. до вищ. навч. закл. - К. : Знання-Прес, 2002. - 268 с. - (Вища освіта 21 століття).
Вивчення творчості Олени Теліги в школі / уклад. В. М. Крамар. - Т. : Мандрівець, 2007. - 136 с.
Воронюк І. О. Національно-визвольна ідея в художньому трактуванні українських письменників першої еміграційної хвилі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. О. Воронюк ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. - Д., 2010. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10VIOPEH.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Голембовська Т. Між двома берегами (тематична своєрідність лірики Олени Теліги) [Електронний ресурс] / Т. Голембовська // Українське літературознавство. - 2011. - Вип. 73. - С. 98-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2011_73_10.pdf.
Жулинський М. Олег Ольжич і Олена Теліга : нарис про життя і творчість / М. Жулинський. – К., 2001. – 144 с.
Жулинський М. Духовна велич героїчного чину / М. Жулинський // Українська література. Творці і твори / / М. Жулинський. - К. , 2011. - С. 651-662.
Історія української літератури, XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1 / за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академвидав, 2013. - 588 с. : портр. - (Альма-матер).
Качуровський І. В. Променисті сильвети : лекції, доп., ст., есеї, розвідки / передм. М. Слабошпицького. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 766 с. : 1 портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
Климентова О. Мотиви любові до Батьківщини в поезії Олени Теліги / О. Климентова // Українська мова і література в школі. - 2001.- №1. - С. 65-66.
Климентова О. В. Творчість Олени Теліги та літературно-культурологічна ситуація "Празької школи" : монографія / О. В. Климентова. - К. : ДУІКТ, 2009. - 166 c.
Климентова О. В. Творчість Олени Теліги і літературно-культурологічна ситуація "Празької школи": автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Климентова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01kovsps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Коновалова М. М. "Вітрами й сонцем бог мій шлях намітив": лірично-біографічна сповідь Олени Теліги [Електронний ресурс] / М. М. Коновалова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. - 2011. - Вип. 5. - С. 16-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_2011_5_6.pdf.
Лисенко Н. "Ненавидь і люби..." : образи та мотиви поезії Олени Теліги / Н. Лисенко // Українська мова та література. Шкільний світ. - 2007. - №12. - С. 12-16.
Миронець Н. Олена Телiга. О краю мій… [Електронний ресурс] / Н. Миронець // Українське життя в Севастополі. – Режим доступу : http://ukrlife.org/main/evshan/teliha_100.html. – Загол. з екрана.
Миронець Н. Олена Теліга / Н. Миронець // Український історичний календар. - К., 2002. - С.92-105.
Миронець Н. Проблеми боротьби за Українську державу в творчій спадщині Олени Теліги [Електронний ресурс] / Н. Миронець // Етнічна історія народів Європи. - 2000. - Вип. 7. - С. 35–39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2000_7_10.pdf.
Немченко Г. Вежі духовності : посіб. з л-ри укр. діаспори / Г. Немченко, І. Немченко. - Херсон : Айлант, 2000. - 251 c.
Писко Н. Екзистенція жінки у творчості Олени Теліги / Н. Писко // Молодь і ринок. - 2014. - № 3. - С. 163-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2014_3_35.pdf.
Писко Н. Національно-екзистенціальна інтенціональність як методологічна передумова пізнання творчості Олени Теліги [Електронний ресурс] / Н. Писко // Українське літературознавство. - 2012. - Вип. 75. - С. 258-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2012_75_25.pdf.
Поклик душі: до 100-річчя від дня народження Олени Теліги : біобібліогр. покажч. / ред.: Р. М. Щербан, Л. Г. Сахнюк; Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне : Волин. обереги, 2006. - 32 c. - (Славет. земляки).
Скорина Л. В. Література та літературознавство української діаспори : курс лекцій / Л. В. Скорина. - 2-е вид. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. - 384 c.
Слоньовська О. Слід невловимого Прометея : моногр. / О. Слоньовська. - Вид. 2-ге. - Івано-Франківськ : Плай ; Коломия: Вік, 2007. - 688 c.
Тарнашинська Л. Б. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології / Л. Б. Тарнашинська ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - К. : Києво-Могилян. акад., 2008. - 533 c.
Фігурний Ю. С. Державотворча діяльність Олени Теліги в українознавчому вимірі (до 65-річчя її героїчної смерті) / Ю. С. Фігурний ; НДІ українознав. - К., 2007. - 40 c.
Юрчук О. О. Творчість О. Теліги: реінкарнація української жіночості в умовах потреби боротьби за українську націю / О. О. Юрчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2010. - № 53. - С. 209-212. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Література :: 16.03.2015 18.22.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталка із міста: Житомир :: Запитання: 36332  
Наталка запитує:
Підкажіть літературу для написання курсової роботи на тему "Новий історизм у романі Ю. Винничука "Танго смерті". Дякую!
Наша відповідь:
Наталко, добрий день! Перегляньте, будь ласка, матеріали з таких джерел:

Карасьов, Михайло. Про письменника та епоху : замітки про роман Юрія Винничука "Танго смерті" // Українська літературна газета. - 2014. - 11 квіт. - С. 19.

Лауреатом літературної премії "Книга року ВВС 2012" став Юрій Винничук
// Українська літературна газета. - 2012. - 28 груд. - С. 13.

Стасіневич, Євген. Дружба довжиною у вічність : модна читанка
// Однокласник. - 2013. - № 3. - Літературний Однокласник. - 2013. - № 3. - С. 18. - Рец. на кн.: Винничук, Ю. Танго смерті / Ю. Винничук. - Х. : Фоліо, 2012.

Трофименко, Тетяна.Танго з присмаком дисонансу // Українська літературна газета. - 2012. - 30 листоп. - С. 12. - Рец. на кн.: Винничук, Ю. Танго смерті / Ю. Винничук. - Х. : Фоліо, 2012.

Юрій Винничук: Для інтелектуального читача у моєму романі є підводні течії
http://life.pravda.com.ua/book/2012/11/21/116140/view_print/

Грищенко О.В."Танго смерті" Ю. Винничука: урбаністичне & історичне
http://scaspee.com/6/post/2013/10/tango-of-death-by-yu-vynychuk-urban-historical-gryshchenko-o-v.html

Котик І. "Танго смерті" як загроза державній небезпеці [Електронний ресурс] / Ігор Котик // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 22 листопада 2012 рік. – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/11/22/tango -smerti-jak-zahroza-derzhavnij-bezpeci/

Мусієнко. Наталя «Танґо смерті» — гімн життю
http://ex21.com.ua/visitors/1104.htm

Стадніченко О. О. Художня інтерпретація подій історії України 1940-х років у романі Ю. Винничука "Танго смерті" [Електронний ресурс] / О. О. Стадніченко, К. О. Шпак // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки . - 2013. - № 1. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2013_1_10.pdf

Старольвівське «Танго смерті». Винничук видав новий роман
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/41512/Starolvivske_Tango_smerti_Vynnychuk_vydav_novyj_roman?a_srt=2&a_offset=859?view=foaf

Стасіневич Євген: Певно, найкращий роман останніх років
http://litakcent.com/2012/09/27/pevno-najkraschyj-roman-ostannih-rokiv/

Ю. Винничук "Танго смерті"
http://terytoriya.com.ua/index.php/rekomendatsiji/knigi/74-yurij-vinnichuk-tango-smerti

.: Розділ: Література :: 16.03.2015 15.20.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.350937 seconds